TOBB
lı KADıN
GiRişiMCiLER
KURULU iCRA KOMiTESi
SEÇMEN LisTESi
1'lI0
!
ADI
---ırALEV
, ~2-t.RZU3-1A"Rzü-~4~
SOYADı
ı
T.C. KiMliK
NUMARASı
ÜYETipi
ODABORSAADI
iL
VAN iK
45238320186
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
GÖKTEPE
44413522858
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
UZUN
51091261948
AKADEMisVEN
ADANA TICARET ODASı
ADANA
VÇA
KATLAV
13867294246
ODA BORSA ÜVEsi
ADANATICARET ODASı
ADANA
,C-::-S
A-VGÜL
VALÇIN
13783299462
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
~6
AVLiN
ı-=.
.
7~VŞE
~~:~? SEMA
9
AZIZE
10 BANU
-..
.II BELGIN GUlER
_____
12 BERMAN
_-:"-1--
SÖNMEZ
20101094074
ODA BORSA ÜVEsI
.
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ASLAN
186011 73344
ODA BORSA UVESI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
S?:K~N
16522203720
ODA BORSA ~VES~
ADANA TICARET ODASı
ADANA
KIRıCı
11311350678
ODA BORSA UVESI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
HALLlOGLU
62572188470
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
aZçELlK
22450009822
ODA BORSA UVESI
...
ADANA TICARET ODASı
ADANA
...
..
..
.
MANTI
13486284826
ODA BORSA UVESI
.
ADANA TICARET ODASı
ADANA
. 'B BERNA
ERGEÇ
11341349758
ODA BORSA UVESI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
'"14 BERRIN
ÖZKAN
52093280302
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
BiNicioVAT
62269006988
ODA BORSA ÜVEsi
ADANATICARETODASı
ADANA
1-
ARISÜT
55189013754
ODA BORSA ÜVEsI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
~"BIRGÜl
TÜZÜN
19939092710
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
laiBIRsEN
AKMAN UMAV
2.71S1993074
ÖZEL ÜVE
ADANA TICARET ODASı
ADANA
TEKGÜL
14801863696
ODA BORSA ÜVEsI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
•=~~.!?~M
~ONU.KOGLU
28609679052
ODA BORSA ~VES~
ADANA TICARET ODASı
ADANA
'~?ı jÇ!~DEM
aZENIR
12850292054
ODA BORSA ~VES~
ADANA TICARET ODASı
ADANA'
ERKEVAPTI
10687436634
ODA BORSA UVESI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
DEM-ET
NAZiK
14893222630
ÖZEL ÜVE
ADANA TICARET ODASı
ADANA
24
DiLEK
CANiK TOPAl
23288507016
ÖZEL ÜVE
ADANA TICARET ODASı
ADANA
25
DiLEK
KıRAÇ
12316039612
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
KUZUCU
14035292118
ÖZEL ÜVE
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ÖZŞEN
12577339940
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ÇAV KATI
16801201010
ODA BORSA ~VESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ls
BETÜL
16 BiRGÜL
19 !cEMiLE
22 lDEMET
: 23
-26 DTLEMNAD
f-i7-
DURDANE
:JiiDURU
29
iR
MEFKÜRE
i DUVGUHAN
..
ERCAN
13960291326
ODA BORSA UVEsI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
30lEBRU
MANAŞIRLI CAN
18877131130
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
mı~BRU
T~RGUT
11036833432
ODA.~OR~~ ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
j32'"
TURKMEN
14029327086
OZEL UVE
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ÇAMURDAN
16696171726
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
GEVLANi
18199151960
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
EMiNE SEM RA
ALPER
19045129966
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ESIN
PARLAK
23018234564
ODA BORSA ÜVEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
-37ES-RA
ÖZDEN
28385585790
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODAsı
ADANA
} 38
_~;:\\
ADANA TICARET ODASı
ADANA
•••.••.••.•\~:~
ADANA TICARETODASı
ADANA
ADANA TICARETODASı
ADANA
ELiF DOGAN
33IEMiNE
ALEV
341EMTNEGiZEM
35
3"6-
çETiN
16846199600
D~~~,M'~_AVF~R
FATMA
KÖNi
36076683144
: ~TMA
TEMEL
43852391926
~-:.:
.'
