DÖNEM I AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Amaç
Dönem 1 öğrencilerinin; organizmanın molekül, hücre ve doku yapıları ve işlevleri ile organizmada değişikliğe
neden olabilecek iç ve dış etkenler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve onlara insan davranışı, hekimtoplum etkileşimi ve iletişim konusunda temel beceriler ve tutumlar kazandırmaktır.
Öğrenim Hedefleri
Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri eğitim yılı sonunda;
A- Bilgi hedefleri
1. Organizmadaki makro-moleküllerin, hücrelerin ve dokuların yapı ve işlevini kavrayacak,
2. Hücre, doku ve organların birbirleriyle ilişkisini sağlayan yapısal, biyokimyasal, fiziksel ve kimyasal
etkenleri tanımlayacak,
3. Fiziğin yasa ve yöntemlerinin tıpta kullanımını tanımlayacak,
4. Tek ya da çok hücreli mikroorganizma ile konak arasındaki etkileşimleri ve yaşamsal döngülerini
tanımlayacak,
5. Tıpta kullanılabilecek temel istatistiksel yöntemleri tanımlayacak,
6. Davranış bilimlerinin temel kavramlarını tanımlayacak,
7. Tıp tarihinde toplumlara ve zamana özgü farklılıkları tanımlayacak, süreci açıklayacak
B1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beceri hedefleri
Bilgiye ulaşma yollarını kullanacak, kaynak tarayacak,
Tıbbi terminolojiyi, temel prensiplerine uygun biçimde kullanacak,
Bilgisayar donanımını kullanacak,
Mesleğinin gerektirdiği ölçüde kelime işlemci ve veri işlemci bilgisayar paket programları kullanacak,
Işık mikroskobu donanımını kullanacak,
Hümanistik eğitim ilkelerine uygun olarak,
a. Temel mesleki becerileri uygulayacak,
b. Temel yaşam desteğini sağlamak için gerekli becerileri uygulayacak,
c. Temel iletişim tekniklerini kullanacak,
C1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tutum hedefleri
Ergenlikte cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında farkındalık kazanacak,
Davranışları etkileyen yapısal farklılıkların ve zihinsel süreçlerin farkında olacak,
Kanıta dayalı tıpta kullanılan araştırma yöntemlerinin farkında olacak,
Çevresini ve olayları değerlendirirken bilimsel bir yaklaşım içinde olacak,
Hekim-hekim ve hekim-toplum ilişkisini düzenleyen kuralların farkında olacak,
Hasta hakları konusunda duyarlı olacak,
Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin yapılanması hakkında farkındalık kazanacak.
Dönem I - I. Ders Kurulu Öğrenim Hedefleri;
1.
Davranış bilimlerinin temel kavramlarını tanımlar,
2.
Davranışları etkileyen yapısal farklılıkları ve zihinsel süreçleri açıklar,
3.
Tıp tarihinde toplum, yer ve zamana özgü farklılıkları açıklar,
4.
Ergenlikte cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında farkındalık kazanır,
5.
Hasta haklarını tanımlar,
6.
Hekim-hekim ve hekim-toplum ilişkisini düzenleyen kuralları tanımlar,
7.
Bilgisayar donanımını kullanır,
8.
Mesleğinin gerektirdiği ölçüde; kelime işlemci ve veri işlemci bilgisayar paket programları kullanır.
DÖNEM I TOPLAM DERS SAATLERİ
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
ESAĞ
22
-
22
HSAĞ
Ergenlikte Sağlık
Halk Sağlığı ve
Sosyal Tıp
10
-
10
DAV
Davranış Bilimleri
8
-
8
TBİY
Tıbbi Biyoloji
80
12
92
TIPT
Tıp Tarihi ve Etik
Biyoistatistik ve
Tıbbi Bilişim
16
2
18
36
37
73
Tıbbi Biyokimya
Klinik
Uygulamalara
Giriş
61
-
61
12
28
40
İngilizce
Türk Dili
64
-
64
50
-
50
BİST
BİK
KUG
Y Dil
TD
AİİT
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
50
-
50
TFİZ
Tıbbi Fizik
32
2
34
ANA
Anatomi
42
27
69
BFİZ
Biyofizik
22
10
32
MİK
Mikrobiyoloji
25
6
31
FİZ
Fizyoloji
20
-
20
HİST
Histoloji
31
19
49
581
143
724
Toplam
ME. Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I-I. DERS KURULU (HEKİMLİĞE GİRİŞ)
09 EYLÜL 2013 – 01 KASIM 2013
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
ESAĞ
Ergenlikte Sağlık
22
-
22
HSAĞ
Halk Sağlığı ve Sosyal Tıp
10
-
10
DAV
Davranış Bilimleri
5
-
5
TBİY
Tıbbi Biyoloji
14
4
18
TIPT
Tıp Tarihi ve Etik
9
2
11
BİST
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
8
20
28
BİK
Tıbbi Biyokimya
15
-
15
KUG
Klinik Uygulamalara Giriş
2
6
8
Y Dil
İngilizce
12
-
12
TD
Türk Dili
10
-
10
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
10
-
10
117
32
149
Toplam
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Etem AKBAŞ
Doç. Dr. Halis DOKGÖZ
Prof. Dr. Mustafa AKTEKİN
Doç. Dr. Hakan KAR
Prof. Dr. Şebnem ATICI
Doç. Dr. A. Öner KURT
Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Doç. Dr. Ertan MERT
Prof. Dr. Ali BİÇER
Doç. Dr. Selda POLAT
Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI
Doç. Dr. Seva ÖNER
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
Doç. Dr. Pınar Pelin ÖZCAN KARA
Prof. Dr. M. Burak Y. ÇİMEN
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan AY
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Prof. Dr. Erim ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN
Prof. Dr. Gürbüz POLAT
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞAHİN
Prof. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ
Yrd. Doç. Dr. Oya ÖGENLER
Prof. Dr. Lülüfer TAMER GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Yücel UYSAL
Prof. Dr. Fevziye TOROS
Yrd. Doç. Dr. Gülçin YAPICI
Prof. Dr. Ümit TÜRSEN
Öğr. Gör. Sevim ODABAŞI
Prof. Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI
Öğr. Gör. Tufan MENGİ
Doç. Dr. Ebru BALLI
Okutman Ayça Ayşin YAĞIMLI
Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ
Okutman Gülcan TÜYSÜZ
Doç. Dr. Filiz Evşen ÇAYAN
Okutman İbrahim AYTAR
09 EYLÜL 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.00
10.00-11.00
11.00-11.20
11.30-12.20
DERS
ÖĞR. ÜYESİ
DAV
KONU
Serbest Çalışma
Koordinatörlük Bilgilendirme Toplantısı (Dönem 1 Dersliği)
Erasmus Programının Tanıtımı
Tıpta biyopsikososyal model
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
A Yazıcı
10 EYLÜL 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİST
BİK
KONU
Biyoinformatiğin tanımı, Tıp bilimindeki yeri ve önemi
Biyokimyaya giriş ve biyomoleküller
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
L Tamer Gümüş
13.30-15.20
15.30-17.20
HSAĞ
TBİY
Sağlık ve hastalık kavramı, kültür ve sağlık
Tıbbi Biyoloji ve genetiğe giriş, bilimsel bir problemin
çözümünde izlenen yol
R Buğdaycı
E Akbaş
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
T Mengi
11 EYLÜL 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
BİST
UYG101
KONU
Biyomoleküller
Donanım bilgisi (Bilgi saklama ve veri güvenilirliği)
ÜYG-101 dersinin tanıtımı
13.30-17.20
UYG101
MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi Gezi
12 EYLÜL 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-11.20
11.30-12.20
DERS
BİST
BİST
TBİY
KONU
Donanım bilgisi (Bilgi saklama ve veri güvenilirliği)
Yazılım, Windows işletim sistemleri
Biyomoleküller
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
T Mengi
E Akbaş
13.30-15.20
15.30-17.20
BİK
ESAĞ
Fonksiyonel Gruplar
Adolesanın fiziksel büyümesi
L Tamer Gümüş
S Polat
13 EYLÜL 2013 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
ESAĞ
KONU
Prokaryotik canlılar
Ürogenital anatomi
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
M Aktekin
13.30-14.20
14.30-16.20
BİK
BİST
Su biyokimyası
Internet, dosya aktarımı ve yazdırma (Tıbbi veri tabanı
kullanımı)
Serbest Çalışma
L Tamer Gümüş
T Mengi
16.30-17.20
16 EYLÜL 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-1 (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-15.20
15.30-17.20
HSAĞ
TD
Temel sağlık hizmetlerinin anlamı ve bütünlüğü
Türk Dili
R Buğdaycı
G Tüysüz
17 EYLÜL 2013 SALI
SAAT
DERS
08.30-12.20 BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-1 (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-17.20
Yabancı Dil
AA Yağımlı
Y.DİL
18 EYLÜL 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
ESAĞ
ESAĞ
KUG-T
KUG
KONU
İletişim
Ergenlik döneminin ruhsal gelişim özellikleri
Gelişim dosyası nedir?
