5. OLAĞAN GENEL KURUL
FAALİYET RAPORU
08-09 Şubat 2014
TÜRK YEREL HİZMET-SEN GENEL MERKEZİ
Adres :
Tel
:
Faks :
E-posta :
Web :
Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 Kocatepe / Ankara
0 312 424 22 90 - 91 - 92 FCT Hattı: 0 530 604 08 38
0 312 424 18 08 - 424 22 93
[email protected] - [email protected] - [email protected]
www.tyhs.org.tr
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastığın yerleri ''toprak!'' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.
Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım;
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.
Mehmet Akif ERSOY
ANDIMIZ
Türküm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!
İçindekiler
İÇİNDEKİLER
EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI .......................................... 19
TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI ........................................................ 25
EYLEMLER VE BASIN AÇIKLAMALARI ................................. 57
SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ .......................... 67
SOSYAL FAALİYETLERİMİZ FERDİ KAZA SİGORTASI ........ 81
HUKUK ....................................................................................... 85
ŞUBE GENEL KURULLARI .................................................... 93
KAYBETTİKLERİMİZ ................................................................. 101
BASINDA SENDİKAMIZ ............................................................ 103
MALİ RAPORLAR ...................................................................... 115
Gündem
GENEL KURUL İLANI
Türk Yerel Hizmet-Sen 5. Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 08-09 Şubat 2014 tarihinde Ankara
Esenboğa Havaalanı yolu 27.km Akyurt/ANKARA adresinde bulanan Büyük Anadolu Oteli'nde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve gündemle bir hafta sonra 15-16 Şubat 2014 tarihinde yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Merkezi
Gündem:
08 Şubat 2014 Cumartesi
1- Açılış.
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
3- Divanın Oluşturulması
4- Genel Başkanın Açılış Konuşması
5- Protokol Konuşmaları
6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
7- Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
8- Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü
9- Bazı konularda Genel Merkeze yetki verilmesinin görüşülmesi
10- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Üst Kurul Delegeliklerine Aday olacakların divana bildirilmesi
11- Dilek ve Temenniler
09 Şubat 2014 Pazar
12- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Üst Kurul Delegelerinin seçimi
13- Kapanış
Önsöz
ÖNSÖZ
Türk Yerel Hizmet Sendikasının Saygıdeğer Mensupları,
18 Haziran 1992 tarihinde Türk Genel Hizmet Sendikası adıyla tüzel kişiliğini kazanan Sendikamız, 06.12.1992
tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu; 12.05.1996 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulunu; 04.12.1999 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurul yaparak adını Türk Yerel Hizmet-Sen olarak değiştirdi. 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Yasanın 2001 Haziran ayında çıkartılmasıyla sendikal çalışmalar ve sendikalar resmi bir kimlik
kazanmıştır.
Türk Yerel Hizmet Sendikası kimliğiyle 19.02.2002 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu, 22.12.2002 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurulunu; 29–30 Ocak 2005 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulunu,26–27 Ocak 2008 tarihinde 3.
Olağan Genel Kurulunu, 29–30 Ocak 2011 tarihinde 4. Olağan Genel Kurulunu yaptı. 08–09. Şubat 2014 tarihinde de
Allah'ın izniyle hep beraber 5. Olağan Genel Kurulumuzu yaparak, daha istikrarlı daha itibarlı bir şekilde geleceğe
güvenle yürüyeceğiz.
Bu süreçte yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde sendikal mücadelemizi ve faaliyetlerimizi sürdürdük.
Sendikalar Yasasının yürürlüğe girdiği 2002 yılı sonlarında AKP'nin güçlü bir şekilde iktidara gelişi ve bugüne kadar
bu gücü tekelinde bulundurması, sendikamıza ve üyelerimize ön şartlı davranışları, baskı ve tehditleri artarak devam
etmesine rağmen mücadelemiz aynı kararlılıkla sürdüren üyelerimize ve başkanlarınıza sonsuz şükranlarımızı
sunarız.
Sendikamıza ve ülkemize gönülden bağlanan önce ülkem diyen siz değerli üyelerimizin, temsilcilerimizin ve
yöneticilerimizin, 11 yıllık AKP Hükümetinin baskıları ve yıldırma operasyonları karşısında dik duruşunuzla
sendikamıza olan sevgi bağlarınızın ne kadar yüksek ve ulvi olduğunu gösterdiniz. İşte sizlerdeki bu yüksek şuur ve
onurlu duruş sayesinde, Sendikamız ve üyelerimiz bu zor ve sıkıntılı AKP dönemini üye kaybı vermeden,
mücadelesini başarıyla sürdürmüştür. Onun için, sizler her türlü saygıyı ve sevgiyi hak ediyorsunuz.
1992 den 2013 Sonuna kadar 21 yıllık sendikacılık geçmişimizde, hür sendikacılık ilkelerine bağlı kalarak üyelerimizin
ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini ararken yapıcı bir diyalog ve uzlaşmadan yana, kararlı, ilkeli ve sorumlu kitle
sendikacılığı yapmak ilkemiz oldu. Seçilmiş ve siyasi yaklaşımlı Belediye Başkanları, siyasallaşmış Özel İdare Genel
Sekreterleri ile üyelerimizin her sıkıntısını çözmenin mümkün olmayacağı bir gerçek. Ancak hep beraber
mücadelemizi ve gücümüzü üyelerimiz için seferber ettik. İş kolumuzda yasal olmayan çifte standartlı uygulamalar
karşısında karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözüm yolları arayışı dışında, kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Sosyal
diyalog ve demokratik yöntemler çalışma tarzımız olmasına rağmen son dayanağımız olarak hukukta çare aradık.
Sendika avukatlarımızın, üyelerimiz için açtıkları davaların yüzlercesini kazandık ve web sitemizde sizlere duyurduk.
Emsal karar var diyerek üyelerimize moral vererek onlara sahip çıktığımızı gösterdik. Ancak genel mevzuatlar
hakkında açtığımız davalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Çünkü iktidar tarafından, ne yazık ki hukuka da
saygısız müdahaleler yapıldı.
Antidemokratik bir iktidar döneminde; Sendikal faaliyetlerimizde üyelerimizi sıkıntıya sokmadan, sendikamızı bir
zaafa yada ikileme düşürmeden faaliyetlerini sürdüren Genel Merkezimizden, Şube Yönetimlerimize, İl
Temsilcilerimizden İşyeri Temsilcilerimize ve üyelerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
Türk Yerel Hizmet-Sen gücünü, hak ve hakkaniyet adına çalışmayı kendisine şiar edinen, onurlu üyelerinden almıştır.
Onlardan aldığı bu gücünü de yalnız onlar için kullanan bir sendikadır. Bizler gücümüzü, bazı sendikalar gibi ideolojik
emellere taşeron olarak kullanmadık. Birilerine asla payanda olmadık, bir ihanet olarak görürüz. Bugünün
iktidarından beslenenler zannetmesinler ki makamlar ve iktidarlar kalıcı ve daim! Hızlı yükselişin inişi de hızlı
olacaktır.
Önsöz
Onun içindir ki, önümüzdeki 30 Mart Seçimleri ülkemiz için, milletimiz için, sendikamız için çok önemlidir. Çünkü bizler,
önce Ülkem diyebilen sayılı kuruluşlardan bir tanesiyiz. Saflarımızı sıkıştırarak, birlik ve beraberlik içinde Önce Ülkem
diyebilen şahsiyetlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını sağlamalıyız.
2012 yılında Toplu Sözleşmeli sendikacılık dönemi başladı. 2012–2013 Donemi, toplu sözleşmelerinde yetkili
konfederasyon memurların haklarını masada savunamamış, masanın altında kalmıştı. Maalesef 2014–2015 yılları
için Sözleşme masasına yetkili sıfatıyla oturmuş bu seferde memuru masada satmıştır. Kamu çalışanları için bütçeye
koyulan 10.158 milyar TL'nin 7.191 milyarı memura yansımıştır. Masada 2.967 milyar tl hesap bilmez tecrübesiz sarı
sendika tarafından masada bırakılmıştır. 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'ndaki değişikliklerin sağlıklı yapılabilmesi
için, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun bağımsız bir heyetten oluşması için dik bir duruş gösteremeyen sarı
sendikalarla memurların haklarını alınması elbette mümkün olamazdı olamadı da. Bize düşen görev memurları
sırtındaki bu hantal sendikayı söküp atmak için hep birlikte çok ama çok çalışmaktır. Kamu çalışanlarının kaderi bu
sendikanın ve bu hükümetin insafına bırakılacak olursa, kazanılmış haklarımızın geriye gideceği kesindir. On bir yıllık
AKP iktidarını ve kadrolarını hep beraber gördük, tanıdık ve mücadeleye devam dedik. Bugün sendikamızın beşinci
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız dönemleri hatırlayacak olursak sendikamızın
nereden nerelere geldiğini; dün neler yaşadığımız veya yaşattığımızı düşünmek bile istemeyiz. Geçmişi
değiştiremeyiz, ancak geçmişteki hatalarımızdan ve yaşadıklarımızdan gerekli tecrübeyi ve dersi çıkartıp, geleceğe
güvenle yürümeliyiz. Sendikamız siz değerli üyelerimiz ve başkalarımızın da katkılarıyla itibar ve istikrar kazanmıştır.
Hepinizden Allah razı olsun.
Bu itibarın ve istikrarın artarak devamı için sendikamızın 5.inci genel kurulundan da güçlenmiş olarak tek vücut, tek
yürek, tek yumruk halinde çıkmalıdır. Genel Kurulumuzun ardından hızlı bir şekilde üye çalışmalarına başlayarak 15
Mayıs 2014 üye tespit tutanaklarında kurumlarda yetkili sendika olmalıyız. Çünkü kurumlarda yetkili sendikalar yerel
seçimler sorasında tekrar toplu iş sözleşmesi imzalayacak. Bu husus, kurumlarda yetkili olmayı daha da önemli ve
olmazsa olmaz noktasına getiriyor. Mevcut üyelerimizi koruyup yeni üyeler kazanmak için çok çalışmak ve
şubelerimize büyük destek sağlamak zorunda olduğumuzun farkındayız. Genel merkez yönetimi olarak bugüne
kadar yaptıklarımız, yeni dönemde yapacaklarımızın teminatı olmakla beraber bunları asla yeterli görmediğimizi de
ifade etmek istiyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün her zamankinden daha fazla çalışmaya ihtiyacımızın
olduğu gündür.
Kuruluşumuzdan günümüze emeği geçen tüm yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür eder, aramızdan ayrılanlara
Cenab-ı Allah'tan rahmet diler, Nice sağlıklı, başarılı Genel Kurullar temenni eder, selam ve saygılar Sunarım.
Yönetim Kurulu Adına
İlhan KOYUNCU
Genel Başkan
Kurullarımız
GENEL YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: İlhan KOYUNCU
1958 Fethiye doğumlu. 1980 yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldu. Daha
sonra Türk Dili ve Edebiyatı Lisansını tamamladı. 1980-1999 yılarında Fethiye'de Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenliği ve Fethiye Lisesinde idarecilik yaptı.
1999 yılında Fethiye Belediyesi Zabıta ve Personel Müdürlüğü görevlerini yürütürken, Türkiye
Kamu Çalışanları Vakfı Fethiye Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Türk Yerel Hizmet-Sen’in 2. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Merkez yönetimine seçilmiştir. 26-27
Ocak 2008 tarihlerinde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna ikinci kez
seçildi. 29-30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda üçüncü kez Genel Merkez Yönetim
Kuruluna seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Genel Başkan Yardımcısı: Y. Bahri KAPUSUZOĞLU
1967 Yozgat doğumlu. İlk, Orta, Lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Yüksek Öğrenimini 19881990 yılları arasında Kayseri Meslek Yüksek Okulunda tamamladı. Kayseri Öğrenci Derneklerinin
Kurucuları arasında yer aldı.
1993 yılında Yozgat Belediyesinde göreve başladı. Belediyenin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
Askerlik dönüsü 1997 yılında sendikacılık faaliyetine başladı. 2002 yılında Türk Yerel HizmetSendikasının kurucu Şube Başkanı oldu. Yozgat Şube Başkanlığı görevini yürütürken 26-27 Ocak
2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçildi. 29-30 Ocak 2011
tarihinde yapılan Genel Kurulda ikinci kez Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 2
çocuk babasıdır.
Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa YORULMAZ
1961 Yılında Afyonkarahisar’ın Sincanlı İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Afyonkarahisar’da
tamamladı.
1980 yılında Afyonkarahisar Belediyesi Su İsletmesinde memuriyete başladı. 1998 yılında Anadolu
Üniversitesi İsletme Fakültesini bitirdi. 1999 yılında Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü’nde, İtfaiye Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2002 yılında İtfaiye Müdürlüğü’ne
atanarak memuriyetini devam ettirmektedir.
Afyonkarahisar Şubesi’nin kurucularından olup, Şube Başkanlığı görevini yürütmekte iken; 29-30
Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 2
çocuk babasıdır.
Genel Başkan Yardımcısı: Ömer İLBEĞİ
1959 Kırşehir Kaman doğumlu.1982 Yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü
mezunu.
1985 Yılında ASKI Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Ayni Kurumda Şube Müdürü olarak görev
yapmakta iken 20.03.2006 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna katılmıştır. 26-27 Ocak 2008
tarihlerinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna ikinci kez seçildi. 29-30 Ocak
2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda üçüncü kez Genel Merkez Yönetim Kuruluna üçüncü kez
seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Genel Başkan Yardımcısı: Ömer YANKAŞ
1965 Çankırı İli Çerkeş İlçesi Bozoğlu Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, Ortaokulu
Çerkeş’te, Liseyi Ankara Yapı Meslek ve İnşaat Teknik Lisesinde, Yüksekokulu Ankara Üniversitesi
Çankırı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünde 1997–1999 yıllarında okudu. Halen Anadolu
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İktisat Bölümü 3. Sınıf örgencisi. Çankırı İl Özel İdaresi Köye
Yönelik Hizmetler Müdürlüğünde İçme Suları Şube Müdür vekili olarak görev yapmaktadır.
Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı Şube yönetim kurulu üyesi iken 29-30 Ocak 2011 tarihinde yapılan
Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerde Çerkeş Belediye Başkan Adayı olması münasebetiyle memuriyetten
ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.
Kurullarımız
GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu Başkanı: Nihat AŞÇI
1962 Osmaniye İlinin Nohuttepe Köyünde dünyaya geldi. 1984 yılı Ocak ayında Tece
Belediyesinde göreve başladı. 1988 yılında girdiği A.Ü.F İsletme Bölümünden 1993 yılında mezun
oldu. 1994 yılında O zamanki adıyla Türk Genel Hizmet Sen, şimdiki adi Türk Yerel Hizmet Sen İçel
Şubesinin Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında TÜRKAV Mersin Şubesinin bir
dönem yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2001 yılında 4688 sayılı yasanın yürürlüğe
girmesiyle önce Genel Merkezin 26 kişilik kurucular kurulu arasında yer aldı, daha sonra Mersin
Şubesinin Kurucu Şube Baş. olarak görev aldı. 2002 yılında yapılan ilk genel kurulda Mersin Şube
Başkanlığına seçildi, 2010 yılında yapılan 4.Olağan Genel Kurulda 4.kez Şube Baş. seçildi.
Toroslar Bel.Şube Müdürü olarak çalışmaktadır. 29–30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda
G.Merkez Den. Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Denetleme Kurulu Üyesi: Zeynel Abidin BÜYÜKASLAN
25/12/1959 Tarihinde Adana'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Adana’da bitirdi. Halen Anadolu
Üniversitesi Mahalli İdareler bölümünde öğrenimime devam etmektedir.
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKI Genel Müdürlüğü’nde Yazı İsleri ve Özel Kalem
Müdürü olarak görev yapmaktadır.
1992 yılından itibaren Türkiye Kamu-Sen bünyesinde aktif olarak Sendikacılık yapmaktadır. 4
dönem Adana Şube Başkanlığı, 3 dönemdir Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliğini görevlerini
yürütmektedir. 29–30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Denetleme
Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Denetleme Kurulu Üyesi: Erol SELCİ
1962 yılında Yüklü Köyünde Dünyaya geldi. İlkokulu köyde, Orta Okulu Çankırı Dr. Refik Saydam
Ortaokulunda Liseyi Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesinde bitirdi. 1982 yılında askere gitti.
1984 yılında terhis olduktan sonra açılan memuriyet sınavını kazanarak 1984 yılı Aralık ayında İl
Özel İdare Müdürlüğünde göreve başladı. 2004–2008 yılları arasında TÜRKAV Çankırı Şubesinin
yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2006 yılı Haziran ayında Türk Yerel Hizmet-Sen Karabük
Şubesi tarafından, Çankırı İl Temsilcisi olarak görevlendirildi. 25 Kasım 2007 tarihinde yapılan Türk
Yerel Hizmet-Sen Karabük Şubesi 3.Olan Genel Kurulunda Karabük Şube Başkanlığına seçildi.
2010 yılında 4.Olağan Genel Kurulda 2.kez Şube Başkanlığına seçildi. Çankırı İl Özel İdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde Ruhsat ve Denetim görevinde çalışmaktadır. 29–30 Ocak 2011
tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Denetleme Kuruluna seçilmiştir.
Denetleme Kurulu Üyesi: Ali BAYRAKTAR
1963 Konya doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı.1992 yılında Selçuk
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Bir süre serbest Harita Mühendisliği yaptı. 1998 Yılında İsmil Belediyesinde Harita Mühendisi olarak
çalışmaya başladı. Halen bu belediyede İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Konya Şubesinin 2.Olağan Kongresinde Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçildi. 3.Olağan
Kongresinde Şube Başkanı seçildi. 06.11.2010 tarihinde yapılan 4.Olağan Kongresinde yeniden
Şube Başkanı seçildi. 29–30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Denetleme
Kuruluna seçilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
Denetleme Kurulu Üyesi: Halil AYDOĞDU
1973 Almanya Ludwigshafen Kasabası doğumlu. İlkokul ve Ortaokulu Manisa-Soma İlçesinde
bitirdi. Daha sonra Açık Öğretim Lisesini okudu.
2003 yılında Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Memurluk hayatına başladı.
2007–2010 yılları arasında Türk Yerel Hizmet- Sendikası Balıkesir Şube Sekreterliği yaptı.
31.10.2010 tarihinde yapılan 4. Olağan Şube Kongresinde Şube Başkanlığına seçildi. 29–30 Ocak
2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Denetleme Kuruluna seçilmiştir.
Kurullarımız
GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu Başkanı: Ergun KIRLI
1963 Denizli-Bekilli doğumlu. İlköğretimi Bekilli İlçesinde, Lise öğrenimini Denizli Endüstri
Meslek Lisesinde bitirdi.
01.01.1985 tarihinde Bekilli Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra
Muhasebeci kadrosuna atandıktan sonra 01.05.1990 tarihinde Denizli İl Özel İdaresine naklen
atandı. 2001 yılında Personel Müdürü olarak atandı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Denizli Şube Başkanı olarak 4 dönemdir görev yapmaktadır. 29–30 Ocak
2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Disiplin Kurulu Üyesi: Suat TANYERİ
1961 Isparta-Gelendost doğumlu. İlk ve ortaöğretimi Isparta'da, Lise öğrenimini Isparta Endüstri
Meslek Lisesinde bitirdi. 1985 tarihinde Isparta Belediyesinde Makine teknisyeni olarak göreve
başladı. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Teknikeri olarak mezun oldu.Isparta
Belediyesinin çeşitli kademelerinde uzun yıllar idarecilik yaptı. Halen Isparta Belediyesindeki
görevine devam etmektedir.
Türk Yerel Hizmet-Sen Isparta Şube Başkanı olarak 5 dönemdir görev yapmaktadır. 29–30 Ocak
2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir. Suat Tanyeri evli
ve iki çocuk babasıdır.
Disiplin Kurulu Üyesi: C.Murat ERDOĞAN
1963 Eskişehir doğumlu, ilk, orta, lise tahsilini Eskişehir’de tamamladı. 1980 yılında Isparta DMMA
Elektronik bölümünde 1 yıl devam ettikten sonra 1981–1986 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliğini bitirdi. 1987–1988 yılında Siirt Komanda Tugayında yedek subay olarak
askerlik görevini yaptı. 1988–1995 Yıllarında Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1995
yılında Eskişehir Tepebaşı Belediyesine geçti, 2000 yılına kadar Çevre ve Temizlik isleri Müdürü
olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mühendis olarak görev
yapmakta. Eskişehir Türk Yerel Hizmet Sen Şubesinin kuruculuğunu ve 3 dönem Şube
Başkanlığına yaptı, halen Şube Yönetim kurulu üyesi, jeofizik mühendisleri odası Eskişehir
Başkanlığını 2 dönem yaptı, halen oda mesleki denetim görevlisidir. 29–30 Ocak 2011 tarihinde
yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Disiplin Kurulu Üyesi: H. Osman ÜRER
1965 Tokat İli Turhal İlçesi Arzupınar Köyü doğumlu. İlkokulu köyünde ortaokulu Şenyurt
Kasabasında ve Liseyi Turhal Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.
1991 yılında Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Tokat Belediyesi Su
İsleri Müdürlüğünde Teknisyen olarak görev yapmaktadır.
Sendikamızın Tokat Şube Başkanlığını yürütürken 29–30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel
Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir.
Hacı Osman ÜRER evli ve 3 çocuk babasıdır.
Disiplin Kurulu Üyesi: Mehmet US
1967 yılında Mersinde doğdu. 1989 yılında Mersin Bel. açmış olduğu sınavı kazanarak İmar Ltd.
Şti. göreve başladı. Zabıta Müd. İst. Müd. Yapı Denetim Müd. görev yaparken Bayındırlık Bak.
Tek. Araş. Uyg. Gen. Müd. Fen adamları, 07.10.1991-10.07.1992 tarihleri arasında yapılan
kursu basarı ile bitirdi. 1992 yılında GASSAL kadrosuna atandı. Belirli süre bu kadro ile İmar
Müd. Yapı Kullanma İzni Amir.Tek. Eleman olarak çalıştı. Halen Fen İsleri Böl. Tek. Eleman olarak
çalışmaktadır. 1994’de Bilgisayar İsletmeni, 2000 yılında Bölgesel Amatör Futbol Antrenörü
semineri, ODTÜ Desibel Ölçümü ile yer yer futbol konusunda sertifikaları bulunmaktadır. Yıllarca
spor kulübü başkanlığı ile Akdeniz Belediyesindeki mastırlar takımında halen faal olarak futbol
oynamaktadır. Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi iken 29–30 Ocak 2011 tarihinde yapılan 4.
Olağan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eğitim ve İstişare Toplantısı
Eğitim ve İstişare Toplantısı
5. OLAĞAN GENEL KURUL
EĞİTİM, İSTİŞARE VE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARIMIZ
A) EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ
12.03.2011 GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE VE EĞİTİM SEMİNERİ (9-12 MART 2011 MANAVGAT )
Sendikamız tarafından 9-12 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenen Genişletilmiş Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulları ve İl temsilcileri
istişare toplantısı yoğun kar yağışına rağmen Türkiye'nin en uzak noktalarından katılanlar dahil 200 yöneticimizin katılımı ile Manavgat'ta
yapıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu akabinde hep birlikte okunan istiklal Marşının ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere sendikamız Genel Başkanı
İlhan Koyuncu yaptığı konuşmada Türkiye'nin en uzak noktalarından olumsuz hava şartlarına rağmen 200 arkadaşımızın toplantıya
katılımının bir gönül meselesi, inanç meselesi olduğunu vurguladığı konuşmasında bu inanmış ekip ile aşamayacağımız engel olmadığını
ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Böyle bir Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısının yapılmasının hem tüzük gereği hem de
Sendikamızın Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Temsilcilerinin bir araya gelerek 2011 yılının çalışma programının hep birlikte
masaya yatırılması ve çözümler üretilmesi olduğunu belirttiği konuşmasını 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında
yayınlanarak yürürlüğe giren Torba Yasanın Kamu çalışanlarını ilgilendiren maddeleri üzerinde katılımcılara bilgi sundular.
Programın ilerleyen bölümlerinde Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Ömer Yankaş katılımcıları selamlayarak, Eğitim Semineri vermek
üzere aramızda bulunan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sinan Demirtürk ve Yılmaz Yeşil Beyefendileri katılımcılara takdim ettiler.
Sinan Demirtürk Bey 2 ila 3 saat arasında bir eğitim semineri verileceğini ve eğitimin konusunun "Sendikacılıkta Liderlik" olduğunu ifade
ederek iyi bir Liderde olması gerekli özellikler üzerinde görsel olarak açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Yeşil ise "Sendikacılıkta İletişim" konulu Eğitimlerini temsilcilerimize aktardılar. Zaman zaman katılımcıların da derslere katılımını
sağlayarak uygulamalı olarak ta bilgiler sundular.
Eğitim Seminerinin ardından Eğitmenlerimiz Sinan Demirtürk ve Yılmaz Yeşil Beye katılımlarından ve temsilcilerimizi aydınlatmalarının
anısına Genel Başkanımız İlhan Koyuncu birer plaket sundular.
10.03.2012 20. YIL TEŞKİLAT BULUŞMASI (7-10 MART 2012 KOZAKLI )
Sendikamızın 20. Yıl Teşkilat Buluşması gerçekleşti. 20.yıl Teşkilat buluşmasına Genel Merkez yöneticilerinin yanı sıra Sendikamızın Şube
Başkanları ile Şube yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yaklaşık ikiyüz sendika yöneticisinin katıldığı Teşkilat Buluşması 7-10 Mart 2012 tarihleri
arasında Nevşehir ili Kozaklı İlçesinde gerçekleştirildi.
Toplantının ilk günü saat 09.00'da açılışın ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk
Büyükleri, şehitler ve gazilerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Genel Başkan İlhan
Koyuncu'nun yaptığı selamlama ve açılış konuşmasının ardından, toplantımıza iştirak eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
bir de konuşma yaptı.
Toplantımıza katılan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk burada katılımcılara hitaben bir de konuşma yaptı.
Genel Başkan İsmail Koncuk'a 20. Yıl Teşkilat Buluşması Programına katılımlarından dolayı günün anısına plaket takdim edilerek topluca
hatıra fotoğrafı çektirilmiştir.
Toplantının daha sonraki bölümlerinde Şube Başkanları ve şube yönetim kurulu
üyeleri de söz alarak güncel konulardaki görüş ve önerilerini ifade ettiler. Ayrıca;
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile toplantımızda hazır bulunan üç
bayan şube yönetim kurulu üyemizin günleri kutlanarak gül hediye edilmiştir.
Toplantının Eğitim semineri bölümünde ise Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Servet Özdemir Liderlik ve Ekip Çalışması üzerinde ki sunumunu gerçekleştirdi.
Yaklaşık iki saat devam eden sunumun ve konuların akıcılığı katılımcıların
ilgisine mazhar oldu. Eğitim seminerinin ardından konuşmacı olarak katılan
Servet Özdemir'e de günün anısına plaket takdim edilmiştir. Öğleden sonraki
bölümde ise Şube yöneticilerimiz Nevşehirin tarihi ve turistik mekânlarını gezme
fırsatı buldular
14
Eğitim ve İstişare Toplantısı
FAALİYET RAPORU
01.04.2012 ŞUBE BAŞKAN VE İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
(29 MART-1 NİSAN 2012 MANAVGAT)
20. Yıl Teşkilat Buluşması kapsamında Sendikamızın yönetim kurulu, Şube başkanları ve İl temsilcileri ile 30 Mart 2012 tarihinde istişare
toplantısında bir araya geldik.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu açılış konuşmasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan 4688 Sayılı yasa hakkında bilgi
verdikten sonra yaklaşmakta olan üye tespit dönemi ile ilgili şube başkan ve il temsilcilerinin dikkatli davranmasını, üyemiz olan kurum ve
kuruluşlarda tutanakların muhakkak tutulmasının sağlanmasının sendikamız açısından son derece önemli olduğu konusunda
hatırlatmalarda bulunduktan sonra, söz almak isteyen şube başkan ve il temsilcilerinin isimlerini divana bildirmesi uyarısını yaptıktan sonra
sırası ile konuşmacılar kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptılar.
29.03.2013 SENDİKAMIZIN EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI MANAVGAT'TA YAPILDI.
(26-29 MART 2013)
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen bir konuşma yaparak, bir sivil toplum teşkilatı olan Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar ile
başkanı olduğumum kendi kurumumda üyeleriniz bulunması münasebeti ile Türk Yerel Hizmet Sendikasını ve çalışmalarını yakınen
biliyorum. İlkeli duruşu, verdiği mücadeleyi taktirle karşılıyorum. İlçemizde böyle bir toplantı düzenlemeniz, şahsıma da bir konuşma fırsatı
verdiğiniz için başta genel başkan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımız sunarak toplantınızın hayırlı olması temennisinde
bulunuyorum dedi.
Açılış bölümün son konuşmasını yapan Genel Başkan İlhan Koyuncu; kısaca içerisinde bulunduğumuz sürecin daha fazla birlik ve
beraberliğe ihtiyaç duyulan bir süreç olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Yasası ile tüm il sınırlarının Büyükşehir'e dahil edilmesinin,
üniter devlet sisteminden eyalet sistemine geçişin hazırlığı olduğunu savundu.
Uluslararası yerel yönetim anlayışının halka hizmetin, yakın birimlerden götürülmesi şeklinde olduğunu belirten Koyuncu, "Büyükşehir
statüsünde yüzlerce kilometre uzaklıktaki köy ve beldelere çok zor hizmet götürüleceği bir gerçektir dedi. Durumu endişe içinde izlediklerini
kaydeden Koyuncu, "Yasayla birlikte 30 ilde İl Özel İdaresi'nin, belde belediyelerin kapatılmasıyla birlikte burada çalışanların büyükşehir
belediye kadrolarında değerlendirileceği belirtiliyor. Ancak bu kadroların ne zaman açılacağı ve ne şekilde verileceğini çalışanlarımız diken
üzerinde beklemektedir diye konuştu.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, ileride yapılacak olan anayasa değişikliğini hatırlatarak; “Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan
Türk ibaresini çıkarmaya ne gücü nede iradesi yetmez” dedi.
Artık yüce Türk Milleti bu gidişe ve bu zalim düzene bir dur diyecektir. Biz Türk Yerel Hizmet-Sen olarak bütün üyelerimize sahip çıkıyor. Ve
bugün yapılan eğitim ve istişare toplantısının vatanımıza, milletimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Eğitim ve İstişare toplantısının açılış bölümünde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali İhsan Yılmaz, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Nuri Ünal ve
yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Belediye Başkan Yardımcısı, sendikamızın genel merkez yönetim
kurulu üyeleri, şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından Türk Yerel Hizmet Sendikası tarafından il temsilcileri ve şube temsilcilerine yönelik düzenlemiş olduğu Eğitim
ve İstişare toplantısına geçildi.
Eğitim ve İstişare Toplantımızın Eğitim Semineri bölümünde İçişleri
Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş, Büyükşehir Belediye yasası ve
personel mevzuatı konularında katılımcılara üç saatlik slayt gösterisi ile
soru-cevap şeklinde bilgilendirme semineri verdi.
Toplantının bir bölümüne Sendikamızın Hukuk Müşaviri Nihat Kılıç'ta
katılarak sendikamız ve üyelerimiz adına açılmış olan davalar,
kazanımlarımız ve devam etmekte olan hukuk mücadelemiz hakkında
bilgiler sundu.
Eğitim ve İstişare Toplantımızın İstişare Toplantısı bölümünde ise serbest
kürsü oluşturularak katılımcıların tenkit, eleştiri ve önerileri dinlendi.
Son bölümünde ise Genel Başkan İlhan Koyuncu tarafından gelen sorular
tek tek cevaplandırıldı.
15
Eğitim ve İstişare Toplantısı
5. OLAĞAN GENEL KURUL
B) BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARIMIZ
30.09.2011 2011 YILI BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI EDREMİT'TE
DÜZENLENDİ. (30 EYLÜL 2011)
30 Eylül - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Edremit'te düzenlenen Genel Merkez
Yöneticileri ile Şube Başkanları istişare Toplantısının 30 Eylül Cuma günkü bölümü
sendikaların şube başkanları istişare toplantısına sendikamızın genel merkez
yöneticileri ile şube başkanlarımız katılmıştır.
Genel Başkan İlhan Koyuncu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube
Başkanlarına; Üçlü Danışma Kurulu denilen ve sendikalar ile hükümet arasında devam
eden görüşmeler, 4688 sayılı yasada taraflar arasında yapılan çalışmalar ile yasa içerisinde yapılması düşünülen düzenlemeler hakkında
katılımcılara bilgiler sundu. Sendika olarak Yerel Yönetimlerde Toplu Sözleşmesi yapılmasının zorunlu olduğunu ancak Toplu Sözleşmeler
yapılırken belirli kriterlerin olmasının gerektiğinin savunulduğunu ifade eden konuşmasında parası olan kurumlarda sözleşme yapılırken
parası olmayan kurumlarda sözleşme yapılmazsa bunun ayrımcılık olduğunu da ifade eden Genel Başkan bunun çözüme kavuşturulması
noktasında tüm gayretlerimizi sarf ediyoruz dedi. Ayrıca yapılan görüşmelerde bazı sendikaların kamu görevlilerine ekonomik baskı
uygulayarak, sendikalarına rant sağlamak amacı ile yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı olarak astronomik Dayanışma Aidatı
uygulayarak üye sağlamak peşinde olduğunu ifade eden Genel Başkan İlhan Koyuncu Dayanışma Aidatı konusunda Hükümet Yetkililerine
gerekli açıklamalarda bulunduklarını ve inşallah bu problemin 4688 sayılı yasada çözümleneceğini, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan
Dayanışma Aidatının da yasal zemine oturtulacağını ifade etti.
Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun konuşmasının ardından şube başkanlarından yapılacak yasa değişikliğinden neler bekledikleri ve bu
değişikliğe katkı vermeleri istendi. Sırası ile söz alan şube başkanları gerek genelde gerekse bölgesel olarak yaşadıkları sıkıntılar ile sendika
yöneticilerinin rahat çalışabilmeleri adına güvencelerinin artırılması talebinde bulundular.
15.09.2012 2012 YILI BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 11-15 EYLÜL 2012 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı 11-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, Genel
Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin katılımı ile Kıbrıs'ta gerçekleştirildi.
Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısına Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık ve Hür-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup
Latifoğlu ile basın mensupları da katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı İlhan Koyuncu; Kıbrıs gerek ülkemiz gerekse Türkiye Kamu-Sen ve mensupları için oldukça
önemlidir. Türk Yerel Hizmet-Sen olarak bu hassasiyetin bilinci içerisinde olan sendikamız da Kıbrıs Türk Memur-Sen'in daveti üzerine 2012
yılı Başkanlar Kurulu Toplantısını Kıbrıs'ta yapma kararı almıştır. İnanıyorum ki bundan sonrada Türkiye Kamu-Sen'e bağlı
sendikalarımızdan her yıl en az bir tanesi Kıbrıs'ta toplantı yapacaktır. Bu vesile ile Kıbrıs ve yılmaz savunucularının yalnız olmadığının
mesajı dünyaya verilecektir dedi.
Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık ise yaptığı konuşmada Türk olmaktan Türkiye Kamu-Sen'in bir ferdi olmaktan onur ve gurur
duyuyorum. Anavatan-Yavruvatan bir bütündür. Hiçbir güç bizleri birbirimizden koparamayacaktır. Türk Yerel Hizmet Sendikasını Kıbrıs'ta
ağırlamaktan büyük onur duydum. Şahsım ve teşkilatım adına hepinize hoş geldiniz diyor yapılacak olan Başkanlar Kurulu Toplantınızın
Türkiye Kamu-Sen camiasına hayırlı olması temennisi ile tüm katılımcılara selam ve saygılar sunuyorum dedi.
Hür-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ise konuşmasında Hür-İş Sendikası olarak bizde Türk-İş bünyesinde faaliyet gösteriyoruz.
Bende şahsım ve teşkilatım adına başta Genel Başkan olmak üzere yönetim kurulu ve Başkanlar Kurulu Üyelerine hoş geldiniz diyorum,
yapılacak olan Başkanlar Kurulu Toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz bir ve bütün olduğumuz sürece hiçbir güç Türk Milletini
bölüp parçalayamayacaktır. Bütünlüğün göstergesini bu gün Türk Yerel Hizmet Sendikası göstermiştir dedi.
Toplantının ilerleyen bölümlerinde 4688 sayılı yasanın getirdiği değişikler üzerinde uzun müzakereler yapılmıştır. Müzakereler neticesinde
10 şube başkanından müteşekkil Tüzük Tadilat Komisyonu kurulmasına, komisyonun Ekim ayının ilk haftasında Ankara'da toplanmasına
karar verilmiştir.
16
Eğitim ve İstişare Toplantısı
FAALİYET RAPORU
C) TEMSİLCİLER TOPLANTILARIMIZ
14.04.2013 MANİSA ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDIK
Manisa Şubemiz; Sendika Tüzüğümüz ve Temsilciler yönetmeliği gereği yılda en
az bir kez yapılması zaruri olan Şube İşyeri Temsilciler Toplantısını düzenledi.
Manisa Şubemizin daveti üzerine Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu
ve Mustafa Yorulmaz, 12-14 tarihleri arasında Manisa İli Demirci İlçesinde
düzenlenen Temsilciler Toplantısına katıldı, toplantıya şube yönetim kurulu
üyelerinin yanı sıra otuz civarında işyeri temsilcisi katıldı. Ayrıca Afyonkarahisar
Şube Başkanımız Mehmet Demir de toplantıya katılanlar arasındaydı.
İlk gün akşam yemeğinde sendikamız mensupları ile akşam yemeğinde bir araya
gelen Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel'e sendikal mücadeleye vermiş oldukları desteklerden dolayı şubemiz tarafından hazırlanan
plaket takdim edildi.
Toplantıda Şube Başkanı Mustafa Ali Algın ve Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, Şubemizin yapmış
olduğu Olağanüstü Genel Kurul sonrasındaki faaliyetleri, kazandırdıkları yeni üyelikler hakkında bilgiler sunmasının ardından
temsilcilerimizin soru, öneri, tavsiye, eleştirileri teker teker not edildikten sonra sendikamızın gerek genel merkez yönetim kurulu üyeleri
gerekse Manisa Şube Başkanı tarafından cevaplandırıldı.
08.05.2012 GENEL MERKEZ, ANKARA ŞUBE VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.
Genel Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulunun tam kadro hazır bulunduğu
toplantıya 20 işyeri temsilcimiz katıldı. Hep birlikte Türkiye Kamu-Sen Sosyal
Tesislerinde yenilen yemeğin ardından Türkevi'ne geçilerek toplantı bölümü
gerçekleştirildi. Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz ev sahipliği yaparak Ankara
Şubemizi davet eden Genel Merkez Yönetim Kuruluna şubem adına teşekkür
ediyorum diyerek katılımcı arkadaşlara teşekkür etti. Daha sonra Genel
Başkanımız İlhan Koyuncu yaptığı konuşmasında davetimize teşrif eden başta
Ankara Şube Başkanımız Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere
temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hafta içerisinde olması katılımın
çok fazla olmasını engellemiştir. Ama görüyorum ki; uzak ilçe ve belde belediyelerinde görev yapan arkadaşlarımızda teşrif etmişlerdir.
Yaptığınız fedakârlıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz dedi. Genel Başkan İlhan Koyuncu değişikliğe uğrayan 4688
sayılı yasa hakkında katılımcılara bilgiler sunarak başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalar yaptı. Yeni dönemde
hazırlanacak yeni çalışma programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Akşam geç saatlere kadar devam eden görüşme çektirilen
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
25.05.2012 AFAD TEMSİLCİLER TOPLANTISI DÜZENLEDİK.
(22-25 MAYIS 2012 KIZILCAHAMAM)
Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık
40 vilayetten katılan AFAD İşyeri temsilciler toplantısı 22-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında
Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Genel Başkan yaptığı
konuşmasında kısaca; sendikamızın kuruluş amacından bahsettikten sonra yerel yönetimlerde
teşkilatlanan sendikamıza son 4 ay içerisinde mevzuatta yapılan düzenleme ile AFAD il
müdürlükleri de dahil olmuştur. Bu vesile ile teşkilatımız adına hepinize hoş geldiniz diyorum dedi.
Genel Başkan konuşmasının devamında; biliyorum ki AFAD personellerinin sıkıntıları çok fazla.
Aramıza kısa bir zaman önce katılmış olmanıza rağmen problemlerin tespitini yapma konusunda
ciddi çalışmalar yaptık. Sendika olarak sizlerin de katkınız ile problemleri çözme konusunda ciddi
kazanımlar elde edeceğiz dedi. Bu gün buraya gelirken sendikamız avukatı Nihat Kılıç ile birlikte
geldim. Benden sonra kendisi de sizlere hitap edecek ve bilgi paylaşımında bulunacağız.
Problemlerin çözümü noktasında Sendika, üye ve avukat üçlüsü olarak sıkıntılarımızı çözeceğiz
dedi.
Sendikamız avukatı Nihat Kılıç ise yaptığı kısa konuşmada; hukuk bürosu olarak sıkıntılarınızı
paylaşacağız sizlerin teklif ve talepleriniz doğrultusunda çalışma yapacağız, diyalog, yazışma ile
çözülebilecek problemleri yazışma ile, çözülemeyenleri ise yasal yollardan çözme konusunda
beraber hareket edeceğiz dedi. Temsilcilerimizin sorularını da cevaplayan Kılıç'tan sonra
konuşmak isteyen temsilciler sıra ile konuşmalar yaparak, müdürlükler bünyesinde yaşadıkları
sıkıntılarını ifade ettiler.
Toplantının son bölümünde Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Ömer Yankaş ve temsilcilerimizden
oluşan bir çalışma komisyonu oluşturularak bir rapor hazırlanması sağlanmıştır.
17
Eğitim ve İstişare Toplantısı
5. OLAĞAN GENEL KURUL
D) GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMLERİMİZ
19.09.2013 2013 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
22 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı öncesi Türk Yerel Hizmet-Sen tarafından
düzenlenen Hazırlık Eğitimi Genel Başkanımız İlhan Koyuncu'nun açılış konuşması ile başlamıştır.
Genel Başkan İlhan Koyuncu yaptığı kısa konuşmasında; 2 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınavı öncesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hazırlık Eğitimi düzenlenmiş, ancak; tüm ısrarlarımıza rağmen İl Özel idaresi
personelleri eğitim seminerine dahil edilmemiştir. Bunun üzerine Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hazırlık Eğitimi konusunda ilkleri
gerçekleştiren ve büyük bir tecrübe sahibi olan sendikamız, bu sene “16-19 Eylül 2013” tarihleri arasında Ankara'da Türkiye Kamu-Sen Genel
Merkezi M.Zeki Ayhan Toplantı Salonunda Eğitim Semineri düzenleme kararı almıştır. Dört gün yoğun bir program ile devam edecek olan
hazırlık eğitimi faydalı olacak kanaatindeyim. Hafta sonu yapılacak olan sınava katılacak tüm kamu görevlilerine başarılar diliyorum dedi.
“16-19 Eylül 2013” tarihleri arasında Ankara'da Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi M.Zeki Ayhan Toplantı Salonunda düzenlenen Eğitim
Seminerinin ilk gününde Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Üçkuyu Atatürkçü Düşünce Sistemi, İnkılap Tarihi ile Halkla İlişkiler ve İletişim
konularında katılımcıları bilgilendirdiler.
Eğitimci Mete Kapusuzoğlu ise Türkçe, dilbilgisi, imla kuralları konularında katılımcıları bilgilendirdiler.
17 Eylül 2013 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Anayasa konusunda
katılımcıları bilgilendirdiler. Karşılıklı soru cevap şeklinde de devam eden eğitim semineri 17 Eylül günü akşam saatlerine kadar devam etti.
Hazırlık Eğitiminin üç ve dördüncü günü olan 18-19 Eylül 2013 tarihlerinde ise İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Gazi Sert Belediye, Büyükşehir
Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Kanunu, İhale Kanunu konularında katılımcıları bilgilendirdi. Çeşitli slaytlarla süslenen sunumlar ayrıca soru
cevap ile de devam etti.
18
Teşkilat Çalışmaları
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
05.02.2011 GENEL KURUL SONRASI İLK ZİYARET MERSİN'E GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
4.olağan Genel Kurulda Güven Tazeleyerek Yeniden Seçilen Genel Başkan İlhan
Koyuncu Mazbatasını aldıktan Sonra İlk Ziyaretini Mersin Şubesine Yaparak Tarsus,
Toroslar, Akdeniz ve Mezitli Belediyelerini Ziyaret Etmiştir. Bu Kapsamda İşyerlerindeki
tüm Üyelerimiz İşbaşında ziyaret edilmiştir. Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz'a yapılan ziyaret esnasında işyerindeki sorunlar iletilmiş, Yapılan uzun
mücadeleler sonucunda Anayasada yerini alan memurların toplu sözleşme haklarının
Tarsus Belediyesinde de Toplu Sözleşme yapmak suretiyle kullandırılması
konusundaki talebimize ise yasal dayanak getirmemiz ve başka yerlerde yapılan
sözleşme örneklerini getirmemizi isteyerek, bunları incelemeleri sonucunda karar
verecekleri şeklinde cevap vermiş vede yasal bir sıkıntı olmadığı takdirde çalışanların
durumlarını iyileştirmek için gereğini yapacaklarını söylemiştir. Sayın Burhanettin
Kocamaz daha sonra Genel Başkanımız İlhan Koyoncu'ya üzerinde Tarsus Belediyesi
amblemi bulunan Kahve fincan takımı hediye etmiştir. Genel Başkanımız İlhan
Koyuncu'da Burhanettin Kocamaz'a Sendikamızın arması bulunan Çini Tabak hediye
etmiştir.
İkinci Ziyaret ise Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya yapılmıştır. Bu kapsamda
işyerindeki tüm üyelerimiz odalarında ziyaret edilmiştir Genel Başkanımız İlhan
Koyuncu Görevde Yükselme sınavının tüm Belediyelerde yapılmasını arzu ettiklerini
belirterek, konuşmasına Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşme Haklarının son yapılan
Anayasa değişikliğiyle Anayasada da yerini aldığını tam isteğimiz şekilde olmasa dahi
bu şekliyle de olsa kamu çalışanlarını bir nebze olsun ekonomik olarak rahatlaması
işyerindeki huzur ve verimi arttırır diyerek toplu sözleşme yapılmasını istedi. Daha
Sonra Söz alan Belediye Başkanımız Sayın Hamit Tuna Çalışanların her türlü haklarını
vermek için tüm imkanları kullandıklarını, Kamu çalışanlarının Toplu sözleşme haklarını
desteklediğini ve imkanlar ölçüsünde toplu sözleşme yapacaklarını söylemiştir.
13.2.2011 DENİZLİ ŞUBEYE BAĞLI KURUMLARDA TEMASLARDA BULUNDUK.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Denizli Şube Başkanı Ergun
Kırlı Muğla ilini ziyaret ederek Üyelerinin sorunlarını dinledi ve Bazı belediye
başkanlarına hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Öncelikle üyeler ziyaret edilerek sorunlar dinlendi. Daha sonra Belediye Başkanlarına
gidilerek sorunlar anlatıldı ve çözümler üretilmesi için görüşmeler yapıldı. Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar, İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, Dalaman Belediye
Başkanı Sedat Yılamaz'a Genel Başkan İlhan Koyuncu tarafından çalışanlara karşı
göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı plaket verdi.
13.02.2011 ANTALYA ŞUBE İLE KURUM ZİYARETLERİNE KATILDIK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Antalya Şube Başkanı Dr. Ergün Ekeci beraberinde Şube
Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde Antalya Şubeye bağlı kurum ve kuruluşları ziyaret
ederek kurumlarda yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler aldılar. Ziyaret kapsamında
Elmalı Belediyesi de ziyaret edilerek Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Altıntaş'a gerek
sendikamıza gerekse kamu çalışanlarına sağladığı haklardan dolayı teşekkür
ziyaretinde bulunulmuş ve kendilerine plaket takdim edilmiştir.
Daha sonra Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Genel Başkan İlhan
Koyuncu Şubenin çalışmaları hakkında Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden
bilgi aldı.
01.03.2011 DEMİRCİ BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz
bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa İline bağlı kurumları ziyaret ettiler. Ziyaret
kapsamında Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel'de makamında ziyaret edildi.
Yapılan görüşmelerde önümüzdeki günlerde kurumda çalışan kamu görevlilerinin
ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında bir çalışma yapabileceklerinin
ifade edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından, Demirci Belediyesinde sendika ve
sendikacılığa verilen katkılardan dolayı sayın belediye başkanına bir plaket taktim
edilmiştir. Ziyarette Demirci Belediyesi işyeri temsilcisi Ali Rıza Dağhan ve Manisa
Belediyesi Temsilcisi Mustafa Ali Algın da hazır bulunmuşlardır.
20
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
02.03.2011 BALIKESİR BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz,
Balıkesir Şube Başkanı Halil Aydoğdu ve yönetim Kurulu üyeleri Balıkesir Belediyesinde
çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlk ziyaret, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç`e yapıldı. Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Balıkesir
Şube Başkanı Halil Aydoğdu, Şube Sekreteri Mehmet Aslan, Mali Sekreter Kadir
Serdar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Oğuz Eroğlu, Kamu-Sen İl Başkanı
Mustafa Koç ve Türk Haber-Sen Şube Başkanı İbrahim Şahan`ın katıldığı ziyarette,
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Yusuf Özenç`e, sendikasının faaliyetleri hakkında bilgiler
verdi ve ülke genelinde memurların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Koyuncu ayrıca,
“çalışanlara karşı gösterdiği duyarlılık nedeniyle” Özenç`e bir teşekkür plaketi sundu.
Heyetimiz daha sonra Belediye Başkanı İsmail Ok`u makamında ziyaret ederek bir süre
görüştü. Koyuncu, burada Başkan Ok`a sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgi vererek
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı İsmail Ok ta, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirtti.
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, burada da, Belediye Başkanı İsmail Ok`a, sendikamıza
bağlı memurların memnuniyetini ileterek kendisine bir şükran plaketi sundu. Başkan Ok
ta, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlarda memurların haklarında
iyileştirmeler yapılmasının kendileri için kaçınılmaz bir yükümlülük olduğunu ifade etti.
07.03.2011 HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA TEŞKİLAT ÇALIŞMASINA KATILDIK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz
1-4 Mart tarihleri arasında Hatay ve Kahramanmaraş Şubeye bağlı kurumlarda teşkilat
çalışmalarına katıldılar. Hatay İline bağlı kurum ziyaretlerinde Hatay İl Temsilcisi Ali
Çağrı, Kahramanmaraş Şubeye bağlı kurum ziyaretlerinde ise Şube Başkanı Bayram
Nacar Genel Merkez Yönetim kuruluna eşlik ettiler.
14.03.2011 MANAVGAT BELEDİYE İTFAİYESİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ.
9-12 Mart tarihleri arasında Genişletilmiş İstişare Toplantısı için Manavgat'ta bulunan
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Antalya Şubemiz sabah kahvaltısında
Manavgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde bulunan üyelerimiz ile itfaiye binasında bir
araya geldiler. Ziyarette Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Merkez yönetim kurulu
üyeleri, Antalya Şube Başkanı Ergun Ekeci ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra itfaiye
ve zabıta müdürlüğü personelleri de katıldı.
Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından Genel Başkanımız arkadaşlarımızın sabah
kahvaltısında bizleri misafir etmesi bizleri duygulandırmış ve mutlu etmiştir dedi. 25
Şubat tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "6011 sayılı Torba
Kanun" hakkında bilgiler verdi, Kamu çalışanlarını ilgilendiren konulardan olumlu ve
olumsuz bulduğumuz konular hakkında bilgiler verdi.
19.03.200-11 BALIKESİR BELEDİYESİ`NDE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Balıkesir Şubemiz ile Balıkesir Belediye Başkanlığı arasında yaklaşık 200 Kamu
Görevlisini ilgilendiren Toplu Sözleşme 18 Mart tarihinde Balıkesir Belediyesi Kültür
Merkezinde düzenlenen imza töreni ile hayata geçti.
Yaklaşık 200 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan
Vekili İsmail Koncuk, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Genel Başkan İlhan
Koyuncu, genel merkez yöneticilerimiz, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalarımızın
şube başkanları, daire müdürleri ve üyelerimizin katılımı ile düzenlenen törenle imzalandı.
23.03.2011 KIRŞEHİR İLİNE BAĞLI BELEDİYELER ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Genel Mali Sekreter
Ömer İlbeğine Kırşehir İl Temsilcisi Abuzer Sucu ile birlikte Kaman, Savcılıoba ve
Toklumen ve Köseli Belediyeleri ziyaret edilmiştir. Kaman Belediye Başkanı
makamında ziyaret edilmiş kurumda çalışan kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik
meseleleri masaya yatırılmıştır. Görüşmelerde Kaman Belediye Başkan Yardımcısı
Tekin Yar ile Kaman Belediyesi Temsilcisi de hazır bulundular.
21
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
23.03.2011 YERKÖY VE ŞEFAATLİ BELEDİYELERİ ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Mali
Sekreter Ömer İlbeği Kırşehir'e bağlı kurumları ziyaretinin ardından Yozgat İline bağlı
Yerköy ve Şefaatli İlçe Belediyelerini ziyaret ettiler. Ziyarette Yozgat Şube Başkanı Uğur
Sağlamer ile şube yönetim kurulu üyesi Yaşar Altındaş'ta hazır bulundular.
İlk olarak Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu makamında ziyaret edilerek bir
süre görüşüldü. Ziyarette özellikle son dönemde belediyelerde yaşanan sıkıntılar ve
6111 sayılı yasa ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak olan işçi
personellerin gitmesinin ardından belediyelerde bir miktar ekonomik rahatlama olacağı
konusu ağırlık kazandı. Daha sonra Genel Başkan İlhan Koyuncu Yerköy Belediye
Başkanına kamu çalışanı arkadaşlarımızın KEY'larını ödemelerinden, sivil toplum
teşkilatlarına yaklaşımlarından dolayı kendilerini kutladıklarını ifade ederek günün
anısına bir plaket takdim ettiler.
Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ise ziyaretten ve kendilerine layık görülen plaketten
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında önümüzdeki günlerde bu
konunun masaya yatırılabileceğini ifade etmiştir.
Daha sonra Şefaatli İlçesine gelen heyetimiz burada sendikamıza yeni üye olan
üyelerimizi ziyaret etti. Temsilcimiz Fen İşleri Müdürü Rıza Uyar makamında diğer
üyelerimizin de katılımı ile ziyaret edilmiş. Sendikamıza katılımlarından dolayı kendileri
kutlanmıştır. Temsilcimizin ziyaretinin ardından Sayın Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'ta
makamında heyetimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Genel Başkan İlhan Koyuncu eski
temsilcimiz olan Zeki Bozkurt'un Belediye Başkanı olmasının ardından ilçeye ilk olması
münasebet ile hayırlı olsun dileklerini iletmiş ve sendikamıza bu güne kadarki
desteklerinden dolayı ve günün anısına bir plaket takdim etmişlerdir.
03.04.2011 YÖNETİM KURULUMUZ KARADENİZİ BAŞTAN SONA TURLADI.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz'ın Karadeniz Bölgesindeki İllere yapmış oldukları ziyaretler devam
ediyor. Ziyaretin ilk günü Çorum İl Temsilcisi Erol Yaşıtlı ve Çorum Belediyesi İşyeri
Temsilcisi Zekeriya Yamur işyerlerinde ziyaret edilmiştir.
Amasya Belediyesi işyeri Temsilcisi Hilmi Ayıkoğlu ile birlikte Amasya eski temsilcisi
Zabıta Müdürü Mustafa Öztürk makamında ziyaret edilmiştir. Suluova Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü de ziyaret edilerek İtfaiye Müdürü Salim Eren ile görüşülmüştür.
Samsun İline bağlı Kavak Belediyesi ziyaret edilerek Kavak Belediyesi işyeri
Temsilcimiz Arif Geçgel ve kurumda çalışan üyelerimiz ile bir süre görüşülmüştür.
Samsun İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Kaytaoğlu makamında
ziyaret edilerek güncel konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Özel İdarelerde de
Toplu Sözleşme yapılabilmesi konusu üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Genel Sekreter Yardımcısına yapılan ziyaretin ardından kurumda görev yapan
üyelerimizin bir kısmı da ziyaret edilmiştir.
Genel Sekreterimiz Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilat Sekreterimiz Mustafa
Yorulmaz Samsun ilinden sonra yol güzergahında bulunan Ordu İline bağlı İkizce
Belediyesini ziyaret etmiş, daha önce sendikamız üyesi iken istifa eden eski üyelerimiz
ile yapılan istişareler neticesinde tekrar üyelikleri yapılarak sendikamız saflarına
katılmışlardır. Daha sonra hep birlikte Belediye Başkanı Birol Kaygı heyet halinde
ziyaret edilerek hatıra fotoğrafı çektirilmiştir.
Ordu Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ziyaret edilerek il temsilcisi Ömer Okumuş ile bir
süre görüşülmüş, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Engin Çelenk'te görüşmelerde hazır
bulunmuştur. Proğram çerçevesinde Ordu İl Özel İdaresi, Ordu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.
Gümüşhane Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Pezük ve Gümüşhane İl
Temsilcimiz Halit Şişman ile birlikte Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı
makamında ziyaret edilerek görüşülmüştür.
Belediye Başkanı belediyemizin ekonomik imkânları çerçevesinde çalışanlarımızın
ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında her türlü fedakarlığı
yapacaklarını ifade etti.
22
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
Kelkit Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edilerek sendikamıza yeni katılımlar
sağlanmıştır.Tekke Belediyesi ziyaret edilmiş belediye başkanı Gürsel Şeyhoğlu'nun il
dışında olması münasebeti ile belediye başkan vekili ve üyelerimiz ziyaret edilerek
görüşmeler yapılmıştır.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz'ın Trabzon ziyaretinde Trabzon İl Temsilcisi Ahmet Yılmaz da eşlik
etti. Trabzon il Temsilcisi Coşkun Dilber ve sendikalarımızın Şube Başkanları ile bir
görüşme yapan genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz Söğütlü ve Şalpazarı
Belediyelerini ziyaret etmiştir.
Söğütlü Belediye Başkanı Metin Gedikli makamında ziyaret edilmiş kendilerine geçmiş
yıllarda yapılmış olan Toplu Sözleşmenin yenilenmesi talebimiz iletilmiş, kendileri de
gerekli çalışmaların yapılması konusunda gerekli birimlere talimatları vereceğini ifade
etmişlerdir. Kurumdaki üyelerimiz de ziyaret edilmiş görüşmeler neticesinde yeni
üyelikler yapılmıştır.
Şalpazarı Belediye Başkanı Fehmi Cengiz makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaret
esnasında Belediye Meclis üyeleri de hazır bulunmuş daha sonra belediyede çalışan
üyelerimiz ile görüşülmüş ve yeni üyelikler yapılmış ve rozetleri Genel Sekreterimiz
tarafından takılmıştır.
Trabzon İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde bulunan işyeri temsilcimiz, genel kurul
delegemiz ve üyelerimiz ziyaret edilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Özel İdarelerde
yapılması gündemde olan Toplu Sözleşme kriterleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz Ordu ve Rize İllerine bağlı bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Rize
kurum ziyaretlerinde Rize İl Temsilcimiz Abdullah Şinoforoğlu da refakat etti.
Ordu İlinde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ziyaret edilerek il temsilcisi Ömer Okumuş
ile bir süre görüşülmüş, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Engin Çelenk te görüşmelerde hazır
bulunmuştur. Proğram çerçevesinde Ordu İl Özel İdaresi, Ordu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Ordu İli İkizce Belediye Başkanı Sayın Birol Kaygı makamında ziyaret
edilmiş bir süre görüşüldükten sonra kurumda görev yapan üyemiz ve diğer kurum
personeli ile görüşülmüş yapılan görüşmeler neticesinde memur arkadaşlarımızın
sendikamıza üye olması sağlanmıştır.
Güneysu Belediyesinde bulunan üyelerimiz işyerlerinde ziyaret edilmiş, kendileri son
gelişmeler konusunda bilgilendirilmiştir.
Çamaş Belediye Başkanı Yaşar Aktaş makamında ziyaret edilerek bir süre görüşülmüştür.
09.04.2011 GİRESUN'DA ZİYARETLERDE BULUNDUK.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz Giresun İline bağlı bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Ziyarette
Giresun İl Temsilcimiz Saffet Genç'te hazır bulundu. Ziyaret proğramı çerçevesinde
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Orhan Kurt, Keşap Belediye Başkanı Dr.Nihat
Yılmaz, Çanakçı Belediye Başkanı Sebahattin Şenel makamlarında ziyaret edilerek bir
süre görüşülmüştür.
Keşap Belediye Başkanı Dr. Nihat Yılmaz ve Çanakçı Belediye Başkanı Sebahattin
Şenel Makamında Ziyaret Edilip Görüşme Yapılırken Üyelerimizde Hazır Bulundu.
11.04.2011 KIBRIS TÜRK MEMUR SEN GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Türk Memur-Sen'in 9-10 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılan Türkiye Kamu-Sen
Genel Kurulunda Türkiye Kamu-Sen'e katılmalarının kabul edilmesinin ardından,
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaları ziyaret ederek sıcak ilişkiler kurma niyetlerini gösterdiler.
Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık ve yönetim kurulu üyeleri Genel
Merkezimizi de ziyaret ettiler. Ziyaretten ve katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade
eden Genel Başkan İlhan Koyuncu bu süreçten sonra daha sık görüşüleceğini ve
karşılıklı diyaloğun artırılacağını ifade etti.
Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık ise Türkiye Kamu-Sen ile birlikte
olmaktan duydukları mutluğu ifade ettiği konuşmasında; bu güç birliği sayesinde hiç bir
güç Kıbrıs'ta Türk Birliğinin bozulmasına, Türklük ve İslamın güç kaybetmesini
beklemesin bilakis güçlenerek çıkacaktır.
23
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
12.04.2011 KIRIKKALE'DE TOPLU SÖZLEŞMEYİ GÖRÜŞTÜK.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu ve Genel Mali Sekreterimiz Ömer İlbeği, Kırıkkale
Şube Başkanı Mehmet Düzenli ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kırıkkale İl Özel
İdare Genel Sekreteri makamında ziyaret ettiler. Ziyarette işyeri temsilimiz Eyüp Aygör
ve kurumda çalışan üyelerimizde hazır bulundular.
Ziyarette öncelikli konu Kırıkkale İl Özel İdaresinde Toplu Sözleşme yapılması masaya
yatırıldı. 12 Eylül de kabul edilen referandum ile Kamu Çalışanlarına Toplu Sözleşme
hakkı verildiğini ifade eden Genel Başkanımıza, Genel Sekreter Atanur Aydın kurum
bürokratlarına gerekli talimatı vereceğini uygunluğu durumunda Kamu Görevlilerinin
ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek adına Toplu Sözleşme yapabileceklerini ifade
etmişlerdir. Ziyaretin anısına Genel Başkan İlhan Koyuncu İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Atanur Aydın'a bir plaket sundular.
17.4.2011 İŞ GÜVENCESİ İÇİN ALANLARDAYDIK.
Mitingde kamu çalışanları; iş güvencesine sahip çıkmak, 4/B'li, 4/C'li köleliğe ve
taşeronlaşmaya dur demek, KPSS ve YGS'de yaşanan rezaleti protesto etmek, işsiz,
umutsuz, çaresiz bırakılan gençlerimizin sesi olmak için tek ses, tek yürek olduk.
Mitinge Adana Şube Başkanımız Zeynel Abidin Büyükaslan ve yönetim kurulu üyeleri,
Çankırı Şube Başkanımız Erol Selci ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Şube
Başkanımız Uğur Sağlamer, Ankara Şube Başkanımız Metin Yılmaz ve yönetim kurulu
üyeleri, Eskişehir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Uygun ve yönetim kurulu üyeleri,
Çankırı İl Temsilcimiz Abuzer Sucu ve Ankara'daki üyelerimizde katıldılar.
16-24.05.2011 HAYRABOLU DA DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.
Türk Yerel Hizmet Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından Hayrabolu Belediyesinde
görev yapan Kamu Görevlilerine biraraya getirmek maksadıyla Dayanışma Yemeği
düzenlendi.
Düzenlenen dayanışma yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Hasan İrtem “Bizleri bir
araya getirerek dayanışma yemeği düzenleyen Türk Yerel Hizmet Sendikasının başta
Genel Başkanı İlhan Koyuncu olmak üzere tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz günlerde Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında bir
sözleşme yapılmış ve kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal
hakları iyileştirilmişti. Şimdi de bu yemek ile sendikacılığın sadece ücret sendikacılığı
olmadığını bir kez daha ispatlamışlardır” dedi.
Genel Başkanı İlhan Koyuncu “Sendikacılık birlikte hareket etme sanatıdır, sendikacılık
engellerle dolu bir yolda uzun maratondur, sendikacılık kararlı olmayı gerektirir,
sendikacılık örgütlü ve bilinçli hareket etme sanatıdır. Bizler sendikacılık yaparken iki
şeye dikkat ediyoruz bir Vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğüne çok önem veriyoruz,
iki sendikamız üyelerinin çok çalışmasına ve üretmesine önem vermektedir. Çünkü
sendikamızın tüzüğünde çalışan, üreten, yol gösteren çalıştığından ve ürettiğinden
hakkını alabilen sendikacılık anlayışını taşımaktadır. Hükümetler memurlara hep bu
zaman kadar şaşı baktılar hiçbir zaman verdikleri sözü tutmadılar mücadelemiz güvenli
ve gerçek anlamda toplu sözleşme alana kadar devam edecektir” dedi.
09.06.2011 KADROYA GEÇEMEYEN SÖZLEŞMELİLERİN SESİ SOLUĞU OLDUK.
Türk Yerel Hizmet-Sen'in de aralarında bulunduğu sendikalarımızın mensuplarının
katılımı ile, Maliye Bakanlığı önündeki "Biz de Kadromuzu İstiyoruz" eylem büyük bir
katılım ve basın mensuplarının yoğun ilgisi altında yapıldı. Eyleme Genel Başkan İlhan
Koyuncu, Sendikamız Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Şube Başkan ve
yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut ve Gölbaşı Belediyelerindeki sözleşmeli personellerden
olan üyelerimizin de yoğun bir şekilde katıldıkları gözlendi.
23.06.2011 GENEL BAŞKAN TAŞUCU VE SİLİFKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı Mersin Bölgesinde
bulunan bazı belediyeleri ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde Taşucu ve Silifke
Belediyesi ziyaret edilirken Belediye Başkanlarıı Yaşar Açıkbaş ve Bayram Ali Öngel
ziyaret edilmiştir. Ziyarette işyeri temsilcileri İlyas Güdül, Abdurrahman ÜNER veGenel
Merkez eski Teşkilat Sekreteri Ali Rıza BOZKURT'ta hazır bulundu.
24
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
25.06.2011 GENEL BAŞKAN ERDEMLİ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ.
Mersin Şube Başkanlığı ile Mersin bölgesinde 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Genel
Başkan İlhan Koyuncu ziyaretin son durağında Erdemli Belediyesini ziyaret etti.
Genel Başkan İlhan koyuncu Beraberinde Şube Başkanı Nihat Aşçı ve Yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Erdemli Belediye Başkanı MükerremTollu'yu makamında ziyaret
ederek kurum çalışanlarının sorunlarıyla ilgili taleplerini iletmiş, ziyaret esnasında
Belediye Başkanı Mükerrem Tolluya Plaket takdim edilmiş olup, daha sonra Çalışanlar
odalarında ziyaret edilmiştir.
02.07.2011 ISPARTA'DA KURUM ZİYARETLERİNDE BULUNDUK.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri bir günlük ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta
Şube ile başta Isparta Belediyesi ve bağlı birimleri ile İl Özel İdaresi, Gönen Belediyesi
ve Keçiborlu Belediyelerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Genel Başkan İlhan Koyuncu,
Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Genel Mali Sekreter Ömer İlbeği, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri,
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Kaya, Ziya Ersoy'da hazır bulundular.
Ziyaretlerde kurumlarda yaşanan aksaklıklar, çözüm yolları, itfaiye teşkilatlarındaki
problemler ile fiili yıpranma konuları, 632 sayılı KHK ile sözleşmeli personellere kadro
verilmesi ile birlikte Yerel Yönetimlerde çalışan sözleşmeli personellerin kapsam
dışında tutulması konuları masaya yatırılarak çözüm yolları ve takip edilecek yollar
üzerinde kurumlardaki üyelerimizle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
07.08.2011 ESKİŞEHİR ŞUBENİN İFTAR YEMEĞİ BÜYÜK BİR KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİ.
Eskişehir Şube Başkanlığımız tarafından organize edilen İftar Yemeği 5 Ağustos 2011
tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Katılımın oldukça
yoğun olduğu iftar yemeğinde Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun bir konuşma
yaparak geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğine Eskişehir dışında Bilecik ve
Bozüyük Belediyesinde bulunan üyelerimizin de katılımı sağlanmıştır. Tüm
katılımcılara teşekkür edrim dedi. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi İbrahim Dursun ise
böyle geniş katılımlı bir iftar yemeği düzenleyen Türk Yerel Hizmet-sen Eskişehir
Şubesine teşekkür ederek bu birliktelik olduğu sürece sırtımız yere gelmeyecektir dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan Genel Başknımız İlhan Koyuncu ise; bu
organizasyonda emeği geçen başta şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere
tüm il, ilçe ve beldelerimizden gelerek bizlerle birlikte olan gönüldaşlarımıza,
sendikalarımızın şube başkan ve il temsilcilerine, belediye başkan ve yardımcılarına,
meclis üyelerimize, daire müdürlerimiz ile basın mensuplarına teşekkür ederim diye
başladığı konuşmasına, 2011 yılı ağustos ayında başlaması gerekli toplu görüşmelerin
busene Toplu Sözleşmeye dönüşmesi noktasında gerekli yasal düzenlemeler
yapılmadığı için ekim ayına ertelendiğini, ekim ayında ilk kez hükümet ile toplu
sözleşme masasına oturulacağını ifade ettiği konuşması alkışlarla karşılandı.
İftar Yemeğine Genel Başkanımız İlhan Koyuncu ile genel merkez yönetim kurulu
üyeleri Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ve Ömer Yankaş ile Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi İbrahim Dursun, Türk Haber-Sen Şube Başkanı İsmail Sarıkaya, Türk
Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Özsoy, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Şükrü
Erkoca, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Ergün Çakıcıer, Türk Kültür Sanat-Sen
Şube Başkanı Şaban Billur, Odunpazarı Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Kepez,
Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, Nasrettin Hoca Belediye Başkanı Hüseyin İlhan,
Kaymaz Belediye Başkanı Ömer Gazi Geyik, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ali Kahya,
Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Arslan, Özel İdare Daire Başkanı Mustafa Gürbüz,
Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sağıroğlu ve M.Ali Karasu,
Büyükşehir Meclis üyesi Ali Topkaya, Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri B.Sıtkı
Saraç ve Tahir Üsküdar, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Bilal Temel, Basın
Mensupları, Özel İdare İlçe Müdürleri, daire müdürleri, il ve ilçe temsilcileri ile üyelerimiz
ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
25
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
12.8.2011 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu beraberinde Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu
olduğu halde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen'i
makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyarette ağırlıklı konu Türkiye
Belediyeler Birliğinin yoğun bir tempo ile yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerinin
eğitimi noktasında seminerler, toplantılar düzenlenmesinin olumlu yansımalarının
gözlemlendiği vurgulandı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliğinin İzne
ayrılan zabıta ve itfaiye personellerinin mesai ücretlerinden kesinti yapılmaması
yönündeki görüşlerinin de çok olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.
19.8.2011 GENEL BAŞKANIMIZ VE İSTANBUL ŞUBELERİ EDİRNE VALİSİNİ
ZİYARET ETTİ.
İstanbul Şube Başkanlığı tarafından organize edilen Edirne ziyaretine Sendikamız
Genel Başkanı İlhan Koyuncu da katıldı. Genel Başkanımız İlhan Koyuncu'nun
başkanlık ettiği heyette İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Cumali Kaya, Şube Sekreteri
Necati Kordalı ve İstanbul 3 Nolu İtfaiye Şube Başkanı Osman Bağcı da hazır bulundu.
Genel Başkanımız başkanlığındaki Türk Yerel Hizmet-Sen heyeti ilk önce Edirne Valisi
Sayın Gökhan Sözeri makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Gayet samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette Kamu Görevlilerinin öncelikli konuları ile yerel
yönetimlerde yapılan Toplu Sözleşmeler masaya yatırıldı.
Sayın Vali ise yaptığı konuşmada sivil toplum teşkilatları ile ahenkli bir ortamda
çalışmak ilimizde, ilçemizde ve kurumlarımızda birlik ve beraberliği pekiştirecektir. Bu
konuda biz İlin Valisi olarak elimizden gelen tüm gayret ve desteği vermeye hazırız dedi.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu da Kamu Görevlilerine yaklaşımlarından ve günün
anısına Sayın Valiye sendikamızın plaketini takdim etmişlerdir.
Sayın Valiye gerçekleştirilen nezaket ziyaretinin ardından İl Özel İdare Genel Sekreteri
de makamında ziyaret edilerek bir süre görüşülmüş, ziyaretin ardından kurumda görev
yapan kamu görevlileri ilede görüşmeler gerçekleştiren heyetimiz daha sonra Edirne
İlinden ayrılmıştır.
24.9.2011 TEŞKİLAT SEKRETERİMİZ MALATYA'DA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA KATILDI.
Sendikamız Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz 20-24 Eylül tarihleri arasında Malatya Şube Başkanı Dilaver Sarıcı ile
Malatya şubeye bağlı kurum ve kuruluşlarda teşkilat çalışmalarında bulunmak, üyelerimiz ile bir araya gelmek sendikal konularda bilgi
vermek amacı ile Malatya'ya gittiler. Malatya Şube Başkanımız Dilaver Sarıcı ile birlikte ilk Önce Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Akın Çelik'i
ziyaret eden Teşkilat sekreterimiz Malatya İl Temsilciliğinin çalışmaları hakkında bilgiler alırken genel merkezin çalışmaları hakkında da
bilgiler verdi.
Hekimhan, Kocaözü, Kuluncak, Pötürge, Yakınca Belediyelerini ziyaret eden Teşkilat Sekreterimiz Mustafa Yorulmaz ve Şube Başkanımız
Dilaver Sarıcı'ya ziyaretlerin bazı bölümlerine Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Akın Çelik de eşlik etti. Ziyaretler esnasında belediye
başkanları ve kurumlarda görev kamu görevlileri ile de biraraya gelme fırsatı bulan teşkilat sekreterimiz üzerinde çalışılan 4688 sayılı yasada
yapılması düşünülen değişiklikler ve yapılacak toplu sözleşmelerden beklentiler hakkında bilgiler aldılar.
Hekimhan Belediye Başkanı Sait Özoğlu, Kocaözü Belediye Başkanı Gani Karaca, Kuluncak Belediye Başkanı Ramazan Nacar, Pötürge
Belediye Başkanı Necdet Ayaydın, Yakınca Belediye Başkan Vekili Mustafa Helvacı ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi Akın Çelik ile Temsilcilerimiz Namık Güzel, Zekeriya Karaca, Burhanettin Gönen'de hazır bulundular.
26
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
25.9.2011 GENEL BAŞKAN MALATYA'DA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU.
Malatya'da teşkilat çalışmalarında bulunan Teşkilat sekreterimiz Mustafa Yorulmaz ile
Malatya'da buluşan Genel Başkanımız İlhan Koyuncu 22-23 Eylül tarihlerinde
Malatya'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu ve Teşkilat Sekreterimiz Mustafa Yorulmaz, Şube
Başkanımız Dilaver Sarıcı ile birlikte Malatya Belediye Başkanını makamında ziyaret
ederek bir süre görüştüler. Görüşme esnasında Genel Başkan İlhan Koyuncu Belediye
Başkanına; Hukuksuz bir şekilde yasaları hiçe sayarak Malatya Şube Başkanımız
Dilaver Sarıcı ve yönetim kurulu üyelerimizin haftada bir gün kullandıkları sendikal
izinlerinin iptal edilmesinin yasalara aykırı olduğunu, yasaların kişisel görüşlere göre
uygulanamayacağını, usulsüz uygulamanın adli mercilere intikal ettirildiğini, kendilerinin
belkide bilgisi olmadan yanlışa sevk edildiğini, uygulamanın düzeltilmesinin uygun
olacağını ifade ettiler.
Belediye Başkanı ise konuyu inceleyeceklerini ifade ettiler.
Ziyaret kapsamında Malatya Belediyesi, Akçadağ ve Kozluca Belediyeleride ziyaret
edilerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
26.9.2011 GENEL BAŞKAN ELAZIĞ ŞUBE İLE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu Elazığ şubeye bağlı il, ilçe ve beldelerde hem teşkilat
çalışmalarına destek vermek hem de kurumlarda bulunan üyelerimizi ziyaret etmek
maksadı ile Elazığa gitti. Elazığ Şube Başkanı Yılmaz Aydoğdu ile kurumlara bir dizi
ziyaretler gerçekleştiren Genel Başkanımız belediye başkanlarının yanı sıra
kurumlardaki üyelerimiz ile de bir araya gelme fırsatı buldu. Adilcevaz, Ahlat ve Yurtbaşı
Belediye Başkanlarını da ziyaret eden Genel Başkanımıza ziyaretlerin bir bölümünde
Elazığ eski şube başkanımız M.Akif Aladağ da eşlik etti.
Ziyaret kapsamında Adilcevaz Belediye Başkanı Adil Göksoy, Ahlat Belediye
Başkanı,Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin makamında ziyaret edilmiş ve
kendilerine kamu çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı genel başkanımız
tarafından plaket takdim edilmiştir.
15.10.2011 AFYON, ISPARTA, BURDUR'A ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK.
Afyonkarahisar ziyaretlerinde Genel merkez yöneticilerimize Afyon Şube Başkanı
Mehmet Demir, Isparta ziyaretlerinde Suat Tanyeri ve Burdur ziyaretlerinde de Burdur İl
Temsilcimiz Rafet Çankaya eşlik etti.
İscehisar Belediye Başkanı ve üyelerimiz, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve
üyelerimiz ziyaret edilmiştir. Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir, Genel
Teşkilat Sekreteri Mustafa Yorulmaz ve Sendika Genel Sekreteri Bahri
Kapusuzoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar,
Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Üst Kurul Delegesi M.Ali Özel, Zabıta Amiri Hasan
Hüseyin Sarı, İlçe Temsilcisi Ertuğrul Tunçoğlu, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kaşlı, Gelir
Şefi Ahmet Güleç'inde bulunduğu bu ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.
Dinar Özel İdare Müdürlüğü, Dazkırı Belediyesinde bulunan üyelerimiz ziyaret
edilmiştir. Evciler Belediyesi de ziyaret edilerek sendikal gelişmeler doğrultusunda
bilgilendirme görüşmeleri yapılmıştır.
Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri ile birlikte özel idare temsilcilerimiz Vedat Kaya ve
Nuri Kılıç'ın da katılımı ile Isparta Özel İdare Genel Sekreterine bir nezaket ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Gönen Belediye Başkanı Mete Elcim , Keçiborlu Belediye Başkanı
Turgut Soykan ziyaretinde işyeri temsilcisi Kadir Bakbak ta hazır bulundu. Senirkent
Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, Keçiborlu Belediyesinden Uluborlu özel idare
müdürü olarak naklen geçiş yapan Şube yönetim kurulu üyemiz Osman Kanal'a da bir
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Tefenni Belediyesinde ki üyelerimiz ve Gölköy
Belediyesinde bulunan üyelerimiz ziyaret edilmiş, geçtiğimiz günlerde annesi vefaat eden
işyeri temsilcimiz ilhan Tunç'a da bir taziye ziyareti gerçekleştirilerek acıları paylaşılmıştır.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz
Kırıkkale İl Özel İdaresine bir ziyaret gerçekleştirdi. Kırıkkale Şube Başkanı Eyüp Aygör
ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştiren Genel Başkan daha sonra
kurumda görev yapan üyelerimiz ile bir araya gelerek gündemdeki konular hakkında
fikir alışverişinde bulundular. 4688 sayılı yasada yapılması gündemde olan konular
hakkında bilgiler sunan genel başkan sohbetin ardından İl Özel İdare Genel Sekreteri
Sayın Atanur AYDIN makamında ziyaret edilerek bir süre görüşülmüştür.
27
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
19.10.2011 ERZİNCAN ŞUBE İLE SİVAS'TA ZİYARETLERDE GERÇEKLEŞTİRDİK.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu, Erzincan Şube Başkanı ve Teşkilat
Sekreteri Faruk Akan ile birlikte 18-21 Ekim tarihleri arasında Sivas ilinde kurum ve
kuruluş ziyaretlerinde bulundular. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Başkan
Yardımcısı Mehmet Avcı ile makamlarında birer görüşme gerçekleştirildi. Ziyarette
Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu Sayın Başkan ve yardımcısına ayrı ayrı geçtiğimiz
günlerde imzalanarak uygulamaya konulan sosyal yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.
Gerek Belediye Başkanı Doğan Ürgüp gerekse Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı kurum
çalışanlarının performansını artırmak adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmekten
dolayı duydukları mutluluğu ifade etmişlerdir. Ziyarette Şube yönetim kurulu üyesi
Kemal Nergiz ve Sivas Belediyesi işyeri temsilcisi Didar hanımefendi de hazır bulunmuştur.
Şarkışla Belediye Başkanı da ziyaret edilerek çalışanların ekonomik manada
rahatlatılması noktasında yaptıkları Sosyal yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür
edilmiş, akabinde Şarkışla temsilcimiz Mehmet Eker ile birlikte kurum çalışanları ziyaret
edilerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra Kangal Belediyesi işyeri temsilcimiz Mesut Ekşi, Zara Belediyesi
Temsilcimiz ve Altınyayla Belediye Başkanı Yasin Demirkaynak makamlarında ziyaret
edilerek sendikamızın çalışmaları hakkında bilgiler sunulmuştur.
Sendikamız üyesi iken emekli olan daha sonra memuriyet hayatına tekrar dönerek
Sivas Belediyesinde İmar Müdürü olarak göreve başlayan Hülya Kayışoğlu makamında
ziyaret edilerek kendilerine hayırlı olsun temennisinde bulunulmuştur.
21.10.2011 ERZURUM ŞUBEYE BAĞLI İLLERDE TEŞKİLAT ÇALIŞMASINA KATILDIK.
Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz Erzurum Şube
Başkanlığı tarafından 17-21 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Şubeye
bağlı illerde teşkilat çalışmasına katıldı. Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara'nın da
katıldığı teşkilat çalışmasında Erzurum'un yanısıra Iğdır İli ve ilçelerinde de çalışmalar yapıldı.
Hakkari Çukurca da ki hain saldırılar sonucu şehit olan Erzurum Şubemiz yönetim
kurulu üyesi Ahmet Kazanç'ın yeğeninin cenaze törenine de katılan sendikamız
yöneticileri Şehit ailesine taziyede bulundular.
26.10.2011 EDİRNE VALİSİNİ ZİYARET ETTİK.
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığı ile Genel Merkez tarafından İstanbul başta olmak
üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinde ve bağlı kurumlarda teşkilat çalışmalarına
Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa
Yorulmaz ve İstanbul 1 Nolu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Necati Kordalı katılıyor.
Ziyaret kapsamında Büyükçekmece, Çakıllı, Velimeşe, Evrensekiz, Lüleburgaz,
Babaeski, Havsa, Uzunköprü, Kozyörük, Malkara, Hayrabolu Belediyeleri ile Edirne İl
Özel İdaresi ve Edirne Valisi Sayın Gökhan Sözer makamında ziyaret edilerek bir
görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Vali ile samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede
yerel konuların da görüşüldüğü sohbetten sonra gündemdeki Toplu Sözleşme
çalışmaları üzerinde bir sohbet gerçekleştirildi.
Sayın Vali ye Özel İdarede Toplu Sözleşme imzalanması konusundaki düşünceleri
sorulduğunda ise Sayın Vali Gökhan Sözer; geçtiğimiz günlerde Sendikanız Genel
Başkanı Sayın İlhan Koyuncu'nun yaptığı ziyarette de gündeme gelen ve bizim Valilik
tarafından 4688 sayılı yasada yapılacak bir değişiklik olacağını biliyoruz, yapılacak
değişiklik ile kurumlarda sözleşme yapılması konusu yasal olarak çözümlenir ve kanun
haline gelir ise bu konuyu gündemlerine alabileceklerini, imkanlar ölçüsünde de kamu
çalışanlarına ekonomik imkan sağlayabileceklerini aksi taktirde böyle bir sözleşmeye
imza atmayacaklarını, kurumlarda yetkili sendikalarında 15 Mayıs tarihi itibari ile
tespitinin yapıldığını ifade ederek, eğerki böyle bir sözleşme imzalanacaksa 15 mayıs
tutanaklarını göz önünde bulundurarak yetkili sendika ile imza atarız. Anı konu Sayın
Koyuncu'nun ziyaretinde de gündeme gelmişti ve biz kendilerine de aynı ifade de
bulunmuştuk. Buradan sizlere bir kez daha ifade etmek istiyorum yasal düzenleme
yapılmadığı sürece böyle bir sözleşmeye imza atmamız söz konusu değildir dedi.
Ziyaretin son bölümünde Tekirdağ, Kapaklı, İstanbul Avcılar, Sultangazi, Bakırköy,
Beşiktaş ve Küçükçekmece Belediyeleri ziyaret edilmiştir. Küçükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ile de bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Akşam
saatlerinde de İstanbul 1 Nolu Şube ziyaret edilerek Şube Başkanı Cumali Kaya ve
yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
28
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
31.10.2011 GENEL BAŞKAN ZONGULDAK VALİSİ EROL AYYILDIZ'I ZİYARET ETTİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Çankırı Şube Başkanı Erol Selci, Zonguldak İl Temsilcisi
Hasan Çöğendez ve Özel İdare Temsilcisi Mustafa Kalaycı'dan oluşan Türk Yerel
Hizmet-Sen heyeti Zonguldak Valisi olarak atanan Erol Ayyıldız'a ziyaret
gerçekleştirerek bir süre görüştüler. Yeni görevinde başarılar dileyen Genel Başkan
İlhan Koyuncu bu güne kadar memur sendikacılığının gelişmesi noktasında kamu
çalışanlarına verdikleri destekden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim ettiler.
Sayın Vali Erol Ayyıldız ise Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkan ve
yöneticilerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendilerine takdim
edilen plaketten dolayı teşekkür ettiler.
Zonguldak İl Özel İdaresinde yetkili sendika olduğumuzu ifade eden genel başkan çevre
illerde de yapılmış olan ve belediyelerde de yıllardır yapılmakta olan toplu sözleşmenin
en kısa sürede Zonguldak İl Özel İdaresinde de yapılması temennisinde bulundular.
Sayın Vali ise bu konunun bugünlerde toplanacak İl Genel Meclisi toplantısında
gündeme geleceğini, ve kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi
noktasında sendika ile işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeyi yapacaklarını ifade ettiler.
12.11.2011 SİVAS İL GENEL MECLİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE TOPLU
SÖZLEŞME ZİYARETİ
18-21 Ekim 2011 tarihleri arasında Sivas İline bir ziyaret gerçekleştiren Genel
Sekreterimiz Bahri Kapusuzoğlu ve Erzincan Şube Başkanı Savaş Ağsu, beraberinde
şube yönetim kurulu üyeleri Nafiz Arslan, Kemal Nergiz ve Faruk Akan olduğu halde bir
dizi ziyaretler gerçekleştirdi.
İlk ziyareti BBP'si İl Genel Meclisi Grup Başkan vekili Aytekin Kulmaç'a gerçekleştiren
heyetimizi gayet samimi bir ortamda karşılayan Sayın Kulmaç, ziyaretten dolayı
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Görüşmelerin bazı bölümlerinde BBP'li bazı il
Genel Meclisi Üyeleride hazır bulundular. Sivas İl Özel İdaresinde de bir Toplu
Sözleşmesi yapılması hususunda BBP'si grubunun desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade
eden Genel Sekreterimize Sayın Kulmaç kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal
haklarının geliştirilmesi noktasında hertürlü desteği vereceklerini ifade ederek, en zorlu
görevlerde gece gündüz çalışan her türlü sorumluluğu taşıyan özel idare personelinin
daha rahat bir hayat standartına kavuşması bizimde en büyük hayalimizdir dedi. Genel
Sekreterimiz ise gerek şahsımıza gerek sendikamıza gerekse kamu görevlilerinin
ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasındaki tutumlarından dolayı
şükranlarımızı sunarak ayrıldık.
Daha sonra AKP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Ahmet Pala'yı Zara'daki işyerinde
ziyaret eden heyetimizi samimi bir ortamda misafir eden Sayın Pala'ya Sivas İl Özel
İdaresinde de bir Toplu Sözleşme yapılması hususunda AKP'si grubunun desteğine
ihtiyaç duyduklarını ifade eden Genel Sekreterimize Sayın Pala kamu görevlilerinin
ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi noktasında hertürlü desteği vereceklerini
ifade ederek, en zorlu görevlerde gece gündüz çalışan her türlü sorumluluğu taşıyan
özel idare personelinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi temennimizdir
dedi. Genel Sekreterimiz ise gerek şahsımıza gerek sendikamıza gerekse kamu
görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasındaki verecekleri
desteklerden dolayı şükranlarımızı sunarak ayrıldık.
19.11.2011 GENEL BAŞKAN SAMSUN'DA TEMASLARDA BULUNDU.
Samsun Şube Başkanlığını ziyaret etmek ve yerel yöneticiler ve üyelerimizi ziyaret
etmek sendikamızın faaliyetleri hakkında bilgiler vermek üzere Samsun'a giden Genel
Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz,
Samsun Şube Başkanı Cemal Kasa ile birlikte Ladik, İlkadım, Bafra, Samsun İl Özel
İdarelerini ziyaret ederek gerek yöneticiler gerekse kurumda görev yapan kamu
görevlileri ile bir araya gelme fırsatı buldular.
Ziyaretler kapsamında Ladik Belediye Başkanı Mehmet Karahan, İlkadım Belediye
Başkanı Necattin Demirtaş, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun İl Özedl İdare
Genel Sekreter Yardımcısı Recep Aydın, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Mehmet
Şahin, Makina İkmal Müdürü Vahit Göçmez de ziyaret edildi. Ziyaretlerde işyeri
temsilcimiz Yıldan Gözdemir ve Alaaddin Er'de hazır bulundu.
29
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
01.12.2011 GENEL BAŞKAN KAYSERİ'DE TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu bir günlüğüne
temaslarda bulunmak ve kamu kurumlarınız ziyaret etmek için Kayseriye gittiler.
Sendikamızın Kayseri İl TemsilciSİ Cüneyt Doğan ile birlikte Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi A.İhsan Öztürk'ü temsilcilik binasında ziyaret eden Genel Başkanımız
yapılan görüşmelerin ardından Kamu-Sen İl Temsilcisinin de katılımı ile Melihgazi,
Kocasinan Belediyelerinde bulunan üyelerimizi ziyaretin ardından İl Afet Acil Durum
Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Müdürlük
çalışanlarının problemlerinin ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı görüşmenin
ardından müdürlük çalışanları ile bir toplantı düzenlendi.
İl Afet Acil Müdürlüğünde yapılan görüşmelerin ardından İl Özel İdaresinde görev yapan
üyelerimiz ve memurlarla bir araya gelen Genel Başkan daha sonra İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Mustafa Atsız'ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Afet
Acil Durum Müdürlüğü personelinin İl Özel İdare yemekhanesinden faydalandığını
ancak normal vatandaş gibi ücret ödediğini bu durumun çalışanlar arasında
huzursuzluğa sebep olduğunun ifade edilmesinin ardından bu konuyu
düzeltebileceklerini ifade ettiler. Karşılıklı dilenen başarıların ardından Genel
Başkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde Özel idare ile bir sendika arasında
akdedilmiş olan Sosyal Denge Sözleşmesinin güzel bir uygulama olduğu bundan dolayı
kendilerine teşekkür etmesinin ardından ancak; bazı maddelerinin Anayasanın eşitlik
ilkesine aykırı olduğu ifade edilen açıklamalarda emeklisi gelmiş ve maaş almaya hak
kazanmış olan kamu görevlilerinin sözleşme gereği Sosyal Denge Yardımında
faydalandırılmasının etik bir davranış olmadığını, imza atan sendikanın da kamu
görevlisinin hak ve menfaatleri adına imza atmadıklarını tabiri caizse emeklisi gelmiş
kamu görevlilerini sattıklarını ifade eden Genel Başkana, Genel Sekreter sözleşme bu
şekilde imzalanmıştır. Sözleşme gereğini biz yapmak durumundayız, önümüzdeki
günlerde bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılması konusunda bir çalışma
yapılabileceğini ancak sonucunu kestirmediğini ifadesinin ardından Genel Başkanımız
tarafından bizlerde sendika olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak
adına buradayız. Yasal haklarımız açıktır ifadesini kullanarak toplantı sonlanmıştır.
06.12.2011 UŞAK VE KÜTAHYA DA TEŞKİLAT ÇALIŞMASINA KATILDIK.
Sendikamız Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz Afyon Şube Başkanı
Mehmet Demir ile birlikte Uşak ve Kütahya'da teşkilat çalışmasına katıldı. Sendikamız
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz çeşitli temaslarda bulunmak, üye
ve temsilcilerimizi ziyaret etmek, çalışanları bilgilendirmek amacı ile Uşak ve
Kütahyadaydı. Ziyaretlerde Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir'de hazır bulundu.
Akören Belediye Başkanı Mustafa Duymuş, Kütahya İl Temsilcimiz Behcet Kemal
Türkkan, Kütahya İtfaiye Müdürlüğü, Kütahya Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Tavşanlı
Belediye Temsilcimiz Mehmet Öztürk ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Ekiz, Tunçbilek Belediye Başkanı Mutahhar Temel, Çukurca Belediyesi, Domaniç
Belediye Başkanı Yakup Yardımcı, Naşa Belediyesi, Emet Belediye Başkanı Mustafa
Koca, Hisarcık Belediyesi ziyaret edilerek Şube Disiplin Kurulu üyesi Hasan Köse ile
birlikte Belediye Başkanı Mehmet Akbaş, Şaphane Belediyesi ziyaret edilerek
temsilcimiz Bayram Peker ile birlikte Belediye Başkanı Ramazan Yeşildeniz, Pazarlar
Belediye Başkanı Ahmet Torun, Sofular Belediye Başkanı M.Ali Özdemir, Yenikent
Belediye Başkanı Mehmet Ali Akgül, Şube yönetim kurulu üyesi İskender Tekçe ile
birlikte Uşak İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edildi.
Genel Teşkilatlandırma sekreterimizin ziyaretlerinde ağırlıklı konu belediyelerde toplu
sözleşme yapılarak kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi
oldu. Belediye başkanlarının ekonomik durumlarının elverdiği ölçüde sendikamızın
teklifine sıcak baktığı gözlemlendi. Emet Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede ise
aylar önce bir sendika ile yapılan sözleşme ile sendikamız üyelerinin Sosyal Denge
Yardımından faydalanamadığının kendilerine ifade edilmesi üzerine Sayın Başkan
konudan haberdar olmadığını Mali Hizmetler Müdürüne gerekli talimatı vererek yeniden
sözleşmenin incelenmesini varsa eğer bir eksiklik düzeltilmesi talimatını vereceğini
ifade etmişlerdir. Kurumlarda görev yapan üyelerimiz ve kamu görevlileri de ziyaret
edilerek sendikamızın çalışmaları hakkında bilgiler sunulmuş ve sendikamıza yeni
üyelikler kazandırılmıştır.
30
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
08.12.2011 GENEL BAŞKAN ALACA, YOZGAT, SORGUN, YERKÖY VE
ÇİÇEKDAĞI'NDA TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri
Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz çeşitli temaslarda bulunmak, kurum yetkilileri ile
görüş alışverişinde bulunmak, üyelerimizle istişarelerde bulunmak üzere Alaca,
Yozgat, Sorgun, Yerköy ve Çiçekdağı'na gitti.
Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz makamında ziyaret edilerek bir süre
görüşüldü. Yetkili olduğumuz Alaca Belediyesinde Toplu Sözleşme yapılması
konusunda ki taleplerimizi ileten Genel Başkan Koyuncu, Sayın Belediye Başkanı
Muhammet Esat Eyvaz'a bir dosya sundu. Ziyarette Yozgat Şube Başkanımız Uğur
Sağlamer ile Alaca Belediyesi Temsilcimiz Nizamettin Aktaş da hazır bulundu. Alaca
Belediyesinde bulunan üyelerimiz ile de bir araya gelen yönetim kurulu üyelerimiz
sendikal faaliyetler hakkında bilgiler sundular.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek makamında ziyaret edildi. Samimi bir ortamda
geçen görüşmede Yetkili olduğumuz Sorgun Belediyesinde Toplu Sözleşme yapılması
konusunda ki taleplerimizi ileten Genel Başkan Koyuncu, Sayın Belediye Başkanı
Ahmet Şimşek'e bir dosya sundu. Ziyarette Sorgun Belediyesi Temsilcimiz Menduf
Erdoğan da hazır bulundu.
Sorgun Belediyesi ziyaretinden sonra Yozgat Afet Acil Durum Müdürlüğü ziyaret
edilerek İl Müdürü Ömer Kaman ve kurum çalışanları ile bir araya gelindi.
Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz ziyaret edilerek kısa bir görüşme yapıldı.
Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu makamında ziyaret edilerek bir görüşme
gerçekleştirildi. Ziyarette Genel Başkan Koyuncu tarafından Ağaoğlu'na bu ikinci
gelişimiz, üçüncü gelişimizde Toplu Sözleşme yapmak için gelmek istiyoruz.
Temennimiz o dur ki; üçüncü gelişimiz şenlik havasında gerçekleşsin dedi. Ağaoğlu da
şu an için büyük yatırımların altına girdik önümüzdeki günlerde inşallah ekonomik
durumuzun gelişmesi durumunda hayata geçirebileceklerini ifade ettiler. Ziyarette
Yerköy Belediyesi işyeri temsilcimiz Yaşar Altıntaş ta hazır bulundu. Daha sonra Zabıta,
itfaiye ve kurum içerisindeki üyelerimizde ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı.
10.12.2011 KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE TEMASLARDA BULUNDUK.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ve
Ömer Yankaş, Kırıkkale Şube Başkanı Eyüp Aygör ile birlikte Kırıkkale Şubeye bağlı
Kırşehir de kurum ziyaretlerinde bulundu. Ziyarette Kırıkkale İl Temsilcisi Abuzer Sucu
da hazır bulundu.
Kırşehir ziyaretlerinin ardından heyet olarak Nevşehir'e gidildi. Nevşehir'e İl Temsilcisi
Metin Taşçı görev yerinde ziyaret edildikten sonra hep birlikte Nevşehir merkezde
bulunan kurum ziyareti gerçekleştirildi.
31
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
04.01.2012 ANADOLUYU ADIM ADIM DOLAŞTIK.
Sendikamız Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz ve Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Ömer Yankaş iki haftalık teşkilat
programı çerçevesinde Anadoluyu adım adım dolaştı. İllerde kurum ziyaretlerinin yanısıra üyelerimizle de bir araya gelen Genel Merkez
Yöneticilerimiz, sendikamızın faaliyetleri hakkında kamu görevlilerine ve üyelerimize bilgiler sundular. Yapılan görüşmeler sonunda
sendikamız saflarına yeni üyeliklerde kazandırılmıştır.
İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu, ve doğu Anadolu Bölgeleri illerinde Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Teşkilatlandırma sekreteri Mustafa
YORULMAZ ve Eğitim ve Mevzuat sekreteri Ömer Yankaş ile birlikte;
Aksaray: İl Temsilcimiz Halil İbrahim Kürkçü ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ve şube müdürleri ziyaret edilerek üyelik çalışması
yapıldı.
Niğde: İl Temsilcimiz Duran Doğanay ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ve şube müdürlüğü ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Mersin: Şube Başkanımız Nihat Aşçı 'ya taziye ziyaretinde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler yapıldı.
Osmaniye: İl Temsilcimiz Mustafa Demir ile beraber İl Özel İdare sekreteri Mustafa Karalar makamında ziyaret edildi. AFAD Müdürlüğü
ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Adana: Şube başkanı Zeynel Abidin Büyükarslan ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber AFAD ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Hatay: İl Temsilcimiz Ali Çağrı ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ve şube müdürleri ziyaret edildi.
Kilis: İl Temsilcimiz Kenan Taş ile beraber AFAD çalışanları, AFAD Müdürü ve Şube Müdürleri ziyaret edildi.
Kahramanmaraş: Şube başkanı Bayram Nacar ve yönetim kurulu ile beraber AFAD il Müdürlüğü çalışanları, AFAD Müdürü ve Şube
Müdürleri ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Adıyaman: İl Temsilcimiz Mahmut Tekin ile beraber Kamu-Sen il temsilciliği, AFAD Müdürlüğü çalışanları ziyaret edildi üyelik çalışmaları
yapıldı.
Şanlıurfa: İl Temsilcimiz Murat Kuat ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ziyaret edildi.
Gaziantep: İl Temsilcimiz Ahmet Koç ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ve Şube Müdürleri ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Malatya: Şube Başkanımız Dilaver Sarıca ile beraber Malatya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü çalışanları, AFAD Müdürü ve
Şube Müdürleri ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Türkiye Kamu-Sen ile Okan Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği Sendikalarımızın üyelerine yönelik olarak yapılan Yüksek Lisans
Programının ilk dersliği Malatya'da açıldı. Sendikamız yönetim kurulu üyeleri ile Malatya Şube Başkanımızın da katıldığı açılış töreninin
ardından ilk derse yöneticilerimizde katıldı.
Yakınca Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilebilmesi için Toplu İş Sözleşmesinin
yapılması görüşülerek uygun görüş alınması ve bugüne kadar üyelerimize sağladığı ekonomik destekten dolayı Belediye Başkanı Veysel
KATIRCI 'ya plaket verildi.
Elazığ: Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Vedat Demirbağ ile beraber İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu makamında ziyaret edilerek
üyelerimize verdiği destekten dolayı teşekkür edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu, AFAD Müdürlüğü çalışanları ziyaret edilerek üyelik
çalışmaları yapıldı.
Diyarbakır: Elazığ Şube Başkanı Yılmaz Aydoğdu ile beraber Türkiye Kamu-Sen il Temsilcisi Ahmet Burhan, Arama Kurtarma Şube Müdürü
İlhami Doğangün ve çalışanları ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı. AFAD Müdürlüğü ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Bitlis: İl Temsilcimiz Burhanettin Hişan ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ziyaret edilerek Toplu Sözleşme Yasa tasarısı hakkında
bilgiler verildi.
Karlıova Belediyesi Temsilcimiz ile beraber ziyaret edilerek sendikal çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Erzurum: Şube Başkanımız Nevzat Kukura, Türk İmar-Sen Erzurum Şube Başkanı Rıfkı Kızıltaş ile beraber AFAD Müdürlüğü çalışanları ve
Şube Müdürleri ziyaret edilerek üyelik çalışmaları yapıldı.
Erzincan: Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ziyaret edilerek sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
Sivas: Sivas İl Temsilcimizle beraber Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal ziyaret edildi ve AFAD Müdürlüğü çalışanları ziyaret edilerek
üyelik çalışmaları yapıldı.
32
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
05.01.2012 GENEL BAŞKANININ KASTAMONU ZİYARETİ.
Sendikamız Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu
Kastamonu Belediye Başkanı Turan Topçuoğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ercan Karabacak ve Şube Başkanı Hikmet
Çıvgın da hazır bulundu.
2011 yılının Mayıs ayında memurlarla imzalanan toplu sözleşme ile memuruna verdiği
önemi bir kez daha gösteren Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'na teşekkür plaketi
sunan İlhan Koyuncu; “Kastamonu'da ilk defa toplu sözleşme imzalayan Başkanımıza
memurlarımız adına teşekkürü borç biliriz. Aynı zamanda İlçe Belediye Başkanlarımızın
da sizinle aynı hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz.” Dedi.
Turhan Topçuoğlu'da; “Görev aşkıyla çalışan memurlarımıza elimizdeki imkânlar
doğrultusunda yardımcı olmak bizi mutlu etti. Süreci devam ettirmek içinde çalışmalarımız
devam etmektedir.”
06.01.2012 ÇANKIRI VALİSİ VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİNE NEZAKET
ZİYARETİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu Çankırı'da bir dizi
ziyaretlerde bulunmak ve üyelerimiz ile görüşmek üzere erken saatte Çankırı'ya ulaştı.
Çankırı Valisi Vahdettin Özcan makamında ziyaret edilerek bir süre görüşüldü. Çankırı
Valisi olarak atanmasının üzerinden bir süre geçmiş olmasına rağmen görüşme fırsatı
bulunamadığını ifade eden Genel Başkan Sayın Koyuncu, bundan dolayı da
kusurumuza bakılmamasını ifade etti. Sayın Vali Vahdettin Özcan da heyetimize
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli diyalog
halinde bulunmaktan dolayı da ziyadesi ile memnun olduğunu da ayrıca ifade etti.
Ziyarette Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Ömer Yankaş, Türkiye Kamu-Sen Çankırı
İl Temsilcisi Metin Memiş ve Çankırı İl Temsilcisi Erol Selci de hazır bulundu.
Sayın Vali ye gerçekleştirilen ziyaretin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan
Yıldız ve Mali Hizmetler Müdürü Bahar Duman da makamlarında ziyaret edilerek bir
görüşme gerçekleştirildi.
16.1.2012 AFYON ŞUBE İLE TEŞKİLAT ÇALIŞMASINA KATILDIK.
Genel Teşkilat sekreterimiz Mustafa Yorulmaz ve Afyon Şube Başkanımız Mehmet
Demir, Döğer Belediye Başkanı Ömer Güngör'ü makamında ziyaret ederek üyelerimizin
yaşam standartlarının yükselmesi, iş verimliliğinin artması için sendikamızla belediye
hakkında Toplu İş Sözleşmesi yapılması hususunda görüşmeler yapıldı.
İhsaniye Belediyesindeki çalışanlar ziyaret edilerek sendikalaşmanın önemi
hususunda bilgilendirmeler yapılarak üye çalışması yapıldı. İhsaniye İlçe Özel İdare
Müdürlüğündeki üyelerimiz ziyaret edildi.
Karacaahmet Belediyesi çalışanları ve Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz makamında
ziyaret edildi. Ziyarete AKP İhsaniye İlçe Başkanı ve Yönetim Kuruluda katılarak
belediyelerimizin sorunları, çalışanların sıkıntıları ve Afyon İlimizle ilgili görüşmeler yapıldı .
Gazlıgöl Akören Belediyesi, Gazlıgöl Belediyesi, Fethibey Belediyesi ve Çayırbağ
Belediyelerindeki üyelerimiz ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu.
Emirdağ Belediye Başkanımız Cengiz Pala, Bademli Belediye Başkanımız Musa
Karamanlı, Aşağıpiribeyli Belediye Başkanı Recep Çelik, Davulga Belediye Başkanı
Salih Gündoğan ve belediyelerdeki üyelerimiz ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu.
Yetkili olduğumuz Davulga Belediyesiyle sendikamız arasında Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı. Üyelerimiz aylık 250 Tl. kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Belediye
Başkanımıza ve Genel Teşkilat sekreterimize teşekkür ettiler. Emirdağ Belediyesinde
İnsan Kaynakları Müdürü ve çalışanları, Yazı İşleri Müdürü ve çalışanları, Zabıta Amiri ve
çalışanları ziyaret edilerek sendikamıza üye olmaya davet edildi.
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Yorulmaz ve Afyon Şube Başkanı
Mehmet Demir, Yönetim Kurulu Üyesi İskender Tekçe, Uşak Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünü, Ulubey İlçe Belediyesini, Uşak AFAD çalışanlarını ziyaret etti.
33
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
Yetkili olduğumuz Ulubey İlçemizde üyelerimiz adına yapmış olduğumuz Toplu İş
Sözleşmesi çalışması amacına ulaştırılarak, Belediye Başkanı Ali Rıza Ada ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz'ın sözleşmeyi imzalamalarıyla beraber
çalışanların yüzleri güldü. Ulubey Belediye çalışanları, hizmetlerinin halka
sunulmasında daha fazla özverili çalışacaklarının sözünü Belediye Başkanına vererek
aile bütünlüğü sağlandı.
Uşak AFAD Müdürlüğünde çalışanlar ziyaret edilerek, Müdürlüğün Özel İdareler
Bünyesinde olduğundan sendikamıza üye olabileceklerinin bilgisi verildi. Kurumlarının
sıkıntıları istişare edilerek, Türk Yerel Hizmet Sendikasıyla sorunların çözümü
noktasında beraber mücadele etmek için üyelik çalışmaları yapıldı.
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Yorulmaz, Afyon Şube Başkanı Mehmet
Demir ile beraber Işıklar Belediyesindeki üyeler ziyaret edilerek sorunlar hakkında
bilgiler alındı. Çalışanların tamamının 6-10 aylık maaş alacaklarının bildirilmesi üzerine
konuyla ilgili Belediye Başkanı Erol Özağıi makamında ziyaret edildi. İller Bankasından
gelen belediye paylarının yetersizliği değinilerek çalışanların alacaklarının belediye
arsalarını satarak ödeyeceğini bildirdi.
Kemerkaya Belediyesi, Örenkaya Belediyesi, Dişli Belediyesi Belediye Başkanlarımız
ve üyelerimizle bir araya gelinerek istişarelerde bulunuldu.
Bolvadin İlçe Belediyemiz çalışanlarıyla bir araya gelinerek Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri yapıldı.
AFAD Müdürlüğü Ziyareti: Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Yorulmaz,
Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir, İşyeri Temsilcimiz Muhittin Tolga
Şahiner 2012 yılının ilk mesai gününü Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğünde geçirdiler.
AFAD Müdürlüğü çalışanlarının sorunlarının yerinde dinlenerek bilgi edinilmesi için
AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Kemalettin Güngör,
Şube Müdürleri Tekin Özaktı ve Orhan Meydanoğlu ile görüşmeler yapıldı. Üyelerimizle
tanışma, 4688 sayılı Kanun ve Toplu Sözleşme yasa tasarısı hakkında bilgilendirme,
üyelerimizin görüş ve önerilerini dinlenmesi için AFAD konferans salonunda bir araya
gelindi.
17.01.2012 GENEL BAŞKAN ISPARTA'DA TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz
Isparta da temaslarda bulundu. Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri ve yönetim kurulu
üyeleri Vedat Kaya ve Nuri Kılınç ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tufan Uysal
makamında ziyaret edilerek genel sekreterlik makamına atanmasından dolayı
kendilerini kutladılar.
Genel Sekreter Tufan Uysal kamu görevlerinin dert ve sıkıntılarını yakınen takip
ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları olan sendika temsilcileri ile de iyi bir diyalog içerisinde
çalışıyoruz, bugünkü ziyaretinizden dolayı da ziyadesi ile memnun oldum dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise kurum içerisinde uzun yıllarca görev yapmış bir
bürokratın genel sekreterlik makamına atanması kamu çalışanları adına bir kazanımdır,
başarılarınızın devamını diliyorum dedi.
34
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
26.01.2012 SİYASİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNİ ZİYARET ETTİK.
Genel Sekreterimiz Y.BahriKapusuzoğlu ve diğer sendikaların genel başkanları
TBMM'ye sevk edilen “Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı”ndaki genel olarak kazanılmış
haklardan geriye gidiş anlamı taşıyan ve toplu sözleşme ruhuna aykırı olan bazı
maddelerdeki endişelerini dile getirmek için, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır,
CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
makamlarında ziyaret ederek yasa tasarısı ile ilgili endişelerini dile getirerek görüş
alışverişinde bulundular.
Genel Sekreterimiz Y.Bahri Kapusuzoğlu, ”Biz 3 farklı Konfederasyona üye sendikalar
olarak tam bir mutabakat içinde, ortak endişelerimizi dile getirmek için bir araya gelmiş
bulunuyoruz., Yapılan referandum ve Anayasa değişikliği ile kamu çalışanlarına
tanınmış olan toplu sözleşme hakkı, hazırlanan yasa tasarısının son şekli ile toplu
görüşmenin gerisine düşmüştür. Mevcut yasa tasarısı 10 yıldır yapılan toplu
görüşmelerin seviyesine bile gelememiştir.
Tasarı ile getirilmek istenen genel manada toplu sözleşme değildir, yasa topluca
incelendiğinde görünen o ki konfederasyonlarla ve sendikalarla yapılan anlaşmaların,
varılan mutabakatların hiçbirisi tasarıda yer almamıştır.
Hizmet kolu sözleşmesi, bu tasarıda yer almamıştır. Hizmet kolundaki “yetkili sendika”
ibaresi bile kaldırılmış, yerine “en çok üye kaydeden sendika” ibaresi girmiştir. Bu bir
yetki gaspıdır. Yerel yönetimlerde teşkilatlı işçi sendikaları da yetkili oldukları belediye
ve özel idarelerde kurum kurum sözleşme yapmaktadırlar.
Konuşmasına devam eden Genel Sekreterimiz kadroya geçememiş yaklaşık 18.000
sözleşmeli personelimiz büyük bir umut ile kadro alacakları günü beklemektedir. Uygun
bir ortamda bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması da taleplerimiz arasında
önemli bir yer tutmaktadır.
3 Sendikanın yetkilileri ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnceyi Ziyaret
etti.
İnce makamında kabul ettiği heyetin sıkıntılarını ve endişelerini dinledikten sonra ,”CHP
olarak, yerel hizmet kolu sendikaları olan sizlerin, endişelerinizi bizimle paylaştığınız
için öncelikle çok teşekkür ederim. Sizler farklı konfederasyonlara üye sendikalar
olarak, üyelerinizin haklarını korumak amacı ile TBMM'ye gelmiş bu yasa tasarısındaki,
bir takım geriye gidiş, hak kaybı, etkisizleştirme anlamı taşıyan maddeleri tam bir
mutabakat içinde bize ilettiniz bize düşen, Plan Bütçe Komisyonu'nda ve genel kurulda
anlatmış olduğunuz endişelerinizi dile getirerek konunun takipçisi olmaktır” dedi.
Genel Sekreterimiz Y.BahriKapusuzoğlu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay,
Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan Baykara, TBMM'de ikinci olarak MHP Genel
Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan vekili Mehmet Şandır'ı makamında ziyaret ettiler.
Mehmet Şandır kendisini ziyaret eden heyetin ortak endişelerini dinledikten sonra, MHP
olarak her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak şunları söyledi: ” Kazanılmış
haklardan geriye gitmek kabul edilemez bir durumdur.
Sizlerin kazanılmış haklarınızı korumak bizim asli işimizdir. Sizler farklı görüşlerde
olmanıza rağmen üyelerinizin hakları söz konusu olduğunda bir araya gelerek ortak
tavır ve hareket içine girmişsiniz. Bu tablo çok önemli. Önemli olan çok olmak değildir bir
arada aynı şey için mücadele edebilmektir. Ben sizlerden aldığım bilgiler ışığında sayın
Bakanı arayacağım ve endişelerinizi bakana ileteceğim. MHP olarak her platformda ve
mecliste dile getireceğimizden emin olabilirsiniz. Ancak bu konuda en büyük iktidar
partisine düşmektedir. Muhalefet partileri olarak bizim önerilerimize iktidar partisi
destek vermediği taktirde bu konu çözümlenemez ” dedi.
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret eden 3 sendikanın temsilcileri, konunun
dikkatle incelenmesi gerektiğini, kazanımların kaybedilmesi anlamı taşıyan maddelerin
çıkartılmasını talep ettiler. Ayrıca yasa tasarısının alt komisyona gönderilerek, tüm
hizmet kollarının tek tek komisyonda fikirlerini dile getirmelerinin çok daha sağlıklı
olacağını dile getirdiler.
Ak Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, sendika başkanlarının dile getirdikleri endişelerini
dinledikten sonra şunları söyledi :”AKP olarak tabiî ki kimsenin hak kaybına uğramasını
istemeyiz, TBMM sorunların çözüm yeridir, sizlerin görüş ve önerilerinizi dinledim,
dengeleri gözeterek 74 milyon insanın hiç biri için bir ayrım yapmadan, toplumun
çıkarına olacak bir şekilde karar vermek gerekir. Ben plan bütçe komisyonunda görevli
arkadaşlara konuyu ileteceğim, sanırım alt komisyonda konunun daha detaylı
incelenmesi daha sağlıklı olacaktır. Kimseyi mağdur etmeden bu yasanın sağlıklı bir
şekilde çıkması için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.
35
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
03.02.2012 BAŞTA AFAD BAŞKANI OLMAK ÜZERE AFAD MÜDÜRLÜKLERİNİ
ZİYARET EDİYORUZ.
Geçtiğimiz günlerde AFAD Başkanlığına atanan Dr. Fuat Oktay Sendikamızın yönetim
kurulu tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Fuat Oktay, bu göreve atanmamızdan sonra
hızlı bir şekilde kurumu tanımaya başladığını, geçtiğimiz aylarda bir deprem felaketi
atlatan Van ve Ercişe gittiğini, bölgede yaşanan afet sonrasında yaşanan eksiklikleri ve
çözümleri üzerinde çalışma yaptıklarını ifade ettiği konuşmasında, önümüzdeki bir ay
içerisinde sendikalarında dahil olduğu bir toplantı yapmayı düşündüklerini ve kurumun
ve taşra teşkilatlarının sıkıntılarını masaya yatırmak istediklerini ifade ettiler.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise göreve yeni atanmış olmasından dolayı hayırlı olması
temennisinde bulunduktan sonra; AFAD teşkilatı kurulurken yasalarda oluşan
aksaklıklar taşra teşkilatlarında çalışan kamu görevlilerini sıkıntıya sokmaktadır. En
basitinden yemek problemleri bile onlarca ilimizde çözülmemiş yada çözülememiştir.
İnanıyoruz ki; bu azim ve gayret ile yasadan kaynaklanan problemleri el birliği ile
çözebileceğiz dedi.
Ziyarette Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz'da hazır bulundu.
Genel Merkez yönetim kurulumuz ve şubelerimizin AFAD Müdürlükleri ziyaretleri
aralıksız devam ediyor. AFAD Başkanlığının yanısıra; G.Antep, Elazığ, Yozgat,
Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Elazığ, Sakarya, Çankırı, Kastamonu,
Eskişehir Afad Müdürleri ve kurum çalışanları ziyaret edilmiş, kurumlarda yaşanan
sıkıntılar toparlanmıştır.
08.02.2012 TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ BAŞBAKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet Başbakan
Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik de hazır bulundu.
Sıcak diyalogların yaşandığı ve samimi bir havada gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5
saat sürdü. Meclis alt komisyonunda görüşülmeye başlanan kamu çalışanları
sendikaları kanun tasarısı hakkında görüş alış verişi yapılan görüşmede Başbakan'a,
Türkiye Kamu-Sen'in taleplerinden oluşan bir rapor sunuldu.
Başbakan konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen heyetinden bilgi alarak, talepleri
değerlendirmeye alacağını açıkladı. Başbakan ile yapılan görüşmede, kurumlarda
yaşanan sendikal ve siyasi baskılardan da söz edildi. Başbakan böyle bir baskının kabul
edilemeyeceğini söyleyerek bu tür olayların takibi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik'e talimat verdi.
Görüşmenin ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk basına
açıklamada bulundu. Toplu sözleşme yasa tasarısıyla ilgili olarak gündeme taşıdıkları
konuları hem sözlü olarak hem de rapor halinde Başbakan'a sunduklarını söyleyen
Koncuk, verilen sözlerin takipçisi olacakları belirtti.
28.02.2012 AFAD BAŞKANI İLE TOPLANTIDA PROBLEMLER KONUŞULDU.
Ocak ayı içerisinde AFAD Başkanlığına atanan Dr. Fuat Oktay Sendikamızın yönetim
kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni görevinde başarılar dilenmişti. 18 Şubat tarihinde
ikinci kez ziyaret edilen AFAD Başkanı Dr.Fuat Oktay, Genel Merkez yönetim kurulu üyelerini
toplantı salonunda daire başkanlarının da bulunduğu bir ortamda kabul etmişlerdir.
Toplantıda Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa
Yorulmaz ve Ömer Yankaş ile Denetleme kurulu Başkanı Nihat Aşçı ve denetleme
kurulu üyeleri Z.AbidinBüyükaslan, Ali Bayraktar veErol Selci de hazır bulundu.
Genel Başkan konuşmasında özellikle illerde bulunan AFAD Müdürlüklerinde ciddi
manada sıkıntılar yaşandığını, halen onlarca ilde yemek, ulaşım, harcırah gibi
problemlerin çözülmediği konularına vurgu yaptı. Kadro konusu, görevde yükselme
sınavları, dalış tazminatı gibi konularda masaya yatırılan konular arasın daydı.
AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise toplantıya özellikle daire başkanlarını da davet
ettiğini, problemlerin çözümü noktasında kendilerinin de katkılarının bulunacağını ifade
ederek, sunduğunuz dosyaları ekibimizle birlikte inceleyeceğiz, önümüzdeki günlerde
AFAD Müdürlerini de bir toplantıya çağırarak problemler hakkında kendilerinden de
ayrıntılı rapor isteyeceğini, sendika talepleri ile il raporlarını karşılaştırıp 2012 yılı
içerisinde yaniden yapılanma konusunda tüm çalışmalarımızı bitireceğiz dedi.
36
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
16.03.2012 GENEL BAŞKAN MERSİN'DE TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu bazı temaslarda bulunmak üzere bir günlüğüne
Mersindeydi. Başta Mersin İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü ve Toroslar
Belediyesinde çeşitli temaslarda bulunduktan sonra üyelerimiz ile de bir araya gelen
Genel Başkan temaslarının ardından Mersin'den ayrıldı.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU Mersin Şube Başkanı Nihat AŞÇI ve yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vedat GÜNGÖR'ü makamında
ziyaret ettiler. Mersin Şubemizle Özel İdarede İmzalanan toplu Sözleşmeden dolayı
teşekkür edip, görüş alışverişinde bulunuldu. İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ünal'ı
makamında ziyaret edilerek toplu sözleşme için İl Genel Meclisi olarak verdikleri
desteğe teşekkür edildi. Daha sonrada İl Genel Meclisi MHP Gurup Başkanı Fahrettin
KILIÇ ve CHP Gurup Başkanı Hüseyin YILDIRIM'ı birlikte ziyaret ederek toplu sözleşme
mücadelesine verdikleri destek için teşekkür edip, tüm personelleri ziyaret ederek
sorunlarını dinledi.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU mersin şube başkanı Nihat AŞÇI ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte il afet ve acil durum müdürlüğünü ziyaret ederek personelin sorunlarını
dinledi ve akabinde il Müdürü Mustafa ŞAHİN Makamında ziyaret edilerek personelin
sorunları iletildi ve çözüm önerileri sunularak bu konuların çözümü için sendika olarak
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, konunun sonuna kadar takipçisi
olacaklarını söyledi.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ziyaret edilerek Toplu Sözleşmenin yenilenmiş
olmasından dolayı kendilerine teşekkürlerini sunan Türk Yerel Hizmet-Sen heyeti daha
sonra kurum personellerini de ziyaret edilerek yenilenen toplu sözleşmesinin
çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundular.
20.3.2012 KARAKEÇİLİ VE KESKİN BELEDİYELERİNDE TEMASLARDA BULUNDUK.
Sendikamızın Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Kırıkkale Şube Başkanı Eyüp
Aygör ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kırıkkale İline bağlı Karakeçili ve Keskin Belediyelerini ziyaret ederek bazı görüşmeler
gerçekleştirdiler. Karakeçili Belediyesinde bulunan temsilcimiz ile birlikte kurumdaki üyelerimiz ile bir süre görüşen Türk Yerel Hizmet-Sen
heyeti, üyelerimizin verdiği bilgiler doğrultusunda Sayın Belediye Başkanı Salih Avan'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirerek son zamanlarda
maaşların zamanında ve düzenli ödenmesinden dolayı teşekkür edildi. Sayın Belediye Başkanı Salih Avan da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, imkânlarımız elverdiği sürece çalışanın maaşını zamanında ödeme noktasında gayretlerimiz devam ediyor dedi.
Karakeçili'den sonra Keskin İlçesine geçen Türk Yerel Hizmet-Sen heyeti burada temsilci ve üyelerimiz ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme
gerçekleştirildi. Son aylarda sendikamız saflarına katılan Keskin Belediyesi personelleri her bir memurun yaklaşık 30 bin TL gibi bir alacağı
bulunduğunu, bu meblağın her ay yaklaşık 1.000 TL daha artarak devam ettiğini ifade ettiler. Sendika olarak her türlü hukuki girişimlerde
bulunacağımızı, eylemse eylem, basın açıklaması ise basın açıklaması, grev ise grev yapacağımız ifade edilerek önümüzdeki günlerde
Sendikamızın avukatı ile birlikte Keskin'e tekrar geleceğimizi ifade ettik. Sayın Belediye Başkanı ile görüşme yapmak istediğimizde ise
kendilerinin apar topar il dışına çıktığı bilgisine ulaşılmasının ardından ilçeden ayrılan heyetimiz önümüzdeki günlerde Keskin de her türlü
eylem ve etkinliği yapacaktır.
Özellikle Keskin Belediyesinde çalışan personellerin maaşlarının ödenmemesi çok ilginç bir durum. Yıllarca İçişleri Bakanlığı yapan şu an
Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Beşir Atalay'ın memleketinde böyle bir durumun oluşması akıllara ziyan bir durumdur. Hem
İçişleri Bakanı olarak görev yapacaksın şimdi de Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacaksın ve kendi ilçendeki belediyede görev yapan
belediye çalışanlarının her birinin ayrı ayrı 30 bin TL ye yakın alacağı olsun.
Ya bu durumu çözün ya bırakın gidin!
37
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
27.03.2012 ANKARA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ZİYARET EDİLDİ
Genel Merkez ve Ankara Şubemizden oluşan beş kişilik bir heyet Ankara AFAD İl
Müdürlüğü personellerini ziyaret etmek, çalışma ortamlarını görmek ve bir dizi
temaslarda bulunmak üzere AFAD Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirildi. Genel
Merkezden Genel Başkan İlhan Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri Bahri Kapusuzoğlu
ile Mustafa Yorulmaz, Ankara Şubeden Şube Başkanı Metin Yılmaz ve yönetim kurulu
üyesi M.Sıtkı Fidan'ın hazır bulunduğu ziyarette, İl Müdürlüğünde görev yapan kurum
personelleri ile bir araya gelme fırsatı bulundu.
Yaklaşık 30 kişilik bir grup ile sohbet toplantısı düzenleyen ekibimiz, kurum
personellerinin çalışma şartlarının belirsizliği, yemek ve ulaşım problemlerinin
çözülmediği, binanın fiziken olumsuzluklarından kaynaklanan problemlerini dinleyip
gerekli notları aldıktan sonra, bina içerisindeki bazı bölümlerde de inceleme yaparak
binanın AFAD' a yakışmayan bir görüntüsü olduğunu, tüm bu olumsuzlukların el birliği
ile giderilmesi noktasında sendika olarak elimizden geleni yapacağımız taahhüdünde
bulunuldu.
Yapılan ziyaretin ardından AFAD İl Müdürü ile görüşme talebimiz ise il müdürünün izinli
olması sebebi ile gerçekleştirilememiş, il müdür vekili makamında ziyaret edilmiş,
samimi bir ortamda cereyan eden görüşmede kurum personellerinin sıkıntıları müdür
vekiline iletilmiş, kendileri de notlarını aldıktan sonra il müdürünün izin dönüşünün
ardından yemek probleminin çözülebileceğini ifade etmişlerdir.
30.03.2012 MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANINA NEZAKET ZİYARETİNDE
BULUNDUK.
Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı için Antalya'nın Manavgat
ilçesine gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Teşkilatlanma Sekreteri Mustafa Yorulmaz ve EğitimMevzuat Sekreteri Ömer Yankaş, Antalya Şube Başkanı Ergün Ekice ve şube yönetim
kurulu üyeleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti.
09.04.2012 ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE TEMASLARDA BULUNDUK
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz bir dizi temaslarda bulunmak üzere Balıkesir ve Çanakkaleye gitti.
Genel Merkez Yönetim kurulu üyelerimiz beraberinde Balıkesir Şube Başkanı Halil
Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri olduğu halde Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok,
Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Özenç, Ali Öztozlu ve Tuna Aktürk'ü
makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştüler. İlki geçen yıl yapılan ve süresi dolan
Toplu Sözleşmenin yenilenmesi konusundaki talepler kendilerine iletilmiş, belediye
başkanı Sayın İsmail Ok ise çalışmaların Belediye Başkan yardımcıları ile şube başkanı
arasında devam ettiğini ve en kısa sürede görüşmelerin neticelenerek imzaların
atılacağını ifade ettiler.
22.04.2012 GENEL BAŞKANIMIZ MALKARA BELEDİYESİNE ZİYARETLER
GERÇEKLEŞTİRDİ
19 Nisan 2012 Perşembe günü saat: 16.00' da Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı
İlhan KOYUNCU, İstanbul 1 nolu Şube Başkanı Cumalı KAYA, Teşkilat Sekreteri Necati
KORDALI, Malkara Belediye Başkanı Birol KAYA'yı makamında ziyaret etti.
Başkan Birol KAYA yaptığı açıklamada; “Türk Yerel Hizmet Sendikası Yetkililerinin
ziyaretlerindeki amacın, yeni yasanın yürürlüğü girmesi, sözleşmeden gelen hakları
tüm memurlara bildirmek, yasamızın verdiği hukuki çerçeveler içerisinde çalışanlar
adına toplu iş sözleşmesi yaparak, memurlarımızın moral ve motivasyonlarını
yükselterek, mali yönden onları biraz olsun rahatlatmanın gerektiğini, böylece
memurlarımızın güler yüzle Malkara halkımıza daha iyi hizmet etmelerini
sağlayabileceğiz” dedi.
38
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
28.04.2012 ÇANKIRI'DA TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR.
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Çankırı Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi Metin Memiş'ten oluşan bir heyet ile Çankırı Valisi Vahdettin Özcan'ı
makamında ziyaret ederek bir süre görüştük.
Ziyarette Genel Başkanımız İlhan Koyuncu bir konuşma yaparak geçtiğimiz aylarda zatı aliniz ile yaptığımız görüşme neticesinde Çankırı İl Özel İdaresinde görev yapan kamu
görevlilerini kapsayan bir toplu sözleşme talebimizi iletmiş, talebimiz de tarafınızdan
uygun bulunmuştu. Konunun İl Genel Meclisine gelmesi noktasında ise bazı tereddütler
oluşması, kanun çalışmasının henüz tamamlanmamış olması gerekçeleri ile konu
askıya alınmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 4 Nisanda TBMM'nde görüşülen kanun
kabul edilmiş ve 17 Nisanda Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
durumda konunun ilk İl Genel Meclisinde görüşülmesi noktasında emirlerinizi
bekliyoruz dedi.
Sayın Valimiz Vahdettin Özcan ise; evet yasa yürürlüğe girmiştir. Önümüzde yasal bir
engel kalmamıştır. Bizde sözleşme yapılması ile ilgili teklifimizi İl Genel Meclisine tekrar
getireceğiz. Meclisimizin tarafımıza vereceği yetkiden sonra Çankırı İl Özel İdaresinde
yetkili olan sendika ile sözleşmemizi yaparak çalışanlarımızın ekonomik durumlarına
katkı sağlamayı istiyoruz dedi.
Ziyarette Genel Başkan İlhan Koyuncu'nunyanısıra Genel Merkez yönetim kurulu
üyeleri Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ile Ömer Yankaş, Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi Metin Memiş, Çankırı Şube Başkanı Erol Selci ve yönetim kurulu üyesi Kamil
Okçu'da hazır bulundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Canbaz'da makamında ziyaret edilerek yaklaşık bir
saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen
görüşmeye Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Şube Başkanımız Erol Selci
katıldı.
Sohbetin ağırlıklı konusunu Çankırı İl Özel İdaresinde toplu sözleşme yapılması
oluşturdu. Genel Başkanımız İlhan Koyuncu sabah Sayın Valimiz ile bir görüşme
gerçekleştirdiğimizi ve konuyu zat-ı alilerine aktardığımızı ifade ederek Sayın Vali
konuyu İl Genel Meclisine getireceklerini ifade etmişlerdir. Bu noktadan sonra İl Genel
Meclisimiz üzerine düşeni yapmalı ve Vali beye yetki vererek çevrede onlarca ilde
yapılmış olan sözleşmenin Çankırı da da yapılmasını sağlama noktasında katkı
sunmalarını bekliyoruz dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Canbaz'da Şubat ayında yasanın çıkmamış
olmasından dolayı İl Genel Meclisimizde bir tereddüt oluşmuştur ve reddedilmiştir.
Madem yasa çıktı ve Sayın Valinin Meclisimize teklifi ile işlem başlayabiliyor. Sayın
Valinin teklif etmesi durumunda Meclisimiz konu hakkında Valimize yetkiyi vererek
gecikmeli de olsa Özel İdare çalışanlarının sözleşmeye kavuşmasına katkı
sağlayacağız dedi.
Daha sonra İl Genel Meclisi salonunda Özel İdare personeli ile bir araya gelen
sendikamız yöneticileri ve Genel Başkanımız yaklaşık bir saat toplu sözleşme
kanununun uygulanması ve geldiğimiz süreç hakkında çalışanlara bilgiler sundular,
karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantının ardından kurum çalışanları
odalarında ziyaret edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.
Çankırı ziyaretinin son bölümünde Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı başta olmak
üzere kurum müdürleri, Çankırı Belediyesinde görev yapan üyelerimiz görev yerlerinde
ziyaret edilerek çalışmalarımız hakkında bilgiler verildi.
28.04.2012 GENEL BAŞKAN TRAKYA'DA TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Cumali Kaya ve Teşkilat
Sekreteri Necati Kordalı ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çeşitli temaslarda
bulundu.
39
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
09.07.2012SENDİKAMIZIN 20.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ESKİ GENEL
BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK.
Sendikamızın 20.Kuruluş Yıldönümünde Eski Genel Başkanlarımızla biraraya geldik.
Sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar görev yapmış olan genel başkanlarımızdan
M.Ali Baz'ın bir cenaze münasebeti ile il dışında bulunması münasebeti ile katılamadığı,
Muharrem Beşir, Selver Korkut, Muzaffer Demirbaş ve Mehmet Çengel'in katıldığı
programda Genel Başkan İlhan Koyuncu yaptığı kısa konuşmada Sendikamızın
20.Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz
günlerde Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen kutlama programına katılamayan
genel başkanlarımız olmuştu. Hem Türkiye Kamu-Sen plaketlerini vermek hem de
sendikamızın hazırlamış olduğu hediyeleri takdim etmek, bir ve beraber olduğumuzun
görüntüsünü vermek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün öyle bir gün ki
Denetleme Kurulumuz da aramızda ayrıca eski Bursa Şube Başkanımız Faruk Tok'ta
tedavi için Ankara'ya gelmişti, bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı ziyadesi
ile mutluyuz dedi. Daha sonra Sendikamıza hizmet etmiş eski genel başkanlara
plaketleri takdim edilerek bundan sonraki hayatlarında başarılar dilendi.
07.09.2012 AFAD BAŞKAN YARDIMCISI İLE PROBLEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ve Ömer Yankaş'dan oluşan Türk Yerel
Hizmet-Sen heyeti AFAD Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız bu tür ziyaret ve görüş alışverişinin daha sık
yapılmasının hem kendileri hem kurumları hem de kurum çalışanları açısından önemli olduğunu ifade ettiler.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise; yaptığı konuşmada daha önceleri AFAD Başkanı Sayın Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ettiğini hatta ikinci
görüşmenin heyetler halinde yapıldığından bahisle, o günlerde görüşülen konuların akıbetlerinin ne olduğunu sordu?
AFAD Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ise verdiği cevapta yasa çalışmasının son noktaya geldiğini TBMM açıldığı anda 5902 sayılı
kanunda yapılacak düzenlemenin gündeme alınacağını ve inşallah 2012 yılı bitmeden yasanın değiştirileceğini ve eksikliklerin
düzeltileceğini ifade ettiler. Afet Acil Durum Müdürlüğü personellerinin İl Özel İdarelerde yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinden
faydalanması konusundaki gerek Maliye Bakanlığı gerekse Devlet Personel Başkanlığı yazılar net ifadeler içermesine rağmen mali konunun
hangi kalemden karşılanacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Biz başkanlık olarak personellerimizin bu ödemeden faydalanmasını
arzu ediyoruz. Halen Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde ödemelerin hangi kurum bütçesinden
ödeneceğinin netleşmesini bekliyoruz. Umuyorum ki çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanacaktır dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun Suriye de yaşanan iç savaş neticesinde ülkemize sığınan yüzbine yakın Suriyeli mültecinin Ülkemizin
yaklaşık on vilayetinde konuşlandırıldığını, bu illerde görev yapan Müdürlük personellerinin çalışma saatlerinin üzerinde bir mesai
uygulanması başlandığını, bu illerde (Hatay, G.Antep, Ş.Urfa, Osmaniye, K.Maraş, Adıyaman, Adana vs.) görev yapan kamu görevlisi
arkadaşlarımıza mesai ücreti verilmesi konusunda bir çalışma yapılması konusundaki talebimize ise; Sayın Başkan Yardımcısı evet bu
konuda aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu konu kurum olarak bizi de üzmektedir. Bu konu üzerinde de bir çalışma yapabiliriz dedi.
