T.C.
MANAVGAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAVINA KATILMAYA
HAK KAZANANLARA İLİŞKİN LİSTE
SINAV YERİ
SINAV TARİHİ
: MANAVGAT ADLİYESİ
: 21 ŞUBAT 2015 -- SAAT:09:00
ÖRNEK 2
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
1
275
SEVGĠ ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,51129
ADAYLIĞI KABUL
2
163
ABDULLAH GÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,50963
ADAYLIĞI KABUL
3
23
HALĠT YAVUZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
85,11187
ADAYLIĞI KABUL
4
24
KADRĠYE KORKMAZ
TĠCARET LĠSESĠ
85,09317
ADAYLIĞI KABUL
5
47
DĠLEK GÜNEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,41645
ADAYLIĞI KABUL
6
292
OKAN KILIÇ
LĠSE
83,32308
ADAYLIĞI KABUL
7
183
YASĠN CAN
LĠSE
82,78698
ADAYLIĞI KABUL
8
33
ĠLHAN KOÇ
LĠSE
82,67318
ADAYLIĞI KABUL
9
30
SALĠM GÜR
LĠSE
82,64032
ADAYLIĞI KABUL
10
324
MUSTAFA SARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,32335
ADAYLIĞI KABUL
11
172
MESUT KILAVUZ
LĠSE
81,99802
ADAYLIĞI KABUL
12
254
AYġE ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,75996
ADAYLIĞI KABUL
13
239
MAġĠDE HAKBĠLĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,60135
ADAYLIĞI KABUL
14
129
MUZAFFER ÖVEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,46044
ADAYLIĞI KABUL
15
246
BURCU ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,18322
ADAYLIĞI KABUL
16
219
ÜMMÜGÜLSÜM BĠÇER
LĠSE
81,01182
ADAYLIĞI KABUL
17
138
FULYA ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,93993
ADAYLIĞI KABUL
18
26
HASAN YILDIRIM
LĠSE
80,76895
ADAYLIĞI KABUL
19
190
SEDA KARADUMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,71903
ADAYLIĞI KABUL
20
220
ÖZDEMĠR KARACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,44692
ADAYLIĞI KABUL
21
152
ERHAN COġAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,38654
ADAYLIĞI KABUL
22
69
OZAN ACAR
LĠSE
80,17987
ADAYLIĞI KABUL
23
228
AYġE BĠLGE ATALAY
ADALET MESLEK Y.O.
80,10248
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 1 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
24
211
ZERRĠN EROĞUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,07761
ADAYLIĞI KABUL
25
290
PERVĠN KOCA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,96652
ADAYLIĞI KABUL
26
132
HALĠL ĠBRAHĠM DEMĠREL
LĠSE
79,91436
ADAYLIĞI KABUL
27
40
HATĠCE GÜRS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,60306
ADAYLIĞI KABUL
28
158
NESLĠHAN ORKĠDE ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,59257
ADAYLIĞI KABUL
29
241
FADĠME ULUSAN
LĠSE
79,48699
ADAYLIĞI KABUL
30
96
TUĞBA KAYIRAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,40295
ADAYLIĞI KABUL
31
322
NÜSRET ÇĠFTÇĠ
LĠSE
79,37573
ADAYLIĞI KABUL
32
276
YEġĠM KAÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,36385
ADAYLIĞI KABUL
33
222
ġURA VERDĠ
TĠCARET LĠSESĠ
79,35045
ADAYLIĞI KABUL
34
227
GĠZEM BAġHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,33116
ADAYLIĞI KABUL
35
186
ZEYNEP BÜLÜÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,31306
ADAYLIĞI KABUL
36
12
ARĠFE CESUR
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
79,25259
ADAYLIĞI KABUL
37
162
MELEK ALKĠġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,11499
ADAYLIĞI KABUL
38
20
SERDAR ÇIRPICI
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILGIS
79,05343
ADAYLIĞI KABUL
39
122
HURĠYE YILDIZ
ADALET MESLEK EĞĠT
78,77380
ADAYLIĞI KABUL
40
149
SEMĠH SAFFET BALLI
LĠSE
78,70056
ADAYLIĞI KABUL
41
6
TUĞBA TÜTER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,62202
ADAYLIĞI KABUL
42
146
SALĠH TOSUNDUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,50319
ADAYLIĞI KABUL
43
273
KADĠR GÜÇTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,43435
ADAYLIĞI KABUL
44
213
HATĠCE ÇAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,40449
ADAYLIĞI KABUL
45
51
SĠMGE BALLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,39987
ADAYLIĞI KABUL
46
91
PELDA PALA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,26693
ADAYLIĞI KABUL
47
194
CANER VAROL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,26053
ADAYLIĞI KABUL
48
111
AHMET ÖZAYDIN
LĠSE
78,17460
ADAYLIĞI KABUL
49
62
ELĠF ZEYBEK
LĠSE
78,07091
ADAYLIĞI KABUL
50
229
HĠDAYET AKIN
LĠSE
78,02287
ADAYLIĞI KABUL
51
131
AYġE DUMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,02237
ADAYLIĞI KABUL
52
8
FULYA KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,80365
ADAYLIĞI KABUL
53
99
SONGÜL ERKIġ
ADALET MESLEK EĞĠT
77,46858
ADAYLIĞI KABUL
54
121
CEMAL ERBAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,44832
ADAYLIĞI KABUL
55
160
NAGEHAN DUYGU GÜNGÖR
LĠSE
77,42103
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 2 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
56
136
SADIK ERHAN UYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,39038
ADAYLIĞI KABUL
57
283
GÖKÇE KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,35265
ADAYLIĞI KABUL
58
307
MEHMET YASĠN TAġKIN
LĠSE
77,16564
ADAYLIĞI KABUL
59
191
ÜMMÜHANĠ MUKU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,14349
ADAYLIĞI KABUL
60
72
TAYFUN GÜN
LĠSE
77,12518
ADAYLIĞI KABUL
61
118
MERVE SUBAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,09972
ADAYLIĞI KABUL
62
81
ESRA TIBIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,96091
ADAYLIĞI KABUL
63
103
FATMA BELGĠN DENĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,84868
ADAYLIĞI KABUL
64
234
MUSTAFA KÖK
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
76,77225
ADAYLIĞI KABUL
65
5
DENĠZ KARA
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
76,71893
ADAYLIĞI KABUL
66
58
BETÜL ENHOġ ERTUĞRAL
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
76,71714
ADAYLIĞI KABUL
67
173
GÜLSÜM ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,71447
ADAYLIĞI KABUL
68
71
MÜZEYYEN CURA
LĠSE
76,67506
ADAYLIĞI KABUL
69
9
ġERĠFE UYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,58599
ADAYLIĞI KABUL
70
60
ERHAN CAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,49677
ADAYLIĞI KABUL
71
126
SÜMEYRA DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,49216
ADAYLIĞI KABUL
72
44
ġENAY ERTAN
LĠSE
76,37667
ADAYLIĞI KABUL
73
161
GÖKHAN ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,34931
ADAYLIĞI KABUL
74
28
HÜSEYĠN BURAK KUġ
LĠSE
76,31851
ADAYLIĞI KABUL
75
46
KUBĠLAY ALAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,30744
ADAYLIĞI KABUL
76
13
ESRA EMĠNE BĠLBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,16939
ADAYLIĞI KABUL
77
288
AYġEGÜL ÖZKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,11465
ADAYLIĞI KABUL
78
321
ġÜKRÜ ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,04781
ADAYLIĞI KABUL
79
88
GÜLCAN KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,02143
ADAYLIĞI KABUL
80
95
SUZAN SARIYEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,93160
ADAYLIĞI KABUL
81
45
AHMET ERGĠN UYGUN
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILGIS
75,91570
ADAYLIĞI KABUL
82
297
HÜSEYĠN BADILLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,89811
ADAYLIĞI KABUL
83
182
HARUN GĠRGĠN
TEKNĠK LĠSE
75,82035
ADAYLIĞI KABUL
84
244
BĠLAL AYGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,78161
ADAYLIĞI KABUL
85
27
ZÜLFE SAĞLAM
ADALET MESLEK EĞĠT
75,72046
ADAYLIĞI KABUL
86
124
HAVVA TÜRKMEN
MESLEK LĠSESĠ
75,62564
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 3 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
87
157
AYSEL BALLI
ADALET MESLEK EĞĠT
75,60317
ADAYLIĞI KABUL
88
200
BEYZA BELKIS BAYKAL
ADALET MESLEK EĞĠT
75,59036
ADAYLIĞI KABUL
89
84
ġULE ÖZBEK
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
75,55305
ADAYLIĞI KABUL
90
210
SABĠHA ALACA
LĠSE
75,53208
ADAYLIĞI KABUL
91
39
RAHMAN BEDER
LĠSE
75,49414
ADAYLIĞI KABUL
92
301
EMĠN BAL
LĠSE
75,48403
ADAYLIĞI KABUL
93
143
MĠKAYĠL TUNA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,48267
ADAYLIĞI KABUL
94
198
OSMAN KOCACIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,48267
ADAYLIĞI KABUL
95
196
HARUN KESKĠN
LĠSE
75,41828
ADAYLIĞI KABUL
96
214
FATMA GÖZDE GÜRAY
LĠSE
75,38289
ADAYLIĞI KABUL
97
65
DĠLEK AKSU
ADALET MESLEK EĞĠT
75,31525
ADAYLIĞI KABUL
98
98
NURAY DĠLMEN
LĠSE
75,30197
ADAYLIĞI KABUL
99
90
ÖZLEM ARICAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,29783
ADAYLIĞI KABUL
100
130
SELVER DUMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,24464
ADAYLIĞI KABUL
101
159
DAMLA SAVUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,22425
ADAYLIĞI KABUL
102
135
EMĠNE GÖKTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,21616
ADAYLIĞI KABUL
103
250
EDA COġKUN
ADALET MESLEK EĞĠT
75,19155
ADAYLIĞI KABUL
104
268
ASLIHAN TÜMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,14605
ADAYLIĞI KABUL
105
83
HAVVA YETGĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,10164
ADAYLIĞI KABUL
106
302
ZÜHRE MINGIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,97852
ADAYLIĞI KABUL
107
326
DĠLEK YANIK
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
74,91749
ADAYLIĞI KABUL
108
22
RAMAZAN ĠSLĠKAYE
MESLEK LĠSESĠ
74,89989
ADAYLIĞI KABUL
109
139
AYġEN OKKA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,87509
ADAYLIĞI KABUL
110
86
ALPARSLAN MURAT METĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,84850
ADAYLIĞI KABUL
111
175
ENGĠN ERDOĞAN
LĠSE
74,84680
ADAYLIĞI KABUL
74,64955
ADAYLIĞI KABUL
74,53070
ADAYLIĞI KABUL
112
166
AHMET DOĞAN
113
70
HÜSEYĠN EMRE ġANLI
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
MESLEK LĠSESĠ
114
164
KADRĠYE KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,50533
ADAYLIĞI KABUL
115
137
FATMA ERGÜNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,48562
ADAYLIĞI KABUL
116
204
FATMA LAPAÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,40210
ADAYLIĞI KABUL
117
295
TUBA ASLAN
MESLEK LĠSESĠ
74,38151
ADAYLIĞI KABUL
118
105
SERPĠL ELĠTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,33704
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 4 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
119
74
MAHMUT BOLAT
ADALET MESLEK LISESI
74,31962
ADAYLIĞI KABUL
120
87
NURDAN ARSLANTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,30516
ADAYLIĞI KABUL
121
223
ALĠ HAYALOĞLU
MESLEK LĠSESĠ(4 YILL
74,28036
ADAYLIĞI KABUL
122
49
EMĠNE YILDIZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
74,24001
ADAYLIĞI KABUL
123
123
YASĠN BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,22116
ADAYLIĞI KABUL
124
317
MUSTAFA SARI
LĠSE
74,18680
ADAYLIĞI KABUL
125
119
EMĠNE KULAKSIZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
74,11310
ADAYLIĞI KABUL
126
133
MEHMET ALĠ DEMĠREL
ADALET MESLEK LISESI
74,10082
ADAYLIĞI KABUL
127
236
HATĠCE ÖCALAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,09830
ADAYLIĞI KABUL
128
100
CANSU AYGĠBĠ
74,07300
ADAYLIĞI KABUL
129
38
YASEMĠN ĠÇAL
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
74,05837
ADAYLIĞI KABUL
130
68
AYġE NAZLI
ADALET MESLEK EĞĠT
74,04734
ADAYLIĞI KABUL
131
89
ĠBRAHĠM BALTAER
LĠSE
73,98702
ADAYLIĞI KABUL
132
328
AHMET ÇAĞRI ÇAKI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,97555
ADAYLIĞI KABUL
133
97
AYġEGÜL ARSLAN
ADALET MESLEK EĞĠT
73,96915
ADAYLIĞI KABUL
134
43
SEDAT KARASAKAL
LĠSE
73,87829
ADAYLIĞI KABUL
135
203
SERTAN ALPER
LĠSE
73,83784
ADAYLIĞI KABUL
136
179
CAN ÖZGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,77045
ADAYLIĞI KABUL
137
55
MERVE CAN
73,76450
ADAYLIĞI KABUL
138
260
GAMZE YALDIZ
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69687
ADAYLIĞI KABUL
139
117
ÜMMÜ KESGĠN
LĠSE
73,68864
ADAYLIĞI KABUL
140
112
RAMAZAN KURT
LĠSE
73,66587
ADAYLIĞI KABUL
141
289
CĠHAN YEġĠLYURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,57354
ADAYLIĞI KABUL
142
120
SEMA GÜLER
ADALET MESLEK EĞĠT
73,55433
ADAYLIĞI KABUL
143
85
SĠBEL BUHARALI
LĠSE
73,53185
ADAYLIĞI KABUL
144
271
DERYA DENKLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,52164
ADAYLIĞI KABUL
145
147
SĠBEL TINGIR
LĠSE
73,49899
ADAYLIĞI KABUL
146
21
MUSA MERT ÇOLPAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,46911
ADAYLIĞI KABUL
147
253
MEHMET BULUT
LĠSE
73,45600
ADAYLIĞI KABUL
148
237
ERCAN ZANNĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,44713
ADAYLIĞI KABUL
149
141
MURAT ATEġ
LĠSE
73,44335
ADAYLIĞI KABUL
150
224
GÜLġAH ÇĠFÇĠ
LĠSE
73,41301
ADAYLIĞI KABUL
151
233
RÜVEYDA TURĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,33679
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 5 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
152
18
UĞUR KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,32821
ADAYLIĞI KABUL
153
327
GÜL AKSOYLU
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
73,31192
ADAYLIĞI KABUL
154
235
BURAK GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,29769
ADAYLIĞI KABUL
155
59
ZEYNEP KARAKOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,26962
ADAYLIĞI KABUL
156
73
EDA GÜL
LĠSE
73,24611
ADAYLIĞI KABUL
157
108
BURCU SAĞLAM
LĠSE
73,16519
ADAYLIĞI KABUL
73,16266
ADAYLIĞI KABUL
73,16266
ADAYLIĞI KABUL
158
145
AYġE ÇAKIR
159
188
BEYZA ÇAKIRER
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
LĠSE
160
245
AYġE ÖZNUR DAĞCI
LĠSE
73,09186
ADAYLIĞI KABUL
161
320
NUSRET DÖNMEZ
LĠSE
73,08427
ADAYLIĞI KABUL
162
150
GÜL KUġCUOĞLU
LĠSE
73,05899
ADAYLIĞI KABUL
163
19
ĠLKNUR DALAKLIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,02542
ADAYLIĞI KABUL
164
42
RAġĠT NĠZAM
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
73,02400
ADAYLIĞI KABUL
165
61
AYġE ĠZGĠ
ADALET MESLEK EĞĠT
72,99734
ADAYLIĞI KABUL
166
261
SEÇĠL ERTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,99235
ADAYLIĞI KABUL
167
201
TESLĠME SARIGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,94402
ADAYLIĞI KABUL
168
216
YUNUS TAġ
LĠSE
72,93255
ADAYLIĞI KABUL
169
189
BURCU GÜL BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,91594
ADAYLIĞI KABUL
170
256
ÇAĞLAR ÇAĞLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,91133
ADAYLIĞI KABUL
171
106
ZAFER AKKURT
MESLEK LĠSESĠ
72,86427
ADAYLIĞI KABUL
172
293
GÜLSÜM GÜRBÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,86401
ADAYLIĞI KABUL
173
142
REYHAN YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,83763
ADAYLIĞI KABUL
174
2
AYNUR TOP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82211
ADAYLIĞI KABUL
175
304
GÖKHAN KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82211
ADAYLIĞI KABUL
176
264
CEYDA SAVRAN
LĠSE
72,80612
ADAYLIĞI KABUL
177
249
CANAN TAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,75314
ADAYLIĞI KABUL
178
230
TEVFĠK DURAN
LĠSE
72,75301
ADAYLIĞI KABUL
179
134
MERVE KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,74532
ADAYLIĞI KABUL
180
116
HÜSEYĠN ÖZKULAK
LĠSE
72,71508
ADAYLIĞI KABUL
72,71002
ADAYLIĞI KABUL
72,69059
ADAYLIĞI KABUL
181
54
DEMET KARAHĠSAR
182
287
ERDEM KIZILKAYA
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
183
300
ERDĠNÇ AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,63585
ADAYLIĞI KABUL
184
278
ZAHĠDE AKER
LĠSE
72,62911
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 6 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
185
57
EġE GÜNEġ
LĠSE
72,61393
ADAYLIĞI KABUL
186
247
NURAY BAYRAKCI
LĠSE
72,60887
ADAYLIĞI KABUL
187
80
KÜRġAT BAYRAK
LĠSE
72,56841
ADAYLIĞI KABUL
188
156
SEMRA AġIK
LĠSE
72,56083
ADAYLIĞI KABUL
189
82
ARĠF KUGU
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
72,51855
ADAYLIĞI KABUL
190
231
MERVE UĞUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,50975
ADAYLIĞI KABUL
191
323
SELMA OĞUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,50535
ADAYLIĞI KABUL
192
299
SEDAT KARAN
MESLEK LĠSESĠ
72,47232
ADAYLIĞI KABUL
193
76
BĠLAL MELĠH UÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,46344
ADAYLIĞI KABUL
194
148
MUSTAFA TALHA TARHAN
MESLEK LĠSESĠ
72,43439
ADAYLIĞI KABUL
195
265
ġEYDA TAġDEMĠR
LĠSE
72,40405
ADAYLIĞI KABUL
196
180
EDA KIYICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,37139
ADAYLIĞI KABUL
197
53
SANĠYE YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,37114
ADAYLIĞI KABUL
198
78
ADEM CANKIROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,32127
ADAYLIĞI KABUL
199
140
ĠSMAĠL ATCI
LĠSE
72,28267
ADAYLIĞI KABUL
200
218
FATMA TAġAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,24449
ADAYLIĞI KABUL
201
125
HAVVA MACĠT
LĠSE
72,19757
ADAYLIĞI KABUL
202
232
GÜLAY ĠġLER
LĠSE
72,16888
ADAYLIĞI KABUL
203
240
YASĠN ÇOLAK
LĠSE
72,15876
ADAYLIĞI KABUL
204
168
RAHĠME YALVAÇ
LĠSE
72,14865
ADAYLIĞI KABUL
205
185
EMĠNE KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,14439
ADAYLIĞI KABUL
206
248
KÜBRA TUFAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,12910
ADAYLIĞI KABUL
207
309
HAMDĠ ġAHĠN
ADALET MESLEK LISESI
72,01209
ADAYLIĞI KABUL
208
202
BÜġRA ARSLAN
ADALET MESLEK LISESI
72,01209
ADAYLIĞI KABUL
209
199
YASĠN ÇĠFTÇĠ
ADALET MESLEK Y.O.
71,98786
ADAYLIĞI KABUL
210
306
YUSUF SAĠM ÜSTÜNER
LĠSE
71,95394
ADAYLIĞI KABUL
211
184
DERYA KAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,94002
ADAYLIĞI KABUL
212
197
CANAN KOZAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,92683
ADAYLIĞI KABUL
213
110
GÜL KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,92530
ADAYLIĞI KABUL
214
11
HASAN EMRE ÖZER
MESLEK LĠSESĠ
71,91853
ADAYLIĞI KABUL
215
298
SEDA BATUR
LĠSE
71,88819
ADAYLIĞI KABUL
216
144
BARIġ ÇELĠKTAġ
MESLEK LĠSESĠ
71,85531
ADAYLIĞI KABUL
217
226
KADĠR DEMĠRÖZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
71,83288
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 7 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
218
167
AYHAN YALVAÇ
LĠSE
71,80979
ADAYLIĞI KABUL
219
282
MUSA ġAHĠN
LĠSE
71,79968
ADAYLIĞI KABUL
220
48
BUSE SEDEF TAġCI
LĠSE
71,79210
ADAYLIĞI KABUL
221
181
DĠLEK ORAK ARLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,79032
ADAYLIĞI KABUL
222
64
AHMET KAPLAN
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
71,78916
ADAYLIĞI KABUL
223
37
ĠBRAHĠM KARADERE
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
71,77955
ADAYLIĞI KABUL
224
34
ġERĠFE YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,77923
ADAYLIĞI KABUL
225
63
MURAT ACAR
71,77440
ADAYLIĞI KABUL
226
208
HASAN HÜSEYĠN KARABAĞ
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
LĠSE
71,77187
ADAYLIĞI KABUL
227
14
FATMA ÇELĠK
TĠCARET LĠSESĠ
71,75417
ADAYLIĞI KABUL
228
251
ELĠF BĠÇER
LĠSE
71,73141
ADAYLIĞI KABUL
229
209
ZAFER YĠĞĠT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,71558
ADAYLIĞI KABUL
230
279
ÖMER BAġER
LĠSE
71,68589
ADAYLIĞI KABUL
231
176
HACI ĠLYAS AKÇAKOCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,66725
ADAYLIĞI KABUL
232
41
NURCAN ÜRÜN
LĠSE
71,65554
ADAYLIĞI KABUL
233
281
HASAN ERTUĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,61534
ADAYLIĞI KABUL
234
79
HATĠCE ÇETĠNBAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,59828
ADAYLIĞI KABUL
235
274
ALĠ KARADAĞ
LĠSE
71,57968
ADAYLIĞI KABUL
236
270
KEMAL MERT ANAKLIOĞLU
LĠSE
71,57210
ADAYLIĞI KABUL
237
114
FADĠME ÖZCAN
ADALET MESLEK EĞĠT
71,57162
ADAYLIĞI KABUL
238
329
AYġE ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,56797
ADAYLIĞI KABUL
239
266
GĠZEM NUR ÖZKUL
MESLEK LĠSESĠ
71,45578
ADAYLIĞI KABUL
240
15
HALĠL METĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,45112
ADAYLIĞI KABUL
241
308
EDA KAYABAġI
LĠSE
71,41532
ADAYLIĞI KABUL
242
93
FATMA TUNCER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,40967
ADAYLIĞI KABUL
243
16
SULTAN TÜRKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,39780
ADAYLIĞI KABUL
244
4
AHMET ARICI
LĠSE
71,39256
ADAYLIĞI KABUL
245
318
AHMET KARAKOÇ
LĠSE
71,37991
ADAYLIĞI KABUL
246
215
ESMA OKTAR
LĠSE
71,33187
ADAYLIĞI KABUL
247
151
FĠRDEVS KÜÇÜK YAZAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,32139
ADAYLIĞI KABUL
248
66
SĠNAN ALĠ KAYA
ADALET MESLEK Y.O.
71,31960
ADAYLIĞI KABUL
249
252
SEZER TEKANT
ADALET MESLEK Y.O.
71,29615
ADAYLIĞI KABUL
250
217
EYÜP ġAHĠNBAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,27589
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 8 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
251
294
YUSUF ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,26807
ADAYLIĞI KABUL
252
257
MESUT ÖZTÜRK
LĠSE
71,26612
ADAYLIĞI KABUL
253
171
GÜLġEN KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,24603
ADAYLIĞI KABUL
254
315
BÜġRA ERKOÇ
ADALET MESLEK LISESI
71,23578
ADAYLIĞI KABUL
255
243
ORHAN CEVĠZ
TĠCARET LĠSESĠ
71,22313
ADAYLIĞI KABUL
256
128
RABĠA UYAR
LĠSE
71,14728
ADAYLIĞI KABUL
257
32
MUSA YEL
LĠSE
71,13463
ADAYLIĞI KABUL
258
238
GÜLCAN BALOĞLU
LĠSE
71,13463
ADAYLIĞI KABUL
259
221
ĠLYAS KINACI
LĠSE
71,10681
ADAYLIĞI KABUL
260
127
BAHRĠYE ALTUNTAġ
71,08912
ADAYLIĞI KABUL
261
155
ALĠ RIZA KARAMAN
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,07090
ADAYLIĞI KABUL
262
263
ELĠF ÇĠÇEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,06759
ADAYLIĞI KABUL
263
56
ONUR YILMAZ
ADALET MESLEK EĞĠT
71,04413
ADAYLIĞI KABUL
264
272
MAHMUT KILIÇ
LĠSE
71,02842
ADAYLIĞI KABUL
265
10
ABDULKADĠR ALAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,00324
ADAYLIĞI KABUL
266
207
ġÖHRET ÖNKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,98157
ADAYLIĞI KABUL
267
316
HÜSEYĠN KOCAEMĠR
LĠSE
70,91968
ADAYLIĞI KABUL
268
291
MERVE FIRTINA
70,91716
ADAYLIĞI KABUL
269
101
ESMA SULTAN ADEMOĞLU
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,90570
ADAYLIĞI KABUL
270
192
EYUP DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,89697
ADAYLIĞI KABUL
271
165
EMĠNE ÖRMECĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,89235
ADAYLIĞI KABUL
272
174
DĠDEM ÜSTÜNTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,88453
ADAYLIĞI KABUL
273
312
ZEYNEP ERUYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,87634
ADAYLIĞI KABUL
274
242
AYġE TANTIġ DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,85524
ADAYLIĞI KABUL
275
77
YASEMĠN PORTAKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,84365
ADAYLIĞI KABUL
276
280
NADĠRE ERKAN
LĠSE
70,83876
ADAYLIĞI KABUL
277
1
GAMZE OKCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,81776
ADAYLIĞI KABUL
278
169
AYNUR BAKIR
LĠSE
70,81348
ADAYLIĞI KABUL
279
75
DURKADIN KORKUT ÖZKIR
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
70,80775
ADAYLIĞI KABUL
280
311
EZGĠ ALHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,79993
ADAYLIĞI KABUL
281
29
HARUN ġĠMġEK
ADALET MESLEK EĞĠT
70,78749
ADAYLIĞI KABUL
282
206
SERAP DĠNLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,77505
ADAYLIĞI KABUL
283
314
AYġEN ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,76403
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 9 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
284
255
DUYGU ULUS
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,76080
ADAYLIĞI KABUL
285
52
ÜMMÜHANĠ DALMIġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,75181
ADAYLIĞI KABUL
286
36
GÜLġEN GÜLER
70,75026
ADAYLIĞI KABUL
287
262
PINAR DEMĠRCĠ
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,74199
ADAYLIĞI KABUL
288
94
ÖZLEM YATGIN
LĠSE
70,62383
ADAYLIĞI KABUL
289
212
SÜMEYYE COġKUN
TĠCARET LĠSESĠ
70,61877
ADAYLIĞI KABUL
290
109
YAKUP KULAKSIZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
70,60123
ADAYLIĞI KABUL
291
285
MUSTAFA COġĞUN
LĠSE
70,59601
ADAYLIĞI KABUL
292
154
ESRA KOÇAK
ADALET MESLEK EĞĠT
70,58559
ADAYLIĞI KABUL
293
177
EMĠNE CĠHAN
LĠSE
70,57072
ADAYLIĞI KABUL
294
225
SAKĠNE KURU
ADALET MESLEK Y.O.
70,56214
ADAYLIĞI KABUL
295
170
AYġE KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,54329
ADAYLIĞI KABUL
296
313
FATĠH ELÇĠBOĞA
TĠCARET LĠSESĠ
70,54038
ADAYLIĞI KABUL
297
187
TUGAY ERDOĞAN
LĠSE
70,51762
ADAYLIĞI KABUL
298
178
FATMA GÜL GÜRTÜRK
LĠSE
70,51762
ADAYLIĞI KABUL
299
25
ĠSRAFĠL YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,51060
ADAYLIĞI KABUL
300
67
ADĠLE YALÇINKAYA
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGIS
70,50561
ADAYLIĞI KABUL
301
286
SERPĠL ALTINTOP
MESLEK LĠSESĠ
70,47969
ADAYLIĞI KABUL
302
104
YELĠZ ADIGÜZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,46830
ADAYLIĞI KABUL
303
92
MERVE BĠLGĠÇ
LĠSE
70,46452
ADAYLIĞI KABUL
304
115
HANDAN ERELĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,44626
ADAYLIĞI KABUL
305
284
SERDAR DUMAN
70,40889
ADAYLIĞI KABUL
306
107
TUĞBA AKDAĞLI
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,39792
ADAYLIĞI KABUL
307
153
MÜZEYYEN KARAYEL
LĠSE
70,32797
ADAYLIĞI KABUL
308
258
MUSTAFA ÇITAK
LĠSE
70,31279
ADAYLIĞI KABUL
309
193
GÜNEġ ÖZDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,28971
ADAYLIĞI KABUL
310
267
TUĞBA ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,27422
ADAYLIĞI KABUL
311
205
GÜLDANE ESENDERE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,27212
ADAYLIĞI KABUL
312
296
NAGĠHAN GÜNEġ
ADALET MESLEK EĞĠT
70,25538
ADAYLIĞI KABUL
313
325
ADEM ÖZTAġ
LĠSE
70,24705
ADAYLIĞI KABUL
314
50
CEREN BEYGA
TĠCARET LĠSESĠ
70,24705
ADAYLIĞI KABUL
315
305
CANER KARAGÜLLE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,23974
ADAYLIĞI KABUL
316
310
HATĠCE BESTE BAĞCI
LĠSE
70,22429
ADAYLIĞI KABUL
Sayfa 10 / 11
SIRA ADAY
NO
NO
ADI SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV
PUANI
SONUÇ
AYġE BAYIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,20988
ADAYLIĞI KABUL
GAMZE ALTINSOY
ADALET MESLEK EĞĠT
70,18962
ADAYLIĞI KABUL
7
SIDDIKA CENGĠZ
LĠSE
70,14337
ADAYLIĞI KABUL
320
31
ÇAĞLAR TOSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,11924
ADAYLIĞI KABUL
321
277
FATMA GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,07232
ADAYLIĞI KABUL
322
113
MURAT TAKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,06912
ADAYLIĞI KABUL
323
269
SEFA KARAKUġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,06756
ADAYLIĞI KABUL
324
35
KEMAL DEMĠR
70,06498
ADAYLIĞI KABUL
325
102
MELTEM AKALIN
70,05486
ADAYLIĞI KABUL
326
303
YÜCEL DURAL
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,04767
ADAYLIĞI KABUL
327
259
SERKAN OKAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,04537
ADAYLIĞI KABUL
328
195
FATMA ÖZTÜRK
ADALET MESLEK Y.O.
70,03002
ADAYLIĞI KABUL
329
17
MEHMET ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,02778
ADAYLIĞI KABUL
317
3
318
319
319
KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.13/02/2015
HAYATİ KARAASLAN
BAŞKAN 40189
HASAN DALAK
ÜYE 41151
ÜMİT AKBIYIK
ÜYE 109819
AÇIKLAMALAR
1-Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar en geç 20/02/2015 günü mesai bitimine kadar sınav giriĢ belgelerini
almaları gerekmektedir.
2-BaĢvuru esnasında sınav giriĢ belgesi için dosya içerisine fotoğraf eklemeyen adayların sınav giriĢ belgelerini almak
için 1 adet fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (sınav giriĢ belgesine yapıĢtırılacak)
Not: Manavgat Adliyesi sözleĢmeli zabıt katipliği sınavına baĢvuru yapan Gülay YANARDAĞ'ın
KPSS puanının yetersiz olması nedeniyle baĢvuru talebi reddedilmiştir.
Sayfa 11 / 11
Download

Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu