F.Ü. ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KLİNİK SAHADA ENTEGRE UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ROTASYON PLANI (EBELİK BÖLÜMÜ)
GRUPLAR
Öğrenci No
ADISOYADI
15.09.2014
19.10.2014
20.10.2014
23.11.2014
24.11.2014
28.12.2014
29.12.2014
01.02.2015
1.GRUP
11180003
OYA KAYA
DOĞUM BĠLGĠSĠ
1
DOĞUM BĠLGĠSĠ 2
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
DOĞUM BĠLGĠSĠ 4
11180006
SÜMEYYA GĠġĠ
11180011
EMĠNE ÇĠFTÇĠOĞLU
59-60-62 NOLU
A.S.M.
11180012
11180013
11180014
ZÜLEYHA EMRE
EDA SEZGĠN
BÜġRA ERDAL
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
11180015
HATĠCE KARLITEPE
11180016
TÜLAY GÖK
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
11180017
PINAR COġKUN
11180018
11180019
11180020
11180033
GÜNAY BEDĠR
SĠNEM TAKIR
ESRA DEMĠRTAġ
ġÜKRAN BUSE
BAġKESEN
ZELĠHA ÖRDEK
MERAL DĠNÇ
EMĠNE KARA
HĠCRET DEMĠRTAġ
ESRA AKINCI
GÜLSÜM YILDIZ
SEMRA
BÜYÜKÖZTÜRK
YELĠZ DURAN
11180035
11180036
11180038
11180039
NURAY TUNAY
YASEMĠN ÜSTÜNTAġ
IRMAK ÇETĠNKAYA
FAZĠLET YILMAZ
2.GRUP
3.GRUP
11180021
4.GRUP
11180023
11180024
11180025
11180026
11180029
11180030
11180031
5.GRUP
DOĞUMHANE
3-4-5 NOLU A.S.M.
GENEL CERRAHĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ 1
3-4-5 NOLU A.S.M.
GENEL CERRAHĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ 1
DOĞUM BĠLGĠSĠ 2
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
3-4-5 NOLU A.S.M.
GENEL CERRAHĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ 1
DOĞUM BĠLGĠSĠ 2
DOĞUM BĠLGĠSĠ 3
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
3-4-5 NOLU
A.S.M.
GENEL CERRAHĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ 1
DOĞUM BĠLGĠSĠ 2
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
3-4-5 NOLU A.S.M.
GENEL
CERRAHĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ 3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
DOĞUM BĠLGĠSĠ 4
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
59-60-62 NOLU
A.S.M.
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
59-60-62 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
20.04.2015
24.05.2015
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUMHANE
59-60-62 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
16.03.2015
19.04.2015
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
2
09.02.2015
15.03.2015
ÇOCUK SERVĠSĠ
JĠNEKOLOJĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ 3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ 4
59-60-62 NOLU
A.S.M.
F.Ü. ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KLİNİK SAHADA ENTEGRE UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ROTASYON PLANI (EBELİK BÖLÜMÜ)
6.GRUP
7.GRUP
8.GRUP
9.GRUP
10.GRUP
Öğrenci No
ADISOYADI
11180043
GAMZE KAYGUSUZ
11180044
HATĠCE DEMĠR
11180045
ASANE KOCA
11180046
AYġEGÜL CEYLAN
11180047
SEDA GÜZELER
11180049
ġEHRĠBAN USALP
11180050
ELĠF DEKTAġ
11180051
YASEMĠN DEMĠRBĠLEK
11180053
GAZAL ÇAKMAK
11180054
BETÜL KÜPLÜ
11180055
ESRA ARSLAN
11180056
CAVĠDAN SARAY
11180058
AYġE GÜL SÜRÜCÜ
11180059
RABĠA ÖK
11180063
PELĠN PEKDAġ
11180068
TUBA TELLĠ
11180069
MEHTAP KARTAL
11180070
ELĠF BÜġRA PĠNECĠ
11180071
SONGÜL KAPLAN
11180073
AYġE TUNAZ
11180074
MEDĠNE ATEġ
11180076
ELĠF GÜMÜġ
11180078
ZEHRA AKPINAR
11180079
11180080
SONGÜL ġEKER
MELTEM AKYAR
15.09.2014
19.10.2014
20.10.2014
23.11.2014
24.11.2014
28.12.2014
29.12.2014
01.02.2015
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 1
DOĞUM BĠLGĠSĠ
2
3-4-5 NOLU
A.S.M.
GENEL CERRAHĠ
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ
1
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 2
GENEL CERRAHĠ
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
DOĞUM BĠLGĠSĠ
2
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 3
DOĞUMHANE
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
2
DOĞUMHANE
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
1
09.02.2015
15.03.2015
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
76-77-80-81-82-8384-85 NOLU
A.S.M.
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 4
76-77-80-81-8283-84-85 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK
SERVĠSĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
59-60-62 NOLU
A.S.M.
16.03.2015
19.04.2015
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
59-60-62 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
20.04.2015
24.05.2015
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
3-4-5 NOLU A.S.M.
ÇOCUK SERVĠSĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ 1
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ
1
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
JĠNEKOLOJĠ
76-77-80-81-82-8384-85 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
JĠNEKOLOJĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ 2
DOĞUMHANE
F.Ü. ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KLİNİK SAHADA ENTEGRE UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ROTASYON PLANI (EBELİK BÖLÜMÜ)
11.GRUP
12.GRUP
13.GRUP
14.GRUP
Öğrenci No
ADISOYADI
11180081
CEYDA ÖNER
11180082
ÇAĞLA ÇELENK
11180083
ESRA AYDEMĠR
11180084
HĠLAL IġIK
11180085
PINAR ĠLANLĠ
11180086
ÖZLEM EYYÜPOĞLU
09180027
ÇĠĞDEM KILINÇ
09180084
AYSARA SHAYMURATOVA
10180005
SEDA AKGÖL
10180021
TÜLAY ÇĠMEN
10180026
GÜLAY KARAKOÇ
10180039
MUHTEREM ÇAKIR
10180051
SÜMEYYA GÖÇER
10180087
ZEHRA ALTUNGÖK
09180021
BUKET IŞIK
09180083
SEVİNC MURADOVA
11180010
10180028
KAFĠYE KALKAN
BÜŞRA CELAYİR
ÖZDEMİR
FATMA KARTAL
10180049
BİLGESU KURT
10180057
RÜMEYSA İÇEN
10180079
FİDAN KARAKUŞ
10180085
FİRANGİZ LAMİDZE
11180041
SERPĠL PAYAS
10180014
15.09.2014
19.10.2014
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 4
76-77-80-81-8283-84-85 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
20.10.2014
23.11.2014
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
24.11.2014
28.12.2014
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
29.12.2014
01.02.2015
SEÇMELĠ ALAN
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
SEÇMELĠ
ALAN
DOĞUM BĠLGĠSĠ
1
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
09.02.2015
15.03.2015
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 1
JĠNEKOLOJĠ
16.03.2015
19.04.2015
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 2
DOĞUMHANE
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
ÇOCUK
SERVĠSĠ
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 2
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 1
67-68 NOLU
A.S.M.
KARDĠYOLOJĠ
JĠNEKOLOJĠ
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
2
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 3
DOĞUMHANE
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
SEÇMELĠ ALAN
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 1
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 2
KARDĠYOLOJĠ
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 3
DOĞUMHANE
ÇOCUK
SERVĠSĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
20.04.2015
24.05.2015
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
DOĞUM BĠLGĠSĠ
3
GEBE
KARġILAMA
POLĠKLĠNĠĞĠ
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 4
76-77-80-81-8283-84-85 NOLU
A.S.M.
DOĞUM
BĠLGĠSĠ 4
76-77-80-81-8283-84-85 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK
SERVĠSĠ
DOĞUM BĠLGĠSĠ
4
76-77-80-81-82-8384-85 NOLU
A.S.M.
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
HASTALIKLARI
EBELĠĞĠ
ÇOCUK SERVĠSĠ
ANA- ÇOCUK
SAĞLIĞI
67-68 NOLU
A.S.M.
Download

ebelik rotasyon