HOŞGELDİNİZ
OFİS ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN İŞLE
İLGİLİ HASTALIKLAR
Dr. Güngör Saylaç
YKB İşyeri Hekimi
SAĞLIK
Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil
kişinin ;
 Bedenen,
 Ruhen ve
 Sosyal yönden tam bir iyilik halidir.
İŞ SAĞLIĞI
Çalışanların bedenen , ruhen ve sosyal yönden tam iyilik
durumlarının korunması ve geliştirilmesi,
 Çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının
yitirilmesinin önlenmesi,
 Çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek
faktörlerden korunmaları,
 Fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve
bunun sürdürülmesini,
 Özetle işin çalışana , çalışanın da işe uygunluğunun
sağlanmasını amaçlar.
OFİS ÇALIŞANLARINDA İŞLE İLGİLİ
HASTALIKLAR
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Hijyen Koşullarına Bağlı Hastalıklar
Gözle ilgili hastalıklar
İşitme ile ilgili hastalıklar
Ses ve ses telleri ile ilgili hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Sürekli
 Klavye ve Mouse kullanmak
 El bileğinde sinir sıkışmasına (Karpal Tünel Sendromu)
 Ekrana bakmak
 Boyunda düzleşmeye
 Hareketsiz oturmak
 Kaslarda zayıflamaya
 Kemik erimesine
 Sırt desteği olmadan oturmak
 Bel ağrısına sebep olabilir.
OMURGAMIZIN DOĞAL ŞEKLİ
KARPAL TÜNEL SENDROMU
Bu hastalık Mouse tutan elleri seviyor:
 Ellerinizde ve bileklerinizde, uyuşma,
hissizlik veya ağrı var mı?
 Bu yakınmalar sizi gece uyandırıyor mu?
 Sizde Karpal Tünel Sendromu olabilir.
İşyeri hekiminizi ziyaret ediniz …
EGZERSİZ
EGZERSİZ
EGZERSİZ
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Değiştirilemez Risk Faktörleri
 Cinsiyet: Erkek
 Yaş: Erkek >45 – Kadın >55
 Ailede Kalp-Damar Hastalığı
öyküsü
…
Değiştirilebilir Risk Faktörleri
 Sigara Kullanımı
 Hipertansiyon
 Diyabet
 Yüksek Kolesterol
 Obezite
 Hareketsiz Yaşam
 Stres
…
HİJYEN KOŞULARINA BAĞLI
HASTALIKLAR
 Alerjik Hastalıklar
 Hasta Bina Sendromu
 Bulaşıcı Hastalıklar:
 Solunum yoluyla bulaşma
 Sindirim yoluyla bulaşma
 Diğer yollarla bulaşma
ALERJİK HASTALIKLAR
 Çalışanların kapalı ve dar ortamlarda toplu halde
bulunmaları,
 Halı döşemeler,
 Havalandırma ve ısıtma sistemleri,
 Fotokopi kağıtları, mürekkep, toner vb.
nedenlerle alerjik hastalık görülme sıklığı artmıştır.
HASTA BİNA SENDROMU
Sürekli kapalı ortamda çalışan kişilerde:






Halsizlik,
Baş ağrısı,
Bulantı,
Cilt kuruluğu,
Gözlerde batma,
Burunda tıkanıklık veya akma gibi belirtilerin görülmesidir.
HASTA BİNA SENDROMU
Önlemler:
 Camlar açılarak ortam sık sık havalandırılmalı,
 Halı kullanımı azaltılmalı,
 Ofis içi sıcaklık ortalama 23°C olmalıdır.
BULAŞICI HASTALIKLAR
 Çalışanların kapalı ve dar ortamlarda toplu halde
bulunmaları,
 Yetersiz hijyen koşulları,
 Çalışanların hijyen kurallarına uymamaları,
 Havalandırmanın yetersiz olması,
 Klima filtrelerinin zamanında değiştirilmemesi
 ofis ortamında çalışanların bulaşıcı hastalığa yakalanma
olasılığını artırmaktadır.
EL HİJYENİ
 Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde kişisel hijyen alışkanlıkları
çok önemlidir.
 Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller
yolu ile bulaşmaktadır.
 Hijyenik el yıkamanın amacı, eller üzerinde bulunan geçici
bakterileri uzaklaştırmaktır.
EL HİJYENİ
Ellerimizi:
 Tuvalete girmeden önce ve sonra,
 Hayvanları sevdikten sonra,
 Gıdalara dokunmadan önce ve sonra,
 Çiğ et, balık veya tavukla temas ettikten sonra,
 Öksürdükten / hapşırdıktan sonra
mutlaka yıkamalıyız.
EL YIKAMA
GÖZLE İLGİLİ HASTALIKLAR
Bilgisayara Bakma Sendromu:
 Daha az göz kırpma,
 Odaklanma sorunu,
 Gözlerde kuruma (Ofis ortamı, kağıt-toner tozları vb.)
GÖZLE İLGİLİ HASTALIKLAR
Ekranlı araçlarla günde 2 saatten fazla çalışılınca:
Yorgunluk
Ağrı
Yanma ve Batma
Işığa Hassasiyet
Bulanık Görme
Sulanma
Kuruluk
Kızarıklık
GÖZLE İLGİLİ HASTALIKLAR
 Kontak lens kullanımı,
 Makyaj hataları,
 İleri yaş gibi nedenler bu sendromun
ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
GÖZLE İLGİLİ HASTALIKLAR
Göz sağlığı için:
 Göz kasları dinlendirilmelidir:
 20/20/20 Kuralı uygulanmalıdır
20 dakikada bir, 20 saniye süreyle
20 feet – 7 m uzağa bakılması.
 Ekran 35-40 cm uzakta olmalıdır.
 Parlama, yansıma, tozlu olmamalıdır.
İŞİTME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR
Kulak sağlığı için:
 Gürültülü ortamlardan kaçınılmalıdır.
 Kulaklık, gürültülü ortama girmeden takılmalıdır.
 Kulak pamuklu çubukla temizlenmemelidir.
SES VE SES TELLERİYLE İLGİLİ
HASTALIKLAR
 Ses yoğun kullanıldığında
en sık karşılaşılacak sorun ses
kısıklığıdır.
 Zamanla ses tellerinde
nodül meydana gelebilir.
SES VE SES TELLERİYLE İLGİLİ
HASTALIKLARDAN KORUNMA
 Bol, ılık su içilmeli (günde 10 - 12 bardak).
 Ortam havası nemlendirilmeli.
 Sigara ve dumanından uzak durulmalı.
 Reflü varsa tedavi edilmelidir.
İŞ STRESİ
Stres, çevresel uyaranlara karşı organizmanın nonspesifik
cevabından oluşan bir sendrom olarak tanımlanmaktadır.
Vücudun strese cevabı :
 Tehlike durumuna hazır olma (uyanık olma, alarm aşaması)
 Direnme aşaması
 Tükenme (Burn-out) aşaması
İŞ STRESİ
Fiziksel stresörler :
 Kimyasal ajanlar
 Fiziksel ajanlar (gürültü, sıcak, soğuk, radyasyon)
 Korkutan durumlar
 Konforsuz iş ortamı
İŞ STRESİ
Sosyal Stresörler:






Yüksek iş beklentileri
Düşük sosyal destek
Düşük iş kontrolü
Çatışan istekler
Tekrarlanan işler
Denetim eksikliği






Aşırı mesai
İş güvenliği eksikliği
Vardiya
Zayıf iş ilişkileri
Terfi eksikliği
Karar mekanizmalarına
katılım eksikliği
STRESİN KLİNİK SONUÇLARI
Psikolojik ve davranış
Bozuklukları:
Fiziksel bozukluklar:














Depresyon
İntihar eğilimi
Aile içi şiddet
Alkol bağımlılığı
Madde bağımlılığı
Tükenmişlik sendromu
Hipertansiyon
Kalp hastalığı
Felç
Spastik kolon
İmmün sistem bozuklukları
Diyabet
Astım
Kas-iskelet hastalıkları
STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kişisel önlemler Grup önlemleri Yapısal önlemler
 Diyet
 Egzersiz
 Algılama
Teknikleri
 Özgüven
Eğitimi
 Gevşeme
Teknikleri
 Danışmanlık
 Aile
danışmanlığı
 Takım
oluşturma
 Irk ve cins
ayrımcılığı
konusunda özel
eğitim
 Vardiya düzenlemesi
 Fiziksel tehlikelerin azaltılması
 Görevde yükselme şansının
sunulması
 Eğitim ve teknoloji kullanımının
geliştirilmesi
 Rotasyon ve iş çeşitlendirme
 Beceri düzeyinin artırılması
 Karar yetkisinin sunulması
PSİKOSOSYAL RİSKLER
“Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir.”
Hipokrat
TEŞEKKÜRLER
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM DİLERİZ.
[email protected]
Download

Slayt 1