Program tanıtımı ve gruplara ayrılma
ÖĞR. ÜYESİ
F Toros
F Toros
Ş Atıcı
Gr Öğr Üyeleri
13.30-14.20
KUG
Tanışma, “Hekim kimdir” tartışma oturumu (Grup 1-14)
Gr Öğr Üyeleri
15.00-17.20
UYG101
Üniversitemizin temel ilkeleri (yer:Prof.Dr.Uğur Oral Kültür
merkezi-Tüm salonlar)
K Süha Aydın
19 EYLÜL 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-1 (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
BİK
TBİY
TIPT
Çözeltiler
Ökaryotik canlılar
Tıbbın Kökeni ve Tıp Öncülü Uygulamalar
B Çimen
E Akbaş
O Ögenler
20 EYLÜL 2013 CUMA
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-1 (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
HSAĞ
HSAĞ
ESAĞ
Çağdaş Halk Sağlığı görüşünün tarihsel gelişimi
Türkiye’de sağlık örgütlenmesi
Cinsellik, cinsel sağlık ve sorunları
R Buğdaycı
R Buğdaycı
AD Başterzi
23 EYLÜL 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-2 (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
DERS
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
KONU
Microsoft ofis programları -2(Grup B )
Mikroskop tanımı ve mikroskopta görüntü elde edilmesi(Grup C)
Microsoft ofis programları -2(Grup B )
Mikroskop tanımı ve mikroskopta görüntü elde edilmesi(Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
E Akbaş
T Mengi
E Akbaş
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
Microsoft ofis programları -2(Grup C )
Mikroskop tanımı ve mikroskopta görüntü elde edilmesi(Grup A)
Microsoft ofis programları -2(Grup C )
Mikroskop tanımı ve mikroskopta görüntü elde edilmesi(Grup B)
T Mengi
E Akbaş
T Mengi
E Akbaş
24 EYLÜL 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
25 EYLÜL 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
TBİY
KONU
Asit-Baz ve pH kavramı
Hücre membranının yapısı ve fonksiyonları
ÖĞR. ÜYESİ
B Çimen
E Akbaş
13.30-17.20
BİST LAB
Microsoft ofis programları-2 (Grup A)
T Mengi
26 EYLÜL 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ESAĞ
BİK
KONU
Kontrasepsiyon ve Acil Kontrasepsiyon
Asit-Baz ve pH kavramı
ÖĞR. ÜYESİ
Y Uysal
B Çimen
13.30-15.20
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
Microsoft ofis programları-3 (Grup A)
Biyolojik çözeltilerde hücresel olayların gözlenmesi (Grup B)
Microsoft ofis programları-3 (Grup A)
Biyolojik çözeltilerde hücresel olayların gözlenmesi (Grup C)
T Mengi
E Akbaş
T Mengi
E Akbaş
DERS
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
KONU
Microsoft ofis programları-3 (Grup B)
Biyolojik çözeltilerde hücresel olayların gözlenmesi (Grup A)
Microsoft ofis programları-3 (Grup B)
Biyolojik çözeltilerde hücresel olayların gözlenmesi (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
E Akbaş
T Mengi
E Akbaş
KUG-T
TIPT
DAV
Sunum Teknikleri
Tıp Evrimine Genel Bir Bakış
Yaşam dönemleri ve Gelişim teorileri
ME Ay
O Ögenler
AD Başterzi
15.30-17.20
27 EYLÜL 2013 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
30 EYLÜL 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TIPT
TIPT
KUG
ESAĞ
KONU
Sağlık, Tıp, Hekimlik Kavramları
Mezopotamya Tıbbı (Sümer-Asur-Babil Tıbbı)
Gelişim dosyası-1 (Proje konuları seçimi) (Grup 1-14)
Üreme Sağlığı
ÖĞR. ÜYESİ
O Ögenler
O Ögenler
Gr Öğr Üyeleri
S Öner
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
1 EKİM 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
TIPT
TIPT
KONU
Sitoplazmik organeller
Eski Mısır Tıbbı
Eski Hint Tıbbı ,Eski Çin Tıbbı
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
O Ögenler
O Ögenler
13.30-17.20
Y.DİL
Yabancı Dil
AA Yağımlı
ÖĞR. ÜYESİ
Y Uysal
2 EKİM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
DERS
ESAĞ
KONU
CYBE danışmanlığı
10.30-11.20
KUG
Kondom takma becerisi
(Grup 1-7)
11.30-12.20
KUG
Kondom takma becerisi
(Grup 8-14)
13.30-16.20
ESAĞ
PANEL (Panel Başkanı: AD Başterzi)
-Cinsel istismar ve şiddetin psikolojik yönü (AD Başterzi)
-Cinsel istismar ve şiddetin adli yönü (H Kar)
-Tartışma
T Şaşmaz
S Öner
Ö Kurt
G Yapıcı
Y Uysal
Gör.Ö.Elemanı
Gör.Ö.Elemanı
T Şaşmaz
S Öner
Ö Kurt
G Yapıcı
Y Uysal
Gör.Ö.Elemanı
Gör.Ö.Elemanı
AD Başterzi
H Kar
Serbest Çalışma
16.30-17.20
3 EKİM 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-3 (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-15.20
15.30-17.20
TBİY
HSAĞ
Sitoplazmik organeller
Sağlık hizmetlerinde standardizasyon, liderlik ve denetim
E Akbaş
R Buğdaycı
KONU
Microsoft ofis programları-3 (Grup D)
Laboratuvar genel kuralları ve malzeme tanıtımı
Gençlerde sık görülen üreme sağlığı sorunları-I
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
B Çimen
F Çayan
4 EKİM 2013 CUMA
SAAT
08.30-12.20
13.30-15.20
15.30-16.20
DERS
BİST LAB
BİK
ESAĞ
16.30-17.20
ESAĞ
Gençlerde sık görülen üreme sağlığı sorunları-II
E Erdem
7 EKİM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-4 (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
10.30-12.20
BİST LAB
Microsoft ofis programları-4 (Grup B)
T Mengi
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
8 EKİM 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİST LAB
KONU
Microsoft ofis programları-4 (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
10.30-12.20
BİST LAB
Microsoft ofis programları-4 (Grup D)
T Mengi
13.30-14.20
14.30-15.20
TIPT
TIPT
Kolomb öncesi Amerikan Tıbbı
Eski Yunan Tıbbı , Eski Roma Tıbbı
O Ögenler
O Ögenler
15.30-17.20
Y.Dil
Yabancı Dil
AA Yağımlı
ÖĞR. ÜYESİ
T Şaşmaz
S Öner
Ö Kurt
G Yapıcı
Y Uysal
Gör.Ö.Elemanı
Gör.Ö.Elemanı
T Şaşmaz
S Öner
Ö Kurt
G Yapıcı
Y Uysal
Gör.Ö.Elemanı
Gör.Ö.Elemanı
R Buğdaycı
9 EKİM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
DERS
KONU
08.30-09.20
KUG
Steril el yıkama (Grup 8-14)
09.30-10.20
KUG
Steril el yıkama (Grup 1-7)
10.30-12.20
HSAĞ
Sağlık mevzuatı
13.30-15.20
ESAĞ
PANEL (Panel Başkanı: S Öner)
- Toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri (S Öner)
- Toplumsal cinsiyetin sosyal yönü (S Odabaş)
- Tartışma
Ruhsal yapı
Benliğin Savunma Düzenekleri
15.30-16.20
16.30-17.20
DAV
DAV
S Öner
S Odabaş
AD Başterzi
AD Başterzi
10 EKİM 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TIPT
KUG
KUG
KONU
Ortaçağ İslam Tıbbı
Film gösterimi (Philadelphia)
“Hasta hakları” film tartışması (Grup 1-14)
ÖĞR. ÜYESİ
O Ögenler
13.30-15.20
15.30-17.20
TIPT
TIPT
Tıp Evrimine Genel Bakış( müze gezisi-Grup A)
Tıp Evrimine Genel Bakış( müze gezisi-Grup B)
O Ögenler
O Ögenler
Gr Öğr Üyeleri
11 EKİM 2013 CUMA
SAAT
DERS
ESAĞ
08.30-10.20
10.30-12.20
TIPT
13.30-15.20
15.30-17.20
TIPT
KONU
PANEL (Panel Başkanı: O Ögenler )
-Üreme sağlığı ile ilgili etik sorunlar (O Ögenler)
-Üreme hakları (O Ögenler)
-Hasta hakları (H Dokgöz)
-Tartışma
Tıp Evrimine Genel Bakış( müze gezisi-Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
Tıp Evrimine Genel Bakış( müze gezisi-Grup C)
Serbest Çalışma
O Ögenler
O Ögenler
H Dokgöz
O Ögenler
14 EKİM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-12.20
DERS
KONU
Serbest Çalışma
15 EKİM 2013-18 EKİM 2013 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
21 EKİM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİST LAB
BİK
KONU
Microsoft ofis programları-5 (Grup A)
Çözeltiler/Asid-baz (Grup çalışması) (Grup B)
T Mengi
B Çimen
10.30-12.20
BİST LAB
BİK
Microsoft ofis programları-5 (Grup B)
Çözeltiler/Asid-baz (Grup çalışması) (Grup C)
T Mengi
B Çimen
13.30-17.20
BİST LAB
Internet,dosya aktarımı, yazdırma(Tıbbi veri tabanı) (Grup B)
T Mengi
22 EKİM 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİST LAB
BİK
KONU
Microsoft ofis programları-5 (Grup C)
Çözeltiler/Asid-baz (Grup çalışması) (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
B Çimen
10.30-12.20
BİST LAB
BİK
Microsoft ofis programları-5 (Grup D)
Çözeltiler/Asid-baz (Grup çalışması) (Grup A)
T Mengi
B Çimen
13.30-15.20
15.30-17.20
Y.DİL
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
23 EKİM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Internet,dosya aktarımı, yazdırma (Tıbbi veri tabanı) (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
T Mengi
13.30-17.20
BİST LAB
Internet,dosya aktarımı, yazdırma (Tıbbi veri tabanı) (Grup D)
T Mengi
T Mengi
24 EKİM PERŞEMBE
SAAT
08.30-12.20
DERS
BİST LAB
KONU
Internet,dosya aktarımı, yazdırma (Tıbbi veri tabanı) (Grup A)
13.30-15.20
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Serbest Çalışma
25 EKİM 2013 CUMA --------------------------- SERBEST ÇALIŞMA
28 EKİM 2013 PAZARTESİ --------------------- SERBEST ÇALIŞMA
İ Aytar
29 EKİM 2013 SALI CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2013 ÇARŞAMBA----------------- I. DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