Genel Başkanın son olarak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de aynen Emniyet hizmetleri sınıfında olduğu gibi Fiili yıpranma
zammından faydalandırılması konusunda bir çalışma ya da bir taleplerinin olup olmadığı sorusuna ise; AFAD Başkan Yardımcısı Mehmet
Sinan Yıldız biz kurum olarak müdürlüklerimizde görev yapan personellerimizin aylık maktuu mesaiye kavuşturulmasını arzu etmekteyiz
bunun yanı sıra sizin yıpranma konusundaki talebinizi de dikkate alacağız. Sendika olarak bizlere talep ve önerilerinize ait bir dosya
hazırlayıp sunmanız durumunda elimizde yazılı taleplerde olur, bu durumda eksikliklerin tamamlanması daha kolay olur düşüncesindeyim
dediler.
40
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
09.09.2012 ZABITA TEŞKİLATLARINI ZİYARET EDEREK ZABITA HAFTALARINI
KUTLADIK.
Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Mustafa Yorulmaz beraberinde Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz olduğu halde
Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gündoğmuş'u makamında ziyaret ederek
Zabıta Haftalarını kutladı ve çiçek takdim ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Zabıta Müdürü Mehmet Gündoğmuş böyle bir günde teşkilatımızı yalnız
bırakmayan Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkan ve Genel Merkez Yönetim kurulu
üyelerine teşekkür ediyorum dedi.
Genel Sekreterimiz Bahri Kapusuzoğlu ise Zabıta Teşkilatı yerel yönetimlerin
vazgeçilmez unsurlarıdır. Tüm uğraşlarımıza rağmen Zabıta personeline yıpranma
zammının verilmemiş olması sizleri olduğu kadar bizleri de üzmektedir. Ümit ediyoruz ki
önümüzdeki günlerde bu problem çözülecektir. Bu vesile ile Zabıta Haftanızı kutluyoruz
dedi.
Daha sonra kurum zabıtaları ziyaret edilerek çikolata ikram edildi.
Keçiören Belediyesinden sonra Sincan Belediyesi Zabıta müdürlüğü ziyaret edilerek,
Zabıta Müdürü İhsan Duman'a da çiçek takdim edilerek Haftaları kutlanmış, zabıta
personellerine de çikolata ikram edilmiştir.
Zabıta Müdürü İhsan İhsan Duman bu güne kadar hiç bir kurum ve kuruluş Zabıta
Haftası kutlamak için bizleri ziyaret etmemişti. Ziyaretinin inşallah başkalarına da örnek
olur dedi.
17.09.2012 LEFKE BELEDİYESİ İLE SİLİFKE BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR ÖN
PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNE KATILDIK.
KKTC'nin Lefke Belediyesi ile Mersin İli'ne bağlı Silifke Belediyesi arasında kardeş
belediye ön protokolü Türk Yerel Hizmet-Sen öncülüğünde imzalandı. İçişleri ve Yerel
Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun şahitliğinde imzalanan protokole, Lefke
Belediye Başkanı Mehmet Zafer ile Silifke Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel imza
koydu.
İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda yer alan törende, İçişleri ve Yerel Yönetimler
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Kıbrıs Türk Memur-Sen
Genel Başkanı Çelebi Ilık, Türk Yerel izmet-Sen Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri,
şube başkanları ile Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ve
diğer yetkililer de hazır bulundu.
Silifke Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel, Silifke Belediyesi olarak yurt dışında 3
kardeş belediyeye sahip olduklarını, bugün imzalanan protokolün bir iyi niyet protokolü
olduğunu ancak gerekli yetkiler alındıktan sonra büyük bir törenle asıl protokolün
imzalanacağını söyledi.
Lefke Belediye Başkanı Mehmet Zafer de, bugün imzalanan iyi niyet protokolünün
yakında aslının imzalanacağını ifade ederek, bu anlaşmayla, iki şehir arasındaki
işbirliğinin daha ileriye taşınacağını vurguladı.
Genel Başkan İlhan Koyuncu da, “Lefke Belediyesi ile Silifke Belediyesi arasında bugün
Sayın İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanımızın huzurunda Kardeş Belediye ön
protokolünü imzalıyoruz. Başta Türk Yerel Hizmet-Sen olarak böyle bir protokolün
imzalanmasına vesile olduğumuz için mutluyuz, huzurluyuz. Bu protokol Büyük önem
verdiğimiz Kıbrıs Davasının tanınıp gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.
İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, en büyük hedeflerinin;
KKTC ile Anavatan Türkiye'deki belediyelerin yakın işbirliğinde olması ve kardeşlik
bağlarını geliştirmesi olduğunu belirterek, bu konuda adıma atan iki belediyeyi kutladı.
41
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
18.09.2012 SENDİKAMIZIN KIBRIS TÜRK MEMUR-SEN VE HÜR-İŞ SENDİKASI
ZİYARETİ
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Başkanlar Kurulu üyeleri önce Kıbrıs Türk Memur-Sen'i
ardından da Hür İş Sendikasını ziyaret ederek, Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri
ile bir süre görüştü.
Kıbrıs Türk Memur-Sen'i ziyaret eden Başkanlar Kurulu üyelerimizi kabul eden Genel
Başkan Çelebi Ilık ve yönetim kurulu üyeleri, “ziyaret ve özellikle de Başkanlar Kurulu
Toplantısının Kıbrıs'ta yapılmasının Anavatan-Yavruvatan kaynaşmasını
perçinleyeceğini ifade ederek, Türkiye Kamu-Sen'li olmaktan, Türkiye Kamu-Sen'in
Kıbrıs temsilcisi olmaktan, Türk Yerel Hizmet Sendikasını Kıbrıs'ta ağırlamaktan onur
duyuyorum” dedi.
Genel Başkan Koyuncu ise; “KKTC'de sizler gibi dostlarımız, gardaşlarımız
olmasından, Başkanlar Kurulu Toplantısını da Kıbrıs'ta yapmaktan büyük mutluluk
duyduk. İnanıyorum ki bundan sonra Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalardan en az
bir tanesi her yıl bir toplantısını Kıbrıs'ta yapacaktır” dedi.
Daha sonra Hür İş Sendikasını ziyaret eden Başkanlar Kurulumuzu Genel Başkan
Yakup Latifoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Genel Başkan Yakup Latifoğlu; “biz de Türk-İş bünyesinde yer almaktan, Türkiye KamuSen ile aynı safta olmaktan bizlerle birlikte olmanızdan dolayı mutluyuz huzurluyuz.
Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor, cesaret veriyor” dedi.
19.09.2012 BAŞKANLAR KURULUMUZ, DENKTAŞ'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ.
Kıbrıs Türk Memur Sendikası'nın davetlisi olarak Kıbrıs'ta bulunan Türk Yerel Hizmet
Sendikası Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve beraberindeki heyet, KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mezarını ziyaret etti.
Heyet, burada Rauf Denktaş'ın yaverliğini yapan emekli Albay Naci Erçal ve Denktaş'ın
aile yakını Güvenç Cantaş'a taziyelerini sundu, dua etti ve Denktaş'ın mezarına çiçek bıraktı.
Daha sonra Türk Yerel Hizmet Sendikası adına taziye defterini imzalayan Genel
Başkan İlhan Koyuncu taziye defterine duygularını aktardı.
19.09.2012 KKTC ÇALIŞMA BAKANI SENDİKAMIZI KABUL ETTİ.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Kıbrıs Türk Memur
Sendikası'nın (Memur-Sen) davetlisi olarak Kıbrıs'ta bulunan Genel Başkan İlhan
Koyuncu ve beraberindeki heyetimizi kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ki kabulde, Hür-İş Federasyonu Başkanı
Yakup Latifoğlu ile Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Çelebi Ilık da hazır bulundu.
Kabulde ilk sözü alan Çelebi Ilık, Bakan Ünverdi ile Kıbrıs Türk Memur-Sen'in işbirliği
içinde çalışmalarını sürdüreceğine inanç belirtti.
Genel Başkan İlhan Koyuncu da, çalışanların hak ve menfaatlerinin iyileştirilmesi
yönünde, KKTC'deki sendikalar ve Çalışma Bakanı ile diyalog içinde olduklarını
belirterek, “yavru vatanda çalışana değer veren bir Çalışma Bakanı görmekten
memnun olduklarını” kaydetti.
KKTC'de Hür-İş ve Kıbrıs Türk Memur-Sen'in Türkiye Kamu-Sen Federasyonu'na üye
olduğunu anımsatan Koyuncu, KKTC'nin uluslararası arenada tanıtımı için iki sendika
ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, konuk heyete ziyaretinden
dolayı teşekkür ederek, sendikalarla çalışma hayatında uyumla çalışmaya özen
gösterdiklerini ifade etti.
42
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
26.09.2012 GENEL BAŞKANIMIZ BARTIN VALİSİ BÜLENT SAVUR'A NEZAKET
ZİYARETİNDE BULUNDU.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu Bartın Valisi Bülent Savur'a Nezaket Ziyaretinde
Bulundu. Ziyarette Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi
Sezai Hangisi de hazır bulundu.
Genel Başkan tarafından ziyaret anısına Sayın Vali'ye Türkiye Kamu-Sen
yayınlarından olan bazı kitaplar hediye edildi.
27.09.2012 GENEL BAŞKAN KIRIKKALE VALİSİNE ZİYARETTE BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu beraberinde Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Kırıkkale
Şube Başkanı Eyüp Aygör, Şube yönetim kurulu üyeleri Sedat Bektaş, Necmettin
Uğurer ve Vedat Başer'den oluşan heyet ile Kırıkkale Valisi olarak atanan Sayın Ali
Kolat'a nezaket ziyaretinde Bulundu.
Genel Başkan İlhan Koyuncu. yaptığı konuşmada; Kırıkkale Valisi olarak atanmış
olmanız Türk Yerel Hizmet Sendikası olarak bizleri mutlu etmiştir. Sivas Valisi
olduğunuz dönemden biliyoruz zat-ı alinizi. İmzaladığınız sözleşme ile Sivas İl Özel
İdaresinde görev yapan kamu görevlilerini ciddi manada rahatlatmıştınız. Bizde sendika
olarak geçtiğimiz aylarda Kırıkkale İl Özel İdaresinde bir sözleşme imzaladık. Ancak;
mevzuattaki boşluklardan dolayı İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personelleri kapsam
dışında kalmıştı. Son dönemde Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokratlarının yaptığı
görüşmeler neticesinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de İl Özel
İdarelerinde imzalanan sözleşmelerden faydalanacağı, kaynağında il Özel İdaresi
bütçesinden sağlanacağının İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilmesi üzerine Kırıkkale İl
Afet Acil Durum Müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızın da bu haktan
faydalandırılması konusunda talimatlarınız bu konuyu çözecektir dedi.
Sayın Vali Ali Kolat ise; Sivas İl Özel İdaresinde bir sözleşme yaparak kamu görevlilerini
rahatlattığımız doğrudur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizden önce görev yapan Sayın
Valimiz de Kırıkkale İl Özel İdaresinde bir sözleşme imzalamış. Sıra İl Afet Acil Durum
Müdürlüğüne geldiğini ifade ediyorsunuz. Doğrudur gelmiştir. Yalnız bahsettiğiniz
evraklar tarafıma intikal etmemiştir. Bahsedilen evrakların tarafıma intikalinin ardından
hukuken bir araştırma yaparak bir problem olmayacaksa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
personelinin alması konusunda da ek bir protokol ile meseleyi hallederiz dedi.
29.09.2012 İTFAİYECİLER HAFTASI MÜNASEBETİ İLE ANKARA B.ŞEHİR
BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATINA ZİYARET.
İtfaiyeciler Haftası Münasebeti ile Sendikamızın Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu,
Genel Teş. Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Ömer
Yankaş tarafından Ankara Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı ziyaret edildi.
13.10.2012 SENDİKAMIZDAN GAZİANTEP VALİSİNE ZİYARET.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep İlimize giden Sendikamız
Genel Başkanı Sayın İlhan Koyuncu ve Genel Sekreterimiz Bahri Kapusuzoğlu,
program çerçevesinde Gaziantep Valisi Sayın Erdal Ata'yı Valilik makamında ziyaret
ederek bir süre görüştü. Ziyarette Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ile Türk Sağlık-Sen
Şube Başkanı Kemal Kazak ve Gaziantep İl Temsilcimiz Ahmet Koç'ta hazır bulundu.
Ziyarette bir konuşma yapan Genel Başkan, 4688 sayılı yasada yapılan düzenleme ile
Mahalli idarelerde sözleşme yapılmasının önü açılmıştır. Zat-ı alinizin daha önce görev
yaptığınız ilimiz Zonguldak'ta Sayın Valimiz ile il özel idaresini kapsayan bir sözleşmeye
karşılıklı imza atarak kamu görevlilerinin ekonomik durumlarına katkı sağlamış olduk.
Ancak geldiğimiz noktada ülkemizde bulunan 81 vilayetin yaklaşık olarak 70 inde
sözleşme yapılmış olmasına rağmen halen büyükşehir statüsünde olan
Gaziantep'imizde bu sözleşme yapılamamış ve kurum çalışanları diğer illere göre
mağdur duruma düşmüşlerdir. Sizlerden Gaziantep İl Özel İdaresinde görev yapan
kamu görevlilerini de kapsayan biz sözleşmenin imzalanması çalışanlarımızın moral ve
motivasyonunu yükseltecek, iş verimini artıracaktır dedi.
Sayın Valimiz Erdal Ata ise; evet bu güne kadar ilimizde bir sözleşme imzalanmamıştır.
Aslında ben ilin valisi olarak eşit işe eşit ücretten yanayım. Kurumlar arasında farklılıklar
olması beni rahatsız etmektedir. Eğer ki 70'e yakın ilimizde sözleşme yapılarak kamu
görevlilerine ek ödemeler yapılmakta ise biz de arkadaşlarımız ile bir durum
değerlendirmesi yaparız. Şartlarımız uygun ise biz de mamurlarımıza gerekli ödemeyi
yapmaktan kaçınmayız dedi.
43
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
20.10.2012 GENEL BAŞKAN HATAY'DA TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu Hatay İlinde
temaslarda bulundu. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşen Türk Yerel
Hizmet-Sen heyetine İl Temsilcimiz Mustafa Şener eşlik etti. Daha sonra İl Özel İdaresi
ziyaret edilerek kurum çalışanları ile görüşüldü. Ovakent, Payas, İskenderun
Belediyelerini de ziyaret eden Genel Başkan Belediye Başkanları, kurum idarecileri ve
kurum çalışanları ile bir araya gelme fırsatı da buldu.
Akşam Hatay İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen çevre belediyelerden yaklaşık
200 kişinin katıldığı Dayanışma Yemeğine katılındı. İskenderun İlçe Temsilcisi Cengiz
Çeyner, Hatay İl Temsilcisi Mustafa Şener, Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Antakya
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çaparali birer konuşma yaptılar. Yemekten sonra
İskenderun da gece nöbetinde olan Zabıta ve İtfaiye teşkilatı da ziyaret edilerek bilgi
alışverişinde bulunuldu.
05.12.2012 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ MALATYA'DA
TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Yorulmaz ve Ömer İlbeği Malatya'da
temaslarda bulundu. Malatya Şube Başkanı Dilaver Sarıcı'nın da eşlik ettiği ziyaretlerde
belediye başkanlarının yanısıra kurum çalışanları da ziyaret edilerek son dönemde
kamu görevlilerini yakından ilgilendiren konular hakkında kurum personelleri bilgilendirildi.
15.12.2012 ERZURUM ŞUBEMİZ İLE BİRLİKTE ŞUBEYE BAĞLI İLLERDE
ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK.
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz
Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Güven ile
birlikte şubeye bağlı illerde ziyaretler gerçekleştirdi. Ardahan AFAD İl Müdürü Tuncay
Aras, akabinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Mete Özdemir daha sonra da Ardahan
Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu makamında ziyaret edilerek bir süre görüşüldü.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'a da bir nezaket ziyareti gerçekleştirilerek
görüş alışverişinde bulunuldu.
Göle Belediyesi İtfaiye Amiri Tekin Tekin ve Hanak Belediye Başkanlığı da ziyaret
edilerek Belediye Başkan vekili ile bir süre görüşüldü.
16.12.2012 ERZURUM'DA KURUM VE KURULUŞLAR ZİYARET EDİLDİ.
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz,
Erzurum Şube Başkanımız Nevzat Kukara ve şube yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile
Erzurum ilinde kurum ziyaretlerinde bulundu.
Çat Belediye Başkanı ve kurum personelleri, Oltu, Narman, Tekman Belediyeleri, İl
Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve kurum personelleri, İl Afet Acil Durum Birlik
Müdürü ve İl AFAD Acil Durum Müdürü ile kurum personelleri ziyaret edilerek görüş
alışverişinde bulunuldu.
Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısına gerekse İl Afad Acil Durum Müdürü
ile Birlik Müdürlerine AFAD İl Müdürlüğü personellerinin de İl Özel İdaresinde yapılan
sözleşmeden faydalanmaları yönündeki sendikamızın talepleri iletilmiş, konunun
takipçisi olacağımız netice alınamaması durumunda konuyu yargıya taşıyacağımız
kendilerine bildirilmiştir.
16.12.2012 ARTVİN, RİZE, TRABZON, GÜMÜŞHANE İLLERİNDE TEMASLARDA
BULUNDUK.
Artvin İli Borçka Belediye Başkanı Oral Küçük ile yapılan görüşmeye Belediye temsilcimiz
Bekir Dizdaroğlu da katıldı. Yılbaşında yenilenecek olan sözleşmenin detayları
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurum personeli ile de bir araya gelen
heyetimize aynı günün akşamı Sayın Belediye Başkanı tarafından bir akşam yemeği verildi.
Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ile yapılan görüşmede ağırlıklı konu İl Özel
İdarede yapılan sözleşmeden İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de
faydalandırılması talebinde bulunuldu. Faydalandırılması durumunda konuyu yargıya
taşıyacağımızın bilinmesi konusunda ayrıntılı bilgi verildi. Daha sonra AFAD Müdürlüğü
personelleri ziyaret edildi.
Trabzon İl Afet Acil Durum Müdürlüğü de ziyaret edilerek bir görüşme gerçekleştirildi.
44
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
18.12.2012 ERZİNCAN ŞUBE İLE MUŞ VE ERZİNCAN'A BAĞLI KURUM
ZİYARETLERİNDE BULUNDUK.
Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz Erzincan Şube
Başkanı Savaş Ağsu'nun da katılımı Muş Belediyesi, Tercan, Üzümlü Belediyesi ile
Erzincan İtfaiye Müdürlükleri ziyaret edildi.
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası (Türk Yerel Hizmet-Sen) Genel Sekreteri Yusuf Bahri Kapusuzoğlu, Muş
Belediyesi'ni ziyaret etti.
Genel Merkez yöneticilerimiz Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ve Erzincan Şube
Başkanı Savaş Ağsu'yla birlikte gelen heyeti makamında kabul eden Belediye Başkan
Vekili Muhterem Bozkurt, belediyeyle ilgili bilgi verdi. Belediye çalışanlarına sağlanan
imkânlara da değinen Bozkurt, Belediye Başkanı Necmettin Dede'nin personele çok
önem verdiğini belirtti. Bozkurt; “Muş Belediyesi 2004'ten bu yana Başkanımız Sayın
Necmettin Dede eliyle yönetiliyor. Başkanımız kamudan gelen bir profile sahip ve gerek
bürokrasi kimliği, gerek de parlamenter kimliğiyle başarılı çalışmalar yapıyor. Sayın
Başkanımız yıllarca Ankara'da hem bürokraside hem de siyasette görev yürüten bir
şahıs olduğu için kendimizi şanslı addediyoruz. Başkanımız özellikle çalışanlarına
değer veriyor ve memur-işçi haklarını el üstünde tutuyor. Zaten çalışanlarının hakkını
vermezsen başarıyı da yakalayamazsın. Tabi bunlar ekip işidir. Ekibine iyi bakmazsan,
haklarını korumasan, başarı elde edilmez. Bu sebeplerden dolayı başkanımız
memurundan taşeron işçisine kadar herkese değer veriyor” dedi.
Genel Sekreteri Yusuf Bahri Kapusuzoğlu ise, bölge gezisine çıktıklarını ve bu
kapsamda Muş'a geldiklerini kaydetti. Personele gösterilen ilgiden dolayı Başkan Vekili
Muhterem Bozkurt'a teşekkür eden Kapusuzoğlu; “Kamu çalışanları arkadaşlarımızın
ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirme noktasında göstermiş olduğunuz
fedakârlıklardan dolayı da ziyaret vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye KamuSen, büyük bir aile. Muş'ta da üyelerimizin bulunması bizi mutlu etmektedir. Ayrıca
sizleri tanımış olmaktan memnunuz. Sizlerin de kurumsal manada Ankara'daki her türlü
işlerinizde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyarız” dedi.
18.12.2012 ANKARA ŞUBE İLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
Sendikamız Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri, Ankara Şube yönetim kurulu üyeleri
ve Sendikamızın Ankara Şubesine geçmişte ve günümüzde büyük katkıları bulunmuş
olan üyelerimiz ile İstişare Toplantısı düzenlendi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu yaptığı açılış konuşmasında; sizler sendikamızın kurulup,
büyümesinde büyük emekler sarfetmiş, emek sarfetmeye de devam eden kişilersiniz.
Sizlerin hangi şartlarda mücadele ettiğini biliyorum mücadelenizden dolayı kutluyorum.
Bu gün geldiğimiz noktada yetkili duruma gelmiş olan sendika Ankara gibi bir
büyükşehir de sözleşme imzalayamayarak etkisizliğini belgelemiştir. Bu durumu
belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine anlatma noktasında sizlere büyük
görevler düşmektedir. Bu vesile ile katılımınızdan dolayı sendikamız adına
şükranlarımızı sunarım dedi.
Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz da bu gün her zamankinden daha fazla birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız var. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse önümüzde
duramaz dedi.
25.12.2012 GAZİANTEP İLİNDE TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yard. Mustafa Yorulmaz'ın Gaziantep
ilindeki temas ve görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelere Türkiye Kamu-Sen
Gaziantep İl Temsilcisi ile Sendikamızın Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Koç'ta eşlik ediyor.
Ziyaretler kapsamında Gaziantep Valisi Sayın Erdal Ata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
ile İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlileri ziyaret edilmiş, toplantılar
düzenlenmiş, problemlerin aşılması. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin
imzalanması noktasında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, İl
Temsilcisi Ahmet Koç ve Tüm-bel-sen Şube Başkanı Bekir Hançerkıran İl Özel İdare
Genel Sekreteri Ömer Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde
başarı dileği ve temennisinde bulundular. Görüşme sırasında SDT (Sosyal Denge
Tazminatı) hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.
45
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
07.01.2013 ÇORUM'DA TEMASLARDA BULUNDUK.
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz
Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çorum il özel idare ve Sungurlu İlçe Özel
İdare Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlar ile bir süre görüştü.
Çorum İl Özel İdaresini ziyaret eden Genel Başkan Yardımcılarımız Sendikamızın İl
Temsilcisi Erol Yaşıtlı ve üyelerimizi ziyaret ederek bir süre görüştüler. Daha sonra
AFAD İl Müdürlüğüne geçen heyetimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'yı
makamında ziyaret ederek AFAD İl Müdürlüklerini sıkıntıları hakkında görüş
alışverişinde bulundular. Görüşmede şube müdürleri de hazır bulundu.
Daha sonra kurum personelleri ile de bir toplantı yapan Genel Başkan Yardımcılarımız;
Çorum İl Özel İdaresinde yapılmış olan ve geçtiğimiz günlerde yenisi yapılmış olan
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden AFAD çalışanlarının faydalanamamış
olması sendikamız tarafından kabul edilebilir durum olmadığı ifade edilerek, şu an için
15 civarında ilimizde AFAD personelleri bu sözleşmelerden faydalanırken Çorum'da
faydalandırılmamasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu güne kadar yaklaşık olarak
yirmibeş ilimizde bu konuyu yargıya taşıdık isteriz ki Çorum yirmi altıncı ilimiz olmasın
ama mücadele etmeden bazı haklarımızı alamıyorsak mücadele etmekten vaz
geçmeyeceğimiz ifade edilmiştir.
Sungurlu İlçe Özel İdaresi de ziyaret edilerek İlçe Müdürü Ahmet Haşim Özsaray ve
üyelerimiz de ziyaret edilerek bir süre görüşülmüştür.
08.01.2013 DPB BAŞKANI MEHMET ALİ KUMBUZOĞLU'NDAN TÜRKİYE KAMUSEN'E İADEİ ZİYARET.
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindeki heyet Türkiye
Kamu-Sen Genel Merkezini ziyaret etti.
Devlet Personel Başkanlığı görevine atandıktan sonra konfederasyonumuza nezaket
ziyaretinde bulunan Mehmet Ali Kumbuzoğlu kurumlar arası iletişimin önemine vurgu
yaparak, Türkiye Kamu-Sen'in bu çerçevede üslendiği rolün çok önemli olduğunu
vurguladı. Kumbuzoğlu, “Elbette kurum olarak herkesi dinleme şansımız yok. İşte bu
noktada sizler bizleri kamu çalışanlarıyla buluşturan çok önemli bir misyonu
üsleniyorsunuz. Bu ve bundan sonraki süreçte kamu çalışanlarının daha verimli
çalışması için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sizlerle yılda sadece iki
kez değil, sürekli temas halinde olmalıyız. Oluşan bu güzel atmosferi daha da ileri
götürmeliyiz. Devlet Personel Başkanlığı istişare yapacak temas kuracak. Sürekli
kurum yöneticileriyle iletişim kuracağız. Yaşanan tek problem birbirimiz algılama
problemidir. ” dedi.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 26 – 27 Ocak tarihlerinde Devlet Personel
Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Bolu Abant'ta düzenlenecek olan Kamu personel
sisteminin sorunları, çözüm önerileri ve 2023 vizyonuçalıştayına ilişkin görüşlerini de
ziyarette gündeme getirdi. Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen olarak
çalıştaya daha geniş bir heyetle katılmak istediklerini belirterek, yapılacak olan
çalıştayda çalışma hayatı ve yaşanan sıkıntıların en ince detaylarına kadar konuşularak
çözüme bağlanması gerektiğini kaydetti.
Ziyarete DPB Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte Başkan Yardımcıları Şaban
Talaş, Erdal Aydın, Enes Polat ve Ali Güler katılırken, Türkiye Kamu-Sen heyeti adına
Genel Başkan İsmail Koncuk'la birlikte, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk İmar-Sen Genel
Başkanı Necati Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel ve Türk Kültür
Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Bahri Kapusuzoğlu da hazır bulundu.
09.01.2013 YALOVA BELEDİYE BAŞKANI YAKUP KOÇAL'A NEZAKET ZİYARETİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz
ve Yalova İl Temsilcisi Harun Yıldız Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'ı makamında
ziyaret etti.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'a memurlara
ve sendika çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çalışmalarında Koyuncu
ve ekibine başarılar dileyen Başkan Koçal, sendikacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
46
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
18.01.2013 BARTIN VALİSİ BÜLENT SAVUR ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Bahri Kapusuzoğlu, Ömer Yankaş ve Türkiye Kamu –
Sen İl Temsilcisi Sezai Hangişi Bartın Valisi Bülent Savur'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşulan önemli konular arasında son dönemlerde İl Özel İdarelerde
imzalanan sözleşmelerden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin
faydalanmaması oldu. Sayın Vali görüşme esnasında Şubat ayında İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü personellerine de ödeme yapılacağının müjdesini verdiler.
20.01.2013 GENEL BAŞKAN YARD. KASTAMONU'DA TEMASLARDA BULUNDU.
Genel Başkan Yardımcımız Bahri Kapusuzoğlu ile Eğitim ve Mevzuattan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yankaş Kastamonu ve çevre illerde dört günlük bir
ziyaret programında bulundu. İlk ziyaret Kastamonu Belediyesine gerçekleşirken
Belediye Başkan Vekili Bahri Yavuz'la görüşen heyet bu ziyaretin ardından Kastamonu
ve çevre ilçelerdeki sendika üyelerinin sorunlarını dinledi. Bu ziyaretler sırasında
Kastamonu Şube Başkanı Hikmet Çıvgın ve Şube Sekreteri M.Emin Tuncay'da refakat etti.
Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş ve İl Afet ve acil Durum Müdürü ve personelleri
de ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Valilik ziyaretlerinde Türkiye Kamu-Sen
İl Temsilcisi Ercan Karabacakoğlu ile Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Nedim Afacan'da
hazır bulundu. Sayın Vali Erdoğan Bektaş ile yapılan görüşmede İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü personellerinin Sosyal Denge Zammından faydalanması konusunda da bir
görüşme gerçekleştirildi.
21.01.2013 SİNOP VALİSİ, İL ÖZEL İDARESİ İLE İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkan Yardımcılarımız Bahri Kapusuzoğlu ve Ömer Yankaş beraberlerinde
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Süren, Kastamonu Şube Başkanımız Hikmet
Çıvgın ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Şöy'den oluşan bir heyet ile Sinop Valisi
Dr. Sayın Ahmet Cengiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Alpay ve İl Afet ve Acil
Durum Müdürü Ümit Ünal ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ziyaret
edilerek bir görüşme gerçekleştirildi.
Sayın Valimiz Dr. Ahmet Cengiz ile yapılan görüşmede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
personellerinin İl Özel İdaresinde imzalanan sözleşmeden faydalanması konusundaki
sendikamızın talebine olumlu bir yaklaşım sergilemesi üzerine bu ziyaretin bir nezaket
ziyaret olduğunu ifade eden heyetimize Sayın Valimiz basın yayın organlarından
Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri adına kazanmış olduğunuz
mahkeme kararını da gördüm, bizlerde kurum olarak bu ödemeyi Şubat maaşları ile
birlikte ödeyeceğiz dediler.
01.02.2013 ANKARA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ZİYARET EDİLDİ.
Genel Başkanımızı İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu ve
Mustafa Yorulmaz ile sendikamız Avukat Nihat Kılıç ile birlikte Ankara Afad İl
Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışanları ile bir süre görüştü.
Kurum personellerinin sıkıntılarının masaya yatırıldığı görüşmede ayrıca Sendikamız
Avukatı yapılacak hukuki çalışmalar hakkında kurum personellerine bilgiler verdi.
07.02.2013 BURDUR AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖRÜŞMELERDE
BULUNDUK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz Isparta
Şube Başkanı Suat Tanyeri ile birlikte Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet
ORAL makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra kurum
personeli ile bir toplantı düzenleyen Genel Başkanımız Burdur İl Özel İdaresinde
yapılmış olan Toplu Sözleşmeden Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlü personellerinin
faydalandırılmamasını kabul etmediklerini, bu konuda sendika olarak çok ciddi
mücadele verildiğini ifade ederek, Kırıkkale de açmış olduğumuz dava İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü çalışanları lehine sonuçlanmıştır. Burdur için de sendikamızın
avukatına gerekli talimatlar verilmiş, Burdur'da da konu yargıya intikal ettirilmiştir dedi.
Ziyarette Sendikamızın Burdur İl Temsilcisi Rafet Çankaya, Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Ersoy ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü temsilcimiz Damla Gürsu'da hazır bulundu.
47
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
10.02.2013 GENEL BAŞKANDAN AFYONKARAHİSAR VALİSİ BALKANLIOĞLU'NA
ZİYARET.
Genel Başkan İlhan Koyuncu Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na nezaket
ziyaretinde bulundu.
Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Genel Bşk. İlhan Koyuncu'nun
ziyaretine Genel Bşk. Yard. Mustafa Yorulmaz, Türkiye Kamu-Sen İl Tem. Erol Özsoy,
Afyon Şube Bşk. Mehmet Demir, İl Afet Acil Durum Müd. sen. tem. Tolga Şahiner katıldılar.
12.02.2013 GENEL BAŞKAN NİĞDE'DE TEMASLARDA BULUNDU.
Türk Yerel Hizmet-Sendikasının faaliyetleri kapsamında Niğde'ye giden Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu Vali Alim Barut'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Alim Barut'un makamında kabul ettiği Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu'nun ziyaretine Genel Başkan Yard. Mustafa Yorulmaz, Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi İhsan Uğraş, Türk İmar-Sen İl Tem. Hikmet Tokgöz, Türk Diyanet Vakıf-Sen İl
Temsilcisi Fatih Gören, İl Afet Acil Durum Müd. sendika tem. Murat Kestek katıldılar.
Türk Yerel Hizmet-Sen'in faaliyetleri hakkında bilgiler veren Genel Başkan İlhan
Koyuncu, Vali Alim Barut'a başta Sosyal Denge Tazminatından İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü personelinin faydalanması olmak üzere personelin sorunları hakkında bilgi
aktardı ve çözüm noktasında yardım talebinde bulunuldu. İl Özel idaresi ve
belediyelerde dayanışma aidatı adı altında yapılan kesintilerin yasal olmadığını ifade
eden Genel Başkan İlhan Koyuncu'ya Vali Alim Barut İl Özel İdaresi Genel
Sekreterinden bu durumu tekrar değerlendirmesini isteyeceğini belirtti.
21.02.2013 GENEL BAŞKAN ADANA VALİSİ H.AVNİCOŞ'U ZİYARET ETTİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yard. Mustafa Yorulmaz bir dizi ziyaretlerde
bulunmak, kurum idarecileri ile görüşmek, kamu çalışanlarının bilgilendirilmesi adına
Adana'daydı.
Ziyaret kapsamında Adana Valisi Sayın H. Avni Coş'u da makamında ziyaret eden
Genel Başkana, Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Kamil Köse, Sendikamızın
Adana Şube Başkanı Z. Abidin Büyükaslan, Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Diker, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işyeri temsilcisi Abdulkadir Üğücü eşlik etti.
Sayın Vali, kendilerine yapılan bu ziyaret esnasında, kendilerine iletilen konularla ilgili
çözüm noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ederek ilgili arkadaşlara
gerekli talimatları vereceklerini ifade etmiştir.
01.03.2013 GENEL BAŞKANDAN TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANINA NEZAKETİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve beraberindeki heyet, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.
Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu,
Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal denge tazminatını en üst limitten ödemesinin büyük bir
fedakârlık örneği olduğunu söyledi. Koyuncu; “Başkanlarımızın demokratik yapısı ve
çalışanları kucaklayıcı olması en büyük istek ve arzularımızdır. Bu özellikleri Ahmet
Başkan'da gördüğümüz için de özellikle ziyaret etmek istedik. Tüm çalışanlar ve
sendikam adına kendisine teşekkürlerimi sunuyor.” şeklinde konuştu.
Genel Başkanı İlhan Koyuncu ziyaret sırasında Başkan Ataç'a bir de plaket takdim etti.
Ziyarette Genel Başkan İlhan Koyuncu'ya Genel Başkan Yard. Bahri Kapusuzoğlu,
Eskişehir Şube Başkanı H.Hüseyin Uygun, yönetim kurulu üyeleri C.Murat Erdoğan,
İsmet Tekinkoca, Yaşar Karadağ, İl Özel İdaresi Tem. Hikmet Cansel de hazır bulundu.
03.03.2013 GENEL BAŞKANDAN ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Bahri
Kapusuzoğlu, Eskişehir Şube Başkanı H.Hüseyin Uygun, yönetim kurulu üyeleri Murat
Erdoğan, İsmet Tekinkoca ve İl Özel İdaresi Temsilcisi Hikmet Cansel olduğu halde
kalabalık bir heyet ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ı
makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız sendikal mücadeleye yapmış olduğunuz desteklerden dolayı ve
günün anısına zat-ı alinize bir plaket takdim etmek istiyoruz diyerek Büyükerşen'e
plaket takdim ettiler.
48
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
09.03.2013 SENDİKAMIZDAN SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANINA NEZAKET
ZİYARETİ.
Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz ve
Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir, Belediye Başkanı İsmail Elibol'u
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen nezaket ziyaretinde memurların sorunları ve ülkemizde ki işsizlik
konuşulurken Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Yorulmaz, çalışanların ekonomik kazanımlarının arttırılmasında ki desteklerinden
dolayı Başkan Elibol'a teşekkür etti.
15.03.2013 ÇORUM'DA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK.
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bahri Kapusuzoğlu beraberinde Yozgat Şube
Başkanı Uğur Sağlamer ve Çorum İl Temsilcisi Erol Yaşıtlı olduğu halde Çorum'un ilçe
ve beldelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kargı Belediyesi ziyaret edilerek temsilcimiz Selahattin Erdoğan ve kurum personelleri
ziyaret edildikten sonra Osmancık Belediyesi ziyaret edilmiş burada Temsilcimiz Yaşar
Başkemer ile yapılan görüşmenin ardından Belediye Başkanı Bekir Yazıcı makamında
ziyaret edilmiş kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi
konusunda yapmış olduğu sözleşmeden dolayı teşekkür edilmiştir.
Dodurga Belediyesi ziyaret edilerek Belediye Başkanı Bekir Kılıç makamında ziyaret
edilmiş daha sonra temsilcimiz NurdoğanBozduman ve üyelerimiz ile bir araya
gelinmiştir.
İskilip Belediyesi de ziyaret edilmiş üyelerimiz ve kurum personelleri ile de
görüşüldükten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile kurumda görev yapan
tüm kadın personele çiçek takdim edilerek günleri kutlanmıştır.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü makamında ziyaret edilmiş, işyeri temsilcimiz ve
belediye muhasebe müdürü Ahmet Evlice'nin vefaatı münasebeti ile taziyede
bulunulmuş, daha sonra merhum temsilcimiz, dostumuz, arkadaşımız, gönül adamı
Ahmet Evlice'nin evine taziye ziyaretinde bulunulmuş akabinde de mezarı ziyaret
edilerek ruhuna Fatihalar gönderilmiştir.
Çorum'da yaptığımız ziyaretlerde en çok dikkati çeken konu, binlerce belediyede
yaklaşık onyıldıryapılmış olan toplu sözleşmelerin Çorum iline bağlı ilçe ve belde
belediyelerinde yapılmamış olmasıydı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm
belediyelerin yüzde 75'inde yapılmış olan sözleşmenin Çorum ilimizde yetkili sendika
tarafından göz ardı edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyiz. Yaptığımız ziyaretlerde
ve görüşmelerde Çorum'un ihmal edilmişliği, Çorum iline bağlı ilçe ve belde
belediyelerinde görev yapan devlet memurlarının hak kaybına uğratıldığı da ayrıca
ifade edilmiştir.
22.04.2013AFYON, UŞAK, AYDIN'DA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa
Yorulmaz ve Ömer Yankaş Afyon, Uşak ve Aydın il, ilçe ve beldelerinde ziyaretler
gerçekleştirdi.
İscehisar Belediye Başkanı MustafÇibik ve belediye Encümen üyeleri ve kurum
personelleri ziyaretini ardından, Afyon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ve
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ile de bir araya gelen sendikamız
yöneticileri, meselelerin takipçisiyiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz
dedi. Ziyarette Afyon Şube Başkanımız Mehmet Demir ile İşyeri temsilcimiz Tolga
Şahiner'de hazır bulundu.
Afyon ziyaretinin ardından Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Uşak İl Özel İdaresi
ziyaret edilerek kısa bir görüşme gerçekleştirildi. Ziyarette Uşak İl Temsilcimiz İskender
Tekçe'de hazır bulundu.
Buharkent Belediyesi ziyaret edilerek Yazı İşleri ve Hesap İşleri Müdürleri ile bir
görüşme gerçekleştiren heyetimiz daha sonra Nazilli Belediyesini ziyaret ederek işyeri
temsilcimiz Hülya Alabay ile birlikte göreve yeni atanan Belediye Başkan Yardımcısı
Haluk Öztürk'e hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Atça Belediye Başkanı Mustafa Çınar ile de bir süre görüştükten sonra kurumdan
ayrıldılar.
49
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
22.04.2013 EDREMİT VE İVRİNDİ BELEDİYELERİNE ZİYARETLERDE BULUNDUK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu beraberinde yönetim kurulu üyeleri Bahri Kapusuzoğlu,
Mustafa Yorulmaz ve sendikamız Avukatı Nihat Kılıç olduğu halde Balıkesir İli Edremit
ve İvrindi Belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdi.
Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Nesrin Adalıoğlu, Yazı İşleri Müdürü Figen
Kıralp, Zabıta Müdürü Esengül Altınöz ve personellerini ziyaret eden heyetimize
Balıkesir Şube Başkanı Halil Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Ziyaret ettiği birimlerde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Koyuncu; üyelerimizin
her türlü sıkıntısında yanlarında olmayı şiar edinen sendikamız bugün Genel Başkanı,
yönetim kurul, şubesi ve hukukçusu ile Edremit'tedir. Her türlü probleminizde
yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz dedi.
Daha sonra İvrindi Belediyesi ziyaret edilerek şube yönetim kurulu üyesi Abdullah Yayla
akabinde Belediye Başkanı Recai Baytar ziyaret edilerek bir süre görüşülmüştür.
05.05.2013 ÇANAKKALE'DE ZİYARETLERDE BULUNDUK.
Genel Başkan Yard. Bahri Kapusuzoğlu ve Mustafa Yorulmaz, Balıkesir Şube Başkanı
Halil Aydoğdu ile birlikte Çanakkale de ziyaretlerde bulundu.
Çanakkale İl Özel İdaresi Gen. Sek. ziyaretimizin ardından İl Afet ve Acil Durum Müd. de
ziyaret ederek üyelerimiz ile görüşme fırsatı bulduk. Ziyaretlerimizde Çanakkale İl Tem.
Sakin Yılmaz ile İl Afet ve Acil Durum Müd. Tem. Erkan Sadi Uysal da hazır bulundu.
Çanakkale ziyaretleri kapsamında Gökçeada Bel. ve temsilcimiz Temel Dağlı, Gelibolu
Belediyesi de ve tem. Vatan Balık ziyaret edilerek güncel konular ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yapılması düşünülen konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
13.05.2013 ZONGULDAK'TA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu beraberinde Genel Başkan Yar. Mustafa Yorulmaz,
Çankırı Şube Başkanı Erol Selci ve Zonguldak İl Temsilcisi Hasan Çöğendez olduğu
halde ilk önce Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret
ederek bir süre görüştü.
Daha sonra Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden heyetimiz ile
Sayın Vali arasında sıcak diyaloglar yaşandı
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali, sendikalar demokrasinin olmazsa
olmazıdır. Bizler sendikalar ile sürekli diyalog halinde olmaya özen gösteriyoruz dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise heyetimizi kabulünüzden dolayı teşekkürlerimi
sunuyorum diyerek başladığı konuşmasına geçen yıl yapmış olduğumuz Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesine ilaveten ek bir protokol yaparak İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü çalışanlarının dahil edilmesi uygun olacaktır. Bu konuda bakanlıkların
yayınladığı genelge ve görüşler ile mahkeme kararları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
çalışanlarının lehindedir. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz dedi.
Sayın Vali Erol Ayyıldız ise bu konuda bize bir dosya sunarsanız faydası olacaktır.
Arkadaşlarımızın bu dosyayı incelemesi neticesinde inşallah bu konuyu çözeriz dedi.
22.05.2013 GENEL BAŞKAN TOROSLAR VE TARSUS'TA ZİYARETLER
GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz ve Mersin
Şube Başkanı Nihat AŞÇI ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Toroslar Belediye
Başkanı Hamit TUNA ve Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ'ı ziyaret
ederek personellerle ilgili konular görüşülmüş, çalışmalarında başarılar dilenmiş ve
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için hayırlı olsun temennileri
iletilmiştir. Daha sonra birimler gezilerek personellerle sohbet edildi sorunları dinlendi.
23.05.2013 GENEL BAŞKAN İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI DR.YUSUF
CİVELEK'İ ZİYARET ETTİ.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, İskenderun Belediye Başkanı
Dr.Yusuf Civelek'i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Genel Başkan İlhan Koyuncu, çalışanlar ve belediye başkanının
büyük bir aile olduğunu belirterek, “Belediye Başkanlarını hep bu büyük ailenin reisi
olarak gördük. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
50
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
23.05.2013 GENEL BAŞKAN SİLİFKE FESTİVALİNE KATILDI
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz ve Mersin
Şube Başkanı Nihat AŞÇI'yla birlikte Silifke Belediyesinin düzenlediği Silifke Festivaline
katılarak Silifke Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel ile de görüştü.
21.06.2013 ANKARA ŞUBEMİZDEN GENEL MERKEZİMİZE NEZAKET ZİYARETİ
Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz ve göreve yeni atanan ASKİ Temsilcisi Şakir
Koçyiğit ve EGO Temsilcisi Kemal Boz ve Halit Koyuncu ile birlikte Genel Merkezimizi
ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirildi. Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz; Ankara
Şubenin çalışmaları hakkında bilgiler verirken aynı zamanda temsilcilik görevine yeni
atanan ASKİ Temsilcisi Şakir Koçyiğit ve EGO Temsilcisi Kemal Boz ile Genel Merkez
yönetim kurulu üyelerimizi tanıştırmak istedik dedi.
24.06.2013 GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YOZGAT'IN İLÇE VE BELDELERİNİ
ZİYARET ETTİ.
Genel Başkan Yardımcımız Bahri Kapusuzoğlu beraberinde Yozgat Şube Başkanımız
Uğur Sağlamer olduğu halde Yozgat'a bağlı; Saraykent, Akdağmadeni, Bazlambaç,
Aydıncık, Çiğdemli, Osmanpaşa, Paşaköy, Şefaatli, Yerköy, Çadırardıç Belediyelerini
ziyaret ederek Belediye Başkan ve kurum personelleri ile görüştü.
Saraykent Belediye Başkanı İdris Ögel'e imzalanmış olan Sosyal Denge Tazminatı
Sözleşmesinden ve kurum personellerine sağladığı katkılar ile sendikal konulara
yaklaşımlarından dolayı sendikamızın nostaljik kahve takımı hediye edildi.
