T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:27401505-360.02/26901
:Tehlikeli Mal Taşımacılığı
Denetimleri
12/06/2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
İlgi
: a) 14/02/2014 tarihli ve 10941 sayılı yazımız.
b) 06/06/2014 tarihli ve 26207 sayılı Makam Oluru.
Malumları olduğu üzere, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak 26/12/2013 tarihinde yayımlanan Tehlikeli
Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi çerçevesinde 01/01/2014
tarihinden itibaren denetimler yapılmaktadır.
Söz konusu denetimlerde, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip olmak
zorunda oldukları Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC5 Belgesi)
kontrolleri de yapılmaktadır.
Araç sürücülerinin gerekli eğitimi almaları ve belgelendirilmeleri hususunda yaşanan
bazı sorunlar nedeniyle ilgililerin uğrayacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla,
tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik yapılacak yol kenarı denetimlerinde; araç şoförünün
sahip olması ve araçta bulundurması zorunlu olan SRC5 Belgesi kontrolünde,
Bakanlığımızca yetkilendirilen mesleki yeterlilik eğitimi kuruluşlarınca düzenlenen kurslara
katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip
şoförlerin bu belgelerini ibraz etmeleri halinde bu belgelerin yurt içi taşımacılıkta SRC5
Belgesi muadili olarak 15/05/2014 tarihine kadar kabul edilmesi hususunda Makam Oluru
alındığı ve uygulamanın buna göre yapılması hususunda denetim birimleri ilgi (a) yazımızla
bilgilendirilmişlerdi.
Ancak, sınav için gerekli hizmet alım ihalesi sürecinin uzaması nedeniyle Nisan
ayında yapılması gereken Mesleki Yeterlilik Sınavı da yapılamamıştır.
Bu itibarla, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına rağmen sınava giremeyen çok
sayıda şoförün sınava girmek için beklediği göz önünde bulundurularak, denetimlerde
Eğitim Tamamlama Belgelerinin ibraz edilmesi halinde bu belgelerin yurt içi taşımacılıkta
SRC5 Belgesi muadili olarak 31/12/2014 tarihine kadar kabul edilmesi hususu ilgi (b)
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA
Tel:312 2032000/......... Fax:312 2315189
Web:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.K.SOYSAL
Mühendis
1/2
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:27401505-360.02/26901
:Tehlikeli Mal Taşımacılığı
Denetimleri
12/06/2014
Makam Oluru ile kararlaştırılmış olup uygulamanın bu çerçevede yapılması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
M.Mehdi GÖNÜLALÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Gereği:
Bilgi:
-İçişleri Bakanlığına
-Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne
-B Listesine
Mühendis
Şube Müdürü
Daire Başkanı
: Ö.K.SOYSAL
: A.ÖZBEK
: K.ERKAN
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA
Tel:312 2032000/......... Fax:312 2315189
Web:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.K.SOYSAL
Mühendis
2/2
Download

SRC 5 Duyuru - Tehlikelimadde.com