07.11.2014
Grip
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
11.Hafta ( 24-28 / 11 / 2014 )
VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR
1.) Grip
Slayt No: 16
2
Grip
GRİP ( İnfluenza )
GRİP , influenza veya enflüanza, viral bir hastalıktır.
Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine
rağmen; vücut direncini düşüren kronik hastalığı olan
kişilerde (şeker, kalp-akciğer hastalıkları, AIDS vb.) ve
yaşlılarda pnömoni (zatürre), meningoensefalit (beyin
iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ölümle
sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilir. Bu tür risk
grubundaki kişilere "yüksek risk grubundaki kişiler"
denir.
3
Grip
○ Grip virüsü Orthomyxoviridae familyasına mensup
örtülü bir RNA virüsüdür. Virüsteki nükleik asit 8 tane
negatif anlamlı RNA'dan oluşur. RNA'nın
kopyalanmasında hata oranı yüksek olduğu için,
virüs genomu sürekli değişim halindedir. Ayrıca, aynı
hücreyi birden fazla virüsün enfekte etmesi
durumunda viral RNA parçaları birbirleriyle karışıp
yeni genetik kombinezonlar oluşturabilirler. Bu
nedenlerden dolayı vücudun bir grip türüne karşı
kazandığı bağışıklık ertesi yıl ortaya çıkan yeni bir
salgına karşı genelde etkisiz olur.
4
Grip
ETKEN VE BULAŞMA YOLLARI
Grip
Gribin etkeni RNA virüslerinden miksovirüs
influenzadır. A, B, C, D serotipleri
bulunur. A tipi insanlarda hastalık yapar. Salgınlar 2-3
yılda bir olur. Tüm dünyada yaş, cins
ve ırk ayırımı gözetmeden görülür. Kuluçka süresi 1-3
gündür. Ağız, burun, boğaz
salgılarında bulunan virüsler, kolay ve hızla bulaşır.
Etken, dış ortama dayanıklı değildir.
Bulaşma direkt, damlacık ve hava yolu ile olur.
5
6
1
07.11.2014
Grip
Grip
PATOGENEZ VE KLİNİK BELİRTİLER
Epitel hücrelere girip toksinleriyle kana karışır. Klinik
belirtileri ortaya çıkar. Üşüme,
titreme ve ateşle başlar. Hâlsizlik, kırgınlık, baş, kas,
eklem ve sırt ağrıları belirtilerinin yanı
sıra boğazda kuruluk, kızarıklık, ağrı ve yanma hissi
oluşur.
7
8
Grip
9
Grip
10
Grip
Grip
KLİNİK TANI VE LABORATUVAR BULGULARI
Belirtilerinden dolayı diğer hastalıklarla karıştırılır.
Çocuklarda, yaşlılarda, kalp,
akciğer, böbrek, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı
olan kişilerde ağır seyreder. Ölümle
sonuçlanabilir.
Laboratuvar bulgusu; lenfositlerde azalma,
eozinofillerin kaybolması ve lökopeni
belirtileridir
11
12
2
07.11.2014
Grip
KOMPLİKASYONLARI
1.) Pnömoni,
2.) Bronkopnömoni,
3.) Bronşit,
4.) Menenjit,
5.) Sinüzit,
6.) Otitis media,
7.) Myokardit,
8.) Endokardit
13
Grip
KORUNMA ( AŞI YAPTIRMALI )
Hasta kişilerle arada mesafe bulundurmaya dikkat
etmek,
Tokalaşma ve kucaklaşma gibi yakın temastan uzak
durmak,
Hasta kişilere çok gerekmedikçe ziyarette
bulunmamak,
Kapalı alanlar ve çok kalabalık ortamlarda
bulunmaktan kaçınmak,
Elleri gözler, burn ve ağıza dokundurmamak gibi
önlemler gripten korunmada
etkili olur.
14
Grip
15
Grip
16
Grip
17
Grip
18
3
07.11.2014
Grip
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
19
4
Download

Dosya 2