ATELYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE HUZUR HAKKI VE İLAVE EK DERS ÜCRET VE BORDROSU ÖDEME ONAYI
SİNOP
:
BOYABAT
:
VASFİYE ZEKİ Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
250
4 YURDAGÜL BAŞ Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
250
NURAY BALCI Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
250
6 SAİRE KARADAĞ Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
7 HATİCE BAYINDIR Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
5
15
16.46
0.83
17.29
92.43 TL
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
1125 X
250
1375 0.076998 105.87
15
15.88
0.80
16.68
89.19 TL
875
X
250
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
1125 X
250
1375 0.076998 105.87
15
15.88
0.80
16.68
89.19 TL
250
875
X
250
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
250
250
875
X
250
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
125
250
250
250
125
250
250
250
125
250
250
250
125
250
250
250
125
250
250
250
250
125
250
250
250
250
125
250
250
250
Göst.
Rak.
Gelir Vergisi
% 15-20-2735
Damga Vergisi
%
1425 0.076998 109.72
250
ARALIK
300
KASIM
EKİM
EYLÜL
Kesintiler Toplamı
3
2014 OCAK MAAŞ KATSAYISI
:
250
250
Göst.
Rak.
TÜM KALSAYI TOPLAMI
250
250
Göst.
Rak.
………
(150)
GÖREV
250
250
Göst.
Rak.
MESLEK
KURSU
(150)
GÖREV
250
250
MESLEK
EĞİTİMİ İLE
GELİŞTİRME
VE UYUM
KURSU
(150)
GÖREV
250
125
YIL SONU
BECERİ
SINAVI
250
300
500
GÖREV
125
250
2.DÖNEMİN KATSAYI TOPLAMI
İ.M.E
250
X
İ.M.E
İ.M.E
İşletmede
GÜLAY ASLAN Meslek Dersi Öğret. İşletmede
KESİNTİLER
875
İ.M.E
İ.M.E
NURİ ASLAN Okul Müdürü
2
2014 Yılı 2.Dönem (-)
1125 X
İ.M.E
İ.M.E
1
(Huzur
Hakkı)
2.Dönem
MESLEK EĞİTİMİ İLE GELİŞTİRME VE
UYUM KURSU - MESLEK KURSU
(Ek Ücret)
Ele
Geçen
Net Tutar
(TL)
İ.M.E
İ.M.E
TEMMUZ
İ.M.E
Meslek Eğitimi
Nerde
Yapıyor?
İ.M.E
GÖREVİ BRANŞI
İKİNCİ 6 AY
(Ek Ücret)
AĞUSTOS
BİRİNCİ 6 AY
(Ek Ücret)
MESLEK DERSİ
ÖĞRETMENLERİ, İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ VE MESLEK
KURSUNDA GÖREVLİ
PERSONEL
ADI SOYADI
DÖNEMİ :
0.076998
OCAK MAAŞ KATSAYISI :
X
İşletmeye öğrenci göndermiyor :
İ.M.E
2014
SIRA NO
İşletmeye öğrenci gönderiyor :
BOYABAT
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
:
0.00759
İLÇESİ
OKUL ADI
TAHAKKUK TUTARI (TL)
İLİ
8
SEMA FİDAN
Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
250
125
250
250
250
875
X
250
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
9
NURSEVİL YAYLACI
Meslek Dersi Öğret. İşletmede
250
125
250
250
250
250
125
250
250
250
875
X
250
1125 0.076998
86.62
15
12.99
0.66
13.65
72.97 TL
İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
11 Şükran YILMAZ İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
12 Sultan KABAKÇI İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
13 Ayşegül KILIÇ İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
14 Aslı BOZDEMİR İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
15 Yurdagül DİLBAZ İşletme Temsilcisi İşletmede
X
500
500 0.076998 38.50
15
5.78
0.29
6.07
32.43 TL
10 İdris ÇETİN
TOPLAM
2250 1125 2250 2250 2250 2250
8,625
NOT: Yarım işletmeye gidilen aylarda katsayı bölünerek yazılmıştır.
İ.M.E. : İşletmelerde Meslek Eğitimi
T.C.
BOYABAT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI
KONU
:
:
020/
13,925
1,072.18 TL
160.84
168.97
903.21 TL
……../……./20………
Nuri ASLAN
Okul Müdürü
8.13
……../……./20………
………………..
Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödeme Onayı
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
BOYABAT
Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle ilgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller ile 2003/16 Nolu Genelge esaslarına göre
BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ Meslek Dersi Öğretmenleri ile Komisyon ve Meslek Kurslarında görevli olanların 2014-2.Dönem'ine ait 2014 Yılı 2.Dönem (-)i, Huzur Hakkı ve Ek Ücret ödemesi
için tahakkuk ettirilen Brüt : 1072.18.-TLolduğu ve bu tutarın ilgili öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılması onanır.
Saygın ATİNKAYA
İlçe Milli Eğitim Müdürü
OLUR
……/……./2014
Bilal BOZDEMİR
Kaymakam
Download

2014 1125 X 875 1125 X 875 1125 X 875 875 875 875 10