2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde Öğrenci Aktarımı Yapılan Programlardaki
Öğrencilerin Yeni Öğrenci Numaraları
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Adı
BANU CEREN
DAMLA
DĠLEK
DUYGU
KASIM
KÜBRA
NAZMĠYE
OĞUZ
OSMAN ERAY
ÖMER
SÜLEYMAN
TACETTĠN
UĞUR
Soyadı
ERGÜN
ÖNAL
DEMĠR
MAHSENOĞLU
KUZULUK
AÇIKGÖZ
GÜLPINAR
KARADAġ
ÇOBAN
KILINÇ
TURP
KIRAÇ
KABAKULAK
Fakülte
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bölüm
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Ağırlama Hizmeteleri
Öğrenci No
137154015
137154022
137154025
137154037
137154007
137154038
137154044
137154010
137154012
137154014
137154020
137154019
137154009
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Adı
ABDULKADĠR
ADEVĠYE
AHMET FATĠH
ANIL BURAK
ARZU
ASLIHAN
AYġEGÜL
BEKĠR
BURAK
BÜġRA
BÜġRA
CAVĠDAN
ÇĠĞDEM
DURAN
EBRU
ECEM
EDA
EDA
ELĠF
ELĠF GÜL
ESEN
ESRA
FAĠK
FAĠK
FAĠK MEHMET
FATMA
FATMA
FATMA
FATMA
FATMA AYLĠN
FIRAT
GĠZEM
GĠZEM
GÖKMEN
HAKAN
HAKAN
HASAN
HASĠBE
HATĠCE SĠNEM
HAVVA
ĠFTAR YÜCEL
ĠSMAĠL
KAROLĠN
KÜBRA
LALE
MEHMET
MEHMET ALĠ
Soyadı
Fakülte
BOYACI
ARIKAN
BĠRYOL
ZAHAL
BAġAK
ATASEVER
KÖR
ĠDĠZ
ġEFKAT
ASLAN
ERÇĠN
TERTEMĠZ
TEL
ÇELEBĠ
ĠÇER
ANILAN
YAHġĠ
BAYSAL
ġANLI
YILDIRIM
SÖZER
DOĞRU
OĞUZ
ÇAKICI
DATLI
SÖNMEZ
KÖROĞLU
ALKAN
BĠNKAYA
OLCAY
ÇAKMAK
GÖÇER
KÖSEOĞLU
GÜNGÖR
SAHĠLLĠ
MENGÜLLÜOĞLU
BATMAZ
SARI
ATEġ
SARI
KAġUT
ġAKIR
KARTUN
ERTÜRK
ÇĠÇEK
ġĠġKĠN
ERTÜRK
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bölüm
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Öğrenci No
137114093
137114078
137114027
137114057
137114033
137114025
137114077
137114094
137114041
137114042
137114076
137114026
137114020
137114092
137114047
137114071
137114010
137114075
137114009
137114072
137114061
137114038
137114022
137114044
137114090
137114013
137114023
137114062
137114097
137114081
137114018
137114032
137114083
137114019
137114053
137114095
137114064
137114089
137114051
137114086
137114060
137114059
137114004
137114082
137114054
137114066
137114099
MELĠKE
MELĠS
MELĠSA
MELTEM
MERAL
MERVE
MEVLÜDE
MURAT
MUSTAFA
MUSTAFA
MUSTAFA
MÜNEVVER
NAGEHAN
OĞUZ
ONUR
ÖZGÜR DENĠZ
PELĠN
RAHĠME ĠREM
RAVġAN
SAADET
SANĠYE
SEDA
SEDA
SEDA
SEDA
SELĠM
SERBAY
SERKAN
SEVĠM
SEVSEM
SIDIKA
SÜLEYMAN
TANSU
TĠMUR ġERĠF
TUĞÇE
TUĞÇE
TÜNAY
UFUK
UMUT
YUSUF EMĠR
ZEKĠYE
89 ZELĠHA
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ġENER
DÖNMEZ
YILMAZ
TURAN
GEZGĠNCĠ
KAHRAMAN
KALAY
EKMĠġ
ERGEN
YÜCE
KEREMOĞLU
PALALI
TAġ
SUMMAKOĞLU
GENÇ
AĞBABA
DAĞ
KOCA
ULAġ
ÖLKER
KARAKAġ
ġENGÜL
ÖZKAT
KARABEYOĞLU
SÖNMEZ
ÖZDEMĠR
HAMARAT
SÜRMELĠ
ġEKERLĠSOY
KÖSE
YÜCEL
BAHÇECĠ
YILMAZ
ġAġMAZ
ÖZHAN
TUNÇ
SELÇUK
TĠRENG
YILMAZ
USTAOĞLU
AYRANCĠ
ġAHĠN
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
137114073
137114105
137114050
137114036
137114021
137114100
137114003
137114001
137114014
137114017
137114046
137114035
137114056
137114005
137114034
137114069
137114074
137114065
137114031
137114096
137114104
137114007
137114016
137114067
137114080
137114063
137114085
137114091
137114048
137114012
137114024
137114098
137114055
137114102
137114002
137114070
137114103
137114028
137114087
137114101
137114079
137114058
Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Sayahat Hizmetleri Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Adı
AHMET
AHMET
AHMET
AHMET ANIL
ALĠ OSMAN
ALĠ RIZA
ARZU
ATILGAN
BAKĠ
BESTENUR
BĠLAL
CANAN
CUMA
CUMALĠ SONER
ÇAĞDAġ
DERVĠġ
EDA DUYGU
ERHAN
ERSĠN
FATIMA NUR
FATĠH
GAMZE
GAMZE
GAMZE
GĠZEM
GĠZEM
GONCA
Soyadı
TURAN
DOĞAY
GÜMÜġ
AKPINAR
KILIÇ
ÜNAL
GÖZEL
SAĞLAM
GENÇ
KAN
YETĠM
ÖZERVARLI
SEYYAR
DERE
ĞARĠP
ĠNAN
ġEN
ERBEK
BALANAN
TOĞLUKTEMUR
CEDĠR
MERCANOĞLU
SATIR
ERKAN
BĠLĠNĠR
GÜRHAN
YĠĞĠT
Fakülte
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bölüm
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Öğrenci No
137144065
137144100
137144106
137144042
137144097
137144107
137144086
137144081
137144052
137144074
137144090
137144108
137144039
137144048
137144091
137144006
137144038
137144061
137144095
137144072
137144055
137144058
137144101
137144103
137144027
137144036
137144047
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
GÜL
GÜLAY
GÜLBAHAR
GÜLDEMET
GÜNEġ
HAKAN
HAKĠME
HALĠL
HÜSEYĠN
ĠBRAHĠM
KADĠRCAN
KATARĠNA
KEMAL
KENAN
KORAY BĠLGEN
KÜBRA
MARUF
MEHMET
MEHMET
MEHMET
MERVE
MUHĠTTĠN
MUSTAFA CAN
OKAN
OYA
OZAN
OZAN
ÖMER
ÖZE
ÖZGÜR
RABĠA HATUN
RATĠP
SALAHADDĠN
SEDA
SELAMĠ
SOTĠRĠ
TANER
TOLGA
UĞUR
YESENYA
YUSUF
YUSUF
SOYYĠGĠT
MANSUROĞLU
DURSUN
DOKSÖZ
CANIMOĞLU
YALDIZ
ERYILDIRIM
KÖSE
BATMAZ
ġEREKĠOĞLU
ALTUN
YALAZA
CENGĠZ
YAMAN
ÜÇYILDIZ
KARTA
AKGÖL
ALKAN
TOPAL
YENĠÇERĠ
ÖZER
CANTÜRK
KARASALĠH
KÖSE
DAL
ÇĠÇEK
YILDIZ
SÖNMEZ
YILMAZ
AKBABA
TOĞLUKTEMUR
ĠġLEK
KAPTAN
SABAHOĞLU
ÖLÇEK
AVCI
ÖZCAN
YILDIRIR
ÇOġKUN
ANGALĠNA
CENGĠZ
DURAL
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
137144102
137144098
137144099
137144045
137144049
137144033
137144013
137144053
137144051
137144092
137144068
137144077
137144035
137144028
137144050
137144031
137144083
137144020
137144080
137144105
137144069
137144073
137144057
137144054
137144104
137144011
137144066
137144109
137144040
137144067
137144084
137144030
137144029
137144032
137144041
137144087
137144056
137144003
137144018
137144063
137144034
137144096
Belen Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Adı
ABDULSAMET
AKIN
ALĠ
ALĠ
ALĠYE
ARZU
AYġE
BAHAR
BĠRSEN
BURCU
BURCU
BURCU
BÜġRA HAZAN
CANSU
CANSU
CANSU
CENNET
CEYDA
CEYLAN
DENĠZ
DĠLAY
DĠLEK ZEYNEP
ELĠF EMEL
ELĠF SEDA
EMĠNE
EMRE
EYLEM
Soyadı
ÇIĞIR
TEKEREK
AKMAN
TOSUN
OKTAY
ZONT
ANDI
ÖZTEMÜR
KÖR
TURAN
GÜN
YIKAR
YAġAR
ÇULDAN
TOK
ÇELLĠK
YILDIRIM
KESĠK
DEVRĠM
ATAOĞLU
VURAL
VERĠRALMAZ
SOY
YILMAZ
ÜNAL
TOKTAY
ÇILĞIN
Fakülte
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Bölüm
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Öğrenci No
147362077
147362056
147362059
147362065
147362052
147362057
147362070
147362092
147362085
147362055
147362106
147362124
147362111
147362079
147362088
147362099
147362125
147362115
147362121
147362087
147362068
147362090
147362046
147362083
147362120
147362103
147362107
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
FADĠLE
FATĠH
FATMA
FATMA
FELEMEZ SAVAġ
FERĠZE
FĠLĠZ
GAMZE
GAMZE
GĠZEM
GĠZEM
GONCA
GONCA
GÖKBEN
GÖZDE
GÜLġAH
HALĠL ĠBRAHĠM
HAMDĠYE
HASAN BURAK
HÜMEYRA
HÜSEYĠN
ĠPEK
ĠPEK
KADER
MEDĠNE BÜġRA
MEHMET
MEHMET
MEHMET
MEHMET
MERVE
MUALLA
MUSA SERDAR
NESRĠN
NEVĠDE TUĞÇE
ONUR
OSMAN
OSMAN
ÖZGE
SELEN
SEREN
SEVGĠ
SEVĠM
SĠBEL
SĠNEM
SONER
SÜREYYA
SÜREYYA
ġÜKRAN
TAMER
ÜLKÜ
YASEMĠN
YASEMĠN
YUSUF
ZEYNEP
DOĞRU
BAKIR
AYÇĠÇEK
ARSLANOĞLU
ÖZER
PEKMEZ
ÇELĠK
TÜRKKAN
SERT
DOĞAN
SARAÇ
BÖNCEOĞLU
BÖNCEOĞLU
KÖKLÜ
KÖSEOĞLU
TÜRK
BEKLER
BAKIR
KANDEMĠR
ORDU
YILDIZ
ÖZTÜRK
SÖYLEMEZ
SARIBAġ
ĠYĠ
KAHRAMAN
TABĠL
GÜL
KURT
AKYÜZ
MENENDĠZ
DĠNGĠL
DOĞRUSÖZ
KURAL
ERTĠT
ÇÖMEZ
COġKUN
ÇELĠK
REYHAN
TAKAK
EROL
ALBAYTAK
DOĞRU
FĠKĠR
YILDIRIM
SARPKAYA
UÇAR
TĠMURKAZZIK
COġKUNER
TEKĠN
KĠRġEN
SAYIN
ÖLKER
URHAN
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
147362112
147362086
147362069
147362101
147362071
147362104
147362054
147362051
147362078
147362100
147362116
127362042
147362073
147362053
147362119
147362067
147362095
147362117
147362060
147362094
147362093
147362047
147362081
147362061
147362118
147362050
147362062
147362063
147362082
147362074
147362066
147362058
147362072
147362108
147362109
147362064
147362096
147362110
147362076
147362089
147362113
147362114
147362102
147362091
147362097
147362049
147362122
147362075
147362105
147362098
147362048
147362080
147362084
147362123
Belen Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü (İÖ)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı
AFĠYET SEYLAN
ALĠ
ALĠ
ALĠ
AYġE GÜLBEN
BETÜL
CANAN CANSU
CEMĠL
CENNET
ÇĠĞDEM
DEMET BÜġRA
DEVRAN
DOĞAN
EBRU
EMRE
Soyadı
BALIKÇI
KARAKÖSE
DEMĠR
UZUNKAYA
BAHTĠYAR
YUMUġAK
KIZIL
BARĠġ
KOÇ
CAYMAZ
URAN
KURNAZ
ARTIK
BĠLEN
KAYA
Fakülte
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Bölüm
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Öğrenci No
147372047
147372079
147372080
147372097
147372059
147372090
147372071
147372099
147372065
147372076
147372053
147372093
147372106
147372069
147372066
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ERCAN ERGÜL
ERGÜN
ERKAN
EYYUP
FĠLĠZ
GAMZE
GĠZEM
GÖKÇE
GÜLSENEM
HASAN
HATĠCE
ĠLKNUR
ĠPEK
ĠSMAĠL
JÜLĠDE FERDAN
KÜBRA
LEVENT
MEHMET
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MELĠS
MELTEM
MERVE
MERVE
METĠN
METĠN
MUHAMMED
MUSA
MUSTAFA
MUSTAFA BATUHAN
NEZĠHA
NUR
ÖMER
RANA
RIDVAN
SELAMĠ
SELĠN
SELVER
SEYĠTHAN
SĠBEL
TUĞBA
UĞUR
UĞUR
YAHYA
YAREN
YASEMĠN
YUNUS EMRE
YUSUF
ZEHRA
ZELĠHA NUR
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
Ġskenderun MYO
BOZKURT
SEVĠNCEK
ġĠMDĠ
YETER
POLAT
DEMĠRDAġ
PALTA
YAKICI
YILDIRIM
YOĞUN
ġĠMġEK
YILMAZ
KOKU
KAYA
HAKBĠLĠR
OZAN
HAMDUġ
MARAġLI
KULE
ALAÇAY
ÇELĠKTÜRK
ORHAN
YAZANOĞLU
HÜMAZ
KAYA
TANER
KURġUN
SALIK
KAHRAMAN
KARADAġ
KOCAOĞLAN
DAĞLIOĞLU
ERSOY
ASLAN
DAĞ
ÖNLÜ
GÜLAĞIZ
BAKIR
SERT
EKĠCĠ
ARICI
GÖKBULUT
DEVREN
BAYSAL
ÖNEN
KALTAKKIRAN
YILDIZ
BULUT
KARADAĞ
ĠNCE
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
147372109
147372058
147372062
147372098
147372075
147372086
147372107
147372101
147372105
147372049
147372094
147372084
147372055
147372081
147372064
147372089
147372077
147372102
147372061
147372085
147372074
147372054
147372052
147372073
147372104
147372108
147372091
147372100
147372082
147372088
147372087
147372078
147372046
147372110
147372092
147372103
147372048
147372070
147372083
147372056
147372050
147372063
147372067
147372096
147372057
147372068
147372095
147372051
147372072
147372060
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü (İÖ)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Adı
AYLĠN
AYNUR
HATĠCE
HELĠN
LALE
MEHMET ALĠ
MELEK GĠZEM
MUHAMMET MUSTAFA
NAKĠ
ÖMER
ÖZGÜR
SONGÜL
Soyadı
PEKTAġ
KOLUMAN
BAL
ASLAN
KARAARSLAN
ġAKER
GÖK
AYDIN
KÖMÜRCÜ
FIRAT
KARAAĞAÇ
DĠYAPOĞULLARI
Fakülte
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Öğrenci No
131302025
131302023
131302027
131302028
131302022
131302020
131302021
131302017
131302019
131302024
131302016
131302018
Samandağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Sıra
1
2
3
Adı
ARMAĞAN NEġE
BUKET
ÇĠDEM
Soyadı
SÜRMELĠ
ÖZKARA
AKSAÇ
Fakülte
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Bölüm
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Öğrenci Numarası
117502050
127502061
127502072
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
DĠLBER
EDA
FATMA
FATMA
FERHAT DENĠZ
GAMZE
GAMZE
HASAN
HATĠCE
HÜLYA
ĠBRAHĠM
KADĠR
MALĠK
MEHMET ALĠ
MELTEM
MELTEM
MERT DENĠZ
MERVE
MERVE
NASREDDĠN
NECLA
NECMĠYE
NEDĠME BURCU
NĠL
ONUR
ORHAN
ÖMER
PERĠZADE
RABĠA
SEDA
SEREN
SEVCAN
ġĠRĠN
YAPRAK
YUSUF
ÇATALKAYA
KAVAK
UTANÇ
GAZPAK
BORAZAN
SERT
AKSOY
YABANCI
KAVUN
DOĞRU
SAĞIROĞLU
CÖMERT
KAZAN
GÜLER
DAĞ
KARACA
SARAÇOĞLU
BAĞCI
ÇELĠKKOL
KABAK
KÖSEOĞLU
AġKAR
ÇEKMEN
DOĞRU
BAYRAKTAR
DURUR
BUDANUR
ELVERĠR
KIZILDAĞ
ÖRDEK
ANLAR
SERT
KÖSE
SÜNER
HOROZ
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
107502050
127502069
127502065
127502075
107502053
127502060
127502073
117502046
127502059
117502052
127502078
127502077
097502048
127502066
097502049
117502048
127502074
107502052
127502064
117502051
127502063
107502049
127502058
107502048
127502068
107502051
127502062
117502049
127502076
127502071
127502070
117502047
127502067
117502045
107502054
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adı
ABDULHAY
ABDULLAH
ABDULLAH FERHAT
ABDULVAHĠT
ALĠ
ALĠ
ALĠ
ALĠ
ALĠHAN
ALĠM
ALPER
BEDĠRHAN
BURCU
CEM
CEMĠL
CEMĠLCAN
DENĠZ
DERVĠġ EMRE
DÖNMEZ
ECEM
EMRULLAH
ERDĠ
ESAT
ESER
FATMANUR
FERHAT
GÖKHAN
GÖRKEM
GÜLÇĠN
HACER
HAKAN
HANĠFĠ
HASAN
HÜSEYĠN
Soyadı
GEZER
ġENDUL
YILMAZ
CANBULAT
DEMĠRĠ
KABABIYIK
DEMĠRTAġ
GÜLER
FĠLAZĠOĞLU
ESEN
YEġĠL
KEKLĠK
KILINÇ
KÖSE
DOĞRU
ÇELĠK
KARAALĠ
UÇAK
KORKMAZ
YÖNDEMOĞLU
BOZKURT
BAHADIR
AKYILDIZ
HARMAN
ÇAKIR
AVCI
SARI
ERSAN
ÜRKÜTEN
ġANLI
CAVLAK
TOYSAL
ġANVERDĠ
GÜDER
Fakülte
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bölüm
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Öğrenci Numarası
137117118
137117098
137117128
137117099
137117105
137117112
137117113
137117117
137117101
107117050
127117068
137117100
117117044
137117121
127117060
137117125
137117130
137117119
137117129
097117048
137117120
127117072
127117069
137117115
137117096
137117111
127117057
127117050
137117116
127117059
127117062
137117103
097117046
127117073
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
HÜSEYĠN
KÜBRA
MAHMUT
MAHMUT ALĠ
MEHMET ALKAN
MEHMET EMĠN
MEHMET RESUL
MELTEM
MEMET
MUHAMMED
MUSTAFA
NALAN
NEVĠN
OLCAY
ONUR
OSMAN
OZAN
RAMAZAN
RECEP
SAMET
SEÇĠL
SEDAT
SELAHATTĠN
SERGEN
SERKAN
SEVGĠ
SÜLEYMAN
SÜLEYMAN
TUĞÇE
UMUT
UMUT
YAKUP
YEġĠM
YUSUF
YUSUF
ZEYNEP
DOĞAN
ARSLAN
TOPÇU
GÜLER
AKBAġ
KÖSE
TALAYHAN
ALKIġ
ERGEN
ġANCI
POLAT
AKTÜRK
ESKĠKAYA
SANIGÖK
ĠNEL
ATCI
YENĠOCAK
ORHAN
ÖZCAN
KOÇAK
ASLAN
ÇĠÇEK
YAMAN
SAKAR
BEKTAġ
TÜRKEL
KURT
KARATAġ
EREN
DAĞ
OFLAZOGLU
DEMĠR
MUCUK
TEKER
EKRAM
POLAT
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
137117104
127117049
127117051
127117066
107117048
127117052
097117047
137117110
137117102
127117056
127117067
127117061
127117065
127117071
127117055
127117053
137117114
117117045
127117058
137117126
107117047
137117108
137117106
107117049
137117127
137117109
127117054
137117107
127117063
137117123
137117124
127117064
127117070
097117049
137117122
137117097
Samandağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bölümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Adı
ADEM
ANIL
AZĠZ
EMRAH
EMRE ALPTEKĠN
HASAN
HASAN
HĠKMET
ĠBRAHĠM
MEHMET
MEHMET
MEHMET ALĠ
MEHMET SUAT
MERT
MUHAMMET MUSTAFA
MUHAMMET SEYFETTĠN
MURAT
NASIR
NĠYMET
ÖNDER
ÖZGEM
SABRĠ
SEDA
SEFA
SEMA
SÜLEYMAN
TAMER
YAĞMUR
YILMAZ
ZEHRA
Soyadı
ALKAN
ÖNCÜ
GĠTMEZ
ZORSU
KABUL
YEDĠKARDEġ
SARI
KORKMAZ
ATASOY
GÜMÜġ
DOĞRU
GÜNAY
DEMĠRBAġ
BOSTANCI
YAVUZ
KARAGÜNDÜZ
ALKAYA
UÇKUN
KARADUMAN
DEVECĠ
DEġER
KARADEMĠR
YOKSULABAKAN
AYKUT
UYSAL
KÖPRÜLÜ
AÇIKBAġ
YILDIRIM
ESEF
YILDIZ
Fakülte
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Antakya MYO
Bölüm
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Teknolojisi (ĠÖ)
Öğrenci Numarası
117137056
127137057
127137068
097137002
127137059
127137058
127137071
127137062
127137060
117137053
117137055
127137072
127137065
127137069
117137052
097137003
117137054
127137063
127137066
097137001
097137004
127137064
127137061
127137056
107137052
127137070
107137053
127137073
127137067
127137074
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde Öğrenci Aktarımı Yapılan