07.11.2014
Viral Enfeksiyonlar
Viral Enfeksiyonlar;
Virüslerin sebeb olduğu hastalıklardır.
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
9.Hafta ( 10 – 14 / 11 / 2014 )
VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR
1.) KIZAMIK
Viral Hastalıklar ; Antibiyotiklerle tedavi edilemezler.
Bu hastalıklar için AŞI yapılır.
Slayt No:9
2
Viral Enfeksiyonlar
VİRAL HASTALIKLAR ;
..Sifiliz ( frengi ),
..Kabakulak,
..Kızamık,
..Çiçek,
..Grip,
.. Nezle,
..AİDS,
..Kızamıkçık vb.
3
Kızamık
5
Kızamık
1.) KIZAMIK
6Çocukluk çağı hastalığıdır.
6Viral bir enfeksiyondur.
6MAKÜL ve PAPÜL tarzında döküntülerle seyreder.
4
Kızamık
6
1
07.11.2014
Kızamık
Kızamık
ETKEN VE BULAŞMA YOLLARI :
Etken : Mikso virüs
Antibiyotiklerden : Etkilenmez
Kuluçka Süresi : 10 – 14 gün
Kızamık virüsünün Konağı : İnsan
7
8
Kızamık
Bulaşma : İnsandan insana ;
..Direkt temas,
..Damlacık yoluyla,
..Hava yoluyla ağız, boğaz ve burundan olur.
NADİREN DE;
..Hastaların ağız, burun ve boğaz ifrazatları ile kirlenmiş
eşyalarla ( mendil- havlu-çatal-kaşık gibi)
9
Kızamık
Nezle dönemi: Yüksek ateş, burun akıntısı, kuru
öksürük, konjuktivit, fotofobi,
hâlsizlik, sinirlilik, iştahsızlık, baş ağrısı, titreme,
huzursuzluk, gözlerde
kızarıklık, paslı dil ve ses kısıklığıdır. Hastalığın 1-4.
günlerinde koplik lekeler
görülmektedir. Koplik lekeler; ön azı dişleri hizasında
yanağın iç kısmında,
kırmızı zemin üzerinde ortası gri-beyaz şeklindedir (530 tane).
11
Kızamık
PATOGENEZ VE KLİNİK BELİRTİLER :
Hastalık 3 dönemden oluşur :
1.) Nezle Dönemi
2.) Döküntü Dönemi
3.) İyileşme Dönemi
10
Kızamık
Döküntü dönemi: Hastalığın 4-5. gününde saçlı deriyle
saçsız derinin birleştiği
yerden önce kulak arkası ve alından, makülo-papüler
şeklinde (parmak basmakla kaybolmaz )
döküntülerle başlar. Ateş tekrar yükselir. Döküntüler
yüz, boyun, gövde, kol ve bacaklara
24-48 saat içinde hızla yayılır. Bu dönemin 4.
gününden itibaren ateş tekrar düşer. Döküntüler, ilk
çıktığı yerden başlayarak sönmeye başlar.
Kepeklenmeler (deskuamasyon) olur ve ateş düşer.
12
2
07.11.2014
Kızamık
İyileşme dönemi: Döküntüler sönüp ateşin normale
dönmesi ile başlar. Hasta kendini iyi hisseder,
iştahı ve neşesi yerine gelir (6-7 gün sürer).
Kızamık
KLİNİK TANI VE LABORATUVAR BULGULARI :
Kızamıkta;
.Nezle,
.Deri döküntüleri,
.Koplik lekeler
Klinik tanıyı kolaylaştırır.
13
14
Kızamık
Kızamık
KOMPLİKASYONLARI :
1.) Otitis media,
2.) Pnömoni,
3.) Tüberküloz,
4.) Myokardit,
5.) Nörolojik komplikasyonlar
KORUNMA :
1.) Çocukluk dönemi AŞI programına uygun aşı
uygulanır.
2.) Direkt ve indirekt temastan uzak durulmalı
3.) Hijyen kurallarına uyulmalı
15
16
Kızamık
Kızamık
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
17
18
3
Download

Dosya 1