Prof. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldum. 2000 yılında 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakülte’sinde Acil Tıp Uzmanlığımı aldım. Yaklaşık 1 yıl aynı üniversitede
ve 1 yıl Acıbadem Hastanesi Acil Servisi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştım. Eylül 2002’de
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak
atandım. Ekim 2007’de Acil Tıp Doçenti oldum. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Acil Yardım Teknikerliği Bölüm Başkanlığı görevinde
bulundum. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’nda ‘’Sağlık Yönetimi’’ Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladım.
Yabancı dilim İngilizce olup, Üniversite Dil Sınavından yabancı dil puanı olarak 90.00
almış bulunmaktayım.
1998 yılından itibaren afetlerle ilgili teorik ve pratik çalışmalarda bulunmaktayım.
Ülkemizde meydana gelen büyük afetlerde aktif olarak yer aldım. 2003 yılından itibaren
hastanelerin olası afetlere hazırlık çalışmalarında teorik ve pratik eğitici olarak görev
yapmaktayım. 2003 yılında Hacettepe’de çıkarmış olduğumuz Olağan Dışı Durum Plan
Kitabı’nın hazırlanmasının yanı sıra, hastane içi ve dışı afet hallerinde afet yöneticisi olarak
aktif görevlerde bulundum. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Akreditasyon Çalışmalarında
(JCI) acil servis temsilcisi olarak yer aldım. Sağlık Bankalığı ve Derneklerin, 112 ve Acil
Servis Hekimlerine yönelik teorik ve pratik eğitimlerinde aktif görev almaktayım.
2008-2010 arasında Dünya Bankası desteğiyle Sağlık Bankalığı tarafından yürütülecek
olan
ülkemizdeki
hastanelerin
‘’Hastane
Afet
Planları’’
eğitimleri
eğiticisi
ve
koordinatörlüğünde görevliyim.
2006 yılında NewYork-Amerika Birleşik Devletleri SUNY Downstate Medical Center ve
Kings Caunty Hospital’da uluslar arası uzmanlık eğitimi, asistan eğitimi, hasta simulasyon ve
ultrasaund eğitimi ve hastane afet hazırlığı ve eğitimi ile ilgili aktif çalışmalarda bulundum.
2008 yılında JICA davetlisi olarak Japonya’da afetlerden etkilenen 14 farklı ülkenin sağlık
temsilcileri ile beraber 1 ay süreli ‘’Emergency/Disaster Medicine’’sertifika programında
araştırma ve inceleme eğitiminde bulundum.
2008 yılında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne
Klinik Şefi olarak atandım. Bu hastanedeki görevimin yanı sıra 2010 yılında Acil Tıp Kliniği
kurulma çalışmaları ve asistan eğitimlerini yürütmek amacıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Tıp Kliniği şef vekili olarak 1 yıl ve 2011 yılında benzer amaçla ve görevle
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 8 ay şef vekili olarak çalıştım.
2011 ve 2014 yılları arasında Acil Tıp Klinik Şefliğimin yanı sıra Acil ve Afetlerden
Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. Van- Erciş depremine İstanbulUMKE ve sahra hastanesi yanı sıra Van-Erciş’in Sağlık Koordinatörlünü yürüttüm.
İki dönem Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem eş başkanlığı ve
bir dönem Acil Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundum.
Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim
üyeliğimin yanı sıra 38. Madde ile görevlendirilmiş olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumluluğunu yürütmekteyim.
Acil Servisler, Hastaneler, 112 ve Hastane öncesi Acil Tıp Sistemi üzerine çalışmalarım
vardır.
Indekslere (SCI ve SCI-E) giren yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış bilimsel yayınlarım
bulunmaktadır. Şu anda 19 uluslar arası, 24 ulusal hakemli dergilerde yayınım bulunmaktadır.
Ayrıca 15 kitap/kitap bölümü yazarlığım ve 5 İngilizce bölüm çevirim vardır. Uluslararası
bilimsel
toplantılarda
basılan/sunulan
43
yayınım,
ulusal
bilimsel
toplantılarda
basılan/sunulan 22 yayınım, uluslararası dergilerde 50 ve ulusal hakemli dergilerde 9 atıfım
bulunmaktadır Doçentlik sonrası 24 tıpta uzmanlık öğrencisinin tez danışmanlığını yapmış
bulunmaktayım.
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Tıp
Ege Üniversitesi
1995
Tıpta Uzmanlık
Acil Tıp
Dokuz Eylül Üniversitesi
2000
Doçentlik
Acil Tıp
Hacettepe Üniversitesi
2007
Yüksek Lisans
Sağlık Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi
2008
Profesörlük
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
2014
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Pratisyen Dr.
MEB Turhal Sağlık Eğitim Merkezi
1995-1997
Dr.Ar.Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD
1997-2000
Uzman Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD
2000-2001
Uzman Dr.
Acıbadem Hastanesi Acil Servis
2001-2002
Öğretim Gör.
Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp AD
2002- 2007
Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp AD
2007-2008
Doç.Dr./Klinik Şefi
Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma 2008-2012
Hastanesi Acil Tıp Kliniği
İl Sağlık Müd.Yard.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr./Eğt ve İdari Sor.
Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma 2011-2014
2011-2014
Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Prof .Dr
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2014-
ESERLER:
A . Uluslararası hakemli dergilerde makaleler
A-3. Doçentlik öncesi SCI:
1. Ozucelik DN, Yucel N, Coskun S, Cobanoglu M, Kunt MM. Gluteal abscess
following intramuscular injection of dissolved biperiden tablets. Int J Clin Pract.2007
Aug;61(8):1417-8. SCI
2. Karcioglu O, Arnold J, Topacoglu H, Ozucelik DN, Kiran S, Sonmez N.
SSuccinylcholine or rocuronium? A meta-analysis of the effects on intubation
conditions. Int J Clin Pract. 2006 Dec;60(12):1638-46. Review. SCI
3. Ozucelik DN, Karaca MA, Sivri B. Effectiveness of pre-emptive metoclopramide
infusion in alleviating pain, discomfort and nausea associated with nasogastric tube
insertion:a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Clin Pract. 2005
Dec;59(12):1422-7. SCI
4. Ayrik C, Cakmakci H, Yanturali S, Ozsarac M, Ozucelik DN. A case report of an
unusual sternal fracture. Emerg Med J. 2005 Aug;22(8):591-3. SCI
5. Topacoglu H, Karcioglu O, Yuruktumen A, Kiran S, Cimrin AH, Ozucelik DN,
Sarikaya S, Soysal S, Turpcu U, Bozkurt S. Impact of Ramadan on demographics and
frequencies of disease-related visits in the emergency department. Int J Clin Pract.
2005 Aug;59(8):900-5. SCI
6. Ozucelik DN, Karcioglu O, Topacoglu H, Fowler JR. Toxicity following
unintentional DDT ingestion. J Toxicol Clin Toxicol. 2004;42(3):299-303. SCI
7. Topacoglu H, Karcioglu O, Ozsarac M, Oray D, Niyazi Ozucelik D, Tuncok Y.
Massive intracranial hemorrhage associated with the ingestion of dimethyl sulfoxide.
Vet Hum Toxicol. 2004 Jun;46(3):138-40. SCI
8. Ozucelik DN, Karcioglu O. Kidney rupture following extracorporeal shock wave
lithotripsy. Acad Emerg Med. 1999 Jun; 6(6):664-5. SCI
A-4. Doçentlik öncesi SCI-E:
9. Ozucelik DN, Neslihan Y, Emet M, Coskun S. Spontaneous rectus sheath hematoma
presenting with acute abdominal pain: a case series and review of the literature. Ann
Saudi Med. 2005 May-Jun;25(3):250-4. SCI-E
10. Topacoglu H, Karcioglu O, Akman H, Ozucelik DN, Sarikaya S, Unverir P, Ozdemir
D, Kiran S, Unal N, Cimrin AH. The ill child in the emergency department and the
accompanying people: a cross-sectional analysis. Pediatr Emerg Care. 2005
Jun;21(6):372-4. SCI-E
11. Topacoglu H, Karcioglu O, Ozucelik N, Ozsarac M, Degerli V, Sarikaya S, Cimrin
AH, Soysal S. Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department:
a survey of 1019 patients. Adv Ther. 2004 Nov-Dec;21(6):380-8. SCI-E
12. Soysal S, Karcioglu O, Demircan A, Topacoglu H, Serinken M, Ozucelik N, Tirpan
K, Gunerli A. Comparison of meperidine plus midazolam and fentanyl plus
midazolam in procedural sedation: a double-blind, randomized controlled trial. Adv
Ther. 2004 Sep-Oct;21(5):312-21. SCI-E
13. Karcioglu O, Topacoglu H, Ayrik C, Ozucelik DN, Soysal S. Prilocaine versus plain
or buffered lidocaine for local anesthesia in laceration repair: randomized double-blind
comparison. Croat Med J. 2003 Dec;44(6):716-20. SCI-E
A-8. Doçentlik öncesi:
14. Karcioglu O, Topacoglu H, Ozucelik DN, Ergun N. Oligoanalgesia: The Challenge In
The Emergency Department. The Middle East Journal of Emergency Medicine. 2005
March;Volume 5/Number 1:3-6.
15. Karcioglu O, Ozkara E, Civaner M, Ozucelik N: Resuscitation Of A Jehovah's
Witness With Multiple Injuries Without Blood: Right To Die?. The Internet Journal of
Emergency and Intensive Care Medicine. 2003. Volume 7 Number 1.
A-3. Doçentlik sonrası
A-4. Doçentlik sonrası:
16. Emet M, Ozucelik DN, Sahin M, Oran M, Sivri B. Computed Tomography
Pulmonary Angiography in Diagnosis of Acute Pulmonary Embolism in the
Emergency Department. Adv Ther. 2007 Nov-Dec;24(6):1173-80. SCI-E
(corespondig author)
17. Karaca MA, Ozucelik DN, Cobanoglu M, Kbakci G, Sivri B, Karcioglu O. Is the
heart attack worse than the other? Use of D-dimer levels in non-ST elevation
myocardial infarction. HealthMed; 2011, Vol.5 No 4, p789. SCI-E
18. Ozüçelik DN, Kunt MM, Karaca MA, Erbil B, Sivri B, Sahin A, Cetinkaya Şardan Y,
Ozmen MM, Güçiz Doğan B. A model of complaint based for overcrowding
emergency department: Five-Level Hacettepe Emergency Triage System. Ulus
Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 May;19(3):205-14. SCI-E
19. Karakuş Yılmaz Banu, Özüçelik Doğaç, Çevik Erdem, Doğan Hatice, İpekçi Afşin,
Uzun Özlem, Çelik Yasemin. Value of Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein (HFABP) for Emergency Department Patients with Suspected Acute Coronary
Syndrome. Decision on Manuscript ID WKR0-2013-05-0274.R1. African Health
Siciences. (kabul edildi SCI-E).
20. Abdulkadir Ince, Dogac Niyazi Ozucelik, Akkan Avci, Ozgur Nizam, Halil Dogan,
Mehmet Ali Topal. Management of pneumothorax ın emergency medıcıne
departments: Multıcenter trıal. Iran Red Crescent Med J. 2013 Dec;15(12):11586.
SCI-E
21. Kurtulus Aciksari, Hakan Teoman Yanar, Gulcin Hepgul, Dogac Niyazi Ozucelik,
Fatih Yanar, Orhan Agcaoglu, Mediha Eser, Gamze Tanriverdi, Hakan Topacoglu,
Baris Murat Ayvaci, Halil Dogan, Kayihan Gunay, Cemalettin Ertekin, Ferudun
Celikmen. The effect of beta amınopropıonıtrıle and prednısolone on the preventıon of
fıbrosıs ın alkalı esophageal burns: an experımental study. Gastroenterology Research
and Practice. 2013;2013:574260.doi:10.1155/2013/574260. (corespondig author).
(SCI-E).
1. Dogac Niyazi Ozucelik. Lessons learned from 1999 Marmara and Van Earthquakes in
Turkey. (Değerlendirmede, SCI-E).
2. Oktay ÖCAL, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK, Akkan AVCI, Mustafa YAZICIOĞLU,
Yılmaz AYDIN. Compared to AHA 2005 ACLS and AHA 2010 ACLS Guidelines in
Cardiac Arrest. Multicenter study. (Değerlendirmede, SCI-E).
B-Ulusal hakemli dergilerde makaleler:
1. Doğaç Niyazi Özüçelik, Mehmet Ali Karaca, Murta Çobanoğlu, Cem Ayan, Hüsamettin
Akküçük, Bülent Erbil, Mehmet Mahir Kunt. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Erişkin Acil Servisine trafik kazası olgularının başvuru zamanları. Adli Bilimler
Dergisi. 2009, 8(3):7-12.
2. Oktay Öcal, Bora Kaya, Recep Demirhan, Doğaç Niyazi Özüçelik. Acil Tıp Kliniğinde üst
gastrointestinal kanaması tanısı alan 342 olgunun dğerlendirilmesi. Akademik acil tıp
dergisi, JAEM 2011;10:69-72.
3. Doğaç Niyazi Özüçelik, Mehmet Mahir Kunt, Mehmet Ali Karaca, Murat Çobanoğlu.
Intracerebral hemorrhage during pregnancy:case report. AKATOS 2010, 1:2.
4. Aydın ŞA, Köksal Ö, Bulut M, Özüçelik DN, Özdemir F. Clinical value of D-dimer and
other coagulation markers in differential diagnosis of hemorhagic and ischemic stroke.
Akademik Acil Tıp Dergisi, 2009, 8;4:38-42.
5. .Ozucelik DN, Acil Servis’te Yumuşak Doku Enfeksiyonu Yaklaşımı. Klinik Gelişim,
2008, 21;4;105-111.
6. Ozucelik DN, Acil Servis’te Yumuşak Doku Yaralanmaları Yönetimi. Klinik Gelişim,
2008, 21;4;101-104.
7. Özüçelik DN, Şahin A, Füzüzan V, Sivri B, Şardan YÇ, Erdener U. Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri-Hastane afet Planı Hazırlıkları; 2002-2008. Hacettepe Tıp Dergisi 2008;39:102108.
8. Ozucelık DN, Kunt M, Akkas M , Karakılıc E, Karaca MA, Karahısar F, Gulkaya E,
Temizyürek Z, Emet M, Coşkun F, Sivri B, Sahın A. Disaster Plan Of Hacettepe University
Hospital in Turkey; Hospital Triage Drill. Turk J Emerg Med 2007;7(4):171-174.
9. Emet M, Beyhun NE, Ozuçelik DN, Fidan V. Bir devlet hastanesi acil servisinde trafik
kazası vakaları. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2006;6(4):149-153.
10. Özüçelik DN, Karcıoğlu Ö, Topaçoğlu H, Koyuncu N, Coşkun F. Kimyasal Savaş
Ajanları. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2005,3;5:28-32.
11. Kunt MM, Özüçelik DN, Bozkurt Ş, Karakılıç E. Nükleer Savaş Ajanları. Akademik Acil
Tıp Dergisi, 2005,3;5:33-36.
12. Şener S, Aksay E, Özsaraç M, Özüçelik DN. Türkiye’de Acil Tıp Asistanlık Programları.
SENDROM 2005 Haziran;36-41.
13. Karcıoglu O, Soysal S, Topacoglu H, Ozucelık DN, Aslan O, Tasar A, Unverır P. Acil
Serviste Erişkin Paroksismal Supraventriküler Taşikardi Olgularının Analizi: Olgu Serisi.
Dokuz Eylül Univ Tıp Fak Dergisi. 2005; 19(1): 1-6.
14.. Özüçelik DN, Karcıoğlu Ö, Topaçoğlu H, Kunt M, Koyuncu N.
Biyolojik Savaş
Ajanları. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2004,2;3:35-39.
15. Karcıoglu Ö, Çolak N, Oray D, Topaçoğlu H, Özüçelik DN. Acil serviste
supraventriküler taşikardilere yaklaşım: Tanısal özellikler. Akademik Acil Tıp Dergisi,
2004,2;3:6-10.
16. Özucelik DN, Coşkun F. 2000 Rehberlerine göre kardiyopulmoner resusitasyon ve acil
kardiyovasküler bakım (3.bölüm). Akademik Acil Tıp Dergisi, 2004,2;3:11-12.
17. Özüçelik DN, Coşkun F, Karcıoğlu Ö, Koyuncu N, Topaçoğlu H. İskemik Kalp
Hastalıkları Tanısında Elektrokardiyografi. SENDROM 2004 Şubat; 84-87.
18. Özüçelik DN, Koyuncu N, Coşkun F, Topaçoğlu H, Karcıoğlu Ö. Toksikolojik Kardiyak
Aciller. SENDROM 2004 Ocak;100-108.
19. Özüçelik DN, Coşkun F. 2000 Rehberlerine göre kardiyopulmoner resusitasyon ve
acil kardiyovasküler bakım. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2003, 1;1:40-43.
20. Coşkun F, Karcıoğlu Ö, Özüçelik DN, Ünlüer E. Acil serviste hızlı entübasyon protokolü.
Akademik Acil Tıp Dergisi, 2003, 1;1:11-15.
21. Karcıoğlu Ö, Özüçelik DN, Coşkun F, Ayrık C, Demircan A. Acil Serviste girişimsel
sedasyonda benzodiazepinlerin kullanımı. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2003, 1;1:16-20.
22. Özüçelik DN, Coşkun F. 2000 Rehberlerine göre kardiyopulmoner resusitasyon ve acil
kardiyovasküler bakım. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2003, 1;2:10-12.
23. Temizyürek Z, Coşkun F, Şahin M, Akkaş M, Özüçelik N. Radyasyon Hasarı ve Acil
Yaklaşım. SENDROM 2003; 15(9):41.
24. Coşkun F, Karcıoğlu Ö, Özüçelik N, Karaduman S. Acil Serviste Akut İnme Hastalarına
Yaklaşım ve NIHSS. SENDROM 2001; Şubat; sf.97-103.
C-Kitap /Bölüm Yazarlığı
1. Doğaç Niyazi Özüçelik. Acil Sağlık Hizmetleri, Teşhis ve Tedavi Hizmetleri. Haydar sur,
Tuncay Palteki, Hastane Yönetimi. Sayfa: 663-675. Nobel Tıp Kitabevleri. 2012, İstanbul.
(Bölüm yazarlığı)
2. Ozucelik DN. Afet. Sayek İ, Güler Ç, Akova M, Kiper N, Sayınalp N, Yalçın S, Aslan D,
Bilgen ŞA, Karakoç D, Ekinci S. Sağlık Ansiklopedisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Ankara, Güneş Kitabevi, 2007. ISBN:978-975-277-177-2. (Bölüm yazarlığı)
3. Taviloğlu K, Karcioğlu Ö, Özüçelik N. Politravmalı Hastanın Genel Değerlendirilmesi.
Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R. Travma Ve Resusitasyon Kursu Kitabı. İstanbul, Logos
Yayıncılık, 2005, sf. 43-54. ISBN:9944-5104-0-8. (Bölüm yazarlığı)
4. Özüçelik DN, Çoban F, İnan AS, Karabacaklar A, Akgün N, Karakılıç E, Öz G, Uluç K,
Dizdar Ö. Acil Tanı, Tedavi ve Servis. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Süreç Kitabı,
Ankara, Hacettepe Matbaası, 2005, sf. 19-26. (Bölüm yazarlığı)
5. Özüçelik DN. Afet Timi ve Görevleri. Eryılmaz M, Dizer U. Afet Tıbbı. Ankara, Ünsal
Yayınları, 2005, sf. 359-365. ISBN: 975-98895-1-X. (Bölüm yazarlığı)
6. Özüçelik DN, Firuzan V, Şahin A, Erdener U. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Olağan
Dışı Durum Planı Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Genel Direktörlüğü. Ankara, Hacettepe
Matbaası, 2003.(Kitap yazarlığı)
7. Özüçelik DN. Bilinç Bozukluğu. T.C Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve
Tedavi Rehberi. Ankara, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, 2003. sf.95-99. (Bölüm yazarlığı) 5
12. Özüçelik DN, Akkaş M, Ergene Ü. Kardiyopulmoner Resüsitasyonda kullanılan İlaçlar.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kurs Kitabı, Antalya, Türk Kardiyoloji Derneği-Acil Tıp
Uzmanları Derneği, 2003. sf. 1-18. .(Kitap yazarlığı)
13. Özüçelik DN, Ersoy G, Atilla G. Afet Hazırlığı ve Hastane Afet Planı. Acil Servis ve
Akademik Acil Tıp: Türkiye için Klavuz, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük
Matbaası, 2002. sf. 153-168. (Bölüm yazarlığı)
14. Ozücelik DN: Acil Tıp Kaynakları. Acil Servis ve Akademik Acil Tıp: Türkiye için
Klavuz, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, 2002. sf. 193-197. (Bölüm
yazarlığı)
15. Ergene Ü, Özüçelik DN. Diş Hekimliğinde Acil Tıbbi Sorunlar ve Tedavisi. Süleyman
Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Isparta, 2001. (Kitap yazarlığı)
E-Kitap çevirmenliği
1. Cem Şimşek, Doğaç Niyazi Özüçelik. Şok. Salim Satar, Özlem Güneysel Fırat
Bektaş. Güncel Tanı ve Tedavi Acil Tıp-William F Yong-LANGE, Nobel Tıp
Kitabevleri. 2012. Sayfa: 174-181. 2012, Adana. (İngilizce bölüm çeviri)
2. Kurtuluş Açıksarı, Doğaç Niyazi Özüçelik. Solunum sıkıntısı. Salim Satar, Özlem
Güneysel, Fırat Bektaş. Güncel Tanı ve Tedavi Acil Tıp-C.Keith Stone-LANGE,
Nobel Tıp Kitabevleri. 2012. Sayfa: 195-211. 2012, Adana. (İngilizce bölüm çeviri).
3. Doğaç Niyazi Özüçelik. Toplumda Gelişen Pnömoniler, Aspirasyon Pnömonisi ve
Enfeksiyoz olmayan Pulmoner İnfiltrasyonlar. Yıldıray Çete, Arzu Denizbaşı, Afir
Alper Çevik, Cem Oktay, Rıdvan Atilla. Tintinalli Acil Tıp kapsamlı bir çalışma
klavuzu. Nobel Tıp Kitabevleri. Cilt 1. Sayfa:479-491. 2012, İstanbul. (İngilizce
bölüm çeviri).
4. Ozucelik DN. Hastane Öncesi Acil Sağlık hizmetleri. Satar S, Karcioğlu Ö. Güncel
Acil Tanı ve Tedavi. Adana, Nobel Kitabevi, 2006, sf: 6-20. ISBN:975-8561-61-8.
((İngilizce bölüm çeviri)
5. Özüçelik DN. Kafa Travması. Pennsylvania State Üniversitesi Acil Travma Kurs
Kitabı. İzmir, Acil Tıp Derneği, 2001. sf. 59-66. (İngilizce bölüm çeviri)
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1. Dogac Niyazi Ozucelik. Disaster: Experience on Van Earthquake. The Third EurAsian
Congress on Emergency Medicine, 19 - 22 Eylül 2012 Antalya. KONUŞMACIİNGİLİZCE.
2. Açiksari K, Yanar HT, Hepgül G, Ertekin C, Günay K, Ozucelik DN, Eser M,
Tanrıverdi G, Topacoglu H. Effect of Beta-aminoproppionitrile on the prevention of
fibrosis in alkali burns of the esophagus: an experimental study. Annals of Emergency
Medicine, Volume 60, issue 4 (october 2012), p. S66. ISSN: 0196-0644 DOI:
10.1016/j.annemergmed. 2012.06.160. ACEP Conferance 2012, Danver.
3.
Yıldırım S, Dogan H, Ozucelik DN. Avci A, Uzun i, Acıksari. Keosınophılıc
granuloma of the parıetal bone: case report. 7th European Congress on Emergency
Medicine& 8th EPAT Congress on Emergency Medicine, 3-6 Ekim 2012 Antalya.
4. Avci A, Dogan H, Ozucelik DN. Evısceratıon of all organs ınsıde the abdomen and
thoracıc: a case report. 7th European Congress on Emergency Medicine& 8th EPAT
Congress on Emergency Medicine, 3-6 EKİM 2012 ANTALYA.
5. Dogan H, Ozucelik DN, Yıldırım S, Avci A, Simsek C. A rare case of fahr's syndrome
presentıng as epıleptıc seızure. 7th European Congress on Emergency Medicine& 8th
EPAT Congress on Emergency Medicine, 3-6 Ekim 2012 Antalya.
6. Dogan H, Ozucelik DN, Avci A, Uzun i, Simsek C, Acıksari K. Kolanzapıne ınduced
neuroleptıc malıgnant syndrome: a case report. 7th European Congress on Emergency
Medicine& 8th EPAT Congress on Emergency Medicine, 3-6 Ekim 2012 Antalya.
7. Dogan H, Ozucelik DN, Avci A, Sancak O, Acıksari K. A case of cervical vertebrae
fracture after jump ınto the sea. 7th European Congress on Emergency Medicine& 8th
EPAT Congress on Emergency Medicine, 3-6 Ekim 2012 Antalya.
8. Doğan H, Ozüçelik DN, Avci A, Karabulut M, Gürgöze R. Fahr Sendromu: Olgu
Sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, 19 - 22 Eylül 2012
Antalya.
9. Çiftçi E, Doğan H, Ozüçelik DN, Avci A, Ayan A, Aydınalp FK. Warfarin tedavisinin
nadir bir komplikasyonu: Hemotoraks. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine, 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
10. Doğan H, Ozüçelik DN, Avci A, Altuntaş G, Yıldırım S. Bonzaı kullanımına bağlı
supraventrıküler taşıkardı: olgu sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine, 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
11. Ayhan H, Ozüçelik DN, Doğan H, Avci A, Kaya N, Karakum M, Yiğit Y, Gencer G.
Bakırköy eğitim araştırma hastanesi acil tıp kliniği’ne bir yıl içinde özkıyım amaçlı ilaç
alımı öyküsü ile başvuran hastalarda kardiyak ilaç zehirlenme vakalarının geriye dönük
değerlendirilmesi. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, 19 - 22 Eylül
2012 Antalya.
12. Doğan H, Özüçelik DN, Avci A, Açiksarı, Şimşek C. Trakeostomı kanül tespıt bağının
tetiklediği senkop: olgu sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine
19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
13. Avci A, Özüçelik DN, Özaşir D, Doğan H, Çukurova Z. Omuza penetran yaralanma
sonrası pnönotoraks: olgu sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
14. Avci A, Doğan H, Özüçelik DN, Özaşir d, Şimşek C, Çukurova Z. Bir anaflaktik şok
nedeni: Rüptüre olmayan hidatik kist. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
15. Avci A, Özaşir D, Özüçelik DN, Doğan H, Açiksari K. Diosmin ve Hesperidine Bağlı
Akut Pankreatit: Olgu Sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine
19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
16. Avci A, Doğan H, Çiftçi E, Özüçelik DN, Çukurova Z. Kusma ile Nadir Görülen
Parazit: Taenia Saginata. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine 19 - 22
Eylül 2012 Antalya.
17. Avci A, Özüçelik DN, Özaşir D, Doğan H, Giray TA, Tekdöş. Diklofenak Kullanımı
Sonrası Deliryum: Olgu Sunumu. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
18. Dogan H, Ozucelik D.N, Avci A, Algedik D, Acıksari K. RENAL ARTER
TRONBOZU: OLGU SUNUMU. The Third EurAsian Congress on Emergency
Medicine 19 - 22 Eylül 2012 Antalya.
19. Dogan H, Ozucelik DN, Avci A, Kicir M, Aciksari K, Ayvaci BM. Penetrating tracheal
injury caused by fa foreign body: a case report. 12th European congress of Trauma &
Emergency Surgery, April 27-30, 2011, Milan/Italy.
20. Dogan H, Avci A, Ozucelik DN, Kaya N, Aydin Y, Çiftçi E. 12th European congress of
Trauma & Emergency Surgery, April 27-30, 2011, Milan/Italy.
21. Erbil B, Karaca MA, Özüçelik DN, Ramadan H, Pekbüyük K, Kunt MM, Şardan
Çetinkaya Y. The Walking Catfish Batrachus Sting. 1st Euroasian Congress on
emergency Medicine, 5-9 November, 2008, Antalya.
22. Erbil B, Karaca MA, Özüçelik DN, Abdulhayoğlu E, Şimşek A, LKalyoncu U, Akpınar
E. Ascariasis mimicking an acute abdomen at the patient with familial mditerranean
fever. 1st Euroasian Congress on emergency Medicine, 5-9 November, 2008, Antalya.
23. Kunt MM, Danlı N, Özüçelik DN, Hocagil H, Aksu NM, Karaca MA, Erbil B,
Karakılıç E, Camkurt MA. Bell’s palsy after dental theraphy. 1st Euroasian Congress on
emergency Medicine, 5-9 November, 2008, Antalya.
24. Erbil B, Karaca MA, Kunt MM, Pekbüyük K, Atay G, Özüçelik DN. Foreign body in
the esophagus. 1st Euroasian Congress on emergency Medicine, 5-9 November, 2008,
Antalya.
25. Karaca MA, Karakılıç E, Erbil B, Abdulhayoğlu E, Aldemir D, Topçuoğlu MA,
Özüçelik DN. Case Report: Spontaneous spinal epidural hematoma. 1st Euroasian
Congress on emergency Medicine, 5-9 November, 2008, Antalya.
26. Karakılıç E, Erbil B, Karaca MA, Akkas M, Kunt MM, Ozucelik N. Case report:
Diabetic foot contaminated with housefly larvae. Fourth Mediterranean Emergency
Medicine Congresss (MEMC IV), September 17-19, 2007, Sorrento, Italy.
27. Kunt MM, Ozucelik DN, Karakılıç E, Aksu NM, Camkurt MA, Danlı N. An
occupational accident with osmium tetroxide in laboratory. Fourth Mediterranean
Emergency Medicine Congresss (MEMC IV), September 17-19, 2007, Sorrento, Italy.
28. Ozucelık DN, Kunt MM, Cobanoglu M, Karaca MA, Incı S. Intracerebral Hemorage
Durıng To Pregnancy. The 3rd Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5
September 2005, Nice, France. Proceedings Book, pp. 70-71.
29. Karaca MA, Ozucelık DN, Cobanoglu M, Kabakcı G, Sıvrı B. Diagnostıc Value Of DDımer In Patıent Wıth Non St Segment Elevatıon Myocardıal Infarctıon In Emergency
Servıce. The 3rd Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 September, 2005,
Nice, France. Proceedings Book, pp. 124-125. (sözel)
30. Ozucelik DN, Karaca MA, Sıvrı B. Effectıveness Of Pre-Emptıve Metoclopramıde
Infusıon In Allevatıng Paın, Dıscomfort And Nausea Assocıated Wıth Nasogastrıc Tube
Insertıon: A Randomızed, Double-Blınd, Placebo-Controlled Trıal. The 3rd
Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 September, 2005, Nice, France.
Proceedings Book, pp. 189.
31. Cobanoglu M, Ozucelık DN, Karaca MA, Atalar E, Sıvrı B. Comparıson Of Enoxaparın
And Nadroparın Treatment On Plasmınogen Actıvator Inhıbıtor Type I Actıvıty In
Patıents Wıth Unstable Angına And Non St Elevated Myocardıal Infarctıon. The 3rd
Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 September, 2005, Nice, France Proc.
Book, pp. 246. 5
32. Kunt MM, Ozucelik DN, Emet M, Dede F, Pekbuyuk K. Massıve Thrombo Embolı
Durıng Puerperal Perıod: Case Report. The 3rd Mediterranean Emergency Medicine
Congress, 1-5 September, 2005, Nice, France. Proceedings Book, pp. 164.
33. Karcıoglu O, Topacoglu H, Ayrık C, Ozucelık DN, Soysal S. Randomized double-blind
comparison of prilocaine versus plain and buffered lidocaine for local anesthesia in
laceration repair. The Second EuSEM-AAEM Mediterranean Emergency Medicine
Congress. September 14-17, 2003 Barcelona, Spain. Proceedings Book, pp. 15.
34. Ozucelik DN, Fıruzan V, Sahin A, Erdener U, Sıvrı B. Disaster preparation in the
capital city of Turkey, The country of eartquake disaster plan of Hacettepe University
Hospital. The Second EuSEM-AAEM Mediterranean Emergency Medicine Congress.
14-17 th September 2003 Barcelona, Spain. Proceedings Book, pp.57. (sözel)
35. Demırcan A, Karcıoglu O, Yanturalı S, Keleş A, Koyuncu N, Ozucelık DN, Unal B,
Balcı P, Çımrın AH. Role of chest radiographs in the management of patients with chest
pain and dyspnea in the emergency department. The First Multinational Middle Eastern
Conference on Emergency Medicine. October 4-7 th 2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp
Dergisi;1:1;106.
36. Ozucelık DN, Koyuncu N, Karcıoğlu O, Coşkun F, Soysal S, Demircan A. Comparison
of diagnostic uses of serial EKG with initial EKG in patients admitted with chest pain in
the emergency setting. The First Multinational Middle Eastern Conference on
Emergency Medicine. October 4-7 th 2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp
Dergisi;1:1;111. (sözel)
37. Cevık AA, Soysal S, Yanturalı S, Atilla R, Ayrık C, Karcıoğlu O, Ozucelık DN, Ersoy
G, Çımrın AH. A model for student education in the emergency department of Dokuz
Eylul University. The First Multinational Middle Eastern Conference on Emergency
Medicine. October 4-7 th 2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp Dergisi;1:1;115.
38. Koyuncu N, Karcıoglu O, Ozucelık DN, Soysal S, Demircan A. Short-term follow-up of
patients discharged with nonspecific abdominal pain from the emergency department.
The First Multinational Middle Eastern Conference on Emergency Medicine. October 47 th 2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp Dergisi;1:1;130.
39. Ozucelik DN, Koyuncu N, Karcıoglu O, Cevık AA, Yanturalı S, Sener S, Topacoglu H.
Electrocardiographic changes associated with chest pain episodes and the alterations in
vital signs and symptoms in the follow-up of patients with ischemic heart diseases. The
First Multinational Middle Eastern Conference on Emergency Medicine. October 4-7 th
2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp Dergisi;1:1;130.
40. Karcıoğlu O, Soysal S, Aslan O, Ozuçelik DN, Ayrık C, Topaçoğlu H, Taşar A, Aksay
E, Ünverir P. Supraventricular tachycardia in the emergency department: a case series.
The First Multinational Middle Eastern Conference on Emergency Medicine. October 47 th 2001 – İstanbul / Türkiye. Acil Tıp Dergisi;1:1;132.
41. Coşkun F, Karcıoğlu Ö, Yastı P, Karaduman S, Özucelik N. NIHSS: Prognostic value as
determined by Barthel Index in acute stroke. 1st International Congress of Polish Society
on Emergency Medicine, 13-16th September, 2000, Wroclaw, Poland. Proceedings Book,
pp.288
42. Yanturalı S, Atilla R, Ayrık C, Ozucelik N, Ersel M. İschemic Stroke After Use Of
Sublingual Nifedipine Capsule For The Hypertension İn The Emergency Department. A
Case Report. 1st İnternational Congres of Polish Scociety on Emergency Medicine, 1316 th september, 2000, Wroclaw, Poland. Proceedings Book, pp.250.
43. Soysal S, Karcioglu O, Demircan A, Topacoglu H, Serinken M, Ozucelik N, Günerli A.
Comparison of meperidine and fentanyl in combination with midazolam in concious
sedation. A Case Report. 1st İnternational Congres of Polish Scociety on Emergency
Medicine, 13-16 th september, 2000, Wroclaw, Poland. Proceedings Book, pp.265.
F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Doğan H, Avci A, Özüçelik DN, Özaşir D, Kicir M, Ayvaci BM. Gebelıkte
Supraventrıküler Taşıkardı: Olgu Sunum. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Poster Bildiri
Kitabı 26 -29 Mayıs 2011, Antalya.
2. Doğan H, Özüçelik DN, Avci A, Açiksari K, Yazizioğlu M. A Traumatıc Asphyxıa In
A Chıld. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Poster Bildiri Kitabı 26 -29 Mayıs 2011,
Antalya.
3. Doğan H, Özüçelik DN, Avci A, Biberoğlu S, Bozkurt Ş, Akkoyun KK. Warfarın
Kullanımına Bağlı Rektus Kası Hematomu: Olgu Sunumu VII. Ulusal Acil Tıp
Kongresi Poster Bildiri Kitabı 26 -29 Mayıs 2011, Antalya.
4. Doğan H, Özüçelik DN, Avci A, Kaya N, Çoban U. Sinüzit Sonucu Gelişen Frontal
Apse: Olgu Sunumu.VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Poster Bildiri Kitabı 26 -29 Mayıs
2011, Antalya.
5. Ozucelik DN, Firuzan V, Sahin A, Erdener U, Sivri B. Hacettepe Üniversite
Hastaneleri Afet Planı ve Hazırlıklar; 2002-2005. VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Antalya. Sf: 109. (sözel) .
6. Emet M, Beyhun NE, Ozuçelik DN, Fidan V. Bir devlet hastanesi acil servisinde
trafik kazası vakaları. 3.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Mayıs, 2007, Antalya. .
7. Özüçelik DN. Dekontaminasyon. II. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi, XII.
Klinik Toksikoloji Derneği Toplantısı, 18-20 Mayıs 2007, Mudanya. .
8. Özüçelik DN. Acil Tıp Organizasyonu. II. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi, XII.
Klinik Toksikoloji Derneği Toplantısı, 18-20 Mayıs 2007, Mudanya. .
9. Özüçelik DN, Karaca MA, Çobanoğlu M, Ayan C, Akküçük H. Trafik Kazaları
Kimlerde Ne Zaman Oluyor. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20
Kasım 2005, Antalya, sf: 331. (sözel) .
10. Özüçelik DN, Karaca MA, Dede F, Temizyürek Z, Danlı N, Ramazanoğlu H. Düşme
ve Yaşlılar. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya, sf:
226. (sözel) .
11. Özüçelik DN, Akpınar E, Karaca MA, Pekbüyük K, Kunt M, Oran M. Multitravma;
Bilateral Skapula-C7 Fraktürü. . Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20
Kasım 2005, Antalya, sf: 198 (sözel) .
12. Özüçelik DN. Nükleer Savaş Ajanları. NBC sempozyumu, Genel Kurmay Başkanlığı,
12-13 Mayıs 2005, Tekirdağ. (sözel) .
13. Özüçelik DN. Hastane ve Acil Servislerde Afet Planı. UPEG04, Ulusal Acil Servis
Hekimliği Günleri, 2-4 Nisan 2004, Bursa, Sf. 43-45. (sözel) .
14. Özüçelik DN, Topaçoğlu H, Karcıoğlu Ö, Kunt MM, Karakılıç E, Karaca MA, Emet
M. Yer altındaki potansiyel afet: Grizu patlaması. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Afet
Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya. S. 27; Sf. 148. (sözel) .
15. Özüçelik DN, Koyuncu N, Demircan A, Kunt M, Keleş A, Polat O, Yılmaz S,
Özsaraç M, Türkan M, Şener S, Günalp M, Uraldı C, Okumuş O, Aysun A. Ankara
Hastaneleri Acil Servisler Aylık Koordinasyon Toplantıları. Uluslararası Katılımlı 1.
Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya. P. 28; Sf. 200. .
16. Özüçelık DN, Kunt M. Yanı başımızdaki Potansiyel Afet Kaynakları: Akaryakıt ve
LPG İstasyonları. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran
2004, Antalya. S. 28; Sf. 149. (sözel) .
17. Özüçelik DN, Kunt M, Çetin A, Metin N, Yücel N, Bozkurt Ş, Şahin M, Çobanoğlu
M, Sivri B. Başkent Ankara’da LPG Patlaması Sonrası Acil Servis Afet Yaklaşımı.
Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya. S.
26; Sf. 147. (sözel) .
18. Özüçelik DN, Kunt M, Akkaş M, Karakılıç E, Karaca MA, S İnan A, Karahisar F,
Gülkaya E, Temizyürek Z, Emet M, Coşkun F, Sivri B, Şahin A. Hacettepe
Üniversite Hastaneleri Hastane Afet Planı; Triaj Tatbikatı. Uluslararası Katılımlı 1.
Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya. S. 29; Sf. 201. .
19. Özüçelik DN, Karcıoğlu Ö, Topaçoğlu Ö, Fowler J. DDT Zehirlenmesi sonucu akut
renal yetmezlik. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 8-9 Mayıs
2003, İzmir. Sf.102. .
20. Gülkaya E, Özüçelik DN, Sinan A, Akkaş M, Coşkun F, Özkaya Ş. Ankara ilindeki
büyük hastanelerde çalışan acil servis hemşirelerinin yaşadıkları güçlükler ve çözüm
önerileri. I. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 22-25 Ekim 2003, Konya. P 59; Sf.65. .
21. Coşkun F, Turtan G, Emet M, Akbaş M, Özüçelik N. Acil Radyoloji Ünitesinde
ekilen Taş Protokolü Bilgisayarlı Tomogrofilerin gerekliliği. I. Ulusal Acil Tıp
Kongresi. 22-25 Ekim 2003, Konya. S 17; Sf. 21 (sözel) .
22. Karcıoğlu Ö, Özüçelik DN, Koyuncu N, Coşkun F, Taşar Z. Travma olgularının
yardımcı ajan kullanılarak hızlı trakeal entübasyonu. I. Bölgesel Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 1998, Bursa. Sf.70. (sözel) .
G-Yayın danışma kurulu üyeliği
1. Bakırköy Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
H-Bilimsel toplantı düzenleme/Bilimsel seçici kurul üyeler
1. Kongre Bilimsel Kurul Üyesi. I. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004,
Antalya.
2. Kongre Organizasyon Komitesi Üyesi. I. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 22-25 Ekim 2003,
Konya.
3. Kongre Düzenleme Üyesi. Bölgesel Acil Tıp Sempozyumu, 21-23 Mart 2003, Bodrum. 5
I-Proje çalışmaları:
Avrupa Birliği Proje çalışmaları
1. Dogac Niyazi Ozucelik. Study visit, Health education and promotion in sociatyinstution and civic initiatives. Education and Culture DG. Lifelong Learning
Programme. 7-10/06/2011, Lodz, Poland.
M-Tez Danışmanlığı
1. Gökan GÜLER. Acil Servise Solunum Sıkıntısı İle Başvuran Hastaların Son
Tanılarına Göre Geriye Dönük Analizi, Uzmanlık Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2014.
2. Ramazan Gürgöze. Acil Servise 65 Yaş Üstü Travma İle Başvuran Hastaların Geriye
Dönük Analizi. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, 2013.
3. Eşref ÇİFTÇİ. Acil Servisten yapılan konsültasyonların geriye dönük incelenmesi.
Uzmanlık Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2013.
4. Mehmet ilbay. Acil tıp kliniğinde triaj 1 v2 kategorisindeki hastalardan mews 5 ve
üstü olnaların, bir haftalık mortalite tahmininde; sofa, apache2, rts ve peds ciddiyet
skorlarının karşılaştırılması. Uzmanlık tezi, bakırköy dr. Sadi konuk eğitim ve
araştırma hastanesi, 2013.
5. Fatih koç. Acil serviste stroke tanısı alan hastalarda başvuru döneminde çekilen beyin
tomografilerindeki svo bulgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Uzmanlık
tezi, bakırköy dr. Sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi, 2013.
6. Serkan altuntaş. Acil tıp kliğine başvuran ve beyin kanaması düşünülen hastaların
ınfrascanner cihazının beyin kanaması tespit edebilme gücünün araştırılması.
Uzmanlık tezi, bakırköy dr. Sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi, 2013.
7. Mine karabulut. Akut miyokard infarktüs tanısı alan kadın hastalarda serum
testosteron düzeyleri ile akut miyokard infarktüs ilişkisi. Uzmanlık tezi, bakırköy dr.
Sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi, 2013.
8. Barış Murat AYVACI. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil
Tıp Kliniği’ne bir yıllık sürede başvuran hastaların demografik özellikleri (Ekim 2011
– Ekim 2012).
Uzmanlık Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 2013.
9. Mustafa YAZICIOĞLU, Kafa travmalı, çocuklarda yan BT kullanımının değerliliği.
Uzmanlık Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2011.
10. Kürşat Kaan AKKOYUN, Pulmoner emboli tanısı alan hastaların semptom ve
bulgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Şişli Etfal Eğitim
Ve Araştırma Hastanesi,2011
11. Metin DİŞLİ, Acil servise başvuran iskemik strok tanısı alan hastaların difüzyon MR
ve BT karşılaştırmasında difüzyon MR’ın üstünlüğünün araştırılması. Uzmanlık Tezi,
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.2011
12. Harika DERİCİOĞLU, Acil servise hipoglisemi ile başvuran hastaların diabetes
mellitus ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi, Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2011
13. Oktay ÖCAL, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Kardiyak arrestle gelen,
kardiopulmoner resüsitasyon uygulanan hastaların gözlemsel olarak değerlendirilmesi.
Uzmanlık Tezi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.2011
14. Harun AYHAN, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp
Kliniği’ne bir yıl içinde özkıyım amaçlı ilaç alımı öyküsü ile başvuran hastalarda
kardiyak ilaç zehirlenme vakalarının geriye dönük değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi,
Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi.2011
15. Mehmet KARAKUM, Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne
altı ay içinde özkıyım amaçlı ilaç alımı öyküsü ile başvuran hastaların geriye dönük
değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi.2011
16. Kurtuluş AÇIKSARI, Beta-Aminoproprionitril’in, sıçanlarda alkalen madde ile
oluşturulan koroziv özofagus yanığı sonrası gelişen fibrozis üzerindeki tedavi edici
etkilerinin
araştırılması.
Uzmanlık
Tezi,
Okmeydanı
Eğitim
Ve
Araştırma
Hastanesi.2011
17. Hüseyin METİN, İstanbul’daki eğitim ve araştırma hastanelerindeki Acil Tıp
Uzmanları
ile
Acil
Tıp
Asistanlarının
tükenmişlik
sendromu
açısından
karşılaştırmaları. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,2011
18. Hatice Topcu DOĞAN, Acil Tıp Kliniğinde yoğun bakım endikasyonu konulan
hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Şişli Etfal Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi.2011
19. Derya ÖZAŞIR, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp
Kliniğine başvuran travmalı çocukların travma risk faktörlerinin değerlendirilmesi,
Bakırköy DR. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.2011
20. Evren DAL, Acil Servise Başvuran Akut Koroner Sendrom Tanısı Konulan Hastaların
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları İle İlişkisi, Uzmanlık Tezi, Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 2011
21. Mehmet Ali Topal, Acil Servise 2010 Yılı İçerisinde Başvuran Akut İskemik İnme
Tanısı Konulan Hastaların Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 2011
22. Abdülkadir İNCE, Acil Servise Başvuran Hastalarda Pnömotoraks Olgularının
Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011
23. Uyarış ÇOBAN, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp
Kliniği Warfarin Overdose tanısı alan hastaların değerlendirilmesi.2011
24. Yılmaz AYDIN, Acil Tıp Kliniği’nde akut apandisit ön tanılı hastaların tanısında
klinik muayene ile çift kontrastlı bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması. Uzmanlık
Tezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011
ATIFLAR
Ozucelik DN
Atiflar: Uluslarası dergilerde yapılan atıflar
Uluslarası dergilerde: 50 atıf bulunmaktadır.
1-Title: Computed tomography pulmonary angiography in the diagnosis of acute pulmonary
embolism in the emergency department
Author(s): Emet, Mucahit; Ozucelik, Dogac Niyazi; Sahin, Mahir; et al.
Source: ADVANCES IN THERAPY Volume: 24 Issue: 6 Pages: 1173-1180 DOI:
10.1007/BF02877763 Published: NOV-DEC 2007
Times Cited: 1 (from Web of Science)
1. Title: The Rising Incidence of Pulmonary Embolism: Earlier Diagnosis or
Alternative Explanation? Reply
Author(s): DeMonaco, Nicholas A.; Dang, Qianyu; Kapoor, Wishwa N.; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE Volume: 121 Issue: 12 Pages:
E19-E19 DOI: 10.1016/j.amjmed.2008.08.017 Published: DEC 2008
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
2-Title: Succinylcholine or rocuronium? A meta-analysis of the effects on intubation
conditions
Author(s): Karcioglu, O.; Arnold, J. .; Topacoglu, H.; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Volume: 60 Issue: 12
Pages: 1638-1646 DOI: 10.1111/j.1742-1241.2005.00685.x Published: DEC 2006
Times Cited: 7 (from Web of Science
2-1. Title: ROCURONIUM VS. SUCCINYLCHOLINE REVISITED
RESPONSE
Author(s): Mallon, William K.; Shoenberger, Jan M.; Keim, Samuel M.; et al.
Source: JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Volume: 39 Issue: 3
Pages: 346-347 DOI: 10.1016/j.jemermed.2010.03.004 Published: SEP 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science) ) SCI :
2-2. Title: Reversal of prolonged rocuronium neuromuscular blockade with
sugammadex in an obstetric patient with transverse myelitis
Author(s): Weekes, G.; Hayes, N.; Bowen, M.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC
ANESTHESIA Volume: 19 Issue: 3 Pages: 333-336 DOI:
10.1016/j.ijoa.2010.03.009 Published: JUL 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science) ) SCI :
[
View abstract ]
2-3.Title: Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk
of difficult tracheal intubation: a cohort study of 103 812 consecutive adult
patients recorded in the Danish Anaesthesia Database
Author(s): Lundstrom, L. H.; Moller, A. M.; Rosenstock, C.; et al.
Group Author(s): Danish Anaesthesia Database
Source: BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA Volume: 103 Issue: 2
Pages: 283-290 DOI: 10.1093/bja/aep124 Published: AUG 2009
Times Cited: 20 (from Web of Science) ) SCI :
[
View abstract ]
2-4. Title: Clinical implications of sugammadex
Author(s): Caldwell, J. E.; Miller, R. D.
Source: ANAESTHESIA Volume: 64 Pages: 66-72 Published: MAR 2009
Times Cited: 8 (from Web of Science) ) SCI :
[
View abstract ]
2-5 .Title: Sugammadex A Review of its Use in Anaesthetic Practice
Author(s): Yang, Lily P. H.; Keam, Susan J.
Source: DRUGS Volume: 69 Issue: 7 Pages: 919-942 Published: 2009
Times Cited: 16 (from Web of Science) ) SCI :
[
View abstract ]
2-6. Title: Natural products to drugs: natural product-derived compounds in
clinical trials
Author(s): Butler, Mark S.
Source: NATURAL PRODUCT REPORTS Volume: 25 Issue: 3 Pages: 475516 DOI: 10.1039/b514294f Published: 2008 ) SCI :
Times Cited: 199 (from Web of Science)
3-Title: Effectiveness of pre-emptive metoclopramide infusion in alleviating pain,
discomfort and nausea associated with nasogastric tube insertion: a randomised, doubleblind, placebo-controlled trial
Author(s): Ozucelik, DN; Karaca, MA; Sivri, B
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Volume: 59 Issue: 12
Pages: 1422-1427 DOI: 10.1111/j.1368-5031.2005.00712.x Published: DEC 2005
Times Cited: 4 (from Web of Science)
3-1. Title: Special Issue: Good Practice in Postoperative and Procedural Pain
Management, 2nd Edition
Author(s): [Anonymous]
Source: PEDIATRIC ANESTHESIA Volume: 22 Special Issue: SI
Supplement: 1
DOI: 10.1111/j.1460-9592.2012.3838.x Published: JUL
2012 ) SCI :
Times Cited: 0 (from Web of Science)
3-2. Title: Medical procedures
Author(s): Howard, Richard; Carter, Bernie; Curry, Joe; et al.
Source: PEDIATRIC ANESTHESIA Volume: 18 Supplement: 1 Pages: 19-35
DOI: 10.1111/j.1460-9592.2008.02430.x Published: MAY 2008
Times Cited: 4 (from Web of Science) ) SCI :
3-3. Title: "You wanna do what?"! Modern indications for nasogastric
intubation
Author(s): Witting, Michael D.
Source: JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Volume: 33 Issue: 1
Pages: 61-64 DOI: 10.1016/j.jemermed.2007.02.017 Published: JUL 2007
Times Cited: 3 (from Web of Science) ) SCI :
[
View abstract ]
3-4. Title: Metoclopramide is not an analgesic: reflection on a premature
scientific conclusion
Author(s): Gupta, VK
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Volume:
60 Issue: 6 Pages: 744-744 DOI: 10.1111/j.1368-5031.2006.00939.x
Published: JUN 2006 ) SCI :
Times Cited: 2 (from Web of Science)
4-Title: A case report of an unusual sternal fracture
Author(s): Ayrik, C; Cakmakci, H; Yanturali, S; et al.
Source: EMERGENCY MEDICINE JOURNAL Volume: 22 Issue: 8 Pages: 591-593
DOI: 10.1136/emj.2003.009993 Published: AUG 1 2005
Times Cited: 1 (from Web of Science)
4-1. Title: Disruption in sternal area without fracture after chest trauma
Author(s): Obon Azuara, B.; Gutierrez Cia, I.; Villanueva Anadon, B.; et al.
Source: ANALES DE MEDICINA INTERNA Volume: 24 Issue: 3 Pages: 151-151
Published: MAR 2007 ) SCI :
Times Cited: 0 (from Web of Science)
5-Title: Impact of Ramadan on demographics and frequencies of disease-related visits in
the emergency department
Author(s): Topacoglu, H; Karcioglu, O; Yuruktumen, A; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Volume: 59 Issue: 8
Pages: 900-905 DOI: 10.1111/j.1368-5031.2005.00460.x Published: AUG 2005
Times Cited: 15 (from Web of Science)
51.
Title: Prophylactic Etoricoxib Is Effective in Preventing "First of Ramadan"
Headache: A Placebo-Controlled Double-Blind and Randomized Trial of
Prophylactic Etoricoxib for Ritual Fasting Headache
Author(s): Drescher, Michael J.; Wimpfheimer, Zev; Abu Khalef, Samer; et al.
Source: HEADACHE Volume: 52 Issue: 4 Pages: 573-581 DOI:
10.1111/j.1526-4610.2011.01993.x Published: APR 2012
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
5-2. Title: The implications of Ramadan fasting for human health and wellbeing
Author(s): Alkandari, Jasem Ramadan; Maughan, Ronald J.; Roky, Rachida; et
al.
Source: JOURNAL OF SPORTS SCIENCES Volume: 30 Special Issue: SI
Supplement: 1 Pages: S9-S19 DOI: 10.1080/02640414.2012.698298
Published: 2012 SCI
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[
View abstract ]
5-3. Title: Health is a spiritual thing: perspectives of health care
professionals and female Somali and Bangladeshi women on the health
impacts of fasting during Ramadan
Author(s): Pathy, Rubini; Mills, Kelsey E.; Gazeley, Sharon; et al.
Source: ETHNICITY & HEALTH Volume: 16 Issue: 1 Pages: 43-56 Article
Number: PII 931303199 DOI: 10.1080/13557858.2010.523780 Published:
2011 SCI
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[
View abstract ]
5-4. Title: Contemporary management of migrainous disorders in pregnancy
Author(s): Contag, Stephen A.; Bushnell, Cheryl
Source: CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY Volume:
22 Issue: 6 Pages: 437-445 DOI: 10.1097/GCO.0b013e3283404e06
Published: DEC 2010 SCI
Times Cited: 3 (from Web of Science)
[
View abstract ]
5-3.Title: Migraine exacerbation during Ramadan fasting
Author(s): Abu-Salameh, Ibrahim; Plakht, Ygal; Ifergane, Gal
Source: JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN Volume: 11 Issue: 6 Pages:
513-517 DOI: 10.1007/s10194-010-0242-z Published: DEC 2010
Times Cited: 2 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
5-4.Title: Prophylactic Etoricoxib Is Effective in Preventing Yom Kippur
Headache: A Placebo-Controlled Double-Blind and Randomized Trial of
Prophylaxis for Ritual Fasting Headache
Author(s): Drescher, Michael J.; Alpert, Evan A.; Zalut, Todd; et al.
Source: HEADACHE Volume: 50 Issue: 8 Pages: 1328-1334 DOI:
10.1111/j.1526-4610.2009.01587.x Published: SEP 2010 SCI
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[
View abstract ]
5-5. Title: Fasting Headache
Author(s): Torelli, Paola; Manzoni, Gian Camillo
Source: CURRENT PAIN AND HEADACHE REPORTS Volume: 14 Issue: 4
Pages: 284-291 DOI: 10.1007/s11916-010-0119-5 Published: AUG 2010
Times Cited: 1 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
5-6. Title: NO SIGNIFICANT ALTERATION IN ADMISSIONS TO
EMERGENCY DEPARTMENTS DURING RAMADAN
Author(s): Pekdemir, Murat; Ersel, Murat; Yilmaz, Serkan; et al.
Conference: 3rd Mediterranean Emergency Medicine Congress Location:
Nice, FRANCE Date: SEP 01-05, 2005
Source: JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Volume: 38 Issue: 2
Pages: 253-256 DOI: 10.1016/j.jemermed.2008.03.013 Published: FEB
2010 SCI
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[
View abstract ]
5-7.Title: Fasting Headache: A Review of the Literature and New
Hypotheses
Author(s): Torelli, Paola; Evangelista, Andrea; Bini, Annamaria; et al.
Source: HEADACHE Volume: 49 Issue: 5 Pages: 744-752 DOI:
10.1111/j.1526-4610.2009.01390.x Published: MAY 2009
Times Cited: 4 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
5-8. Title: Ramadan and eye-drops: perspective of Muslims in the UK
Author(s): Kumar, N.; Dherani, M.; Jivan, S.
Source: BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY Volume: 93 Issue: 4
Pages: 551-552 DOI: 10.1136/bjo.2008.151001 Published: APR 2009
Times Cited: 1 (from Web of Science) SCI
5-9. Title: Fasting Headache: A Review of the Literature and New
Hypotheses
Author(s): Torelli, Paola; Evangelista, Andrea; Bini, Annamaria; et al.
Source: HEADACHE Volume: 49 Issue: 5 Pages: 744-752 DOI:
10.1111/j.1526-4610.2009.01390.x
Published: MAY 2009
Times Cited: 4 (from Web of Science) SCI
5-10. Title: Ramadan and eye-drops: perspective of Muslims in the UK
Author(s): Kumar, N.; Dherani, M.; Jivan, S.
Source: BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY Volume: 93 Issue:
4 Pages: 551-552
DOI: 10.1136/bjo.2008.151001 Published: APR 2009
Times Cited: 1 (from Web of Science) SCI
5-11. Title: Diabetic patients and Ramadan fasting: how they live it?
Author(s): Abdulghani, Hamza Mohammad; Shaikh, Shaffi Ahmed; Al-Rowais, Norah
Abdullah; et al.
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE Volume: 1 Issue:
4 Pages: 61-66 Published: DEC 2008 SCI
Times Cited: 0 (from Web of Science)
5-12. Title: Ramadan and eyedrops - The Muslim perspective
Author(s): Kumar, Nishant; Jivan, Sharmila
Conference: 109th Annual Meeting of the American-Academy-of-Ophthalmology
Location: Chicago, IL Date: OCT 15-18, 2005
Sponsor(s): Amer Acad Ophthalmol
Source: OPHTHALMOLOGY Volume: 114 Issue: 12 Pages: 2356-2360 DOI:
10.1016/j.ophtha.2007.04.031 Published: DEC 2007 SCI
Times Cited: 7 (from Web of Science)
5-13. Title: Altered sleep-wake cycles and food intake: The Ramadan model
Author(s): Reilly, Thomas; Waterhouse, Jim
Source: PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Volume: 90 Issue: 2-3 Pages: 219-228
DOI: 10.1016/j.physbeh.2006.09.004 Published: FEB 28 2007 SCI
Times Cited: 38 (from Web of Science)
5-14. Title: Glycaemic control in south Asian patients during feasting and fasting
Author(s): Asghar, Omar; Greenstein, Adam; Malik, Rayaz A.
Source: BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE Volume: 67 Issue: 10
Pages: 523-526 Published: OCT 2006 SCI
Times Cited: 0 (from Web of Science)
6-Title: Spontaneous rectus sheath hematoma presenting with acute abdominal pain: a
case series and review of the literature
Author(s): Ozucelik, DN; Yucel, N; Emet, M; et al.
Source: ANNALS OF SAUDI MEDICINE Volume: 25 Issue: 3 Pages: 250-254
Published: MAY-JUN 2005
Times Cited: 3 (from Web of Science)
6-1. Title: ULTRASOUND DIAGNOSIS OF RECTUS SHEATH
HEMATOMA
Author(s): Lewiss, Resa Ellen; Wu, Stanley
Source: JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Volume: 43 Issue:
5 Pages: E337-E338 DOI: 10.1016/j.jemermed.2011.05.037
Published: NOV 2012 SCI
Times Cited: 0 (from Web of Science)
6-2. Title: A case of rectus sheath hematoma due to Foley
catheterization after acute urinary retention
Author(s): Choi, Yoon Hee; Lee, Duk Hee; Yun, Soon Young; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY
MEDICINE Volume: 30 Issue: 5
Article Number: 837.e3 DOI:
10.1016/j.ajem.2011.03.020 Published: JUN 2012
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
6-3. Title: Rapidly onset rectus sheath hematoma mimicking
cholecystitis
Author(s): Sahin, Mahir; Coskun, Selcuk; Cobanoglu, Murat; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY
MEDICINE Volume: 29 Issue: 6
Article Number: 698.e5 DOI:
10.1016/j.ajem.2010.08.003 Published: JUL 2011
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
7-Title: Massive intracranial hemorrhage associated with the ingestion of dimethyl
sulfoxide
Author(s): Topacoglu, H; Karcioglu, O; Ozsarac, M; et al.
Source: VETERINARY AND HUMAN TOXICOLOGY Volume: 46 Issue: 3 Pages: 138140 Published: JUN 2004
Times Cited: 5 (from Web of Science)
7-1. Title: Alkaline sucrose as a solvent for delivery of water-insoluble drugs
Author(s): Shah, V.; Badia, D.; Kudasheva, D.
Source: FOLIA MICROBIOLOGICA Volume: 54 Issue: 3 Pages: 195-198
DOI: 10.1007/s12223-009-0030-9 Published: MAY 2009
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
7-2. Title: The evaluation of a semiautomated computer method to determine
the effects of DMSO on Giardia lamblia-intestinal cell interaction
Author(s): Gadelha, A. P. R.; Travassos, R.; Monteiro-Leal, L. H.
Source: PARASITOLOGY RESEARCH Volume: 101 Issue: 5 Pages: 14011406 DOI: 10.1007/s00436-007-0661-1 Published: OCT 2007
Times Cited: 2 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
7-3. Title: Neurotoxicity upon infusion of dimethylsulfoxide-cryopreserved
peripheral blood stem cells in patients with and without pre-existing
cerebral disease
Author(s): Mueller, Lutz P.; Theurich, Sebastian; Christopeit, Maximilian; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY Volume: 78 Issue: 6
Pages: 527-531 DOI: 10.1111/j.1600-0609.2007.00851.x Published: JUN
2007
Times Cited: 12 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
7-4.Title: Embolization of experimental wide-necked aneurysms with iodinecontaining polyvinyl alcohol solubilized in a low-angiotoxicity solvent
Author(s): Dudeck, O.; Jordan, O.; Hoffmann, K. T.; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY Volume: 27
Issue: 9 Pages: 1849-1855 Published: OCT 2006 SCI
Times Cited: 3 (from Web of Science)
[
View abstract ]
7-5.Title: Organic solvents as vehicles for precipitating liquid embolics: A
comparative angiotoxicity study with superselective injections of swine rete
mirabile
Author(s): Dudeck, O.; Jordan, O.; Hoffmann, K. T.; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY Volume: 27
Issue: 9 Pages: 1900-1906 Published: OCT 2006 SCI
Times Cited: 18 (from Web of Science)
8-Title: Toxicity following unintentional DDT ingestion
Author(s): Ozucelik, DN; Karcioglu, O; Topacoglu, H; et al.
Source: JOURNAL OF TOXICOLOGY-CLINICAL TOXICOLOGY Volume: 42 Issue: 3
Pages: 299-303 DOI: 10.1081/CLT-120037432 Published: 2004
Times Cited: 6 (from Web of Science)
8-1. Title: Neurological Disease Rises from Ocean to Bring Model for
Human Epilepsy to Life
Author(s): Ramsdell, John S.
Source: TOXINS Volume: 2 Issue: 7 Pages: 1646-1675 DOI:
10.3390/toxins2071646 Published: JUL 2010
Times Cited: 5 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
8-2.Title: Plasma polychlorobiphenyl and organochlorine pesticide
level and risk of major lymphoma subtypes
Author(s): Cocco, P.; Brennan, P.; Ibba, A.; et al.
Source: OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL
MEDICINE Volume: 65 Issue: 2 Pages: 132-140 DOI:
10.1136/oem.2007.033548 Published: FEB 2008
Times Cited: 13 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
8-3.Title: The effect of parathion-methyl and antidotes on parotid and
pancreatic glands: A pilot experimental study
Author(s): Gulalp, Betul; Gokel, Yuksel; Gumurdulu, Derya; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY Volume: 26
Issue: 5 Pages: 383-388 DOI: 10.1080/10915810701582780
Published: 2007
Times Cited: 1 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
8-4. Title: Chemically induced seizures
Author(s): Wills, B; Erickson, T
Source: CLINICS IN LABORATORY MEDICINE Volume: 26 Issue: 1
Pages: 185-+ DOI: 10.1016/j.cll.2006.01.009 Published: MAR 2006
Times Cited: 5 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
8-5.Title: Drug- and toxin-associated seizures
Author(s): Wills, B; Erickson, T
Source: MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 89
Issue: 6 Pages: 1297-+ DOI: 10.1016/j.mcna.2005.06.004 Published:
NOV 2005
Times Cited: 10 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
8-6. Title: Ultrastructural effects of acute organophosphate poisoning
on rat kidney
Author(s): Satar, S; Satar, D; Mete, UO; et al.
Source: RENAL FAILURE Volume: 27 Issue: 5 Pages: 623-627
DOI: 10.1080/08860220500200536 Published: 2005
Times Cited: 1 (from Web of Science) SCI
9-Title: Prilocaine versus plain or buffered lidocaine for local anesthesia in laceration
repair: Randomized double-blind comparison
Author(s): Karcioglu, O; Topacoglu, H; Ayrik, C; et al.
Source: CROATIAN MEDICAL JOURNAL Volume: 44 Issue: 6 Pages: 716-720
Published: DEC 2003
Times Cited: 4 (from Web of Science)
9-1. Title: Double-Blind, Bilateral Pain Comparison with Simultaneous
Injection of 2% Lidocaine versus Buffered 2% Lidocaine for
Periocular Anesthesia
Author(s): Welch, Mark N.; Czyz, Craig N.; Kalwerisky, Kevin; et al.
Conference: Annual Meeting of the American-Society-of-OpthalmicPlastic-and-Reconstructive-Surgery Location: San Francisco, CA
Date: OCT, 2009
Sponsor(s): Amer Soc Ophthal Plast & Recontruct Surg
Source: OPHTHALMOLOGY Volume: 119 Issue: 10 Pages: 20482052 DOI: 10.1016/j.ophtha.2012.05.029 Published: OCT 2012
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
9-2.Title: New adsorptive square wave method for trace
determination of prilocain in the flow injection system by a fast
fourier analysis
Author(s): Norouzi, Parviz; Ganjali, Mohammad Reza; Dinarvand,
Rassoul; et al.
Source: RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY Volume: 46
Issue: 9 Pages: 999-1006 DOI: 10.1134/S1023193510090053
Published: SEP 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
9-3.Title: An intervention trial increases the evidence-based use of
bupivacaine in hand injuries
Author(s): Rickman, S.; Taylor, D. McD; Taylor, S. E.
Source: EMERGENCY MEDICINE JOURNAL Volume: 27 Issue: 1
Pages: 17-21 DOI: 10.1136/emj.2009.072603 Published: JAN 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science) SCI
[
View abstract ]
9-4.Title: Bupivacaine in the emergency department is underused:
scope for improved patient care
Author(s): Shen, Jia Jia; Taylor, David McD; Knott, Jonathan C.; et al.
Source: EMERGENCY MEDICINE JOURNAL Volume: 24 Issue: 3
Pages: 189-193 DOI: 10.1136/emj.2006.040253 Published: MAR
2007
Times Cited: 2 (from Web of Science) SCI
10-Title: Kidney rupture following extracorporeal shock wave lithotripsy
Author(s): Ozucelik, DN; Karcioglu, O
Source: ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE Volume: 6 Issue: 6 Pages: 664-665
DOI: 10.1111/j.1553-2712.1999.tb00425.x Published: JUN 1999
Times Cited: 2 (from Web of Science)
10-1. Title: Renal trauma
Author(s): Lee, Young Joon; Oh, Soon Nam; Rha, Sung Eun; et al.
Source: RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 45
Issue: 3 Pages: 581-+
DOI: 10.1016/j.rcl.2007.04.004 Published: MAY 2007
Times Cited: 7 (from Web of Science) SCI
10-2. Title: An unusual complication of extracorporeal shock wave
lithotripsy: Rupture of the kidney with consecutive nephrectomy
Author(s): May, M; Gunia, S; Helke, C; et al.
Source: AKTUELLE UROLOGIE Volume: 35 Issue: 4 Pages: 316-319
DOI: 10.1055/s-2004-818447
Times Cited: 2 (from Web of Science) SCI
Published: AUG 2004
Yurtiçi hakemli dergilerde yapılan atıflar:
Yurtiçi hakemli dergilerde 9 atıf bulunmaktadır.
1. Özüçelik DN. Şahin A, Fürüzan V ve arkadaşları, Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri-Hastane afet planı hazırlıkları; 2002-2008, Hacettepe Tıp Dergisi
2008;39:102-108.
Atıf: 1
2. Topacoglu H, Karcioglu O, Ozucelik N, Ozsarac M, Degerli V, Sarikaya S, et al.
Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department: a survey of
1019 patients. Adv Ther 2004;21:380-8.
Atıf: 1
3. Özüçelik DN. Çevresel aciller. Cerrahpafla T›p Fakültesi Sürekli Tıp E¤itimi
Etkinlikleri Sempozyum Dizisi:2002 32;133-146.
Atıf: 2
4. Topacoglu H, Karcioglu O, Ozucelik N, Ozsarac M, Degerli V, Sarikaya S, et al.
Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department: a survey of
1019 patients. Adv Ther2004;21:380-8.
Atıf: 2
5. Ozucelik N. DEUTF acil servisine goğus ağrısı şikayetiyle başvuran ve iskemik
kalp hastalığı on tanısıyla izleme alınan hastalarda uygulanan seri EKG
cekimlerinin tanı değeri ve uygun kullanımı. Tez calışması 2000 İzmir.
Atıf: 1
6. Ozucelik D.N, Yücel N, Emet M, Coskun S. Spontaneous rectus sheath
hematoma presenting with abdominal pain: a case series and review of the
literature. Ann Saudi Med 2005;25(3):250-254.
Atıf: 1
7. Koçak İ, Altay B, Özüçelik ND ve ark: Turhal ilçesindeki ilkokul çocuklarında
inmemiş testis insidansı. 14. Türk Üroloji Özet Kitabı, Marmaris. 90, 1996.
O-Eğitim – Öğretim Faaliyetleri
Son iki yılda verilen dersler.
1. Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği. Asistan
Eğitim Dersleri. (ayda 4 saat)
-
Acil servis yönetimi,
-
Acil tıp müfredatı,
-
Hasta başı dersleri,
-
İleri kardiyak yaşam desteği,
-
İleri travma yaşam desteği,
2. 112 acil sağlık hizmeti çalışanları (doktor, paramedik, acil tıp teknisyenleri) (ayda 4
saat)
-
İleri kardiyak yaşam desteği,
-
İleri travma yaşam desteği,
-
Temel yaşam desteği,
3. Hastane yönetici ve çalışanlarına afet eğitimleri (ayda 2 saat)
4. UMKE afet eğitimleri (ayda 2 saat)
5. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Hastalıklar
Bilgisi Dersi (ayda 8 saat)
Download

Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK - Sağlık Bilimleri Fakültesi