ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: REYHAN (BAHÇİVAN) SAYDAM
Doğum Tarihi: 14. 08. 1965
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Psikoloji
Psikoloji / Psikolojide
Araştırma Yöntemleri
Psikoloji (Klinik Psikoloji)
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Reading University
Yıl
1988
1992
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
2007
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
AGREEMENT
BETWEEN
PARENTS'
AND
CLINICANS'
BEHAVIORAL/EMOTIONAL PROBLEMS OF CHILDREN AGED 6-15.
RATINGS
OF
REYHAN BAHÇİVAN - 1992
UNIVERSITY of READING, Reading / UK
DEPARTEMENT of PSYCHOLOGY (Adviser: Assoc. Prof. Arlene Vetere)
Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı :
EXECUTIVE FUNCTIONS IN
HYPERACTIVITY DISORDER
CHILDREN
WITH
ATTENTION
DEFICIT
/
REYHAN BAHÇİVAN-SAYDAM - 2007 - etd.lib.metu.edu.tr
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Ankara
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Belgin Ayvaşık)
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Uz. Psikolog
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Dr.Psikolog
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı A.D.
Yrd. Doç. Dr.
İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
Yıl
19942008
20082014
2014-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Erken Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Anne-Baba ve Arkadaşlara Bağlanma ile
Saldırganlık Düzeyinin İncelenmesi
Ayşegül ARACI – 2012
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Ana-Çocuk Sağlığı
Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları ve
Duygusal- Davranışsal Uyum İlişkisinde Özdenetimin Aracı Rolü
Güntülü TERCANLI – 2013
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Ana-Çocuk Sağlığı
Eşlerin Bağlanma Stili ve Stresle Başa Çıkma Düzeyinin Evlilik Uyumuna Olan Etkisinin
İncelenmesi
Gamze Köse – 2014 yılında başlandı devam ediyor.
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AD.
6-11 yaş Arasında Çocuklarda Görülen Ruhsal Sorunların Anne-Babaların Bağlanma
Düzeyi ve Çocuk Yetiştirme İle Olan İlişkisi
Gözde Ay – 2014 yılında başlandı, devam ediyor.
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AD.
4-5 yaş Grubu Çocuklarda Ölüm Kavramının Kognitif Gelişim Düzeyi Açısından
Değerlendirilmesi
Nilay Çetin – 2014 yılında başlandı, devam ediyor.
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AD.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
Ödüller :
14. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ SERBEST BİLDİRİ 1. LİK ÖDÜLÜ
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Erken Adolesan Dönemde
Morbidite: Preliminer Sonuçlar (12-16.04.2006 / Antalya)
Can, G; Karadeniz, L; Özmen, M; Tatlı, B; Saydam, R; Çoban, A;
İnce, Z
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
MORBIDITY IN EARLY ADULTHOOD AMONG LOW-RISK VERY LOW BIRTH WEIGHT
CHILDREN IN TURKEY: A PRELIMINARY STUDY
Can, G; Bilgin, L; Tatlı, B; Saydam, R; Çoban, A; İnce, Z
THE TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS 54: 458-464 (2012)
A2.
VIVID INTRUSIVE MEMORIES IN PTSD: RESPONSES OF CHILD EARTHQUAKE
SURVIVORS IN TURKEY
Eksi, A; Peykerli, G; Saydam, R; Toparlak, D; Braun, KL
JOURNAL OF LOSS & TRAUMA 13 / 2-3: 123-155 (2008)
Times Cited: 1 (from Web of Science); 3 (Google scholar)
A3.
RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF PTSD AND DEPRESSION AMONG
CHILD AND ADOLESCENT
VICTIMS
FOLLOWING
A
7.4
MAGNITUDE
EARTHQUAKE
Eksi, A; Braun, KL; Ertem-Vehid, H; Peykerli, G; Saydam, R; Toparlak, D;
Alyanak, B
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE 11 / 3: 190199 (2007)
Times Cited: 16 (from Web of Science); 24 (Google scholar)
A4.
AİLE İLİŞKİLERİ, EBEVEYNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE KENDİLİK
DEĞERİNİN GENÇLER
TARAFINDAN BELİRTİLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
İLE OLAN İLİŞKİSİ
Bahçivan-Saydam, R; Gençöz, T
TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 20 / 55: 61-74 (2005)
Alıntılanma sayısı: 9 (Google scholar)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1.
The impact of father loss and maternal complicated grief reaction on the
psychosocial development of the childen
D. Akyıl, R. Saydam, S. Pursia, B. alyanak, T. Şevketoğlu, N. İster, E.A. Tüccar,
A. Güntekin
IACAPAP 2012 20th World Congress: Brain, Mind and Development
21-25 July 2012 ( Paris / France)
NEUROPSYCHIATRIE DE I’ENFANCE ET DE ADOLESCENCE 60/Suppl. 5:233 (2012)
B2.
X-linked adrenoleukodystrophy: Is there a good correlation between neurologic
and neuropsychologic impairment and loes MRI score?
Ersoy, M.; Tatli, B.; Aydin, K.; Saydam, R; Aktuglu-Zeybek, C; Ozmen, M;
Baykal, T; Demirkol, M; Gokcay, G
SSIEM Annual Symposium 2011
30 August-02 September2011 ( Geneva / Switzerland)
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE 34 / Suppl. 3: 171 (2011)
B3.