Akdağmadeni Belediyesi Temsilcimiz Fikret Erden, Hesap İşleri Müdürü Seyfullah
Ayan, Bazlambaç Belediyesi Temsilcimiz Kabil Damla, Aydıncık Belediyesi Temsilcimiz
Dinçer Tomruk, Osmanpaşa Belediye Başkanı Çetin Çetiner, Paşaköy Belediyesi Yazı
İşleri Müdürü, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Çadırardıç Belediye Başkanı
Yusuf Mertoğlu ve kurumlarımızda görev yapan memur arkadaşlarımız ile bazı
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
26.07.2013 GENEL BAŞKAN ADANA'DA AFAD ÇALIŞANLARI İLE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz ve Adana Şube Başkanı Abidin Büyükaslan ile birlikte
Adana AFAD Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de İl Özel İdarelerinde imzalanan
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinden faydalanması gerektiği yönünde büyük mücadeleler veren Türk Yerel Hizmet Sendikası sonuç
almaya, Üyeleri adına verdiği hukuk mücadelesi ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma konusunda üyelerini bilgilendirdiler.
Genel Başkan Koyuncu yaptığı açıklamada Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ün de çalışanların Özlük Haklarıyla ilgili sorunları çözdüklerini
hatırlatarak Acil Durum çalışanlarının İl Özel idarenin çalışanları olduğunun söyledi.
Sosyal Denge gözükmesinde Afet İl Müdürlüğünde çalışanların yararlandırılmadığını hatırlatan Koyuncu, Bazı İllerde dava açılarak bu
davaların çalışanlar lehine sonuçlandığını bu çalışanların İl Özel idaresi Personeli olduğu Mahkeme tarafından ispat edildiğini ifade ederek
AFAD çalışanlarının bu haklarını faiziyle alacağını söyledi
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ünden ayrılan Genel Başkan İlhan Koyuncu Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zeki Koçberber'i
makamında ziyaret ederek AFAD Çalışanlarının biran önce kazanılmış Sosyal Denge tazminatlarının biran önce üyelerine ödenmesini istedi .
Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zeki Koçberber ise AFAD çalışanlarının en kısa zamanda haklarının verileceği sözünü verdi.
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Kamil Köse Bazı Şube Başkanları ve AFAD çalışanlarıyla iftar açan Koyuncu, Türk Yerel Hizmet Sen olarak
Üyelerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.
51
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
27.07.2013 KASTAMONU ŞUBE İLE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTRİDİK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Bahri Kapusuzoğlu ve
Ömer YankaşKastamonuda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Kastamonu Belediye
Başkan Vekili Bahri Yavuz'u ziyaretin ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem
Küçükbayram ve müdürlük personeliyle görüşmelerde bulunuldu.
Ziyaretler sırasında Kastamonu Şube Başkanı Hikmet Çıvgın, Türk Yerel Hizmet Sen
Şube Sekreteri Mehmet Emin Tuncay' da heyete eşlik etti.
05.08.2013 GENEL BAŞKAN ISPARTA ŞUBENİN İFTARINA KATILDI.
Sendikamızın Isparta Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar Yemeği Genel
Başkanımız İlhan Koyuncu'nun da katılımı ile yapıldı.
Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri'nin ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine şubemizin
yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.
05.08.2013GENEL BAŞKAN MANİSA ŞUBENİN İFTARINA KATILDI.
Manisa Şube Başkanlığının iftarına Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Manisa Belediye
Başkanı Cengiz Ergün katıldı.
Yaptığı konuşmada Manisa Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmelilerin haklarına
kavuşması noktasında sendika temsilcileri ile sürekli istişare ettiklerini belirten Başkan
Ergün, “Manisa Belediyesi Manisalıya hizmet etme noktasında büyük bir ailedir. O
açıdan değerli çalışanlarımızdan hiçbir şeyi esirgemedik ve işimize dört elle işlerimize
sarıldık. Çünkü Manisa'da yaşayan insanlara hizmet etmek Allah katında bizleri mutlu
eder” dedi.
Manisa'nın her ilçesinde düzenledikleri iftar yemekleriyle üyelerini bir araya
getirdiklerini, Manisa'da da üyeleriyle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk
duyduklarını belirten Genel Başkan İlhan Koyuncu, yaptığı konuşmada, “Toplu
Sözleşme ile ilgili 30 günlük sürece girdik. Bir hafta önce de konfederasyonlarımız
çalışanlarımızın özlük ve mali haklarıyla ilgili taleplerini Çalışma Bakanlığı'na
sunmuştu. Bundan sonraki süreçte de üyelerimizin menfaatine yürüttüğümüz
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Kamu-Sen çatısı altında Türk Yerel HizmetSen ailesi olarak Manisa Belediyesi bünyesindeki üyelerimizle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyduk” dedi.
Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaptığı konuşmada Manisa Belediyesi çalışanlarıyla
birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldikleri süre içerisinde
sendika yetkilileriyle sürekli istişare ederek, çalışanların haklarını almaları konusunda
gayret ettiklerini söyledi. Kanunların verdiği yetkiye dayanarak sendika üyesi
çalışanların, birçok belediye çalışanına göre çok daha tatmin edici sosyal denge
ücretine sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu, “Bu akşam Türkiye Kamu-Sen
yönetim kurulu, değerli başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra Turgutlu ve Salihli'den gelen
değerli başkanlarımızla bir aradayız. İftarımızı sendika üyeleriyle birlikte yaptık. İlk 2
sene içerisinde çalışanlarımızı biraz da üzdük diyebiliriz. Tabi kanunların bize vermiş
olduğu yetkiler çerçevesinde başkanımız ve sendika temsilcilerimizle çalışanların
hakları konusunda tartıştığımız günler yaşadık. Fakat içinde bulunduğumuz durum ve
kanunlar çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini de her ortamda ifade ettik. Ondan
sonra da yanlışları düzelttik. Çıkan yasa gereği biz de bu konuda üzerimize düşeni, bir
ay gibi kısa bir süre içerisinde yaptık. 2012 yılının Mayıs ayında sosyal dengeler
bazında geçtiğimiz 2 yılı da kaybını da telafi edecek şekilde inanıyorum ki değerli
çalışanlarımızdan hiçbir şeyi esirgemedik.
14.09.2013 ELAZIĞ BELEDİYESİNE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDUK.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a giden Genel Başkan İlhan Koyuncu ve
beraberindeki heyet Elazığ Belediye Başkan Vekili Atik Birici'yi makamında ziyaret etti.
52
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
15.09.2013 SİİRT, BİTLİS İLLERİNE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Yorulmaz Elazığ Şubeye bağlı illerde temaslarda bulundu.
Elazığ Şube Başkanı Yılmaz Aydoğdu ve Elazığ Şubemizin eski şube başkanı M.Akif
Aladağ'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Siirt, Bitlis, Elazığ, Ş.Urfa illerinde görüşmeler
gerçekleştirildi.
Siirt Valisi Ahmet Aydın başta olmak üzere Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sami
Bozkurt ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ile de görüşen Genel Başkan
Koyuncu; burada çalışanlara Sayın Valimiz Ahmet Aydın ile yaptığımız görüşme
neticesinde ilk öncelikli olarak ödenmeyen son iki yıllık yemek parasının ödeneceğini
ifade etti. Siirt İlinde yapılana ziyaretlerde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Cengiz
Özbikili, İşyeri Temsilcisi Mehmet İbili ve Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk Mızrak'ta hazır bulundu.
Bitlis Belediyesinde görev yapan üyelerimizi de ziyaret eden Genel Başkan İlhan
Koyuncu, burada üyelerimiz ile bir süre görüştü. Görüşmede Bitlis İl Temsilcimiz Nafiz
Kara da hazır bulundu.
20.09.2013 DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI SEDAT YILMAZ GENEL MERKEZİMİZİ
ZİYARET ETTİ.
Dalaman Belediye Başkanı Sedat YILMAZ Belediyenin işlerini takip etmek için geldiği
Ankara'da ziyaret ve görüşmelerine başlamadan önce Sendikamız Genel Merkezini
ziyaret ederek Genel Başkanımız İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yardımcımız
Y.BahriKapusuzoğlu ile bir süre görüştü.
28.09.2013 KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANINA NEZAKET ZİYARETİNDE
BULUNDUK.
Genel Başkan İlhanKoyuncu, Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Bahri Kapusuzoğlu,
Ömer Yankaş ve Mustafa Yorulmaz Kastamonu Belediye Başkanı Turhan
Topçuoğlu'nun görevine geri dönmesi nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunmak üzere
Kastamonu'ya bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kastamonu Şube
Başkanımız Hikmet Çıvgın ve yönetim kurulu üyeleri de heyetimize eşlik etti.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, “2014 yılındaki memurların kayıplarının değerlendirildiği
görüşmede memur maaş artışlarının ne yazık ki memurların istediği düzeyde olmadığı,
kamu çalışanlarının geçmiş yıllarda kazanmış oldukları haklarını yetkili (!) sendika
marifetiyle kaybedildiğini” belirtti.
Belediye Başkanlığındaki programın ardından İtfaiyecilik Haftasını kutlamak üzere
İtfaiye Müdürlüğüne geçildi. Burada İtfaiye Müdürü Ahmet Aksu ve İtfaiye çalışanlarının
haftaları kutlandı. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, “İtfaiye
çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili mücadele verdiklerini. Fiili hizmet süre zammı
kısıtlamasının İl Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte büyük bir sorun
olduğunu, bu kurumlarda çalışan arkadaşların moral ve motivasyonun yüksek olması
gerektiğini belirtti.” İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarla geniş çaplı bir
değerlendirmede bulunan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve
beraberindeki heyet Kastamonu'dan ayrıldı.
19.11.2013 ALACA BELEDİYE BAŞKANINA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDUK.
Genel Başkan Yardımcısı Bahri Kapusuzoğlu beraberinde Yozgat Şube Başkanı Uğur
Sağlamer ve Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Aktaş olduğu halde Alaca Belediye
Başkanı Muhammed Eyvaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede belediyelerin genel problemlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde tekrar
görevde olması durumunda Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması
konusundaki taleplerimizi ifade ettik.
Sendika çalışmaları hakkında Başkan Eyvaz'a bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı
Bahri Kapusuzoğlu ve Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer seçimlerde de Başkan
Eyvaz'a başarılar dilediler.
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
sendika çalışmalarında başarılar diledi.
53
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
21.11.2013 ÇORUM İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜNE NEZAKET
ZİYARETİNDE BULUNDUK.
Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de İl Özel İdaresinde imzalanan
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden faydalanması için açtığımız davanın
çalışanların lehine sonuçlanması üzerine Genel Başkan İlhan Koyuncu Çorum Valisi
Sayın Sabri Başköy ile bir görüşme gerçekleştirmiş, gerçekleşen görüşme neticesinde
Sayın Vali bu problemin daha fazla büyümeden çözülmesi talimatını vereceğini ifade
etmesi üzerine Genel Başkan Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Elvan KAYA'yı makamında ziyaret etmiş ve Vali bey ile yaptığı görüşmeyi ifade
etmiştir.
Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ise Sayın Valimiz gerekli talimatları
vermiş önümüzdeki birkaç gün içerisinde ödemeler gerçekleştirilecektir dedi. Bu
görüşmenin hemen akabinde Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin
ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
15.12.2013 SULAMA BİRLİĞİ ÇALIŞANLARINDAN SENDİKAMIZA ZİYARET.
Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan Sulama Birliği çalışanları Sendikamız Genel
Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda
gerçekleşen görüşmede Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu'ya Genel Başkan
Yardımcıları Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ile Ömer İlbeği de eşlik etti.
Görüşmenin bir bölümüne Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve AR-GE
uzmanı Ercan Han'da katıldı. Görüşmenin ağırlıklı konusunu kamuda görev yapan
Sözleşmeli personele kadro verilirken Sulama Birliği Personellerinin kapsam dışı
tutularak 94 teknik personelin mağdur edilmesi oluşturdu.
Gerek Genel Başkanımız İlhan Koyuncu gerekse Konfederasyon Başkanımız İsmail
Koncuk bu konuyu takip edeceklerini, bürokrasinin birlik çalışanlarının sayısının bu
kadar az olduğunun farkında olamadığını ve sıkıntının bu durumdan kaynaklanmış
olabileceğini, bu konunun ısrarla takipçisi olacaklarının ifade edilmesi birlik çalışanları
tarafından da sevinçle karşılandı.
GENEL BAŞKAN BOLU VALİSİ İBRAHİM ÖZÇİMEN'İ ZİYARET ETTİ.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu'nun Vali Özçimen'i ziyaretinde
Bolu Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hüsnü Yaman, Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı
Şube Başkanı Erol Selci, Başkan Yardımcısı Abdullah Özdemir, İl Temsilcisi Zekai Gül,
AFAD İş Yeri Temsilcisi Recep Elmas ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bünyamin
Bal da hazır bulundu.
Sohbet havasında geçen ziyarette Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu, sendikanın Bolu da yapmış olduğu çalışmalar hakkında Vali Özçimen'e
bilgiler aktardı.
Ziyaret için teşekkür eden Vali Özçimen, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.
ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK'İ ZİYARET ETTİK.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Genel Başkanımız İlhan
Koyuncu'nun da aralarında bulunduğu Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerimiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, Devlet
Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Devlet Personel Başkanlığı Daire
Başkanlarından Enes Polat da görüşmede hazır bulundu.
KARABÜK BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİK.
Genel Başkan, İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, Çankırı
Şube Başkanı Erol Selci, Karabük İl Temsilcisi ve Şube Başkan Yardımcısı Metin Gül,
İşyeri Sendika Temsilcisi Ramazan Şahin Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi
makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye adaylığının hayırlı
olması dileğiyle bir nezaket ziyareti gerçekleştirerek, gerek personel ve Karabük
halkıyla olan yaklaşımları ve icraatları sebebiyle Başkan Vergili'ye ziyaretin anısına bir
çini işleme hediye etti.
54
Teşkilat Çalışmaları
FAALİYET RAPORU
GENEL BAŞKAN KARABÜK VALİSİNİ ZİYARET ETTİ.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu bir dizi ziyaretler için gittiği Karabük'te Karabük Valisi
Sayın İzzettin Küçük'e de bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sayın Vali Küçük; zaman zaman
sendikalar ile yapılan istişarenin kamu çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumlu
yönde etkilediği kanaatindeyim diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Genel Başkan Koyuncu ise sendikalar bir köprüdür. Bizler çalışanlarımızın problemi
olduğunda, hiç kimseyi aracı koymadan direk olarak kurum amirleri ile diyalog kurarak,
zaman zaman da bugün burada olduğu gibi ziyaretler gerçekleştirerek köprü görevi
görmeye devam edeceğiz dedi.
Ziyarette Genel Başkan Yard. Mustafa Yorulmaz, Çankırı Şube Başkanımız Erol Selci,
İl Temsilcimiz Metin Gül ile Karabük Bel. Temsilcisi Ramazan Şahin de hazır bulundu.
GENEL BAŞKAN BARTIN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz ve
Çankırı Şube Başkanı Erol Selci ile sendika temsilcileri ve daire müdürlerinin hazır
bulunduğu ziyaret karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşti.
Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti ifade ederek personelin tüm haklarını koruyup Bartın halkına hep birlikte
dayanışma içerisinde çalışarak hizmet verdiklerini söyledi.
Akın “Sendikal çalışmaları, personelin ihtiyaçlarının belirlenip sıkıntılarının giderilmesi
açısından çok önemlidir. Biz bu bağlamda her zaman üzerimize düşeni yaptık Çünkü
çalışanımızın bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olduğunu biliyoruz. İş dolayısıyla
yaşanacak maddi veya manevi huzursuzluk sadece personele değil çevresindeki
herkese ve çalışma verimine yansır. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri tüm
personelimizle karşılıklı iyi niyet ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Sizlere nazik
ziyaretiniz dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarı ve
kolaylıklar diliyorum” dedi.
Genel Başkan Koyuncu ise yaptığı konuşmada;” geldiğiniz ilk günden beri gerek
şahsımıza gerek teşkilatımıza gerekse çalışanlarımıza bakışınız ve yaklaşımınız bizleri
ziyadesi ile memnun etmektedir. Gerek üyelerimiz gerekse temsilcimiz memnuniyetlerini
her platformda dile getirmektedir. İnanıyorum ki o günden bu güne çok şey değişmiştir.
Çalışanlarımızın performansı artmış verilen karşılıksız kalmamıştır. dedi.
BARTIN BELEDİYESİNİN DAYANIŞMA YEMEĞİNE KATILDIK.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte, Belediye Başkanı Cemal Akın,
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcımız Yardımcısı Mustafa
Yorulmaz, Çankırı Şube Başkanımız Erol Selci, İşyeri Temsilcimiz Taner Bilal, Belediye
Başkan Vekilleri, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri Daire Müdürleri ve belediyede
görev yapan memur personel hazır bulundu.
Yemek öncesi bir konuşma yapan Genel Başkanımız İlhan Koyuncu; “Bartın Belediye
Başkanımız Sayın Cemal Akın ve ekibini yaptığı örnek çalışmalar sebebiyle
kutluyorum. Kısa zamanda büyük işler başardı. Bu durum küçümsenecek bir olay
değildir. Şehre yaptığı hizmetlerin yanı sıra kurumda görev yapan kamu görevlilerine
olan yaklaşımı, diyalogu, babacanlığı dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Bizlerde
çalışanlar olarak bu bilinç ile Bartın'ımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz.
“Bartın'ın başarılı Belediye Başkanı Cemal Akın'a çalışanlarının hakkını eksiksiz verdiği
ve personeliyle kurduğu iyi ilişkiler dolayısıyla teşekkür ederim” diyerek Başkan Akın'a
Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosunu takdim etti.
KIBRIS TÜRK MEMUR-SEN SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
Konfederasyonumuza bağlı olarak Yavru Vatan KKTC'de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk
Memur-Sen Genel Başkanı Şener Özbudak ve Yönetim Kurulu üyeleri sendikamızı
ziyaret etti.
“HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE” DEDİK, ANKARA'YI İNLETTİK!
“HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE” mitingimize Genel Başkanımızla birlikte, Türk
Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Merkez Yöneticilerimiz,
Türkiye'nin dört bir yanından gelen Adana, Mersin, Samsun, Erzurum, Çankırı, Yozgat,
Afyon, Manisa, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Tokat, Eskişehir, Kırıkkale,
Ankara Şube Başkanlarımız, şube yönetim kurulu üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve
Kamu çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
55
Teşkilat Çalışmaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
56
Eylemler ve Basın
Açıklamaları
Eylemler ve Basın Açıklamaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
07.06.2011 MAHALLİ İDARELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA
GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ.
Resmi Gazetenin 4 Haziran 2011 tarih ve 27954 sayılı mükerrer sayısında yayınlanan
ve Kamuda"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile
4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur
kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması;
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar
Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." denilmektedir. Bu aksaklığın
giderilmesi noktasında Genel Merkezimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş ve
konu ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır.
Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi ile İlgili Basın
Açıklaması
Mahalli İdarelerde Çalışan Sözleşmeliler Üvey Evlat Mı?
632 sayılı KHK 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımladı. Mahalli İdarelerde
çalışan sözleşmeli personelleri bürokratlar mı unuttu? Yoksa, Sayın Başbakan Onları
üvey evlat yerine mi koydu?
Belediyelerde 5393 sayılı yasanın 49. maddesine ve il Özel İdarelerinde 5302 sayılı
yasanın 36. maddesine göre, çalışan sözleşmeli personel 632 sayılı KHK kapsamına
niçin alınmamıştır?
Bu durum hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bu durum ayrıca Anayasanın Eşit işlem yapma yükümlülüğüne de aykırıdır.
Belediye çalışanları, il özel idarelerinde çalışanlar, kurumların teşkilat
kanunlarına göre çalışan sözleşmeliler üvey evlat mıdır?
5393 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5302 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Bu personel
hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler
hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı'nın da ilgili
kanunlar kapsamında çalıştırılan personelin 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi uyarınca
çalıştırılıyormuş gibi değerlendirileceğine dair çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Dolayısı
ile bu kapsamlarda çalıştırılan personelin de 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ancak bu çalışanlarımız adeta üvey evlat muamelesi görmüşler ve kadroya
geçirilmeyerek büyük bir mağduriyet yaşamışlar, adeta yok sayılmışlardır.
Türk Yerel Hizmet-Sen olarak, sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesini,
olumlu bir gelişme olarak görmekle birlikte, Mahalli İdarelerde çalışan sözleşmeli
personellerin de kadroya geçirilmeden sorunun tam anlamıyla çözülmediğini
kamuoyuna bildirmeyi bir gereklilik olarak görmekteyiz. Bu alandaki mücadelemiz,
kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması
uygulaması son buluncaya kadar sürecektir. Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız.
Haklıyız, Kararlıyız, Kazanacağız!”
09.06.2011 KADROYA GEÇEMEYEN SÖZLEŞMELİLERİN SESİ SOLUĞU OLDUK.
Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen ve sendikamız mensuplarının da destek
verdiği"Biz de Kadromuzu İstiyoruz" eylemi büyük bir katılım ve basın mensuplarının
yoğun ilgisi altında yapıldı. Eyleme Sendikamız Genel Merkez yönetim kurulu ile Ankara
Şube yönetim kurulu üyeleri ve Etimesgut ve Gölbaşı Belediyelerindeki sözleşmeli
personellerden olan üyelerimizin de yoğun bir şekilde katıldıkları gözlendi.
Bir kez daha mağdur sözleşmelilerin sesi olduk.
Seçim arifesinde bazı sözleşmelileri kadroya alan hükümet, 110 bin sözleşmeliyi ise
unuttu. Türkiye Kamu-Sen konuyu gündeme taşımak için Maliye Bakanlığı önünde
eylem yaptı. Eylemde basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk,” hükümet bizi 9 senedir ilk defa anladı, onu da yanlış anladı” dedi.
58
Eylemler ve Basın Açıklamaları
FAALİYET RAPORU
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasını şöyle tamamladı:
“Mademki; sözleşmeli personel uygulaması doğru değildir; o zaman neden tüm sözleşmeli personeli kadroya geçirmediniz ve ayrımcılık
yaptınız? Sözleşmeliler içinde; Belediye Çalışanları, İl Özel İdarelerinde Çalışanlar Üniversite 4/B Çalışanları TRT Çalışanları 4/C'li TÜİK
Çalışanları 4/C'li Özelleştirme Mağdurları, 4/C'li DSİ Çalışanları, Et ve Balık Kurumu Çalışanları Denizcilik Müsteşarlığı Çalışanları,
Ulaştırma Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, TİGEM Çalışanları, DHMİ Çalışanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Çalışanları,
Usta Öğreticiler, Vekil Öğretmen, Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam- Hatipler, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Çalışanları Üvey evlat mıdır?
Bu arkadaşlarımızı neden görmezden geldiniz; 110 bin çalışanı neden ayrı tuttunuz; neden kadroya geçirmediniz? Kamuda sözleşmeli
personel arasında ayrımcılık yaratan, bizlere danışmadan, sorunlarımızı çözmeyen bu kararnameyi hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.
Yetkililer seçim öncesinde alelacele ile bir düzenleme yapmış ama her zaman olduğu gibi ellerine, yüzlerine bulaştırmışlardır. Yeterince
düşünülmeden, yeterince araştırılmadan, konunun muhataplarının görüşleri alınmadan yapılan işler, eksik kalıyor; amaca hizmet etmiyor.
Yangından mal kaçırır gibi seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bu düzenleme de eksiklik ve adaletsizlikleriyle yeni mağdurlar yaratmıştır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu kesimi başta olmak üzere, tüm ülkemizde istihdam anlayışının güvenceli, sürekli ve uluslararası
sözleşmelerdeki “düzgün iş” kavramına uygun hale getirilmesini istiyoruz. Artık, günübirlik uygulamalarla yapılan iyileştirmelerin, sorunun
geneline yönelik kalıcı bir çözüm getirmediği görülmelidir. Buradan yetkililere sesleniyoruz: KHK kapsamı dışında kalan tüm personeli,
istisnasız olarak kadroya geçirin ve derhal bu hatayı telafi edin! Bundan böyle, bir daha kamuya sözleşmeli ve geçici personel almayın!
Mücadelemiz, kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil, ücretli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması son buluncaya kadar
sürecektir. Haklıyız, Kararlıyız, Kazanacağız!”
26.10.2011 MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİLERİNİN KADRO
BEKLENTİSİ SÜRÜYOR.
Yıllardır Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin sesi olan
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar ile Sendikamız olan Türk
Yerel Hizmet-Sen ve mensupları 17 Nisan 2011 tarihinde herkesin
sıcak yatağında dinlendiği saatlerde Ankara Abdi İpekçi Parkında
İş Güvencesiz Çalışmaya Hayır derken Sayın Başbakan bir
sendikanın genel kurulunda kürsüden “Kamuda ne kadar
sözleşmeli varsa kadroya alacağız" demiş, ancak; kabine
üyeleri tarafından çelişkili ifadeler kullanılmış, hatta o günün
Hükümet Sözcüsü Sayın Cemil Çiçek “Sözleşmeli Personelin
Kadroya geçebilmesi için yasal düzenleme gerekli” demişti.
Belediye, İl Özel İdareleri ve Birliklerden oluşan Yerel Yönetimlerdeki sözleşmeli personel; Başbakandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Hükümetin, 4 Haziran 2011'de çıkardığı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK ile kamuda çalışan sözleşmelilerin yaklaşık 195 bini kadroya
geçirilmesine rağmen, KHK kapsamı dışında bırakılan Belediye ve il Özel İdarelerinde 4b Sözleşmeli Statüsünde çalışan 16 bin 500 kişi
Hükümetten yeni bir düzenleme beklemektedir.
Bu süreçte Türk Yerel Hizmet Sendikası Türkiye'nin değişik illerinden İdare Mahkemeleri nezdinde Anayasa Mahkemesine taşınması talepli
olarak yaklaşık yetmişbeş dava açmıştır. Bu süreç devam ederken gönlümüz bu aksaklığın yargı kararı ile değil yasal düzenleme ile olması
şeklindedir.
Türkiye Yerel Yönetimler Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk-Yerel Hizmet-Sen) Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu yaptığı
açıklamada “Yerel Yönetimlerde Çalışan Sözleşmeli Personel 4/B Kapsamındadır. Sayın Başbakan sözleşmeli personellerimize
seçimlerden önce verdiği kadro sözünü yerine getirmelidir” .
59
Eylemler ve Basın Açıklamaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
20.01.2012 YEREL YÖNETİMLERDE TEŞKİLATLI 3 SENDİKADAN TBMM ÖNÜNDE ORTAK EYLEM.
TBMM'ye sevk edilen ve yerel yönetimlerde ayrı sözleşme yapılmasına imkan tanımayan Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı, yerel yönetimlerde
teşkilatlı 3 sendikanın ortak eylemi ile protesto edildi.
TBMM Dikmen Kapısı'nda, Türkiye Kamu-Sen'e Üye Türk Yerel Hizmet Sen, Memur-Sen'e üye Bem-Bir-Sen, KESK'e Üye Tüm-Bel-Sen
tarafından yapılan ortak basın açıklamasına, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel
Turbay, Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan Baykara, üç sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanları, İşyeri
Temsilcileri ve çeşitli belediyelerde görev yapan sendika üyeleri katıldılar.
06.05.2012 SENDİKAMIZ ÜYELERİ 5 MAYIS'TA EŞZAMANLI EYLEM YAPTI.
Sendikalarımız İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Konya, Erzurum ve Kayseri'de
alanlardaydı...
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu yapılan program gereği Kayseri'deydi
Genel Başkan konuşmasında; Ailesinin geleceğini düşünmekten gözüne uyku
girmeyen ihmal edilmiş haksızlığa uğramış adaletsizliğe uğramış değerli kamu
çalışanları 4/A'lı, 4/B'li, 4/C'li sözleşmeli gibi sınıflandırmalarla hakları her geçen gün
budanan eşinden anasından babasından ayrı çalışmak zorunda kalan ekmeği ile ailesi
arasında tercihe zorlanan kıymetli kardeşlerim
Toplu sözleşme hakkımızı sonuna kadar kullanmak ve haklı taleplerimizi kabul
ettirmek için,
Bu güzel buluşmaya gelen, gelemeyip yüreğini buraya gönderen tüm üyelerimize ve
çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Eylemlerimiz daha güzel yarınlara
kavuşmak içindir. Eylemlerimiz, memurlarımız için bir şahlanıştır. Eylemlerimiz,
memurları yok sayan, yok etmek için gün sayanlara büyük bir derstir.
YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞMELİ, GREVLİ SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TÜRKİYE KAMU-SEN!
“HAKLIYIZ, HAKKIMIZI ALACAĞIZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ” diyor,
hepinize saygılar sunuyorum. dedi.
Genel Başkanın konuşmasının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Şube
Başkanı Adem Çavuşoğlu "Zam duası yapacak" anonsuyla kürsüye davet edildi.
Çavuşoğlu, dua yaptırırken şöyle dedi: "Amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yarabbi;
ancak, senden yardım istedik, bize yardımını esirgerme yarabbi. Yarabbi; bizlere
merhamete ihsanını rahmetini bol gönder yarabbi. Çok bir şey istemiyoruz. Yarabbi;
Zam, zam, zam. Biz de zamlardan nasibimizi istiyoruz nasip eyle yarabbi. Her şeye
zam yapıp ta şu güzide insanların memurları unutanlara bizleri hatırlat yarabbi. Ülke
büyümektedir, büyüsün güzeldir biz de büyümeden payımızı istiyoruz nasip eyle
yarabbi. Bizleri yalnız bırakma, bizlere güç ve kuvvet ver sabır ihsan eyle Yarabbi. Şu
memurları su insanları sen gör Yarabbi, onları kıyamet gününde cehennem azabından
koru yarabbi. Nimet veren sensin nimetlerini bizden esirgeme. Bizleri namerde muhtaç
eyleme yarabbi. Bizlere güç ve kuvvet ver bizleri yalnız bırakma yarabbi. Onların
kurmuş oldukları tuzakları başlarına çevir yarabbi. Dualarımızı kabul eyle Onların
kurmuş oldukları tuzaklara koru, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla."
60
Eylemler ve Basın Açıklamaları
FAALİYET RAPORU
12.05.2012 GENEL BAŞKANIN ANNELER GÜNÜ MESAJI.
"Sevginin en yücesini, en çelişmeyenini ve en yalansızını yaşayan onlardır.
Anne sevgisi, çelişkiler ve çekişmelerle çevrili hayatımızın, çelişmediği ve çekişmediği tek ortak noktasıdır.
Hiçbir inanç, hiçbir felsefe, hiçbir din yoktur ki; temeline anne sevgisini koymasın. Annelik, insanlığın ulaşabileceği en doruk noktadır.
Öpmeye kıyamadığı yavrusunu, vatana hizmet etsin diye, gözünü kırpmadan gönderen bir annenin erdiği noktaya ulaşabilecek bir kişi daha
yoktur.
Bu vatan için çalışan, üreten ve savaşan bütün evlatların anneleri ne yücedir!
Kanlarıyla bayrakları bayrak yapan, mezar taşlarıyla bu vatana Türk mührünü vuranların anaları ne yücedir!
Başta bu vatana şehit yetiştirenler olmak üzere, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun!
Bizim için yılın annesi, tüm şehit analarıdır.»
23.05.2012 23 MAYISTA İŞ BIRAKTIK.
Türkiye Kamu-Sen tarafından alınan 23 Mayısta bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılan sendikamız Genel Merkez ve Şubeleri 23
Mayıs 2012 tarihinde bir gün iş bıraktı.
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Şube yönetim kurulu üyeleri ve Ankara'da bulunan üyelerimiz ile bir toplantı için
Kızılcahamam'da toplantıda bulunan AFAD personeli işyeri temsilcilerimiz eyleme destek verdi. Sabah saat 10.00'dan itibaren Ankara
Büyükşehir Belediyesinde önünde toplanan sendikamız üyeleri saat 11.00'den itibaren Abdi İpekçi Parkına yürüyüş kolunda ilerlemeye
başladı. Üyelerimiz tarafından sık sık;
Ak Değil Karasın Başımıza Belasın,
Hükümet zammını al başına çal,
sloganları atıldı.
29.08.2012 GENEL BAŞKANIN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI.
Genel Başkan İlhan Koyuncu 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile bir açıklama yayınladı: Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren adalet
timsali, bağımsızlık aşkı ve hoşgörü temelli yaklaşımı ile tüm dünyaya örnek olmuş Türk milletinin, vatanının işgal edildiği, ülkesinin
parçalandığı bir dönemde verdiği onurlu mücadeleyi zafere taşımasının 90. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz.
Bu vesile ile Türk milletinin ve haksızlığa, esarete, işgale, zulme ve soykırıma karşı savaşan tüm milletlerin zaferini kutlar; vatanı, milleti,
ülkesi ve namusu için canlarını vermekten çekinmeyen şehitlerimize emanetlerine sahip çıkacağımıza dair söz veririz. Başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi ve bu uğurda kan döken, can veren bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle bir kere daha
anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad; milletimizin zafer bayramı kutlu olsun!
05.09.2012 GENEL BAŞKAN ZABITA HAFTASINI KUTLADI.
Kutlanmaya başlanan Zabıta Haftasına ilişkin olarak bir açıklama yapan Genel Başkan İlhan Koyuncu, yıllardan beri dile getirilen zabıta
personelinin problemlerinin giderek büyüdüğünü ve içinden çıkılamaz bir hâle geldiğini söyledi.
2012 yılı Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 186. yıldönümü. Zabıta Haftası her yıl olduğu gibi bu sene de 4-11 Eylül tarihleri arasında
burukluklar içerisinde Dağ Hâlini Almış Problemlerin çözümünün beklenmesi ümidi ile kutlanmaya başlanmıştır.
Bu kadar zor şartlar altında çalışan Zabıta Teşkilatının yeni dönemde çalışma şartlarının düzelmesi, ekonomik ve sosyal haklarının gelişmesi
noktasında ilerlemeler sağlanması dilek ve temennisi ile tüm Zabıtalarımızın Zabıta haftasını kutluyoruz.
61
Eylemler ve Basın Açıklamaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
26.09.2012 İŞYERLERİ ÖNÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK.
Ülke genelinde şehitlerimizi anmak için saygı duruşunda bulunduk.
Şehitlerimizi rahmetle anmak için düzenlediğimiz etkinlikte, ülkenin dört bir köşesinde
kamu çalışanları bu vatan uğruna canlarını feda etmiş Mehmetçikler ve Polislerimiz için
saygı duruşunda bulundu. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel
merkezleri de Ankara'daki kamu kurumları önünde toplanarak şehitlerimizi andı.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ile genel merkez yönetim kurulu üyeleri Etimesgut
Belediyesi önünde idi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması esnasında Etimesgut
Belediye Başkan Yardımcıları Recai Uçar ile Alaattin Sonat, Ankara Şube yönetim
kurulu üyesi Zabıta Müdürü Orhan Arsoy, birim müdürleri ile kurum personeli katıldı.
Çalışanların geniş katılımıyla gerçekleşen anma eyleminde şehitlerimiz için saygı
duruşunda bulunuldu ve ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunmasının ardından
konuşan Genel Başkan İlhan Koyuncu, ülkenin sıkıntılı günler yaşadığını söyleyerek
birlik ve beraberlik duygusunun zedelenmeye çalışıldığına dikkat çekti.
Bu vesile ile terörü, teröristi ve onların gizli açık her türlü destekçilerini lanetliyor;
devletimizin ve birliğimizin teminatı; varlığımız ve huzurumuz için can veren şehitlerimize
bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."
Daha sonra şehitlerimiz ve ülkemiz için dua okundu. Duanın ardından Fatiha okunarak
şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı.
28.10.2012 GENEL BAŞKAN CUMHURİYETİMİZİN 89.YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.
Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında;
Cumhuriyetimizin 89'uncu yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Dev bir çınar olan Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Atatürk'ün
bizlere bıraktığı en büyük mirastır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 89'uncu yıldönümünü kutluyor; Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran
ve rahmetle anıyoruz.
16.11.2012 AFAD ÇALIŞANLARININ SESİNİ DUYAN VAR MI?
Türk Yerel Hizmet-Sen'e İl Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının seslerini duyurmak
için TBMM kapısı önünde eylem düzenledi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un da katıldığı eylemde Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında,
AFAD çalışanlarının büyük bir kaosa sürüklendiğini söyleyerek yaşanan çok başlılığın
çalışanları büyük bir sıkıntıya soktuğuna vurgu yaptı.
“Türk Yerel Hizmet-Sen olarak yıllardır diyalog, hoşgörü, yönetim anlayışı beklentisi
içinde hak mücadelesi yürütüyoruz. Bu mücadelede toplumumuzun hassasiyetlerini
gözeterek, gerginliklerden mümkün olduğunca kaçınarak, milli ve manevi değerlerimizi
ön planda tutarak, “önce ülkem” diyerek yer aldık.
Ancak, bu iyi niyetimize karşılık bulamadığımız gibi, çalışanlarımız aleyhine
düzenlemeler yaparak, memurlarımızın kazanılmış haklarının ellerinden alınma
gayretlerine maruz kaldık. İş bilmez iktidarın başarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin
beceriksizliklerinin faturası yıllarca çalışanlarımızın sırtına yüklendi. Bu beceriksizlik ve
belirsizlik AFAD çalışanlarını, büyük bir kaosa mahkûm etmiş, AFAD'da çok başlı bir
yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. AFAD'da hiyerarşi alt üst olmuş durumdadır.
Çalışanlarımız, sorunlarını çözecek muhatap bulamamaktadır. Bu kurumun yetkilisi
başkan mıdır; vali midir; bakan mıdır, başbakan mıdır? belli değil. Vatandaşlarımızın en
zor anlarında yardıma koşan, hayatlarını ortaya koyan AFAD çalışanları, olumsuz şartlar
altında, yıkık dökük binalarda, sağlıksız ortamlarda çalışmaktadır. Afet durumlarında
vatandaşımızı enkazdan kurtarmakla görevli çalışanlarımız adeta kendileri enkaz
altında bırakılmıştır. Ekmeğini kazanmak, ailesinin geçimini sağlamak için annesini,
babasını, eşini, gözü yaşlı yavrusunu geride bırakıp, aylarca afet bölgelerinde can
kurtarabilmek için canından olmayı göze alabilen, canlarını hiçe sayan AFAD
çalışanlarımızın yaşadığı sorunları yetkililer görmüyor mu, kulakları duymuyor mu
acaba?”
İlhan Koyuncu, AFAD çalışanlarının ekonomik, hukuki, idari ve sosyal sorunlarının dağ gibi
yığıldığını belirterek konuşmasını şu şekilde tamamladı:
62
Eylemler ve Basın Açıklamaları
FAALİYET RAPORU
20.12.2012 ÇORUM BELEDİYESİNDEN İCRA İLE TAHSİL EDİLEN
DAYANIŞMA AİDATLARI DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASI İLE
ÜYELERİMİZE TESLİM EDİLDİ.
Çorum Belediyesinden icra ile tahsil edilen Dayanışma Aidatları düzenlenen
basın açıklaması ile üyelerimize teslim edildi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Başkanları Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa
Yorulmaz, Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilciliğini ziyaret ederek İl Temsilcisi Mahmut Alpaslan ile bir süre görüştü.
Çorum İl Temsilcimiz Erol Yaşıtlı ile Çorum da bulunan Türkiye Kamu-Sen'e
bağlı sendikalarımızın yöneticilerinin de katıldığı basın açıklaması aşağıdadır.
Bu gün burada toplanma sebebimiz Çorum Belediyesindeki üyelerimizden
yaklaşık yirmi (20) aydır aylık elli(50) lira dayanışma aidatı kesilmesi sonucu
konu yargıya gitmiş; yargı kararına rağmen kesintiye devam edilmesi üzerine sendikamız avukatı tarafından icra takibi başlatılmış ve kişi başı
1.150,00 şer TL Çorum Belediyesinden tahsil edilmiş ve bu gün sizlerin huzurunda üyelerimize takdim ediyoruz. Bu program için Çorum iline
geldiğimizde öğrendik ki halen Çorum Belediyesi tarafından üyelerimizden bu Dayanışma Aidatı kesilmeye devam etmektedir. Burdan sizler
aracılığı ile diyoruz ki; Sayın Başkan hiç kimse Adaletin üzerinde değildir. Hak adalet diye iş başına geldiniz ama haksızlığın ve adaletsizliğin
alasını siz yapıyorsunuz. Bu hukuk tanımazlık üzerine en kısa sürede belediye başkan ve kurum yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunacağımızı da buradan ilan ediyoruz.
31.12.2012 GENEL BAŞKAN “2012 YILI HÜSRANLARLA DOLU BİR YIL OLDU” DEDİ.
Genel Başkan İlhan Koyuncu yeni yıl kutlama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
2012 gerek Türkiye'de gerekse sınırlarımız dışında yaşananlarıyla hiç de hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl oldu.
Yakın coğrafyamızda, dil, din, kültür ve tarih birliğimiz bulunan ülkelerde başlatılan iç çatışmalar, Irak'ta bir türlü dinmek bilmeyen kan ve
gözyaşı, Kerkük'te, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin ve Afganistan'da oluk oluk akıtılan Türk ve Müslüman kanı, 2012 yılının ülkemiz
dışından yüreğimize işleyen acılarıydı.
Bu vesile ile grevli, toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal haklarla donanmış, refah ücretine kavuşmuş,
geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir toplum ve örnek alan değil,
örnek olan; çığır açan, güçlü, lider ülke, büyük bir Türkiye için çıktığımız bu zorlu yolda, başta bizleri 20 yıldır desteğinden hiç mahrum
bırakmayan kamu çalışanları olmak üzere milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutlarken, 2013 yılının ülkemizin birlik, beraberlik ve
kardeşlik duygularını pekiştirmesi, bütün insanlığa barış, huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesi dileklerimle saygılar sunarım.
20.02.2013 GENEL BAŞKAN ÇORUM'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam'ın da hazır bulunduğu basın toplantısında Çorum
Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nde yaşanan sıkıntılar hakkında konuşan Koyuncu, özellikle bir
sendika tarafından gerçekleştirilen sosyal denge tazminatı sözleşmesi ile birlikte çalışanlar
arasında ücrette ayrımcılık yapıldığını, bu konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve olumlu sonuç
aldıklarını söyledi.
İki ay önce yine Çorum'a geldiklerini ve Belediye'deki sosyal denge sözleşmesinden doğan
adaletsizliği basın ile paylaştıklarını ifade eden Koyuncu, “Çorum Belediyesi'nde çalışanlara
yönelik yanlış bir uygulama vardı. Çalışanlar arasında uygulanan farklı ücret konusunu mahkemeye
taşımıştık. Haksız yere kesilen dayanışma aidatları mahkeme kanalıyla iptal edildi. Yanlışı
gördükten sonra dönmek de bir erdemliliktir” dedi.
03.03.2013 GENEL BAŞKAN ESKİŞEHİR'DE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, kamu çalışanlarının haklarını almak için gerekirse 5 günlük iş
bırakma eylemi yapacaklarını söyledi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve genel başkan yardımcısı Bahri Kapusuzoğlu, Şube Başkanı
Hüseyin Uygun, Türk Büro-Sen Şube Başkanı İbrahim Dursun, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Şükrü Erkoca ve şube yönetim kurulu üyeleri Eskişehir basını ile dün kahvaltıda bir araya geldi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu burada yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının iş güvencelerinin
askıya alındığını ve durumun köşe bucak sendikalardan saklandığını söyledi. Koyuncu
konuşmasının devamında ise şunları kaydetti: “12 Eylül 2010 referandumunda toplu sözleşme
hakkı veriliyor derken elimizden grev hakkı alındı. Şimdi 2014-2015 yılı haklarımız için masaya
oturacağız. Kamu çalışanları olarak haklarımızı almak zorundayız. Bunun mücadelesini sizlerle
birlikte vereceğiz. 650 bin üyelik sendikalar çalışanların haklarını aramadı, eğer bunu yapmış
olsalardı haklarımız geriye doğru gitmezdi.”
63
Eylemler ve Basın Açıklamaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
08.03.2013 GENEL BAŞKAN DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI.
"Kadınlar günü kutlanırken, kadınlarımızın yaşadığı tüm sorunların çözülmesini ve toplumda hak ettiği, layık olduğu yere gelmesini temenni
ediyoruz. Ne yazık ki bugün dünya, kadına karşı oluşan bir duyarsızlaşma ve etkisizleştirme illeti ile yüz yüzedir. Ülkemizde de dışlanmışlık,
eğitimsizlik ve istismarlarla karşı karşıya olan Türk kadını, her türlü çileye göğüs germekte, ömrünü gelecek kaygısı içinde geçirmektedir.
Türk Yerel Hizmet-Sen ailesi olarak, yaşanan acıların son bulması, kadınlarımızın toplum içinde hak ettikleri değeri ve temsil kabiliyetini elde
etmeleri ve önlerine konulan bütün engelleri aşmaları temennisi ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."
16.05.2013 GENEL BAŞKAN KANDİL MESAJI YAYINLADI.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet,
yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini
diliyorum" dedi.
14.08.2013 MISIR'DA SİVİL HALKA YÖNELİK, SALDIRIYI KINIYORUZ.
Mısır'da yaşanan olaylar dünyanın gözleri önünde acı bir şekilde yaşanmaktadır. Sivil insanların üzerlerine, rastgele ateş açılması sonucu
sayısı yüzleri aşan ölümlerin yaşandığı, yine sayıları binleri aşan yaralıların olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bundan sonra da bu
katliamların yaşanacağı yönünde gözlemler yapılmaktadır. Mısır'da bir iç savaş görüntüsü ortaya çıkmıştır. İleriye yönelik olarak da, bu
olaylar onulmaz yaraların açılmasına ve tahribatların yaşanmasına neden olacaktır.
Türk Yerel Hizmet-Sen olarak, Mısır'da masum sivil halkın katledilmesini kınıyor, bir an önce huzurun ve esenliğin gelmesini temenni
ediyoruz.
14.08.2013 KAMUDAKİ ŞEFLER BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATILDI.
Kamu kurumlarında ki hiyerarşik yapı içerisinde şef kadrosunda çalışanlar, memurlarla üst düzey yöneticiler arasında köprü vazifesi görürler.
Kamu kurumlarında iş ve işlemler öncelikle şeflerin sevk ve idaresi ile yürütülmektedir. Şefler kanun, yönetmelik ve genelgeleri analiz
ederek, memurları verimli iş üretimini yönlendirmekte en önemli sorumluluk mevkiinde olan idarecilerdir.
Şeflerle mahiyetinde çalışan memur, VHKİ, hizmetli, teknisyen, tekniker gibi kadrolarda çalışanlar arasında ücret farkı yok denecek kadar
azdır. Hatta bazı teknik unvanlarda çalışanlar, şeflerden daha yüksek ücret almaktadırlar. Şeflerin bir üst unvan olan müdürlerle (şube
müdürü) arasındaki ücret farkı ise anormal derecede açılmış, fark bin 200 TL'yi aşmıştır. Bu adaletsiz ücret uçurumunun oluşmasının tek
sorumlusu hükümettir. Siyasi iktidarın yapmış olduğu yanlış düzenlemelerdir.
666 sayılı KHK ile şeflerin ek ödemeleri düşürülmüş, özel hizmet tazminatları ise artırılmamıştır. Bu adaletsiz uygulamalar neticesinde, 30 bini
aşkın şef kadrosunda çalışan memurlar kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır.
3046 sayılı Kanun'a göre; Yönetici sıfatı taşıyan şeflerle şube müdürleri arasında ücret farkının %50'lere ulaşması akıl, mantık ve vicdanla
izah edilebilecek bir durum değildir.
Şeflerimize yapılan bu adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi, başta özel hizmet tazminatı olmak üzere, ek ödeme ve ek gösterge
haksızlıklarının ortadan kaldırılmasını, haklarının iade edilmesini talep ediyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak, mağdur edilen diğer unvanlarda ki memurlarımızla birlikte şeflerimizin de en kısa sürede hak ettikleri ücretlere
kavuşması için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.
27.08.2013 5 YIL YASAĞI KABUL EDİLEMEZ.
Büyük mücadele sonucunda, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren Torba Kanun ile yaklaşık 100 bin kişi kadroya geçti. Kadroya geçen 100 bin kişinin
yaklaşık 25 bini Yerel Yönetimlerde görev yapan sözleşmeli personeldir. Tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ancak;
Kanunda yer alan 5 yıl nakil yasağı, zaten çok zor olan belediye ve il özel idarelerde nakil konusunu tekrar gündeme getirmiş, kadroya yeni
dahil olan kamu görevlilerinin kafasını karıştırmış, karamsarlığa sevk etmiştir. Normal bir tayin prosedürüne dahil olmayan yerel yönetimler
bu seferde 5 yıl nakil yasağı ile bir girdabın içerisine atılmıştır. Diğer bakanlıklar bünyesinde eş durumu, özür, öğrenim durumu ve aynı
bakanlık içerisinde iller arası tayin hakkı var iken her bir belediye, her bir il özel idaresi müstakil bir kurum olması münasebeti ile bu kurumlarda
görev yapan kamu görevlilerinin başka bir şehre özür grubundan tayin hakkı olmayacaktır.
Türk Yerel Hizmet-Sen olarak 5 yıl nakil yasağının bir an önce kaldırılmasının, aile birlikteliğinin korunması açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz ve bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz.
05.09.2013 GENEL BAŞKAN ZABITA HAFTASINI KUTLADI.
Genel Başkan İlhan Koyuncu “Kutlanmaya başlanan Zabıta Haftasına ilişkin olarak bir açıklama yaparak yıllardan beri dile getirilen zabıta
personelinin problemlerinin giderek büyüdüğünü ve içinden çıkılamaz bir hâle geldiğini söyledi.
İçerisinde bulunduğumuz hafta Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 187. Yıldönümünün kutlandığı haftadır. Zabıta Haftası her yıl olduğu gibi bu
sene de 1 - 7 Eylül tarihleri arasında burukluklar içerisinde her geçen gün büyüyerek Dağ Hâlini Almış bir teşkilatın problemlerinin çözümünün
beklenmesi ümidi ile kutlanmaya başlanmıştır.
Zor şartlar altında çalışan Zabıta Teşkilatının yeni dönemde çalışma şartlarının düzelmesi, ekonomik ve sosyal haklarının gelişmesi
noktasında ilerlemeler sağlanması dilek ve temennisi ile tüm Zabıtalarımızın Zabıta haftasını kutluyoruz.
64
Eylemler ve Basın Açıklamaları
FAALİYET RAPORU
29.09.2013 GENEL BAŞKAN, İTFAİYECİLER HAFTASINI KUTLADI.
İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 299. yıldönümü münasebetiyle Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Türk Yerel HizmetSen Genel Başkanı İlhan Koyuncu; yangın savaşçısı itfaiye çalışanlarının özveriyle 7 gün 24 saat canları pahasına, fedakârca görev yaptığını
ifade ederek tüm itfaiye çalışanlarının haftasını tebrik ettiğini açıkladı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasının İtfaiye Haftası olması nedeniyle Kastamonu
Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Aksu ve itfaiye personellerine nezaket ziyaretinde bulunarak bütün itfaiyecilerin 299. İtfaiye Haftasını
kutladı.
28.12.2013 “HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE” DEDİK, ANKARA'YI İNLETTİK!
“HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE” mitingimize, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Merkez Yöneticilerimiz,
Türkiye'nin dört bir yanından gelen Adana, Mersin, Samsun, Erzurum, Çankırı, Yozgat, Afyon, Manisa, Balıkesir, Bursa, İstanbul,
Kastamonu, Tokat, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara Şube Başkanlarımız, şube yönetim kurulu üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve Kamu çalışanları
ile vatandaşlar katıldı.
65
Eylemler ve Basın Açıklamaları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
09.01.2014 ERZURUM'DA AFAD ÇALIŞANLARININ 'SOSYAL DENGE TAZMİNATI' İÇİN EYLEM YAPTIK.
Erzurum İl Özel İdaresinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin
faydalandırılmaması üzerine konu hukukçularımız tarafından yargıya intikal ettirilmiş, yargı kararının üyelerimiz lehine çıkmasının ardından
gerek Erzurum Valisi gerekse Özel İdare Genel Sekreteri ile defaten görüşülmesine ve konunun çözüleceğinin Sayın Vali tarafından ifade
edilmesine rağmen mahkeme kararının bu güne kadar uygulanmaması Sendikamızın daha radikal girişimlerde bulunmasını gerektirmiş ve
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Yorulmaz görüşmeler yapmak üzere Erzurum’da
bulunduğu esnada olumlu adım atılmaması üzerine İl Özel İdaresi önünde bir basın açıklaması yapmıştır.
Erzurum İl Özel İdaresi tarafından sosyal denge tazminatı ödenmeyen Afet ve Acil Durum çalışanları ve Sendikamız temsilcileri Valilik
önünde eylem yaptı. Valilik önünde toplanan Erzurum Şube üyesi AFAD çalışanları İl Özel İdaresi bünyesinde çalışmalarına rağmen sosyal
denge tazminatının ödenmemesini protesto etti. 'Guguk devleti değil, hukuk devleti istiyoruz', 'Ekmeğime aşıma dokunmayın', 'Hırsıza değil
memura bütçe' dövizleriyle eylem yapan AFAD çalışanları, 4 bin 688 sayılı yasa uyarınca Erzurum İl Özel İdaresi kadrosunda çalışanlar için
yapılmış olan sosyal denge tazminatı sözleşmesinden yararlanamadıklarını söyledi. 'Memurlardan aldılar hırsızlara verdiler', 'Hak hukuk
dediniz, hakkımızı yediniz' sloganları eşliğinde konuşan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, şunları söyledi: "İl Özel
İdaresinin ödemeleri reddetmesi üzerine AFAD çalışanı üyelerimiz adına Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Erzurum 1.İdare
Mahkemesi 2013/74 esas, 2013/643 sayılı kararı ile, İl Özel İdaresi bütçesinden sosyal denge tazminatının ödenmesine karar verdi.
Mahkeme kararlarını siyah çelenge iğneledik. Erzurum'daki 176 AFAD çalışanı mağdur edilirken diğer illerdeki çalışanlar paralarını yasal
faiziyle birlikte aldılar. Vali Ahmet Altıparmak ile konuyu görüşeceğiz. Eğer Sayın Valimiz AFAD çalışanlarının mağduriyetini giderirse kırmızı
ve beyaz karanfilleri kendisine vereceğiz. Sorun çözülmezse mahkeme kararlarının bulunduğu siyah çelengi odasına bırakacağız. Sayın Vali
hangisini ister? İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile çok kez görüşülmesine rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Sayın valiye konuyu ilettik ama herhangi
bir çözüm olmadı. AFAD çalışanları tedirgin ve huzursuzdur. Erzurum Valisini yasaların ve adaletin gereğini yapmaya davet ediyoruz." dedi.
15.01.2014 İSTANBUL VALİLİĞİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPIP, SİYAH ÇELENK BIRAKTIK.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, genel merkez yönetim kurulu üyeleri Bahri Kapusuzoğlu, Mustafa Yorulmaz ve Ömer İlbeği ile İstanbul şube
başkanı Cumali Kaya yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valiliği önünde AFAD çalışanlarına sosyal denge tazminatı sözleşmesinden
kaynaklanan ödemelerin yapılmamasını ve mahkeme kararlarının uygulanmamasını protesto ederek bir basın açıklaması yaptı. Yaklaşık
150 kadar memurun katıldığı eyleme Türk Yerel Hizmet Sendikasına üye AFAD çalışanları da destek verdi. Valilik önüne Genel Başkan İlhan
Koyuncu ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hanifi Bostan ve Şube Başkanları tarafından siyah çelenk konuldu. Siyah çelenkkoyma
esnasında emniyet güçleri ile zaman zaman arbede yaşandı. Siyah çelenk konulmaması noktasında direnç gösteren emniyet güçlerinin her
türlü zorluk göstermesine rağmen İstanbul Valiliği önüne siyah çelenk bırakıldı.
66
Sosyal Denge Tazminatı
Sözleşmesi
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
26.12.2011 EDREMİT BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İLE ÇALIŞANLAR
MUTLU İŞVEREN HUZURLU.
Balıkesir Şube Başkanlığımız ile Edremit Belediyesi arasında bir süredir devam eden
toplu sözleşme görüşmeleri mutlulukla sonuçlandı. Toplu Sözleşme imza törenine
Balıkesir Şube Başkanımız Halil Aydoğdu'nun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın İlhan
Koyuncu da katıldı. Sayın Belediye Başkanı Tuncay Kılıç ve Genel Başkan İlhan
Koyuncu'nun imza koyduğu Toplu Sözleşme ile çalışanlar 225 ile 275 TL arasında
değişen oranlarda ücret alacak.
“KEŞKE KAMU SEN 31 YILDIR OLSAYDI”
Bizim belediyede de geçen dönem böyle oldu.
Edremit Belediyesi hiç kimsenin hakkını yemez. Bugüne kadar çalışan memurlarımızın
acınacak durumu vardı. Bir daire müdürü arkadaşımız, o birimde çalışan işçiden daha
az maaş alıyordu. Sıkıntı buydu. Tekrar Kamu-Sen'in yılmaz mücadeleci sendika
başkanları sayesinde yerel ve genel iktidarlar memurların hakkını vermeye başladı.
Keşke 31 yıl önceden Kamu-Sen olsaydı.
Edremit Belediyesi bu toplu sözleşmeyi yapmakla emeğe ne kadar saygılı olduğunu,
çalışanlarına ne kadar saygılı olduğunu memurlara sendikal hakkına nasıl saygılı
olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır.
“BAŞKANIMIZ KILIÇ'TAN ALLAH RAZI OLSUN”
Genel Başkan İlhan Koyuncu. “Emeği geçen Belediye Başkanımıza ve kurum
yetkililerine teşekkür ediyoruz. Sosyal haklarımızın alınması konusunda başkanımız ve
meclis üyelerinin çıkardığı karar ile bu noktaya geldiğimiz için sevinçliyiz. Maalesef bazı
belediyelerde başkanlar memurların lehine iyileştirme yapmaktan çekiniyor. Biz
memurların hakları olduğu kadar görevleri de var. Performansımızı 2011 yılına göre
%20 arttıracağız. Sayın Tuncay Kılıç'tan Allah Razı olsun, onunla birlikte belediye
meclis üyelerimize ve emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.”
03.11.2011 MERSİN ÖZEL İDAREDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Sendikamızın Mersin Şubesi ile yetkili olduğumuz Mersin İl Özel İdaresi arasında bir
süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı ve imzalar
atıldı. Atılan imzalar ile Mersin İl Özel İdaresinde görev yapan 153 kamu görevlisinin
yüzleri güldü.
Toplu sözleşme imza töreni Mersin İl Özel İdaresi genel Sekreterlik Makamında Genel
Sekreter Vedat Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Türk Yerel Hizmet
Sendikası Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı, Şube Eğitim Sekreteri Burçin Kızmaz ve
Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi İsmail Güller'in katılımıyla yapıldı.
Törende Konuşan Genel Sekreter Vedat Güngör Toplu Sözleşmenin tüm çalışanlara
hayırlı olmasını diledi.
Yerel yönetimlerin demokrasinin temelini oluşturduğuna işaret eden Türk Yerel Hizmet
Sendikası Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı Toplu Sözleşme mücadelesine Türk Yerel
Hizmet Sendikası olarak önderlik etmekten gurur duyduklarını yerel yönetimlerin biraz
esnek olan yapılarından dolayı toplu sözleşme hakkını uygulamaya geçirme
noktasında diğer kurumlara göre biraz daha kolay olduğunu ifade ederek sözleşmenin
imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
3-29.10.2011 Gölbaşı Belediyesinden Kurban Bayramında Çalışanlara Bayram
İkramiyesi.
Gölbaşı Belediyesinde Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından atılan imzalarla protokol
gerçekleşti. Gerçekleşen protokolle Gölbaşı Belediyesinde çalışan 136 memur 500,00
TL Kurban Bayramı ikramiyesi alacaklar. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı;
Yapılan bu protokolle memurlarımızı yaklaşan kurban bayramında unutmadık. Gölbaşı
Belediyesi olarak her zaman çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. dedi.
68
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
26.10.2011 OSMANİYE BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME YENİLENDİ.
Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Toplu Sözleşme bugün atılan imzalar ile yenilendi.
Sendikamızın Adana Şubesi ile Osmaniye Belediye Başkanlığı arasında devam eden
Toplu Sözleşme görüşmelerinde atılan imzalar ile Toplu Sözleşme yenilenmiş oldu.
Sendika adına Adana Şube Başkanı Zeynel Abidin Büyükaslan işveren adına
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın imzaladığı Toplu Sözleşme de kamu
görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarında yeni kazanımlar elde edilmiş oldu.
02.07.2011 GÖNEN BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Isparta İli Gönen Belediyesi ile Isparta Şubemiz arasında bir süredir devam eden Toplu
Sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Gönen Belediyesinde görev yapan 23
memuru kapsayan Toplu Sözleşme imza töreninde; Genel Başkan İlhan Koyuncu,
Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Genel Mali Sekreter Ömer İlbeği, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri,
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Kaya, Ziya Ersoy'da hazır bulundular. Türk Yerel
Hizmet-Sen adına Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Isparta Şube Başkanı Suat
Tanyeri'nin, Gönen Belediyesi adına Belediye Başkanı Mete Elçim'in imza attığı imza
törenine kurumda görev yapan memurlarda katıldı.
11.06.2011CEYHAN BELEDİYESİNDE YÜZLER TOPLU SÖZLEŞME İLE GÜLDÜ.
Adana Şube Başkanlığımız ile Ceyhan Belediyesi arasında bir süredir devam eden
Toplu Sözleşme Görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. 10 Haziran 2011 tarihinde
gerçekleşen imz törenine Türkiye Kamu-Sen Geel Başkanı İsmail Koncuk,
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil
Köse, Adana Şube Başkanımız Z.Abidin Büyükaslan, Ceyhan Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve
Ceyhan Belediyesinde görev yapan bürokratlar ile memur arkadaşlarımız katıldı.
İmza törenine Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Genel Başkan İlhan Koyuncu, Adana Şube Başkanı Zeynel
Abidin Büyükaslan ile Ceyhan Temsilcisi Fevzi Dinçer katıldı.
İmzalanan sözleşmenin Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı açıklamada
bütün çalışanların haklarını gözettiklerini ifade ederek “Mali imkanlarımız ölçüsünde her
zaman çalışanlarımızın yanında olduk gerek memur personel gerek işçi personelimize
ücret noktasında daima en iyisini yapma gayretindeyiz hayırlı uğurlu olsun. Onlar daha
iyisine layıktır” dedi.
31.05.2011 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ
KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Genel Sekreter Kaşif Barut, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Durmuş, Türk Yerel Hizmet-Sen ile TümBel-Sen yöneticilerinin de bulunduğu “Toplu Sözleşme” töreni Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli tüm memurların katıldığı
törende konuşan Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi tarihinde
yine bir ilk yaşandığını söyledi.
Zihni Aldırmaz, “Kısıtlı imkânlarımıza rağmen memurumuzun gelirinde önemli artışlar
sağladık. İnşallah işçilerimizin de durumunu daha iyi yapacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, imzalanan “Toplu Sözleşme”
gereği, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli toplam 651
memurun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın, memur maaş artışı ve
sosyal haklardaki iyileştirmeler, salonu dolduranlar tarafından alkışlarla karşılık buldu.
Sendika temsilcileri Başkan Vekili Aldırmaz, Genel Sekreter Kaşif Barut ile İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Durmuş'a çiçek verdiler. Ayrıca,
memurlar belediye binası önünde davul-zurna çalışarak maaş artışı ve sosyal
haklardaki iyileştirmeleri kutladı.
69
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
16.05.2011KASTAMONU BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Türk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şubemiz ile Kastamonu Belediyesi arasında bir süredir
devam eden Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı ve imzalar atıldı.
Anayasanın 53. maddesinde yapılan değişikliğin ardında memurlara tanınan “Toplu İş
Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı” uyarınca belediye Başkanı Sayın Turhan
Topçuoğlu ve Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın arasında süren
görüşmelerin ardından 24 saat hizmet vermeyi amaç edinmiş belediye memurlarına bir
katkı sağlaması açısından toplu sözleşme imzalandı.Bazı Büyükşehir Belediyeleri de
olmak üzere ülkemizde 825 tane belediyede uygulanan sözleşme ile memurlar biraz
olsun rahat nefes alacaklar.İmza töreninde küçük bir konuşma yapan Belediye Başkanı
Turhan Topçuoğlu “Belediyede çalışmak zor iştir 24 saat görev başında olmanızı
gerektirir. Bu sözleşmeyle memurumuza biraz katkımız olacağınız umuyoruz” dedi.
Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın ise “Sözleşme aşamasında bize
her türlü katkıyı sağlayan başta Belediye Başkanımız Sayın Turhan Topçuoğlu olmak
üzere, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve daire müdürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu
sözleşmelerin ilçe belediyelerde hayat bulmasını istiyoruz.”Bu sözleşmeyle memurlara
aylık brüt 350 TL verileceğini duyan belediye çalışanları mutluluklarını gizleyemedi.
12.05.2011 DEMİRCİ BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İLE YÜZLER GÜLDÜ.
Türk Yerel Hizmet-Sen ile Demirci Belediyesi arasında bir süredir devam eden
görüşmeler 12 Mayıs 2011 tarihinde atılan imza ile sonuçlandı. Demirci Belediyesi ile
Türk Yerel Hizmet-Sen arasında 68 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen
törenle imzalandı.
Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza törenine, Demirci Belediye Başkanı
İhsan Temel, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa
Yorulmaz, Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Necmi Dönertaş, Şube
yönetim kurulu üyesi Ercan Özçelik, Demirci Belediyesi işyeri Temsilcisi Ali Rıza
Dağdan, daire müdürleri ile belediyede çalışan memurlar katıldı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz ise
sözleşmede emeği geçen Belediye Başkanı Temel'e teşekkür etti.
25.04.2011DİNAR BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Sendikamız ile Dinar Belediye Başkanlığı arasında bir süredir devam eden Toplu
Sözleşme Görüşmeleri nihayet sonuçlandı. Belediye SarayıBaşkanlıkmakamında Türk
Yerel Hizmet-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Belediye
Başkanı Saffet Acar ve Belediye Sendika Temsilcisi Fen İsleri Müdürü
ErtuğrulTunçoğlu ile Sendika sözleşmesiyapıldı.
Başkan Acar, Bilgi ve becerisini geliştirmek, ayni isi yapan personel arasındaki ücret
dengesini sağlamak, emeğininkarşılığını almak, adaletli ücret dağılımınısağlamak,
çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını
temenni etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barışısağlamak ve çalışmaperformansını
artırarak demokratik ve katilimciçalışma düzenini oluşturmakamacıyla, Türk Yerel
Hizmet-Sen arasında Toplu Sözleşme yaptı.
03.04.2011 MERSİN ŞUBE ANAMUR BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALADI.
Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şube Başkanlığı ile Anamur Belediye Başkanlığı
arasında 31.03.2011 tarihinde toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme
imza töreninde konuşan Şube Başkanı Nihat Aşçı Toplu Sözleşme hakkımızın
Anayasada yerini almasından sonra Mersin İlimizde Mut ve Ayaş belediyelerinden
sonra 3 .olarak Anamur belediyesinde Toplu Sözleşme yapıldığını belirterek,
belediyenin İmkanları ölçüsünde çalışanların Ekonomik anlamda haklarını iyileştiren
Belediye Başkanı Mehmet Türe ve katkı Sağlayan Belediye yöneticilerine teşekkür
ederek, yapılan iyileştirmenin iş yerinde verimliliğe ve iş huzuruna katkı sağlayacağının
belirterek hayırlı olması dileklerini sundu.
Belediye Başkanı Mehmet Türe ise yaptığı konuşmada kurumun imkanları ölçüsünde
iyileştirme yaptıklarını, imkânların artması durumunda daha fazla iyileştirme
yapabileceklerini çünkü ekip olarak Anamur'a hizmet eden kurum çalışanlarının
ekonomileri iyi olduğu zaman daha verimli ve huzurlu olacaklarını söyleyerek, Hayırlı
olması dileklerini sunarak konuşmasını bitirdi.
70
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
20.3.2011 BALIKESİR BELEDİYESİ`NDE ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLER SÖZLEŞMEYLE SEVİNDİ.
Sendikamız ile Balıkesir Belediyesi arasında Toplu Sözleşme 18 Mart tarihinde Balıkesir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen imza
töreni ile hayata geçti.
İmza törenine; Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili İsmail Koncuk, Genel Başkan İlhan Koyuncu, Belediye Başkanı İsmail Ok, Belediye
Başkan Yardımcıları Yusuf Özenç, Tuna Aktürk, Ali Öztozlu, Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Yankaş, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun, Balıkesir Şube Başkanı Halil Aydoğdu, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların
Balıkesir şube başkanları ve il temsilcileri ile Balıkesir Belediyesi'nde çalışan memurlar katıldı.
Genel Başkan İlhan Koyuncu yaptığı konuşmada, mevcut hükümetler döneminde toplu görüşmeler masasında, hak etmelerine rağmen
birçok haklarının verilmediğini kastederek, “Alamadık, ancak geldiğimiz noktada, yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmalarımızın sonucunda
memur ve işveren olarak bir aile olmayı başardık. Bu birlikteliğin oluşmasında hiç şüphesiz ki aile reisi olarak Belediye Başkanı ve ekibi ile siz
değerli çalışanlarımızın gayreti başta geliyor. Biz Türk Yerel Hizmet Sendikası olarak Balıkesir Belediyesi'nin bir ailesi olduğumuzu zaten
biliyorduk; ancak şu anda bu inancımız daha da kuvvetlendi” dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili İsmail Koncuk konuşmasında, Şeyh Edebali`nin `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın` sözüyle başladı.
Koncuk şunları söyledi: ”Devleti yaşatmanın temel adımı, insanı yaşatmaktır. Biz gençliğimizden beri bu anlayışla yetişen, birtakım
kurumların başına gelen insanlarız. Sayın İsmail Ok ta aynı anlayıştan feyz almış bir insandır. Bizim yıllarca Balıkesir Şube Başkanlığımızı
yapmıştır. Bir şube başkanımızın Balıkesir ilinde Belediye Başkanlığı yapıyor olması da bizim için ayrı bir gurur verici olaydır. Emin olun o
makamda sanki ben oturuyorum. Öyle hissediyorum onu gördüğüm zaman. Dolayısıyla bu anlayıştan, bu kültürden gelmiş bir Belediye
Başkanının elbette insanı yaşatmak adına kendi personelini desteklemesi çok tabiidir. Bu son derece önemlidir. Bu nedenle insanlarımızı
seçerken, gerek milletvekili olarak, gerek belediye başkanı olarak, ne olarak seçerseniz seçin, `toplumsal düşünme kabiliyeti` olan
insanlardan seçmek zorundayız. İşte Balıkesir Belediyesindeki çalışanlarımız, Sayın Belediye Başkanımız İsmail Ok'un gayretiyle
maaşlarında birtakım iyileştirmeler aldılar. “Ben sayın başkanımızı tebrik ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Hayat boyu mutlu olursunuz
inşallah. Balıkesir`de Sayın Belediye Başkanımızla, ekibiyle beraber güzel hizmetler yapmanızı diliyorum” diyerek son verdi.
Belediye Başkanı İsmail Ok, konuk sendika başkanlarına `Hoşgeldiniz` diyerek, 18 Mart gününün farklı birgün olduğunu, ancak özellikle bu
sözleşmeyi bugüne denk getirmek için özel bir gayret sarf etmediklerini söyledi. Bunun güzel ve anlamlı güne tesadüf etmesinin herkes için de
son derece anlamlı olduğunu ifade etti. Başkan Ok, “Konfederasyonun değerli üyeleriyle birlikte yıllarca meydanlarda toplu iş sözleşmesi
hakkı için sıcakta-soğukta, her türlü hava şartlarında hiçbir yasal düzenleme yokken birlikte mücadele ettik. Ama Allah'ın lütfu, sizlerin
desteğiyle bugün Balıkesir Belediye Başkanı olarak Türk Yerel Hizmet Sen'le toplu iş sözleşmesi imzalamanın mutluluğunu benim tarif
etmem çok zor.
31.12.2012 GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİNDE İMZALANAN SÖZLEŞME YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz'ın yoğun geçen bir haftalık Gaziantep
ziyaret ve görüşme trafiği 24-28 Aralık 2012 tarihleri arasında devam ettirilmiş ve 28 Aralık 2012 tarihinde imzalanan sözleşme ile mutlu sona
ulamıştır. İl Özel idaresi ve İl Afet Müdürlüğü çalışanlarıylayapılan toplu sözleşe görüşmelerinin mutlu sonla sonuçlanması kurum
çalışanlarını sevindirdi. Gaziantep İl Özel idaresi Genel Sekreterliği ile 4688 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince yapılan toplu sözleşme
sonucunda, İl Özel İdaresi ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde çalışan memurlara maaşlarına ilaveten her ay yaklaşık 500 TL ilave yapılacak
şekilde sözleşme imzalanmıştır”
71
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
11 Ekim 2012 tarihinde Gaziantep Valisi Sayın Erdal Ata ile yaptığımız görüşmede
“Gaziantep gibi güzide bir büyükşehrimizde bu güne kadar bir sözleşme
yapılamamasından dolayı kurum personellerinin mağduriyetlerini ifade ederek
konunun yasalar çerçevesinde çözülmesini talep ettiğimizde, Sayın Vali teklifimizi
kurum bürokratları ile değerlendireceğini, Özel idare bütçesinin elverdiği oranda kurum
personellerinin ekonomik ve sosyal haklarına katkı sağlayacaklarını ifade etmişti”.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu tarafından gerçekleştiren ikinci ziyarette Sayın Vali ile
yapılan görüşmenin ardından, İl Genel Meclisinden, sözleşme yapılması konusunda
Sayın Vali'ye yetki verilmesi kararının çıkartılmasını sağlamıştır.
Genel Başkan Gaziantep'e üçüncü ziyaretini 24-28 Aralık 2012 tarihinde
gerçekleştirmiş ve sırası ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Ömer Özcan ile
akabinde Sayın Vali Erdal Ata ile bir görüşme daha yaparak bir haftalık Gaziantep
çıkarmasının ardından bazı sendikaların tüm engellemelerine rağmen Ekim ayından
geçerli olmak üzere İl Özel İdaresi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personellerini
kapsayan 246 kişinin yararlanacağı iyileştirmenin yapılmasını sağlamıştır.
Ancak; Bir sendika, yetki tespit dönemi olan 15 Mayıs tarihlerinde yetkili olmamalarına
rağmen bazı kurumlarımızda sözleşme yapmış yapmaya da devam etmeye çalışırken,
şu an itibari ile Gaziantep İl Özel İdaresi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yaklaşık
150 üyesi olan Türk Yerel Hizmet-Sen, 15 Haziran 2012 tarihinde kurumda yetkili olan
ve şu an 13 üyesi olan Bem Bir Sen'in sözleşmeye imza koymasını istemiş, sorumlu
sendikacılık gereği Bem Bir Sen'in imza koymasından zerrece rahatsız olmamıştır.
Hiçbir Sendika yasaların üzerinde değildir. Yasalara, yönetmelik ve genelgelere
herkesin saygılı olması gerektiği kanaatindeyiz. Türk Yerel Hizmet Sendikası olarak
Gaziantep İl Özel İdaresinde sözleşme yapılması konusunda ilk girişimde bulunup
görüşmelere başladığımızda bir tek üyemiz varken başladık, kurum çalışanları
sendikamızın bu özverili çalışmasını karşılıksız bırakmayarak büyük bir teveccüh
göstererek Türk Yerel Hizmet-Sen'i yetkili duruma getirdiler. Türk Yerel Hizmet
Sendikası olarak amacımız onlarca İl Özel İdaresinde imzalanan Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesinin Gaziantep ilimizde de imzalanarak kurum çalışanlarının
ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi idi, azmettik, çalıştık, inandık ve başardık.
20.11.2012 VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİNDE BEKLENEN SÖZLEŞME İMZALANDI.
04 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı
Kanunun 22.maddesi ile 4688 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmü gereğince,
Vezirköprü Belediyesinde sözleşme imzalandı. Vezirköprü Belediye Başkanlığında
çalışan 55 kamu görevlisinin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmek, onları belirli
bir refah seviyesine kavuşturarak ve özellikle çalışma performanslarını artırmak
amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediye meclisinin Belediye
Başkanına vermiş olduğu yetkiye istinaden, Genel Sekreter Bahri Kapusuzoğlu ile
Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis arasında 15 Aralık 2012 tarihinde başlayıp, 15
Mart 2014 tarihinde sona erecek şekilde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı
Sözleşmesi imzalanmıştır. İmza törenine Genel Teş. Sekreteri Mustafa Yorulmaz,
Samsun Şube Başkanı Cemal Kasa, İşyeri Temsilcisi Tuncay Erden de hazır bulundu.
18.09.2012 İZMİR İL ÖZEL İDAREDE İMZALANAN SÖZLEŞME İLE RÜYALAR
GERÇEK OLDU.
Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şubesi ile İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan 650 kamu
görevlisini kapsayan ilk Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmıştır. İzmir
Valisi M.Cahit Kıraç ve Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı M.Ali Kalafat'ın
imzaladığı sözleşme ile kamu çalışanlarının yıllardır ötelenen rüyası gerçekleşmiş oldu.
Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı M.Ali Kalafat yaptığı açıklamada;
Katkılarından dolayı Sayın Valimiz M.Cahit Kıraç'a, İl Genel Meclis Başkanı ve meclis
grup başkanlarına, komisyon üyelerine, meclis üyelerine ve Genel Sekreter İrfan İçöz'e,
daire müdürlerine katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
72
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
16.08.2012 BÜNYAN BELEDİYESİNDE YAPILAN SÖZLEŞME İLE KAMU
ÇALIŞANLARININ YÜZÜ GÜLDÜ.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza törenine Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi
Ali Benli, Sendikamızın Kayseri İl Temsilcisi Cüneyt Doğan, Belediye Başkan
Yardımcısı ve işyeri temsilcisi de hazır bulundu.
Belediye Başkanı Mehmet Özmen İmza töreninde yaptığı konuşmada; Bünyan
Belediyesi Kayseri ve çevresinde parmakla gösterilen bir kurumdur. En üst
yöneticisinden en alt kademedeki elemanı ile özveri ile çalışmaktadır. Kendilerini
kutluyorum. Türk Yerel Hizmet Sendikası ile vardığımız uzlaşma neticesinde Çam
sakızı çoban armağanı olarak çalışanlarımızın kaynayan kazanlarına bir nebze de olsa
katkıda bulunmak adına yasaların el verdiği ölçüde bir iyileştirme yapıyoruz. Bayrama
huzurlu ve mutlu bir şekilde gireceklerdir dedi.
Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu ise yaptığı konuşmada gerek Sayın Belediye
Başkanımız gerekse kurum idarecileri bugün burada imzalayacağımız sözleşme ile
çalışanlarımızın kaynayan kazanlarına katkı sağlıyorlar. Şahsım ve sendikam adına
bugün burada imzalanan sözleşmeden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum
dedi.
09.08.2012 ALANYA BELEDİYESİ'NDE SÖZLEŞMELİLER KERVANINA KATILDI.
Türk Yerel Hizmet-Sen Antalya Şubesi ile Alanya Belediyesi arasında sözleşme
imzalandı. Türk Yerel Hizmet-Sen adına Şube Başkanımız Dr.ErgunEkice'nin, Alanya
Belediyesi adına Belediye Başkanı Hasan Sipahinin imza koyduğu sözleşme imza
töreninde Antalya Şube Yönetim kurulu üyelerimiz Ali Bala ve Ali Rıza Kayar da hazır
bulundu. Şube Başkanımız yaptığı konuşmada yapılmış olan bu sözleşme ile Alanya
Belediyesinde bulunan kamu görevlilerinin maaşlarında ortalama 600 TL.lik bir artış
sağlanmış oldu. Bu sözleşmenin hazırlanıp imza aşamasına gelmesinde emeği geçen
tüm meclis üyeleri, birim yetkilileri, sendikamız temsilcisi ve son olarak ta imzayı atarak
sözleşmeyi yürürlüğe koyan Sayın Belediye Başkanımıza en kalbi şükranlarımızı
sunuyorum dedi.
Belediye Başkanı ise yaptığı konuşmada inanıyorum ki belediyemizin çalışanları
herşeyin en iyisine en güzeline layık. Geciktik biliyoruz ama yasada sözleşme
konusunun netleşmesi düşüncesi ile bu güne sarkmıştır. Yapılan sözleşme tüm kamu
görevlisi arkadaşlarımıza hayırlı olsun dedi.
11.07.2012 KIRIKKALE ÖZEL İDAREDE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Kırıkkale Şube Başkanlığımız ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Atanur Aydın
arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılmış ve 11 Temmuz 2012
tarihinde atılan imzalar ile sözleşme yürürlüğe girmiştir.
İmza töreninde Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun yanı sıra Özel İdare Genel Sekreteri
Atanur Aydın, Sendikamız Genel Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu, Kırıkkale Şube
Başkanımız Eyüp Aygör, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Necmettin Uğurer ve Vedat
Başer ile Özel İdare İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hasan Akdoğan hazır bulundu.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ve Genel Sekreter Atanur Aydın'ın sözleşme protokolüne
attıkları imzaların ardından, Genel Başkan tarafından Genel Sekretere günün anısına
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen amblemlerinin bulunduğu bir fincan
takımı ile yine Türkiye Kamu-Sen tarafından bastırılmış olan çeşitli yayınlar takdim
edildi. Şube Başkanı Eyüp Aygör de bir buket çiçek taktim ettiler.
Sayın Genel Sekreter ise gecikmiş olan bu imza töreninin çalışanlarımızı bir nebze
olsun rahatlatacağını düşünüyoruz. İnanıyorum ki mesai arkadaşlarımın performansı
daha da artacaktır. Bu konuda sizlerde sendika üyelerini konunun önemi hakkında
zaman zaman bilgilendirirseniz seviniriz dediler.
73
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
20.06.2012 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİNDE 300 TL.'LİK ZAM SEVİNCİ.
4688 sayılı yasada yapılan düzenleme ile Yerel Yönetimlerde Sözleşme yapılmasının
önü açıldı. Türk Yerel Hizmet-Sen de yıllardır yetkili olduğu Zonguldak İl Özel
İdaresinde yürüttüğü sözleşme görüşmelerini tamamladı. 19 Haziran 2012 tarihinde
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Zonguldak Valisi Erol
Ayyıldız'ın karşılıklı imzaları ile sözleşme yürürlüğe girdi. Buna göre, 2012-2013 yıllarını
kapsayan iki yıllık sözleşme ile İl Özel İdaresinde görev yapan 103 kamu görevlisi her
hangi bir ayrıma tabi tutulmadan aylık 300 TL iyileştirme alacaklar.
İmza töreninde Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Dursun Aydoğan, Çankırı Şube
Başkanımız Erol Selci, Zonguldak İl Temsilcimiz Hasan Çöğendez ile İnsan Kaynakları
Müdürü Haydar Açıkgöz'de hazır bulundular.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise “yasamızın çıkması ile birlikte belediye ve il özel
idarelerinde sözleşme yapma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda bugün de
Zonguldak İl Özel İdaresinde görev yapan 103 kamu görevlisinin ekonomik ve sosyal
haklarının geliştirilmesi adına bir sözleşmeye imza attık. İmza aşamasına gelinceye
kadar emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanımıza,
Genel Sekreterimize, kurum amirlerine şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
17.06.2012 FETHİYE BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Denizli Şubemiz ile Fethiye Belediyesi arasındaki görüşmelerin sonunda varılan
mutabakat neticesinde 18 aylık Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.
Fethiye Belediyesinde görev yapan 83 memur personele yapılan zam ile ilgili tören
Belediye Meclis salonunda gerçekleşti. Genel Başkan İlhan Koyuncu, Denizli Şube
Başkanı Ergun Kırlı, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Belediye Başkan
yardımcıları Metin Talaş ile Mehmet Yılmaz Cesur, Belediye Personel Müdürü Mesut
Doğan ve kadrolu personeller Sözleşme törenine katıldı.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu yaptığı konuşmada, yasanın
çıkmasının hemen ardından Sayın Belediye Başkanı ile sürdürdüğümüz görüşmelerin
meyvesini bugün burada almak için toplandık. Sözleşmenin imzalanması sürecinde
emeklerini esirgemeyen başta belediye başkanımız olmak üzere başkan yardımcılarına
ve kurum yetkililerine teşekkür ediyorum dedi.
29.05.2012 MANİSA BELEDİYESİNDE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN RESMİ
TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Manisa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
çerçevesinde sosyal denge zammı geldi. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplu
iş sözleşmesine Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Kamu-Sen İl Temsilcisi Mustafa Genç, belediye başkan
yardımcıları, daire müdürleri, memurlar ile birlikte sözleşmeli personeller katıldı.
Toplantının başında Manisa Şehzadeler Mehteri bir konser verdi.
Toplantıda ilk olarak Kamu-Sen İl Temsilcisi Mustafa Genç söz aldı. “Belediye Başkanı
Cengiz Ergün seçildiğinde kendisine ilk yaptıkları ziyarette sosyal dengeyi gündeme
getirdiklerini ifade eden Genç, “Kendisi bize gerekli kanuni şartlar oluştuğunda sosyal
dengeleri ödeyeceğinin sözünü vermişti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sözünde
durduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.
Genel Başkanı İlhan Koyuncu ise, “Bu bütçe buralara geldiyse ve gerçekleşme oranları
yüzde 90'ların üzerine çıktıysa başkan ve ekibini kutluyoruz. Siz bir aile olmayı
başardınız. Sizlere başkanım ne kadar teşekkür etse azdır. Sizlerinde bu teşekkürün
altında kalmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının sonunda memur ve sözleşmeli
personele yapılacak sosyal denge zamlarını açıkladı. Başkan Ergün, memur ve
sözleşmelilere Kurban Bayramı'nda 750 TL ek ödeme yapılacağını, ayrıca her ay
450'şer TL ek ödeme verileceğini söyledi. Ayrıca daire müdürlerine de her ay 500'er TL
ek ödeme verileceğini ifade eden Başkan Ergün, başkan yardımcılarına da 600'er TL
verileceğini belirtti. Başkan Ergün verilen miktarların hayırlı olması temennisinde
bulundu. Daha sonra Genel Başkanı İlhan Koyuncu Başkan Ergün'e plaket sundu.
Plaket sunumlarının ardından sosyal denge zamları ile ilgili olarak imzalar atıldı.
74
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
02.05.2012 KASTAMONU BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞMEYİ YENİLENDİ.
Kastamonu Şubemiz ile Kastamonu Belediye Başkanlığı arasında ilki geçtiğimiz yıl
yapılan Toplu Sözleşme ile memurlara aylık 300 TL iyileştirme yapılmıştı. Kastamonu
Belediye Başkanlığınca memurlarla ilk defa geçen yıl yapılan ve memur maaşlarında
net 300 TL'lik artış sağlayan toplu sözleşme, Sendikamızın Kastamonu Şubesi ile
Kastamonu Belediyesi tarafından yapılan müzakereler neticesinde yenilendi.
Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'nun memura verdiği destek üzerine belediyeye
gelerek teşekkür ziyaretinde bulunan Türkiye- Kamu Sen'e bağlı şube başkanları, bu
örnek davranışından dolayı Belediye Başkanına şükranlarını sunarak plaket takdim
ettiler. Düzenlenen imza töreni sırasında bu sözleşmenin memurlar için önemini anlatan
Şube Başkanı Hikmet Çıvgın, “Ete, süte, yumurtaya, elektriğe, doğalgaza ve daha
birçok kaleme en az yüzde yirmi oranında zam yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk defa maaş zammı alamayan memuruna böyle büyük destek veren Sayın
Başkanımız Turhan Topçuoğlu'na teşekkürü bir borç biliriz.” dedi.
Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, “Belediyede çalışan memurlarımıza bu şekilde bir
katkımız olduysa ne mutlu bize. Tatil demeden, bayram demeden halkımıza hizmet için
görev yapan personelimiz tüketim maddelerine gelen zamlarla zor günler geçirmektedir.
Biz de imkânlarımız doğrultusunda böyle bir katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz”
şeklinde konuştu.
11.4.2012 ANAMUR BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME YENİLENDİ
Sendikamızın Mersin Şube Başkanlığı ile Anamur İlçe Belediye Başkanlığı arasında
geçen yıl imzalanan ve süresi dolan, 52 memur ve Sözleşmeli Personeli kapsayan
toplu sözleşme 2014 Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Geçerli olacak şekilde
yenilendi. Anamur belediyesi Meclis Salonunda yapılan imza törenine Belediye
Başkanı Mehmet Türe, Türkiye Kamu sen İl temsilcisi Hüseyin Ateş, Mersin Şube
Başkanı Nihat Aşçı, Sendika Başkanları, Anamur Temsilcisi Adem Parlak, Sendikaların
Anamur Temsilcileriyle Belediye personeli katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Türe Kurum imkânları ölçüsünde bu kadar iyileştirme
yapabildiklerini, bu iyileştirmenin personelin daha fazla verimli olmasına katkıda
bulunmasını temenni ettiğini, personelin çalışmalarından memnun olduğunu
söyleyerek sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.
04.03.2012 ERDEMLİ BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME YAPILDI.
Sendikamız ile Mersin Şube Başkanlığımız arasında devam eden Toplu Sözleşme
görüşmeleri atılan imzalar ile Erdemli Belediyesinde görev yapan kamu görevlilerini
mutluluğa kavuşturmuştur.
Toplu sözleşme imza törenine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türk Yerel
Hizmet Sendikası Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Terzi ile Kurumda görev yapan Memur ve Sözleşmeli Personeller katıldı. Belediye
imkânları ölçüsünde personellere bu kadar iyileştirme yapabildiklerini ifade eden
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İmzaladığımız bu toplu sözleşme tüm personelimize
ve sendikamıza hayırlı Uğurlu olsun dedi.
31.1.2012 KARABÜK BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Çankırı Şubemiz ile Karabük Belediyesi arasında Toplu Sözleşme imzalandı.
Karabük Belediyesinde çalışan 161 memuru kapsayan Toplu Sözleşme imza törenine
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma
Danışman, Sendikamızın Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri ve Karabük İl Temsilcisi Metin
Gül, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ahmet Turgut Kurtoğlu katıldı.
Belediye Başkanı Rafet Vergili Karabük yaptığı kısa konuşmasında; Belediye olarak
belki o kadar fazla imkanları açamadığını ifade ederek bundan sonra ki yapacağımız
sözleşmeler ya da belediye imkanlarının daha fazla gelişmesi şartı ile bizim
dönemimizde yada bizden sonra ki belediye başkanımızın döneminde memur
arkadaşlarımıza daha fazla hakların verileceğine inanıyorum dedi.
75
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
28.1.2012 İLKADIM BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Samsun Şubemiz ile İlkadım Belediye Başkanlığı arasında bir süredir devam eden toplu
sözleşme görüşmeleri nihayet sonuçlandı. Genel Başkan İlhan Koyuncu'nun da
katıldığı ve karşılıklı atılan imzalar ile kamu çalışanları rahat bir nefes aldı.
Çalışanlarının ekonomik olarak en iyi şartlarda görev yapabilmesi için ellerinden gelen
tüm imkanları kullandıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,
"Mesai arkadaşlarımızın sosyal ve ekonomik şartlarının daha iyi olması, verimliliklerinin
artması, iş başarısının oluşması için bu sözleşmeyi imzaladık. Sözleşmemiz çalışanlarımıza
hayırlı olsun" dedi.
Çalışanına sağladığı imkânlardan dolayı Başkan Demirtaş'a teşekkür eden Genel
Başkan İlhan Koyuncu, "Geldiği günden bu yana maddi ve manevi çalışanların yanında
olan, personelinin refah ve mutluluğuna önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin
Demirtaş'a teşekkür ediyorum. " diye konuştu.
28.1.2012 BARTIN BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME YENİLENDİ.
Çankırı Şubemiz ile Bartın Belediye Başkanlığı arasında 2 yıldır yapılan Toplu
Sözleşme, Sendikamız Genel Başkanı İlhan Koyuncu'nun da katıldığı tören ile iki
yıllığına uzatıldı.
