Sayın Üyemiz,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu 17’nci maddesi 7’nci fıkrası gereğince idari para cezalarının her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
mükerrer 298’nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme
oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikleri idari para cezalarında
uygulanmadığı bildirilmektedir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı %
5.58 olarak belirlenmiş, 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin
Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin
ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat
bölümü “Genelge” kısmında yayınlanmıştır.Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 tarihi
itibariyle uygulamaya girmiştir.
Konuyla ilgili üyelerimizin cezai işleme maruz kalmamaları için gerekli önlemleri
alması önemle bilgilerinize sunarız.
Genelgeye ulaşmak için tıklayınız
Saygılarımızla,
İletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Web : www.etonet.org.tr
Download

tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme müdürlüğü