EMiNE
~
BO~Üyt9i
Qifı ~
\ODJ\\~RSA.
-.
~:~;\.
ıı~.~)ı
.
:
.\~t
'A
I'1lUZ
"~?'ı
J1'i .....
G
'O••••
iV
~
,
r1ıı'6ı~@.t~r
iM2A'
ADANA
-_o.
--
ı
..
TOBB
lı KADıN
GiRişiMCiLER KURULU iCRA KOMiTESi
SEÇMEN LisTESi
.,;",
.-
NO i
r-:ıitFATM-A
r---42
1--
ADI
iNci
.,
FATMA YlLGUN
j-._---
43 ~ATOJ~_AŞAK
,I----"". ,
,
: 44
FIGEN SAFIYE
1---
45
GÖKBEN
-....
46 GONUL
47 GÜLAY
48 GÜLLÜ
49 HAFizE
,I-:-- 1-. ,
,,50
HALlDE
1-''-·- --_ .._._----: 51 HANDAN
52 HATiCE
.~
=
i 53
TH!\TIcE MÜNEVVER__
511 IHATUN
~5ı~ŞRAN
56 HULYA
57 f--.-iLKAY
MELlKE
59 MERAL
MERAL
60 -_._-i--61 MERVE
62 MiNE
-------_.
6~- MUHLisE TÜLiN
64 MÜRÜVET
65 NARHAL
_.-
58
--,
NESRIN
67 NEŞE
-- -7"-'
68 NIGAR
~g9 NiHAN
- r+:
NILGÜN
.70
NUR
ii
-~
'72
NUR
f-NURAV
~
c-- f-! 74 NURAV
~- NURCAN
~~
: 75
...
:_.~Ug~ENGÜL
. 77 [ONUR
-~~:~.. ,.
~
;.~.:(
SOYADı
GÜL
YÜKSEL
ŞEN
TOKTAŞ
öGDÜR
KESMEZ
VILMAZER
KISTAK
KARGI
BESLER
DURMUŞ
ŞAHiN·
DEMiRAL
ÇiÇEK
ASLAN
ACEMO~LU
ALPŞAR
DEMiR
MUTLU
SEviM
KAYA
TENiKECi
ERDEMIŞıK
ŞALGAMCI
ÖZHAN
GÖÇHAN
TELEVi KURU
PEKÖNÜR
BAVCIK
EKMEKÇi
AKSOV
ÖZKAN
GÜRIŞIK
ViLMAZ
MERMER
i
EJDER
BÜVÜKDEVECi
TALAV
TÖR
DOGAN
r.c, KiMLIK NUMARASı
43849288444
21580035,138
20056125304
18202151864
ÜVETipi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESI
15346279300
15280225982
56269656724
17803135020
21598042012
15370278294
16231247084
35665819520
50113350974
24926066230
10057426364
17905156992
19804136440
16753284994
31633985884
44101259400
46963290256
17818163230
11485375576
30421993674
33868600150
31405055272
13540309274
11179384396
15145688648
22354015080
46711149126
16555239376
11581342724
17299186384
70363069778
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
AKADEMiSYEN
ÖZEL ÜYE
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESI
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ÖZEL ÜYE
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ÖZEL ÜYE
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜVEsi
ODA BORSA ÜYESi
ÖZEL ÜVE
ODA BORSA ÜVEsi
ODA BORSA ÜVEsi
ODA BORSA ÜYESi
46615453992
12796327254
ODA BORSA ÜYESi
16450205766
18355182104
..9OA BO~
51076519026
ODA BORSA ADI
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ODA BORSA ÜYESi
ODA BORSA ÜYESi
ÖZEL ÜYE
-z
ı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANATICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANATICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
L--*_
.
~iJvbıi' ;.~.,~
}
ODXBO~ ;). üYrsf' .~,":.JI!o.
~~VE,:' ~~
~OD~qR
\.\
"
, ~ '2~j .' .
