NEUTROPENIC ENTEROCOLITIS (TYPHLITIS)
Birdal GULLUPINAR, MD1, Hanife CIFTCI, MD1, Aydin SARIHAN, MD1, Hakan TOPACOGLU, MD2
1
Resident. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
2 Associate Professor. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
Introduction
Giriş
Typhlitis, is a rarely seen acute complication of neutropenia, also known
as neutropenic enterocolitis or iliocecumal syndrome. It also is often
associated with leukemia and lymphoma. It is often characterized as
segmental ulcerations in the cecum and ascending colon that may result
in necrosis, perforation and septicemia. Typhlitis is associated with high
mortality and morbidity rates.
Tiflitis, nötropeninin nadir görülen akut bir komplikasyonudur;
nötropenik enterokolit veya ilioçekal sendrom olarak ta bilinir. Sıklıkla
lösemi ve lenfomayla ilişkilidir. Sıklıkla çekum ve asendan kolonda
segmental ülserasyonla karakterizedir ki bu nekroza, perforasyona ve
septisemiye neden olabilir. Tiflitis yüksek düzeyde mortalite ve
morbiditeyle ilişkilidir.
Case
Olgu
A 60 year-old male patient who has a history of hypopharynx cancer and
chemotherapy treatment was admitted to the ER complaining from fever
and abdominal pain. His vital signs except for high fever (38.40C) were
normal. His general health was well, he was cooperative and had sense
of orientation. In abdominal examination, defense and rebound
tenderness in the right lower quadrant was present. Other system
examinations were normal. Absolute neutrophil count was 200/mL in the
patient's blood tests. Computed tomography of abdomen showed
diffused wall thickening in the terminal ileum, cecum and colon.
Antibiotic therapy was started and the patient was admitted to the
hospital.
Bilinen hipofarinks kanseri ve kemoterapi öyküsü olan 60 yaşında erkek
hasta ateş yüksekliği ve karın ağrısı yakınması ile acil servise başvurdu.
Genel durum iyi, bilinç açık, koopere, oryente olan hastanın vital
bulguları ateş (38.4 0C) dışında normaldi. Fizik muayenesinde karın sağ
alt kadranda defans ve rebound hassasiyeti mevcuttu. Diğer sistem
muayeneleri olağandı. Hastanın kan tetkiklerinde kesin nötrofil sayısı
200/mL saptandı. Bilgisayarlı batın tomografisinde terminal ileum, çekum
ve çıkan kolonda yaygın duvar kalınlaşma bulgularıyla tiflitis tanısı
konuldu. Antibiyotik tedavisi başlanan hasta onkoloji servisine yatırıldı.
Discussion
Tartışma
Abdominal pain and fever are the most common complaints in people
that come to ER which constitute the two components of typhlitis
classical triad. If neutropenia is added to these two findings, it supports
the diagnosis of typhlitis, and it mandates distinguishing diagnosis.
Treatment of typhlitis is generally medical or depending on the
complications (bleeding, bowel perforation) surgery is needed.
Diagnosis of typhlitis should keep in mind in patients with neutropenia
and abdominal pain and treatment should be started immediately.
Acil servislere sık başvuru yakınmalarından olan karın ağrısı ve ateş
tiflitisin klasik triadının iki komponentini oluşturmaktadır. Bu iki bulguya
nötropeni eklenmesi tiflitis tanısını destekler ve hemen ayırıcı tanıya
gidilmelidir. Tiflitisin tedavisi medikal veya komplikasyonlara göre
cerrahi (kanama, barsak perforasyonu) tedavidir. Erken tanı konulmalı ve
tedaviye başlanılmalıdır Nötropenik ve karın ağrılı hastada tiflitis mutlaka
akılda tutulmalıdır.
References
1. Wagner ML, Rosenberg HS, Fernbach DJ, et al (1970) Typhlitis:a complication of leukemia in childhood.
AJR 109:341–350
2. Katz JA, Wagner ML, Gresik MV, et al. Typhlitis. An 18-year experience and postmortem review. Cancer
1990;65(4):1041-7
3. Urbach DR, Rotstein OD (1999) Typhlitis. Can J Surg 42: 415–419
4. Gorschlu¨ ter M, Mey U, Strehl J, et al. Neutropenic enterocolitis in adults: systematic analysis of evidence
quality. Eur J Haematol 2005; 75:1–13.
Correspondence to
Birdal GULLUPINAR, MD
Phone: 0 541 94 00 369
E-mail: [email protected]
Download

Typhlitis