ELSA
The European Law Students' Association.
Evropská asociace studentů práv je světově největší nepolitická, nezávislá a nezisková asociace studentů práva.
ELSA vznikla ve Vídni v roce 1981 a v současnosti její členskou základnu tvoří zhruba 30.000 studentů práva na
více než 200 univerzitách v 43 evropských zemích.
ELSA spolupracuje se všemi významnými asociacemi studentů práva ve světě – mj. s organizací ILSA (Severní
Amerika), ALSA (Asie, Japonsko, Austrálie a Oceánie) a AEJCI (Afrika).
ELSA zastává poradní a pozorovatelský statut při jednáních následujících orgánů Organizace spojených národů:
United Nations Economic and Social Council, United Nations Commission on International Trade Law a UNESCO a
dále působí jako pozorovatel při jednáních Rady Evropy a jednáních World Intellectual Property Organization.
ELSA Praha
ELSA Praha je lokální skupinou ELSA Česká republika, jež je členem mezinárodní organizace „ELSA - The European
Law Students’ Association“. ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizace studentů práv a mladých
právníků, jejímž cílem je přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšování vzájemného porozumění a podpoře
společenské odpovědnosti studentů práv a mladých právníků.
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy náš spolek nabízí studentům široké možnosti realizovat se nad rámec
běžného studia, v mnoha různých směrech. K naší činnosti patří zejména realizace přednášek a konferencí na
aktuální témata, akademických aktivit jako návštěv vládních institucí nebo soudních jednání, pořádání
simulovaných soudních sporů nebo organizace výměnných studentských stáží po celé Evropě. S tím souvisí také
naše úzká spolupráce s prestižními advokátními kancelářemi, které mají zájem získat kontakt s aktivními studenty
již během jejich studia.
Našim partnerům díky organizaci workshopů, open days, essay competitions či diskusních seminářů šitých na míru
poskytujeme osobní setkání se studenty, kteří mají zájem rozvíjet své znalosti i mimo přednáškové místnosti. Díky
osobní zkušenosti si pak mohou naši partneři vybrat ty nejlepší studenty a navázat s nimi další spolupráci.
Adresa:
ELSA Praha
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Česká republika
Webové stránky:
http://www.elsa.cz/praha
Kontaktní osoba:
Marek Moravec
Prezident
ELSA Praha
[email protected]
+420 728 698 573
Download

Hlavičkový papír ELSA ČR