TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI
DERNEĞİ
ACİLDE İNFEKSİYON
HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
SİMPOZYUMU
SEMPOZYUMU
11-13 Nisan 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HİPOKRAT AMFİSİ
Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
Doç. Dr. G. Selahattin KIYAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Bornova - İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı, Bornova - İzmir
Organizasyon
Sekretaryası;
bizZkon
Kongre, Toplantı ve Eğitim Hizmetleri
Çelebi Sok. No: 34/6 Narlıdere - İzmir
GSM: 0 530 560 55 74 - [email protected]
www.enfeksiyonhastaliklarisempozyumu.com
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI
PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
UZM. DR. BEDİHA TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürü
PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. DR. OSMAN NURİ DİLEK
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
PROF. DR. BAŞAR CANDER
ATUDER YK Başkanı
PROF. DR. ÖNDER ERGÖNÜL
KLİMİK YK Başkanı
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
PROF. DR. A. ÇAĞRI BÜKE
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
DOÇ. DR. SELAHATTİN KIYAN
Ege ÜTF Acil Tıp AD – Acil Tıp Okulu (ATOK) Müdürü
ORGANİZASYON KOMİTESİ
PROF. DR. A. ÇAĞRI BÜKE
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
DOÇ. DR. SELAHATTİN KIYAN
Ege ÜTF Acil Tıp AD
UZM. DR. YUSUF ALİ ALTUNCI
Ege ÜTF Acil Tıp AD
UZM. DR. ENVER ÖZÇETE
Ege ÜTF Acil Tıp AD
UZM. DR. İLHAN UZ
Ege ÜTF Acil Tıp AD
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
11 Nisan 2014 CUMA
09.00 – 09.15
09.15 - 12.00
Okul Tanıtımı
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
Panel: EKG
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
09.15 - 10.00
EKG Temel Bilgiler
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege ÜTF Acil Tıp AD
10.00 - 10.15
Ara
10.15 - 11.00
Vakalar Üzerinden EKG’ yi Anlamak
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege ÜTF Acil Tıp AD
11.00 - 11.15
Ara
11.15 - 12.00
EKG’ de Yenilikler ve Gözden Kaçanlar
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege ÜTF Acil Tıp AD
12.00 - 13.00
Öğle Arası
13:00 - 14:00
Panel: RESÜSİTASYON
13.00 - 13.20
Son Kılavuzlar Işığında Temel Yaşam Desteği
Uzm Dr. Yusuf Ali ALTUNCI
Ege ÜTF Acil Tıp AD
13.20 - 14.00
Son Kılavuzlar Işığında İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Prof. Dr. Bülent ERDUR
Pamukkale ÜTF Acil Tıp AD
14.00 - 14.15
Ara
14.15 - 15.15
Panel: HAVAYOLU YÖNETİMİ
14.15 - 14.45
Acil Hastada Havayolu Yönetimi ve Hızlı Ardışık Entübasyon
Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka EAH Eğitim Sorumlusu
Zor ve Alternatif Havayolu ve Yenilikler
Doç. Dr. İsmet PARLAK
Bozyaka EAH Eğitim Sorumlusu
14.45 - 15.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent ERDUR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
15.15 - 15.30
Ara
15.30 – 16.30
Panel: VENTİLATÖR KULLANIMI
15.30 - 16.00
İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Prof. Dr. Başar CANDER
Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başar CANDER
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
16.00 - 16.30
Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Prof. Dr. Başar CANDER
Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
16.30 – 17.15
Panel: Sepsis
16.30 – 17.15
Sepsiste Tanımlar, Olgulara Klinik Yaklaşım ve Antimikrobiyal Tedavi
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
17.15 - 17.30
Ara
Temel Havayolu
Doç. Dr. İ. PARLAK
Doç. Dr. S. KIYAN
17.30 – 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
KURSLAR
17.30-19:30
Alternatif ve Zor
Havayolu
Dr. YA. ALTUNCI
Uzm. Dr. İ. UZ
Grup A
Grup B
Grup D
Grup A
Grup C
Grup D
Grup B
Grup C
Günün değerlendirilmesi
İnvazif ve Noninvazif
Mekanik ventilasyon
Prof. Dr. B CANDER
Uzm. Dr. E. ÖZÇETE
TYD-İKYD Maketler ve
Senaryolar Üzerinden
Dr. B. ERDUR
Dr. M. GÜRYAY
Grup C
Grup B
Grup A
Grup D
Grup D
Grup C
Grup B
Grup A
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
12 Nisan 2014 CUMARTESİ
08.30-09.00
09.00-10.20
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Prof. Dr. Başar CANDER
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
Prof. Dr. Ahmet Çağrı BÜKE
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
PANEL: ENFEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ
Ege Üniversitesi Rektörü
İzmir İl Sağlık Müdürü
İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanı
ATUDER YK Başkanı
EGESEM YK Başkanı
KLİMİK YK Üyesi
ATOK Müdürü
OTURUM BAŞKANI :Prof. Dr. Ayşe YÜCE
09.00 - 09.20
Türkiye’de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
09.20 – 09.40
Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Enfeksiyon Acillerinde Gözden Kaçırdıklarımız ve Mitler
Uzm. Dr. John FOWLER
Kent Hastanesi, İzmir
09.40 – 10.00
10.00 – 10.20
Sepsiste Hedefe Yönelik Tedavi ve Acil Tıp Yaklaşımı
Prof. Dr. Başar CANDER
Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
10.20 – 10.35
Ara
10.35 – 11.55
Panel: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
10.35 - 10:55
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar
Doç. Dr. Şervan GÖKHAN
Yıldırım Beyazıt ÜTF Acil Tıp AD
10.55 – 11.15
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Tanısında Klinik v89/*e BOS Bulguları
Prof. Dr. Hüseyin TURGUT
Pamukkale ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
11.15 – 11.35
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Tedavisi
Prof. Dr. Hüseyin TURGUT
Pamukkale ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
11.35-11.55
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı
Prof. Dr. Ömer KİTİŞ
Ege ÜTF Nöroradyoloji BD
11.55-13:00
Öğle yemeği
OTURUM BAŞKANI :Prof. Dr. Hüseyin TURGUT
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
13.00 - 15.00
Panel: SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI
13.00 – 13.20
Üst ve Alt Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Acil Yaklaşımlar ve Yenilikler
Doç. Dr. Önder TOMRUK
Süleyman Demirel ÜTF Acil Tıp AD
13.20 – 13.40
Grip, Soğuk Algınlığı ve Antimikrobiyal Tedavisi
Doç. Dr. Figen KAPTAN
İzmir Atatürk EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
13.40 – 14.00
Pnömoni
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN
Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD
Pnömoni Radyolojik Bulguları
Prof. Dr. Recep SAVAŞ
Ege ÜTF Radyoloji AD
14.00 – 14.20
14.20 – 14.35
14.35 – 14.50
OTURUM BAŞKANI :Prof. Dr. Necla TÜLEK
Pnömonide Ampirik Antimikrobiyal Tedavi
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN
Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD
Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi
Prof. Dr. Necla TÜLEK
Ankara EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
14.50-15.05
Ara
15:05 - 15.45
Panel: İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLAR Oturum Başkanı:Prof. Dr. Başar CANDER
15.05 – 15.25
İntraabdominal Enfeksiyonlarda Acil Başvuru Yakınmaları
Doç. Dr. Sedat YANTURALI
Dokuz Eylül ÜTF Acil Tıp AD
15.25 - 15.45
İntraabdominal Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Tedavi
Doç. Dr. Tuna DEMİRDAL
Katip Çelebi ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
15.45 – 16.00
Ara
16.00 - 16.40
Panel: ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI
16.00 - 16.20
Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Acil Yaklaşım ve Yenilikler
Yrd. Doç. Dr. Başak BAYRAM
Dokuz Eylül ÜTF Acil Tıp AD
16.20 - 16.40
Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
GATA Haydarpaşa EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
16.40 - 16.55
Ara
16.55 - 18.15
Panel: ÖZEL HASTA GRUPLARINDA ENFEKSİYONLAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekin ERTEM
16.55 - 17.15
HIV/AIDS’e Yaklaşım
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
17.15 - 17.35
Acil Tıpta Unutulan Tehlike: Tüberküloz
Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TF Acil Tıp AD
17.35 - 17.55
Tüberküloz Tedavisi
Prof. Dr. Ayşe YÜCE
Dokuz Eylül ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
17.55 - 18.15
Nötropenik Ateş Hastasına Yaklaşım
Prof. Dr. Necla TÜLEK
Ankara EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
18.15
Günün değerlendirilmesi
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
PROGRAM
13 N
PAZAR
09.00 – 10.15
Tartışmalı Oturum: YARALANMALAR
09.00 – 09.15
D
Alet Yaralanmaları ve Tak
Doç. Dr. Şükran KÖSE
T
f yon Hastalıkları ve K
D
Alet Yaralanmalar
Uzm. Dr. Enver ÖZÇETE
Ege ÜTF A Tıp AD
09.15 - 09.30
09.30 – 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
Uzm. Dr. İlhan UZ
Ege ÜTF A Tıp AD
Tetanoz Teda
Doç. Dr. Banu ÇETİN
Celal Bayar ÜTF Enf
Ara
Oturum Başkanları:
yon Hastalıkları ve K
M kr
y
M kr
10.15 - 11.15
10.15 - 10.35
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
IYAN
Doç. Dr. Selaha
K ğ
Yapılmalı?
y
Panel: DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran KÖSE
Der ve Yumuşak Dokuya İ k
Yakınmaları
Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN
A Tıp AD
İ
10.35 - 10.55 Der ve Yumuşak Doku Enf yonlarının Teda
Doç. Dr. Banu ÇETİN
M kr y
Celal Bayar ÜTF Enf yon Hastalıkları ve K
10.55 - 11.15
y
Ayak Enf yonu ve Teda
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
M kr y
Adnan Menderes ÜTF Enf yon Hastalıkları ve K
11.15 - 11.30 Ara
11.30 – 13.10 Panel: ACİL SERVİSTE ÖZEL DURUMLAR
Oturum Başkanı:Prof. Dr. F
KÇİÇEK
11.30 - 11.50
11.50 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 – 12.50
12.50 - 13.10
y
A
Doç. Dr. Fulden SARAÇ
Ege ÜTF İç Hastalıkları Ger atr
Böbrek Y
ğ
Sağaltımı
KÇİÇEK
Prof. Dr. F
Ege ÜTF İç Hastalıkları Nefr
Evde Bak
Problemler
KÇİÇEK
Prof. Dr. F
Ege ÜTF İç Hastalıkları Nefr
Evde Bakım Hastasında Enf yonlara Yaklaşım
Doç. Dr. Şükran KÖSE
f yon Hastalıkları ve K
M kr y
T
ye Yoğun Bak
t
S
İ
Doç. Dr. Devr
RT
Ege ÜTF İç Hastalıkları AD
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
KAYIT BİLGİLERİ
KAYIT ÜCRETLERİ
11 NİSAN 2014
11-12 -13 NİSAN 2014
KURSLAR
Asistan Doktor / Uzman Doktor
150 TL
200 TL
Hemşire / Paramedik –ATT / Öğrenci
125 TL
150 TL
Sempozyum kayıt ücretlerine KDV dahildir. Sempozyum kayıt ücretlerine; sempozyum
süresince verilecek tüm çay/kahve/kurabiye ikramları, sempozyum basılı malzemeleri ve
bilimsel programa katılım dahildir.
ACİLDE İNFEKSİYON HASTALIKLARINA
YAKLAŞIM SİMPOZYUMU
İLETİŞİM
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
bizZkon
Kongre, Toplantı ve Eğitim Hizmetleri
Çelebi Sok. No:34/6 Narlıdere / İzmir
Tel&Faks: 0 232 238 78 26
Gsm:0 530 560 55 74
[email protected]
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. A.Çağrı Büke
Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Tel: 0 232 390 23 18
Gsm: 0 532 593 55 72
[email protected]
Doç. Dr. G. Selahattin Kıyan
Ege ÜTF Acil Tıp AD
Tel: 0 232 390 23 18 (2326)
Gsm: 0 505 525 10 94
[email protected]
www.enfeksiyonhastaliklarisempozyumu.com
Download

program - Klimik