Introduction of complementary foods in infants aged 9-12 months
Garipagaoglu, M; Saydam, R; Gokcay, G; Oner, N; Velipasaoglu S; Kopuz, S;
Celik, F; Aydın, A; Güven, AS; Energin, VM
VII. International Nutrition and Dietetics Congress
14-18 April 2010 (Istanbul) p: 438
B4.
Psychosexual development and behavioral problems in 46, XX Patients with
congenital adrenal hyperplasia (CAH): A preliminary study
Saydam, R; Saka, N; Tutunculer, F
Endo 2004. The Endocrin Society’s 86th Annual Meeting
16-19 June 2004 (New Orleans, USA) pp: 271-272
B5.
Üniversite öğrencilerinin beslenme durumu
M. Garipağaoğlu, S. Dönmez, Ö. Mergen, R. Saydam, A. Hasbay
IV. INTERNATIONAL NUTRITION AND DIETETICS CONGRESS
2-5 April 2003 (Antalya, TURKEY)
B6.
Children with feeding difficulties: Medical and psychological perspective
Saydam, R; Garipagaoglu, M; Gokcay, G
ESSOP 2002. Annual Meeting of the European Society for Social Pediatrics
25-28 September 2002 (Spetses, GREECE) p: 54
C. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplarda Bölümler:
C1.a
Psikolojik Değerlendirme ve Psikometrik Ölçüm Araçları
Reyhan Bahçivan-Saydam
BEN HASTA DEĞİLİM: ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARININ PSİKOSOSYAL YÖNÜ
(Editör: Aysel Ekşi)
Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2. Baskı 2011: 620-636
b
Psikolojik Testler 1. Baskı 1999: 589-599
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Mekânsal Belleğin A-B A-C
Paradigması ile Araştırılması
Deniz Atalay-Ata, D; Cinan, S, Saydam, R; Alyanak B
Psikoloji Çalışmaları Dergisi 32 / 1: 31-42 (2012)
D2.
Beslenme Sorunu Olan Çocuklara Ekip Yaklaşımı ile Elde Edilen Sonuçlar
Garipağaoğlu, M; Saydam, R; Gökçay, G; Sahip, Y
Çocuk Dergisi 5 / 2: 109-114 (2005)
D3.
Çocuk Çizimlerinin Klinik Değerlendirmedeki Yeri
Bahçıvan-Saydam, R
Yansıtma / Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi 1: 1-2: 111-124 (2004)
D4.
Depremden Sonraki 2-6 Aylık Sürede Travma Sonrası Stres Bozukluğunun
Ergenlerde Araştırılması
Alyanak, A; Ekşi, A; Toparlak, D; Peykerli, G; Saydam, R
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child and Adolescent
Mental Health 7 / 2: 71-80 (2000)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.
Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme
Bahçivan-Saydam, R
II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi
07-11 Kasım 2012 (İstanbul) pp: 73-77
E2.
Fenilketonüri Tanılı Çocuklarda Yürütücü / Yönetici İşlevler
Bahçivan-Saydam, R; Baykal, T; Erakın, S; Zeybek, AÇA; Demirkol, M
XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi
14-16 Nisan 2011 (İzmir): 170
E3.
Bebek ve Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Gelişiminde Gözlenen
Psikolojik Sorunlar
Bahçivan-Saydam, R
33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri
28-31 Mart 2011 (İstanbul): 77-78
E4.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Erken Adolesan Dönemde Morbidite:
Preliminer Sonuçlar
Can, G; Karadeniz, L; Özmen, M; Tatlı, B; Saydam, R; Çoban, A; İnce, Z
14. Ulusal Neonatoloji Kongresi
12-16 Nisan 2006 (Antalya): 159
E5.
Konjenital Adrenal Hiperplazili Vakaların Cinsiyet Yönelimi ve Davranış Özellikleri
Açısından Değerlendirilmesi
Saydam, R; Saka, N; Tütüncüler, F
VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi
16-21 Aralık 2003 (Erzurum) s: 179
E6.
Beslenme Sorunu Olan Çocuklara Ekip Yaklaşımının Sonuçları
Garipağaoğlu, M; Saydam, R; Gökçay, G; Sahip, Y
47. Milli Pediatri Kongresi. 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. 2. Pediatri
Asistanları Kongresi:
21-23 Ekim 2003 (İstanbul):
E7.
Beslenme Davranışının Gelişimi
Saydam, R
II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
04-06 Haziran 2003 (İstanbul): 104-105
E8.
Ebeveynin Değerlendirmesine Göre Çocuklarda Görülen Beslenme Problemi ve
Beslenme Davranışı
Saydam, R; Garipağaoğlu, M; Gökçay, G
II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
04-06 Haziran 2003 (İstanbul)
E9.
Şişman Çocukların Diyet Tedavisinde Grup Eğitiminin Etkinliği
Garipağaoğlu, M; Akdikmen, Ö; Kopuz, S; Saydam, R
2. Ulusal Obezite Kongresi ve 1. Balkan Obezite Kongresi Sattelit Sempozyumu
13-16 Nisan 2003 (Çeşme) s: 36
Download

reyhan (bahçivan) saydam - Sağlık Bilimleri Fakültesi