31 EKİM 2013 PERŞEMBE---------- SERBEST ÇALIŞMA
1 KASIM 2013 CUMA ------------------------- 13.30-15.10 ------- I. DERS KURULU TEORİK SINAVI
ME. Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I II. DERS KURULU (TEMEL BİLİMLER I)
04 KASIM 2013 – 13 ARALIK 2013
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
TBİY
Tıbbi Biyoloji
40
4
44
BİK
Tıbbi Biyokimya
17
-
17
TFİZ
Tıbbi Fizik
22
-
22
BİST
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
8
3
11
DAV
Davranış Bilimleri
3
-
3
TIPT
Tıp Tarihi ve Etik
7
-
7
KUG
Klinik Uygulamalara Giriş
1
4
5
Y.DİL
İngilizce
12
-
12
TD
Türk Dili
10
10
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
10
10
Toplam
130
11
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Şenel TOT ACAR
Prof. Dr. Etem AKBAŞ
Prof. Dr. Mustafa AKTEKİN
Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Prof. Dr. Ali BİÇER
Prof. Dr. Tuğsan T. Egemen BİLGİN
Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Emin ERDAL
Prof. Dr. Nurten ERDAL
Prof. Dr. F.Özlem KANDEMİR
Prof. Dr. E. Arzu KANIK
Prof. Dr. Gürbüz POLAT
Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
Prof. Dr. Lülüfer TAMER GÜMÜŞ
Prof. Dr. Ümit TÜRSEN
Prof. Dr. Aynur ÖZGE
Prof.Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ
Doç. Dr. Ebru BALLI
Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ
Doç. Dr. Hakan KAR
Doç. Dr. P. Pelin ÖZCAN KARA
Doç. Dr. Ahmet Öner KURT
Doç. Dr. Elif Şahin HORASAN
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan AY
Yrd. Doç. Dr. Özlem İZCİ AY
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Özalp EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Oya ÖGENLER
Dr. Zuhal MERT ALTINTAŞ
141
Okutman Ayça Ayşin YAĞIMLI
Okutman İbrahim AYTAR
Okutman Gülcan TÜYSÜZ
4 KASIM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
BİST
KONU
Nükleusun yapısı
Tıpta araştırma yöntemleri ve Biyoistatistik
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
A. Kanık
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
5 KASIM 2013 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TIPT
TIPT
BİK
KONU
Bizans Tıbbı, Rönesans Tıbbı
17. Yüzyıl Tıbbı,18.Yüzyıl Tıbbı
Karbohidrat yapıları
ÖĞR. ÜYESİ
O Ögenler
O Ögenler
LT Gümüş
13.30-15.20
15.30-17.20
BİST
Y.DİL
Tanım ve kavramlar ve değişken tipleri
Yabancı Dil
A Kanık
AA Yağımlı
6 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
BİK
TBİY
TBİY
KONU
Karbohidrat yapıları
Telomerler ve telomeraz aktivitesi
Hücre Ölümü (nekroz ve apopitozis)
ÖĞR. ÜYESİ
LT Gümüş
E Akbaş
E Akbaş
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
TFİZ
TFİZ
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
Fiziğin konusu, biyolojik olaylarla ilişkisi
Uluslararası ölçme ve birim sistemleri
Tanım ve kavramlar ve değişken tipleri (Grup A)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup D)
Tanım ve kavramlar ve değişken tipleri (Grup B)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup D)
N Erdal
N Erdal
A Kanık
E Akbaş
A Kanık
E Akbaş
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
TFİZ
TFİZ
KONU
Tanım ve kavramlar ve değişken tipleri (Grup C)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup A)
Tanım ve kavramlar ve değişken tipleri (Grup D)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup A)
Biyomekanik konuları ve amacı, statik Newton Yasası
Dönme momenti, vücuttaki kaldıraç modelleri
ÖĞR. ÜYESİ
A Kanık
E Akbaş
A Kanık
E Akbaş
N Erdal
N Erdal
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
BİK
TIPT
TIPT
Amino asitler
19. Yüzyıl Tıbbı
Türk Tıbbı
LT Gümüş
O Ögenler
O Ögenler
16.30-17.20
7 KASIM 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
8 KASIM 2013 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
BİST
KONU
Hücrede gerçekleşen kimyasal ve metabolik olaylar
Verilerin özetlenmesi (tablo ve grafikler, tanımlayıcı
istatistikler)
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
A Kanık
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
TFİZ
TFİZ
Çene, kol, ayak mekaniği
Solunum mekaniği
Serbest Çalışma
N Erdal
N Erdal
11 KASIM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
Toplantı
KONU
Aerobik solunum ve anaerobik solunum
1. Kurul değerlendirme toplantısı
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
Dönem 1 Koor.
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
12 KASIM 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
Y. DİL
KONU
Proteinler
Yabancı Dil
ÖĞR. ÜYESİ
LT Gümüş
AA Yağımlı
13.30-14.20
14.30-17.20
KUG-T
Temel iletişim teknikleri
Serbest Çalışma
R Buğdaycı
13 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
TFİZ
TFİZ
KONU
Hücrenin yaşam döngüsü
Elastik kavramlar, viskoelastik davranış
Yüzey gerilimi, anevrizmalar ve çeper stresi
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
N Erdal
N Erdal
13.30-14.20
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
BİST LAB
TBİY LAB
Verilerin özetlenmesi (Grup B)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup C)
Verilerin özetlenmesi (Grup A)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup C)
Verilerin özetlenmesi (Grup C)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup B)
Verilerin özetlenmesi (Grup D)
Hücre örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Grup B)
A Kanık
E Akbaş
A Kanık
E Akbaş
A Kanık
E Akbaş
A Kanık
E Akbaş
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
14 KASIM 2013 PERŞEMBE
SAAT
DERS
KONU
08.30-10.20 BİST
Normal dağılım ve standart normal dağılım, Referans Aralığı
10.30-12.20 TBİY
Mitoz ve Mayoz
13.30-15.20
KUG
Etkin Dinleme Uygulaması, Empati (Grup 8-14)
ÖĞR. ÜYESİ
A Kanık
Ö İzcİ Ay
AD Başterzi
Ş Tot Acar
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
AD Başterzi
Ş Tot Acar
15.30-17.20
KUG
Etkin Dinleme Uygulaması, Empati (Grup 1-7)
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
15 KASIM 2013 CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TFİZ
TFİZ
TBİY
KONU
Akışkanlar, basınç, hidrostatik basınç, kan basıncı
Hidrodinamik kavramlar
Gametogenez
ÖĞR. ÜYESİ
N Erdal
N Erdal
Ö İzcİ Ay
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
BİST LAB
BİST LAB
Normal ve standart normal dağılım, Referans Aralığı (Grup D)
Normal ve standart normal dağılım, Referans Aralığı (Grup C)
Serbest Çalışma
A Kanık
A Kanık
18 KASIM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
BİK
KUG
KONU
Kalıtımın moleküler temeli
Proteinler
Gelişim Dosyası-2 (Proje değerlendirme) (Grup 1-14)
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
LT Gümüş
Gr Öğr Üyeleri
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
19 KASIM 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY LAB
TBİY LAB
KONU
Protozoon kültürlerinde mikroskobik inceleme(Grup C)
Protozoon kültürlerinde mikroskobik inceleme (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
E Akbaş
E Akbaş
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
DAV
DAV
Y.DİL
Öğrenme
Stres ve sağlık
Yabancı dil
Ş Acar
A Yazıcı
AA Yağımlı
20 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
BİST LAB
BİST LAB
KONU
DNA’nın yapısı
Normal ve standart normal dağılım, Referans Aralığı (Grup A)
Normal ve standart normal dağılım, Referans Aralığı (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
A Kanık
A Kanık
13.30-15.20
15.30-17.20
TBİY LAB
TBİY LAB
Protozoon kültürlerinde mikroskobik inceleme (Grup A)
Protozoon kültürlerinde mikroskobik inceleme (Grup B)
E Akbaş
E Akbaş
21 KASIM 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TBİY
BİK
KONU
DNA’nın formları
DNA’nın replikasyonu
Lipidler ve Lipoproteinler
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
Ö İzcİ Ay
LT Gümüş
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
TFİZ
TFİZ
Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan sıvılar
Kan sıvısının özellikleri, akış koşulları ve etkileyen faktörler
Serbest Çalışma
N Erdal
N Erdal
KONU
DNA’nın transkripsiyonu
Genetik şifre
Sıcaklık ve ısı, sıcaklık ölçme yöntemleri
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
Ö İzcİ Ay
N Erdal
22 KASIM 2013 CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
DERS
TBİY
TBİY
TFİZ
11.30-12.20
TFİZ
Biyolojik sistemlerde ısı alışveriş yolları
N Erdal
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
TIPT
TIPT
Toplumsal bir kurum ve uygulamalı bilim olarak tıp
Genel Ahlak,Ahlak Felsefesi,Meslek Ahlakı
Serbest Çalışma
O Ögenler
O Ögenler
25 KASIM 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TBİY
KONU
Protein sentezi ve kontrolü
Mutasyonlar ve mutasyon tipleri
