Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına
20-23 Mart 2014
Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara
Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler
BİLİMSEL PROGRAM
w w w. i n f e k s i y o n d u ny a s i . o r g
20 MART 2014, PERŞEMBE
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-14:45
14:45-16:15
16:15-16:30
16:30-18:00
18:00-18:15
18:15-19:15
19:15-20:30
20:30-21:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
ANILAR ve İLK YAYINLAR Oturum Başkanları: Erdal AKALIN, Emin TEKELİ, Kurtuluş TÖRECİ
Ara
SERBEST KÜRSÜ: Viral Hepatitler, HIV/AIDS Oturum Başkanı: Özlem KANDEMİR
Ara
SATELLİT 1 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: Kronik Hepatit B Tedavisinde Gerçek Öncelikler
Konu: Kronik Hepatit C Tedavisinde Dönüşüm Başlıyor
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Konuşmacı: Mustafa Kemal ÇELEN
Konuşmacı: İftihar KÖKSAL
Öğle Yemeği
SATELLİT 2 (ABBVIE) Konu: Vakalarla HIV Tedavisi Oturum Başkanı: Volkan KORTEN Konuşmacı: Yazdan YAZDANPANAH
Ara
VİRAL HEPATİTLER Sunum Biçimi: CANLI KONSEY Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Onur URAL
e-poster Sunucuları: Sibel ALTUNIŞIK TOPLU, Aslı HAYKIR SOLAY, Gülşen İSKENDER, Ferit KUŞÇU, E. Ediz TÜTÜNCÜ
Gebelerde HBV Yönetimi
Kenan HIZEL
Delta Ko-infeksiyonu
Mustafa Kemal ÇELEN
Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisi
Nazlım AKTUĞ DEMİR
İmmünsüpresif Hastalarda HBV Yönetimi
Rahmet GÜNER
Kronik HBV ve HCV İnfeksiyonlarının Tedavisinde Yan Etki Yönetimi
Cemal BULUT
Ara
HIV/AIDS Sunum Biçimi: KONUŞAN REHBERLER Oturum Başkanları: Volkan KORTEN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Aslıhan Burcu YIKILGAN, Tümer GÜVEN, Ahmet Çağkan İNKAYA, Emre VUDALI
HIV İnfeksiyonu Tanı Algoritması: Western-Blot Şart mı? HIV/AIDS Konfirmasyonu Nasıl Olmalı?
Gülden YILMAZ
HIV (+) Hasta: Naif Olguya Yaklaşım
Başak DOKUZOĞUZ
Temas Sonrası Profilaksi Kararı ve İlaç Temini ile İlgili Sorunlar
Fatma SARGIN
HIV Tanılı Olgularda İn vitro Fertilizasyon
Deniz GÖKENGİN
Ara
SATELLİT 3 - KİM BİLGİSAYAR İSTER?* (ABDİ İBRAHİM İlaç Sanayi) Sunucu: Dilek ARMAN (Ödül Çalıştay Organizasyonu tarafından verilecektir.)
Akşam Yemeği
SON BİR YILDA İNFEKSİYON DÜNYASI Yaşar BAYINDIR, Üner KAYABAŞ
21 MART 2014, CUMA
08:30-09:15
09:15-09:30
09:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:15
12:15-13:15
13:15-14:15
14:15-14:30
14:30-16:00
16:00-16:15
16:15-17:45
17:45-18:00
18:00-19:00
19:00-20:30
20:30
SERBEST KÜRSÜ: Pediatrik İnfeksiyonlar, Aşı ve İmmünizasyon, İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Metehan ÖZEN
Ara
PEDİATRİK İNFEKSİYONLAR Sunum Biçimi: YUVARLAK MASA Oturum Başkanları: Ateş KARA, Hasan TEZER
e-poster Sunucuları: Elif ÇELİKEL, Saliha KANIK YÜKSEK, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Cengiz UZUN
Yenidoğan Salgını İncelemesi
Perinatal-Konjenital İnfeksiyonlar
Emre CANPOLAT, Ali Bülent CENGİZ, Solmaz ÇELEBİ, Şevki ÇELEN, Ateş KARA, Ahmet SOYSAL, Hasan TEZER
Ara
SATELLİT 4 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: İnvazif Fungal İnfeksiyonların Yönetiminde Hasta Odaklılık:
Konu: HIV Tedavisinde Güçlü Strateji
Teorinin Pratiğe Yansıması
Oturum Başkanı: Volkan KORTEN
Oturum Başkanı: Murat AKOVA
Konuşmacı: Figen KAPTAN
Konuşmacı: Nurcan BAYKAM
Öğle Yemeği
SATELLİT 5 (MSD Türkiye) Konu: Herpes Zoster’e Yakından Bakış & Korunma Konuşmacı: Volkan KORTEN
Ara
AŞI ve İMMÜNİZASYON Sunum Biçimi: ANTAGONİZMA Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Ateş KARA, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Derya YAPAR
Pnömokok Aşısı: 23 Valanlı mı, 13 Valanlı mı?
Ata Nevzat YALÇIN / Murat AKOVA
HPV Aşısı: Gerekli mi, Gereksiz mi? Ne zaman? Kime?
Necla TÜLEK / İftihar KÖKSAL
Boğmaca Aşısı; Koza Stratejisi Yeterli mi, Yeterli Değil mi?
Nur AKSAKAL / Ayper SOMER
Meningokok Aşısı; Herkese mi, Seçilmiş Olgulara mı?
Ergin ÇİFTÇİ / Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Ara
İMMÜNSÜPRESİF HASTADA İNFEKSİYONLAR Sunum Biçimi: SİNERJİ Oturum Başkanları: Hamdi AKAN, Murat AKOVA
e-poster Sunucuları: Özgür GÜNAL, Mehmet ÖZEN, Ahmet ŞAHİN
Nötropenik Ateş: Gram-pozitif İnfeksiyonlara Empirik Yaklaşım
İmmünsüpresif Hastayı Nasıl Koruyalım?
Mantar İnfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Hamdi AKAN, Murat AKOVA, Alpay AZAP, Nurcan BAYKAM, Ayşe KALKANCI, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Süda TEKİN KORUK
Ara
Türk Ordusunun 1. Dünya Savaşında İnfeksiyonlarla Mücadelesi Konuşmacı: Ahmet BAŞUSTAOĞLU
Akşam Yemeği
TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 1 Sunucu: Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
Goldengirlobacillus + Selcucoccus Takımı
Başkan: Hande ARSLAN
Yardımcı Başkan: Nurcan BAYKAM
Üyeler: Aysel K. ÇELİKBAŞ, Selçuk KAYA
Loa loa orientalis Takımı
Başkan: Behice KURTARAN
Yardımcı Başkan: Hüsnü PULLUKÇU
Üyeler: Aslıhan ULU, Nefise ÖZTOPRAK
Phocaeicola Takımı
Başkan: Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan: Kenan HIZEL
Üyeler: F. Nurhayat BAYAZIT, Yaşar BAYINDIR
22 MART 2014, CUMARTESİ
08:30-09:15
09:15-09:30
09:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:15
12:15-13:15
13:15-14:15
14:15-14:30
14:30-16:00
16:00-16:10
16:10-17:00
SERBEST KÜRSÜ: Mikrobiyoloji: Laboratuvar - Klinisyen İşbirliği, Yoğun Bakım İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları
Oturum Başkanı: Gökhan METAN
Ara
MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR - KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ Oturum Başkanları: Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ayşe KALKANCI
e-poster Sunucuları: Burçak CÖMERT KOÇAK, Bora DOĞAN,
Ayça ÖZER DURMUŞLU, Sedat VEZİR
Biyogüvenlik
A. Esra KARAKOÇ
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Performans
Serap SÜZÜK
Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı
Emel UZUNOĞLU
Otomatize Tanımlama Sistemleri
Işın AKYAR
Ara
SATELLİT 6 (Novartis)
Konu: Gerçek Yaşam Verileri ile Daptomisin
Glikopeptidler ile Yaşanan Problemler
Serhat ÜNAL
Daptomisinin Yoğun Bakım ve Febril Nötropeninin Ampirik Tedavisinde Etkinliği
Murat AKOVA
Endokardit ve Kan Dolaşımları İnfeksiyonlarında Daptomisin
Dilek ARMAN
Soru & Cevap
Öğle Yemeği
SATELLİT 7 (MSD Türkiye)
Konu: Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenem
Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Klinik Yaklaşımlar ve Kılavuzlar
Mahir ÖZMEN
Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenemin Yeri
Serhat ÜNAL
Ara
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI Sunum Biçimi: EĞİTİM VİDEOLU SUNUM Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Dilek ARMAN
e-poster Sunucuları: Berna ÖZDEMİR KEPEK, Hasan Selçuk ÖZGER, Çiğdem KADER, Derya KETEN
Ateşli ve İnfeksiyon Bulgusu Olan Hastaya Yaklaşım
Oğuz Reşat SİPAHİ
Çoklu Dirençli Enterobacteriaceae: İnfeksiyon Kontrolü ve Tedavi
İlhami ÇELİK
Antibiyotik Tedavisinde Doz Seçimi
Oral ÖNCÜL
Antifungal Tedavi
Selda SAYIN KUTLU
Ara
TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 2 Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Elif DOYUK KARTAL
e-poster Sunucuları: Figen OSMANOĞLU EZEN, Hasan Selçuk ÖZGER, Derya KETEN
Goldengirlobacillus + Selcucoccus Takımı
Başkan: Hande ARSLAN
Yardımcı Başkan: Nurcan BAYKAM
Üyeler: Aysel K. ÇELİKBAŞ, Selçuk KAYA
Loa loa orientalis Takımı
Başkan: Behice KURTARAN
Yardımcı Başkan: Hüsnü PULLUKÇU
Üyeler: Aslıhan ULU, Nefise ÖZTOPRAK
Phocaeicola Takımı
Başkan: Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan: Kenan HIZEL
Üyeler: F. Nurhayat BAYAZIT, Yaşar BAYINDIR
17:00-17:15 Ara
HASTANE İNFEKSİYONLARI
Sunum Biçimi: TİYATRO VİDEOLU SUNUM
Oturum Başkanları: Mehmet Ali ÖZİNEL, Yeşim TAŞOVA, Sercan ULUSOY
e-poster Sunucuları: Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM, Zerrin AŞCI, Serpil MIZRAKÇI
17:15-18:45 Yoğun Bakım Ünitesinde Salgın mı Var?
Yeniden Kullanım ve Yeniden Sterilizasyon
Tıbbi Atık Yönetimi
Cerrahi Profilaksi
20:00
Büyük Akşam Yemeği (Ödül Gecesi)
Aslıhan ULU
Mehmet Ali ÖZİNEL
Dilara İNAN
Bilgin ARDA
23 MART 2014, PAZAR
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ AYAKTAN TEDAVİSİ ve PROFİLAKSİ
Türkiye’de Akılcı Antibiyotik Kullanımında Mevcut Durum Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL Konuşmacı: Ecz. Mesil AKSOY
09:00-10:00 Akılcı İlaç Kullanımı Birim Sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi
10:00-10:15 Ara
10:15-12:00
Sık Rastlanan Toplum Kökenli Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Oturum Başkanı: Dilek ARMAN Konuşmacılar: Umut AKYOL, Serhat ÜNAL
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45 Pediatrik Aşılamanın Esasları Oturum Başkanı: Ayper SOMER Konuşmacı: Hasan TEZER
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45 Erişkin Aşılamanın Esasları Oturum Başkanı: Onur URAL Konuşmacı: Dilek ARMAN
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45 1. Basamak Hekimliğinde Probiyotik Kullanımı Oturum Başkanı: Sercan ULUSOY Konuşmacı: Ateş KARA
Genel Değerlendirme
15:45-16:30 Halis AKALIN, Murat AKOVA, Dilek ARMAN, Ayşe KALKANCI, Ateş KARA,
Volkan KORTEN, Sercan ULUSOY, Onur URAL, Serhat ÜNAL
Download

BİLİMSEL PROGRAM