Bartın Belediyesinde çalışan 73 memuru kapsayan toplu sözleşme imza törenine Genel
Başkan İlhan Koyuncu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Çankırı Şube Başkanı Erol
Selci, Çankırı Şube Dış İşler ve Basın Sekreteri Metin Gül, Genel Merkez Mevzuat
Sekreteri Ömer Yankaş, Belediye İşyeri Temsilcisi Taner Bilal, Belediye Başkan
Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu ve birim müdürleri katıldı.
Konuşmasında; hizmet kalitesi, kurum kazancı ve personel kazancının doğru orantılı
şeklide dengelenmeye çalışıldığını ifade eden Belediye Başkanı Cemal Akın
“Belediyemiz kazanırsa halkımız da, personelimizde kazanır. Belediye olarak, Türk
Yerel Hizmet Sendikası ile imkânlarımız doğrultusunda bir anlaşmaya vardık" dedi.
18.1.2012 DALAMAN BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Dalaman Belediye Başkanlığı ile Sendikamız arasında toplu sözleşme imzalandı.
Sözleşme Genel Başkan İlhan Koyuncu, Denizli Şube Başkanı Ergun Kırlı ile Belediye
Başkanı Sedat Yılmaz tarafından Toplantı Salonunda yapılan törenle imzalandı.
Sözleşme imza törenine; Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Fırat, Belediye Mali
Hizmetler Müdür Vekili Hüseyin Kırden, Genel Teşkilat Sekreteri Mustafa Yorulmaz ve
Isparta Şube Başkanı Suat Tanyeri de katıldı.
Toplu Sözleşme imza töreninin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Sedat
Yılmaz; bugünün belediye çalışanları kadar, kendileri içinde önemli bir gün olduğunu,
belirterek "Her türlü şartlarda belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde özverili
çalışmaları sürdüren personelimiz belediye bütçesinin olanakları dahilinde gerek
maddi, gerekse bir takım sosyal hakların kendilerine verilmiş olmasından mutluyum" dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise yaptığı konuşmada tüm zorluklara rağmen imkânlarını
zorlayarak Dalaman Belediyesi çalışanlarının ekonomik durumlarına katkı sağlayan
başta sayın belediye başkanı olmak üzere, belediye meclis üyelerine ve kurum
bürokratlarına teşekkür ediyorum dedi.
15.1.2012 ISPARTA BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME YENİLENDİ.
İlki geçen yıl yapılmış olan Toplu Sözleşmenin 31 Aralık 2011 tarihinde sona ermesi
üzerine başlatılan müzakereler neticesinde atılan imzalar ile Sendikamız ile Isparta
Belediyesi arasındaki Toplu Sözleşme yenilenmiş oldu.
Sözleşme Isparta Belediyesi adına Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya
Günaydın ile Genel Başkan İlhan Koyuncu tarafından imzalandı. Sözleşme 1 Ocak
2012 ila 31 Aralık 2013 tarihleri arasını kapsıyor. İmza törenine ayrıca Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Ali Balaban ve Isparta Şubesi Başkanı Suat Tanyeri de katıldı.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, sözleşme ile belediyede
çalışan memurların durumlarının biraz daha iyileştirildiğini aktarırken, sözleşmenin
hayırlı olması temennisinde bulundu.
76
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
15.1.2012 TOSYA BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI.
Sendikamızın Kastamonu Şubesi ile Tosya Belediye Başkanlığı arasında devam eden
Toplu Sözleşme görüşmelerinde karşılıklı atılan imzalar ile mutlu sona ulaşıldı.
Kastamonu Şube Başkanı Hikmet Çıvgın, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, işyeri
temsilcisi Ali Sait Aydın'la beraber Başkanlık makamında çalışanlar için artış yapıldı.
Bir yıllık yapılan bu sözleşme sayesinde diğer memurlardan daha avantajlı konuma
geçen Tosya Belediyesi çalışanları Belediye Başkanlarına teşekkür etti.
15.1.2012 KUMKUYU VE LİMONLU BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Kumkuyu: Toplu sözleşme imza töreninde Konuşan Belediye Başkanı Ömer Sezer
Kendisinin de Kamu Çalışanı Olduğunu Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Sendikada
Yönetici olarak görev yaptığını, Yerel Yönetici olarak Kamu Çalışanlarının Toplu
Sözleşme Mücadelesine destek vermekten gurur duyduğunu, Belediye Personelimiz
ve Sendikamızla iyi bir diyalog içerisindeyiz, Kurum imkanları ölçüsünde personelimize
bu kadar iyileştirme yapabildik, İmzaladığımız bu toplu sözleşme hayırlı Uğurlu olsun
dedi. Yerel yönetimlerin demokrasinin temelini oluşturduğuna işaret eden Mersin Şube
Başkanı Nihat Aşçı Toplu Sözleşme mücadelesine önderlik etmekten gurur
duyduklarını yerel yönetimlerin biraz esnek olan yapılarından dolayı toplu sözleşme
hakkını uygulamaya geçirme noktasında diğer kurumlara göre biraz daha kolay
olduğunu, fakat burada, da yerel yöneticilere görev düştüğünü ifade ederek, yapılan
toplu sözleşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Limonlu: Mersin Şubemiz ile Limonlu Belediyesi arasında 2014 yılı mart ayına kadar
geçerli olacak toplu sözleşme imzalandı.
15.1.2012 MUCUR BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Kırıkkale Şubemiz ile Mucur Belediye Başkanlığı arasında bir süredir devam eden
Toplu sözleşme görüşmeleri Kırıkkale Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırşehir İl
Temsilcisi Abuzer Sucu ile Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından atılan imzalar
ile yürürlüğe girdi. İmza töreninde Mucur Belediyesi Temsilcisi Hüseyin Gerçeker de
hazır bulundu.
07.01.2012 TOROSLAR BELEDİYESİNE SÖZLEŞMEYİ YENİLEDİK.
Sendikamız ile Toroslar Belediyesi arasında 2011 yılında yapılmış olan bir yıllık Toplu
Sözleşmenin süresinin 31.12.2011 tarihinde sona ermesi üzerine başlanan
görüşmeler, atılan imzalar ile yerel seçimlere kadar uzatıldı.
Toplu sözleşme imza törenine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna Türk Yerel
Hizmet Sendikası Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı, Şube Sekreteri Hüseyin Saydan ve
Kurumda görev yapan Personeller katıldı. Belediye imkânları ölçüsünde personele bu
kadar iyileştirme yapabildiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hamit Tuna
Belediyemizde görev yapan memur personelimizle ve sendikamızla iyi bir diyalog
içerisindeyiz. İmzaladığımız bu toplu sözleşme tüm personelimize ve sendikamıza
hayırlı Uğurlu olsun dedi.
Mersin Şube Başkanı Nihat Aşçı Toplu Sözleşme mücadelesine önderlik etmekten
gurur duyduklarını yerel yönetimlerin biraz esnek olan yapılarından dolayı toplu
sözleşme hakkını uygulamaya geçirme noktasında diğer kurumlara göre biraz daha
kolay olduğunu, fakat burada da yerel yöneticilere görev düştüğünü ve sayın Belediye
başkanımız gibi yerel yöneticilerin bu mücadeleye verdikleri desteğin çok önemli
olduğunu, toplu sözleşme hakkı ile ilgili yapılması gereken bazı düzenlemelerin daha
hızlanmasına katkıda bulunacağını ve siyasi iradenin bu düzenlemeleri en kısa sürede
yapmasını temenni ettiklerini bu düzenlemelerin yapılmasıyla toplu sözleşmenin tüm
kamu çalışanlarını kapsamasının nihai hedefleri olduğunu söyleyerek, Yapılan Toplu
Sözleşmenin Hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.
77
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
07.01.2012 GÜMÜŞOVA BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI.
Sendikamızın Çankırı Şube Başkanlığı ile Düzce İli Gümüşova İlçe Belediye Başkanlığı
arasında devam eden Toplu Sözleşme görüşmeleri, karşılıklı atılan imzalarla mutluluğa
dönüştü.
Törene Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Bostancıoğlu, Çankırı Şube Başkanı Erol
Selci, Düzce İl Temsilcisi Ahmet Hayri Tekin katıldı.
Sendika yetkilileri ile ortak kararımızı aldık. Bundan sonra memurlarımızın da sosyal
yönden bulunduğu durumdan daha iyi geçinmesini temin etmek için belediyemizin gücü
oranında yardımcı olmaya çalıştık ve sözleşmeyi 2 yıl olarak imzaladık. Sözleşmenin
belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Çankırı Şube Başkanı Erol Selci ise “Memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşlarımıza bu
imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Bu kazanımın arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ve bu durumun
diğer Belediyelere örnek olmasını gönlümüz arzu ediyor. Karşılıklı hem Belediyelerimizi
düşünerek hem de çalışanlarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Sözleşmemiz 2 yıllık
yapılmıştır” diye konuştu.
07.01.2012 ÇEŞMELİ VE YEŞİLTEPE BELEDİYELERİNDE TOPLU SÖZLEŞME
İMZALANDI.
Mersin Şubemiz ile Çeşmeli ve Yeşiltepe Belediyeleri arasında devam eden Toplu
Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı, atılan imzalar ile sözleşmeler yürürlüğe
girdi.
Çeşmeli: Mersin Şubesi ile Erdemli İlçesi Çeşmeli Belediyesi arasında 11 memur
personeli kapsayan ve Daha önce imzalanıp süresi 31.12.2011 tarihinde sona eren
toplu sözleşme Çeşmeli Belediye Başkanı Halil İbrahim DUR'un makamında imzalanan
sözleşmeyle yenilendi.
Toplu sözleşme imza törenine Çeşmeli Belediye Başkanı Halil İbrahim Dur, Mersin
Şube Başkanı Nihat Aşçı ile Kurumda görev yapan Personel katıldı. Kurum imkanları
ölçüsünde personele bu kadar iyileştirme yapabildiklerini ifade eden Belediye Başkanı
Halil İbrahim Dur, Belediyemizde görev yapan memur personellerimizle ve
sendikamızla iyi bir diyalog içerisindeyiz. İmzaladığımız bu toplu sözleşme tüm
personelimize ve sendikamıza hayırlı Uğurlu olsun dedi.
Yeşiltepe: Mersin Şubesi ile Tarsus İlçesi Yeşiltepe Belediyesi arasında 3 memur
personeli kapsayan toplu sözleşmede mutlu sona ulaşıldı. Toplu sözleşme imza
törenine Yeşiltepe Belediye Başkanı Fikri Tüten Türk Yerel Hizmet Sendikası Mersin
Şube Başkanı Nihat Aşçı Kurumda görev yapan Personel katıldı. Kurum imkânları
ölçüsünde personele bu kadar iyileştirme yapabildiklerini ifade eden Belediye Başkanı
Fikri Tüten, Belediyemizde görev yapan memur personellerimizle ve sendikamızla iyi
bir diyalog içerisindeyiz. İmzaladığımız bu toplu sözleşme tüm personelimize ve
sendikamıza hayırlı Uğurlu olsun dedi.
05.01.2012 KARASU BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
Sendikamız ile Karasu Belediye Başkanlığı arsında devam eden Toplu Sözleşme
görüşmelerinde kamu çalışanlarının yüzü güldü.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mehmet
İspiroğlunun yanı sıra; Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Sekreteri Bahri
Kapusuzoğlu, şube başkanı Semih Tüysüz, şube sekreteri Yahya Kemal Onur, KamuSen İl Başkanı Rahim Varol, İl Temsilcisi Şentürk Yılmaz, Karasu Belediyesi Meclis
üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye yöneticileri ve memurlar katıldı. İmza
töreni öncesinde konuşan Genel Başkan İlhan Koyuncu “Bize olan desteğinden dolayı
Belediye Başkanımıza ve belediye yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu
sözleşmeden sonra bize düşen daha fazla çalışmaktır” dedi.
78
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
FAALİYET RAPORU
11.01.2013 MANİSA BELEDİYESİNDE MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK
ÖDENEK MÜJDESİ
Sendikamızın Manisa Şubesi ile Manisa Belediyesi arasında imzalanan ek protokol
çerçevesinde başkan yardımcıları ve müdürlere tavan fiyat üzerinden yüzde 100,
memur ve sözleşmeli personele de yine tavan fiyat üzerinden yüzde 90 iyileştirme
yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Belediyesi'nde ekibimiz ile bir
bütünüz. Allah bu bütünlüğümüzü bozmasın. Bütün çalışanlarımıza özverili çalışmaları
nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.
Manisa Belediyesi'nde görevli başkan yardımcıları, daire müdürleri, memur ve
sözleşmelileri yakından ilgilendiren müjdeyi Belediye Başkanı Cengiz Ergün verdi. Bu
çerçevede Türk Yerel Hizmet-Sen ile imzalanan protokol kapsamında başkan
yardımcıları ve daire müdürlerine tavan fiyat üzerinden yüzde 100, memur ve
sözleşmeli personele de yine tavan fiyat üzerinden yüzde 90 iyileştirme yapıldı.
Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında düzenlenen protokol törenine Başkan
Yardımcıları Hasan Eryılmaz, Funda Solak, Genel Başkan İlhan Koyuncu,
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, Kamu-Sen İl
Temsilcisi Mustafa Genç, Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, Manisa Şubesi
Başkan Yardımcısı Metin Memiş, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Ertaş ve Manisa
Belediyesi İşyeri Temsilcisi Cem Özleyen katıldı. İmzalanan protokolün hayırlı olması
temennisinde bulunan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İmzaladığımız ek protokol
çerçevesinde Başkan yardımcılarımız ile birlikte daire müdürlerimize tavan fiyat
üzerinden yüzde 100, memurlarımıza ve sözleşmeli personelimize ise yine tavan fiyat
üzerinden yüzde 90 iyileştirme yapıyoruz. dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu ise Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek,
“Sizin bir sözünüz halen kulağımda duruyor. Yasal mevzuat çıkınca telafi edeceğim
dediniz. Allah sizden razı olsun fazlasıyla telafi ettiniz. Artık memur arkadaşlarımızın
diyeceği bir şey kalmadı. Memur arkadaşlarımızın performanslarını yüzde yüzün
üzerine çıkarması gerekiyor. Bunun da sözünü sizlere veriyoruz. Bütün memur
arkadaşlarımızı sizin arkanızda topluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından başkan yardımcıları, daire müdürleri, memurlar ve sözleşmeli
personele yapılacak iyileştirmelerle ilgili protokol imzalandı.
11.01.2013 EDREMİT BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Sendikamızın Balıkesir Şubesi ile Balıkesir'in Edremit Belediyesi arasında 109 memuru
kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Edremit Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında 109 memuru kapsayan toplu iş
sözleşmesi yenilendi.
Başkanlık Makamında düzenlenen imza törenine, Edremit Belediye Başkan Vekili Fatih
Çağlar, Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, Balıkesir
Şube Başkanı Halil Aydoğdu ile yönetim kurulu ve Edremit Belediyesi daire müdürleri
katıldı. Edremit Belediye Başkan Vekili Fatih Çağlar, "Büyük özveri ile çalışan
memurlarımıza belediyenin imkânları neticesinde zam yapabilmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Borçlarımız belimizi büküyor" dedi. Genel Başkanı İlhan Koyuncu ise Kamu
çalışanı arkadaşlarımız bu güzellikleri unutmayacaktır. Edremit'e hizmetin en güzelini
göstermeye devam edeceğiz dedi.
Başkan Çağlar'a, personel müdürü Nesrin Adalıoğlu tarafından teşekkür edilerek toplu
olarak hatıra fotoğrafı çekildi.
79
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi
5. OLAĞAN GENEL KURUL
20.03.2013 NİKSAR BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANININ DA KATILIMI İLE İMZALANDI.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza törenine katılmak üzere Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Başkan İlhan Koyuncu, Reşadiye Belediye
Başkanı Rafet Erdem, Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Yorulmaz, Türk Yerel Hizmet-Sen Tokat
Şube Başkanı H.Osman Ürer ve Şube Sekreteri Suat Eker Belediye Başkanımız Duran
Yadigar'ı makamında ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Duran Yadigar konuşmasında; ''Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanım,
Türk yerel Hizmet-Sen Genel Başkanım, Sayın Reşadiye Belediye Başkanım, Serenli
Belediye Başkanım, Şube Başkanlarım ve değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş
geldiniz. Belediye imkânları doğrultusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek bir
şeyler yapmaya çalıştık. Bizim için çalışan, Niksar için çalışan emek sarf eden
personelimizin bir nebze olsun yüzünü güldürebilmek bizim açımızdan önem arz
etmektedir. Bu anlamda kıymetli Kamu-sen Genel Başkanımızı Niksar'da görmekten
duyduğum ayrıca özel memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bu vesileyle kıymetli Reşadiye
Belediye Başkanımızı, arkadaşımızı burada görmekten duyduğum memnuniyeti
belirtmek istiyorum. Bir cümle ile sözlerimi tamamlamak istiyorum Söz konusu vatansa
gerisi teferruattır diyorum, hepinize saygılar sunuyorum'' dedi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu; '' Bizleri kırmayıp buraya kadar gelen Türkiye Kamu-sen
Konfederasyonumuzun Sayın Genel Başkanı, Niksar Belediye Başkanım, Reşadiye
Belediye Başkanım, Serenli Belediye Başkanım ve önce ülkem diyen çok değerli
Türkiye Kamu-sen şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Niksar Belediyesi
çalışanları. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, bu güzel günümüzü yaşatmak
istiyorum. Belki birçok yerlerde bugüne kadar Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmeleri
yapılırken Niksar'ımızda, Reşadiye'mizde, Erbaa'mızda neden yapılmadı diye hep
sordunuz. Bu sorular sendikamızda Türk Yerel Hizmet Sendikasına kadar gerek
çalışanlar tarafından gerekse şube yöneticilerimiz tarafından iletildi. Bizlerde duyarsız
kalmadık. Bu gün sözleşmemizi imzalayacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum'' dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk; '' Bugün şehitler haftasını kutluyoruz,
Çanakkale zaferinin 98.yıl dönümü, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ben Niksar
Belediye Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum Allah razı olsun. Belediye imkânları
doğrultusunda yapabileceği her şey yapmış önemli olan bu isteği bu arzuyu ortaya
koyabilmektir. Çalışanlara sahip çıkmak çok önemlidir değerli arkadaşlar gerek
belediye başkanları gerek daire amirleri grup içerisinde huzurlu bir ortam sağlamalıdır ki
çalışanlarda kaliteli ve verimli bir hizmet üretsinler. Niksar'ın elindeki zor imkânlarla
çalışanlarına tebliğ eden Sayın Başkanımı yürekten kutluyorum. Biz bu konuda yıllardır
mücadele ediyorduk nisan ayında çıkarılan bir kanunla Sosyal Denge Tazminatı
Sözleşmesini ekletmeyi başardık tabi diğer sendikalarla beraber. Belirli oranda geliri
olan ve personele, SGK'ya, Hazineye borcu olmayan belediyeler bu hizmeti
çalışanlarına sunabiliyor. Bu belediyelerden biride Niksar Belediyesi o da kendi
imkânları doğrultusunda sizlere katkı sağladı. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanını
ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapmaya devam
edeceğiz.
İŞTE SENDİKA, İŞTE SÖZLEŞME; “iZMİR'DE TÜRKİYEYE ÖRNEK SÖZLEŞME...”
İzmir il özel idaresi ile İzmir Şubemiz arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Bu
sözleşme ile il özel idare ve Afad ile sivil savunma arama ve kurtarma çalışanlarının
maaşlarına net 630 tl iyileştirme yapılmıştır. Şube Başkanımız M.Ali Kalafat yaptığı
açıklamada; Bu sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen yönetim kurulu
üyelerimize, işyeri temsilcilerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen şahsiyetli ve
onurlu üyelerimiz ile sözleşmeye katkı sağlayan İl özel idare bürokratlarına ve Sayın
Valimiz Mustafa Toprak'a şükranlarımı sunarız dedi...
80
Yeni Hizmet Binamız
Sosyal Faaliyetlerimiz
Konya Şubemiz Hizmet Binasına Kavuştu.
Sosyal Faaliyetlerimiz
5. OLAĞAN GENEL KURUL
FERDİ KAZ SİGORTASI ÖDEMELERİMİZ YAPILIYOR
2011-2012-2013 yıllarını kapsayan dönemde Sendikamız üyelerinden Ferdi Kaza
Sigortası kapsamında sakatlanan, vefaat eden on üyemizin varislerine Ferdi Kaza
Sigortası ödemeleri yapılmıştır.
A) 06.04.2012 TÜRK YEREL HİZMET-SEN ÜYESİNE FERDİ KAZA SİGORTASINDAN
10 BİN TL ÖDENDİ.
Türk Yerel Hizmet-Sen tam 10 senedir üyesi olan tüm kamu çalışanlarını ücretsiz olarak
ferdi kaza sigortası ile sigortalamaktadır. Ferdi Kaza Sigortası kapsamında trafik kazası
sonucu vefaat eden üyemiz Süleyman Altunkaynak'ın varislerine Ferdi Kaza Sigortası
Kapsamında 10.000-TL.ödeme yapıldı.
Prim ödemesini gerçekleştiren Türk Yerel Hizmet-Sen Özel İdare Temsilcisi Cemil Anık,
“Kamu-Sen üyesi tüm memurlar üye oldukları andan itibaren sigortalanmaktadır.
Sigorta karşılığında üyelerden herhangi bir ek ödeme alınmamaktadır. Sorumlu
sendikacılık anlayışı ile her zaman üyesinin arkasında duran sendikamız bugünde vefat
eden üyesinin ailesini unutmamış ve yanında yer almıştır.“ dedi. Özel idarede
gerçekleşen buluşmada Süleyman Altunkaynak'ın babası Davut Altunkaynak ve
kardeşinin yanısıra Erzurum İl Özel İdaresi Temsilcimiz Cemil Anık ve kurum
personelleri de hazır bulundu.
B) 29.06.2012 ASLAN MURAT'A FERDİ KAZA SİGORTASINDAN 2.000 TL ÖDENDİ.
Balkondan düşerek bel kısmında kırıklar oluşan ve uzun süre tedavi gören Ankara
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli üyemiz Arslan Murat'a Ferdi
Kaza Sigortasından 2.000 TL Ödendi.
C) 22.09.2012 KÖSE KILIÇ'IN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ
YAPILDI.
Köse KILIÇ: K.Maraş İli Ericek Bel. Görev yaparken trafik kazası sonucu hayatını
kaybetti. (Vefatı:18.03.2012). Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında 15.000-TL.ödeme
yapıldı.
D) 22.09.2012 YAŞAR ÇANLI'NIN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI
ÖDEMESİ YAPILDI.
Yaşar ÇANLI: Mersin İli Bozyazı Bel. Zabıta Memuru olarak görev yaparken trafik
kazası sonucu hayatını kaybetti. (Vefatı:27.06.2012). Ferdi Kaza Sigortası
Kapsamında 15.000-TL.ödeme yapıldı.
E) 22.09.2012 ŞÜKRÜ KAYA'NIN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI
ÖDEMESİ YAPILDI.
Şükrü KAYA: K.Maraş İli Ericek Bel. Görev yaparken trafik kazası sonucu hayatını
kaybetti. (Vefatı:18.03.2012) Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında 15.000-TL. ödeme
yapıldı.
F) 22.09.2012 MEHMET ÇELİKDEMİR'İN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI
ÖDEMESİ YAPILDI.
Mehmet ÇELİKDEMİR: Eskişehir B.Şehir Belediyesinde İtfaiye eri olarak görev
yaparken trafik kazası sonucu hayatını kaybetti (Vefatı:24.10.2011).Ferdi Kaza
Sigortası Kapsamında 10.000-TL.ödeme yapıldı.
G)15.11.2012 TRAFİK KAZASINDA VEFAAT EDEN SARIGÖL BELEDİYESİ
ZABITA AMİRİ OSMAN İNCE'NİN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASINDAN
ÖDEME YAPILDI.
Trafik Kazasında vefaat eden Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Osman İnce'nin
varislerine Ferdi Kaza Sigortasından 10.000 TL ödendi. Manisa Şube Başkanı Mustafa
Ali Algın ve şube yönetim kurulu üyeleri merhum Osman İnce'nin evine giderek hem
acılı ailenin acısını paylaştı hem de Ferdi Kaza Sigortasından yapılan ödemenin
evraklarını kendilerine teslim ettiler. Aynı trafik kazasında yaralanan oğlu Melih İnce'nin
bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacının şube yönetimimize iletilmesi üzerine Şube yönetim
kurulumuz seferber olmuş ve temin edilen tekerlekli sandalye Melih İnce'nin kullanımı
için kendisine verilmiştir.
82
Sosyal Faaliyetlerimiz
FAALİYET RAPORU
H) 02.02.2013 ŞAHİN GÖK'ÜN VARİSLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ
YAPILDI.
Genel Başkan Yardımcılarımız, Nevşehir Belediyesi'nde görev yaparken 2009 yılında
boğulma sonucu vefat eden Şahin Gök'ün Ferdi Kaza sigortası tazminatını eşi Semahat Gök'e
verdi.
Tazminatın ödenmesiyle ilgili düzenlenen toplantıda, Genel Başkan Yardımcımız Bahri
Kapusuzoğlu ve Ömer Yankaş ile Kırşehir İl Temsilcisi Abuzer Sucu da hazır bulundu.
Toplantıda, 2009 yılında Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybeden Şahin Gök'ün sigorta
tazminatı eşi Semahat Gök'e teslim edildi. Burada bir açıklama yapan Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Başkan Yardımcılarından Yusuf Bahri Kapusuzoğlu, "2009 yılında Türk Yerel HizmetSen Yozgat Şubesi üyelerimizden Şahin Gök'ü kaybettik. Üyemiz Şahin Gök'ün sigorta
tazminatını ödemek için burada bulunuyoruz. Merhum üyemizin Kızılırmak Nehrinde
boğularak vefaat etmesi üzerine adli tıp kurumu ölümün gerçekleşmesini tam olarak
açıklayamamış bunun üzerine sigorta şirketi ödeme yapılması konusunu zorlaştırmak, ödeme
yapmama konusunda görüş bildirmesi üzerine sendikamız tarafından ilgili sigorta şirketine
dava açılmış, birkaç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından gecikme cezası ile birlikte tahsil
edilen Ferdi Kaza Sigortası primi bugün teslim edilmiştir.Ben merhum üyemize bir kez daha
Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcılarımız Bahri Kapusuzoğlu, Ömer Yankaş ve
Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin tarafından Şahin Gök'ün eşi Semahat
Gök'e Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında 12.000-TL.ödeme yapıldı.
I) 04.03.2013 AYNUR OĞUZUN VARİSLERİNE ÖDEMELERİ YAPILDI.
Mersin İli Mezitli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü üyemiz Aynur Oğuz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aynur Oğuz'un Varislerine
11.01.2013 tarihinde Ferdi Kaza Sigortası kapsamında 15.000 TL ödeme yapıldı.
İ) 09.03.2013 HÜSEYİN ÖZGEN'İN
VARİSLERİNE FERDİ KAZA
SİGORTASI ÖDEMESİ YAPILDI.
Gülnar Belediyesinde Çalışan ve
22.10.2012 günü Trafik kazasında
vefat eden üyemiz Hüseyin Özgen'in
varislerine Sendikamızın anlaşmalı
olduğu sigorta şirketi tarafından
Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında
15.000-TL.ödeme yapıldı.
83
Sosyal Faaliyetlerimiz
5. OLAĞAN GENEL KURUL
Şubelerimizin yapmış oldukları tasarruflar neticesinde Adana, Afyon, Antalya, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, İzmir, Isparta, İstanbul,
Mersin, Kastamonu şubeleri hizmet aracına kavuşmuştur.
Adana Şube Hizmet Aracı
Afyon Şube Hizmet Aracı
Antalya Şube Hizmet Aracı
Bursa Şube Hizmet Aracı
Çankırı Şube Hizmet Aracı
Erzincan Şube Hizmet Aracı
Isparta Şube Hizmet Aracı
İzmir Şube Hizmet Aracı
Kastamonu Şube Hizmet Aracı
Mersin Şube Hizmet Aracı
84
Hukuk
Hukuk
5. OLAĞAN GENEL KURUL
A) DAYANIŞMA AİDATI KARARLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YAPILAN SÖZLEŞME İLE DAYANIŞMA AİDATI ALINMASINA YARGI DUR DEDİ!
Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bem Bir Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşme ile Sendikamız Üyelerinden
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK adına 50 TL lik Dayanışma Aidatı Alınması uygulamasının hayata geçmesi üzerine Sendikamız Avukatı Nihat
Kılıç tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına uygulamanın mevzuaten uygun olmadığı, uygulamanın devamında ısrar edilmesi
durumunda konunun yargıya intikal ettirileceğinin yazılı olarak bildirilmesine rağmen, Belediye yetkilileri YANDAŞ Sendika'nın üye
kazanmasına katkı sağlamak, YANDAŞ SENDİKAYA usulsüz para akışının önünü açmak adına uygulamada ısrar etmiştir. Bunun üzerine
Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından açılan davada; İstanbul 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2011/ 1661 Karar No: 2012/ 514 sayılı kararı
ile Dava Konusu işlemi iptal etti. Ayrıca; yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine karar vermiştir.
Hukuksuz uygulamalar karşısında bu tür davaları açmaya devam edeceğiz. Kamu Çalışanının hakkının bazı kurum ve kuruluşlara peşkeş
çekilmesine engel olacağız. Umuyoruz ki bu tür uygulamalardan doğan zarar ziyan, vergisini veren vatandaşın cebinden değil keyfi
uygulamalar neticesinde kurumu zarara uğratan zat-ı muhteremlerden tahsil edilsin.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNDE DE YÜKSEK DAYANIŞMA AİDATINA İPTAL.
İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediyesinde bir sendika ile yapılmış olan sözleşme ile sözleşme ücretinin %5'i oranında dayanışma aidatı
kesilmesi uygulamasına son verilmesi amacı ile sendikamız avukatı tarafından kuruma müracaat edilmiş, başvuruya olumlu cevap
alınamaması üzerine konu yargıya intikal ettirilmiştir.
İstanbul 1.İdare Mahkemesi Esas No: 2011/1518, Karar No: 2012/1073 sayılı kararı ile “… sözleşme ile dayanışma aidatı adı altında
yapılacak kesintilerde, sendika üyesi olan ile olmayan arasında yaklaşık 5 katı tutarında fark yaratacak şekilde bir düzenleme yapılmasının,
çalışanların farklı sendikalara üye olma serbestisi ve hürriyetine zarar verebileceği, eşit şekilde çalışan personel arasında ödemelerde
farklılıklar oluşturup bu durumda eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırılık doğuracağı, çalışma barışını zedeleyeceği, dolayısıyla kamu yararı
ve hizmet gereklerine aykırı olacağı açık olup, tesis olunan işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” diyerek dava konusu işlemi iptali ile 82,80
TL yargılama gideri ve 600TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine hükmetmiştir.
Yüce mahkeme verdiği emsal karar ile bu durumun eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırılık, farklı sendikalara üye olma serbestisi ve
hürriyetine zarar verebileceği, çalışma barışını zedeleyebileceği, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olacağı gerekçelerine açık bir dil ile
ifade ederek tesis edilmiş işlemin iptaline karar vermişti.
NEVŞEHİR'DE DE DAYANIŞMA AİDATINA İPTAL KARARI ÇIKTI.
2010 Yılında Nevşehir Belediyesinde yetkili sendika ile yapılan sözleşme ile günün şartlarına göre kurum çalışanlarına 250 TL verilmiş ancak;
Sendikamız üyelerinden 50 TL Dayanışma Aidatı alınmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç kuruma müracaat
ederek böyle bir Dayanışma Aidatının mevzuatın hiçbir yerinde bulunmadığını beyan ederek bu uygulamadan vazgeçilmesi talebinde
bulunmuş, Nevşehir Belediyesinin ise cevap vermemesi üzerine konu yargıya intikal ettirilmiştir.
Kayseri 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2011/877, Karar No: 2012/745 sayılı kararı ile idarenin savunmasında bahsettiği 2822 sayılı yasanın
9.maddesisnde belirtilen şekli ile Dayanışma Aidatı kesilmesi gerekirken yani 6 TL gibi bir Dayanışma Aidatı kesmesi gerekirken 50 TL olarak
belirlenen Dayanışma Aidatının hukuka uygun bulmayarak, dava konusu işlemin iptaline, 600 TL avukatlık ücreti ile 93,70 TL yargılama
giderinin Davalı Kurumdan alınarak Davacı vekiline ödenmesine karar vermiştir.
YOZGAT BELEDİYESİNİN HUKUKSUZ OLARAK UYGULADIĞI DAYANIŞMA AİDATINA YARGI DUR DEDİ…
Yozgat Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 27 Şubat 2012 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile Hukuksuz bir uygulamaya
imza atılmıştı. Bu aşamada kurum bürokratları ile şifahi görüşmeler yapılmış, imzalanan sözleşmenin sendikamız üyelerine baskı unsuru
olarak kullanılması durumunda konuyu yargıya taşıyacağımız ikazına rağmen, Türk Yerel Hizmet-Sen üyelerinden haksız ve hukuksuz
olarak yüksek miktarlarda Dayanışma Aidat alınması yolunda sözleşmeye hüküm konulmuştur. Yanlışlığın bilinmesi adına Yozgat'ın yerel
basınına örnek mahkeme kararları ile ilgili basın açıklamaları yapılmış ve basın yayın organlarında yayınlanmıştır.
Akabinde Sendikamız avukatı tarafından Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde imzalanan sözleşmenin bir örneği Yozgat Belediyesinden
istenmiş ancak; sendikamıza bilgi verilemeyeceği Sayın Belediye Başkanı Yusuf Başer imzası ile bildirilmiştir. Başbakanlık Bilgi Edinme
Değerlendirme Kuruluna 26 Mart 2012 tarihinde müracaat eden Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç'a, Kurul 9 Temmuz 2012 tarihinde bir yazı ile
imzalanan sözleşmenin alınabileceğine dair Kurul kararını bildirmiştir.
Bunun üzerine yargıya müracaat eden sendikamızın talebi doğrultusunda Yozgat İdare Mahkemesi Esas No: 2012/ 931 sayılı kararı ile“…
yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle tamamı hukuka aykırı olan 27.02.2012 tarihli Sosyal Denge Sözleşmesinin dava konusu edilen
4/B-b maddesinde de sonucu itibariyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577
sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri
Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 02.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi” denilmek süratiyle Yozgat Belediyesi ile
Bem-Bir-Sen arasında imzalanarak sendikamız üyelerinden yüksek miktarda Dayanışma Aidatı alınması uygulamasının yürütmesini
durdurmuştur.
MERSİN, KASTAMONU VE KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARELERİNDE DAYANIŞMA AİDATININ DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ.
Sıkça gündeme gelen Dayanışma Aidatı konusunda verdiğimiz hukuk mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Çorum
Belediyesindeki üyelerimizden bu güne kadar kesilen kişi başı 1.150 TL lik Dayanışma Aidatı icra kanalı ile tahsil edilmiş ve geçen hafta
Çorum da düzenlenen basın açıklaması ile üyelerimize teslim edilmişti.
86
Hukuk
FAALİYET RAPORU
Bu esnada açmış olduğumuz davalar neticesinde elimize mahkeme kararları ulaşmaya başlamaktadır. Mersin 1. İdare Mahkemesi Esas No:
2012/1007 sayılı kararı ile, Kastamonu İdare Mahkemesi Esas No: 2012/701 sayılı kararları ile adı geçen kurumlar ile ilgili sendika arasında
yapılan sözleşmenin Dayanışma Aidatı kesilmesi ile ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Yozgat İdare
Mahkemesi Esas No: 2012/46, Karar No: 2012/1223 sayılı kararı ile Kırşehir İl Özel İdaresinde yapılan sözleşmenin ise ilgili maddesini iptal etmiştir.
Sonuç olarak mahkemeler karar verirken Dayanışma Aidatı uygulamasının sendikal hürriyeti engellediği, kişilerin sendika seçmesinin
önünde engel teşkil ettiği gerekçeleri ile yürütmenin durdurulmasına yada sözleşmenin ilgili maddesinin iptaline karar vermiştir. 4688 sayılı
yasada düzenleme yapılıncaya kadar yapılan sözleşmelerde iş kanunundaki Dayanışma Aidatı konusuna atıfta bulunularak bazı
düzenlemeler yapılırken yasamızda yapılan değişiklik ile "Sendika üyesi ile üye olmayanlar arasında herhangi bir ayrım yapılamaz" ifadesi ile
Dayanışma Aidatının önüne geçilmiş, ayrıca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verdiği görüşlerle yasaya atıf ta bulunularak Dayanışma
Aidatı yada başka adlar altında kesinti yapılamayacağını tescillemiştir.
Halen geldiğimiz noktada işçi sendikalarının yaptığı Toplu Sözleşmelere atıfta bulunmak, işçi toplu sözleşmelerine göre dayanışma aidatı
talep etmek gülünç olmaktan başka bir şey değildir. Kamu çalışanlarını direk ilgilendiren bir yasa varken halen işçi sendikaları ilişkilendirmek
çok doğru bir yaklaşım olması gerektir. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda yer almayan konularda iş kanunun atıfta
bulunulmakta iken mevcut yasada açık hükümler var iken halen iş kanununa yada uluslararası sözleşmelere gitmenin mantığının sadece
ekonomik ve duygusal bir mantıkla alakası olduğu kanaatindeyiz.
Daha önceleri de çıkan mahkeme kararlarını yayımlamıştık.
1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi
3- Isparta Belediyesi
4- Gaziosmanpaşa Belediyesi
5- Sultangazi Belediyesi
6- Çorum Belediyesi
7- Yozgat Belediyesi
8- Nevşehir Belediyesi
9- Mersin Özel İdare
10- Kastamonu Özel İdare
11- Kırşehir Özel İdarelerinde yapılmış olan sözleşmelerin bir kısmının Dayanışma Aidatının yürütmesinin durdurulmasına, bazı kurumlarda ise
Dayanışma Aidatı maddesinin iptaline karar verilmiştir. Geldiğimiz noktada Çorum Belediyesinden İCRA yolu ile tahsil ettiğimiz gibi diğer
kurumlardan da
icra yolu ile tahsil etmeye devam edeceğiz.
Son zamanlarda bazı sendikalar kurumlar aleyhine açmış olduğumuz davalara müdahil olmaya başlamışlardır. Haklarıdır olabilirler. Ancak
söyleyecekleri söz çok önemlidir! Ne diyecekler acaba merak ediyoruz? "Efendim haksız ve hukuksuz olarak bizim kasamıza paralar
giriyordu Türk Yerel Hizmet-Sen açtığı davalar ile bu muslukları kesti onun için müdahil olduk mu diyeceklerdi?" merak etmiyoruz dersek
yalan olur.
Unutmayınız ki memurun sırtından sizlere para kazandırmayacağız, sizi ve sizin gibi düşünenleri zengin etmeyeceğiz. Haklı mücadelemiz
sonuna kadar devam edecektir.
B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL KARARLARI
SÖZLEŞMELİ PERSONELE TAZMİNAT KARARI.
Afyonkarahisar İli Nuribey Belediyesinde 5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli inşaat teknikeri olarak görev yapan üyemizin sözleşmesinin
feshedilmesi üzerine açılan davada mahkemece 30.09.2009 gün ve E:2009/498 sayılı yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne ilişkin
kararın uygulanarak göreve başlatılması istemiyle başvurunun reddine ilişkin 01.12.2009 gün ve 2009/1021 sayılı Nuribey Belediye
Başkanlığı işleminin; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. Maddesine göre İdari Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma
kararlarının en fazla 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerektiği, idarelerin yargı kararlarını uygulayıp uygulamama konusunda takdir
yetkilerinin bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile mahkeme kararının uygulanmamasından dolayı duyduğu elem sıkıntı
nedeniyle uğradığı zarara karşılık 10.000 TL manevi zararın (ilgili kamu görevlisine rücu edilmek suretiyle) dava tarihinden itibaren işletilecek
yasal faiziyle tarafına ödenmek üzere Türkiye Kamu-Sen avukatı tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada İdare
Mahkemesi Esas No: 2010/79 Karar No: 2011/233 sayılı kararı ile; dava konusu işlemin iptaline, davalı idarece olayda kişisel kusuru bulunan
kişi veya kişilere rücu edilmek üzere davacının manevi tazminat isteminin kabulüyle, 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihi olan
12.02.2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, ayrıca yargılama giderleri, Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinin de davacı vekiline ödenmesine 03.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
SÖZLEŞMELİLER İÇİN EMSAL BİR KARAR.
Mersin İli Uzuncaburç Belediyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken görevine son verilen üyemizin, Mersin 2. İdare
Mahkemesinin Esas No: 2011/49, Karar No: 2011/1352 sayılı kararı ile 01.01.2010-06.07.2010 tarihleri arasında kayba uğradığı parasal
haklarının idareye başvurunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanarak ödenmesi gerektiğine, ayrıca, dava konusu işlemin iptaline, yoksun
kaldığı alacaklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine, avukatlık ve vekâlet ücretininde davalı idareden alınarak davacıya verilmesine
29.09.2011 tarihinde karar verilmiştir.
87
Hukuk
5. OLAĞAN GENEL KURUL
TARİHSİZ İSTİFA DİLEKÇESİ İŞLEME KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HUKUK ZAFERİ.
Kırşehir Belediyesinde 2009 yılında Sözleşmeli Mühendis olarak göreve başlayan Özlem Ünaldı'nın sahte imza ile istifa ettirilmesi üzerine
Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından Yozgat İader Mahkemesinde açılan davada, Mahkeme; Esas No: 2010/943, Karar No: 2011/1095
sayılı kararı ile işleme konulan istifa dilekçesinin işe başlama zamanında boş bir evraka imza attırıldığı, dilekçedeki yazıların davacının el
ürünü olmadığının Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 10.08.2011 tarihli raporundan anlaşıldığından istifa işleminin hukuka uygun olmadığına
karar vermiştir.
Ayrıca; hukuka aykırılığı mahkeme kararı ile tespit edilen işlem nedeni ile davacının yoksun kaldığı maaşlarının dava açma tarihi olan
06.12.2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
KIRŞEHİR BELEDİYESİNDE TARİHSİZ İSTİFA DİLEKÇESİNE DAYALI İŞLEMİ YİNE MAHKEME İPTAL ETTİ.
Kırşehir Belediyesinde 2009 yılında Sözleşmeli personel olarak göreve başlayan Ömer Türk'ün sahte imza ile istifa ettirilmesi üzerine
Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından Yozgat İdare Mahkemesinde açılan davada, Mahkeme; Esas No: 2010/944, Karar No: 2011/1225
sayılı kararı ile işleme konulan istifa dilekçesinin işe başlama zamanında boş bir evraka imza attırıldığı, dilekçedeki yazıların davacının el
ürünü olmadığının Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 10.08.2011 tarihli raporundan anlaşıldığından istifa işleminin hukuka uygun olmadığına
karar vermiştir.
Ayrıca; hukuka aykırılığı mahkeme kararı ile tespit edilen işlem nedeni ile davacının yoksun kaldığı maaşlarının dava açma tarihi olan
06.12.2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Bir kurumun işe aldığı personellerden boş istifa dilekçesi alması, bunu bir değil bir kaç kez tekrarlaması da ayrıca düşündürücüdür. Korkarız ki
bu durum işe alınmış tüm sözleşmeli personeller için yapılmış bir uygulamadır ve diğer örneklerini de ilerleyen zamanda göreceğiz.
YENİLENMEYEN SÖZLEŞME İŞLEMİ YARGIDAN DÖNDÜ.
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Atıksu Arıtma Biriminde Sözleşmeli Personel statüsünde
görev yapan üyemiz İpek Yorulmaz'ın, 31.12.2010 tarihinde sona erecek olan hizmet sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin 09.12.2010
tarih ve 29454 sayılı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı işlemi, sendika avukatımız Nihat Kılıç tarafından yargıya intikal ettirilerek,
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Esas No 2011/26 sayılı kararları ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞININ BİR ÖNCEKİ YILDAKİ ÜCRETTEN AZ OLAMAYACAĞINA DAİR MAHKEME KARARI.
Afyonkarahisar Belediyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan Sendikamız üyesinin maaşının bir önceki yılda aldığı maaşının
altında belirlenmesi üzerine Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından açılan davada, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Esas No: 2010/1108
Karar No: 2011/57 sayılı kararı ile bir önceki yıldan az ücret ödenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİNE DAİR MAHKEME KARARI.
Mersin İli Gülnar İlçesi Köseçobanlı Belediyesinde tam zamanlı sözleşmeli teknisyen olarak görev yapan üyemizin sözleşmesinin tek taraflı
olarak fesih edilmesi üzerine sendikamız avukatı Mustafa Göktaş tarafından Mersin 2.İdare Mahkemesine açılan davada Mahkeme
sözleşmenin feshinin uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir.
SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA DAİR KARAR.
Afyonkarahisar İli Nuribey Belediyesinde İnşaat Teknikeri olarak Sözleşmeli Statüde görev yaparken sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair
Nuribey Belediye Başkanlığının işlemine karşı, üyemiz Ayten Açıkgöz'ün mağduriyetinin giderilmesi için Sendikamız Avukatı tarafından
yapılan işlem Afyonkarahisar İdare Mahkemesine taşınmıştır.
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi 29.03.2012 gün ve 2012/100 Esas No sayılı kararı ile YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI vererek
Sözleşmeli Personelin çalışma hayatının da güvence altında olduğunu tescil eden bir karara imza atmıştır.
C) AFAD PERSONELLERİNİN SOSYAL DENGE TAZMİNATI ALMALARINA DAİR KARARLAR
AFAD PERSONELİNİN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDEN FAYDALANACAĞINA DAİR TÜRKİYE'DE İLK MAHKEME
KARARI
Her zaman ilkleri gerçekleştiren Türk Yerel Hizmet-Sen, bu gün itibari ile bir ilki daha gerçekleştirerek. Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü personellerinin de il özel idaresinde yapılan sözleşme hükümlerinden faydalanmasını sağlayacak bir dava kazanmıştır.
Sendikamızın hukuk müşaviri tarafından Kırıkkale İl Özel İdare aleyhine açılan davada Kırıkkale İdare mahkemesi Esas No: 2012/591 sayılı
kararı ile yapılan işlemin hakkaniyet kurallarına ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar
vermiştir.
Bu karar ile “Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de il özel idaresi personeli gibi değerlendirileceği, İl Özel İdaresi
personeline sağlanan haklardan AFAD İl Müdürlüğü personellerinin de faydalanması gerektiği, kaynağın Maliye Bakanlığının İçişleri
Bakanlığına gönderdiği 19.069.2012 tarih ve 10023 sayılı yazı ile İl Özel İdaresi bütçelerinden karşılanacağı yönündeki görüşleri de dikkate
alındığından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli açısından telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olabileceğinden, hukuka
aykırılığı açık olan ve dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi
uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Kırıkkale Bölge İdare
Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 27.12.2012 tarihinde karar verilmiştir.” demektir.
Bu durumda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin İl Özel İdaresinde imzalanmış olan sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren
birikmiş olan tutarları da alması gerekmektedir.
88
Hukuk
FAALİYET RAPORU
MERSİN İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ DE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDEN FAYDALANACAK.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi Avukatı Nihat Kılıç tarafından Mersin İl Özel İdaresine yazılan yazı ile Mersin İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü Personellerinin de Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden faydalanması talep edilmiş. Talebin reddedilmesi üzerine
avukatımız tarafından açılan davada Mersin İl Özel İdaresi temsilcileri savunmalarında "Usul yönünden yetkili temsilci tarafından açılmayan
davanın reddedilmesi gerektiği, esas yönünden il afet acil durum müdürlüğü personelinin personel giderlerinin idarenin gerçekleşen en son
yıla ilişkin toplam personel giderine dahil olmadığı, eklenmesi halinde idarenin personel giderlerinin haksız şekilde yükseleceği, sözleşmenin
söz konusu personeli kapsamadığı ileri sürülerek davanın reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır." İfadelerine yer vermiştir.
Mersin 1.İdare Mahkemesi Esas No: 2012/732 sayılı kararı ile "…….Söz konusu personele ilişkin tüm harcamaların Başkanlık bütçesinden
karşılanmasının ilgililerin davalı idarenin kadrosunda görev yaptığı gerçeğini değiştirmeyeceği de bir gerçektir.
Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davacı sendikanın Mersin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde görev yapan personelinin
davalı Mersin İl Özel İdaresinin kadrosunda görev yaptığı, dolayısıyla sosyal denge sözleşmesinden yararlandırılmalarının gerekli olduğu
sonucuna varıldığından, davacı tarafın başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Davalı idarenin söz konusu personele ilişkin giderlerin eklenmesi halinde idarenin personel giderlerinin haksız şekilde yükseleceği yönündeki
iddiası ise yukarıda ifade edilen anlatımlar sebebiyle görülmekte olan davanın esasını etkiler nitelikte bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 83,20.- TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte
bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 660,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, tebligat avansının artan
kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Danıştay nezdinde
temyiz yolu açık olmak üzere, 19/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." diyerek Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin
de İl Özel İdaresinde yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden faydalanmasının önünü açmıştır.
Türk Yerel Hizmet-Sen'in İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanları için verdiği hukuk mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor.
Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de mahkeme kararı ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden faydalanmasını
sağlayan Türk Yerel Hizmet-Sen; Mersin 1.İdare Mahkemesinin Esas No: 2012/732 sayılı kararı ile Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
personellerinin de Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden faydalanmasını sağlamış oldu. Türk Yerel Hizmet-Sen'e güvenen İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü personelleri ile birlikte el ele, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.
TÜRK YEREL HİZMET-SEN MERSİN'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yerel yönetimlerdeki sendikalara üye olacağının netleşmesi üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
personellerinin de İl Özel İdarelerinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinden faydalanması gerektiği yönünde büyük
mücadeleler veren Türk Yerel Hizmet Sendikası sonuç almaya, Üyeleri adına verdiği hukuk mücadelesi ile üyelerinin hak ve menfaatlerini
korumaya devam ediyor.
Mersin İl özel idaresinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin
faydalandırılmaması üzerine Mersin Şubemiz Sendika Avukatımız Nihat KILIÇ Vasıtasıyla Mersin 1.İdare Mahkemesine müracaat etmiş, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan 60 üyemiz adına başlattığı Hukuk mücadelesini kazanarak, Mersin İl Özel İdaresinden
üyelerimizin 11 aydır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatlarını icra marifetiyle tahsil ederek üyelerimizin hesaplarına yatırmıştır. Mersin İl
Özel İdaresinden icra marifeti ile tahsil edilen rakam yaklaşık olarak 353,631.000 TL olup, kişi başı yapılan ödeme miktarı da 6.000 TL
civarındadır.
Mersin Şube Başkanımız Nihat AŞÇI, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işyeri temsilcisi Mehmet Elal ile birlikte kurum personeliyle bir toplantı
yaparak personele müjdeli haberi vermiştir.
RİZE İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI SOSYAL DENGE ZAMMINA KAVUŞTU.
Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personellerinin de İl Özel İdaresinde imzalanmış olan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden
faydalanacağına dair mahkeme kararı çıktı.
D) SİCİL KARARLARI
TATARLI BELEDİYESİNDE OLUMSUZ SİCİL NOTUNUN İPTALİNE DAİR MAHKEME KARARI.
Afyon İli Tatarlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan üyemizin 2010 yılı sicil notunun 45 olarak düzenlenmesi üzerine Türkiye KamuSen Avukatı tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada Yüce Mahkeme Esas No: 2011/199, Karar No: 2011/658 sayılı
kararı ile yapılan işlemi iptal etmiştir.
TATARLI BELEDİYESİNDE OLUMSUZ SİCİL NOTUNUN İPTALİNE DAİR BİR KARAR.
Afyon İli Tatarlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan üyemizin 2009 yılı sicil notunun 18, 2010 yılı sicil notunun 22 olarak
düzenlenmesi üzerine Türkiye Kamu-Sen Avukatı tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada Yüce Mahkeme Esas No:
2011/186, Karar No: 2011/659 ve Esas No: 2011/200, Karar No: 2011/660 sayılı kararları ile yapılan işlemi iptal etmiştir.
BELEDİYE BAŞKANINI GÖRÜNCE AYAĞA KALKMADI DİYE VERİLEN KINAMA CEZASI MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLDİ.
Afyonkarahisar Belediyesinde Sendikamız üyesi Süleyman İleri'nin görev yaptığı yere gediğinde kendisini görüp ayağa kalkmadığı, laubali
hareket ettiği gerekçesiyle üyemize kınama cezası verilmesi üzerine cezaya itiraz edilmiş itirazın reddi üzerine konu İdari Yargıya taşınmış ve
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Esas No 2010/1203 Karar No 2011/635 sayılı kararı ile yapılan işlemlerin usulüne göre yapılmadığı
gerekçesiyle 550.00 TL vekalet ücreti ile 67.05 TL Yargılama giderinin Davalı İdare tarafından ödenmesine hükmetmiştir.
89
Hukuk
5. OLAĞAN GENEL KURUL
BALLIK BELEDİYESİNDE ÜYEMİZE VERİLEN MAAŞ KESİM CEZASINA YARGI DUR DEDİ.
Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Ballık Belediyesinde şoför olarak görev yapan üyemizin 1/30 oranında maaş kesim cezası ile
cezalandırılması üzerine Türkiye Kamu-Sen Avukatı Keziban Demirkıran tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada,
mahkeme Esas No: 2011/123 Karar No: 2011/536 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptali ile maaşından yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte
üyemize ödenmesine ayrıca mahkeme giderlerinin de davalı tarafından ödenmesine hükmetmiştir.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİNCE VERİLEN OLUMSUZ SİCİLE YARGI ENGELİ.
Afyonkarahisar Belediyesinde İtfaiye Eri olarak görev yapan üyemizin sicil notunun 66 olarak düzenlenmesi neticesinde Kamu-Sen
avukatımız tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesine açılan davada mahkeme Esas No: 2011/63 ve Karar No: 2011/551 sayılı kararı ile
yapılan işlemin yürütmesini durdurmuştur.
DENİZLİ ŞUBE BAŞKANIMIZA VERİLEN OLUMSUZ SİCİL YARGIDAN DÖNDÜ.
Denizli Şube Başkanımız Ergun Kırlı'nın 2009 yılı sicilinin 66 (orta) olarak düzenlenmesi neticesinde Türkiye Kamu-Sen Avukatı tarafından
konu yargıya intikal ettirilmiş ve Denizli İdare Mahkemesi Esas 2010/1341 Karar 2011/130 sayılı kararları ile geçmiş yıllar sicil ortalamalarının
90 civarında olması, her hangi bir soruşturma açılmadığı ve ceza almadığı gerekçesi ile yapılan işlemi iptal etmiştir.
FATİH BELEDİYESİNDE OLUMSUZ SİCİLE İPTAL KARARI.
Fatih Belediyesinde görev yapan üyemiz Zabıta Komiseri Erhan Alkaş hakkında olumsuz olarak düzenlenen 2011 yılı Performans
Değerlendirme Formunun hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile dava açılmıştır.
Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi Esas No: 2011/2423, Karar No: 2012/1446 sayılı kararı
ile Kurumun yaptığı işlemle alakalı somut belgeler sunamadığından yapılan işlemi hukuka uygun bulmayarak, dava konusu işlemin iptaline,
67.70TL yargılama gideri ile 600 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline ödenmesine karar vermiştir.
E) GÖREVLENDİRME KARARLARI
BURSA 1.İDARE MAHKEMESİ ÜYEMİZE 10.000 TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMEDEREK EMSAL BİR KARARA DAHA İMZA
ATTI.
Bursa İli Karacabey İlçe Belediyesinde şef olarak çalışan üyemizin sürekli görevi ve kadrosu dışında çalıştırılması üzerine Türkiye Kamu-Sen
avukatı Selami Karaman ve Ahmet Başbey tarafından açılan tazminat davasında, Bursa 1.İdare Mahkemesi Bursa İli Karacabey
Belediyesinde şef olarak çalışan üyemizin sürekli yer değiştirilmesi üzerine açtığı maddi manevi tazminat davasında, Karacabey
Belediyesinin üyemize 10.000 tl ödemeye mahkûm etti. Yüce Türk Milleti adına karar veren bağımsız Türk Mahkemelerini bu karar karşısında
kutluyoruz. Bu mahkeme kararı gösteriyor ki kamu görevlilerini rencide edici tavır, davranış ve atamalar karşısında yargı yolunun açık
olduğunu ve kamu kurumu olmasına bakılmaksızın çalışanlar lehine tazminat kararları çıkabileceğinin göstergesidir.
EMİRDAĞ BELEDİYESİNDE EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN ÜYEMİZİN BELEDİYE İTFAİYE ERİ OLARAK
GÖREVLENDİRİLEMEYECEĞİNE DAİR KARAR.
Sendikamızın Afyonkarahisar Şubesi üyesi Cavideİyigün, Emirdağ Belediyesinde Emlak ve İstimlak Müdürü olarak görev yapmakta iken,
Belediye Başkanının oluru ile Belediye İtfaiye Amirliği emrine itfaiye eri olarak görevlendirildiği, hukuksuz görevlendirme işleminin iptali istemi
ile Sendika Avukatımız tarafından açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, daha sonra yapılan işlemin iptal edildiği,
davalı Emirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü kaldırarak yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihdasına karar
verdiği işlemde yine sendika avukatı tarafından açılan davada Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Esas No:2011/590, Karar no: 2011/1298
sayılı kararı ile dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığından işlemin iptaline karar vermiştir.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR MAHKEME KARARI.
Ankara ASKİ Genel Müdürlüğü emrinde teknisyen olarak görev yapan Türk Yerel Hizmet-Sen üyesi Ali Polat, ilgili kuruma müracaat ederek
her gün 65 km yol gidip geldiğinden bahisle Ayaş Bölge Müdürlüğünde görevlendirildiğini, bu durumda kendisinin mağdur edilmemesi adına
harcırah ödenmesi gerektiğine dair müracaatının reddedilmesi üzerine Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından açılan davada Ankara 7.
İdare Mahkemesi Esas No: 2010/2723, Karar No: 2012/334 sayılı kararı ile yapılan işlemi iptal etmiştir. Mahkeme kararında "harcırah
unsurlarından yol masrafı ve bir günlük yevmiyesinin hesaplanarak ödenmesi gerekirken harcırah unsurlarından hiçbirisinin davacıya
ödenmemesi sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak" ASKİ Genel
Müdürlüğünün Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretini de ödemesine karar vermiştir.
BAŞKAN YARDIMCISI KADROSU İPTAL EDİLEN ÜYEMİZİN UZMAN OLARAK ATANMASI DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ.
Mezitli Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaparken, başkan yardımcılığı kadrosu iptal edilerek uzman olarak atanan ve mağdur
edilen Figen Şahin adına Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından dava açılmış, açılan dava red olmuş bunun üzerine karar temyiz
edilmiştir. Danıştay 5. Dairesi Esas No: 2010/ 8062, Karar no: 2011/5029 sayılı kararı ile yapılan atamayı uygun bulmayarak temyiz isteminin
kabulüne ve dosyayı tekrar görüşülmek üzere Mersin 2. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.
90
Hukuk
FAALİYET RAPORU
ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZİN BAŞKA BİRİME ATANMASINA YARGI ENGELİ.
İzmir Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Çanakçı'nın görev yaptığı birimden alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı
Şube Müdürlüğü Tüketim Malzemeleri ambarına atanması üzerine Sendikamız Avukatlarından Mesut Kılıç tarafından İzmir 1.İdare
Mahkemesine açılan davada Yüce Mahkeme; Esas No: 2011/530 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyelerinde atama işlemlerinin Büyükşehir
Belediye Başkanlarında olduğunu mevcut atamanın Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yapılmasına atıfta bulunarak 18/05/2011 tarihinde
işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
OSMANİYE ÖZEL İDARE ENCÜMEN MÜDÜRÜNÜN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASINA YARGI ENGELİ.
Osmaniye İl Özel İdaresi Encümen Müdürü olarak görev yapan Sendikamız üyesinin Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdür olarak atanmasının
ardından Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından Adana 1.İdare Mahkemesine açılan davada Yüce Mahkeme Esas No 2011/285 Karar No
2011/214 sayılı kararı ile yapılan işlemi iptal etmiş, yapılan işlem sebebiyle yoksun kalınan parasal hakların dava açma tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte üyemize ödenmesine ayrıca yargılama gideri ile avukatlık ücretinin de davalı tarafından davacıya ödenmesine
hükmetmiştir.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜNÜN İTFAİYEDE GÖREVLENDİRİLEMEYECEĞİ.
Afyonkarahisar İli Emirdağ Belediyesinde Emlak ve İstimlak Müdür olarak görev yapan üyemizin ikinci bir emre kadar İtfaiye Eri olarak
görevlendirilmesi neticesinde Türkiye Kamu-Sen avukatı tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada İdare Mahkeme
Esas No 2011/192 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
TAHSİLDARIN İTFAİYEDE GÖREVLENDİRİLEMEYECEĞİNE DAİR MAHKEME KARARI.
Afyonkarahisar İli Emirdağ Belediyesinde Tahsildar olarak görev yapan üyemizin İtfaiye Erliğine atanması neticesinde Türkiye Kamu-Sen
avukatı tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde açılan davada İdare Mahkeme Esas No 2011/201 sayılı kararı ile yürütmenin
durdurulmasına ayrıca yoksun kaldığı parasal kayıpların telafisine karar vermiştir.
ANKARA ASKİ'DE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İPTAL ETTİRİLDİ.
Ankara 13.İdare Mahkemesi Geçici Görevlendirmeyi İptal Etti. Kazan Belediyesinde görevli üyemizin ASKİ Genel Müdürlüğüne geçici
görevle gönderilmesinde üyemizin rızasının olmaması ve süre belirtilmemesi sebebi ile geçici görevlendirmeyi Mahkeme iptal etti.
ZABITA KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE MESAİ ÜCRETİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR KARAR.
Serinhisar Belediyesinde İtfaiye Eri olarak görev yapan üyemiz Hasan Erdoğan 28.04.2010 tarihinde kurum tarafından Zabıta Komiseri
olarak görevlendirilmiş, zabıta komiserliği sırasında tutmuş olduğu nöbetlerin karşılığı olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi talebi ile
kurumuna müracaat etmiş, olumsuz cevabın üzerine Sendikamız Avukatı Recep Akyürek tarafından Denizli İdare Mahkemesine açılan
davada Mahkeme Esas No: 2010/1050, Karar No: 2011/919 sayılı kararı ile ödenmemiş olan fazla çalışma karşılığının davacı olan üyemize
ödenmesine, karar vermiştir.
F) GENEL KARARLAR
MAAŞ ÖDEMEYEN KEBAN BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS CEZASI
Türk Yerel Hizmet Sendikasının yıllardır gündeme getirdiği, Belediye çalışanlarının kanayan yarası olan maaş alamama problemi 21.yüzyıl
Türkiye'sinde halen devam etmektedir.
Geçtiğimiz dönemlerde TBMM'nde yaptığımız görüşmeler neticesinde kanun teklifi dahi verdirilmesine rağmen iktidar partisinin konuya sıcak
bakmaması neticesinde kanun teklifi gündeme alınmamış ve TBMM'nde görüşmeye açılmamıştır. Tüm bu olumsuzluklar neticesinde
sendikamız konuyu yargıya taşımakta, mevzuaten çözülmeyen problemleri yargı kararları ile çözmeye devam etmektedir.
Kendisi maaş aldığı halde belediyede görev yapan kamu görevlilerine düzenli maaş ödemeyen Elazığ İli Keban İlçe Belediye Başkanı Hadi
Turan hakkında suç duyurunda bulunan dönemin Türk Yerel Hizmet-Sen Elazığ Şube Başkanı M.Akif Aladağ ve kurum çalışanlarının da
ifadeleri üzerine Kasım 2009-Kasım 2010 tarihleri arasındaki maaşları ödememesi sebebi ile İçişleri Bakanı tarafından soruşturma izni
verilmiştir. Yapılan yargılama neticesinde Keban Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/ 22 Esas sayılı kararı ile Keban İlçe Belediye
Başkanı Hadi Turan'a görevi kötüye kullanmaktan dolayı beş (5) ay hapis cezası verilmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiştir. Aynı suçun birden fazla tekerrür etmesi üzerine beş (5) aylık ceza artırılarak altı ay yedi (6 ay 7) gün hapis cezasına çevrilmiş,
bu hapis cezası ise 3.740 TL adli para cezasına çevrilmiş, sanığın bu para cezasını 20 eşit taksitte ödemesine hükmetmiştir.
Daha önce de 2009 Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında ki maaş ödenmemesi sebebi ile oluşan görevi kötüye kullanma suçundan dolayı
beş (5) ay hapis cezası almış olup, verilen ceza Yargıtay da temyiz aşamasındadır.
VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİNDE KEY'LERİN ÖDENMESİNE DAİR MAHKEME KARARI.
Samsun İli Vezirköprü İlçe Belediyesinde görev yapan üyelerimiz KEY ödemelerinin yapılmadığını ifade ederek Türk Yerel Hizmet Sen olarak
konuya müdahil olmamız noktasında talepte bulunmuşlardır. Kurum ile yapılan her türlü yazışma ve iyi niyet gösterilerine rağmen somut adım
atılmaması üzerine Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından Samsun 1.İdare Mahkemesine açılan davada Türk Milleti adına karar veren
Mahkeme davacıdan kesilen Konut Edindirme Yardımı kesintilerinin dava açma tarihi olan 29.07.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte üyelerimize ödenmesine karar vermiştir.
91
Hukuk
5. OLAĞAN GENEL KURUL
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANAN YÖNETİM KURULU ÜYEMİZİN MÜDÜRLÜK KADROSUNA ATANMASI KARARI.
Manavgat Belediyesinde görev yaparken Görevde Yükselme Sınavını Kazanarak müdürlük kadrosuna atanma hakkı kazanmasına rağmen
atanmayan Yönetim Kurulu Üyemizin Müdürlük Kadrosuna Atanması için açılan davada, Antalya 2.İdare Mahkemesi; 2010/811 Esas,
2011/1321 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyemizin müdürlük kadrosuna atanmasına hükmetmiştir.
MUVAFAKAT VERİLMEMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR MAHKEME KARARI.
Ankara Büyükşehir Belediyesinde İtfaiye Eri kadrosunda çalışan Kamu Görevlisinin KPSS ile Sağlık Bakanlığına Mühendis olarak ataması
yapılan memurun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından muvafakat verilmemesi üzerine; Sendikamız Avukatı Nihat Kılıç tarafından
Ankara 13.İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkeme Esan No: 2010/1984 sayılı kararı ile davacının Sağlık Bakanlığına geçişine
muvafakat verilmemesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere Yürütmenin
Durdurulmasına karar vermiştir.
GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK.
31 Ağustos 2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte birçok değişiklik yapılmıştır.
Türk Yerel Hizmet-Sen olarak, yapılan yönetmelik değişikliğinde, görevde yükselmede esas alınan kariyer ve liyakat ilkeleri ile objektif
ölçülere aykırılı olan aşağıdaki düzenlemelerin iptali için Danıştay'da dava açtık
Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmeliğin;
a) 1. maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”, ibaresinin,
b) 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin,
c) 4. maddesinde yer alan “ve sözlü sınavda” ibaresinin,
d) 5.Maddesinde yer alan "sadece biri için" ibaresinin,
e) 8. maddesinin,
f) 9. maddesinin; sözlü sınav başlıklı kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan“sözlü sınavda yüz üzerinden en az
yetmiş beş puan alanlar başarılı sayılır.” cümlesinin, başarı sıralaması başlıklı kısmında geçen “sözlü sınav” ibaresinin, görevde yükselme
suretiyle atanma başlıklı kısmında geçen “altı aylık süreyi aşmamak üzere” ibaresinin
g) 10. maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesini,
h) 11. maddesinin,
ı) 16. Maddesinin, öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istemiyle Danıştay nezdinde 27 Eylül 2013 tarihinde dava
açılmıştır.
92
Şube Genel Kurulları
Şube Genel Kurullarımız Tamamlandı
27 Ekim 2013 tarihinde başlayan şubelerimizin 5.Olağan genel kurul süreci, 30 Kasım 2013 tarihinde yapılan genel kurullar
ile tamamlanmış oldu. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak, 5.Olağan Genel Kurul sonucunda üye ve
delegelerimizin oyları ile seçilen tüm yöneticilerimiz ile dünden beri devam eden şube yöneticilerimize yeni dönemde
başarılar diler, genel kurula katılarak teveccüh gösteren üye, delege ve haziruna şükranlarımızı sunarız.
Şube Genel Kurulları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
94
Şube Genel Kurulları
FAALİYET RAPORU
BURSA
95
Şube Genel Kurulları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
CEZAYİR ZEHİR
96
Şube Genel Kurulları
FAALİYET RAPORU
97
Şube Genel Kurulları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
98
Şube Genel Kurulları
FAALİYET RAPORU
99
Şube Genel Kurulları
5. OLAĞAN GENEL KURUL
100
Kaybettiklerimiz
Kaybettiklerimiz
5. OLAĞAN GENEL KURUL
ŞÜKRÜ ŞENGİZ (Tokat Eski Şube Başkanı
Genel Merkez Eski Yönetim Kurulu Üyesi)
07.06.2007
TÜMERKAN KUZU
(Balıkesir Eski Şube Başkanı)
14.05.2013
YUSUF ÖZDOĞAN (İstanbul Şube Sekreteri)
24.05.2009
SEFA KELEŞ
(Nevşehir Eski İl Temsilcisi)
03.07.2012
AHMET EVLİCE (Bayat İlçe Temsilcisi)
09.03.2013
102
Basında Sendikamız
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
104
Basında Sendikamız
FAALİYET RAPORU
105
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
106
Basında Sendikamız
FAALİYET RAPORU
107
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
108
Basında Sendikamız
FAALİYET RAPORU
109
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
110
Basında Sendikamız
FAALİYET RAPORU
111
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
112
Basında Sendikamız
FAALİYET RAPORU
113
Basında Sendikamız
5. OLAĞAN GENEL KURUL
114
Mali Raporlar
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
TÜRK YEREL HİZMET_SEN GENEL MERKEZİ
DENETLEME KURULUNUN
01.01.2011-31.12.2013
DÖNEM SONU RAPORU
Sendika Denetleme Kurulumuzun 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Tüzüğümüzün 27. maddesi
gereğince yapmış olduğu idari ve mali denetlemelerinde;
A-İDARİ YÖNDEN
1- 2011-2012-2013 yıllarına ait yasal defterlerinin zamanında tasdik ettirildiği,
2-Yönetim Kurulu Karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defterinin usulüne göre tutulduğu,
3-Yapılan yazışmaların 2 nüsha olarak yazıldığı ve 1 nüshasının ilgili dosyasında muhafaza edildiği, yazışmalara
zamanında cevap verildiği,
4- Üye kayıt formlarının (Ek-1) zamanında onaylanarak kurumlara gönderildiği ve üye çekilme formlarının (Ek-3) takip
edilerek düşüldüğü,
5-Sendikamızın yasal tüm defter ve belgeleri ile bunların dayanak ve eklerinin, sendikamızın hizmet binasında
bulundurulduğu ve önceki yılların gelir-gider ve harcama belgelerinin saklandığı görülmüştür.
6-Sendikamıza 01.01.2011 ile 31.12.2013 tarihleri arasında 9.436 adet üye kaydının yapıldığı, Aynı dönemlerde 4.707
adet üyenin çekildiği veya emekli olduğu, 31.12.2013 tarihi itibariyle 17.279 üyemizin olduğu, Üye Takip sistemimizde ise
18.150 üyenin olduğu tespit edilmiştir.
7- 2011-2012-2013yıllarında üyelerimize dağıtılmak üzere 38.000 adet duvar takvimi,
47.000 adet üçgen masa takvimi, 20.000 adet kalem takımı yaptırıldığı ve genel merkezimiz tarafından şubelerimize
gönderildiği Genel Merkez kayıtlarından tespit edilmiştir.
8-Hizmet kolumuzun sorunlarıyla ilgili eğitim faaliyetleri AFAD,ta yapılmış olumlu yansımaları alınmış olup,Belediyeler ve
Özel İdarelerimizde,de yapılması sendikamız açısından yararlı olacaktır.
9-Mali işlemlerin, Serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yürütüldüğü ve ayrıca bağımsız denetleme raporları
hazırladığı görülmüştür.
10-Sendikamızın muhasebe işlemleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca çıkarılan “Tek düzen muhasebe
sistemi ve özel hesap planına uygun bilanço esasına göre tutulmuştur.
11- Giderlerin usulüne belgelere göre yapıldığı, Gelir ve Gider belgelerinin, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, tediye
ve mahsup fişlerine bağlandığı görülmüştür.
12- 01.01.20011 ile 31.12.2013 tarihleri arasında aidat, finansman ve diğer gelirlerimiz 5.474.222,77 TL olduğu (
5.414.439,59 TL aidat, 59.783,18 TL finansman ve diğer gelirler) aynı dönem içerisinde Genel Merkez, Şube Giderleri ve
Diğer Giderlerimiz toplamı
4.236.957,94 TL olduğu ( 2.884.950,48 TL Genel Merkez, 1.352.007,46 TL Şube Giderleri) tespit edilmiştir.
13-Sendikamızın 2013 yılı sonu banka hesaplarında 522.940,09 TL, kasa mevcudunun da 2.625,52 TL olduğu kayıtlardan
görülmüştür.
14-Sendikamızın 112.196,64 TL borçlu olduğu kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. (Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına
13.173,66 TL, Stopaj vergisi 1.831,24 TL, Diğer Çeşitli Borçlar 9.298,49 TL, Türkiye Kamu-Sen'e 87.893,25 TL )
116
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
15-Genel Merkezimizin Hizmet aracı yenilenmiş, ayrıca % 40 lık Şube Paylarından Tasarruf eden 12 şubemize hizmet
aracı alındığı ve demirbaş defterine kaydedildiği görülmüştür.
16-Sendikamızın Kurumlardaki üye aidatı alacağı 2.465.052,36 TL olduğu muhasebe kayıtlarından anlaşılmış olup, bu
alacağımızın Genel Merkez hesaplarına aktarılması için kurumlarla yazışmaların yapıldığı akabinde Şubelerle irtibatlı
olarak yasal sürecin başlatıldığı görülmüştür.
17-Dönem sonu denetleme neticesinde bu rapor 05.01.2014 tarihinde Denetleme Kurulumuz tarafından imza altına
alınmıştır. Genel Kurulumuzun Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hizmet-Sen camiasına hayırlı olmasını diler, Saygılar
sunarız.
Zeynel Abidin BÜYÜKASLAN
Denetleme Kurulu Üyesi
Erol SELCİ
Denetleme Kurulu Üyesi
Halil AYDOĞDU
Raportör Üye
Ali BAYRAKTAR
Raportör Üye
Nihat AŞÇI
Başkan
117
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
TÜRK YEREL HİZMET-SEN GENEL MERKEZİ
(TÜRKİYE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI)
01/01/2011 – 31/12/2011 DÖNEMİ
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türk Yerel Hizmet-Sen (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)'in 2011 yılına ilişkin olarak, 3568 Sayılı
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu kapsamında ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince yapmış olduğum mali denetim sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.
A- İDARİ YÖNDEN
1- Sendika, 2011 yılına ait yasal defterlerini zamanında tasdik ettirmiş ve gelir-gider belgelerini yasal sürelerde kayıt altına almıştır.
2- Sendikanın muhasebe işlemleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Özel
Hesap Planı”na uygun bilanço esasına göre tutulmuştur.
3- Giderler; aynı kanunun 229 ve müteakip maddelerinde belirtilen belgelere dayalı olarak yapılmıştır.
4- Gelir ve gider belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, tediye ve mahsup fişine bağlanmıştır.
5- Yasal tüm defter ve belgelerle bunların dayanak ve eklerinin, Sendikanın merkez hizmet binasında bulundurulduğu ve önceki yılların
gelir - gider ve harcama belgelerinin saklandığı görülmüştür.
6- Gelirlerin sarf dağılımında, eğitim giderleri ve konfederasyon aidatı yükümlülüklerinin yerine getirildiği tespit edilmiştir.
B- MALİ YÖNDEN
1- 2011 yılı içerisinde üye aidatı olarak 1.278.663,58.- TL. diğer gelirler 9.749,30.- TL. olmak üzere toplam 1.288.412,88.- TL. gelir elde
edilmiştir.
2- Bu döneme ilişkin olarak yapılan giderler ise, Genel Merkez giderleri 820.932,87.- TL. şube giderleri 320.146,38.- TL olmak üzere
toplam 1.141.079,25.- TL. gider olmuştur.
3- 2011 yılında gelir - gider arasında 147.333,63.- TL. olumlu fark oluşmuştur.
4- 2011 yılından 2012 yılına kasa 2.302,49.- TL devretmiştir.
5- 2011 yılı sonu itibariyle banka hesaplarında 321.910,10.-TL.nin olduğu, banka ekstralarının incelenmesi sonucu görülmüştür.
6- 2011 yılından 3.193,90.- TL iş avansı devretmiştir.
7- Sosyal güvenlik kuruluşlarına 1.402.83.-TL, vergi dairesine stopajlardan 2.147,54.-TL , satıcılara 165,00.-TL., bağlı ortaklara borç
31.750,00.-TL., diğer çeşitli borçlar 21.217,23.-TL. ve Türkiye Kamu-Sen'e üst kuruluş aidatı olarak 340.654,25.-TL. ödenmek üzere 2012
yılına devredilmiştir.
8- Üst Birlikle birlikte yapılmakta olan Genel Merkez binasına iştirak 11.378,00.- TL 'dir.
10- Duran Varlıklar; demirbaşlar 275.096,04.-TL olarak devretmiştir.
11- Şubelerde henüz harcaması yapılmayan 44.146,36.-TL avans olduğu görülmüştür.
2011 mali yılı bilançosu bu değerler üzerinden kapatılmıştır.
118
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
119
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
120
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
TÜRK YEREL HİZMET SEN GENEL MERKEZİ
01/01/2012– 31/12/2012 DÖNEMİ
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türk Yerel Hizmet Sen'in 2012 yılına ilişkin olarak, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Müşavirlik Kanunu kapsamında ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince yapmış olduğum mali
denetim sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.
A- İDARİ YÖNDEN
1- Sendika, 2012 yılına ait yasal defterlerini zamanında tasdik ettirmiş ve gelir-gider belgelerini yasal sürelerde kayıt altına almıştır.
2- Sendikanın muhasebe işlemleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Özel
Hesap Planı”na uygun bilanço esasına göre tutulmuştur.
3- Giderler; aynı kanunun 229 ve müteakip maddelerinde belirtilen belgelere dayalı olarak yapılmıştır.
4- Gelir ve gider belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, tediye ve mahsup fişine bağlanmıştır.
5- Yasal tüm defter ve belgelerle bunların dayanak ve eklerinin, Sendikanın merkez hizmet binasında bulundurulduğu ve önceki yılların
gelir - gider ve harcama belgelerinin saklandığı görülmüştür.
6- Gelirlerin sarf dağılımında, eğitim giderleri ve konfederasyon aidatı yükümlülüklerinin yerine getirildiği tespit edilmiştir.
B- MALİ YÖNDEN
1- 2012 yılı içerisinde üye aidatı olarak 1.932.203,51 TL. Ayrıca, finansman ve diğer faaliyetlerden de 19.869,62 TL gelir sağlanmıştır.
Böylece toplam gelirin 1.952.073,13 TL. Olduğu tespit edilmiştir.
2- Bu döneme ilişkin giderler ise; Genel Merkez genel giderleri 969.513,09 TL, şubelerin giderleri 423.917,14 TL olmak üzere toplam
1.393.430,23 TL. Gider olmuştur.
3- 2012 yılında gelir gider arasında 558.642,90 TL. Olumlu fark oluşmuştur.
4- 2012 yılından 2013 yılına kasa 2.748,29 TL borç devretmiştir.
5- 2012 yılı sonu itibariyle banka hesaplarında 406.661,18 TL. nin olduğu, banka ekstralarının incelenmesi sonucu görülmüştür.
6- 2012 yılı diğer hazır değerler toplamının 100.085,92 TL'nin olduğu görülmüştür.
8- 2012 yılı personel avanslarının 3.500,00 TL' olduğu görülmüştür.
9- Şubelerden harcaması yapılmayan avans miktarı toplamının 52.268,32 TL olduğu görülmüştür.
10- Ödenecek Vergi ve Fonlara 1.979,52 TL, vergi dairesine stopajlardan 1.596,44 TL ve Türkiye Kamu-Sen'e üst kuruluş aidatı olarak
240.563,25 TL ödenmek üzere 2013 yılına devretmiştir.
11- Duran Varlıklar; demirbaşlar 76.968,95 TL, taşıtlar 360.463,22 TL, ve Konfederasyonumuzun yaptırmakta olduğu Genel Merkez
binası için 80.496,96 TL avans ödenmiştir.
2012 mali yılı bilançosu bu değerler üzerinden kapatılmıştır.
121
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
Finansman Gelirleri
122
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
123
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
TÜRK YEREL HİZMET SEN GENEL MERKEZİ
01/01/2013– 31/12/2013 DÖNEMİ
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türk Yerel Hizmet Sen'in 2013 yılına ilişkin olarak, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Müşavirlik Kanunu kapsamında ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince yapmış olduğum mali
denetim sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.
A-
İDARİ YÖNDEN
1- Sendika, 2013 yılına ait yasal defterlerini zamanında tasdik ettirmiş ve gelir-gider belgelerini yasal sürelerde kayıt altına almıştır.
2- Sendikanın muhasebe işlemleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Özel
Hesap Planı”na uygun bilanço esasına göre tutulmuştur.
3- Giderler; aynı kanunun 229 ve müteakip maddelerinde belirtilen belgelere dayalı olarak yapılmıştır.
4- Gelir ve gider belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, tediye ve mahsup fişine bağlanmıştır.
5- Yasal tüm defter ve belgelerle bunların dayanak ve eklerinin, Sendikanın merkez hizmet binasında bulundurulduğu ve önceki yılların
gelir - gider ve harcama belgelerinin saklandığı görülmüştür.
6- Gelirlerin sarf dağılımında, eğitim giderleri ve konfederasyon aidatı yükümlülüklerinin yerine getirildiği tespit edilmiştir.
B- MALİ YÖNDEN
1- 2013 yılı içerisinde üye aidatı olarak 2.203.572,50 TL. Ayrıca finansman, faiz ve diğer faaliyetlerden de 30.164,26 TL gelir sağlanmıştır.
Böylece toplam gelirin 2.233.736,76 TL. Olduğu tespit edilmiştir.
2- Bu döneme ilişkin giderler ise; Genel Merkez genel giderleri 1.094.504,52 TL, şubelerin giderleri 607.943,19 TL olmak üzere toplam
1.702.448,46 TL. Gider olmuştur.
3- 2013 yılında gelir gider arasında 531.288,30 TL. Olumlu fark oluşmuştur.
4- 2013 yılından 2014 yılına kasa 2.625,52 TL borç devretmiştir.
5- 2013 yılı sonu itibariyle banka hesaplarında 501.194,32 TL. nin olduğu, banka ekstralarının incelenmesi sonucu görülmüştür.
6- 2013 yılı diğer hazır değerler toplamının 21.745,77 TL'nin olduğu görülmüştür.
8- 2013 yılı personel avanslarının 250,00 TL olduğu görülmüştür.
9- 2013 yılı iş avanslarının 26.500,00 TL olduğu görülmüştür.
10- Şubelerden harcaması yapılmayan avans miktarı toplamının 194.725,20 TL olduğu görülmüştür.
11- Ödenecek Vergi ve Fonlara 13.173,66 TL, vergi dairesine stopajlardan 1.831,24 TL ve Türkiye Kamu-Sen'e üst kuruluş aidatı olarak
87.893,25 TL , diğer ticari borçlar 37.038,33 TL ödenmek üzere 2014 yılına devretmiştir.
12- Duran Varlıklar; demirbaşlar 154.166,92 TL, taşıtlar 404.933,45 TL, ve Konfederasyonumuzun yaptırmakta olduğu Genel Merkez
binası için 184.916,54 TL avans ödenmiştir.
13- Verilen depozito ve teminatlar 411,60 TL olarak 2014 yılına devretmiştir.
2013 mali yılı bilançosu bu değerler üzerinden kapatılmıştır.
124
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
Finansman Gelirleri
125
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
TAHMİNİ GELİR VE GİDER BÜTÇESİ
5.Olağan Merkez Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere önümüzdeki dört yıllık döneme, yani 2014, 2015 , 2016 ve 2017 yıllarına ait
tahmini “Gelir ve Gider Bütçeleri” her yıl için ayrı ayrı olmak üzere ekte hazırlanmıştır.
BÜTÇE İLKELERİ
Bir kurumun güçlü olması her şeyden önce mali imkanlarına, yani bütçesini oluşturan kaynaklara bağlıdır. Hele kaynakları yasa ile
sınırlandırılmış bir kurumun harcamalarında daha dikkatli olması gerekmektedir. Kurumların ayakta kalması; ileriye dönük tedbirler ışığında,
bütçesini iyi kullanması ve israftan kaçınarak, kaynaklarını yerinde ve zamanında değerlendirmesi ile mümkündür.
Bir kuruma güven ve özellikle bu kurumun mali yönetimini yürütenlere güven; bütçe samimiyetini ilke edinen, tercihlerin en doğru yapılmasını
sağlayacak ortamı oluşturan bir anlayışla mümkündür.
Aynı şeyleri, yasalarla kurulmuş birer kurum olan sendikalar için de söylemek mümkündür. Sendikada tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe
politikası yürütmek, belirlenen hedefler çerçevesinde istikrarı temin etmek ve mali kontrolü sağlamak, bunun için de;
- Harcamalarda azami tasarrufu sağlayıcı düzenlemeleri yapmak,
- Giderlere ayrılan payların kullanımını belli esaslara bağlamak,
- Gelir ve giderlere ilişkin mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak,
- Şube ve temsilciliklerin uyması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirler almak, gerekmektedir.
UYULMASI GEREKENLER
1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 26 ncı maddesi uyarınca, gelirlerin % 10'u üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini
arttırmak için kullanmak, yani eğitime ayırmak zorunluluğu bulunmaktadır.
2- Harcamalar, mutlaka 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227 ve müteakip maddelerinde belirtilen belgelere dayalı olarak yapılacaktır.
3- Her türlü harcamaya belge alınacaktır. Kesinlikle elden veya tutanakla ödeme yapılmayacaktır.
4- Harcamaların hangi gider kalemlerinden yapılacağı açık olmakla birlikte, bu konuda ihtiyaç duyulduğunda genelgelerle şubeler
bilgilendirilecektir.
5- Merkez ve şubeler aynı gider kalemlerini kullandıklarından ve muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine göre tutulduğundan,
harcama belgelerinin hangi gider türünde yapıldığına dikkat edilecektir.
6- Şubeler her ayın sonunda harcamaları ile ilgili fatura, fiş ve diğer belgelerin tasnifini yaptıktan sonra Gelir-Gider Cetveli”ne işleyerek genel
merkeze göndereceklerdir.
GELİRLERİN KAYNAĞI
Sendikamızın gelirlerinin dayandığı temel dayanak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'dur. Gelir kaynaklarımız ise şunlardır;
- Üyelik ödentileri: Üyelerin aylıklarından, -tüzükte belirtilen oranda- çalıştıkları işyerlerince kesilerek ilgili saymanlıklar tarafından banka
hesabımıza yatırılan gelirlerdir.
- Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler: Merkez, şube ve temsilciliklerin yaptıkları sosyal ve kültürel etkinliklerden elde
edilen gelirlerdir.
Bu tür etkinliklerde kar amacı güdülmemekle birlikte sendikaya da yük getirilmemesine dikkat edilmelidir.
Üyelerin kendilerine ve yakınlarına yönelik veya hizmet içi eğitim amacıyla oluşturulan kamp, lokal, kreş, misafirhane ve benzeri
organizasyonlardan elde edilen gelirler de bu gruba girmektedir.
- Bağış ve yardımlar: Sendikanın amaç, ilke ve değerlerine ters düşmeyecek şekilde, kişi veya kuruluşlardan -banka hesabına yatırılması
kaydıyla- bağış ve yardım alınabilir. Şubeler, aldıkları bağış ve yardımları gelir-gider cetvelinde gösterirler.
- Malvarlığı gelirleri: Sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarının kiralanması, devredilmesi veya satılmasından elde edilen gelirlerdir.
- Diğer gelirler: Çeşitli nedenlerle hesaba giriş yapan paralar gelir olarak bu hesapta takip edilecektir.
- Faiz gelirleri: Bankadaki hesaplara işlenen faiz gelirleridir.
127
Mali Rapor
5. OLAĞAN GENEL KURUL
GİDERLERİN TÜRLERİ
- Sarf Malzeme Giderleri: Kırtasiye, tüpgaz, temizlik malzemesi gibi giderlerdir.
- Ücretler: Personel giderleri; ücretler, SSK primleri, vergiler, tazminatlar, yolluklar ve benzeri giderlerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin giderleri; maaş, emekli kesenekleri, vergileri, tazminatları, yollukları ve benzeri giderleridir.
- Hizmet Alımları: Mali müşavirlik, güvenlik, temizlik gibi dışarıdan alınan hizmetler için yapılan ödemelerdir.
- Demirbaş: Demirbaş alımları genel merkez izni ile mümkün olduğundan, demirbaş alımları ayrı bir ana hesapta takip edilmektedir. Bu
nedenle, mevcut demirbaşların bakım ve onarımı için yapılan harcamaların giderleri bu hesapta takip edilecektir.
- Taşıt Giderleri: Hizmetler sırasında kullamlan taşıtların akaryakıt, bakım-onarım ve otopark gibi giderleridir.
- Bina Giderleri: Binaların kira, elektrik, su, yakıt, bakım-onarım ve bina giderlerine katılma payı gibi giderlerdir.
- Haberleşme Giderleri: Telefon, posta, kargo, ilan ve diğer haberleşme giderleridir.
- Toplantı Giderleri: Genel kurul giderleri, istişare ve bölge toplantıları, basın toplantıları gibi toplantıların giderleridir.
- Temsil-Ağırlama Giderleri: Çiçek, çelenk ve benzeri kutlama masrafları ile misafirler için yapılan harcamalardan oluşmaktadır.
- Eğitim Giderleri: Hizmet içi eğitim harcamalar ile sendikaya alınan gazete, dergi, kitap ve benzeri yayın harcamaları ve telif, tercüme
giderleridir.
- Hukuk Giderleri: Avukatlık ücretleri, mahkeme ve noter giderleri ile diğer benzeri giderlerden oluşmaktadır.
- Vergi ve Sigorta Giderleri: Taşıtların ve binaların yasal olarak ödenmesi gereken vergileri ve sigorta giderleri ile tüm alımlarda ödenen
KDV'lerdir.
NOT: - Demirbaş, bina ve taşıt alımları genel merkezin izni ile mümkündür.
- Her ay gelirlerin % 10'u Türkiye Kamu-Sen'e üst kuruluş aidatı olarak verilmektedir.
UYGULAMA YETKİSİ
* Bu bütçeyi uygulamaya merkez genel kurulunda kabulünden sonra merkez yönetim kurulu yetkilidir.
* Sendikanın tüm gelir ve giderleri ile mali imkanlarının tespiti, takibi ve denetimini yapmak merkez yönetim kuruluna aittir.
* Bütçede hesap ve alt hesap kodlarına göre ayrılan ödeneklerin aktarma veya yer değiştirme işlemi merkez yönetim kurulu kararı ile
yapılabilir.
* Genel merkez; şube ve temsilciliklerin her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeleri için gerekli önlemleri
almaya, bu maksatla gerektiğinde alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.
128
Mali Rapor
FAALİYET RAPORU
DİĞER GELİRLER
129
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
Download

5. olağan genel kurulu faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız