Av. Aytekin GÜRBÜZ
-1981 yılında İstanbul’da doğdu.
-İSTEK Kaşgarlı Mahmut Lisesi mezunudur.
-Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2003 yılında tamamladı. 2003 yılında Ankara’da, Ord.
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısında düzenlenen Hukuk Fakülteleri arası farazi dava yarışmasında İstanbul
Üniversitesi takımını temsilen yarıştı. Üniversite eğitimi boyunca European Law Students Associate (ELSA) ve
International Law Students Associate (ILSA) üyelikleri bulunmaktadır.
-Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Sertifika Programını 2005-2006 yıllarında tamamladı.
-2006 yılında gittiği Amerika’da, 2008 yılında New York Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Karşılaştırmalı
Hukuk (LL.M in Comparative Law) üzerine başarı bursu ile Yüksek Lisans (LL.M) yaptı. Aynı eğitimi iki tez ile
tamamladı. Eğitimi sırasında şirket sponsorluğu, sportif pazarlama ve lisans konuları üzerinde faaliyet gösteren
Amerikan National Media Group, Inc.’nin aynı zamanda CEO’su da olan Spor Hukukçusu Prof. Michael H.
Goldberg’den Spor Hukuku dersleri ve seminerleri aldı. Bu seminerlerde Amerikan ve Avrupa Spor Hukuku
konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirip iki tezinden birisinde “Avrupa Adalet Divanı’nın Bosman Kararı ile
Amerika’daki Rozelle Kararı’nın Öncesi ve Sonrası Gelişmelerinin Sporcuların Serbest Dolaşımları Açısından
Karşılaştırılması” (The Comparison Between The European Court of Justice’s Ruling in Bosman Case And The Football’s Rozelle
Rule In The USA With Their Previous and Subsequent Developments In Respect Of The Movement Of Players) konusunda tez
yazdı. Diğer tez konusu ise, “1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına Dair Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması ile Türk Hukuku’nun Sözleşmenin Kurulması Açısından Karşılaştırılması” (A Comparative Legal Study
Between “1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)” and the Turkish Law In
Respect of The Formation Of The Contract.) üzerinedir. Yüksek Lisans Eğitimi esnasında, N.Y. Pace Üniversitesi CISG
Elektronik Kütüphanesi Türkiye Temsilciği de yapmış ve CISG davaları için yaptığı karar özetleri UNCITRAL’de
yayınlanmıştır. Yine bu eğitimi boyunca American Bars Associate Law Student ve New York State Bar Association
Law Student üyelikleri bulunmaktadır.
-Evli ve bir kız çocuk babası olup şu anda serbest olarak avukatlık yapmaktadır. Spor Hukuku alanında çeşitli panel
ve konferanslar ile sertifika programlarında sunumlar ve İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonunda çalışmalara
sahiptir.
Download

petrol ofısı pıer detaıls