Adı Soyadı
KİŞİSEL BİLGİLER
Hükümran GÜL
Ünvan
Mühendis
Telefon
0 232 462 70 73 - 176
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
Dörtyol - 1967
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü – 1989
YAYINLARI
HAKEMLİ KONGRE ve SEMPOZYUMLAR
ILGIN,C.,ERDEM,A.,GÜL,H.,YILDIZ,S.,ATEŞ,F.,YAĞCI,A. 2006. Farklı Organik Gübrelerin Çekirdeksiz
Üzüm Bağlarında Toprakların Fiziksel Kimyasal Mikrobiyolojik Özellikleri ile Üzüm Verimi ve Kalitesi
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
DİĞER YAYINLAR
Gül,H.2004. Kivi Yetiştiriciliği. Yayın Dairesi.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
DEVAM EDENLER
Bazı Zeytin Çeşitlerinin Tohumlarının Çimlenme Yeteneklerinin ve Aşı Tutma Oranlarının
Belirlenmesi
Domat Zeytin Çeşidinde Klonal Seleksiyon 1
SONUÇLANAN
Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları.
Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kullanılan Bazı Anaçların Ve Değişik Sıra Üzeri Mesafelerinin
Verim Ve Olgunlaşma Üzerine Etkileri.
Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu Ve Terbiye Şekillerinin Araştırılması
(Terbiye Sistemlerinde Tesis Maliyeti)
Farklı Organik Gübrelerin Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Toprakların Fiziksel Kimyasal Mikrobiyolojik
Özellikleri İle Üzüm Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidin Kullanılan Bazı Anaçların ve Değişik Sıra Üzeri Mesafelerinin
Verim ve Olgunlaşma Üzerine Etkileri.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Hükümran GÜL Ünvan Mühendis