Türkiye Ekonomisine İlişkin 2015 Yılı TÜSİAD Tahminleri
Gerçekleşmeler
TÜSİAD
Gerçekleşme
Tahmini
TÜSİAD
Tahmini
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Büyüme
9,2
8,8
2,1
4,1
2,9
3,5
Özel Tüketim Harcamaları Artışı
6,7
7,7
-0,5
5,1
3,1
3,8
Özel Sabit Sermaye Yatırımları Artışı
33,6
22,3
-4,9
0,4
2,3
2,8
Enflasyon, GSYH Deflatörü(Yıllık
Ortalama)
5,5
8,6
7,0
6,1
9.0
7,0
Bütçe Açığı / GSYH, %
-3,6
-1,4
-2,1
-1,2
-1,3
-1,5
Kamu Borç Stoku / GSYH, %
43,1
39,9
37,6
37,4
34,9
34,4
İhracat, FOB, Mlr Dolar
113,9
134,9
152,5
151,8
157,6
164,2
İthalat, CIF, Mlr Dolar
185,5
240,8
236,5
251,7
243,3
230,1
Cari İşlemler Açığı / GSYH,%
-6,2
-9,7
-6,2
-7,4
-5,9
-4.9
İşsizlik, %
11,1
9,1
8,4
9,0
10,4
10,9
Reel Kur Endeksi (TÜFE Bazlı,
TCMB),%
10,6
-11,5
3,9
-1,6
-5,7
1,0
İkincil Piy.Göst. Faizi, % (Yıl
Ortalaması)
8,5
8,8
8,4
7,4
9,3
8,0
Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Turkey Data Monitor, TÜSİAD.
Download

Türkiye Ekonomisine İlişkin 2015 Yılı TÜSİAD Tahminleri