FenoMag® PROSESİ
Çamur Stabilizasyonu ve Şartlandırılması İçin Geliştirilmiştir.
www.ulucev.com.tr
Uludağ
Çevre
Teknolojileri
İNOVATİF
Uluçev; Kurucusu Prof.Dr. Kadir
KESTİOĞLU danışmanlığında, sonuç
odaklı,izlenebilir hedefleri olan, bilimsel
bulgulara dayanan çevresel çözümler üretir,
ÇEVREYE DUYARLI
Yapılan tüm projelerde çevre ve insan hayatı
ilk planda tutularak, ülkeye ve topluma katkı
sağlamayı amaçlar,
EKONOMİK
Sunulan projelerin; uygulanabilir, ekonomik
ve sürdürülebilir olmasını hedefler.
www.ulucev.com.tr
FenoMag® Prosesi
ile Çamur
Stabilizasyonu ve
Çamur
Şartlandırılması
STABİLİZASYON
ŞARTLANDIRMA
 İleri Oksidasyon uygulaması
ile stabilizasyon yapılır
• Geri dönüştürülebilen bir
koagulant olan MaKO ile
yapılır,
 Organik madde oksitlemesi
gerçekleşir,
 Biyolojik aktivite durdurulur,
koku giderilir
• Katyonik Polielektrolit
ilavesi yapılır.
FenoMag ®
Prosesi
Akım Şeması
Çöktürme
FenoMag
 pH Ayar Ünitesi:
Giriş Çamur pH ını ayarlamak için
kullanılır.
 Nötralizasyon Tankı:
Bu ünitede çamura kireç
eklenerek
pH ayarlanmakta ve MaKO
eklenerek çamurun şartlandırma
işlemi gerçekleştirilmektedir(%610 KM)
 Proses Tankı:
Bu ünitede ileri oksidasyon
kimyasalları eklenerek çamurun
stabilizasyonu sağlanır
 MaKO Ayırma Ünitesi:
Çöktürme tankından çıkan
çamur MaKO ayırma ünitesinde
çamurdan ayrılarak tekrar
nötralizasyon tankına
gönderilir.
6 Adımda
FenoMag®
PROSESİ
1 . STABİLİZASYON MİKTARI
%20-60 uAKM giderimi
2. TOK(TOC) ve ÇOK(DOC) GİDERİMİ
%20-80 Organik Madde Giderimi
3. KURU MADDE MİKTARI
%30-40 Kuru Madde Giderimi
(Kireç ile Şartlandırmaya Göre)
4. FİZİKSEL SUSUZLAŞTIRMA
Filtre Pres Sonrası %40-50
Kuruluk
5. GÜNLÜK ÇAMUR MİKTARI
%35-45 Kuru Madde
Azalmasına Bağlı Olarak
6. KURUTMA MALİYETİ
%20-80 Azalma
(Ham Çamur ve Kireçle
Stabilizasyon İşlemlerine Göre)
NEDEN FENOMAG?
• Endüstriyel AAT ler için
uygulanabilir bir sistemdir
• TOK ve ÇOK giderimi
mümkündür
• Çamur miktarını kireçle
stabilizasyona göre azaltır
• Kullanılan kimyasal
maliyeti azalan kurutma
maliyetine göre çok daha
azdır. Bu nedenle
uygulanabilir, ekonomik
bir sistemdir
Çalışma Verileri
Örnek Bir Karışık OSB de Yapılan Çalışma
FenoMag®PROSESİ
ile
KİREÇLE
STABİLİZASYONUN
KARŞILAŞTIRILMASI
Kireç İle Stabilizasyon
Fenomag İle Stabilizasyon
%20-40
%30-60
UAKM Giderimi
TOK ve ÇOK Giderimi
Kuru Madde Miktarında Azalma
Filtre Pres Sonrası Kuruluk
Oluşacak Çamur Miktarı
Kurutma İçin Gerekli Olan Enerji
(Çamurdan 1m3 Su Uçurmak İçin)
Giderim Yoktur
%20-80
Azalma Yoktur
%30-40
%35-47
%45-50
2,125 Ton/gün.TonKM
1,38 Ton/gün. Ton KM
1230 KWh/m3
(İnorganik Madde Fazlalığından
kurutma değeri Yüksektir)
900 KWh/m3
Günlük Kurutma Maliyeti
277 TL/gün.TonKM
131,9 TL/günTon KM
Kullanılan Kimyasal Maliyeti
(TOK ve ÇOK giderimi için)
54TL/gün.Ton KM
133 TL/gün.Ton KM
Net Kazanç
67 TL/gün.Ton KM
Download

FenoMag® broşürünü burdan indirebilirsiniz