Ġçindekiler
TÜRKİYE GÜNDEMİ ................................................................................................................. 2
Elektrikte ne açık ne gizli zam söz konusu ........................................................................................... 2
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem ................................................................................................... 2
Emniyet müdürü ve komiser 8 polise ihraç kararı ............................................................................... 2
Kral'ın cenazesi Somali'yi erteletti ....................................................................................................... 3
Yemen'de cumhurbaşkanı ve hükümet istifa etti................................................................................ 3
İngiltere'den Türkiye'ye IŞİD övgüsü ................................................................................................... 3
ABD GÜNDEMİ............................................................................................................................. 4
Gülen Lobisinden Kerry’e İftira Dolu Mektup...................................................................................... 4
Rusya Türkiye’ye uzanacak Doğalgaz Boru Hattı Planını sürdürmeye kararlı ..................................... 4
ABD Esed'in Gitmesi Yönündeki İnancını Koruyor ............................................................................... 4
AVRUPA GÜNDEMİ.......................................................................................................... 5
Syriza'dan 'ulusal aşağılanmayı sonlandırma' çağrısı .......................................................................... 5
Euro Bölgesi'ni kurtarmak için yapılmış 1 trilyon euroluk 'ani ve acımasız' hamle ............................. 5
ECB'nin bono alımı planı yatırımcıların beklentilerini aşarken, piyasalar yükselişe geçti ................... 6
Avrupa'ya nakit akarken, Britanya'ya talih kuşu kondu ...................................................................... 6
Syriza önde, kilit parti ise Potami ........................................................................................................ 6
MI5 ve MI6, Kaddafi'nin ajanları ile çalıştı........................................................................................... 7
FIFA'nın nakit krizi ............................................................................................................................... 7
ORTA DOĞU GÜNDEMİ.................................................................................................................. 8
IŞİD, Musul çevresinde hendekler kazıyor........................................................................................... 8
Kral Abdullah’ın vefatı petrol fiyatlarını yükseltti................................................................................ 8
Suudi Arabistan Kralı Abdullah vefat etti ........................................................................................... 8
Yeni Kral'dan ilk açıklama .................................................................................................................... 8
Sana'da Husi liderlerin evlerine bombalı saldırı .................................................................................. 9
ASYA PASİFİK GÜNDEMİ .............................................................................................................. 9
Evo Morales için "İnka" töreni düzenlendi .......................................................................................... 9
Tarihi görüşmede ABD'den Küba'ya ‘ıslak-kuru ayak' pürüzü ............................................................. 9
6'lı Kuzey Kore görüşmeleri yeniden mi başlıyor? ............................................................................. 10
Çin, Rusya ile ticari ilişkilerinin geleceğinden emin ........................................................................... 10
Böyle olur Özbekistan'da seçimler... ................................................................................................. 10
Rublenin değer kaybı Orta Asya'yı vuruyor ....................................................................................... 11
1
Erdoğan ilk kez Sisi'yle aynı törene katılacak .................................................................................... 11
Sana'da Husi liderlerin evlerine bombalı saldırı ................................................................................ 12
IŞİD Japon rehinelerle ilgili açıklama yapacak ................................................................................... 12
Rusya, 'Hz. Ebubekir' kitabını yasakladı ............................................................................................. 12
Hamaney’den "Batılı gençlere" mektup ............................................................................................ 13
Venezuela'da marketlerde raflar boş, kapılarda kuyruk ................................................................... 14
Kosovalı madencilerin grevi sona erdi ............................................................................................... 15
AFRİKA GÜNDEMİ......................................................................................................................... 15
Yemen'de anlaşma sağlandı .............................................................................................................. 15
Somali'de bombalı saldırı .................................................................................................................. 16
Yemen'de önce hükümet sonra cumhurbaşkanı istifa etti................................................................ 16
Boko Haram tarafından kaçırılan Alman rehine artık serbest ........................................................... 16
Anti- Balaka’nın kaçırdığı Fransız rehine için pazarlık sürüyor .......................................................... 16
Erdoğan, Etiyopya'dan cemaat okullarını kapatmasını istedi............................................................ 17
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Elektrikte ne açık ne gizli zam söz konusu
ANADOLU AJANSI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik fiyatlarında bir değiĢiklik
yapılmadığını belirterek, "Elektrikte ne açık ne gizli bir zam söz konusu. Türkiye'deki elektrik
tarifeleri 2015 yılında da ulusal tarife ile götürülmektedir" dedi. KıĢ Ģartları nedeniyle Antalya
gibi bölgelerde elektrik kesintileri yaĢandığını ancak bunun arızaymıĢ gibi gösterilmesinin
doğru olmadığını belirten Yıldız, bu kesintilerin yapım ve bakım nedeniyle meydana
geldiğinin altını çizdi.
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
ANADOLU AJANSI
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi BaĢkanlığından yapılan
açıklamaya göre, saat 12.19'da merkez üssü Bursa, Mustafa KemalpaĢa ilçesi olan 4,3
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Emniyet müdürü ve komiser 8 polise ihraç kararı
DOĞAN HABER AJANSI
2
Geçen yıl 29 Eylül'de Antalya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ġube Müdürlüğü
tarafından 137 telefon hattının usulsüz dinlenmesi ile ilgili 'yasadıĢı dinleme' operasyonu
gerçekleĢtirilmiĢti. Bu kapsamda 8 rütbeli polis tutuklanmıĢ ve bir üst mahkemeye itiraz
sonucu serbest bırakılmıĢlardı. ĠçiĢleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 'yasadıĢı dinleme ve
kiĢisel verileri arĢivleme' gerekçesiyle rütbeli personelle ilgili soruĢturmayı kısa süre önce
tamamladı. Buna göre, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, haberleĢmenin gizliliğini
ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma'
suçlamalarıyla haklarında iĢlem yapılanlardan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Y.D., 3'üncü Sınıf
Emniyet Müdürü B.E., 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü G.T., komiserler Ġ.Y., A.D., R.Ç., ġ.O.
ve ABD'de olan M.K. meslekten ihraç edildi.
Kral'ın cenazesi Somali'yi erteletti
ALJAZEERA
CumhurbaĢkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın cenazesine katılmak için Afrika
turuna ara verdi. Riyad'a gidecek olan Erdoğan, "Programlarımızı yine icra edeceğiz. Cibuti,
Somali, oralara da gideceğiz" dedi.
Yemen'de cumhurbaşkanı ve hükümet istifa etti
BBC
Yemen'de, isyancı Husilerin baĢkent Sana'da kontrolü ele geçirmesini protesto eden
CumhurbaĢkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Halid Mahfuz Bahhah baĢkanlığındaki hükümet
istifa etti. Yemen Parlamentosu'nun ise istifaları reddettiği bildiriliyor. CumhurbaĢkanı Hadi
isyancılarla müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından görevini sürdüremeyeceğini söyledi.
Hadi Husileri, vardıkları barıĢ anlaĢmasına uymamakla suçladı.
İngiltere'den Türkiye'ye IŞİD övgüsü
BBC
Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Philip Hammond BaĢbakan Ahmet Davutoğlu'nun "mütevazı
sözlerine karĢın" Türkiye'nin, sınırdan geçerek Suriye'ye gitmek isteyen yabancı cihatçılar
konusunda "harika bir iĢ çıkardığını" söyledi.Irak ġam Ġslam Devleti (IġĠD)'e karĢı koalisyona
üye 21 ülkenin Londra'da buluĢarak Irak ve Suriye'de geniĢ alanları kontrol altına almıĢ
bulunan gruba karĢı stratejisinin konuĢulduğu toplantını ardından ABD DıĢiĢleri Bakanı John
Kerry, Hammond ve Irak BaĢbakanı Haydar el Abadi ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Gazetecilerden gelen bir soru üzerine Hammond, BaĢbakan Davutoğlu'nun bu sabah Ġngiliz
gazetelerinde yer alan bir röportajında sarf ettiği "Suriye sınırını kapatmamız mümkün değil"
sözlerini hatırlattı. Independent gazetesi röportajı, yabancı cihatçıların Türkiye'den Suriye'ye
geçiĢi 'durdurulamaz' baĢlığı ile vermiĢti.Hammond yabacncı savaĢçıların gruba katılımının
önlenmesi hakkında konuĢurken Ģunları söyledi: "Türklerle de çalıĢıyoruz... Türkiye
BaĢbakanı'nın bu sabahki mütevazı sözlerinine karĢın, Türkiye sınırı geçerek Suriye'ye gitmek
3
isteyenleri durdurmak konusunda harika bir iĢ çıkarıyor" diye konuĢtu.Hammond, "Elbette
Türkiye BaĢbakanı kesinlikle haklı, o sınırın doğası gereği yüzde yüz baĢarı sağlayamazlar,
ama çok iyi iĢ çıkarıyorlar" dedi.
ABD GÜNDEMİ
Gülen Lobisinden Kerry’e İftira Dolu Mektup
TURKISHNY
ABD‟de Gülenci lobi tarafından kaleme alınan Türkiye'ye iliĢkin yalanlarla dolu bir
mektubun imzalanmak üzere bazı Kongre üyelerine gönderildiği ve daha sonra da DıĢiĢleri
Bakanı John Kerry‟e iletildiği bildiriliyor.Daily Sabah gazetesinin haberine göre AK Parti
hükümetini zor duruma düĢürmek için Türkiye‟ye zarar vermekten çekinmeyen Gülenci lobi,
Türkiye hakkında asılsız bilgiler ve iftiralarla dolu bir mektubu DıĢiĢleri Bakanı John Kerry‟e
gönderdi.Gazeteye göre Türki Amerikan Birliği (TAA) tarafından kaleme alınan mektupta
Türkiye Cumhuriyeti‟ni karalayan iftiralara yer verilmesi, ABD merkezli imam Fethullah
Gülen‟e bağlı kuruluĢların ABD‟de Türkiye‟nin düĢmanı gibi hareket ettiği Ģeklinde
yorumlara neden oldu.Seçim kampanyalarına yapılan yüklü bağıĢlar vesilesiyle hem
Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleriyle bağlantılar tesis eden Gülenci lobinin
Kerry‟e gönderilmeden önce mektuba bazı Kongre üyelerine imza attırdığı bildiriliyor.
Rusya Türkiye’ye uzanacak Doğalgaz Boru Hattı Planını sürdürmeye kararlı
The New York Times
Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, aralık ayında, Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak
doğal gaz boru hattı planlarını iptal ederek bunun yerine Rusya'nın boru hatlarını Türkiye
üzerinden geçireceği yönünde yaptığı açıklamasıyla bütün dünyayı ĢaĢırttı. Birçok Batılı
bunun AB'yi, Güney Akım adlı boru hattı projesine gösterdiği muhalefeti yeniden
değerlendirmeye ikna etmek için öne sürülen bir blöf olduğunu düĢündü. Ancak Rusya devlet
firması Gazprom son haftalarda, Türk Akımı olarak adlandırdığı projeyi sürdürme konusunda
ciddi olduğunun sinyallerini verdi. Türkiye cephesinde ise Gazprom, hükûmet yetkilileriyle
etkin bir Ģekilde müzakerelerde bulunurken Türkiye'nin önde gelen bir gaz dağıtım Ģirketini
satın almaya çalıĢıyor. Gazprom Genel Müdürü, firmasının hedefleri konusundaki Ģüpheleri
ortadan kaldırmak istercesine Türkiye'nin Gazprom'un yeni odak noktası olduğunu belirtti ve
Avrupa'nın daha fazla Rus doğal gazı istemesi durumunda buna eriĢmek için kendi yolunu
bulması gerektiğini söyledi.
ABD Esed'in Gitmesi Yönündeki İnancını Koruyor
TURKISHNY
ABD yönetimi, Suriye‟de Devlet BaĢkanı BeĢĢar Esed‟in tüm meĢruiyetini kaybettiği ve
gitmesi gerektiğine yönelik inançlarını koruduklarını bildirdi.DıĢiĢleri Bakanlığı Sözcüsü Jen
4
Psaki, günlük basın brifinginde, ABD‟nin Suriye‟deki iç savaĢın çözümüne iliĢkin soruları da
yanıtladı.ABD hükümetinin Ģu anda hala Esed‟e görevinden ayrılması çağrısında bulunup
bulunmadığının sorulması üzerine Psaki, Ģunları kaydetti:"Esed‟in tüm meĢruiyetini
kaybettiği ve gitmesi gerektiğine yönelik inancımızı koruyoruz. Onun liderliği altında
istikrarlı kapsayıcı bir Suriye hiçbir zaman olamaz. Bunu Ağustos 2011‟den beri söylüyoruz."
Rejimin varil bombalarıyla sivillerin ölümüne neden olduğu, bu nokta ABD‟nin, Esed‟in en
azından bu ölümleri durdurması için Rusya ve Ġran'a mesaj verip vermediği yönündeki soru
üzerine Psaki, Tahran yönetimi ile sadece nükleer müzakereler konusunu konuĢtuklarını,
Moskova'yla ise ABD DıĢiĢleri Bakanı John Kerry‟nin Rus mevkidaĢı Sergey Lavrov
ile düzenli olarak görüĢtüğünü anlattı.
AVRUPA GÜNDEMİ
Syriza'dan 'ulusal aşağılanmayı sonlandırma' çağrısı
BBC Türkçe
Pazar günü genel seçimlerin yapılacağı Yunanistan'da radikal sol Syriza partisinin lideri
Alexis Tsipras, seçmenlere 'ulusal aĢağılanmaya' son verme çağrısı yaptı. Anketler Syriza'yı
birinci parti olarak gösteriyor. Tsipras seçmenlerden ülkedeki kesinti politikalarını
sonlandırmak için Syriza'ya oy vermelerini istedi. Seçimler öncesi partinin son mitinginde
konuĢan Tsipras, mevcut mali yardım anlaĢmasının sona ermesi ardından Yunanistan'ın
uluslararası borçlarının yarısını sileceği yönündeki sözünü tekrarladı. Yunanistan, mali
yardım programı karĢısında bütçe kesintileri planını hayata geçiriyor. Pazar günkü seçimler
uluslararası piyasalar tarafından kaygıyla izleniyor. Syriza 'son günlerde oylarını artırdı'
Syriza'nın seçimler öncesi son mitingi, binlerce destekçisinin katılımıyla Atina'da
gerçekleĢtirildi. Tsipras, "Pazartesi günü ulusal aĢağılanma bitecek. DıĢarıdan emir almayı
sonlandıracağız" dedi. Syriza lideri, "Syriza için bir ilk Ģans istiyoruz. Bu, Yunanistan için
son Ģans olabilir" diye konuĢtu. BBC'nin Yunanistan'daki muhabiri Mark Lowence birçok
Yunan seçmenin Tsipras'a bu Ģansı vereceğini aktarıyor. Syriza'nın seçimleri kazansa bile tek
baĢına iktidar olmak için parlementoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağı ve bir koalisyon
ortağı bulmakta zorlanacağı belirtiliyor. Son kamuoyu anketleri Syriza'nın en yakın rakibi
Yeni Demokrasi'yle arasını üç puan açtığını ortaya koyuyor.Metro Analysis araĢtırmasına
göre iki parti arasındaki fark yüzde 4.6'dan yüzde 5.3'e çıktı.BaĢka bir araĢtırma Ģirketi Rass'a
göreyse Syriza yüzde 4.8 puan önde.
Euro Bölgesi'ni kurtarmak için yapılmış 1 trilyon euroluk 'ani ve acımasız'
hamle
Guardian
Gazete, ECB'nin Euro Bölgesi'ne ayda 60 milyar euro likidite pompalama kararını
Almanya'nın direniĢine rağmen aldığını belirtiyor. Guardian'a göre, ECB'nin kararı
Almanya'yı öfkelendirmiĢ durumda. Zira Berlin yönetimi parasal geniĢlemeyi, Yunanistan
gibi serbestçe harcama yapan ülkeler için bir nevi kurtarma paketi olarak olarak görüyor ve
enflasyonun kontrol dıĢına çıkmasından korkuyor.
5
ECB'nin bono alımı planı yatırımcıların beklentilerini aşarken, piyasalar
yükselişe geçti
Financial Times
Gazete ECB'nin kararının açıklanması sonrası, Londra Borsası'nda FTSE Eurofirst 300
endeksinin yüzde 1,6 arttığını ve bunun son altı yıldır gözlenen en büyük artıĢ olduğunu
aktarıyor. Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise ECB'nin son politikası ile Amerikan ve
Ġngiliz Merkez Bankalarının politikalarına yakın bir çizgiye gelmesi. Ġki banka da, 2008'deki
küresel mali krizin ardından devlet tahvillerini satın almıĢtı. Financial Times Euro-dolar
paritesinin dün açıklanan program sonrası 1,14'e düĢtüğüne, Euro'nun Amerikan Doları
karĢısında son 11 yılın en düĢük seviyesine gerilediğine de dikkat çekmiĢ.
Avrupa'ya nakit akarken, Britanya'ya talih kuşu kondu
Times
ECB'nin kararının Britanya vatandaĢları için Avrupa ülkelerindeki tatillerin ucuzlaması ve
Avrupa'dan ihraç edilen ürünlerin fiyatlarının düĢmesi anlamına geldiğini duyuruyor. Gazete,
Ġngiliz Sterlini'nin de Euro karĢısında son altı yılın en yüksek düzeyine çıktığını vurguluyor.
"ECB'nin izleyeceği politika Euro'nun değerini daha da düĢecek, Britanyalı ihracatçılar bunun
olumsuz etkilerini hissedebilir. Zira ürünleri daha pahalı hale gelecek" demiĢ Times...
Syriza önde, kilit parti ise Potami
Independent
Gazetenin dünya sayfalarında Yunanistan'da Pazar günü yapılacak olan ve sonucu Avrupa'da
merakla beklenen erken genel seçim ile ilgili bir haber var. Haberin baĢlığı, "Syriza kamuoyu
araĢtırmalarında önde. Sonucun ise Euro Bölgesi'nden çıkmayla sonuçlanmasından
korkuluyor". Atina'dan Nathalie Savaricas haberine Ģu satırlarla baĢlamıĢ: "Son seçiminden
iki, komĢuları tarafından ilk kez maddi olarak desteklenip kurtarılmasından dört yıl sonra
Yunanistan tarihi bir seçime hazır. Bu seçimden sonra, hala kemer sıkma önlemlerinin
sıkıntısını çeken ülkede Avrupa'nın ilk radikal solcu hükümeti kurulabilir." Rass Ģirketinin
son kamuoyu araĢtırmasına göre, Radikal Sol Koalisyon (Syriza) yüzde 31 oyla ve yaklaĢık 5
puan farkla önde. Partinin lideri Aleksi Çipras, Yunanistan'ın 320 milyar euroluk borcunu
yeniden müzakere etmek istediğini söylüyor; ülkenin bankalarının yeniden
kamulaĢtırılmasını, asgari ücretin yeniden ayda 750 euroya çıkarılmasını ve çalıĢma
hayatındaki son reformların iptalini öneriyor. Independent'a konuĢan Rass Ģirketinden Mihail
Sfakianakis, seçimle ilgili Ģu yorumu yapmıĢ: "Syriza önde ama mecliste çoğunluğu elde edip
güçlü bir hükümet kurması çok zor. Parlamentoya yedi partinin gireceğini düĢünüyoruz.
Syriza muhtemelen özellikle Avrupa ile iliĢkiler konusunda müttefikler arayacaktır." Haberde
Syriza'nın potansiyel koalisyon ortağının yeni kurulan Potami (Nehir) adli parti olduğu
belirtiliyor. Rass'ın araĢtırması, televizyon sunucusu Stavros Theodorakis'in kurduğu partinin
oyların yaklaĢık yüzde 5'ini alacağını ve muhtemelen koalisyon pazarlıklarında kilit parti
olacağını gösteriyor.
6
MI5 ve MI6, Kaddafi'nin ajanları ile çalıştı
Guardian
Gazetenin ilk sayfasındaki bir haberin baĢlığı ise "Belgeler, Britanya ajanlarının Kaddafi'nin
Libyası ile ne kadar yakın bağları olduğunu gözler önüne seriyor." Londra'da kısmen gizli
görülen bir davada mahkemeye sunulan bazı belgeler Guardian'a sızmıĢ. Gazetenin muhabiri
Ian Cobain belgelerin, Ġngiliz istihbarat servisleri MI5 ve MI6'in diktatörlük ile ortak
yürüttüğü istihbarat operasyonlarını ortaya çıkardığını yazıyor. "Blair hükümeti, iĢkenceyle
bilinen bir rejimle nasıl daha yakın iliĢki kurmaya çalıĢtı?" demiĢ Guardian. Gazetenin
haberine göre bir noktada Libya ajanları Britanya topraklarında operasyon düzenlemeye davet
edilmiĢ. Bu ajanlar MI5 görevlileri ile birlikte çalıĢmıĢlar ve Britanya'nın sığınma hakkı
verdiği dönemin lideri Muammer Kaddafi'nin bazı muhaliflerini tehdit ettikleri iddia ediliyor.
Haberde 2002-2007 yılları arasında Britanya'da dönemin ĠĢçi Partisi hükümetinin Kaddafi'nin
bazı muhaliflerini "yasa dıĢı" Ģekilde alınmıĢ ifadelere dayanan bilgiler doğrultusunda sınır
dıĢı etmeye çalıĢtığı, dört kiĢinin hareketlerinin de sınırlandırıldığı belirtiliyor.
FIFA'nın nakit krizi
Daily Telegraph
ManĢetin altına dünya futbolunu yöneten FIFA'nın baĢkanı Sepp Blatter'in yukarı doğru
kaygıyla bakarken çekilmiĢ bir fotoğrafı yerleĢtirilmiĢ. Gazetenin spor muhabiri Ben Rumsby,
FIFA'nın en büyük sponsorlarından üçünün (Castrol, Continental, Johnson&Johnson) kurumla
bağlarını kopardıklarını yazmıĢ. Rumsby daha önce de Sony ve Emirates'in aynı kararı
aldığına dikkat çekiyor. Haberde dünyanın en tanınan markalarından beĢinin desteğini
çekmesinin, mali açıdan FIFA'ya büyük darbe indireceği belirtilmiĢ. Dünya Kupası'nı
organize eden FIFA'nın dört yılda bir sponsorlardan yaklaĢık 1 buçuk milyar dolar gelir elde
ettiğini hatırlatmıĢ Daily Telegraph. Daily Telegraph'a göre beĢ sponsordan hiçbiri FIFA'yı
açıkça eleĢtirmese de, alınan kararlar sonrası dünya futbolunu yöneten kurumun ne kadar
"zehirli" bir markaya dönüĢtüğü sorgulanıyor. FIFA'da reforma gidilmesi için kurumun
finanse edenler üzerinde baskı kurulması amacıyla "New Fifa Now" (Derhal yeni bir FIFA)
adlı b'r kampanya baĢlatılmıĢtı. ÇarĢamba günü Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda
tanıtımı yapılan kampanyayı yürüten Muhafazakar Parti milletvekili Damian Collins son
geliĢmeleri Daily Telegraph'a Ģöyle yorumlamıĢ: "FIFA zehirli bir marka. Bu nedenle de
itibarlarını önem veren Ģirketler FIFA ile birikte anılmak istemiyor." Özellikle 2018 ve 2022
Dünya Kupalarının Rusya ve Katar'a rüĢvetle verildiğine yönelik iddialar, FIFA'yı zor
durumda bırakmıĢtı. Daily Telegraph'daki haberde 2014'ün FIFA'nın tarihindeki en çalkantılı
yıl olduğu, FIFA baĢkan adaylarının ise kampanyalarına PerĢembe gününden itibaren resmen
baĢlayacakları belirtiliyor. ġu ana kadar Sepp Blatter'e rakip olmak için yeterli sayıda imza
toplayabilecek tek aday, FIFA BaĢkan Yardımcısı ve Ürdün Prensi Ali Bin Al Hüseyin. Daily
Telegraph, UEFA BaĢkanı Michel Platini'nin yakında resmen Al Hüseyin'e destek verdiğini
açıklamasının beklendiğini yazmıĢ.
7
ORTA DOĞU GÜNDEMİ
IŞİD, Musul çevresinde hendekler kazıyor
Tom Coghlan, Times
Gazetenin iç sayfalarındaki bir haberin baĢlığı ise "IġĠD, tanklara karĢı savunma amacıyla
Musul çevresinde hendekler kazıyor". Haberde Irak ġam Ġslam Devleti örgütünün Musul
çevresinde duvarlar da diktiği ve yerel inĢaat Ģirketlerine bu hazırlıklar için kilometre baĢına 4
bin dolar ödediği bilgisi var. Times'a konuĢan Musullular, IġĠD'in kenti ölümüne savunacağı
görüĢünde. Gazeteye konuĢan ve Musul'da yaĢayan emekli bir Iraklı general Ģunları söylemiĢ:
"IġĠD militanları kanlarının son damlasına kadar savaĢıp, Musul'u savunacak. Bu muharebe
onların kaderlerini belirleyebilir. Musul'un kaybı IġĠD için nihai bir yenilgi anlamına gelir."
Kral Abdullah’ın vefatı petrol fiyatlarını yükseltti
EURONEWS
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz‟in, üç haftadan bu yana tedavi gördüğü
hastanede, 91 yaĢında vefat etmesinin ardından petrol fiyatlarında artıĢ yaĢandı. Kral
Abdullah‟ın ölümünün duyulmasının ardından ham brent petrolün 15 Mart vadeli Future
sözleĢmeleri yüzde 1,59 artarak 49,29‟a ulaĢırken, Batı Teksas türü ham petrolün 15 Mart
vadeli Future sözleĢmeleri yüzde 1,47 artarak 46,99 dolara yükseldi. Haziran 2014‟ten bu
yana yüzde 50‟den fazla değer kaybeden petrol fiyatları geçen haftalarda son 6 yılın en düĢük
seviyesine kadar yaklaĢmıĢtı.
Suudi Arabistan Kralı Abdullah vefat etti
EURONEWS
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, 91 yaĢında vefat etti. Kral Abdullah bir
süredir sağlık sorunlarından dolayı tedavi görüyordu. Kral Abdullah‟ın naaĢının cuma günü
ikindi namazının ardından baĢkent Riyad‟da toprağa verileceği açıklandı. Ülkenin 6‟ıncı kralı
olan Abdullah bin Abdülaziz 1 Ağustos 2005 tarihinde Kral Fahd‟ın yerine tahta oturmuĢtu.
Kral Abdullah‟ın yerine tahta 80 yaĢındaki Prens Selman bin Abdülaziz geçecek. Savunma
Bakanlığı görevini yürüten Prens Selman 2012 yılında Birinci Veliaht Prens olarak ilan
edilmiĢti.
Yeni Kral'dan ilk açıklama
ALJAZEERA
Suud Kralı Abdullah'ın ölümü üzerine tahta geçen Kral Selman ilk açıklamasında, Müslüman
ve Arap ülkelerine birlik çağrısı yaptı, "BarıĢ dini olan Ġslam‟ın emirleri doğrultusunda
ümmetin hizmetindeyim" dedi. Kral Selman açıklamasında, "Allah beni halkımızın baĢarısı
ve isteklerini yerine getirmede baĢarılı kılsın. Ülkemize ve halkımıza güven ve istikrar versin.
Onu her türlü kötülükten korusun. Allah‟ın dileğinden baĢka bir Ģey olmaz. BarıĢ, rahmet ve
kardeĢlik dini olan Ġslam‟ın emirleri doğrultusunda Ümmetin hizmetinde olmaya devam
edeceğim. Allah‟a dua ediyorum. Bana hakkı hak, Batılı da batıl olarak göstersin. Ülkemizin
8
kurucusu Bin Abdulaziz‟in yolunda ilerlemeye devam edeceğim. Kur‟an yolundan
ayrılmayacağım." dedi.
Sana'da Husi liderlerin evlerine bombalı saldırı
DÜNYA BÜLTENĠ
Yemen'in baĢkenti Sana'da 2 Husi liderin evine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Görgü
Ģahitlerinden alınan bilgiye göre, Sana'nın Ceraf bölgesinde yaĢayan 2 Husi liderin evine
bombalı saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle çevrede bulunan ev ve araçlarda ağır hasar
oluĢurken, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Olayın ardından bölgede bulunan Husi
milislerinin güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi. Uzun süredir siyasi çatıĢmaların devam
ettiği Yemen'de CumhurbaĢkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Ofis Müdürü Ahmed Avad bin
Mübarek'in 17 Ocak'ta kaçırılmasıyla artan gerginlik, Husilerin CumhurbaĢkanlığı Sarayı ile
Hadi'nin Sittin Caddesi'ndeki konutuna saldırısıyla daha da tırmanmıĢtı. Bu geliĢmelerin
ardından dün, Husilerin CumhurbaĢkanlığı Sarayı'na girdiği iddia edilmiĢti.
ASYA PASİFİK GÜNDEMİ
Evo Morales için "İnka" töreni düzenlendi
Sputnik
Bolivya'da üçüncü kez devlet baĢkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Morales, antik Ġnka
kentindeki dini törene katıldı.Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da 12 Ekim'deki seçimde
üçüncü kez devlet baĢkanı seçilen Evo Morales, yemin töreninden önce Tiwanaku antik
kentinde düzenlenen dini törende "ruhsal olarak temizlendi."
Ülkenin ilk yerel kökenli lideri olan 55 yaĢındaki Morales için, Ġnka imparatoru sıfatıyla
baĢkent La Paz'ın 72 kilometre batısındaki Titicaca Gölü kıyısında bulunan antik kentte tören
düzenlendi.
Morales, yarın yemin ederek görevine baĢlayacak. Yemin törenine Brezilya Devlet BaĢkanı
Dilma Rousseff ve Venezuela Devlet BaĢkanı Nicolas Maduro'nun da arasında bulunduğu
liderlerin katılması bekleniyor.
Tarihi görüşmede ABD'den Küba'ya ‘ıslak-kuru ayak' pürüzü
Sputnik
ABD ile Küba'nın 50'yi aĢkın yıldır süren husumeti bitirmek adına attığı tarihi adım
kapsamında esir takasıyla baĢlayan iliĢkileri normalleĢtirme çabası, Washington'dan üst düzey
bir heyetin 1980'den bu yana ilk kez Havana'yı ziyaret etmesiyle ikinci aĢamaya geçti.
BaĢkent Havana'da dün baĢlayan ve yarın (cuma) sona erecek görüĢmelerin ilk günü verimli
geçse de göçmenler konusunda anlaĢmazlık çıktı. Fikir ayrılığının temel sebebi, Küba'nın
„wet feet, dry feet' (ıslak ayak, kuru ayak) politikasının sonlandırılmasını istemesiydi. ABD'ye
9
ayak basan Küba vatandaĢları ancak 1 yıl sonra oturma hakkı için baĢvurabiliyor. Kübalı
yetkililer, bu uygulamanın insan kaçakçılığının ve yasa dıĢı göçün önünü açtığını savunuyor.
ABD heyeti ise bu uygulamadan vazgeçme niyetinde olmadıklarını görüĢmelerde net Ģekilde
dile getirdi.
ABD heyetini temsilen ilk günkü görüĢmelere katılan Alex Lee, iki ülke arasında birtakım ana
farklılıkların kolayca girilemeyeceğine dikkat çekti. Aynı Ģekilde Küba DıĢiĢleri
Bakanlığı'ndan bir yetkili de iliĢkileri normalleĢtirme sürecinin „uzun süreceğini ve karmaĢık
olduğunu' vurguladı.
6'lı Kuzey Kore görüşmeleri yeniden mi başlıyor?
Sputnik
Japon DıĢiĢleri Bakanlığı yetkilisi Junichi Ihara'nın Moskova'ya gerçekleĢtireceği ziyaret ve
Japon parlamento sözcüsü Yoshihide'nin, ABD ve Güney Koreli yetkililerle Kuzey Kore
hakkında görüĢmeler yapılacağını duyurması, 'Nükleer gündemli 6'lı görüĢmeler yeniden mi
baĢlıyor?' sorusunu gündeme getirdi.
Rus ve Japon yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer programını konuĢmak için bir araya geliyor.
Japonya DıĢiĢleri Bakanlığı Asya Pasifik Bölümü BaĢkanı Junichi Ihara, Rusya DıĢiĢleri
Bakan Yardımcısı Ġgor Morgulov'la görüĢmek için Moskova'ya gelecek. 22-23 Ocak
tarihlerinde devam edecek görüĢmelerde, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve ülkeyle ilgili
diğer sorunlar ele alınacak.
Ria Novosti'ye Japonya DıĢiĢleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "GörüĢme sırasında
Kuzey Kore'yle ilgili yaĢanan bir dizi sorun konuĢulacak. Belirli gündem maddeleri yok.
Taraflar var olan tüm sorunları ele alacaklar" dendi.
Çin, Rusya ile ticari ilişkilerinin geleceğinden emin
Sputnik
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü ġen Danyang, Batı‟nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara
rağmen Rusya-Çin ticari iliĢkilerinin geleceğinden emin olduklarını açıkladı.
Danyang, bakanlıkta yapılan toplantı sırasında rublenin zayıflamasının, Çin ile Rusya
arasındaki ticari iliĢkileri ne kadar etkileyeceği ve Çin‟in Batı‟nın uyguladığı yaptırımlar
konusunda Rusya‟ya yardım eli uzatıp uzatmayacağı yönündeki sorulara Ģu yanıtı verdi:
"Rublenin zayıflamasının, Rus-Çin ticari-ekonomik iĢbirliğini etkilemesi kaçınılmaz. Ama biz
bu süreci yakından takip edip olası sonuçlarını inceliyoruz. Genel duruma bakıldığında, iki
ülkenin ekonomileri birbirini tamamlıyor, Ģirket ve kurumların iĢbirliği yapma isteği var. Ġkili
ticari-ekonomik iliĢkiler ana iĢbirliği alanlarında eskisi gibi olumlu bir Ģekilde geliĢmeye
devam ediyor. Çin-Rusya ticari iĢbirliğinin geleceğine güvenle bakıyoruz."
Böyle olur Özbekistan'da seçimler...
Dünya Bülteni
10
Özbekistan'da CumhurbaĢkanlığı seçim süreci geçtiğimiz hafta resmen baĢladı. Rejim yanlısı
olarak görülen dört siyasi parti aday gösterdi ve seçim kampanyalarını baĢlattı. Ülkede
adayların katılımıyla seçim mitingi düzenlenmesi yasak. kerimov'un rakibi adaylar, salonlarda
yapılan toplantılarda, gazetelerde yazılan makalelerde, Ģu an CumhurbaĢkanlığı görevini
yürüten ve yeniden aday olan Ġslam Kerimov‟u övmekte birbirleri ile yarıĢıyor.
Milli UyanıĢ Partisi adayı Ekmel Saidov 21 Ocakta yayınlandığı makalede, kendi programını
anlatmak yerine Ġslam Kerimov‟un ne kadar usta bir siyasetçi olduğunu anlattı. Saidov
makalesinde Özbek halkının tarihte iki anayasaya sahip olduğunu, bunlardan birinin Emir
Timur‟un “Timur düzeni”, ikincisinin ise Ġslam Kerimov‟un liderliğinde yazılan Ģimdiki
anayasa olduğunu, onun için milletin Kerimov etrafında toplanması ve seçimlerde ona oy
vermesi gerektiğini belirtti.