Ah'·.'~.z
iMllA
-,
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ADANA TICARET ODASı
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ADANA
\~~~~Y
'~
~
IL
ADANA
ADANA
i
-
i
i
TOBB iı KADıN GiRişiMCilER
SEÇMEN
NO
ADI
! RABiA
"if,
@
81
ÜLKÜ
UÇAR
~82 IRANA
1DAL
.83
'GÖKDOGAN'
,8S
SAKiNE
..
.
UYE TIPI
ODA BORSA ADI
11794328690
ÖZEL ÜYE
ADANA TICARET ODASı
i
ADANA
i
ADANA
21022061688
i
ODA BORSA ÜYESi
i
ADANA TICARET ODASı
11809361100
i
ÖZEL ÜYE
i
ADANATICARET ODASı
ADANA
ı
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
i
SEçiL
KATKAY
13534240484
i
ODA BORSA ÜYEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
i
i SERAP
~SEZi
91 ıSIDIKA
92 ISIDIKA
13765333382
i
ODA BORSA ÜYEsi
IALTUNSÜZEN
i
21541035696
i
ODA BORSA ÜYEsi
i
ADANA TICARET ODASı
i ÇABUK
i
16897194500
i
AKADEMiSYEN
i
ADANA TICARET ODASı
ITULGAR
i
45160546326
i
ODA BORSA ÜYESil
ADANA TICARET ODASı
MiLli
ADANA TICARET ODASı
DAGDEMiR
22387016818
ODA BORSA ÜYEsi
ADANA TICARET ODASı
HALlCIOGLU
17494173196
ODA BORSA ÜYEsi
ADANATICARET ODASı
ı UGURLUGÜNGÖR
BOZEL
i
12040358676
i
ODA BORSA ÜYEsi
i
ADANA TICARET ODASı
~M
ÖZGEN
16204252114
ODA,~ORS,~ ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
94 !SULTAN ASLI
LAYıK
23401011338
OZEL UYE
ADANA TICARET ODASı
95 ISÜMER
~~HNAZ--97 ıŞENEL
IŞEN
i
25123273612
i
ODA BORSA ÜYEsi
i
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ı
ADANA
ADANA
ADANA
ı
ADANA
ÖKTE,N
S5471004354
ODA BORSA ?YES~
ADANA TICARET ODASı
ADANA
SERVI
10507411100
ODA BORSA UYESI
ADANA TICARET ODASı
ADANA
~KTUNÇ
28043182446
ODA BORSAOml
ADANATICARETODASı
ADANA
9,9 i'!'ÜLAY
BALTALI
19714103624
ODA BORSA ÜYE5i
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ÜSTÜNKURUCU
22303047988
ODA BORSA ÜYEsi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ODA BORSA ÜYEsi
ADANA TICARET ODAsı
ADANA
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
~TÜLAY
101.l!ÜRKAN
iVASFivE ZEYNO
~HOGLU
CERRAHOGLU KOYLU
103 MLDAN
IVARAN
104 YEşiM RUKiYE
21358989274
i
i
16165550144
16447206066
i
i
ODA BORSA ÜYEsi
i
ADANATICARET ODASı
i
ADANA
ITANSUG
10333416034
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
105 ZEHRA
ERUÇAR
10628499650
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
106TzEHRA
SERT
12628339790
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
ERKEMEN
45508178424
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
KıRıLMıŞ
21743130168
ODA BORSA ÜYE5i
ADANA TICARET ODASı
ADANA
52834500232
ODA BORSA ÜYESi
ADANA TICARET ODASı
ADANA
}07TzE
HRAEFS"UN
[j98-fzEYNEP
109TzuHAL
;~ ,:
~ .~~
~ c,·
~
i BiliM
i
i
ADANA'
i
i
i
98 iTU';BA
~1 ,
IM~
13993290860
-89 iSETENAY
~
......,
IL
YASAVUR
c86ıs-EDA
'i
i
.
..
T.C. KIMLIK NUMARASı
SAMiA
"87 ISELMA
)~8
. .
SOYADı
KURULU iCRA KOMiTESi
ılsrrsi
i
-i
i
ı
-ı
Download

ıı~.~)ı. - Adana Ticaret Odası