ÖĞR. ÜYESİ
Ö İzcİ Ay
ME Erdal
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
26 KASIM 2013 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TBİY
Y.DİL
KONU
Mutajenler
Kanserojen ve mutajen maddelerin belirlenmesi
Yabancı dil
ÖĞR. ÜYESİ
ME. Erdal
ME. Erdal
AA Yağımlı
13.30-15.20
15.30-17.20
Y.DİL
Yabancı dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
27 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
BİK
TBİY
KONU
Lipidler ve Lipoproteinler
Biyolojik membranlar
DNA onarım mekanizmaları
ÖĞR. ÜYESİ
LT Gümüş
LT Gümüş
ME Erdal
13.30-14.20
14.30-17.20
DAV
Normal dışı davranışlar
Serbest Çalışma
Ş Acar
28 KASIM 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TBİY
TFİZ
TFİZ
KONU
Genetik kontrol mekanizmaları
Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri
Termodinamiğin temel kavram ve yasaları
ÖĞR. ÜYESİ
ME Erdal
N Erdal
N Erdal
13.30-15.20
15.30-17.20
BİK
Nükleik asitler
Serbest Çalışma
LT Gümüş
KONU
Gibbs serbest enerji
Biyomoleküler sistemlerde enerji aktarımı
Gen klonlaması
ÖĞR. ÜYESİ
N Erdal
N Erdal
ME Erdal
29 KASIM 2013 CUMA
SAAT
08.30-9.20
9.30-10.20
10.30-12.20
13.30-17.20
DERS
TFİZ
TFİZ
TBİY
Serbest Çalışma
2 ARALIK 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TBİY
AİİT
KONU
Moleküler yöntemlerin uygulama alanları
Gen transfer yöntemleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ÖĞR. ÜYESİ
ME Erdal
ME Erdal
İ Aytar
13.30-15.20
15.30-17.20
TD
Türk Dili
Serbest Çalışma
G Tüysüz
3 ARALIK 2013 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
DERS
TFİZ
TFİZ
KONU
Elektrostatik, statik elektriğin temel kavramları
Hücre zarındaki elektrik alan ve elektriksel potansiyel; hücre
zarının sığası ve polarizasyonu
ÖĞR. ÜYESİ
N Erdal
N Erdal
10.30-11.20
TBİY
Nükleik asitlerin işaretlenmesi ve belirlenmesi
ME Erdal
13.30-15.20
15.30-17.20
Y.DİL
Yabancı dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
4 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
TBİY
KONU
Biyomolekül tanıma reaksiyonları (Video gösterimi)
PCR
ÖĞR. ÜYESİ
LT Gümüş
ME Erdal
13.30-14.20
TFİZ
N Erdal
14.30-15.20
15.30-17.20
TFİZ
Elektrik akımı ve direnç; tanıda ve tedavide önem taşıyan
gerilim tipleri
Elektrik akımının biyolojik etkileri ve tıpta uygulama alanları
Serbest Çalışma
N Erdal
5 ARALIK 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
DERS
TIPT
TBİY
KONU
Hasta-Hekim ve Tıp-Toplum İlişkileri
Dizi analizi
10.30-11.20
KUG
Kan Basıncı ve nabız sayma (Grup 1-7)
11.30-12.20
KUG
Kan Basıncı ve nabız sayma (Grup 8-14)
ÖĞR. ÜYESİ
O Ögenler
ME Erdal
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
13.30-17.20
Serbest Çalışma
6 ARALIK 2013 CUMA -------------------- SERBEST ÇALIŞMA
9 ARALIK 2013 PAZARTESİ ---------- II. DERS KURULU PRATİK SINAVI
10 ARALIK 2013 SALI -------------------- SERBEST ÇALIŞMA
11 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA ---------- SERBEST ÇALIŞMA
12 ARALIK 2013 PERŞEMBE ----------- SERBEST ÇALIŞMA
13 ARALIK 2013 CUMA ------ 13.30-15.10 ----- II. DERS KURULU TEORİK SINAVI
ME. Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I III. DERS KURULU (TEMEL BİLİMLER II)
16 ARALIK 2013 –24 OCAK 2014
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
ANA
Anatomi
10
4
14
TBİY
Tıbbi Biyoloji
29
2
31
TFİZ
Tıbbi Fizik
10
2
12
BİK
Biyokimya
20
-
20
BİST
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
10
5
15
KUG
Klinik Uygulamalara Giriş
1
9
10
Y.DİL
İngilizce
16
-
16
TD
Türk Dili
8
8
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
8
8
Toplam
112
23
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Şenel TOT ACAR
Prof. Dr. Etem AKBAŞ
Prof. Dr. Mustafa AKTEKİN
Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Prof. Dr. Ali BİÇER
Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
Prof. Dr. M. Burak Y. ÇİMEN
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Prof. Dr. Gülçin ESKANDARİ
Prof. Dr. F.Özlem KANDEMİR
Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU
Prof. Dr. Gürbüz POLAT
Prof. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ
135
Prof. Dr. Ümit TÜRSEN
Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK
Doç. Dr. İ. Ömer BARLAS
Doç. Dr. Ebru BALLI
Doç. Dr. A. Devrim BAŞTERZİ
Doç. Dr. Elif ŞAHİN HORASAN
Doç. Dr. Hakan KAR
Doç. Dr. Alev KARA
Doç. Dr. P. Pelin ÖZCAN KARA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ertan AY
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Özalp EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Oya ÖGENLER
Yrd. Doç. Dr. Deniz UZMANSEL
Öğr. Gör. Nail Can ÖZTÜRK
Okutman Ayça Ayşin YAĞIMLI
Okutman İbrahim AYTAR
Okutman Gülcan TÜYSÜZ
16 ARALIK 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
BİST
KONU
İnsan Genomu
Hipotez testleri, örnekleme dağılımı, güven aralığı ve t
dağılımı, z ve t testi
ÖĞR. ÜYESİ
İO Barlas
S Erdoğan
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
KONU
Vitaminler yapı ve sınıflama
Bağımsız ve bağımlı iki grup ortalamalarına ait hipotez testleri
Anatomiye Giriş
Anatomik Terminoloji
Yabancı Dil
ÖĞR. ÜYESİ
B Çimen
S Erdoğan
AH Öztürk
AH Öztürk
AA Yağımlı
17 ARALIK 2013 SALI
SAAT
DERS
08.30-10.20 BİK
10.30-12.20 BİST
13.30-14.20 ANA
14.30-15.20 ANA
15.30-17.20 Y.DİL
18 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
BİK
BİST
13.30-17.20
KUG
KONU
Vitaminler yapı ve sınıflama
Enzim yapı ve sınıflama
Araştırmalarda 1.tip hatanın kontrol altına alınması: ön şart,
testin gücü, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırmalar,
tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi
ÖĞR. ÜYESİ
B Çimen
B Çimen
S Erdoğan
Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ziyareti (Tüm Gruplar )
CT Şaşmaz
KONU
İki bağımlı ve bağımsız grup ortalamalarına ait hipotez
testlerinin nonparametrik karşılıkları (Wilcoxon test ve Mann
Whitney U)
Genetik kavramlar ve Mendel yasaları
ÖĞR. ÜYESİ
S Erdoğan
Kemikler hakkında genel bilgiler
Serbest Çalışma
D Uzmansel
19 ARALIK 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİST
10.30-12.20
TBİY
13.30-14.20
14.30-17.20
ANA
20 ARALIK 2013 CUMA
İO Barlas
SAAT
08.30-09.20
09.30-11.20
DERS
TBİY
BIK
KONU
Genetik etkenleri inceleme yöntemleri
11.30-12.20
BİST LAB
Hipotez testleri, örnekleme dağılımı, güven aralığı ve t dağılımı,
z ve t testi (Grup B)
S Erdoğan
13.30-14.20
BİST LAB
S Erdoğan
14.30-15.20
BİST LAB
15.30-16.20
BİST LAB
Hipotez testleri, örnekleme dağılımı, güven aralığı ve t dağılımı,
z ve t testi (Grup C)
Hipotez testleri, örnekleme dağılımı, güven aralığı ve t dağılımı,
z ve t testi (Grup D)
Hipotez testleri, örnekleme dağılımı, güven aralığı ve t dağılımı,
z ve t testi (Grup A)
Serbest Çalışma
Enzimatik kataliz
ÖĞR. ÜYESİ
İÖ Barlas
B Çimen
S Erdoğan
S Erdoğan
23 ARALIK 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
TBİY
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
KONU
Eklemler hakkında genel bilgiler
Tekli mutant genler ve kalıtım kalıpları; otozomal kalıtım
ÖĞR. ÜYESİ
A Kara
İO Barlas
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
KONU
Bağımsız ve bağımlı iki grup ortalamalarına ait hipotez testleri
(Grup C)
Bağımsız ve bağımlı iki grup ortalamalarına ait hipotez testleri
(Grup D)
Bağımsız ve bağımlı iki grup ortalamalarına ait hipotez testleri
(Grup A)
Bağımsız ve bağımlı iki grup ortalamalarına ait hipotez testleri
(Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
S Erdoğan
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
24 ARALIK 2013 SALI
SAAT
08.30-09.20
DERS
BİST LAB
09.30-10.20
BİST LAB
10.30-11.20
BİST LAB
11.30-12.20
BİST LAB
13.30-15.20
15.30-17.20
Y.DİL
S Erdoğan
S Erdoğan
S Erdoğan
25 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
DERS
KONU
08.30-10.20
KUG
Sözlü iletişim, açık iletişim (Grup 8-14)
10.30-12.20
KUG
Sözlü iletişim, açık iletişim (Grup 1-7)
13.30-14.20
TBİY
Gonozomal kalıtım
ÖĞR. ÜYESİ
AD Başterzi
Ş Tot Acar
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
AD Başterzi
Ş Tot Acar
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
İO Barlas
14.30-15.20
15.30-16.20
BİK
BIST LAB
Enzim kinetiği
Araştırmalarda 1.tip hatanın kontrol altına alınması (Grup C)
B Çimen
S Erdoğan
16.30-17.20
BIST LAB
Araştırmalarda 1.tip hatanın kontrol altına alınması (Grup D)
S Erdoğan
26 ARALIK 2013 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
Toplantı
BİK
13.30-15.20
15.30-17.20
BİK
KONU
Mendeliyen olmayan kalıtım biçimleri; Germinal mozaisizm
Kurul değerlendirme toplantısı
Enzim kinetiği
Enzimler (video gösterimi)
Serbest Çalışma
ÖĞR. ÜYESİ
İO Barlas
Dönem 1 Koor.
B Çimen
B Çimen
27 ARALIK 2013 CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TBİY
BİST
KONU
Uniparental dizomi ve Genomik imprinting
Mitokondrial kalıtım
Korelasyon katsayısının hesaplanması ve hipotez kontrolü,
basit doğrusal regresyon ve hipotez testi
ÖĞR. ÜYESİ
İO Barlas
İO Barlas
S Erdoğan
Serbest Çalışma
13.30-17.20
30 ARALIK 2013 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
KUG
KUG
KONU
Kaslar hakkında genel bilgiler
Gelişim Dosyası-3 (Proje değerlendirme) (Grup 1-14)
PANEL: Hekimlik ve sağlık sektörü (Panel Başkanı: T Şaşmaz)
Pratisyen hekimlik
Uzman hekimlik
Akademisyen hekimlik
Tartışma
ÖĞR. ÜYESİ
Z Kurtoğlu
Gr öğr üyeleri
T Şaşmaz
Konuk Hekimler
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
31 ARALIK 2013 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
DERS
TBİY
BİST LAB
KONU
Tek ve çok genli kalıtım örnekleri
Araştırmalarda 1.tip hatanın kontrol altına alınması (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
ME Ay
S Erdoğan
11.30-12.20
BİST LAB
Araştırmalarda 1.tip hatanın kontrol altına alınması (Grup B)
S Erdoğan
13.30-15.20
15.30-17.20
Y.DİL
Yabancı dil
Serbest Çalışma
1 OCAK 2014 ÇARŞAMBA ---------- YILBAŞI TATİLİ
2 OCAK 2014 PERŞEMBE
AA Yağımlı
SAAT
08.30-10.20
DERS
BİK
ANA LAB
KONU
Enzimlerin klinik kullanımı(Grup Çalışması) (Grup A)
Kemik, eklem, kas genel bilgiler (Grup D)
10.30-12.20
BİK
ANA LAB
Enzimlerin klinik kullanımı(Grup Çalışması) (Grup D)
Kemik, eklem, kas genel bilgiler (Grup A)
13.30-15.20
BİK
ANA LAB
Enzimlerin klinik kullanımı(Grup Çalışması) (Grup C)
Kemik, eklem, kas genel bilgiler (Grup B)
15.30-17.20
BİK
ANA LAB
Enzimlerin klinik kullanımı(Grup Çalışması) (Grup B)
Kemik, eklem, kas genel bilgiler (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
B Çimen
AH Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Çimen
AH Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Çimen
AH Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Çimen
AH Öztürk
A Kara
D Uzmansel
3 OCAK 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
TFİZ
KONU
Populasyon genetiği
Işık ve ışığın yayılma özellikleri
ÖĞR. ÜYESİ
ME Ay
B Büyükakıllı
13.30-15.20
KUG
Gr Öğr Üyeleri
15.30-17.20
BİK
Grup tartışması- sağlık sektörü ( ASM, devlet hastanesi,
fakülte hastanesi) (Grup 1-14)
Hormon yapı ve sınıflaması
G Eskandari
6 OCAK 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
TBİY
KONU
Hormon etki mekanizması
Kromozomların morfolojik özellikleri ve adlandırma sistemi
ÖĞR. ÜYESİ
G Eskandari
ME Ay
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
7 OCAK 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
TBİY
KONU
Sinir sistemi hakkında genel bilgiler
Kromozom sayısal ve yapısal düzensizlikleri
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
ME Ay
13.30-17.20
Y.DİL
Yabancı Dil
AA Yağımlı
8 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TFİZ
TFİZ
ANA
ANA
KONU
Spektroskopi ve ışık kaynakları
Biyolojik sistemlerin bazı optik özellikleri
Organ ve oluşumların innervasyonu
Dolaşım sistemi hakkında genel bilgiler
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
13.30-14.20
BİST LAB
S Erdoğan
14.30-15.20
BİST LAB
15.30-16.20
BİST LAB
16.30-17.20
BİST LAB
İki bağımlı ve bağımsız grup ortalamalarına ait hipotez
testlerinin nonparametrik karşılıkları (Grup A)
İki bağımlı ve bağımsız grup ortalamalarına ait hipotez
testlerinin nonparametrik karşılıkları (Grup B)
İki bağımlı ve bağımsız grup ortalamalarına ait hipotez
testlerinin nonparametrik karşılıkları (Grup C)
İki bağımlı ve bağımsız grup ortalamalarına ait hipotez
testlerinin nonparametrik karşılıkları (Grup D)
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
S Erdoğan
S Erdoğan
S Erdoğan
9 OCAK 2014 PERŞEMBE
SAAT
DERS
08.30-10.20
10.30-11.20
TBİY
TBİY
Kromozomal düzensizliklerin kökeni ve etki spektrumu
Otozomal
kromozomların
delesyon-duplikasyon
translokasyon sendromları
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
BİK
TFİZ
TFİZ
Hormon etki mekanizması
Işıma ve canlılar
Elektromanyetik dalgaların kullanım alanları ve etkileri
Serbest Çalışma
G Eskandari
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
KONU
Radyasyonun biyolojik etki ve uygulamaları
Otozomal
kromozomların
delesyon-duplikasyon
translokasyon sendromları
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
ME Ay
ve
ME Ay
ME Ay
10 OCAK 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TFİZ
TBİY
13.30-14.20
KUG
Sözsüz iletişim (Grup 1-7)
14.30-15.20
KUG
Sözsüz iletişim (Grup 8-14)
ve
AD Başterzi
Ş Tot Acar
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
AD Başterzi
Ş Tot Acar
Ö Ekinci
M Aktekin
FÖ Kandemir
EŞ Horasan
İ Başhan
Serbest Çalışma
13 OCAK 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
DERS
TBİY LAB
BİK
ANA LAB
KONU
Periferik Kandan, Kemik İliğinden Kromozom Analizi (Grup D)
Hormonlar (Grup Çalışması) (Grup A)
Sinir sistemi ve dolaşım sistemi (Grup C)
10.30-12.20
TBİY LAB
BİK
ANA LAB
Periferik Kandan, Kemik İliğinden Kromozom Analizi (Grup B)
Hormonlar (Grup Çalışması) (Grup D)
Sinir sistemi ve dolaşım sistemi(Grup A)
13.30-15.20
TBİY LAB
BİK
ANA LAB
Periferik Kandan, Kemik İliğinden Kromozom Analizi (Grup A)
Hormonlar (Grup Çalışması) (Grup C)
Sinir sistemi ve dolaşım sistemi(Grup B)
15.30-17.20
TBİY LAB
BİK
ANA LAB
Periferik Kandan, Kemik İliğinden Kromozom Analizi (Grup C)
Hormonlar (Grup Çalışması) (Grup B)
Sinir sistemi ve dolaşım sistemi (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
ME Ay
G Eskandari
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
ME Ay
G Eskandari
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
ME Ay
G Eskandari
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
ME Ay
G Eskandari
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
14 OCAK 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
TFİZ
TBİY
Y.DİL
KONU
Lazer ve biyolojik etkileri
Kromozomal kırık sendromları
Yabancı Dil
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
ME Ay
AA Yağımlı
13.30-16.20
16.30-17.20
Y.DİL
KUG-T
Yabancı Dil
Hekim Tipleri
AA Yağımlı
R Buğdaycı
KONU
Korelasyon katsayısının hesaplanması ve hipotez kontrolü,
basit doğrusal regresyon ve hipotez testi(Grup B)
Korelasyon katsayısının hesaplanması ve hipotez kontrolü,
basit doğrusal regresyon ve hipotez testi(Grup C)
Gonozomal kromozom sendromları
ÖĞR. ÜYESİ
S Erdoğan
15 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
DERS
BİST LAB
09.30-10.20
BİST LAB
10.30-12.20
TBİY
S Erdoğan
ME Ay
Serbest Çalışma
13.30-17.20
16 OCAK 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TFİZ LAB
TFİZ LAB
KONU
Spektrometre ve fiziksel özellikler (Grup C)
Spektrometre ve fiziksel özellikler (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
13.30-15.20
15.30-17.20
TFİZ LAB
TFİZ LAB
Spektrometre ve fiziksel özellikler (Grup A)
Spektrometre ve fiziksel özellikler (Grup D)
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
KONU
Genetik haritalama çalışmaları
Korelasyon katsayısının hesaplanması ve hipotez kontrolü,
basit doğrusal regresyon ve hipotez testi(Grup D)
Korelasyon katsayısının hesaplanması ve hipotez kontrolü,
basit doğrusal regresyon ve hipotez testi(Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
ME Ay
S Erdoğan
17 OCAK 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
DERS
TBİY
BİST LAB
11.30-12.20
BİST LAB
13.30-17.20
Serbest Çalışma
20 OCAK 2014 PAZARTESİ ---------- III DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
21 OCAK 2014 SALI -------------------- III DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA ---------- SERBEST ÇALIŞMA
23 OCAK 2014 PERŞEMBE ----------- SERBEST ÇALIŞMA
24 OCAK 2014 CUMA ------------------- 13.30-15.10 ---------- III DERS KURULU TEORİK SINAVI
27 OCAK - 07 ŞUBAT 2014 ---------- YARIYIL TATİLİ
S Erdoğan
ME. Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I IV. DERS KURULU (HÜCRE)
10 ŞUBAT 2014 – 28 MART 2014
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
ANA
Anatomi
19
15
34
TBİY
Tıbbi Biyoloji
17
2
19
BFİZ
Biyofizik
14
6
20
BİK
Biyokimya
9
-
9
MİK
Mikrobiyoloji
25
6
31
FİZ
Fizyoloji
10
-
10
HİST
Histoloji
8
5
12
KUG
Klinik Uygulamalara Giriş
-
4
4
Y.DİL
İngilizce
12
-
12
TD
Türk Dili
10
-
10
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
10
-
10
134
38
172
Toplam
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Etem AKBAŞ
Prof. Dr. Nurcan ARAS
Prof. Dr. Mustafa AKTEKİN
Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Prof. Dr. Ali BİÇER
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Prof. Dr. Nuran DELİALİOĞLU
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU
Prof. Dr. Gürbüz POLAT
Prof. Dr. Ümit TÜRSEN
Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ
Doç. Dr. Ebru BALLI
Doç. Dr.Tolgay ERGENOĞLU
Doç. Dr. Hakan KAR
Doç. Dr. P. Pelin ÖZCAN KARA
Doç. Dr. Ş. Necat YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ertan AY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Deniz UZMANSEL
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÜLGER
Öğr. Gör. Nail Can ÖZTÜRK
Okutman İbrahim AYTAR
Okutman Gülcan TÜYSÜZ
Okutman Ayça Ayşin YAĞIMLI
10 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
MİK
BFİZ
TBİY
KONU
Mikrobiyolojiye Giriş
Biyofiziğe giriş ve sistem kavramı
Kalıtsal metabolik hastalıklar
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
B Büyükakıllı
N Aras
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
11 ŞUBAT 2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BFİZ
BFİZ
MİK
KONU
Moleküler biyofiziğin temel kavramları
Hücre zarı, madde taşınımı ve dinlenim zar potansiyeli
Bakterilerin morfolojisi ve sınıflandırılması
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
N Delialioğlu
13.30-17.20
Y.DİL
Yabancı dil
AA Yağımlı
12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
FİZ
TBİY
KONU
Vücut sıvılarının sektörlere dağılımı ve elektrolit dengesi
Embriyonel gelişimin genetiği
ÖĞR. ÜYESİ
T Ergenoğlu
N Aras
13.30-15.20
15.30-17.20
HİST
BFİZ
Hücre yapısı, hücre organel ve inklüzyonlarının yapısı
Hücre zarı, madde taşınımı ve dinlenim zar potansiyeli
N Yılmaz
B Büyükakıllı
13 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
MİK
MİK
HİST
KONU
Virüslerin morfolojisi ve sınıflandırılması
Mantarların morfolojisi ve sınıflandırılması
Hücre yapısı, hücre organel ve inklüzyonlarının yapısı
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
N Delialioğlu
N Yılmaz
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
ANA
FİZ
TBİY
Columna vertebralis, costalar, sternum ve eklemleri
Vücut sıvılarının sektörlere dağılımı ve elektrolit dengesi
Prenatal tanı
M Aktekin
T Ergenoğlu
N Aras
14 ŞUBAT 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
HİST
KONU
Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri
Hücre hareketi, hücre-hücrelerarası matriks ilişkisi, kök hücre
kavramı
ÖĞR. ÜYESİ
Z Kurtoğlu
BC Yılmaz
13.30-15.20
15.30-17.20
KUG
ANA LAB
Gelişim Dosyası-4 (Proje son değerlendirme) (Grup 1-14)
Columna vertebralis, costalar, sternum ve eklemleri (Grup C)
MİK LAB
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin
Tanıtımı (Grup D)
Gr Öğr Üyeleri
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
17 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
MİK
ANA
Toplantı
KONU
Parazitlerin morfolojisi ve sınıflandırılması
Üst ekstremite kemikleri ve eklemleri
3.Kurul değerlendirme toplantısı
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
Z Kurtoğlu
Dönem 1 Koor.
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
DERS
ANA LAB
KONU
Columna vertebralis, costalar, sternum ve eklemleri (Grup B)
MİK LAB
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin
Tanıtımı (Grup A)
Columna vertebralis, costalar, sternum ve eklemleri (Grup D)
18 ŞUBAT 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
MİK LAB
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin
Tanıtımı (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
Y.DİL
Yabancı Dil
AA Yağımlı
ANA LAB
MİK LAB
13.30-15.20
15.30-17.20
ANA LAB
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin
Tanıtımı (Grup C)
Columna vertebralis, costalar, sternum ve eklemleri (Grup A)
19 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
BFİZ
TBİY
ANA
KONU
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları
Genetik Danışma
Sırt bölgesi ve sırt kasları
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
N Aras
Z Kurtoğlu
13.30-15.20
15.30-17.20
MİK
FİZ
Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi
Hücre membranından taşınma
N Delialioğlu
T Ergenoğlu
20 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BİK
HİST
KONU
Glukokonjugatlar
Doku hazırlama ve histolojik inceleme yöntemleri, histokimya
ÖĞR. ÜYESİ
G Polat
BC Yılmaz
13.30-14.20
ANA LAB
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup C)
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
BFİZ LAB
HİST LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup D)
Işık Mikroskobik Laboratuvar Teknikleri (Grup A)
ANA LAB
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup C)
BFİZ LAB
HİST LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup D)
Işık Mikroskobik Laboratuvar Teknikleri (Grup B)
ANA LAB
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup D)
BFİZ LAB
HİST LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup A)
Işık Mikroskobik Laboratuvar Teknikleri (Grup C)
ANA LAB
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup D)
BFİZ LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup A)
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
21 ŞUBAT 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
DERS
ANA LAB
KONU
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup B)
10.30-11.20
BFİZ LAB
ANA LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup C)
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup A)
11.30-12.20
BFİZ LAB
ANA LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup B)
Üst extremite kemikleri ve eklemleri (Grup A)
BFİZ LAB
HİST LAB
Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (Grup B)
Işık Mikroskobik Laboratuvar Teknikleri (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
Serbest Çalışma
13.30-17.20
24 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BFİZ
TBİY
KONU
Aksiyon potansiyeli ve iyon kanalları
Bağışıklık sistemi ve genetiği
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
N Aras
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
25 ŞUBAT 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
DERS
ANA LAB
KONU
Sırt bölgesi ve sırt kasları,
Omuz ve kolun ön bölgeleri+meme (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
MİK LAB
Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri (Grup A)
ANA LAB
Sırt bölgesi ve sırt kasları,
Omuz ve kolun ön bölgeleri+meme (Grup D)
N DelialioğluM Ülger
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
MİK LAB
Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri (Grup C)
ANA LAB
Sırt bölgesi ve sırt kasları,
Omuz ve kolun ön bölgeleri+meme (Grup C)
MİK LAB
Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri (Grup D)
Y Dil
N DelialioğluM Ülger
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
Yabancı Dil
N Delialioğlu
M Ülger
AA Yağımlı
KONU
Hücre zarı için elektriksel eşdeğer devre
Mikroorganizmaların metabolizması ve enzimleri
Omuz ve kolun ön bölgeleri+meme
Omuz ve kolun arka bölgeleri
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
N Delialioğlu
Z Kurtoğlu
Z Kurtoğlu
26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
BFİZ
MİK
ANA
ANA
13.30-17.20
Serbest Çalışma
27 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-14.20
14.30-16.20
16.30-17.20
DERS
MİK
ANA LAB
KONU
Mikroorganizmaların genetik yapısı
Sırt bölgesi ve sırt kasları,
Omuz ve kolun ön bölgeleri+meme (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
MİK LAB
Besiyerleri, hazırlanması ve ekim yöntemleri (Grup B)
TBİY
BFİZ
Bağışıklık sistemi ve genetiği
Aksiyon potansiyeli ve iyon kanalları
Serbest Çalışma
N Aras
B Büyükakıllı
KONU
Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli
Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler
ÖĞR. ÜYESİ
T Ergenoğlu
N Delialioğlu
28 ŞUBAT 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
FİZ
MİK
13.30-15.20
15.30-17.20
ANA
TBİY
Axilla anatomisi ve plexus brachialis
Kan grubu genetiği
Z Kurtoğlu
N Aras
3 MART 2014 PAZARTESİ
SAAT
DERS
08.30-10.20 ANA
10.30-12.20 MİK
KONU
Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
ÖĞR. ÜYESİ
Z Kurtoğlu
N Delialioğlu
13.30-15.20
15.30-17.20
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
DERS
ANA LAB
KONU
Omuz ve kolun arka bölgeleri (Grup D)
HİST LAB
Hücre (Grup C)
ANA LAB
Omuz ve kolun arka bölgeleri (Grup A)
HİST LAB
Hücre (Grup C)
ANA LAB
Omuz ve kolun arka bölgeleri (Grup B)
HİST LAB
Hücre (Grup A)
ANA LAB
Omuz ve kolun arka bölgeleri (Grup C)
HİST LAB
Hücre (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
BİK
Ekstrasellüler matriks
Serbest Çalışma
G Polat
DERS
ANA LAB
KONU
Axilla anatomisi ve plexus brachialis(Grup D)
HİST LAB
Hücre (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
ANA LAB
Axilla anatomisi ve plexus brachialis(Grup C)
HİST LAB
Hücre (Grup D)
ANA LAB
Axilla anatomisi ve plexus brachialis (Grup B)
AİİT
TD
4 MART SALI 2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
5 MART 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-15.20
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
15.30-17.20
ANA LAB
Axilla anatomisi ve plexus brachialis (Grup A)
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
6 MART 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BFİZ
BFİZ
ANA
KONU
Aktif zar iletkenliği ve aksiyon potansiyeli
Pasif zar modeli ve kablo kavramı
Ön kolun arka bölgesi
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
D Uzmansel
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-17.20
MİK
MİK
TBİY
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemi uygulamaları
Mikroorganizmaların konağa giriş yolları, konak-parazit ilişkileri
Kanser ve genetik
N Delialioğlu
N Delialioğlu
N Aras
DERS
ANA LAB
KONU
Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti (Grup B)
MİK LAB
Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama (Grup C)
BFİZ LAB
ANA LAB
Sinir aksiyon potansiyelleri kayıt teknikleri (Grup D)
Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti (Grup C)
MİK LAB
Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama (Grup D)
BFİZ LAB
Sinir aksiyon potansiyelleri kayıt teknikleri (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
B Büyükakıllı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
B Büyükakıllı
7 MART 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
SERBEST ÇALIŞMA
13.30-17.20
10 MART 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
DERS
ANA LAB
KONU
Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti (Grup D)
MİK LAB
Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama (Grup A)
BFİZ LAB
ANA LAB
Sinir aksiyon potansiyelleri kayıt teknikleri (Grup B)
Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti (Grup A)
MİK LAB
Bakteri koloni morfolojisi, basit ve Gram boyama (Grup B)
BFİZ LAB
Sinir aksiyon potansiyelleri kayıt teknikleri (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
B Büyükakıllı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
NC Öztürk
N DelialioğluM Ülger
B Büyükakıllı
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
KONU
ÖĞR. ÜYESİ
11 MART 2014 SALI
SAAT
DERS
08.30-09.20
09.30-11.20
FİZ
MİK
T Ergenoğlu
N Delialioğlu
KUG
Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli
Mikroorganizmalarda virulans ve patojenite faktörleri,
ekzotoksin ve endotoksinler
Gelişim dosyası-5 (sunum seçimi) (Grup 1-14)
11.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
ANA
TBİY
El anatomisi
Farmakogenetik
D Uzmansel
N Aras
KONU
Genetik tedavi
Kas biyokimyası
ÖĞR. ÜYESİ
N Aras
G Polat
Gr. Öğr. Üyesi
12 MART 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
TBİY
BİK
13.30-17.20
SERBEST ÇALIŞMA
13 MART 2014 PERŞEMBE
SAAT
DERS
KONU
08.30-10.20 MİK
Kemoterapötik maddeler
10.30-12.20
13.30-15.20
ANA LAB
Ön kolun arka bölgesi(Grup A)
HİS LAB
Histokimya (Grup C)
ANA LAB
Ön kolun arka bölgesi (Grup D)
HİS LAB
Histokimya (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
SERBEST ÇALIŞMA
15.30-17.20
14 MART 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA LAB
KONU
Ön kolun arka bölgesi (Grup C)
HİS LAB
Histokimya (Grup B)
ANA LAB
Ön kolun arka bölgesi(Grup B)
HİS LAB
Histokimya (Grup D)
13.30-17.20
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
SERBEST ÇALIŞMA
17 MART 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
ANA
FİZ
KUG
KONU
Üst ekstremite dolaşımı (Tartışma)
Hücre içi ve hücreler arası iletişim
Atıkların yok edilmesi ön bilgilendirme
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞR. ÜYESİ
D Uzmansel
T Ergenoğlu
G Ersöz
13.30-14.20
KUG
Atıkların yok edilmesi uygulaması (Tüm gruplar) (Hastane)
SERBEST ÇALIŞMA
G Ersöz
18 MART 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
DERS
ANA LAB
KONU
El anatomisi (Grup B)
10.30-12.20
TBİY LAB
ANA LAB
Preimplantasyon ve Prenatal Tanı Yöntemleri (Grup A)
El anatomisi (Grup C)
TBİY LAB
Preimplantasyon ve Prenatal Tanı Yöntemleri (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
N Aras
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
N Aras
Y DİL
Yabancı dil
AA Yağımlı
13.30-17.20
19 MART 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
ANA
MİK
KONU
Üst ekstremite sinir lezyonları (Tartışma)
Üst ekstremite kemik ve eklem lezyonları (Tartışma)
Kemoterapötik maddeler
ÖĞR. ÜYESİ
D Uzmansel
D Uzmansel
N Delialioğlu
13.30-15.20
15.30-17.20
FİZ
BFİZ LAB
Hücre içi ve hücreler arası iletişim
Membran potansiyeli, Nernst potansiyeli hesabı
(Grup A+B+C+D: Derslik 1)
T Ergenoğlu
B Büyükakıllı
20 MART 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
DERS
MİK
KONU
Antibiyotik duyarlılık testleri uygulamaları
ÖĞR. ÜYESİ
N Delialioğlu
09.30-11.20
BİK
Mineral biyokimyası
G Polat
11.30-12.20
BİK
Kemik biyokimyası
G Polat
13.30-15.20
ANA LAB
El anatomisi (Grup A)
15.30-17.20
TBİY LAB
ANA LAB
Preimplantasyon ve Prenatal Tanı Yöntemleri (Grup B)
El anatomisi (Grup D)
TBİY LAB
Preimplantasyon ve Prenatal Tanı Yöntemleri (Grup C)
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
N Aras
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
N Aras
21 MART 2014 CUMA
SAAT
08.30-9.20
DERS
ANA LAB
KONU
Üst ekstremite telafi(Grup D)
9.30-10.20
ANA LAB
Üst ekstremite telafi(Grup C)
10.30-11.20
ANA LAB
Üst ekstremite telafi(Grup B)
11.30-12.20
ANA LAB
Üst ekstremite telafi(Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
M Aktekin
Z Kurtoğlu
D Uzmansel
13.30-17.20
Serbest Çalışma
24 MART 2014 PAZARTESİ------- IV. DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
25 MART 2014 SALI ---------- IV. DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
26 MART 2014 ÇARŞAMBA ---------- SERBEST ÇALIŞMA
27 MART 2014 PERŞEMBE ----------- SERBEST ÇALIŞMA
28 MART 2014 CUMA ----------- 09.30-11.10 ---------- IV. DERS KURULU TEORİK SINAVI
ME. Ü. TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I V. DERS KURULU (DOKU)
31 MART 2014–23 MAYIS 2014
Ders kodu
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
ANA
Anatomi
13
8
21
BFİZ
Biyofizik
8
4
12
FİZ
Fizyoloji
10
-
10
HİST
Histoloji
23
14
37
BİST
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
10
9
19
KUG
Klinik Uygulamalara Giriş
8
5
13
Y.DİL
İngilizce
12
-
12
TD
Türk Dili
12
-
12
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
12
-
12
108
40
148
Toplam
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Etem AKBAŞ
Prof. Dr. A. Ali ALTUNKAN
Prof. Dr. Şebnem ATICI
Prof. Dr. Cüneyt AYRIK
Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
Prof. Dr. Ali BİÇER
Prof. Dr. T. Egemen BİLGİN
Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Prof. Dr. Nurcan DORUK
Prof. Dr. Metin M. ESKANDARİ
Prof. Dr. Gürbüz POLAT
Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
Prof. Dr. Ümit TÜRSEN
Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Zeliha ÖZER
Prof. Dr. Aynur ÖZGE
Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ
Prof. Dr. Ş. Necat YILMAZ
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Doç. Dr. Ebru BALLI
Doç. Dr. Uğur DAL
Doç. Dr. Hakan KAR
Doç. Dr. P. Pelin ÖZCAN KARA
Doç. Dr. Alev KARA
Doç. Dr. A. Öner KURT
Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN
Doç. Dr. Davud YAPICI
Yrd. Doç. Dr. Savaş AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ertan AY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Deniz UZMANSEL
Dr. Zuhal M. ALTINTAŞ
Okutman Ayça Ayşin YAĞIMLI
Okutman İbrahim AYTAR
Okutman Gülcan TÜYSÜZ
31 MART 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
HİST
BİST
KONU
Koruma epiteli
Binomiyal ve Poisson dağılımı, üstel dağılım
ÖĞR. ÜYESİ
N Yılmaz
B Taşdelen
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
1 NİSAN 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
DERS
ANA
BİST LAB
KONU
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri
Binomiyal ve poisson dağılımı, üstel dağılım (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
H Öztürk
B Taşdelen
11.30-12.20
BİST LAB
Binomiyal ve poisson dağılımı, üstel dağılım (Grup A)
B Taşdelen
13.30-14.20
BİST LAB
Binomiyal ve poisson dağılımı, üstel dağılım (Grup D)
B Taşdelen
14.30-15.20
BİST LAB
Binomiyal ve poisson dağılımı, üstel dağılım (Grup C)
B Taşdelen
15.30-17.20
Y.DİL
Yabancı Dil
AA Yağımlı
KONU
Genel ilk yardım bilgisi, olay yeri ve yaralıların
değerlendirilmesi
112 hakkında ön bilgilendirme
Kategorik veri analizine giriş (tek ve iki yönlü ki-kare testi) ve
iki oran testi
ÖĞR. ÜYESİ
D Yapıcı
Koruma epiteli
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri
Gluteal bölge
Serbest Çalışma
N Yılmaz
H Öztürk
H Öztürk
KONU
Bileşik aksiyon potansiyeli
Sinir liflerinin karakteristik özellikleri
Uyarılabilir dokular ve sinir dokusu
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
B Büyükakıllı
U Dal
2 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
DERS
KUG-T
09.30-10.20
10.30-12.20
KUG
BİST
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
HİST
ANA
ANA
UMKE
B Taşdelen
3 NİSAN 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-9.20
9.30-10.20
10.30-12.20
DERS
BFİZ
BFİZ
FİZ
13.30-17.20
SERBEST ÇALIŞMA
4 NİSAN 2014 CUMA
SAAT
DERS
08.30-10.20 ANA
10.30-12.20 HİST
KONU
Plexus lumbosacralis
Bez epiteli
ÖĞR. ÜYESİ
H Öztürk
BC Yılmaz
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
13.30-15.20
HİST LAB
Koruma Epiteli (Grup A)
15.30-17.20
HİST LAB
Koruma Epiteli (Grup B)
7 NİSAN 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
DERS
HİST LAB
KONU
Koruma Epiteli (Grup D)
ANA LAB
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup C)
HİST LAB
Koruma Epiteli (Grup D)
ANA LAB
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup C)
BİST LAB
HİST LAB
Kategorik veri analizine giriş (tek ve iki yönlü ki-kare testi) ve
iki oran testi (Grup A)
Koruma Epiteli (Grup C)
ANA LAB
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup D)
BİST LAB
HİST LAB
Kategorik veri analizine giriş (tek ve iki yönlü ki-kare testi) ve
iki oran testi (Grup B)
Koruma Epiteli (Grup C)
ANA LAB
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup D)
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
DERS
ANA LAB
KONU
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup A)
ANA LAB
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup A)
BİST LAB
Kategorik veri analizine giriş (tek ve iki yönlü ki-kare testi) ve
iki oran testi (Grup C)
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
9.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
ÖĞR. ÜYESİ
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
N Yılmaz
B C Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
8 NİSAN 2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
9.30-10.20
ANA LAB
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
10.30-11.20
BİST LAB
11.30-12.20
ANA LAB
13.30-15.20
15.30-17.20
YDİL
Kategorik veri analizine giriş (tek ve iki yönlü ki-kare testi) ve
iki oran testi (Grup D)
Alt ekstremite kemikleri ve eklemleri (Grup B)
B Taşdelen
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
KONU
Bağ dokusu
Hayatta kalma (survival) analizi
ÖĞR. ÜYESİ
N Yılmaz
B Taşdelen
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
HİST
BİST
13.30-15.20
16.30-17.20
ANA
HİST
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea
Bağ dokusu
10 NİSAN 2014 PERŞEMBE
SAAT
DERS
KONU
Bez Epiteli (Grup D)
08.30-09.20 HİST LAB
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-15.20
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup C)
BİST LAB
HİST LAB
Hayatta kalma (Survival) analizi (Grup A)
Bez Epiteli (Grup D)
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup C)
BİST LAB
HİST LAB
Hayatta kalma (Survival) analizi (Grup B)
Bez Epiteli (Grup B)
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup A)
BİST LAB
HİST LAB
Hayatta kalma (Survival) analizi (Grup C)
Bez Epiteli (Grup B)
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup A)
BİST LAB
HİST LAB
Hayatta kalma (Survival) analizi (Grup D)
Bez Epiteli (Grup C)
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup D)
A Kara
N Yılmaz
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
Serbest Çalışma
15.30-17.20
11 NİSAN 2014 CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
KUG-T
KUG-T
Toplantı
13.30-17.20
KONU
Yaralanmalar (Göğüs, Karın, Baş-Boyun, Göz, Kulak, Burun)
Zehirlenmeler ve hayvan ısırıkları
4. Kurul değerlendirme toplantısı
Serbest Çalışma
ÖĞR. ÜYESİ
C Ayrık
Z Özer
Dönem 1 Koor.
Serbest Çalışma
14 NİSAN 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
DERS
HİST LAB
KONU
Bez Epiteli (Grup A)
ANA LAB
Gluteal bölge ve plexus lumbosacralis (Grup B)
BİST
Örnek genişliğini belirleme
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
13.30-17.20
KUG
112 Komuta Merkezi (Grup 1-5)
ME Ay
15 NİSAN 2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
DERS
KUG-T
KUG-T
KUG-T
ÖĞR. ÜYESİ
A A Altunkan
E Bilgin
H Birbiçer
KUG-T
KONU
Kanamalar ve Şok
Sıcaklık değişiklikleri ve suda boğulmalar
Temel Yaşam desteği (Solunum ve kalp masajı yabancı cisim
çıkarılması)
Bilinç Bozuklukları (Kalp Krizi, Havale, Sara Nöbeti)
11.30-12.20
13.30-17.20
KUG
112 Komuta Merkezi (Grup 11-15)
D Yapıcı
N Doruk
16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
ANA
HİST
KONU
Serbest Çalışma
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri
Kıkırdak dokusu
13.30-17.20
ÖĞR. ÜYESİ
A Kara
S Aktaş
KUG
112 Komuta Merkezi (Grup 6-10)
Ş Atıcı
17 NİSAN 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
DERS
KONU
HİST LAB Bağ Dokusu (Grup A)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup B)
BİST LAB
HİST LAB
Örnek genişliğini belirleme (Grup C)
Bağ Dokusu (Grup A)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup B)
BİST LAB
HİST LAB
Örnek genişliğini belirleme (Grup D)
Bağ Dokusu (Grup C)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup D)
BİST LAB Örnek genişliğini belirleme (Grup A)
HİST LAB Bağ Dokusu (Grup C)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup D)
BİST LAB
HİST LAB
Örnek genişliğini belirleme (Grup B)
Bağ Dokusu (Grup B)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup A)
HİST LAB
Bağ Dokusu (Grup D)
ANA LAB
Uyluk bölgesi ve fossa poplitea (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
B Taşdelen
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
18 NİSAN 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
DERS
HİST
KONU
Kemik dokusu
10.30-11.20
KUG
Temel yaşam desteği uygulama (Grup 1-7)
11.30-12.20
KUG
Temel yaşam desteği uygulama (Grup 8-14)
ÖĞR. ÜYESİ
S Aktaş
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
Serbest Çalışma
13.30-17.20
21 NİSAN 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
DERS
BFİZ
HİST
KONU
Sinaptik iletim
Kemik dokusu
AİİT
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
TD
Türk Dili
ÖĞR. ÜYESİ
B Büyükakıllı
S Aktaş
İ Aytar
G Tüysüz
22 NİSAN 2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
DERS
KONU
Serbest Çalışma
ÖĞR. ÜYESİ
09.30-10.20
HİST
Kas dokusu
E Ballı
10.30-12.20
BFİZ
Kaslar ve kasılma mekanizmaları
B Büyükakıllı
13.30-15.20
YDİL
Yabancı Dil
AA Yağımlı
15.30-17.20
SERBEST ÇALIŞMA
23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA…………ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ…………
24 NİSAN 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
DERS
ANA
KUG-T
KONU
Ayak anatomisi
Yaralanmalar (Kemik, Eklem, Kas, Omurga Yaralanmaları,
Kopmalar, Atelleme)
ÖĞR. ÜYESİ
A Kara
M Eskandari
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
G Şahin
A Özge
BC Yılmaz
TE Bilgin
C Yılmaz
AÖ Kurt
ZM Altıntaş
10.30-11.20
KUG
Baskılı sargı ve üçgen askı uygulama (Grup 8-14)
11.30-12.20
KUG
Baskılı sargı ve üçgen askı uygulama (Grup 1-7)
13.30-14.20
14.30-17.20
Y.DİL
SINAV
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
KONU
Hasta taşıma pratiği ön bilgilendirme (Tüm gruplar)
Temel Yaşam desteği -Hasta taşıma(Grup 9-12)
Temel Yaşam desteği-Hasta taşıma (Grup 1-4)
Temel Yaşam desteği-Hasta taşıma (Grup 5-8)
ÖĞR. ÜYESİ
UMKE
UMKE
UMKE
UMKE
25 NİSAN 2014 CUMA
SAAT
8.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
KUG
KUG
KUG
KUG
13.30-17.20
Serbest Çalışma
28 NİSAN 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.20
DERS
FİZ
ANA
HİST
KONU
İskelet kasında kontraksiyon tipleri ve mekanizması
Alt ekstremite kemik ve eklemleri (Klinik adaptasyon)
Sinir dokusu
ÖĞR. ÜYESİ
U Dal
A Kara
N Yılmaz
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
KONU
Kıkırdak ve Kemik Dokusu (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
29 NİSAN 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
DERS
HİST LAB
10.30-12.20
13.30-15.20
15.30-17.20
Sinir kas preparatı (Grup B)
Kıkırdak ve Kemik Dokusu (Grup B)
BFİZ LAB
Sinir kas preparatı (Grup A)
YDİL
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
KONU
Sinir dokusu
Kıkırdak ve Kemik Dokusu (Grup C)
Sinir kas preparatı (Grup D)
ÖĞR. ÜYESİ
N Yılmaz
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
Kıkırdak ve Kemik Dokusu (Grup D)
Sinir kas preparatı (Grup C)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
30 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
DERS
08.30-10.20 HİST
10.30-12.20 HİST LAB
BFİZ LAB
13.30-15.20
E Ballı
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
BFİZ LAB
HİST LAB
HİST LAB
BFİZ LAB
Serbest Çalışma
15.30-17.20
1 MAYIS PERŞEMBE……..EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ…………
2 MAYIS 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
DERS
KUG
KUG
KUG
HİST LAB
KONU
Film gösterimi : Patch Adams
Film gösterimi : Patch Adams Grup Tartışması (Grup 8-14)
Film gösterimi : Patch Adams Grup Tartışması (Grup 1-7)
Kas dokusu (Grup C)
ANA LAB
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup D)
HİST LAB
Kas dokusu (Grup B)
ANA LAB
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup D)
HİST LAB
Kas dokusu (Grup A)
ANA LAB
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup C)
HİST LAB
Kas dokusu (Grup D)
ANA LAB
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
Tüm Gruplar
Gr.Öğr.Üyeleri
Gr.Öğr.Üyeleri
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
5 MAYIS PAZARTESİ
SAAT
08.30-10.20
DERS
ANA LAB
KONU
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup B)
ÖĞR. ÜYESİ
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
10.30-12.20
ANA LAB
Bacağın ön lateral ve arka bölgeleri, Ayak anatomisi (Grup A)
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
13.30-15.20
15.30-17.20
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
6 MAYIS 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
DERS
FİZ
ANA
ANA
KONU
Egzersizde kas ve kasın enerji kaynakları
Alt ekstremite dolaşımı
Alt ekstremite sinir lezyonları
ÖĞR. ÜYESİ
U Dal
A Kara
A Kara
13.30-14.20
FİZ
Nöromüsküler ileti
U Dal
14.30-16.20
16.30-17.20
Y.DİL
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
7 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
DERS
KONU
Serbest Çalışma
ÖĞR. ÜYESİ
09.30-10.20
BFİZ
Kaslarda ısı üretimi
B Büyükakıllı
10.30-12.20
13.30-17.20
HİST
KUG
Deri
PROJE YARIŞMASI
E Ballı
ÖĞR. ÜYESİ
8 MAYIS 2014 PERŞEMBE
SAAT
DERS
09.30-10.20
10.30-11.20
HİST
BFİZ
KONU
Serbest Çalışma
Deri
Kasların mekanik özellikleri
11.30-12.20
FİZ
Kalp kasının elektriksel ve mekanik özellikleri
U Dal
13.30-15.20
HİST LAB
Sinir Dokusu (Grup C)
15.30-17.20
BFİZ LAB
HİST LAB
EMG Kayıtları (Grup D)
Sinir Dokusu (Grup D)
BFİZ LAB
EMG Kayıtları (Grup C)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
E Ballı
B Büyükakıllı
9 MAYIS 2014 CUMA
SAAT
08.30-10.20
DERS
HİST LAB
KONU
Sinir Dokusu (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
10.30-12.20
BFİZ LAB
HİST LAB
EMG Kayıtları (Grup B)
Sinir Dokusu (Grup B)
BFİZ LAB
EMG Kayıtları (Grup A)
13.30-17.20
E Ballı
B Büyükakıllı
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
B Büyükakıllı
Serbest Çalışma
12 MAYIS 2014 PAZARTESİ
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-15.20
16.30-17.20
DERS
ANA LAB
KONU
Alt ekstremite Telafi (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
HİST LAB
Deri (Grup B)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
ANA LAB
Alt ekstremite Telafi (Grup B)
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
HİST LAB
Deri (Grup C)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
ANA LAB
Alt ekstremite Telafi (Grup C)
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
HİST LAB
Deri (Grup D)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
ANA LAB
Alt ekstremite Telafi (Grup D)
H Öztürk
A Kara
D Uzmansel
HİST LAB
Deri (Grup A)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
AİİT
TD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
İ Aytar
G Tüysüz
KONU
Epitel ve Destek Dokuları (Grup A)
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
13 MAYIS 2014 2014 SALI
SAAT
08.30-10.20
DERS
HİST LAB
E Ballı
10.30-12.20
HİST LAB
Epitel ve Destek Dokuları (Grup B)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
13.30-15.20
15.30-17.20
YDİL
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
AA Yağımlı
14 MAYIS 2014 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
DERS
FİZ
Y.DİL
KONU
Düz kas fonksiyonları
FİNAL
ÖĞR. ÜYESİ
U Dal
AA Yağımlı
Serbest Çalışma
10.30-17.20
15 MAYIS 2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-10.20
DERS
HİST LAB
KONU
Epitel ve Destek Dokuları (Grup C)
ÖĞR. ÜYESİ
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
10.30-12.20
HİST LAB
Epitel ve Destek Dokuları (Grup D)
BC Yılmaz
N Yılmaz
E Ballı
13.30-17.20
Serbest Çalışma
16 MAYIS 2014 CUMA----------SERBEST ÇALIŞMA
19 MAYIS 2014 PAZARTESİ ----------- GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2014 SALI ------------- V. DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
21 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA ---------------- V. DERS KURULU PRATİK SINAVLARI
22 MAYIS 2014 PERŞEMBE -------------- SERBEST ÇALIŞMA
23 MAYIS 2014 CUMA ----------- 13.30-15.10 ----------- V. DERS KURULU TEORİK SINAVI
Download

Donem_1_Ders Programi_2013_2014