EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1) AŞIKOĞLU M., ÖZKILIÇ H., ÜNAK P., Siklotronda Üretilen
Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü, Turkish Journal of Nuclear Medicine,
6(3), 190-203, 1997.
2) KUTLAY E., KARAMIZRAK S.O., DERELİ T., YURT F., Genç Sedanter
Bayanlarda, Altı Aylık Bir Egzersiz Programının Serum Lipidleri, Glukoz, İnsulin ve
Adipoz Doku Lipoprotein Lipaz Aktivitesine Etkileri, Performans, E. Ü. Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Dergisi, 3 Temmuz, 3(3), 88-95, 1997.
3) AŞIKOĞLU M., KIRILMAZ L., ÇAĞLAYAN O., ÜNAK P., The Investigation of
in vitro and in vivo Release of 131I-Ornidazole from Polyethylene Glycole-6000
Suppositories, Acta Pharmaceutica Turcica, XLI, 1, 1-7, 1999.
4) KAHVECİ O., BAYBURT M., SAÇ M.M., HARMANŞAH C., İÇHEDEF M.,
Nükleer İz Dedektörlerinde Alfa İzlerinin Matlab Ortamı Kullanılarak Belirlenmesi, eJournal of New World Sciences Academy, 4(3), 282-288, 2009.
5) ENGİNAR H., ÜNAK P., BİBER MÜFTÜLER F.Z., LAMBRECHT F.Y.,
MEDİNE E.I., YOLCULAR S., YURT A., SEYİTOĞLU B., BULDUK I.,
Synthesis, radiolabeling and in vivo tissue distribution of codeine-glucuronide, 22nd
Issue Volume VI, Number 2, 46-56, INCS News, 2009.
6) YÜREKLI Y., ÜNAK P., ERTAY T., BIBER F. Z., MEDINE E. İ.,
Radioparmaceutical model using 99mTc-DMSA to evaluate amifostin protection
against cisplatin nephrotoxicity in rats, Turkish Journal of Nuclear Medicine, 19 (3)
105-109, 2010.
7) YÜREKLİ Y., ÜNAK P., YENISEY Ç., ERTAY T., BİBER MÜFTÜLER F.Z.,
MEDINE E.I., L-Carnitine Protection Against Cisplatin Nephrotoxicity In Rats:
Comparison With Amifostin Using Quantıtatıve Renal Tc-99m- DMSA UPTAKE,
Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 20, 1, 1, 2011.
8)
Download

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler