TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU DELEGE LİSTESİ
KURUM / KURULUŞ / KİŞİ
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MERKEZ DANIŞMA KURULU
SIRA NO
MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
ÜNVANI
GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠL MÜDÜRÜ
BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ
BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ
BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ
MĠLLĠ SAVUNMA BAK. TEM.
OLĠMPĠYAT KOM. TEMSĠLCĠSĠ
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI TEM.
TSYD TEMSĠLCĠSĠ
TASKK TEMSĠLCĠSĠ
ÜNĠVERSĠTELER TEMSĠLCĠSĠ
SAĞLIK BAK. TEMSĠLCĠSĠ
İLİ
ADI
ANKARA
YUNUS
ANKARA
NURĠ
ANKARA
MEHMET ALĠ
ANKARA
MEHMET
ANKARA
ATĠLLA
ANKARA
AHMET
ĠSTANBUL TAMER
ĠZMĠR
SABRĠ
BURSA
ÖMER
ADANA
FAZLI BAYRAM
MALATYA M. SADĠ
VAN
AHMET
ÇANAKKALE DOĞAN
GAZĠANTEP M. NURĠ
MERSĠN
EMRULLAH
ĠSTANBUL ORHAN
ANKARA
METĠN
ĠZMĠR
KEMAL
ANKARA
Hv. Öğ. Alb. MURAT YÜCEL
ĠSTANBUL SEZAĠ
ANKARA
ALĠ
ANKARA
UĞUR
ANKARA
ADNAN
ANKARA
PROF. DR. EYÜP G.
ANKARA
AHMET REġAT
ĠSTANBUL NĠHAT
ĠSTANBUL BĠLAL
SOYADI
AKGÜL
DEMĠRCĠ
BABACAN
KOCATEPE
FERAH
SAĞLAM
TAġPINAR
SADIKLAR
GÜMÜġ
HADĠ
FINDIKLI
SANCAR
ANġĠN
ÖCAL
TAġKIN
AYHAN
SERTOĞLU
ZORLU
YILMAZ
BAĞBAġI
FĠDAN
TENEKECĠOĞLU
ERSAN
ĠSPĠR
DOĞUSAN
USTA
PORSUN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ANKARA
ADANA
HÜSEYĠN
ALĠ
AR
GÜLLERĠ
LEN SUTOPU TEK.KOM.BġK
ĠSTANBUL
HALUK
TOYGARLI
BAġKAN
ĠSTANBUL
ANKARA
ANKARA
ADANA
ĠSTANBUL
ANTALYA
ANKARA
BURSA
ANTALYA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
VEDAT
DEVRĠM
GÜRAY
AYTAÇ
ĠBRAHĠM
BEHÇET
TUNCAY
ALĠ
BÜLENT
NUSRET
ALĠ ÖZDEN
YAMAN
TAYLAN
KEMAL
TURGUT
ONUR
AKGÜN
SARIOĞLU
SOYSAL
PEKKOÇAK
SULU
KURTĠÇ
ġENYÜZ
PALALI
GÜNDÜZ
ELGĠN
UÇANSU
TUNÇ
BÜKER
BARANSEL
EBREM
GÜRSOY
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KON.
ULUSLAR ARASI ÜYELER
ASALETEN FEDERASYON BŞK
TSYD.
MİLLİ TAKIM TEKNİK
DİREKTÖR VE
ANTRENÖRLERİ
ULUSLAR ARASI HAKEMLER
EN FAZLA MİLLİ OLMUŞ
SPORCULAR
KULÜP TEMSİLCİSİ
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
KULÜBÜN ADI
İLİ
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ADI
İBRAHİM
LEVENT
ÖZHAN
CAHİT
ANIL
ONUR
MEHMET
SOYADI
ÇAĞLAR
ÇİNER
VARİNLİ
SILAY
KARACA
GÜLSOY
DENLİ
KULÜP TEMSİLCİLERİ
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
GALATASARAY
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ADALAR SU SPORLARI
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
BAHADIR
TEOMAN
FERDA
EMRE
SERVET CAN
ALĠ FUAT
KEMAL
YUSUF NUSRET
YAKOV
AZĠZ
HAKAN
ONUR
MEHMET ENVER
KAMER
EMĠN BÜLENT
ĠSMAĠL CENGĠZ
EKREM
ŞEHABETTİN
AYŞEGÜL
TANJU
AHMET METE
BEGÜM
EMİR
AYDIN
OSMAN
SELAHATTĠN
M. FAHRĠ
ĠRFAN
OĞUZ
KOÇTÜRK
GÜLSOY
KÖLEMENOĞLU
DANİŞMENT
DEMİREL
TOLGA
EYÜBOĞLU
ELGĠN
TAYLAN
AKTEL
TULGA
AKIN
ALTIN
ÖZÇUBUKCUYAN
TOLGA
HOROZAL
AY
ERDEN
BAKLACI
ÜZÜMCÜ
ÖZIŞIK
KAZAK
OZAN
BECAN
PEHLİVAN
SÖNMEZ
REFĠĞ
SEVĠN
KUMBARACI
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
HEYBELĠADA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
HEYBELĠADA
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
ĠSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KULÜP TEMSİLCİLERİ
84.
85.
86.
87.
88.
SABİT CANER
CAN
ORHAN
MURAT
EGE
NİLGÜN
HALİL
FİLİZ ENGİN
İBRAHİM
Prof. Dr. T. FARUK
Prof Dr. REHA
Doç Dr. H. ÇAĞATAY
ĠLHAMĠ
NEJAT
HARUN
LEVENT
AYTEK
M. CAN
HASAN
YAVUZ
ERDEN
HÜSEYİN
SOYKAN
EZGİ
AKSÜT
PEKER
ERGÜNEŞ
AKSÜT
AKSÜT
MARULYALI
DURAL
TANKA
TANKA
BOZOĞLU
ALPAR
KESKĠNOK
DEMĠRÖZ
KOCABAY
TANIK
KALKAVAN
TÜRKAY
ÇELĠK
EGELİ
ERKİLET
KARAESMEN
EGELİ
ÜSTÜNKAR
KARAESMEN
138.
139.
140.
141.
142.
143.
KULÜP TEMSİLCİLERİ
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
EGE SU SPORLARI
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
DENĠZGÜCÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
MUSTAFA SAVAŞ
MERT
ELİF DENİZ
FİKRİYE DİLAN
MUSTAFA ÇAĞLAR
Öğ. Kd. Alb. ÖNDER
Öğ. Alb. FAHRĠ
Öğ. Kd. Yzb. MURAT
Öğ. Kd. Yzb. ANER
Öğ. Kd. Yzb. MURAT
Öğ. Yzb. FARUK
ERSOY
DOĞAN
ÜLKER
SAATOĞLU
DEMİRDÖKEN
ATAHAN
ÖZBEY
YAVUZCAN
SARIOĞLU
ANILIR
SARIBAYIR
SÜHA
SÜREYYA
ALPER TUNGA
SİNAN
ALP
ONUR
ATIF
ALİCAN
OZAN
TOLGA
KUTAY
BALIN
EYÜPOĞULLARI
ŞALT
CANER
AKKUŞ
ATAR
TANYERİ
KİREMİTÇİLER
OĞUZCAN
ACARLI
DUMAN
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
KINALIADA SU SPORLARI
IŞIKKENT
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
İZMİR
MURAT
BURAG
BARET
HÜSÜNÜ
BOĞOS
KEMAL
MERĠÇ
SĠRUNYAN
AVEDĠKOĞLU
PEKER
MOMONSYAN
BOYALI
KULÜP TEMSİLCİLERİ
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
IŞIKKENT
BURSA BELEDĠYESĠ
BURSA BELEDĠYESĠ
BURSA BELEDĠYESĠ
BURSA BELEDĠYESĠ
ADANA ÇINARLI
ADANA ÇINARLI
ADANA ÇINARLI
ADANA ÇINARLI
GAZĠANTEP GENÇLĠK VE SPOR
GAZĠANTEP GENÇLĠK VE SPOR
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS
GAZĠANTEP DOLPHĠN
GAZĠANTEP DOLPHĠN
GAZĠANTEP DOLPHĠN
GAZĠANTEP DOLPHĠN
ADANA KURTULUŞ
ADANA KURTULUŞ
ANTAKYA YÜZME SUALTI
ANTAKYA YÜZME SUALTI
ANTAKYA YÜZME SUALTI
ANTAKYA YÜZME SUALTI
ADANA AYAS
ADANA AYAS
ADANA AYAS
ADANA AYAS
ADANA YÜZME ĠHTĠSAS
ADANA YÜZME ĠHTĠSAS
ADANA YÜZME ĠHTĠSAS
İZMİR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
GAZĠANTEP
GAZĠANTEP
HATAY
HATAY
GAZĠANTEP
GAZĠANTEP
GAZĠANTEP
GAZĠANTEP
ADANA
ADANA
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
HAKAN
GÖKHAN
BÜLENT
NUSRET
ġADĠ
ZAFER
HATİCE SERAP
SAMİ
AYŞEGÜL
AYHAN
CEVDET
ÖKKEŞ TÜRKMEN
MEHMET
SERKAN
TANER GANĠ
SELĠM
ÇAĞDAġ
ADNAN
ERKAN
MURAT
ABDULLAH
YUSUF
ERGÜN
KASIM
AKIN
SALİH
CENGİZ
ġAHĠN
GÖKMEN TAN
FĠKRET
ERİŞ
BORA
ERDEM
AYDIN
MERĠÇ
ÇAKIRGİL
ÇAKIRGİL
AKGÖZ
AKGÖZ
ALKAN
DOĞAN
ÇİÇEK
AKTEPE
ARI
TAN
YELDAN
ÇILDIR
SANRI
TOKYÜREKLİ
ġAYDAK
AKÇAY
KOġUCU
DOĞAN
YILDIZER
VURAL
ÇOLAK
BAYLAN
CĠĞER
CĠĞER
EKĠCĠ
ADANA YÜZME ĠHTĠSAS
İSTANBUL MODA SPOR
İSTANBUL MODA SPOR
ANTALYA KONYAALTI
ANTALYA KONYAALTI
VAN URARTU
VAN URARTU
BURSA TOFAġ
BURSA TOFAġ
ADANA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANTALYA
ANTALYA
VAN
VAN
BURSA
BURSA
BĠROL
ESAT
MURAT GUCİ
CENK
ALP
FİLİZ
M. ERHAN
AHMET
ZĠYA
UÇAR
POLAT
GEÇGİL
UYSAL
ÖZEL
GEÇMEZ
KANIŞLI
ĠZMĠRLĠ
BORA
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ
HATAY YÜZME ĠHTĠSAS
HATAY YÜZME ĠHTĠSAS
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
HATAY TEDAġ
HATAY TEDAġ
HATAY REYHANLI
HATAY REYHANLI
BURSA ULUDAĞ SU SPORLARI
BURSA ULUDAĞ SU SPORLARI
BURSA
BURSA
HATAY
HATAY
İZMİR
İZMİR
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
BURSA
BURSA
HALUK
CEMAİL
MEHMET
ĠSMAĠL HAKKI
BEYAZIT
FATİH
NACĠ
MEHMET
MUSTAFA HAKAN
ABDULLAH
OGÜN
RAHġAN
ÇARUK
ENGİN
ÜYÜDÜCÜ
AĞALAR
TOPÇUOĞLU
PEHLİVANOĞLU
JÖNTÜRK
MISTIKOĞLU
YILDIRIM
DÖNER
YAVUZER
YAVUZER
KULÜP TEMSİLCİLERİ
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Download

Delege Listesi - Spor Genel Müdürlüğü