SALATBAR
2
Aralıİ Pazarleşi
AclllEZME
BİBER YOĞURTLAMA,
zEYTiN Y.BARBuNYA
TURŞU KARİŞ|K
PATATES SALATASİ
ToNBAL|KLlYEşiL
sALATA
j Arahh Salı
YEŞ|L SALATA
YOĞURTLU lSPANAK
ZEYTıN Y.TAZ§ FASULYE
şAKşuKA
HAVUÇ TARATOR
KABAK MÜCVER
'4
Aralık Carşamba
MEVSiM SALATA
TAVUK §ALATASİ
zEYTiN Y.BEZELYE
TURŞU KAR|ŞİK
MEVS|M SALATA
MERciMEK KÖFTE§i
ACİLİ EZME
SALATALİK TARATOR
ZEYTıN Y.BiBER DOLMA
AcıLl EZME
LAHANA SARMA
DOMATES SALATA
söĞüş
zEYTiN Y.YAPRAK SARMA
YEŞİL SALATA
PATL|CAN SALATA§ı
MEVSiM SALATA
ÇERKEZ TAVUĞU
BİBER KİZARTMA
2a
ZEYTİN Y.YAPRAK
sARMA
MAKARNA (YoĞuRTLU)
iznıin usuı-ü pATLıcAN
PAPUcAKi
MEVSiM SALATA
ÇERKEZ TAVUĞU
HuMus
MEVSIM SALATA
zEY. MERciMEK
zEY. sEBzE
SEMiZOTU TARATOR
PATATES DOLMA
zEYTiN Y.PlRA§A
DOMATES SÖĞÜŞ
zEY. BRoKoLi
ZEYTıN Y.PlRAsA
MEV§|M SALATA
KlslR
HAYDARi
Aralık.Cuma
MERCiMEK KÖFTESİ
AMER|KAN SALATA
zEY. PAVA
MEVS|M SALATA
TURŞU KORNİŞON
LAHANA SARMA
YOĞURTLU MANTİ
§ALATAL|K TARAToR
ROKA SOĞAN TERE
SOĞAN SALATASİ
HAYDARi
HAVUÇ TARATOR
zEY. TAVuK sEBzELi
MAYDANoz
PATLICAN
§oslu
çİĞ KöFTE
zEYTiN Y,|SPANAK
ÜRETlM MÜDÜRÜ: KAzlM NALBANT
GlDA MÜHENDlsi; NEJLA SÜLEYMANoĞLu
AŞÇl BAŞl: MUSTAFA KAYA
Aşçl BAŞli şERiF KARAGÜDEKoĞLu
22
Aralık Pazar
YEŞiL SALATA
PATL|GAN
§osLu
llotişim Bilgileri: Teİ: (0212) 48511 24 Faks: (0212) 485 11 18
KAYNAR YEMEK Yemek Mönü§ünde Değişiklik Yapma Hakklnl sak|İ Tutar,
Download

indirmek için tıklayınız