04.08.2014
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu
Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul
Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca
Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:
Derece
Yüksek Lisans
Bölüm/Program
Üniversite
Tıp Fakültesi
Yıl
Marmara Üniversitesi
2000
2005
Tıpta Uzmanlık
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Marmara Ün. Tıp Fak.
Yrd. Doç. Dr.
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak.
2005-2010
Doç. Dr.
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak.
2010-
Doktora
Sinir Bilimleri Enstitüsü/
Klinik Sinirbilim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2014-
Görevler:
Görev Unvanı
Araş. Gör. Dr.
Görev Yeri
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı
Yıl
2000-2005
ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Yrd. Doç. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh
2005- 2010
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Tabip Asteğmen
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Ruh Sağlığı ve
2007-2008
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh
2010-
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh
Başkanı
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
2010- 2013
Tıpta Uzmanlık Tezi: Erken Çocukluk (0-3 Yaş) Dönemi Sosyal ve Duygusal Sorunları
ile Ebeveynin Depresif Duygudurumu ve Genel Kaygı Düzeyi İlişkisi (İstanbul, 2005)
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Rodopman-Arman
1
İdari Görevler:
1. 2003-2005: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği- Asistan Komisyonu
Başkanlığı.
2. 2002; 2004; 2005: Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu (APAF) (European
Federation of all Psychiatric Trainees: EFPT)- Çocuk psikiyatrisi asistanları Türkiye
temsilciliği (2002 Sinaia, Romanya; 2004 Cambridge, İngiltere; 2005 İstanbul)
3. 2005; 2006: APAF- Çocuk psikiyatrisi asistanları Avrupa temsilciliği ve Avrupa Tıp
Uzmanlıkları Birliği- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (ATUB-ÇEP) (European Union of
Medical
Specilties-
Child
and
Adolescent
Psychiatry
Section:
UEMS-CAP)
Gözlemciliği (2005 Reykjavik, İzlanda; 2006 Torun, Polonya).
4. 2010-2013: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (Nisan 2010-Şubat 2013)
5. 2010-2014 : Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği- Yönetim Kurulu Üyeliği
(Nisan 2010-Nisan 2014 )
6. 2010- : Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği- Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu
Başkanlığı (Nisan 2010- )
7. 2011- : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği
8. 2012- : Bebek Ruh Sağlığı Derneği- Yönetim Kurulu Üyeliği (Şubat 2012- )
Uluslar Arası Toplantılarda Temsilcilikler:
1. Colin S, Karabekiroglu K (2006). Çocuk Psikiyatrisi Asistanları Avrupa Temsilciliği ve
UEMS (Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliği)-CAP (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) gözlemciliği. 13.
UEMS yıllık toplantısı, 9-10 Haziran, Torun, Polonya
2. Colin S, Karabekiroglu K (2005). Çocuk Psikiyatrisi Asistanları Avrupa Temsilciliği ve
UEMS (Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliği)-CAP (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) gözlemciliği. 12.
UEMS yıllık toplantısı, 8-11 Eylül, Reykjavik, İzlanda
3.
Türkiye çocuk psikiyatrisi asistanları temsilciliği (2005). 13. Avrupa Psikiyatri
Asistanları Forumu, 10-14 Mayıs, İstanbul, Türkiye
4.
Türkiye çocuk psikiyatrisi asistanları temsilciliği (2004). 12. Avrupa Psikiyatri
Asistanları Forumu, 16-19 Haziran, Cambridge, İngiltere
5. Türkiye çocuk psikiyatrisi asistanları temsilciliği (2002). 10. Avrupa Psikiyatri
Asistanları Forumu, 6-9 Haziran, Sinaia, Romanya
2
Danışmanlığı Yapılan Tıpta Uzmanlık Tezleri:
1. Bipolar Afektif Bozukluğu Olanlar ile Bipolar Afektif Bozukluk için Riskli Ergenlerin
Nöropsikolojik Özellikleri (Araş. Gör. Dr. Melih Nuri Karakurt- Tıpta Uzmanlık Tezi)
2. Erken
Başlangıçlı
Obsesif
Kompulsif
Bozukluk
Tanılı
Çocuk
ve
Ergenlerde
Nöropsikolojik Özelliklerin İncelenmesi (Araş. Gör. Dr. Saliha Baykal- Tıpta
Uzmanlık Tezi)
ÖDÜLLER:
1. TÜBA-GEBİP’e [Türkiye Bilimler Akademisi- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını
Ödüllendirme Programı] Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 2012 yılı resmi
adayı gösterilme
2. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü
(2010). [Koray Karabekiroğlu, Gökçe Nur Taşdemir, Dicle Sapmaz. Prenatal
dönemde bebekle ilgili tasarımlar, kaygı ve bağlanma örüntüsü ve postnatal
depresyon ve infantil regülasyon düzeni arasındaki ilişki]
3. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü- 2010
4. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü- 2009 [“Erken Çocukluk Dönemi
Psikiyatrik Sorunları İle Ebeveyn Depresyonu Arasındaki İlişki: Cinsiyetin Rolü”
başlıklı makale ile: Karabekiroğlu, K. ve ark. 15(2),75-86 (2008)]
5. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim Adamı Ödülü- 2008
6. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü
(2008). [Akbaş, S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, (2008). Adli
Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri]. 18. Ulusal Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28-30 Nisan, Istanbul.
7. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri ikincilik ödülü
(2007). [Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Özkesen, S. Akbaş,
G. N. Taşdemir, Ö. Böke, Y. Peşken, (2007). Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal
Değerlendirme Ölçeği (K/1-3SDD) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği].
17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, İzmir
8. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü
(2007).
[Karabekiroğlu, K., M. G. Aman, (2007). Sorun Davranış Kontrol
Listesi’nin 1-4 Yaş Psikiyatrik Klinik Örnekleme Uyarlaması ve Klinik Geçerliliği].
17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, İzmir
3
BURSLAR:
1.
OMÜ
Uluslararası
Programı (1921):
Bilimsel
IACAPAP
ve
Sanatsal
[Uluslar
arası
Etkinliklere
Çocuk
ve
Katılımı
Ergen
Destekleme
Psikiyatrisi
Birliği]
kongresine katılım bursu. Paris 21-25 Temmuz, 2012. Fransa
2. “Donald Cohen Fellowship Program” 2010. (IACAPAP [Uluslar arası Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Birliği] tarafından). Beijing 2-6 Haziran, 2010. Çin
3. “2nd Advanced Course on Psychiatry as a Science” (6. Berlin Yaz Okulu, “Bir bilim
olarak psikiyatri”) (Charite, Berlin Tıp Fakültesi tarafından) (konaklama, ulaşım dahil
burs) 31 Ekim- 4 Kasım 2006, Berlin, Almanya
4. “European Research Seminar in Child and Adolescent Psychiatry” (Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisinde
Avrupa
Araştırma
Semineri
(ESCAP
[Avrupa
Çocuk
ve
Ergen
Psikiyatrisi Birliği] ve IACAPAP [Uluslar arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği]
tarafından konaklama, ulaşım dahil burs). 15-20 Mart 2004, Padova, İtalya
5. İtalyanca dil eğitimi bursu (İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü tarafından). Europass,
Floransa, İtalya (Ağustos -1997)
Desteklenen Projelerde Yaptığı Görevler:
1. “Kronik
Tik
Regulatuar
Bozukluğu
T
Hücre
ve
Tourette
Düzeyleri
ve
Sendromu
Semptom
Tanısı
Konulan
Alevlenmeleri
Çocuklarda
İle
İlişkisinin
İncelenmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012 Bilimsel Araştırma Projeleri Destek
Programı, Proje Yöneticisi, 2013. PYO.TIP.1904.13.009 [11.990,56 TL]
2. 17. Ergen günleri. Düzenleme Kurulu Başkanı, 6-8 Aralık 2012, Samsun (ulusal
kongre) (Bu kongre TUBITAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
Programı
tarafından
desteklenmiştir.
Üniversitesi (1923) BAP
Bilimsel
Ayrıca,
bu
kongre
Ondokuz
Mayıs
Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı
tarafından da desteklenmiştir.)
3. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çocuklarda korpus
kallosumda meydana gelen değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
ile niceliksel incelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012 Bilimsel Araştırma
Projeleri Destek Programı, Yardımcı Araştırmacı, 2012. PYO.TIP.1901.12.016
[17.366,00 TL]
4
4. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konulan ve metilfenidat
tedavisi başlanması kararı verilen çocuklarda tedavinin serum ghrelin düzeyleri
üzerine olan etkisinin incelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012 Bilimsel
Araştırma
Projeleri
Destek
Programı,
Yardımcı
Araştırmacı,
2012.
PYO.TIP.1904.12.013 [7.899,89 TL]
5. “Çocuklarda Tourette Sendromu (TS) ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile
alerjik
hastalıkların
ilişkisi”,
Proje
Yöneticisi.
Türkiye
Psikiyatri
Derneği-
Samsun-Sinop Şubesi tarafından %50 destek, 2011 [1.000 TL]
6.
“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile
Serum Demir ve Ferritin Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Yardımcı Araştırmacı.
Türkiye Psikiyatri Derneği- Samsun-Sinop Şubesi tarafından destek, 2010 [4.000
TL]
7. “Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi”,
TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler- Projesi, 107K501, Proje Yöneticisi, 2008.
Yazılan ulusal kitaplar:
1. Karabekiroğlu, K., Ergenin Ruhsal Gelişimi, Say Yayınları, (304 sayfa), Birinci
baskı, İstanbul, 2014 [ISBN: 978-605-02-0367-7]
2. Karabekiroğlu, K., Ergenin Ruhsal Gelişimi, Say Yayınları, (304 sayfa), Birinci
baskı, İstanbul, 2014 [ISBN: 978-605-02-0324-0]
3. Karabekiroğlu, K., Çocuğun Ruhsal Gelişimi, Say Yayınları, (160 sayfa), Birinci
baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0280-9]
4. Karabekiroğlu, K., Bebeğime Nasıl Davranmalıyım?, Say Yayınları, (272 sayfa),
Birinci baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0221-2]
5. Karabekiroğlu, K., Bebeğin Ruhsal Gelişimi, Say Yayınları, (231 sayfa), Birinci
baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0219-9]
6. Karabekiroğlu, K., Bebek Daha Doğmadan, Say Yayınları, (136 sayfa), Birinci
baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0204-5] [Ayrıca: Samsun Büyükşehir
Belediyesi Kültür Yayınları No:17, (104 sayfa) Samsun, 2012 [ISBN: 978-60587130-4-8]
7. Karabekiroğlu, K., Aman Dikkat: Dikkat ve Öğrenme Sorunları, Say Yayınları,
(424 sayfa), İstanbul, 2012 [ISBN: 978-605-02-0069-0]
8. Karabekiroğlu, K., Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?, Say Yayınları, (400 sayfa),
İkinci baskı, İstanbul, 2011 [ISBN: 978-975-468-925-9]
9. Karabekiroğlu, K., Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi, Say Yayınları,
(448 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2009 [ISBN: 978-975-468-851-1]
5
10.Karabekiroğlu, K., Anne-Babalar İçin Bebek Ruh Sağlığı Rehberi, Say Yayınları,
(456 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2009 [ISBN: 978-975-468-785-9]
Yazılan ulusal kitap bölümleri:
1. Karabekiroğlu, K., “Giriş ve Bebek Ruh Sağlığı Bilim Alanı”. Bebek Ruh Sağlığı
Temel Kitabı. Ed. K. Karabekiroğlu, 3-12, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
2. Karabekiroğlu, K., “Bebek Ruh Sağlığı- Tarihçe”. Bebek Ruh Sağlığı Temel
Kitabı. Ed. K. Karabekiroğlu, 13-22, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
3. Karabekiroğlu, K., “Gebelik Dönemi ve Bebek Ruh Sağlığı”. Bebek Ruh Sağlığı
Temel Kitabı. Ed. K. Karabekiroğlu, 25-36, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
4. Karabekiroğlu, K., “Duyusal Regülasyon ve Dikkat İşlevlerinin Gelişimi”. Bebek
Ruh Sağlığı Temel Kitabı. Ed. K. Karabekiroğlu, 105-116, Hekimler Yayın Birliği,
Ankara, 2012
5. Karabekiroğlu, K., “Anne Sütü ve Ruh Sağlığı”. Bebek Ruh Sağlığı Temel Kitabı.
Ed. K. Karabekiroğlu, 150-157, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
6. Karabekiroğlu, K., “Bebekler için zihinsel gelişimi destekleyici aktiviteler”. Bebek
Ruh Sağlığı Temel Kitabı. Ed. K. Karabekiroğlu, 158-164, Hekimler Yayın Birliği,
Ankara, 2012
7. Karabekiroğlu, K., “Zekâ gerilikleri”. Bebek Ruh Sağlığı Temel Kitabı. Ed. K.
Karabekiroğlu, 218-222, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
8. Karabekiroğlu,
K.,
“Korkular”.
Bebek
Ruh
Sağlığı
Temel
Kitabı.
Ed.
K.
Karabekiroğlu, 317-323, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
9. Karabekiroğlu, K., “Aile Terapisi”. Bebek Ruh Sağlığı Temel Kitabı. Ed. K.
Karabekiroğlu, 501-506, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
10.Karabekiroğlu, K., “Tedavide Diğer Yöntemler”. Bebek Ruh Sağlığı Temel Kitabı.
Ed. K. Karabekiroğlu, 537-544, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2012
11. Karabekiroğlu, K., “Ergenlerde Riskli Davranışlar, Yeme Bozuklukları ve Madde
Bağımlılığı”. Romantik İlişkiler, Evlilik ve Anne-Baba-Çocuk İlişkileri, ed. T.
Solmuş, 447-462, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010.
12.Karabekiroğlu, K. ve S. Miral, “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi”. Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı Temel Kitabı, ed. F. Çuhadaroğlu, 846-853, Hekimler Yayın
Birliği, Ankara, 2008.
13.Karabekiroğlu, K. “Sağlıklı Cinsel Yaşam İçin Sağlıklı Cinsel Eğitim”, Çocuğuma
Nasıl Cinsel Eğitim Verebilirim? ed. H. Kentler, çeviri: G. Pamir, İkinci Baskı:193200, Turkuaz Kitaplığı, İstanbul, 2008.
14.Karabekiroğlu, K. “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”, Anne ve Babanın KitabıÇocuk Sağlığı Rehberi, ed. Ş. Küçüködük, 6:329-414, Pelin Ofset, Ankara, 2006.
6
Kitap editörlüğü:
1. Karabekiroğlu, K., Bebek Ruh Sağlığı Temel Kitabı (0-4 Yaş). Hekimler Yayın
Birliği, (547 sayfa), Birinci Baskı, Ankara, 2012 [ISBN: 978-9944-0538-2-2]
Kitap/kitap bölümü çevirileri:
1. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı. Aile Terapisi,
sayfa: 3352-3362 (çeviri: Koray Karabekiroğlu). Editör: Benjamin J. Sadock, Virginia A.
Sadock. Çeviri editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt. Güneş Kitabevi, 2006
2. Şizofreninin Farmakolojik Tedavisi (Pharmacological Treatment of Schizophrenia).
Editör: Robert R. Conley, MD., Deanna L. Kelly, PharmD, BCPP. Çeviri: Dr. Aylin Aksoy,
Dr. Koray Karabekiroğlu. AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti.
(240 sayfa; 1. Baskı. 2004)
3. Parkinson Hastalığı’nın Tedavisi için Bilimsel Temeller (Scientific Basis for Treatment of
Parkinson’s Disease) Editör: Néstor Galvez-Jiménez MD FACP FAHA FACA. Çeviri: Dr.
Koray Karabekiroğlu, Dr. Aytül Karabekiroğlu, Dr. Aylin Aksoy. AND Danışmanlık, Eğitim,
Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti (360 sayfa; 1. baskı. 2005)
Ulusal ve Uluslararası Kongre Düzenleme Kurulu Üyelikleri:
1. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Düzenleme Kurulu
üyeliği, 24-27 Nisan 2014. Konya (ulusal kongre)
2. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Düzenleme Kurulu
üyeliği, 15-18 Mayıs 2013. Edirne (ulusal kongre)
3. 17. Ergen günleri. Düzenleme Kurulu Başkanı, 6-8 Aralık 2012, Samsun (ulusal
kongre) (Bu kongre TUBITAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, bu kongre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1923) BAP
Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı tarafından da desteklenmiştir.)
4. Excellence in Child Mental Health [Cutting Edges Topics by Outstanding Speakers]. 30
Kasım- 3 Aralık 2011, İstanbul (uluslararası kongre)
7
5. IACAPAP (International Association of Child and Adolescent Psychiatry & Allied
Professions [Uluslar arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği]) Kongresi [Carrying Hope
Between East and West for 3 C’s: Children, Cultures and Commitments]. 2008. İstanbul
(uluslararası kongre)
6. 15. Anadolu Psikiyatri Günleri, 14-17 Haziran 2006, Samsun (ulusal kongre)
7. 13. Avrupa Psikiyatri Asistanları Forumu (13th European Forum for all Psychiatric
Trainees) 10-14 Mayıs 2005. İstanbul (uluslararası kongre)
8. 5. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önlemede Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 18-19
Mayıs 2006, Samsun (ulusal kongre)
9. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Düzenleme Kurulu
üyeliği, 15-17 Mart 2002. İstanbul (ulusal kongre)
Uluslar arası dergilerde hakemlik:
Academic Psychiatry
Anatolian Journal of Clinical Investigation
Archives of Disease in Childhood
Archives of Neuropsychiatry
Brain and Cognition
Bulletine of Clinical Psychopharmacology
Child Psychiatry and Human Development
Current Neuropharmacology
European Child and Adolescent Psychiatry
Journal of Child and Family Studies
Journal of Neural Transmission
Journal of Psychiatric Research
Psychiatry Investigation
Türkiye Klinikleri Dergileri
World Journal of Pediatrics
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
2. Türkiye Psikiyatri Derneği
3. Bebek Ruh Sağlığı Derneği
4. Dünya Bebek Ruh Sağlığı Birliği (World Association of Infant Mental Health- WAIMH)
8
5. Beyin Araştırmaları Derneği
6. Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası
Meslek içi eğitim verme:
1. Bebek Ruh Sağlığı- GİRİŞ [Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman ve asistanlarına yönelik
kurs], 15.05.2013, Edirne
Meslek içi eğitim alma:
1. “Erken Çocukluk Araştırmalarında Çok Eksenli Tanı sınıflama Sistemlerinin Kullanımı”
18 Nisan 2006, Ankara.
2. “Bebek Ruh Sağlığı Temel Eğitimi” 18-19 Mart 2006, Ankara.
3. “Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme ÇizelgesiŞimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu örneğinde: Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri”, 9
Temmuz 2005, Ankara.
4. “Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Psikodrama Uygulamaları” 6-8 Mayıs 2005, İstanbul.
5. “Aile Terapisi (120 saat teorik, 40 saat pratik) Kursu”. Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından
verildi. Eylül 2004- Haziran 2005.
6.
“Duygudurum
patogenezi
Bozukluklarında
Açıklayacak
İşlevsel
Teorilere
Ne
Beyin
Kadar
Görüntüleme
Yaklaştık,
Çalışmaları:
Yeni
Çalışmalar
EtiyoNasıl
Planlanmalı?” 2 Mayıs 2004, İstanbul.
7. “Klinik Pratikte Psikiyatrik Görüşmeden, “Psikiyatr-Aile” ve “Psikiyatr-Çift” İlişkisine:
“Kişilerarası Dinamikler” Üzerine Bir Çalışma” 1 Mayıs 2004, İstanbul.
8. “Sinaps Kavşağında Psikiyatri” 1-5 Eylül 2003, Artvin.
9. “Psikiyatride Adli Uygulamalar” 12 Ekim 2002, Bolu.
10. “Kognitif Terapi: Temel İlkeler ve Giriş” 13 Ekim 2002, Bolu.
11. “Depresyonun Kognitif Terapisi” 16-17 Şubat 2002, İstanbul.
9
Eğitim öğretim ile ilgili eğitim alma:
1. “Probleme Dayalı Öğretim Kursu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
3-7 Ekim, 2005, Samsun.
2. “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu” 15-19 Ekim 2001, İstanbul
Halk Eğitimi ile İlgili Konferanslar
1. “Üstün zekâlı ve farklı çocuklara yaklaşım” (ilkokul oğretmenlerine yönelik kurs) TED
Samsun Koleji, 11.09.2014, Samsun
2. Kronik Tıbbi Hastalıkta Psikososyal Yaklaşım” (halka yönelik panel- panel sunumu),
(Hemofili Kampı) 15.06.2014, Samsun
3. “İlaç tedavisi ile ilgili sorularınıza yanıtlar” (otizm tanılı çocukların velilerine yönelik
seminer), Fahriye-Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, 29.05.2014, Samsun
4. “Ötekileştirmeyen Sanat” (halka yönelik panel- panel sunumu), Samsun BŞB Kültür
Sanat Merkezi, 04.01.2014, Samsun
5. “Sınav Kaygısı ile Başetme” (velilere yönelik seminer), Atatürk İş Merkezi, 08.05.2013,
Vezirköprü, Samsun
6. “Otizmde ilaç tedavisi ile ilgili sorularınıza yanıtlar” (velilere yönelik seminer), FahriyeKemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, 21.03.2013, Samsun
7. “İlaç tedavisi ile ilgili sorularınıza yanıtlar” (zihinsel işlev bozukluğu tanılı çocukların
velilerine yönelik seminer), Ilk Işık Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu, 13.12.2012,
Samsun
8. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” (rehber öğretmenlere yönelik seminer),
Atatürk Anadolu Lisesi, 12.12.2012, Samsun
9. “Özel Çocuk Ebeveyni Olmak” (velilere yönelik seminer), Atakum Kültür Merkezi,
22.04.2012, Samsun
10. “Otizm tanılı çocukların ebeveynlerinle buluşma” (velilere yönelik seminer), FahriyeKemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, 12.04.2012, Samsun
11.
“Çocuğunuza
Sınır
Koyma”
Samsun
TED
Koleji
(velilere
yönelik
seminer),
14.01.2012, Samsun
12. “Enürezis Nokturna: Psikiyatrik Yaklaşım” Samsun Üroloji Derneği (doktorlara yönelik
seminer) 24.12.2011, Samsun
13. “Nedir şu DEHB dedikleri?” Samsun TED Koleji (öğretmenlere yönelik seminer),
23.11.2011, Samsun
14.
“Çocuk İhmali ve İstismarı” Samsun Kadın-doğum ve Çocuk Hastanesi (sağlık
personeline seminer) 17.11.2011, Samsun
10
15. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” (Zihinsel Engelli Çocuklar Öğretmenlerine
Kurs) 05.05.2011, Samsun
16. “İlköğretim Öğrencilerinde Sınavlar Öncesi Dikkat Eksikliği, Motivasyon Bozukluğu ve
Çözüm Yolları” (400 Öğretmen ve velilere yönelik seminerler) 20.04.2011, Samsun
17. “Ergenlik” (Ev Kadınlarına Yönelik Seminer) 06.04.2011, Samsun
18.
“Zihinsel
Özürlü
Bir
Çocuğun
Ebeveyni
Olmak”
(Ailelere
Yönelik
Seminer)
21.03.2011, Samsun
19. “Samsun’da Ruh Sağlığı Gözüyle Çocuk İstismarı” (Valilikte Çocuk Koruma Kanunu ile
ilgili Çalıştayda Sunum) 25.02.2011, Samsun
20. “Ebeveyn Olmak” (Lösemili Çocuk Anne-babalarına Yönelik Seminer) 10.10.2010,
Samsun
21. “Hemofili- Psikososyal yaklaşım" (Hemofili Kampı) 21.06.2010, Samsun
22. “Sınav Kaygısı” (Ailelere yönelik Seminer) 18.05.2010, Samsun
23. “Hemofili- Psikososyal yaklaşım" (Hemofili Kampı) 15.06.2009, Samsun
24. "Hemofili- Psikososyal yaklaşım" (Hemofili Kampı) 26.08.2008, Samsun
25. “Ergenliğe Geçişte Uygun
Ebeveyn
Yaklaşımları” (Sağlık personeline yönelik
konferans) 29 Mart 2007, Samsun Devlet Hastanesi.
26. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” (Sağlık personeline yönelik konferans) 1
Mart 2007, Samsun Devlet Hastanesi.
27. “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi- Okullarda Ruh Sağlığı” (İlköğretim öğretmenlerine
yönelik konferans) 4 Mayıs 2006, Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi
28. “Engelli Çocuk Ebeveyni Olmak” 23 Şubat 2006, Samsun Otistik Çocuklar Eğitim
Merkezi
11
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI/SSCI/SCI-E) yayımlanan makaleler :
A1. Çak H.T. K. Karabekiroğlu, E. Çengel-Kültür, M.C. Tarakçıoğlu, R. Kaya, G.N. Say,
I. Görker, D. Sapmaz, A. Karabekiroğlu, N. Çekın-Memik, M. Yüce, S. Köse, B. Özbaran,
D. Foto-Özdemir, B. Akın-Sarı, S. Özkoç-Erol, G. Evinç, H. Cengiz, F. Varol, “Relationship
between Psychiatric Symptoms in Expectant Parents and Postpartum Depression and
Infantile Colic: a Multicenter Follow-up Study” Turk J Psychiatry (baskıda)
A2. Yüce, M., F. İlkaya, K. Karabekiroğlu, G.N. Say, M. Müjdeci, F. Bayrıl, A. Erdal-Ağrı,
H. Güzel, F. Aydın, "Improving Effect of Atomoxetine And Reboxetine On Memory In
Passive Avoidance Task" Bull Clin Psychopharmacol (baskıda)
A3. Karabekiroğlu, K., İ. Akman, Ş. Kuşçu-Orhan, K. Kuşçu, E. Altuncu, A.
Karabekiroğlu, M. Yüce, “Mother-Child Interactions of Preterm Toddlers” Archives of
Neuropsychiatry (baskıda) DOI: 10.4274/npa.y7343
A4. Baykal S., K. Karabekiroğlu, et al, “Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif
Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik ve Nöropsikolojik Özelliklerin İncelenmesi”
Archives of Neuropsychiatry (baskıda) DOI: 10.4274/npa.y6862
A5. Yüce, M., K. Karabekiroğlu, Z. Yıldırım, S. Şahin, D. Sapmaz, Z. Babadağı, A. Turla,
B. Aydın, “The Psychiatric Consequences of Child and Adolescent Sexual Abuse: A Report
of 590 Cases in Turkey” Archives of Neuropsychiatry (baskıda)
A6. Sahin S, M. Yüce, H. Alacam, K. Karabekiroglu, G.N. Say, O. Salis, “Effect of
Methylphenidate Treatment on Appetite and Levels of Leptin, Ghrelin, Adiponectin, and
Brain-Derived Neurotrophic Factor in Children and Adolescents with Attention Deficit and
Hyperactivity Disorder. Int J Psychiatry Clin Pract 4:1-34 (2014)
A7. Aydin, B., S. Akbaş, A. Turla, C. Dündar, M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Child Sexual
Abuse in Turkey: An Analysis of 1002 Cases“ J Forens Med (2014) doi: 10.1111/15564029.12566.
A8. Say G.N., H.A. Taşdemir, S. Akbaş, M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Self-Esteem and
Psychiatric Features of Turkish Adolescents with Psychogenic Non-Epileptic Seizures: A
Comparative Study with Epilepsy and Healthy Control Groups” Int J Psychiatry Med
47(1):41-53 (2014)
12
A9. Yuce, M., S.N. Güner, K. Karabekiroglu, S. Baykal, M. Kilic, R. Sancak, A.
Karabekiroglu, “Association of Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorder
with allergic diseases in children and adolescents: a preliminary study” Eur Rev Med
Pharmacol Sci 18(3):303-10 (2014)
A10. Yüce, M., S.S. Zoroğlu, M.F. Ceylan, H. Kandemir, K. Karabekiroğlu, “Psychiatric
Comorbidity in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder”
Neuropsychiatr Dis Treat 9:1791-1799 (2013)
A11. Yüce, M., K. Karabekiroğlu, G.N. Say, M. Müjdeci, M. Oran, “Buspirone Use in the
Treatment
of
Atomoxetine-Induced
Bruxism”
J
Child
Adolesc
M.
Yüce,
S.
Psychopharmacol
23(9):634-635 (2013) (Editöre mektup)
A12.
Karakurt
M.N.,
K.
Karabekiroğlu,
Baykal,
A.
Şenses,
“Neuropsychologic Profiles of Adolescents with Bipolar Disorder and Adolescents with
High Risk of Bipolar Disorder” Turk J Psychiatry 24(4):221-230 (2013)
A13. Pazvantoğlu, O., S. Güneş, K. Karabekiroğlu, Z. Yeğin, Z. Erenkuş, S. Akbaş, G.
Sarısoy, I.Z. Korkmaz, Ö. Böke, H. Bağcı, A.R. Şahin, “The relationship between the
presence of ADHD and certain candidate gene polymorphisms in a Turkish sample” Gene
528(2):320-327, (2013)
A14. Karabekiroglu K, R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoglu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö. ÖzelÖzcan, B. Dogangün, S. Gülen-Sismanlar, I. Görker, T. Fıdan, K.M. Bahalı, Y. Barut, K.
Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, B. Taşkın, N. Bilgin, E.S. Çengel-Kültür, “A Nationwide Study of
Social Emotional Problems in Young Children in Turkey” Infant Behav Dev. 36, 162-170
(2013)
A15. Pazvantoğlu, O., A.A. Aker, K. Karabekiroğlu, S. Akbaş, G. Sarısoy, S. Baykal,
I.Z. Korkmaz, E.A. Pazvantoglu, O Böke, A.R. Şahin, “Neuropsychological weaknesses in
adult ADHD; cognitive functions as core deficit and roles of them in persistence to
adulthood” J Int Neuropsychol Soc. 12, 1-8 (2012)
A16. Pazvantoğlu, O., K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, S. Baykal, I. Zabun-Korkmaz, S.
Akbaş, Ö. Böke, A.R. Şahin, “The relationship of adult ADHD and attachment style”
Anatolian J Pyschiatry 12, 274-279 (2011)
A17. Karabekiroğlu, K., M.N. Karakurt, M. Yüce, G.N. Taşdemir-Say, “Fluoxetine for
the Treatment of Childhood and Adolescence Social Phobia: Factors playing a role in
Efficacy” Bull Clin Psychopharmacol 21(4), 315-22 (2011)
13
A18. Karakurt, M.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş, B. Bilgici, M. Kılıç, A. Şenses, S.
Baykal, Ö. Böke, “Association Between Symptom Profiles and Iron and Ferritine Serum
Levels
in
Children
with
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder”
Archives
of
Neuropsychiatry 48, 125-8 (2011)
A19. Karabekiroglu, K., A. Rodopman-Arman. ”Parental Attachment Style and Social
and Emotional Problem Severity in Toddlerhood” Archives of Neuropsychiatry 48, 147154 (2011)
A20. Karabekiroglu, K., M. Briggs-Gowan, A. Carter, A. Rodopman-Arman, S. Akbaş.
“The Clinical Validity and Reliability of the Brief Infant-Toddler Social & Emotional
Assessment (BITSEA)” Infant Behav Dev 33, 503-509 (2010)
A21.
Karabekiroğlu
A,
V.
Topçuoğlu,
A.
Gımzal-Gönentürk,
K.
Karabekiroğlu,
“Executive Function Differences Between First Episode and Recurrent Major Depression
Patients” Turk J Psychiatry 21(4), 280-288 (2010)
A22. Akbaş S, Kesebir Ş, Böke Ö, Karabekiroğlu K, Sarısoy G, Pazvantoğlu O, Şahin
AR. “Temperament of Depressive Adolescents and Mothers who were referred to hospital
with or without Suicide Attempt” Anadolu Psikiyatri Dergisi 11(1), 9-17 (2010)
A23. Akbaş S, Turla A, Karabekiroğlu K, Pazvantoglu O, Keskin T, Böke Ö.
“Characteristics of sexual abuse in a sample of Turkish children with and without mental
retardation, referred for legal appraisal of the psychological repercussions” Sexuality and
Disability 27(4), 205-213 (2009)
A24. Türkbay T, Cöngöloğlu A, Çiyiltepe M, Durukan İ, Karabekiroğlu K. “The
management of developmental stuttering: Child Psychiatrists’ Perspectives” Bull Clin
Psychopharmacol 19, 246-253 (2009)
A25. Pazvantoglu O, Selek S, Okay IT, Sengul C, Karabekiroglu K, Dilbaz N, Erel O.
“Oxidative mechanisms in schizophrenia and their relationship with illness subtype and
symptom profile” Psychiatry and Clinical Neurosciences. 63(5), 693-700 (2009)
A26. Karabekiroglu K, A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Ozkesen, S. Akbas, G. N.
Tasdemir, O. Boke ve Y. Peksen, “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the
Brief Infant and Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA)” Infant Behav Dev,
32, 291-297 (2009) (SSCI)
14
A27. Akbas, S., K. Karabekiroglu, T. Ozgen, G. Tasdemir, M. Karakurt, A. Senses, O.
Boke ve M. Aydin, “Association Between Emotional and Behavioral Problems and
Metabolic Control in Children & Adolescents with Type 1 Diabetes”. J Endocrinol
Investigation, 32, 325-329 (2009) (SCI-E)
A28. Karabekiroglu, K. ve M. G. Aman, “Validity of the Aberrant Behavior Checklist in a
Clinical Sample of Toddlers” Child Psychiatry Hum Dev, 40(1), 99-110 (2009)
A29. Karabekiroglu, K., S. Akbas, G. N. Tasdemir, ve M. N. Karakurt, “Post-Traumatic
Stress Symptoms in Adolescents After Two Murders in a School: A controlled- follow-up
study” Int J Psychiatry Med, 38(4), 407-424 (2008) (SCI-E)
A30. Karabekiroğlu, K. ve S. Akbaş. “Why and When the Difference in Head
Circumference in Autism Begins? (Kafa çevresi farkı otizmde neden ve ne zaman
başlıyor?)” (Türkçe makale) Anatolian J Psychiatry, 9(1), 31-38 (2008)
A31. Karabekiroğlu, K., “Nicotinic Receptors, Nucleus Accumbens and Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (Nikotinik reseptörler, nukleus akumbens ve dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu)” (Türkçe makale) Bull Clin Psychopharmacol, 18(2), 122-129
(2008) (SSCI)
A32. Karabekiroglu, K., M. Y. Yazgan ve C. Dedeoglu, “Can we predict short-term side
effects of methylphenidate immediate-release?” Int J Psychiatry Clin Practice, 12(1), 4854 (2008) (SCI-E)
A33. Karabekiroglu, K., B. Dogangun, S. Herguner, T. Von Salis ve A. Rothenberger,
“Child and Adolescent Psychiatry Training in Europe: Differences and Challenges in
Harmonization”, Eur Child Adolesc Psychiatry, 15(8), 467-75 (2006) (SCI-E)
A34.
Rodopman-Arman,
A.,
R.
Ersu,
D.
Save,
B.
Karadag,
G.
Karaman,
K.
Karabekiroglu, F. Karakoc, E. Dagli ve M. Berkem, “Symptoms of Inattention and
Hyperactivity in Children with Habitual Snoring: Evidence From a Community-Based
Study in İstanbul”, Child Care Health Dev, 31(6), 707-717 (2005) (SCI)
15
B1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1.1 Usta, M.B., K. Karabekiroğlu, M. Yüce, “Mood dysregulation in children with
attention deficit hyperactivity disorder: its effect on the response to metylphenidate
treatment and functionality” 6th International Congress
on Psychopharmacology,
Antalya, (sözlü sunum) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S601
B1.2 Karabekiroğlu, K., M. Yüce, A. Karabekiroğlu, “Wolf-Hirschhorn Syndrome with
Autistic Spectrum Disorder Diagnosis: A Case Report” 6th International Congress on
Psychopharmacology, Antalya, (poster sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology
2014;24(Suppl. 1):S122
B1.3 Yüce, M., K. Karabekiroğlu, G.N. Say, F. Uçar, “Aripiprazole Augmentation in
Childhood Obsessive-Compulsive Disorder: Three Case Reports” 6th International
Congress
on
Psychopharmacology,
Antalya,
(poster
sunumu)
Bulletin
of
Clinical
Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S190-1
B1.4 Karabekiroğlu, K., A. Karabekiroğlu, “Comorbidity in autism spectrum disorders:
A sample of 258 cases” 6th International Congress on Psychopharmacology, Antalya,
(poster sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S216-7
B1.5 Çakır, M., T. Çokyaman, Z. Babadağı, M. Müjdeci, A. Aral, K. Karabekiroğlu,
“Association between breath holding spells and insecure attachment pattern in young
children: Four case reports” 6th International Congress on Psychopharmacology, Antalya,
(poster sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S263
B1.6. Babadağı, Z., K. Karabekiroğlu, “Factors that influence approval to psychiatry
clinics in early childhood: 669 cases in a community and clinical sample” 5th
International Congress on Psychopharmacology, Antalya, (poster sunumu) Bulletin of
Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl. 1):S177
B1.7. Şahin, S., M. Yüce, H. Alaçam, K. Karabekiroğlu, G.N. Say, O. Salıs “Effects of
methylphenidate treatment on appetite and leptin, ghrelin, adiponectin, brain-derived
neurotrophic factor levels in children with attention deficit hyperactivity disorder” 5th
International Congress on Psychopharmacology, Antalya, (poster sunumu) Bulletin of
Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl. 1):S153-S4
16
B1.8. Usta, M.B., M. Çakır, K. Karabekiroğlu, “Comparison of short-acting and osmotic
releasing form of methylphenidate in children diagnosed with attention deficit and
hyperactivity disorder” 5th International Congress on Psychopharmacology, Antalya,
(sözlü sunum) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl. 1):S93-S4
B1.9. Karabekiroğlu, K., M.N. Karakurt, M. Yüce, T. Çalık, “Neuropsychologic profiles of
adolescents diagnosed with Bipolar Affective Disorder (BAD) and with high risk of BAD”
20th Congress of International Association of Child and Adolescent Psychiatry & Allied
Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de l’enfance et de l’adolescence, S165, Paris,
2012. (poster sunumu)
B1.10. Baykal, S., K. Karabekiroğlu, M. Yüce, T. Çalık, “Neuropsychologic and clinical
profiles of child and adolescents diagnosed with Childhood Obsessive Compulsive
Disorder” 20th Congress of International Association of Child and Adolescent Psychiatry &
Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de l’enfance et de l’adolescence, S237,
Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.11. Karabekiroğlu, K., İ. Akman, Ş. Kuşçu-Orhan, K. Kuşçu, E. Altuncu, “Mother
toddler relationship in former preterm infants” 20th Congress of International Association
of Child and Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de
l’enfance et de l’adolescence, S281, Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.12. Karabekiroğlu, K., Ş. Kuşçu-Orhan, İ. Akman, K. Kuşçu, E. Altuncu, “Reliability
and Validity of Parent-Toddler Interaction- Multiaxial Assessment (PTI-MAXA): A
Preliminary Study” 20th Congress of International Association of Child and Adolescent
Psychiatry
&
Allied
Professions
(IACAPAP),
Neuropsychiatry
de
l’enfance
et
de
l’adolescence, S281-282, Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.13. Karabekiroğlu, K., Ş. Güner, S. Baykal, M. Kılıç, R. Sancak, M. Yüce,
“Obsessive-Compulsive Disorder and Tic Disorders Have a Robust Association With
Allergic Diseases in Children and Adolescents” 20th Congress of International Association
of Child and Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de
l’enfance et de l’adolescence, S246, Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.14. Karabekiroğlu, K., G.N. Taşdemir-Say, A. Karabekiroğlu, M. Yüce, D. Sapmaz
“Prenatal baby representations of mother and postpartum depression and infantile
regulation: A follow-up study” 20th Congress of International Association of Child and
17
Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de l’enfance et de
l’adolescence, S282, Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.15. Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D.
Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “The Psychiatric Consequences of Child
and Adolescent Sexual Abuse: The Results of 590 Cases” 20th Congress of International
Association
of
Child
and
Adolescent
Psychiatry
&
Allied
Professions
(IACAPAP),
Neuropsychiatry de l’enfance et de l’adolescence, S252, Paris, 2012. (poster sunumu)
B1.16. Karabekiroglu, K., R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoğlu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö.
Özel-Özcan, B. Doğangün, Ş. Gülen-Şişmanlar, I. Görker, T. Fidan, M.K. Bahalı, Y. Barut,
K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, S. Akbaş, Y. Pekşen, B. Taşkın, N. Bilgin, S.E. Çengel-Kültür,
D. Foto-Özdemir, E. İşeri, “A Nationwide study of social emotional problems in young
children”, 14th International Congress of ESCAP - European Society for Child and
Adolescent Psychiatry, ECAP Suppl 1: S179, Helsinki, 2011. (poster sunumu)
B1.17. Karabekiroglu, K., S. Akbaş, “Identifying and differentiating PDD-NOS: a
comparison with autism and ADHD” 14th International Congress of ESCAP - European
Society for Child and Adolescent Psychiatry, ECAP Suppl 1: S143, Helsinki, 2011.
(poster sunumu)
B1.18. Akbaş, S., S. Kesebir, Ö. Böke, K. Karabekiroglu, G. Sarısoy ve A. R. Şahin,
“Temperamental Features in Depressive Adolescence,” World Psychiatric Association
International Congress, Aust N Z J Psychiatry 41:(Suppl 2), A382, Melbourne,
Avustralya, 2007. (poster sunumu)
B1.19. Karabekiroglu, K. “Misunderstanding and Stigma on Attention Deficit Disorders”
Together Against Stigma- Third International Conference, 63, İstanbul, 2006. (sözlü
sunum)
B1.20. Karabekiroglu, K., O. Ozcan-Ozel, F. Toros, N. Cakin-Memik, S. Akbas, G. N.
Tasdemir, A. Rodopman-Arman, E. Kültür, B. Ozbaran, D. Oztop, M. Ayaz, C. Aydin, M.
Berkem, O. Basay, M. Kucukkose, T. Bildik, S. Erermis ve A. K. Yaman, “Stigmatization &
Assumptions of Parents and Teachers on Attention Deficit Disorders”, Together Against
Stigma- Third International Conference, 77, İstanbul, 2006. (poster sunumu)
B1.21. Karabekiroglu, K., O. Ozcan-Ozel, F. Toros, N. Cakin-Memik, S. Akbas, G.N.
Tasdemir, A. Rodopman-Arman, E. Kültür, B. Ozbaran, D. Oztop, M. Ayaz, C. Aydin, M.
18
Berkem, O. Basay, M. Kucukkose, T. Bildik, S. Erermis ve A. K. Yaman, “Stigmatization &
Assumptions of Parents and Teachers on Autism Spectrum Disorders”, Together Against
Stigma- Third International Conference, 78, İstanbul, 2006. (poster sunumu)
B1.22. Karabekiroglu, K., A. Rodopman-Arman ve M. Berkem, “Relation of Offspring’s
Psychiatric Diagnosis to the Timing of Parental Depression” World Psychiatric Association
International Congress, Turk J Psychiatry, 17(2):Supp1, 257, istanbul, 2006. (poster
sunumu)
B1.23. Karabekiroglu, K. ve S. Akbas, “Head Circumference in Autism is Enlarged From
2 to 3 Years of Age” World Psychiatric Association International Congress, Turk J
Psychiatry, 17(2):Supp1, 258-259, İstanbul, 2006 (poster sunumu)
B1.24. Karabekiroglu, K., A. Rodopman-Arman ve M. Berkem, “Psychiatric Problems of
the Offspring is Related to Parental Depression According to Their Gender” International
Conference on Mood Disorders, 169. İstanbul, 2006. (poster sunumu)
B1.25. Karabekiroglu, K., Y. Yazgan ve C. Dedeoglu, “Side Effects of Methylphenidate
or Symptoms of ADHD?” 51th Annual Meeting of American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 106, Washington, D.C., Amerika Birleşik Devletleri, 2004. (poster
sunumu)
B1.26. Rodopman-Arman, A., R. Ersu, D. Save, G. Karaman, K. Karabekiroglu, B.
Karadag ve M. Berkem, “Symptoms of inattention and hyperactivity in habitual snorers
vs. controls in primary school children: Evidence from an epidemiological study in
İstanbul”, 16th World Congress of the IACAPAP (International Association for Child and
Adolescent Psychiatry and Allied Professions), 339, Berlin, Almanya, 2004. (poster
sunumu)
B1.27. Rodopman-Arman, A., R. Ersu, G. Karaman, K. Karabekiroglu, D. Cebeci, B.
Karadag, F. Karakoc, E. Dagli ve M. Berkem, “Effects of gender and age on behavioural
associates of habitual snoring in a community sample of 2147 primary school children in
İstanbul” 12th Symposium of the AEP Section Epidemiology and Social Psychiatry, Acta
Psychiatr Scan 110(Supp), 49-50, Mannheim, Almanya, 2004. (poster sunumu)
B1.28. Karabekiroglu, K. ve M. Berkem, “Application of Different Family Therapy
Models in a Child and Adolescent Psychiatry Clinic in Turkey”, 14th IFTA World Family
Therapy Congress, 75-76, İstanbul, 2004. (sözlü sunum)
19
B1.29. Yilmaz, Y., O. Onultan ve K. Karabekiroglu, “Nonconvulsive Status Epilepticus:
Clinic and Electrophysiological Features of Seven Cases”, 25th International Epilepsy
Congress. Epilepsia 44(Supp.8), 92, Lisbon, Portekiz, 2003. (poster sunumu)
B1.30. Karabekiroglu, K. ve B. Beker, “Child and Adolescent Psychiatry Training in
Turkey”, 10th European Forum for all Psichiatric Trainees, Sinaia, Romanya, 2002. (poster
sunumu)
B2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
özeti basılan panel/konferans sunumları:
B2.1. Karabekiroğlu, K., “Regulation Disorders of Sensory Processing: Neurodevelopmental Problems From Infancy to Adulthood” 5th International Congress on
Psychopharmacology, Antalya, (panel sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology
2013;23(Suppl. 1):S48
B2.2. Karabekiroğlu, K., “The imaginary baby during pregnancy and postpartum
mother-baby relational adaptation process” 20th Congress of International Association of
Child and Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de
l’enfance et de l’adolescence, S86, Paris, 2012. (panel sunumu)
B2.3. Karabekiroglu, K., “Child and Adolescent Psychiatry Training in Europe: An
Update”, CAP Training in Europe, 18th Congress of International Association of Child and
Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), 51, İstanbul, 2008. (panel
sunumu)
B2.4. Karabekiroglu, K. “Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Başka türlü adlandırılamayan:
Klinik
Özellikleri
ve
Ayırıcı
Tanısı”
Autism
&
ADHD
Symposium,
International
Developmental Neuropsychiatry Meetings- III, 5, İstanbul, 2006. (panel sunumu)
B2.5. Karabekiroglu, K. “Integrative processing of internal and external information, a
neuro-developmental approach”, Neurobiology of “Self and Other” and Reflections on
Psychopathology. World Psychiatric Association International Congress, Türk Psikiyatri
Dergisi, 17(2):Supp1, 105-106, İstanbul, 2006. (panel sunumu)
20
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Karabekiroğlu, K. Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified:
Specifying and Differentiating. In: Autism, Book 4, Ed: (2011). Autism Spectrum
Disorders: The Role of Genetics in Diagnosis and Treatment, pp:17-30, ISBN 978-953307-495-5, edited by Stephen Deutsch
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Aripiprazol yazı
D2.
Pazvantoglu
O,
S.
Akbas,
G.
Karabekiroglu, O. Boke. “Various
parents
of
children
with
Sarisoy,
S.
Baykal,
ADHD-associated
I.
Zabun-Korkmaz,
problematic
life
K.
events
in
ADHD Diagnosis” The Journal of Psychiatry and
Neurological Sciences, 27:61-68 (2014)
D3.
Yüce,
M.,
A.
Cöngöloğlu,
T.
Türkbay,
K.
Karabekiroğlu.
“Akut
Civa
Entoksikasyonuna Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik Tablo (Şapkacı Hastalığı): Vaka
Takdimi” Yeni Symposium, 50(1), 47-50 (2012)
D4. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş. “Identifying and Differentiating PDD-NOS: A
Comparison with Autism and ADHD” Yeni Symposium, 49(3), 141-152 (2011)
D5. Durukan, İ., D. Karaman, K. Kara, T. Türker, A.E. Tufan, Ö. Yalçın, K.
Karabekiroğlu, “Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı
dağılımı” Düşünen Adam, 24, 113-120 (2011)
D6. Karakurt, M.N., S. Akbaş, K. Karabekiroğlu, B. Bilgici, G.N. Taşdemir, S. Baykal,
A. Şenses, Ö. Böke, “Çocuklardaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt
Tipleri ve Semptomları İle Tiroid Hormonları İlişkisi” Türkiye'de Psikiyatri, 11(2), 7579 (2009)
D7. Akbaş, S., K. Karabekiroğlu, O. Pazvantoğlu, Ö. Böke, “Özel Eğitim ve İlaç Alan
Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Semptomlar Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve
Ek Tanı Özellikleri” Klinik Psikiyatri Dergisi 12(3), 134-140 (2009)
21
D8. Karabekiroglu, K., N. Cakin-Memik, O. Ozcan-Ozel, F. Toros, D. Oztop, B. Ozbaran,
E. Çengel-Kültür, S. Akbas, G. N. Tasdemir, M. Ayaz, C. Aydin, T. Bildik, S. Erermis
ve A. K. Yaman, “DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf
Öğretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalışma” Klinik Psikiyatri Dergisi 12,
79-89 (2009).
D9. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş ve G. N. Taşdemir, “Anne sütü süresi erken çocukluk
dönemi psikiyatrik sorunları için özgül bir risk faktörü müdür?” Türkiye Çocuk
Hastalıkları Dergisi 3(3), 24-33 (2009).
D10. Akbaş, S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Makamlarca
Gönderilen Cinsel İstismara Uğramış Çocukların, İstismar Şekilleri, Ruhsal Ve Fiziksel
Muayene Özellikleri” Adli Bilimler Dergisi. 8(1), 24-32 (2009)
D11. Akbaş, S., Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, Ö. Yorbık ve A. R. Şahin,
“Hastane başvurusu intihar girişimiyle olan ve olmayan depresif çocuk ve ergenlerin
ayırt edici özellikleri” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 10(2), 57-63 (2008).
D12. Akbaş, S., K. Karabekiroğlu, İ. T. Özgen, Ö. Böke ve H. M. Aydın “Tip 1 diyabet
tanısı alan çocukların hastalıkla ilgili özellikleri ve güçlükleri”. Türkiye Klinikleri
Endokrinoloji Dergisi, (3)3, 117-121 (2008)
D13. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman ve M. Berkem, “Erken çocukluk dönemi
psikiyatrik sorunları ile ebeveyn depresyonu arasındaki ilişki: Cinsiyetin rolü”. Çocuk
ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 75-86 (2008) (Karabekiroğlu K.’nın Uzmanlık
Tezinden hazırlanmıştır)
D14. Akbaş, S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Alkolik babası olan çocukların yaşam
deneyimleri”. Bağımlılık Dergisi 9(2), 55-59 (2008)
D15. Karabekiroğlu, K., “Antenatal Endojen ve Eksojen Steroidlerin Fetal Beyin Üzerine
Etkileri ve Psikiyatrik Sonuçları”, Yeni Symposium, 45(3), 99-106 (2007)
D16. Karabekiroğlu, A., K. Karabekiroğlu, V. Topçuoğlu ve G. B. Cömert, “Panik
Bozukluğunda Beyin Görüntüleme Çalışmaları”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 224230 (2007)
D17. Karabekiroğlu, K. ve H. Yöney, “Integrative Processing of Internal and External
Information & Implications for Autism (İç ve Dış Ortamdan Gelen Bilginin Entegrasyon
22
Süreci ve Otizmle İlişkili Çıkarımlar)” (İngilizce makale), Türkiye’de Psikiyatri Dergisi,
9(1), 58-65 (2007)
D18. Karabekiroğlu, K., A. Gımzal ve M. Berkem, “Psikiyatrik Bozukluklarda Bellek
Sorunları”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(3), 188-196 (2005)
D19. Karabekiroğlu, K., A. Erdoğan, S. Hergüner, B. Doğangün, N. Elçi ve A. Mihai,
“Avrupa Ülkelerinde Ve Türkiye’de Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi”, Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(2), 55-64 (2004)
D20. Karabekiroğlu, K., M. G. Karaman ve Y. M. Yazgan, “Çocuk Psikiyatrisi’nde
Genetik”, 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 12(Ek.2), 75-88 (2004)
D21. Rodopman-Arman, A., G. Karaman, K. Karabekiroğlu ve M. Berkem, “Psikolojik/
psikiyatrik sorunları olan ailelerde çocuğun yeri- Aile örnekleri ile yaklaşım önerileri”,
Çocuk Forumu, 7, 22-25 (2004)
D22. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, N. Elçi, M. Berkem, “Alopesi Areata:
Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Yaklaşım - 6 Olgu Sunumu”, Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi, 10(2), 72-77 (2003)
E1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
E1.1. Say G.N., Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, M. Yüce. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğunda Metilfenidat Yanıtını Etkileyen Faktörler”
24. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 44 (Sözlü sunum)
E1.2. Usta M.B., K. Karabekiroğlu “Dikkat
Çocuklarda
Sosyal
Anksiyete
Bozukluğu
Eksikliği
Hiperaktivite
Bozukluğu
Olan
Komorbiditesi: Anksiyöz Ve Karşı Gelen
Çocukların Klinik Karşılaştırılması” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
21(Ek:1): 49-50 (Sözlü sunum)
E1.3. Uçar F., A. Bozkurt, K. Karabekiroğlu, C. Kara “Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı
Hastalarda Davranışsal ve Psikolojik Değişiklikler” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 61 (Sözlü sunum)
23
E1.4. Say G.N., K. Karabekiroğlu, M. Yüce, Z. Babadağı “Otizm ve Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğunda Perinatal Özellikler: Vaka Kontrollü Bir Çalışma” 24. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk
ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 66 (Poster sunumu)
E1.5. Say G.N., H.A. Taşdemir, S. Akbaş, M. Yüce, K. Karabekiroğlu “Psikojenik NonEpileptik Nöbeti Olan Ergenlerde Benlik Saygısı ve Psikiyatrik Özelliklerin Epilepsi ve
Sağlıklı Kontrol Grupları ile Karşılaştırılması” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
21(Ek:1): 82-83 (Poster sunumu)
E1.6. Karaosman T., M. Müjdeci, M. Çakır, K. Karabekiroğlu “Çocuk Psikiyatrisi
Bölümüne Danışılan Hastalar: 2012-2013 Karşılaştırması” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 84 (Poster sunumu)
E1.7. Bozkurt A., M. Çakır, K. Karabekiroğlu “Kortikosteroid
Kullamının
Neden
Olduğu ve Komorbid Psikopatolojinin Eşlik Ettiği Anoreksiya Nervosa Olgusu” 24.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014.
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 87 (Poster sunumu)
E1.8. Karabekiroğlu, K., M.C. Tarakçıoğlu, R. Kaya, G.N. Taşdemir-Say, T. Çak, I.
Görker, D. Sapmaz, A. Karabekiroğlu, N. Çakın-Memik, M. Yüce, S. Köse, B. Özbaran,
B. Akın-Sarı, S. Özkoç-Erol, H. Cengiz, F. Varol, “Anne ve Baba Adaylarının
Gebelikteki “Ebeveynlik ve Bebek İmgeleri” ile Postpartum Depresyon Arasındaki
İlişki: Çok Merkezli Bir Takip Çalışması” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 52-53, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.9. Müjdeci, M., M. Çakır, M.B. Usta, M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Bir Yıllık Dönemde
OMÜ Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinden İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi” 23.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 53, Edirne, 2013. (poster
sunumu)
E1.10. Çakır, M., M.B. Usta, M. Müjdeci, M. Oran-Demir, M. Yüce, S. Akbaş, K.
Karabekiroğlu, “Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen ve Erişkin Psikiyatri
Servisinde Yatırılarak Takip Edilen Hastaların Tanı ve Tedavi Profilleri” 23. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 54, Edirne, 2013. (poster
sunumu)
24
E1.11. Bayrıl, F., S. Şahin, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, “Uzun süre multipl tanılarla
farklı grup psikotrop ajan kullanımı olan bir disosiyatif bozukluk olgusu: Çarpıcı bir
ayırıcı tanı ve tedavi sorunsalı” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 83, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.12. Yüce, M. S. Şahin, K. Karabekiroğlu, A. Güzel, “Acil Servise İlaç İçerek Suisid
Girişimi İle Gelen 100 Ergen Olguda Psikiyatrik Morbidite” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 88, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.13. Yüce, M., K. Karabekiroğlu, G.N. Say, M. Müjdeci, M. Oran, “Çocuk Hastada
Atomoksetin Kullanımı ile ilişkili Bruksizm” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 88-89, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.14. Usta, M.B., M. Çakır, M. Müjdeci, K. Karabekiroğlu, “Williams Sendromuna Eşlik
Eden Psikiyatrik Bozukluklar: 4 Olgu Sunumu” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Kongresi, 91-92, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.15. Şahin, S., Z.G. Yıldırım, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, G.N. Say, “Konversiyon
Bozukluğu Zemininde Gelişen Serotonin Geri Alım İnhibitörü Kullanımına Bağlı
Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Kongresi, 111-112, Edirne, 2013. (poster sunumu)
E1.16. Karabekiroğlu, K., İ. Akman, Ş. Kuşçu-Orhan, K. Kuşçu, E. Altıncu, “Preterm
doğum ile anne-bebek ilişkisi ve anne kaygı düzeyi arasındaki ilişki” 22. Ulusal Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 100-101, Bolu, 2012. (poster sunumu)
E1.17. Babadağı, Z., M. Çakır, M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Risperidona bağlı
agranülositoz gelişen 16 yaşında bir olgu” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 54-55, Bolu, 2012. (poster sunumu)
E1.18. Karabekiroğlu, K., Ş. Güner, S. Baykal, M. Kılıç, R. Sancak, M. Yüce “Obsesif
kompulsif bozukluk ve tik bozukluklarında alerjik hastalıklar daha mı fazla” 22. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 101-102, Bolu, 2012. (poster
sunumu)
E1.19. Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D.
Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “Çocuk ve ergenlerde cinsel
istismarın psikiyatrik sonuçları: 590 olgunun sonuçları” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 101, Bolu, 2012. (poster sunumu)
25
E1.20. Karakurt, M.N., Karabekiroğlu, K., M. Yüce, T. Çalık “Bipolar Afektif Bozukluk
Tanısı Olan ve Bipolar Bozukluk İçin Yüksek Riskli Gruptaki Ergenlerin Nöropsikolojik
Özellikleri” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 32, Bolu,
2012. (sözlu sunum)
E1.21. Baykal, S., Karabekiroğlu, K., M. Yüce, T. Çalık “Çocukluk Çağı Başlangıçlı
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik ve Nöropsikolojik
Özelliklerin İncelenmesi” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 55, Bolu, 2012. (poster sunumu)
E1.22. Sapmaz, D., K. Karabekiroğlu, “Organik Olmayan Büyüme Geriliği: Bir Olgu
Sunumu” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 97-98, Bolu,
2012. (poster sunumu)
E1.23. Pazvantoğlu, O., A. Alptekin-Aker, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, S. Akbaş, S.
Baykal, I. Zabun-Korkmaz, E. Alkan-Pazvantoğlu, Ö. Böke, A.R. Şahin, “Erişkin
Dönem DEHB’de Nörokognitif Zayıflıklar; Belirteç ve Çekirdek Defisit Olarak Bilişsel
İşlevler” 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, 110, Hatay, 2011. (poster sunumu)
E1.24. Şahin S., Z. Yıldırım, S. Baykal, A. Şenses, M.N. Karakurt, D. Sapmaz, K.
Karabekiroğlu, M. Yüce, S. Akbaş, A. Turla, B. Aydın, “Çocuk İstismarı: Bir Yılda 280
Olgu” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 99, Antalya,
2011. (poster sunumu)
E1.25. Karabekiroğlu, K. M. Yüce, M.N. Karakurt, G.N Taşdemir-Say, “Çocuk ve Ergen
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Fluoksetin Kullanımı: Naturalistik Bir Çalışma” 21.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 234, Antalya, 2011.
(poster sunumu)
E1.26. Sapmaz, D., M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Bir Ergen Konfü Mani Olgusu” 21.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 142, Antalya, 2011.
(poster sunumu)
E1.27. Akbaş, S., S. Kesebir, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, O. Pazvantoğlu,
A.R. Şahin. “Hastane Başvurusu Özkıyım Girişimiyle Olan ve Olmayan Major Depresif
Bozukluklu Ergenlerin ve Annelerinin Mizaç Özellikleri” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 55, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
E1.28. Karabekiroğlu, K., G.N. Taşdemir, D. Sapmaz. “Prenatal Dönemde Bebekle İlgili
Tasarımlar, Kaygı ve Bağlanma Örüntüsü ve Postnatal Depresyon ve İnfantil
26
Regülasyon Düzeni Arasındaki İlişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 58, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
E1.29. Şenses, A., D. Sapmaz, S. Akbaş, K. Karabekiroğlu. “Atomoksetin Kullanımına
Bağlı Raynaud Fenomeni” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 78, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
E1.30. Karabekiroğlu, K.M.Z., R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoğlu, B. Özbaran, D.B. Öztop,
Ö. Özel-Özcan, B. Doğangün, Ş. Gülen-Şişmanlar, I. Görker, T. Fidan, M.K. Bahalı, Y.
Barut, K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, S. Akbaş, Y. Pekşen, B. Taşkın, N. Bilgin, S.E.
Çengel-Kültür, D. Foto-Özdemir, E. İşeri. “Türkiye’nin 1-4 Yaş Ruh Sağlığı Profili” 20.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 128, Bodrum, 2010.
(sözlü sunum)
E1.31. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş. “YGB-BTA’yı Tanımlamak ve Ayırt Etmek: Otizm ve
DEHB ile Yapılan Bir Karşılaştırma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 129, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
E1.32. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş, A. Rodopman-Arman. “Ebeveynlerin Romantik
Bağlanma Stili ile Erken Çocukluk dönemindeki Sosyal ve duygusal Sorunların İlişkisi”
20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 130, Bodrum, 2010.
(poster sunumu)
E1.33. Karakurt, M.N., S. Akbaş, K. Karabekiroğlu, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A.
Şenses. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Semptomlar ile
Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
E1.34. Karakurt, M.N., S. Şahin, S. Akbaş, K. Karabekiroğlu. “Klozapin ile Oluşmuş bir
Priapizm Olgusu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133,
Bodrum, 2010. (poster sunumu)
E1.35. Baykal, S., O. Pazvantoğlu, M.Z.K. Karabekiroğlu, S. Akbaş, I. Zabun-Korkmaz,
“DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Bağlanma Özellikleri ve Erişkin DEHB Tanısı ile
İlişkisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 151, Bodrum,
2010. (poster sunumu)
E1.36.
Baykal,
S.,
M.Z.K.
Karabekiroğlu,
S.
Akbaş,
Z.G.
Tozan.
“Psikiyatrik
Semptomlar ile Başlayan Glionöronal Tümör: Bir Olgu Sunumu” 20. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 152, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
27
E1.37. Pazvantoğlu, O., A. Alptekin-Aker, K. Karabekiroğlu, S. Baykal, I. Zabun, S.
Akbaş, G. Sarısoy. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan
Çocukların Ebeveynlerinin Nörokognitif Açıdan İncelenmesi” 45. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, SB9, Ankara, 2009. (poster sunumu)
E1.38. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş ve G. N. Taşdemir. “Anne Sütü Alma Süresi İle 1-4
Yaş Dönemi Psikiyatrik Sorunları Arasındaki İlişki” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 171, Hatay, 2009. (poster sunumu)
E1.39. Şenses, A. ve K. Karabekiroğlu. “Makattan Kene Gelmesi: Bir Munchausen by
Proxy Sendromu Şüphesi” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 128, Hatay, 2009. (poster sunumu)
E1.40. Akbaş, S., G. N. Taşdemir ve K. Karabekiroğlu. “Çocukluğun Dezintegratif
Bozukluğu’nda Atomoksetin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 203, Hatay, 2009. (poster sunumu)
E1.41. Akbaş, S. ve K. Karabekiroğlu. “Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu
Çocukların ve Otistik Semptomlar Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı
Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 202,
Hatay, 2009. (poster sunumu)
E1.42. Akbaş, S., A. Turla, K. Karabekiroğlu, T. Keskin ve Ö. Böke. “Adli Olarak
Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Mental Sorunlu Çocukların İstismar, Psikiyatrik ve
Beden Muayenesi Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 201, Hatay, 2009. (poster sunumu)
E1.43. Karabekiroğlu, K., Ş. Kuşçu-Orhan, K. Kuşçu, İ. Akman, Ö. Çakıcı, E. Altuncu,
Ö. Ar ve E. Özek. “Anne-Bebek Etkileşimi Çok Eksenli Değerlendirme (ABEÇED)Geçerlik ve Güvenilirliği Ön Bulgular” 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 213, Antalya,
2008. (poster sunumu)
E1.44. Taşdemir, G. N., O. Pazvantoğlu, K. Karabekiroğlu ve S. Akbaş. “Şizotipal Kişilik
Bozukluğu Olan Erişkinlerde Çocukluk Ve Erişkinlik Dönemindeki Otistik Özellikler: Bir
Olgu Sunumu” 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 182, Antalya, 2008. (poster sunumu)
E1.45. Taşdemir, G. N., M. N. Karakurt, K. Karabekiroğlu ve S. Akbaş, “Bebeklerde Saç
Yolma Davranışı: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 57, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
28
E1.46. Akbaş, S., G. N. Taşdemir, A. Turla ve K. Karabekiroğlu, “Yanlış Pozitif Cinsel
İstismar Bildirimi: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 58, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
E1.47. Akbaş, S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Olarak
Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58-59, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
E1.48. Akbaş, S., T. Özden, G. N. Taşdemir, M. Karakurt, A. Şenses, Ö. Böke, K.
Karabekiroğlu ve M. Aydın, “Tip I Diyabet Tanısı Konan Çocukların Psikiyatrik
Özellikleri ve Metabolik Kontrolle İlişkisi”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 62, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
E1.49. Karabekiroğlu, K. ve M. G. Aman, “Sorun Davranış Kontrol Listesi’nin 1-4 Yaş
Psikiyatrik Klinik Örnekleme Uyarlaması ve Klinik Geçerliliği” 17. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 128, İzmir, 2007. (poster sunumu)
E1.50. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Özkesen, S. Akbaş, G. N.
Taşdemir, Ö. Böke ve Y. Peşken, “Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği
(K/1-3SDD) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği” 17. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 129, İzmir, 2007. (poster sunumu)
E1.51. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş, G. N. Taşdemir ve M. N. Karakurt, “Okul içi
cinayetten 5 ay sonrasında travma sonrası stres bozukluğu: sıklık ve risk faktörleri”
17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, İzmir, 2007.
(poster sunumu)
E1.52. Taşdemir, G. N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M. N. Karakurt, “Hinman
Sendromu’nda Psikiyatrik Komorbidite: Bir Olgu sunumu” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 172, İzmir, 2007. (poster sunumu)
E1.53. Karabekiroğlu, K., S. Akbaş, G. N. Taşdemir ve M. N. Karakurt, “Okul içi cinayet
sonrası ergenlerde akut stres bozukluğu- kontrollü bir çalışma” 17. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 140, İzmir, 2007 (poster sunumu)
E1.54. Taşdemir, G. N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M. N. Karakurt, “Renal
Transplantasyon Bekleyen Ergenlerde Psikiyatrik Komorbidite” 17. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133, İzmir, 2007 (poster sunumu)
29
E1.55. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman ve P. Ay, “Kısa 0-3 Yaş Sosyal ve
Duygusal
Değerlendirme
Ölçeği:
Türkçe
Versiyonu
(K-0/3SDD)
Geçerlik
ve
Güvenilirlik Çalışması- İlk Bulgular” 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 64-65, Antalya, 2006. (poster sunumu)
E1.56. Karabekiroğlu, K. ve A. Karabekiroğlu, “Erken çocukluk döneminde psikiyatrik
yakınması olan çocuğa sahip anne ve babalar arasındaki depresyon ve kaygı düzeyi
ilişkisi” 10. Bahar Sempozyumu, 124, İstanbul, 2006. (poster sunumu)
E1.57. Akbaş, S., K. Karabekiroğlu, F. G. Pınarlı, M. Elli ve Ö. Böke, “Hayatta Kalan
Yirmibir Kanserli Çocukta Psikososyal Özellikler” 10. Ergen Günleri, 71-72, İzmir,
2005. (poster sunumu)
E1.58. Akbaş, S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar Girişimi ile Başvuran Hastaların
İntihar Girişim ve Psikososyal Özellikleri” 10. Ergen Günleri, 73-74, İzmir, 2005.
(poster sunumu)
E1.59. Akbaş, S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar girişimi nedeniyle gelen ve
depresif bozukluk tanısı alan hastalar ile polikliniğe başvuran ve depresif bozukluk
tanısı alan hastaların sosyodemografik özellikleri ve intihar girişim riskleri” 41. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, 152-153, Erzurum, 2005. (poster sunumu)
E1.60. Karabekiroğlu, A., K. Karabekiroğlu, K. Kora ve B. Cömert, “Vücut dismorfik
bozukluğu, Tourette sendromu ve trikotilomani komorbiditesi olan
bir olguda
risperidon kullanımı” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 242-243, Erzurum, 2005. (poster
sunumu)
E1.61. Karabekiroğlu, A., K. Karabekiroğlu ve V. Topçuoğlu, “Psikojenik Polidipsi- Bir
Olgu Üzerinden Tartışma” 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 413-415, Aydın, 2004.
(poster sunumu)
E1.62. Karabekiroğlu, K., A. Erdoğan, S. Hergüner, B. Doğangün, N. Elçi ve A. Mihai,
“Avrupa’da Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Eğitimi; Türkiye’deki ile Karşılaştırılması”
14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 138-139, Bursa,
2004. (poster sunumu)
E1.63. Yılmaz, Y., O. Onultan, K. Karabekiroğlu, T. Erener ve B. Aydın, “SSPE Tanısı
Alan İki Hastada Karbamazepin Tedavisinin EEG ve Nöbetler Üzerine Erken Etkisi” 5.
Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 209-210, Adana, 2003. (poster sunumu)
30
E1.64. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, M. Y. Yazgan ve M. Berkem, “0 – 3 Yaş
Psikiyatrisi – Klinik Tanı Sınıflandırmasında Çok Eksenli Bir Değerlendirmenin İlk
Sonuçları” 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 115-118, Ankara, 2003. (sözlü
sunum)
E1.65. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, M. Y. Yazgan ve M. Berkem,
“Prepubertal Problemli Mastürbasyon Davranışında Psikiyatrik Yaklaşım – 6 Olgu
Sunumu” 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 109-112, Ankara, 2003. (sözlü
sunum)
E1.66. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, M. Y. Yazgan ve M. Berkem, “0 – 3 Yaş
Psikiyatrisi” 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 113-114, Ankara, 2003. (sözlü
sunum)
E1.67. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, M. Y. Yazgan, M. G. Karaman, B.
Taşkın,
N.
Elçi
ve
M.
Berkem,
“Dikkat
Eksikliği/Hiperaktivite
Bozukluğu’nda
Reboksetin Kullanımı – Bir Açık Çalışma” 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 105108, Ankara, 2003. (sözlü sunum)
E1.68. Aksoy, A. ve K. Karabekiroğlu, “Atipik Psikoz – Atipik Otizm – Şizoid Kişilik
Bozukluğu Ya Da Asperger Sendromu – Bir Olgu Üzerinden Tartışma” 7. Bahar
Sempozyumu, 193, Antalya, 2003. (poster sunumu)
E1.69. Karabekiroğlu, K., M. G. Karaman, B. Taşkın, N. Elçi, A. Rodopman-Arman, M.
Berkem ve M. Y. Yazgan, “Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunda
Fluoksetin Kullanımı ve Etkinlikte Rol Alan Faktörler” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 56, Ankara, 2003. (poster sunumu)
E1.70. Karabekiroğlu, K., A. Rodopman-Arman, N. Elçi ve M. Berkem, “Alopesi Areata
Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Yaklaşım - 6 Olgu Sunumu” 13. Ulusal Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 74, Ankara, 2003. (poster sunumu)
E1.71. Karabekiroğlu, K. ve M. Berkem, “Nikotinik Reseptörler - Prenatal Nikotine
Maruz Kalma- Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi - Bir Olgu Üzerinden
Tartışma” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 33, Ankara,
2003. (poster sunumu)
E1.72. Karabekiroğlu, K., M. Y. Yazgan ve M. Berkem, “Yaygın Gelişimsel Bozukluk Başka Türlü Adlandırılamayan Nosolojisi” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 17, Ankara, 2003. (poster sunumu)
31
E1.73. Karabekiroğlu, K., O. Sabuncuoğlu, M. G. Karaman, B. Taşkın ve M. Berkem,
“Selektif Mutizm - Fluoksetin Kullanımı ve Komorbidite” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21, Ankara, 2003. (poster sunumu)
E1.74.
Elçi,
N.,
A.
Rodopman-Arman,
O.
Sabuncuoğlu,
M.
G.
Karaman,
K.
Karabekiroğlu ve M. Berkem, “Okul Reddi Olan Anksiyöz Çocuklar ve Annelerinde
Gözlenen Psikiyatrik Belirtiler” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kongresi, 57, Ankara, 2003. (poster sunumu)
E1.75. Taşkın, B., A. Rodopman-Arman, M. G. Karaman, K. Karabekiroğlu, N. Elçi, M.
Berkem ve M. Y. Yazgan, “Streptokok Enfeksiyonu Sonrasında Görülen Pediatrik
Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar : 5 Olgu” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 76, Ankara, 2003. (poster sunumu)
E1.76. Rodopman-Arman, A., M. G. Karaman, K. Karabekiroğlu ve M. Berkem, “4
İstismar
Olgusu
Çerçevesinde
Çocuk
İstismarı
Acil
Başvurularına
Yaklaşımda
Disiplinler arası İşbirliğinin Önemi” 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Kongresi, 50, İstanbul, 2002. (poster sunumu)
E1.77. Rodopman-Arman, A., M. G. Karaman, K. Karabekiroğlu, M. Y. Yazgan ve M.
Berkem, “Psikolojik/Psikiyatrik Sorunu olan Ebeveynlerin Oluşturduğu Ailede Çocuğun
Yeri - Aile Örnekleri ile Yaklaşım Önerileri” I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi.
24-25, İstanbul, 2002. (poster sunumu)
E2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti
basılan panel/konferans sunumları:
E2.1. Karabekiroğlu, K., “0-4 Yaş Döneminde Anne-Çocuk ølişkisinin Gözlemsel
Değerlendirilmesi” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 912 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 28-29 (panel
sunumu)
E2.2. Karabekiroğlu, K., “Duyguların Nörobiyolojisi- Korku” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 24 (panel sunumu)
32
E2.3. Karabekiroğlu, K., “Daha Doğmadan Doğan Bebek: Ruh Sağlığı ile İlişkili
Perinatal Faktörler” ” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,
15-16, Edirne, 2013. (panel sunumu)
E2.4. Karabekiroğlu, K., “Bilimsel Araştırmalara Nasıl Destek Sağlanır?” OMU Tıp
Fakültesi ve Samsun Tabip Odası akademik Gelişim Kursu-1, Samsun, 24-25 Mart
2012. (panel sunumu)
E2.5. Karabekiroğlu, K., “Çocuk ve Ergenlerin Sağlık Hakları: Uygulama ve Etik” OMU
Tıp Fakültesi Hasta Hakları Sempozyumu, Samsun, 29-30 Mart 2012. (panel sunumu)
E2.6. Karabekiroğlu, K. “Anne-bebek etkileşimi ve bağlanmanın biyolojisi” 21. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 37, Antalya, 2011. (panel
sunumu)
E2.7. Karabekiroğlu, K. “Gebelikte bebek imgesi ve doğum sonrası anne-bebek uyum
süreci” 24. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu, Ankara, 28
Şubat-2 Mart 2011. (panel konuşması)
E2.8. Karabekiroğlu, K. “Erken çocukluk döneminde duygusal ve davranışsal sorunlarulusal ölçekli bir çalışma” 24. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu,
Ankara, 28 Şubat-2 Mart 2011. (konferans)
E2.9. Karabekiroğlu, K. “Ebeveynlik Becerileri” 54. Milli Pediatri Kongresi/ 1. Türk- İran
Pediatri Toplantısı. Antalya, 2010. (konferans)
E2.10. Karabekiroğlu, K. “Depresyon Açısından Erken Bebeklikte Prematurite, Anne
Bebek İlişkisi ve Ebeveyn Depresyonunun Çocuk Gelişimine Etkileri” 20. Ulusal Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 23, Bodrum, 2010. (panel sunumu)
E2.11. Karabekiroğlu, K. “Şizofreninin Prodromal Beyin Görüntüleme Bulguları”,
Prodromal Dönem Şizofreni 12. Ergen Günleri, 59-60, İstanbul, 2007. (panel sunumu)
E2.12. Karabekiroğlu, K. “Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği”
(K1/3SDD) ve “Sorun Davranış Kontrol Listesi” (SDKL) Türkçe versiyonlarının 1-3 yaş
dönemi geçerlik-güvenilirlik ve klinik geçerlikleri”, Türkiye’de Kullanılan Okul Öncesi
Gelişim ve Davranışı Değerlendiren Psikometrik Testler. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36, İzmir, 2007. (panel sunumu)
E2.13. Karabekiroğlu, K., “İştahsız çocuk ve annelerindeki davranışlar, iştahsız çocuk
yönetimi, birinci basamakta iştahsız çocuğa nasıl bir danışmanlık hizmeti verilmeli?”,
33
Birinci Basamakta İştahsız Çocuğa Yaklaşım.
11. Pratisyen Hekim Kongresi, 61-62,
Antalya, 2006 (panel sunumu)
E2.14. Karabekiroğlu, K., “İç ve dış dünya entegrasyonun gelişimi ve sorunları”,
Nörobiyolojik Kavramlar ve Klinik Psikiyatriye Yansımaları.
5. Ulusal Biyolojik
Psikiyatri Kongresi, 52, İzmir, 2005. (panel sunumu)
E2.15. Karabekiroğlu, K., “Asistan Gözüyle Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Eğitiminin
Bugünkü Durumu” Dernek-Asistan Eğitim Toplantısı. 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36-38, İstanbul, 2005. (panel sunumu)
34
Download

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