DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY
JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES
DPUJSS
Sayı: 44
Nisan 2015
Number 44
April 2015
Sahibi / Owner
Prof. Dr. Remzi GÖREN
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Editörler / Editors
Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Güner TUNCER
Yrd. Doç.Dr. Yavuz ODABAŞI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Kemal DEMİRCİ
Doç. Dr. Mustafa DURMAN
Yrd. Doç. Dr. Hacı Murat ARABACI
Dergi Sekretaryası / Secretary of Journal
Arş. Grv. Zeynep SEVİNÇ
Arş.Grv. Fadime ÇELİK
Yazışma Adresi / Correspondence Address:
Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kütahya-Türkiye
Tel: 0 274 265 20 31
[email protected]
ISSN
1302–1842
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
Her hakkı saklıdır. Sosyal Bilimler Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan, EBSCOhost,
ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS İndekste taranan
uluslararası hakemli bir dergidir. Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan
makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup,
hiçbir şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün veya Dumlupınar
Üniversitesi’nin görüşlerini ifade etmez. Makaleler sadece referans verilerek
kullanılabilir.
Kapak Tasarımı: Adem DÖNMEZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
44.SAYI HAKEM LİSTESİ
PROF. DR. AHMET AĞCA
PROF. DR. EMEL IŞIKLAR
PROF. DR. FAİK BİLGİLİ
PROF. DR. GÜLTEN EREN GÜMÜŞTEKİN
PROF. DR. HÜSEYİN AKTAŞ
PROF. DR. KADİR ARDIÇ
PROF. DR. MUSTAFA KARAKAYA
PROF. DR. MUSTAFA KEMAL DEMİRCİ
PROF. DR. NURAY GİRGİNER
PROF. DR. ÖMER SELÇUK EMSEN
PROF. DR. SELMA ULUS
PROF. DR. TÜRKER BAŞ
PROF. DR. ZEKAİ ÖZDEMİR
PROF. DR. ZEKİ YILDIZ
DOÇ. DR. ATİLLA AHMET UĞURLU
DOÇ. DR. AYDIN KAYABAŞI
DOÇ. DR. CENGİZ DURAN
DOÇ. DR. ERCAN TAŞKIN
DOÇ. DR. MACİDE ÇİÇEK
DOÇ. DR. MEHMET ACET
DOÇ. DR. MEHMET ALİ ÇELİKEL
DOÇ. DR. MURAT ATAN
DOÇ. DR. NURGÜL BOZKURT
DOÇ. DR. NURULLAH UÇKUN
DOÇ. DR. YASEMİN DENİZ AKARIM
DOÇ. DR. YEŞİM BAŞARIR
DOÇ.DR. MURAT KİRACI
DOÇ.DR. NİYAZİ KURNAZ
DOÇ. DR. YÜCEL BULUT
YRD. DOÇ. DR. AHMET ÇALIŞKAN
YRD. DOÇ. DR. BURHAN DOĞAN
YRD. DOÇ. DR. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM
YRD. DOÇ. DR. ERCAN YAŞAR
YRD. DOÇ. DR. FAZLI YILDIZ
YRD. DOÇ. DR. FERHAT PEHLİVANOĞLU
YRD. DOÇ. DR. GÖKAN ÖZKUK
YRD. DOÇ. DR. GÜNER TUNCER
YRD. DOÇ. DR. HAKAN ÇELİKKOL
YRD. DOÇ. DR. HAMİDE ÖZYÜREK
YRD. DOÇ. DR. KEVSER DEĞİRMENCİ
YRD. DOÇ. DR. METİN YILMAZ
YRD. DOÇ. DR. MÜBERRA YÜKSEL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
1.MALİYE LİSANS DÜZEYİNDE ALINAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
İnci AĞACAN, Naci Tolga SARUÇ
EĞİTİMİN
ÇEVRE
VERGİSİ
BİLİNCİNE
ETKİSİ:
1-8
2.İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK (KÜTAHYA İL MERKEZİ
ÖRNEĞİ)
Kemal POYRAZ, Hürmüs SÜRÜCÜOĞLU
9-23
3.FATHER-SON CONFLICT IN SAM SHEPARD’S PLAYS
Aydın GÖRMEZ
24-27
4.HAZIR YAZILIMLAR İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ: AMOS, EQS, LISREL
Veysel YILMAZ, Semra VAROL
28-44
5.FİNANSAL ORANLARIN FAALİYET ALANLARINA GÖRE DEĞİŞİMİNİN MERKEZ BANKASI SEKTÖR
RAPORLARI YARDIMIYLA İNCELENMESİ
Ali AKAYTAY, Kahraman ÇATI, Serkan YÜCEL
45-57
6.MEYVE
SUYU
ÜRÜNLERİ
SATIN
ALMA
TERCİHİNDE
AMBALAJ
FAKTÖRÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL, Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki AKAY, Sinem GÜLCAN
58-67
7.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI:
GEÇERLİLİĞİ
Sumru BAKAN, Taner AKÇACI
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİ KANALININ
68-78
8.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI VE DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Cemil ERARSLAN, Esra KATI
79-91
9.TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE UYGULANAN DENETİM SİSTEMİ VE AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ ÖRNEĞİ
Meltem KESKİN KÖYLÜ, Tülay TELLİOĞLU, Naciye GÖKÇE
92-98
10.SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ PAYLAŞIMI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Meltem DİL ŞAHİN
99-112
11.ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GEÇERLİLİĞİ
İbrahim ERDOĞAN, Kumru TÜRKÖZ, Muhammed Şehid GÖRÜŞ
113-123
12.FİNANSAL DIŞLANMAYA BAKIŞ
Fatih TEMİZEL
124-128
13.BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ferit KARAHAN, M. Mesut KAYALI
129-138
14.ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Uğur TÜRK, Gültekin YILDIZ
139-148
15.BELEDİYELERDE VİZYON YÖNETİMİ
Serhat TAŞPINAR
16.ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA
KULLANILMASI
Şenay YILMAZ, Rafet AKTAŞ
149-154
FAALİYET
TABANLI
MALİYETLEME
YÖNTEMİNİN
155-167
17.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK HARCAMALARI İLE CEP TELEFONU KULLANIMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Filiz KADI, Hakan ÖZTUNÇ
168-178
18.GÜNDELİK HAYATTA TOTALİTARİZM: GEORGE ORWELL’IN 1984 ADLI DİSTOPYA ROMANINDA
İDEAL TOPLUM TASAVVURLARI
M. Caner MÜFTÜOĞLU, Fatih ÖZBAY
179-189
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
19.TÜRKİYEDE FUTBOLLA İLGİLİ YAZILI MEDYADA KULLANILAN ARGO, KÜFÜR VE SAVAŞ
METAFORLARININ İNCELENMESİ
Zinnur GEREK, Alparslan ÜNVEREN, Salih SEYHAN
190-197
20.273 NUMARALI MANİSA ŞER’İYYE SİCİLLİNDEKİ TEREKE KAYITLARINA GÖRE MANİSA’DA
SOSYAL HAYAT (1836-1837)
İlker Mümin ÇAĞLAR
198-206
21.ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE BİREYSEL YARATICILIK PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL
ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ
Bülent AKYÜZ
207-216
22.YILLARA
YAYGIN
İNŞAAT
VE
ONARIM
VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hamide ÖZYÜREK, Derya DUMAN, Samet KAPTAN
İŞLERİNDE
MALİYETLERİN
TESPİTİ,
217-230
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 44, NİSAN 2015 / NUMBER 44, APRIL 2015
Download

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