Güncelleme: 28.10.2014
saat: 14:10
Milyon YTL.
PETROL ve DOĞALGAZDAN ALINAN VERGİLER
2002
2003
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2004
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2005
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2006
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2007
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2008
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2009
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2010
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2011
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2012
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2013
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2014
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2015
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2016
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2017
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
MY.Bütçe Gelirleri Toplamı
79.420
101.040
27,2
122.964
21,7
152.784
24,3
173.483
13,5
190.360
9,7
209.598
10,1
215.458
2,8
254.277
18,0
296.824
37,8
332.475
30,8
389.682
31,3
424.018
27,5
451.979
16,0
491.039
26,0
534.247
Vergi Gelirleri Toplamı
60.356
82.491
36,7
100.373
21,7
119.628
19,2
137.480
14,9
152.835
11,2
168.109
10,0
172.440
2,6
210.560
22,1
253.809
47,2
278.781
32,4
326.169
28,5
351.607
26,1
389.501
19,4
427.860
31,2
468.541
14.630
22.601
54,5
26.648
17,9
33.345
25,1
36.926
10,7
39.111
5,9
41.832
7,0
43.620
4,3
57.285
31,3
64.189
47,2
71.706
25,2
85.462
33,1
88.788
23,8
93.991
10,0
-100,0
-100,0
11.238
15.098
34,3
15.751
4,3
19.398
23,2
20.551
5,9
22.052
7,3
23.941
8,6
25.525
6,6
31.697
24,2
33.573
31,5
35.935
13,4
45.158
34,5
45.000
25,2
47.736
5,7
-100,0
-100,0
MY.Bütçe Gelirleri Toplamı içindeki payı
14,15
14,94
12,81
12,70
11,85
11,58
11,42
11,85
12,47
11,31
10,81
11,59
10,61
10,56
0,00
0,00
Vergi Gelirleri Toplamı içindeki payı
18,62
18,30
15,69
16,22
14,95
14,43
14,24
14,80
15,05
13,23
12,89
13,85
12,80
12,26
0,00
0,00
76,81
66,80
59,11
58,17
55,65
56,38
57,23
58,52
55,33
52,30
50,11
52,84
50,68
50,79
ÖTV
Petrol ve Doğalgaz
(%)
ÖTV içindeki payı
* 2000-2005 yılı konsolide bütçe gerçekleşmeleri, bütçe sistemine ilk defa giren kamu idarelerinden alınan veriler de esas alınarak analitik bütçe sınıflandırmasına
Bütçe gelirlerigöre
Muhasebattan
merkezi yönetim
bütçe bazına dönüştürülmüştür. Veriler 1998 bazlı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarına uygun olarak güncellenmiştir.
GSYH Tüik'ten
TÜFE 2003 bazlı olarak 2005den bu yana güncel TÜİK bülteni. Öncesi DPT yıllık prog
Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
GSYH deflatörü DPT yıllık programdan
2006 yılından itibaren Mahalli İdare ve Fon Payları Bütçe Gelirlerinden düşülmek yerine bütçeye gider yazılarak aktarıldığından ve Red ve İadeler Bütçe Gelirlerinden düşülmek suretiyle
ödendiğinden 2000-2005 yılları Bütçe Gelir ve Bütçe Gider rakamları 2006 yılı bazına getirilmiştir.
31.10.2014 11:56
26,0
33,3
Download

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV