Programın Adı
Kodu
Milletlerarası Tahkim
Sertifika Programı
İZÜSEM
Tarih
Ocak 2015
T+U Saat
Kredi
12+4+Ödev
12,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İZÜSEM Fındıklı Yerleşkesi
Programın Adı
Milletlerarası Tahkim Hukuku Sertifika Programı
Kontenjan
Kontenjanımız sınırlıdır.
Hukuk Fakültesi Mezunları, Hukuk Fakültesi 4. Sınıf
Ön koşullu olup Öğrencileri, Herhangi bir lisans mezunu olup da Tahkim
olmadığı
alanında çalışmalar yapan adaylar programa kabul
edilecektir.
Türkçe, İngilizce veya Fransızca eğitim dillerinde sınıflar
Programın Dili
açılacaktır.
Programın
Yüksek lisans / Özel Hukuk
Seviyesi
Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) akreditasyonlu
Programın Türü
Sertifika Programı
Programı
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest
Veren/ler
Dersin
Bu ders seminer şeklinde verilecektir.
Yardımcıları
Milletlerarası ticari ve yatırım uyuşmazlıkların çözümünde
başvurulan Milletlerarası Tahkim konusunda yeterli bilgiye
Programın Amacı
sahip hukukçuları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Eğitim Yeri
Bu dersin içeriği şöyledir:
1. Tahkim kavramını incelemek ve anlamak ve tartışmak:
Milletlerarası tahkimi tanımlamak; Hakem kararının
niteliklerini açıklamak; Yerli-yabancı-milletlerarası tahkimin
farklılıklarını değerlendirebilmek; Kurumsal Tahkim ile Adhoc Tahkimi arasındaki farkları kıyaslamak.
2. Yerli ve milletlerarası tahkime ilişkin mevzuat ve uygulama
alanlarını incelemek; Milletlerarası tahkim kanunu ve HMK
Programın İçeriği arasındaki farkları değerlendirmek; Milletlerarası tahkimde
yargılama sürecini incelemek; Milletlerarası tahkime ilişkin
Yargıtay kararlarını yorumlamak.
3. Hakem kararlarının icrasına ilişkin işlemleri öğrenmek;
Yerli hakem kararlarının icrası; Yabancı hakem kararlarının
Türkiye’de tanınması ve tenfizini;
Milletlerarası hakem
kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine
ilişkin
uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak.
Ayrıntılı Bilgi için;
Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest 0 (545) 600 22 18
4.
Yerel
Mahkemelerin
yaygınlaşması için ne tür
değerlendirmek.
Milletlerarası
Tahkim’in
katkılar yapabileceğini
5. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde ICSID Tahkiminin
artılarını ve eksilerini değerlendirmek.
PROGRAM AKIŞI
Hafta/
Konular
Tarih
Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları: Milletlerarası ticari tahkim ve
1
milletlerarası hakem kararları; temel dayanaklar ve genel prensipler.
2
3
4
5
6
7
8
Yerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; Kurumsal Tahkim ve Ad
hoc Tahkimi; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemi.
Tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilik ve örnek tahkim
klozlarının değerlendirilmesi
4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu; uygulama alanı ve diğer Tahkim
Kanunları ile mukayesesi
ICC, LCIA, SCC Tahkim Kuralları ve UNCITRAL Tahkim Kurallarına göre
hakem mahkemesinin oluşması; hakemlerin seçimi
Milletlerarası tahkimde hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı
Kurumsal ve Ad-hoc Tahkim Kurallarına göre yargılama faaliyetine ilişkin
usul kurallarının belirlenmesi.
Hakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesi.
9
Yabancı-milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi: New York
Konvansiyonu
10
Devlet yargısı-özel yargı : Anayasal sorunlar ve Mahkemelerin
11
Tahkim yargılamasında egemenlik sorunu
12
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmalarında
tahkime ilişkin düzenlemeler, Yatırım Hukuku çerçevesinde ICSID
Tahkiminin değerlendirilmesi
KAYNAKLAR
Birincil
Kaynaklar/
Redfern & Hunter, Law and Practice of International Arbitration,
5th ed (2009)
Ayrıntılı Bilgi için;
Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest 0 (545) 600 22 18
Program Notu
GB Born, International Arbitration: Cases and Materials (Alphen
aan de Rijn, Kluwer Law International 2011)
Phillip Capper (ed), International Arbitration: A Handbook (3rd
ed, Informa 2004) ISBN: 978-1-84311-326-3
Ziya Akıncı; Milletlerarası Tahkim. Seçkin yayınları, Ankara
2007
Turgut Kalpsüz; Milletlerarası tahkim. Ankara 2007.
Ahmet Cemil Yıldırım/Serhat Eskiyörük, Uluslararası Ticari
Tahkim ve Yeni Lex Mercotaria, 2014,
Diğer Kaynaklar Ergun Özbudun, 21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli
Reform, 2014,
Rifat Erten, Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici
Hukuki Koruma Önlemleri, 2010
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Fatih Serbest tarafından düzenlenen ders notları.
Ödevler
Program koordinatörü danışmanlığında 3000 Kelimelik Tahkim
Makalesi yazılması.
Sınavlar
-
Öğretim
Yöntemleri:
Anlatım – Tartışma – Sunum –Okuma –Araştırma –Ödev –
Makale Yazma
Sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmek, üretken olmak, yaratıcı ve
eleştirel düşünebilmek. Öğrenciler derslere devam etmek, ders
içi tartışmalara katılmak, verilen ödevleri hazırlayarak sunmakla
yükümlüdürler.
Ölçme
Yöntemleri:
Ayrıntılı Bilgi için;
Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fatih Serbest 0 (545) 600 22 18
Download

Programın Adı Kodu Tarih T+U Saat Kredi