Saat
Konu
08.00 – 08.45
Kayıt
08.45 – 09.15
Açılış: İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları
09.15 - 10.30
Panel 1: Acil serviste resüssitasyon algoritmlarına bakış
Konuşmacı
Moderatör: Prof.Dr. Başar Cander
09.15 - 09.35
Kardiyak algoritmalara genel bakış
09.35 - 09.55
Post resüssitasyon bakımında acil hemşireliği
yaklaşımı
09.55 – 10.15
Kritik hastanın hastaneler arası transportu nasıl
gerçekleştirilmeli?
Doç.Dr. Ayhan Özhasenekler
Doç. Dr. Ümran Dal
Prm. Gürkan Özel
10.15 – 10.30
Soru – Cevap
11.00 - 12.15
Panel 2: Acil serviste major travma hastasına yaklaşım
Moderatör: Prof. Dr. Neriman Akyolcu
11.00-11.20
Hastane öncesinde travma hastasının
stabilizasyonu
Uzm. Dr. Semra Aslay
11.20-11.40
Acil serviste multipl travma hastası yönetimi
Prof. Dr. Mehmet Gül
11.40-12.00
Çoklu travma hastasına hemşirelik bakımı
Doç. Dr. Ayfer Özbaş
12.00-12.15
Soru – Cevap
13.45 - 15.15
Panel 3: Acil serviste inme hastasına yaklaşım
Moderatör: Prof. Dr. Cuma Yıldırım
13.45-14.15
Hastane öncesi inme hastasının yönetimi
Prm. Dağhan Aylanç
14.15-14.35
Acil serviste inme hastasına yaklaşım
Prof. Dr. Cuma Yıldırım
14.35-14.55
İnme hastasına acil hemşireliği yaklaşımı
Dr. Ayla Demirtaş
14.55-15.15
Soru – Cevap
15.45 - 17.30
Panel 4: Acil serviste trombolitik tedavi
Prof. Dr. Mehmet Gül
15.45-16.05
Hastane öncesi AMI hastasında trombolitik tedavi
yararlı mı?
16.05-16.25
Acil serviste trombolitik tedavi: Hangi hasta ve ne
zaman?
16.25-16.45
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ergin
Doç. Dr. Selahattin Kıyan
Acil serviste trombolitik uygulanan hastaya
Ar. Gör. Uzm. Hem. Dilek
hemşirelik bakımı
Sarpkaya
Download

İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları Panel 1: Acil serviste