II. Ulusal Surfaktan Replasman Toplantısı – Bilimsel Program 09:15-­‐09:30 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Uğur Dilmen Uluslararası Surfaktan Replasman Toplantısı’nda Sunulan Ulusal Çalışmalar 09:30-­‐11:00 1.Oturum Oturum Başkanları: Yıldız Perk (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Neonatoloji Bilim Dalı) Hasan Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – Neonatoloji Bilim Dalı) 09:30-­‐09:45 Preterm Bebeklerde Erken Kurtarma Surfaktan Tedavisinde Nazal CPAP ile Nazal IMV'nin Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma – Uzm. Dr. Mehmet Yekta Öncel – Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 09:45-­‐10:00 BPD'li Prematürelerde Clara Hücresi Protein 16 Serum Seviyeleri ile TGF-­‐Beta 1, Kaspaz-­‐
3, Kaspaz-­‐8 ve Kaspaz-­‐9 Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Seviyeleri – Doç. Dr. Erdal Taşkın – Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 10:00-­‐10:15 Binazal Pronglu CPAP ile Nazal Maskenin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma – Asistan Dr. Birgül Say -­‐ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10:15-­‐10:30 Preterm yenidoğanlarda kordon kanı ve ardışık kan kitotriosidaz düzeylerinin solunumsal morbidite ile ilişkisi -­‐ Prof. Dr. Nilgün Kültürsay – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 10:30-­‐10:45 Bronkopulmoner Displazi Gelişiminde Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Rolü– Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu -­‐ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 10:45-­‐11:00 Pretermlerde Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmleri ile RDS arasındaki ilişki – Uzm. Dr. Nuran Üstün – Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 11:00-­‐11:30 Kahve Arası 11:30-­‐13:00 2.Oturum Oturum Başkanları: Nilgün Kültürsay (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – Neonatoloji Bilim Dalı) Nilgün Köksal (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi – Neonatoloji Bilim Dalı 11:30-­‐11:45 BCG Aşısı Hiperoksik Akciğer Hasarını Önleyebilir mi? – Prof. Dr. Abdullah Kumral – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 11:45-­‐12:00 Persistan pulmoner hipertansiyonu olan yenidoğanlarda inhale nitrik oksit tedavisinin tromboelastogram üzerine etkisi – Uzm. Dr. Özgün Uygur-­‐ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 12:00-­‐12:15 Nitrik Oksit Sentez Gen Polimorfizmleri ve Bronkopulmoner Displazi – Prof. Dr. Mehmet Yalaz -­‐ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 12:15-­‐12:30 Preterm Yenidoğanlarda Maternal/Neonatal Vitamin D Seviyelerinin BPD Gelişimine Etkisi – Uzm. Dr.Tuğba Erener Ercan – Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12:30-­‐12:45 Neonatal Sıçan Modelinde Hiperoksik Akciğer Hasarına karşı Melatoninin koruyucu etkisi – Doç. Dr. Merih Çetinkaya – Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12:45-­‐13:00 Prematürelerin Geç Komplikasyonlarında Kordon Kanı Serum 25 (OH)D düşük seviyesi bir risk faktörü müdür? – Uzm. Dr. Nurdan Dinlen Fettah -­‐ Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13:00-­‐14:30 Öğle Arası 14:30-­‐15:30 3.Oturum Oturum Başkanları: Eren Özek (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Neonatoloji Bilim Dalı) Fahri Ovalı (Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Neonatoloji Bilim Dalı) 14:30-­‐15:30 Prof.Dr. Ola Saugstad -­‐ Oslo University Hospital Respiratuar Distress Sendromu Tedavisinde Optimum Oksijen Uygulamaları 15:30-­‐16:00 Kahve Arası 16:00-­‐17:30 4.Oturum 16:00-­‐17:00 Prof. Dr. Kris Sekar – University of Oklahoma Health Sciences Center Yenidoğan Yoğun Bakımında Güncel Tedavi Yaklaşımları ·∙ Farmakoekonomi dataları ışığında NICU tedavileri ·∙ CPAP Uygulamalarında Başarı ·∙ Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde pozitif havayolu basıncı ve surfaktan uygulanmasının tedavideki rolü 17:00-­‐17:30 Round Table !7:30-­‐17:45 Kapanış 
Download

II. Ulusal Surfaktan Replasman Toplantısı – Bilimsel Program