Ulaştırma Operasyonel Programında Karayolu Güvenliği
28 Nisan 2014
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
IPA-2 Dönemi (2014-2020)
Toplam bütçe: 450 milyon €
5 Aksiyon (Öncelik) – 12 Aktivite (Tedbir)
1. Aksiyon altında, “Ulaştırma Güvenliğini Geliştirme”
başlıklı aktivite karayolu güvenliğini içeriyor
2
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
1. Aksiyon: Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaştırma
Aktivite 1.1: Demiryolu Altyapısını Geliştirme
Aktivite 1.2: Çevre ve İklim Değişikliğine İlişkin Tedbirler
Aktivite 1.3: Ulaştırma Güvenliğini Geliştirme
Aktivite 1.4: İntermodaliteyi ve Modlar Arası Dengeyi Geliştirme
2. Aksiyon: Etkin Ulaştırma
Aktivite 2.1: AUS Stratejisine Destek ve Diğer İlgili Tedbirler
Aktivite 2.2: Ulaştırma Alanında Araştırmayı ve İnovasyonu Geliştirme
3
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
3. Aksiyon: Erişilebilir Kentiçi Ulaştırma
Aktivite 3.1: Erişilebilir Ulaştırma için Politika Belirleme
Aktivite 3.2: Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırmayı Geliştirme
4. Aksiyon: AB ile Entegrasyon
Aktivite 4.1: Mevzuat Uyumu ve Müktesebatı Uygulamak için Kapasite
Geliştirme
Aktivite 4.2: Tek Avrupa Ulaştırma Alanına Entegrasyon
5. Aksiyon: Teknik Destek
Aktivite 5.1: Operasyonel Program İdaresine Destek
Aktivite 5.2: Proje Geliştirme
4
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Aktivite 1.3: Ulaştırma Güvenliğini Geliştirme
Özel Amaç: Ulaştırmada güvenliği arttırmak
Gerekçe: Tüm ulaştırma modlarını kapsıyor, asıl odak noktası
karayolu güvenliği
Türkiye’de her yıl 4.000 insan kaza mahallinde hayatını
kaybediyor, 250.000 insan yaralanıyor.
Son 30 yılda, 350.000 kişi ise trafik kazalarına bağlı olarak
hayatını kaybetti (160.000 kişi kaza mahallinde)
5
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”na destek
2020 yılına kadar trafik kazaları sebebiyle yaşanan ölümlerin
sayısını yarıya indirmek
BM’nin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, EGM eşgüdümünde ve
ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile hazırlandı.
6
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
19-20 Kasım 2009 tarihlerinde Moskova’da “Karayolu Güvenliği
Hakkında Birinci Küresel Bakanlar Konferansı”
Moskova Deklarasyonu: BM Genel Kurulunu 2011-2020 yıllarını
karayolu güvenliği on yılı olarak kabul etmeye davet etti
BM Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli ve 64/255 sayılı kararı:
ülkeleri 2011-2020 yılları için karayolu güvenliği alanındaki
hedeflerini belirlemeye davet etti.
31 Temmuz 2012: “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem
Planı”
7
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Strateji: 6 ana bölüm
•Trafik Yönetimi
•Daha Güvenli Yollar
•Daha Güvenli Yol Kullanıcıları
•Dezavantajlı Grupların Trafik Güvenliği
•Kaza Sonrası Acil Müdahale
•Araç Güvenliği
8
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Eylem Planı: 5 ana bölüm
•Eğitim
•Denetim
•Altyapı
•Sağlık
•Bilgilendirme kampanyaları
2015 ve 2020 hedeflerini açıklamaktadır.
9
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Uygun Müdahale Yöntemleri: teknik yardım, eşleştirme, tedarik,
inşaat
Seçim Kriterleri:
• kaza sayılarını, kaza kaynaklı ölümleri ve yaralanmaları
azaltmaya destek
• güvenlik kültürü, farkındalık, paydaşlar arası eşgüdüm ve
uluslararası mevzuata uygunluğa destek
• karayolu güvenliği sistemi oluşturma
• Strateji ve Eylem Planındaki hedeflere uygunluk
10
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Yararlanıcılar: Strateji ve Eylem Planındaki kurum ve kuruluşlar
(EGM, JGK, Sağlık Bakanlığı, BST Bakanlığı, ASP Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, KGM vb.), UDH Bakanlığının ilgili
kurumları
İzleme İndikatörleri: her yüz milyon tonkm ve yolcukm başına
trafik kazalarında ve kazalara bağlı ölüm ve yaralanma oranları
Her yüz bin kişi başına kazalara bağlı ölüm oranları
11
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Aktivite nelere destek olabilir?
Öncelik: Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı
Aciliyeti ve üst düzey önemi olmamalı
Daha sonraki çalışmalar için başlangıç oluşturabilmeli
12
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Teklif edilen projeler:
EGM: “Türkiye’de Trafik Denetlemelerinin Etkinliğine ve Yol
Güvenliğinin Gelişimine Destek”, 2.000.000 €, eşleştirme, trafik
denetim oranlarında artışı öngörüyor
TMKT: “Tehlikeli Madde Taşımacılığı için İzleme Merkezi
Kurulması”, 4.000.000 €, teknik destek ve tedarik, merkezin
faaliyetlerine başlamasının ardından tehlikeli madde taşıyan
araçların karıştığı kazalarda %20 azalmayı öngörüyor
13
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
2014-2020 yılları arasında, ulaştırma alanında tahsis edilecek AB
fonlarından en iyi şekilde yararlanabilmemiz için tüm
paydaşlarımızın, ilgili kamu kurumları ile eşgüdüm halinde
geliştirdikleri somut proje önerilerini bekliyoruz.
14
Click to editOperasyonel
Master title style
Ulaştırma
Programında Karayolu Güvenliği
Teşekkürler!
Salih Erdemci
AB Uzmanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Tel: 0 312 203 10 48
E-posta: [email protected]
15
Download

Ulaştırma Operasyonel Programında Karayolu Güvenliği