Hukuk uzmanı olmakla övünen ve hükümetin kurduğu Ġnsan Hakları Milli Merkezi baĢkanı
olan Ekmel Saidov, Kerimov‟un kendi anayasasını ihlal ederek altıncı defa CumhurbaĢkanı
adayı olduğu konusunda ise konuĢmuyor. Bilindiği gibi Kerimov 1991, 2000, 2007 aday
olarak seçimleri kazanmıĢ, 1996 ve 2005 yıllarında ise referandum ile koltuğunda kalmıĢtı.
Bu Ģekilde onun 2015 seçimlerinde aday olması üst üste altıncı adaylığı manasına geliyor.
Özbekistan‟da insan hakları ve siyasi haklar tamamen yasaklandığı için muhaliflerin meclis
ve cumhurbaĢkanlığı seçimlerine katılma imkanı bulunmuyor.
Rublenin değer kaybı Orta Asya'yı vuruyor
Dünya Bülteni
Rusya para birimi rublenin son zamanlarda yüksek oranda değer kaybetmesi Özbekistan baĢta
olmak üzere eski SSCB üyesi 9 ülkenin ekonomisine ciddi tehdit oluĢturuyor. Dünya Bankası
uzmanlarına göre 2015 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 10 milyar
dolardan fazla para gelirinden mahrum kalabilir.
Rublenin değeri düĢtükten sonra kazançlarında ciddi azalma olan çok sayıda göçmen iĢçiler
de Rusya'yı terk etmeye baĢladı. Bu durum Rusya‟nın ekonomisine zarar vereceği gibi,
iĢçilerin gideceği ülkelerde de iĢsizliği arttıracak.
Dünya Bankası'na göre, Özbekistan ekonomisinin en az yüzde 12‟si Rusya‟da çalıĢmakta olan
Özbek göçmen iĢçilerin ülkelerine yapmakta olduğu para transferine bağlı. ĠĢçilerin dönüĢüyle
Özbekistan‟da ciddi sıkıntılar baĢ gösterecek.
Bir ABD doları Ģu anda 65 ruble değerinde. Son dört ay içinde Rus rublesi yaklaĢık iki kat
değer kaybetti. Türkmenistan para birimi manat ise sadece bu ay yüzde 19 değer kaybetti.
Kırgızistan ve Tacikistan da yüksek enflasyon tehdidi altında bulunuyor.
Erdoğan ilk kez Sisi'yle aynı törene katılacak
Dünya Bülteni
11
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un cenaze törenine CumhurbaĢkanı
Erdoğan'ın yanısıra Mısır CumhurbaĢkanı Sisi de katılacak. Ġkili, darbeden sonra ilk kez aynı
törene katılmıĢ olacak.
CumhurbaĢkanı Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi ziyaretlerinin ilk durağı
Etiyopya'daki temaslarının ardından Somali ziyaretini iptal ederek sabah saatlerinde Riyad'a
gitme kararı aldı.
Mısır CumhurbaĢkanı Abdulfettah es- Sisi de Ġsviçre'deki seyahatini yarıda keserek Kral
Abdullah bin Abdulaziz'in cenazesine katılma kararı aldı.
Erdoğan, BM'de Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe ise, Mısır CumhurbaĢkanı Sisi ile aynı
masaya verildiği için katılmamıĢ ve "Aynı masaya oturup darbecileri meĢrulaĢtırmam."
demiĢti.
Sana'da Husi liderlerin evlerine bombalı saldırı
Dünya Bülteni
Yemen'in baĢkenti Sana'da 2 Husi liderin evine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Görgü Ģahitlerinden alınan bilgiye göre, Sana'nın Ceraf bölgesinde yaĢayan 2 Husi liderin
evine bombalı saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle çevrede bulunan ev ve araçlarda ağır
hasar oluĢurken, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Olayın ardından bölgede bulunan
Husi milislerinin güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.
IŞİD Japon rehinelerle ilgili açıklama yapacak
Dünya Bülteni
IġĠD'in elinde tuttuğu Japon rehinelerle ilgili bugün bir açıklama yapacağı belirtiliyor. IġĠD
daha önce Japon rehineler için Japonya hükümetinden yüklü miktarda fidye istemiĢ, fidye
isteğinin kabul edilmemesi durumunda ise rehineleri infaz edeceğini açıklamıĢtı.
IġĠD'in Japonya hükümetine rehineler için verdiği süre bugün doluyor. Ancak Japonya'nın
NHK haber ajansından alınan yeni bir bilgiye göre, IġĠD rehinelerle ilgili bugün bir açıklama
yapacak. Haberde Japon yetkililerle iletiĢime geçen IġĠD sözcüsünün, rehinelerle ilgili olarak
bugün bir açıklama yayınlanacağını söylediği aktarıldı.
NHK'ya açıklamalarda bulunan Japonya hükümeti sözcüsü, Japonya hükümetinin rehineler
konusunda IġĠD'le pazarlık yapıp yapmadığı konusunda sorulan soruya ise cevap vermedi.
Rusya, 'Hz. Ebubekir' kitabını yasakladı
Dünya Bülteni
12
Rusya‟da ilk halife Hz. Ebubekir‟in hayat hikâyesini anlatan bir kitap mahkeme kararıyla
yasaklandı.
Rusya‟nın Kurgan bölgesi savcılığı tarafından yapılan açıklamada Ģehir mahkemesinin Ali
Muhammed el-Salyabi tarafından yazılan “Ebubekir Sıddik, Ġlk Salih Halife" kitabını radikal
bulunduğu için yasaklandığı belirtildi.
Mahkeme kararına esas olarak dil uzmanlarının “Bu kitap Müslüman olmayanlara ve tevhit
ilkesinden uzaklaĢan Müslümanlara karĢı kin ve düĢmanlık içerir” mahiyetindeki
değerlendirmesini gösterdi.
Sova Ġnsan Hakları Analitik Merkezi uzmanlarına göre ise bu kitabin yasaklanması yasadıĢı.
Merkezden yapılan açıklamada "Müslümanlara kendi dinlerinin tarihlerini anlatan kitapları
yazmayı yasaklamak mümkün değildir. Bu kitaplarda tarihte yaĢanan savaĢ sahneleri de yer
alabilir. Birçok savaĢlar Ġslam ve baĢka dinlerin tarihinde yaĢanmıĢtır ve insanların zihninde
yer almıĢtır” denildi.
Merkeze göre dil uzmanları herhangi bir kitabin kin ve nefret içermesi hakkında
değerlendirme yapamaz. Açıklamada mahkemelerin somut eylemleri esas alarak karar
vermeleri gerektiği belirtildi.
Hamaney’den "Batılı gençlere" mektup
Dünya Bülteni
Ġran'ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Batı'daki Ġslamofobi tartıĢmalarına iliĢkin,
Ġslam'ın, Kuran-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatından öğrenilmesi gerektiğini belirtti.
Hamaney, ABD ve Avrupa‟daki gençlere hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımladığı
mektubunda, "Ġslam hakkında, Kuran-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin hayatını tanıyarak
bilgi sahibi olun. Kendilerinin yetiĢtirip eğittiği teröristleri, Ġslam‟ın temsilcileri olarak size
sunmalarına izin vermeyin" ifadesini kullandı.
Fransa‟nın baĢkenti Paris‟te ve bazı ülkelerde yaĢanan olaylar üzerine yükselen Ġslamofobiye
karĢı ABD ve Avrupalı gençlere hitap etme ihtiyacı duyduğunu aktaran Hamaney, "Batılı
devlet yöneticilerinin siyaseti, doğruluk ve hakikatten kasıtlı olarak ayırdığını, bu yüzden
gençlere hitap eden bir mektup yazdığını" vurguladı.
"Gençler size hitap ediyorum, çünkü sizin kalbinizdeki gerçeği arama arzusunun daha güçlü
olduğunu biliyorum" diyen Hamaney, Batı‟nın, daima bir kesime karĢı korku algısı
oluĢturduğunu belirterek, "Müslümanlar'ın neden ağır Ģekilde hedef alındığının" sorgulanması
gerektiğini dile getirdi.
Gençlere, Ġslam‟a karĢı yürütülen kampanyaların perde arkasını araĢtırmaları, önyargı ve
dezenformasyon kampanyalarına karĢı da Ġslam‟ın kendi kaynaklarından bilgi edinmeleri
çağrısında bulunan Hamaney, Ģunları kaydetti:
13
"Ġslam hakkında, Kuran-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin hayatını tanıyarak bilgi sahibi olun.
Kendilerinin yetiĢtirip eğittiği teröristleri, Ġslam‟ın temsilcileri olarak size sunmalarına izin
vermeyin."
ġÜPHELĠ PARMAK ĠZLERĠ
Ülkeyi sarsan Nisman'ın ölümüyle ilgili baĢlatılan soruĢturma derinleĢtikçe yeni bilgiler gün
yüzüne çıkıyor. Nisman'ın yaĢadığı apartman dairesinin hemen yanındaki dairenin
havalandırma borusunda kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir ayak ve parmak izi
bulundu.
Devlet BaĢkanlığı Sekreteri Anibal Fernandez ise savcının ölümü hakkında asla intihar
yorumunda bulunmadığını belirtti. SoruĢturmayı yürüten Savcı Viviana Fein de Devlet
BaĢkanı Kircher'in dilediği hakkında yorumda bulunabileceğini kaydederek ''Ben,
soruĢturmayla meĢgulüm'' dedi. Savcının ölümünün Ģüpheli olduğunu açıklayan Fein,
soruĢturma kapsamında savcıyı ölümü götürebilecek tehditler de dahil olmak üzere tüm
ihtimalleri gözönünde bulunduracağını kaydetti.
Federal Güvenlik Birini Sekreteri Sergio Berni ise Nisman'ın cesedinin ilk bulunduğu anda
bunun bir intihar olabileceği fikrinin ortaya çıktığını ifade ederek, ancak elde edilen bulgu ve
deliller ıĢığında intihar teorisinin uzak olduğunu kaydetti.
Nisman'ın ofisindeki bilgisayarını tamir eden Diego Lagomarsino da bir gazeteye yaptığı
açıklamada, ölümünden bir gün önce 22 kalibrelik silahı Nisman'a ödünç verdiğini belirterek,
''Nisman, hayatından endiĢe ediyordu. Ölümünden önceki Cuma günü aldığı telefon nedeniyle
korku hissediyordu.'' dedi. Lagomarsino, Nisman'ın kendisini koruyan polislere
güvenmediğini anlattı.
Venezuela'da marketlerde raflar boş, kapılarda kuyruk
Dünya Bülteni
Venezuela ekonomisindeki kötü gidiĢ ülkedeki insanların günlük hayatını olumsuz etkilemeye
devam ediyor. Ġnsanlar temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini alabilmek için marketlere gidiyor
ancak çoğu markette raflar boĢ, ürün bulunamıyor.
Ülkedeki marketlerin önünde uzun kuyrukların olduğu gözleniyor. Venezuela'nın üç eyaleti
gece saatlerinde sokaklarda kuyruk oluĢturulmasını yasakladı. Bu yasağın, geçtiğimiz hafta
bazı marketlerin önündeki kuyruklarda bulunan kiĢiler arasında kavga çıkmasından dolayı
alındığı ifade ediliyor.
Venezuela'daki marketler aralık ayından bu yana ürün bulmakta zorlanıyor. Birçok marketin
raflarının boĢ olduğu gözleniyor. Venezuela Devlet BaĢkanı Nicolas Maduro ise, muhalif
grupların ülkeyi istikrarsızlaĢtırmak için ürün fiyatlarını kasten artırdıklarını savundu.
14
Dünyada petrol fiyatlarının yüzde 60 düĢmesi, ekonomisi petrol ihracatına bağlı olan
Venezuela'yı olumsuz etkiledi. Petrol fiyatlarını düĢmesinden dolayı zor günler geçiren
Venezuela ekonomisi Ģimdi de yüksek gıda fiyatlarıyla ve gıda kıtlığıyla karĢı karĢıya.
Kosovalı madencilerin grevi sona erdi
Dünya Bülteni
Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovitsa kenti yakınlarındaki Stari Trg Maden Ocağı'nda çalıĢan
yaklaĢık 700 iĢçinin, "Trepça" firmasına ait madenin kamulaĢtırılması için önceki gün
baĢlattığı grev sona erdi.
Kendilerini yerin yaklaĢık 750 metre altındaki maden ocağına kapatan iĢçiler, grevi
sonlandırma kararının ardından madenden çıkmaya baĢladı.
Maden iĢçilerinin, söz konusu madenin statüsüyle ilgili sorunun en geç 5 ay içerisinde
çözülmesi için hükümete süre tanıdığı, bu sürenin sonunda madenin kamulaĢtırılmaması
durumunda yeniden greve baĢlayacakları uyarısında bulundukları öğrenildi.
Söz konusu kurĢun ve çinko madeninin kamulaĢtırılması konusu, Pazartesi günü genel
kurulda ele alınmasına rağmen, kamulaĢtırmaya iliĢkin kanun tasarısı meclisten geçmemiĢti.
Sırbistan hükümeti ve Kosova'daki Sırp siyasiler, hükümet yetkililerinden Trepça firmasına
ait madenin kamulaĢtırılmamasını talep ederken, Sırbistan hükümeti, madenin
kamulaĢtırılması konusunda alınacak tek taraflı kararın Kosova ile Sırbistan arasındaki
iliĢkilerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Trepça firmasına ait madenin, Sırp nüfusun yoğun olarak yaĢadığı Kuzey Mitrovitsa'da da iki
maden ocağı bulunuyor. Kuzey Mitrovitsa'daki iki maden ocağını Sırplar, Mitrovitsa'nın
güneyindeki Stari Trg Maden Ocağı'nı ise Arnavutlar idare ediyor.
Eski Yugoslavya'nın en önemli madenlerinden biri olan Trepça'da yaklaĢık 5 bin iĢçi
çalıĢıyor.
Afrika Gündemi
Yemen'de anlaşma sağlandı
ALJAZEERA
Yemen resmi haber ajansı SABA‟ya göre; Yemen'de Husiler ile CumhurbaĢkanı Abd Rabbu
Mansur Hadi arasında anlaĢmaya varıldı. Husilerin siyasi taleplerinin çoğu kabul edilmiĢ
görünüyor. Örneğin; Anayasa taslağında en geç bir hafta içinde değiĢikliğe gidilecek ve
grubun Eylül ayında baĢkenti ele geçirmesinden sonra imzalanan BarıĢ ve Ulusal Ortaklık
AnlaĢması hayata geçirilecek. Husilerin de karĢılığında CumhurbaĢkanlığı‟na beĢ gün önce
kaçırılan CumhurbaĢkanlığı Özel Kalem Müdürü Ahmed Avad bin Mübarek'i serbest bırakma
ve CumhurbaĢkanı Mansur Hadi'nin konutuna bakan tüm bölgelerden, CumhurbaĢkanlığı
Sarayı ve baĢkentte kontrol noktaları kurulan yerlerden çekilme sözü verdikleri belirtildi.
15
Somali'de bombalı saldırı
ALJAZEERA
BaĢkent MogadiĢu'da bombalı araçla düzenlenen saldırı Türk heyetinin kaldığı otelin önünde,
CumhurbaĢkanı Erdoğan Etiyopya'dan Somali'ye geçmeden bir gün önce meydana geldi. Türk
heyetinden ölen ya da yaralanan yok ancak 3 Somali vatandaĢı hayatını kaybetti. Saldırı EĢ
ġebab örgütü üstlendi ve Somali polisinin hedef alındığını açıkladı. Ziyaretini iptal etmeyen
CumhurbaĢkanı Erdoğan, Addis Ababa Üniversitesi'nde yaptığı konuĢmada saldırıyı „Ġslam
adına yapılıyorsa ben bir Müslümanım, Ġslam‟da böyle bir Ģey yok‟ diyerek kınadı.
Yemen'de önce hükümet sonra cumhurbaşkanı istifa etti
DÜNYA BÜLTENĠ
Uzun süredir siyasi çatıĢmaların devam ettiği Yemen'de Halid Mahfuz Bahhah
baĢkanlığındaki hükümet "Husi Ensarullah Hareketi'nin yönetime müdahale ettiği ve mutabık
olunan anlaĢmalara uymadığı" gerekçesiyle CumhurbaĢkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye
istifasını sundu. Bu istifa haberinin hemen ardından da devlet baĢkanının istifa haberi geldi.
Boko Haram tarafından kaçırılan Alman rehine artık serbest
EURONEWS
Nijerya‟da terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan Alman rehine, Kamerun ordusunun
da destek verdiği operasyonun ardından serbest bırakıldı.
2014‟ün temmuz ayında Nijerya‟nın Adamawa kentinde kaçırılan Robert Nitsch Eberhard
adlı Alman öğretmen, salıverilmesinin ardından askeri helikopterle Kamerun‟a getirildi.
Oldukça zayıfladığı görülen 69 yaĢındaki Eberhard‟ın kendisini bekleyen gazetecilere ilk sözü
“Öleceğimi sandım” oldu:
“Ben bu iĢin sonunda öleceğimi düĢünmeye baĢlamıĢtım. Sürekli bir yerden kaldırıp, baĢka
bir yere oturmamı söylüyorlardı. Buraya geç. ġurada bekle Ģeklinde. Nereye geçersem nerede
oturursam oturayım her yer karanlıktı.Tükendiğimi söyleyebilirim.”
Son olarak Nijerya‟nın kuzeydoğusundaki Baga kasabasında az 2 bin kiĢiyi katleden El Kaide
bağlantılı terör örgütü son zamanlarda Kamerun‟un kuzeyindeki saldırılarını da arttırdı.
Anti- Balaka’nın kaçırdığı Fransız rehine için pazarlık sürüyor
EURONEWS
Orta Afrika Cumhuriyeti‟nin baĢkenti Bangui‟de silahlı kiĢilerce alıkonulan bir BirleĢmiĢ
Milletler BarıĢ Gücü çalıĢanı serbest bırakıldı. BirleĢmiĢ Milletler‟den yapılan açıklamada
kimliği açıklanmayan kadın çalıĢanın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Yine baĢkentte kaçırılan sivil toplum kuruluĢu Sağlık Piskoposluk Koordinasyonu‟nda
(CODIS) görevli Fransız Claudia Criste‟nden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.
16
Anti- Balaka Sözcüsü Beranger Ġgor Larnaka, “Fransız kadının kaçırılmasından eski AntiBalaka militanları sorumlu. Bu normal olmayan eylemi kınıyoruz. Biz, bugün bu tür
davranıĢlardan kurtulmak için barıĢı tercih ediyoruz. Sağlık çalıĢanının serbest bırakılması
için müzakereler yeniden baĢladı. Diyalog sürüyor. Gün içerisinde atılması gerek adımları
atacaklarına inanıyorum” dedi.
Orta Afrika Cumhuriyeti‟nde görev yapan BM BarıĢ Gücü geçtiğimiz günlerde “Andjilo”
adıyla bilinen Anti-Balaka lideri Rodrigue Ngaibona‟yı yakalamıĢtı. Anti- Balaka
militanlarının liderlerinin serbest bırakılması için ülkede bulunan yabancıları kaçırdığı
sanılıyor.
Erdoğan, Etiyopya'dan cemaat okullarını kapatmasını istedi
Sputnik
Türkiye CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi
ziyaretinin ilk durağı olan Etiyopya'da cemaat okullarının kapatılmasını isteyerek, yerlerine
MEB okullarının açılabileceğini söyledi.
CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi
ziyaretinin ilk durağı olan Etiyopya'nın baĢkenti Addis Ababa'ya geldi.
Ziyareti sırasında yurtdıĢındaki cemaat okullarına da değinen Erdoğan, "Gittiğimiz ülkelerde
devlet, hükümet baĢkanlarıyla gerek Ģahsım gerekse baĢbakanımız, bakanlarımız bunların
konumunu anlatmak suretiyle buraların kapatılmasını ve buralarda bunların vermekte olduğu
hizmeti Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla verebileceğimizi kendilerine söylüyoruz. Milli
Eğitim Bakanlığı da buna yönelik çalıĢmalarını Ģu anda tamamlamak üzere" dedi.
TÖRENLE KARġILANDI
CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'da BaĢbakan Hailemariam Desalegn
tarafından resmi törenle karĢılandı. Erdoğan'ı, Addis Ababa Milli Sarayı'ndaki törene
geliĢinde Desalegn, kapıda karĢıladı. Erdoğan ve Desalegn'in tören alanındaki yerlerine
geçmesinin ardından, iki ülke milli marĢları çalındı. Tören kıtasını denetleyen CumhurbaĢkanı
Erdoğan, daha sonra Desalegn ile baĢ baĢa görüĢmeye geçti.
CumhurbaĢkanı Erdoğan'a eĢi Emine Erdoğan, BaĢbakan Yardımcısı Numan KurtulmuĢ,
Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanı Fikri IĢık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Veysel Eroğlu, CumhurbaĢkanlığı
Genel Sekreter Yardımcısı Ġbrahim Kalın ile AK Parti Genel BaĢkan Yardımcıları Yasin
Aktay ve Mehmet MuĢ eĢlik etti.
Öte yandan karĢılama öncesinde bando ve tören kıtası, Etiyopya BaĢbakanlık koruma
ekiplerince arandı ve kıtanın törende taĢıyacağı silahlar kontrol edildi.
17
18
Download

abd gündemi