Adı Soyadı
Ünvan
Telefon
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
KİŞİSEL BİLGİLER
Nalan Nazan KALKAN
Mühendis
(446)225 19 03
[email protected]
1967-Erzincan
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı
Lisans
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-ERZURUM
Bahçe Bitkileri-1988
Diğer Eğitimleri
Kurum Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil /
Derecesi
İngilizce
KPDS
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2001 Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü/ Mühendis /Bahçe Kültürleri Araştırma istasyonu
Müdürlüğü- -ERZİNCAN
2000 Milli Eğitim Müdürlüğü-ERZİNCAN
1998 Milli Eğitim Müdürlüğü-BALIKESİR
1997 Milli Eğitim Müdürlüğü-MERSİN
GÖREV ALDIĞI PROJELER
2014-2017 Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti (II.Aşama
2012-2015 Kalkan N.N., Karadoğan B., Öz M.H., Albayrak S., Kadıoğlu Z.,Esmek İ., Karaerik Üzüm
Çeşidi için Uygun Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi ( 2.Aşama)
2006-2012 Kalkan N.N., Karadoğan B., Öz M.H., Albayrak S., Karaerik Üzüm Çeşidi için Uygun Terbiye
Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi ( I.Aşama)
2012-2015 Albayrak, S., Karabıçak, Y., Gürsoy, A., Kalkan, N. N. Erzincan İli Bağlarında Botrytis
Salkım Çürüklüğü (Botrytis cinerea Pers.) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Erken Uyarı
Modeli ve Standart Bir Programdan Yararlanma Olanağı Üzerinde Araştırmalar
2011-2013 Kadıoğlu Z., Çukadar K., Aslay M., Kalkan ,N.N., Vurgun H., Ertürk N., Doğu Anadolu
Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Otlar Ve Kullanım Şekilleri
2003-2013 Karadoğan, B., Öz, M, H., Kalkan N.N., Albayrak, S., Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon
Seleksiyonu,
2004- ... Doğu Anadolu Bölgesi Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi.
2005–2008 Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi *ErysiphenecatorSchw. (UncinulanecatorSchw.)
Burr.+ Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Uyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde
Araştırmalar
2001–2004 Karaerik Üzüm Çeşidinde Kalsiyum Hidroksit’in Meyve Çatlaması ve Kalitesi Üzerine
Etkileri.
MAKALELER & BİLDİRİLER & YAYINLAR
Zakine Kadıoğlu, Ali Kandemir, Kemal Çukadar, Meral Aslay, N. Nazan Kalkan, Hüseyin Vurgun,
Nihal Ertürk, 2014.Erzincan İlinde Doğal Peynir Mayası Yapımında Kullanılan Yabani Bitki Türleri 22.
Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir
Zakine Kadıoğlu, Kemal Çukadar, Meral Aslay, N. Nazan Kalkan, Hüseyin Vurgun, Nihal Ertürk, Ali
Kandemir 2014. Erzincan İlinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti. Erzincan
İlinindoğal Bitki Potansiyeli Ve Sürdürülebilir Kullanın Olanakları Çalıştayı Bildiri Kitabı
Zakine Kadıoğlu, Kemal Çukadar, Ali Kandemir, Meral Aslay, N. Nazan Kalkan, Hüseyin Vurgun, Nihal
Ertürk 2014. Erzincan İlinde Baharat Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti Ve Kullanım
Şekilleri. 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova
Albayrak, S., S. Tuncer, B. Karadoğan, Ö. Bozbek, Kalkan,N.N., 2009. Erzincan İli Bağlarında Bağ
Küllemesi [Erysiphe necator Schwein. (Uncinula necator)] Hastalığının Mücadelesinde TahminUyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni
Albayrak, S., Tuncer, S., Karadoğan, B., Bozbek, Ö., Kalkan, N. N., 2009. Erzincan İli Bağlarında Bağ
Küllemesi (Erysiphe necator Schwein.) Hastalığının Mücadelesinin Yönetimi. Türkiye III. Bitki
Koruma Konkresi Bildirileri, Van.
Karadoğan B., Öz M. H., KALKAN, N. N. ve S. Albayrak. 2007, Karaerik Üzüm Çeşidinde Kalsiyum
Hidroksit’in Meyve Çatlaması ve Kalitesi Üzerine Etkileri V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum
Karadoğan, B., Öz, M, H., KALKAN,N.N. ve Albayrak, S.2003 Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon
Seleksiyonu Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ERZİNCAN,
Esmek İ., Kızılcı G.,KALKAN,N.N 2011 Bazı Böğürtlen(Rubus fructicosus L.) Çeşitlerinin Erzincan
Yöresine Adaptasyonu. Ulusal 6. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa
Esmek, İ.,Kalkan, N. N., Karadoğan, B., Vurgun,H., Ünlü, H. M., Öz, M. H., Albayrak, S., 2011. Doğu
Anadolu Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (Ara Sonuç Raporu 2006-2010). Türkiye V.Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa
Vurgun, H., Ünlü, H.M., Aslantaş, R., Keskin. S., Kadıoğlu. Z., Esmek, İ., Öz, M. H., Karadoğan, B.,
Kalkan, N. N., Pamir, M., Bozbek, Ö., Albayrak, S., Kızılcı, G., 2011. Doğu Anadolu Bölgesi Meyve
Genetik Kaynaklarının Araştırılması (2005-2010Yılları Ara Raporu). Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, Şanlıurfa.
Kalkan, N. N., Karadoğan, B., Öz, M, H., Albayrak, S.2011, Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye
Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi(I. aşama). Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,
ERZİNCAN
Kalkan., N.N. Karadoğan B., Karakaş D.D.,2011.Karaerik Üzüm Çeşidinde 2007-2008 Yılı Şiddetli Kış
Soğuklarının Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi Ulusal 6. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa
Kalkan N.N., Öz M.H., Cangi R., 2012.Saruç’un Üretim Tekniği ve Bazı Fiziksel-Kimyasal Özelliklerinin
Belirlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi, Sayı 12- Bursa
N. Nazan KALKAN
Erzincanda 1967 yılında doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Erzincan da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 2001 yılında göreve başladı.
Halen ,Yetiştirme Tekniği Şubesinde bağcılık araştırmaları konusunda çalışmaktadır.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER