TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
Güncelleme: 27.10.2014 17:40
GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)
GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar ABD Doları)
OVP(2015-2017)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 GT
350.476
454.781
559.033
648.932
758.391
843.178
950.534
952.559
1.098.799
1.297.713
1.416.798
1.565.181
1.764.000
1.945.000
2.150.000
2.370.000
230,5
304,9
390,4
481,5
526,4
648,8
742,1
616,7
731,6
774,0
786,3
821,9
810,0
850,0
907,0
971,0
Büyüme Hızı (yüzde)
6,2
5,3
9,4
8,4
6,9
4,7
0,7
-4,8
9,2
8,8
2,1
4,1
İşsizlik Oranı (yüzde)
10,3
10,5
10,8
10,6
10,2
10,3
11,0
14,0
11,9
9,8
9,2
9,7
İşsizlik Oranı (yüzde) 2005 den itibaren yeni hesaplama
10,3
10,5
10,8
9,5
9,0
9,9
9,2
10,0
13,1
11,1
8,4
9,0
İşgücüne Katılma Oranı (yüzde)
49,6
48,3
46,3
46,4
46,3
46,2
46,9
47,9
48,8
49,9
50,0
50,8
İşgücüne Katılma Oranı (yüzde) 2005 den itibaren yeni hesaplama49,6
48,3
46,3
44,9
44,5
44,3
44,9
45,7
46,5
47,4
47,6
48,3
Tarımsal Destekleme (milyon TL.) (2014 Bütçe Gerekçesinden) 1.868
2.805
3.084
3.707
4.747
5.643
5.864
4.749
5.947
7.085
7.673
9.047
0,53
0,62
0,55
0,57
0,63
0,67
0,62
0,50
0,54
0,55
0,54
119.604
141.248
152.093
159.687
178.126
204.068
227.031
268.219
293.628
314.607
67.876
82.721
95.601
114.007
132.163
155.315
176.369
215.018
245.332
272.375
I-II. Personel ve Sosyal Güvenlik Primleri
21.950
28.833
33.663
37.389
42.887
49.373
55.264
63.155
73.378
III. Mal ve Hizmet Alımları
10.681
11.874
13.604
15.186
19.001
22.258
24.412
29.799
29.185
IV. Cari Transferler
25.412
31.429
36.306
45.871
49.851
63.292
70.360
91.976
7.831
7.888
8.265
10.340
12.098
13.003
18.516
20.072
Tarımsal Destekleme / GSYH (yüzde)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL.)
Faiz Hariç Bütçe Giderleri
V. Sermaye Giderleri
VI. Sermaye Transferli
2015
3,3
*
2016
4,0
*
9,6
*
2017
5,0
*
9,5
*
5,0
*
9,2
*
9,1
*
50,1
50,2
50,3
50,5
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
361.887
408.225
448.449
472.943
506.841
541.335
360.491
358.239
398.226
418.943
452.841
486.335
85.764
101.191
112.542
128.589
139.495
151.267
163.137
32.797
32.894
36.386
40.129
41.153
43.786
46.454
101.857
110.499
129.477
148.743
163.265
176.425
193.035
205.895
26.010
30.905
34.365
43.767
48.096
40.955
44.855
49.453
49
92
465
1.384
2.637
3.542
3.174
4.319
6.773
6.739
6.006
7.666
7.462
6.798
7.340
7.873
1.953
2.604
3.298
3.838
5.689
3.846
4.644
5.698
8.857
5.671
9.537
9.135
10.684
10.545
9.568
10.375
0
0
0
3.573
2.990
3.148
51.728
58.527
56.491
45.680
45.963
48.753
50.661
53.201
48.296
42.232
48.416
49.986
50.223
54.000
54.000
55.000
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ (Milyon TL.)*
79.420
101.040
122.964
152.784
173.483
190.360
209.598
215.458
254.277
296.824
332.475
389.682
424.018
451.979
491.039
534.247
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ (Milyon TL.)
77.385
98.265
119.788
149.047
168.547
184.803
203.027
208.610
246.051
286.554
320.536
375.564
406.650
440.998
479.339
522.002
I.Genel Bütçe Vergi Gelirleri
60.356
82.491
100.373
119.628
137.480
152.835
168.109
172.440
210.560
253.809
278.781
326.169
351.607
389.501
427.860
468.541
II. Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirler
17.029
15.774
19.415
29.419
31.067
31.968
34.918
36.170
35.491
32.745
41.755
49.395
55.043
51.497
51.480
53.461
Bütçe Dengesi (Milyon TL.)
-40.184
-40.208
-29.128
-6.903
-4.643
-13.708
-17.432
-52.761
-39.351
-17.783
-29.412
-18.543
-24.431
-20.963
-15.802
-7.088
Faiz Dışı Denge (Milyon TL.)
11.544
18.319
27.363
38.777
41.320
35.045
33.229
440
8.217
24.448
19.004
31.537
25.792
33.037
38.198
47.912
GSYH Deflatörü (Yüzde Artış) (1998 Bazlı)
37,4
23,3
12,4
7,1
9,3
6,2
12,0
5,3
5,7
8,6
6,8
6,1
9,1
6,0
5,3
5,0
TÜFE Değişim Yüzdesi (yıllık)
29,7
18,4
9,3
7,7
9,7
8,4
10,1
6,5
6,4
10,5
6,2
7,4
9,4
6,3
5,0
5,0
İhracat (Milyar Dolar)
36,1
47,3
63,2
73,5
85,5
107,3
132,0
102,1
113,9
134,9
152,5
151,8
160,5
173,0
187,4
203,4
İthalat (Milyar Dolar)
51,6
69,3
97,5
116,8
139,6
170,1
202,0
140,9
185,5
240,8
236,5
251,7
244,0
258,0
276,8
297,5
VII. Borç Verme
VIII. Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
İhracat / İthalat (Yüzde)
69,9
68,1
64,8
62,9
61,3
63,1
65,4
72,5
61,4
56,0
64,5
60,3
65,8
67,1
67,7
68,4
-15,5
-22,1
-34,4
-43,3
-54,0
-62,8
-69,9
-38,8
-71,7
-105,9
-84,1
-99,8
-83,5
-85,0
-89,4
-94,1
Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar)
-0,6
-7,6
-14,2
-21,4
-31,8
-37,8
-40,4
-12,1
-45,4
-75,1
-48,5
-65,0
-46,0
-46,0
-49,2
-50,7
Cari İşlemler Dengesi / GSYH
kırmızılar güncellenecekler
-0,3
-2,5
-3,6
-4,5
-6,0
-5,8
-5,4
-2,0
-6,2
-9,7
-6,2
-7,9
-5,7
-5,4
-5,4
-5,2
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)
* Bütçe verileri Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerini içermektedir. Bütçe Gelirleri red ve iadeler hariç net rakamlardır.
GSYH = Cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla - İktisadi faaliyet kollarına göre temel fiyatlarla (1998) (Alıcı Fiyatlarıyla)
Download

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER OVP(2015-2017)