T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29153
Mükerrer
22 Ekim 2014
ÇARŞAMBA
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-9534
21 Ekim 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-257-545
21 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9534 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 4. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
22 Ekim 2014 – Sayı : 29153 (Mükerrer)
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-9527
21 Ekim 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-255-542
21 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9527 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-9439
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
20 Ekim 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-252-533
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
20 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 20/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9439 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22 Ekim 2014 – Sayı : 29153 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
T.C.
BAŞBAKANLIK
21 Ekim 2014
69471265-305-9535
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-258-546
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
21 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9535 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
21 Ekim 2014
69471265-305-9528
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-256-543
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
21 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9528 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren Letonya ve Estonya’ya
gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
22 Ekim 2014 – Sayı : 29153 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın
1
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
2
Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine
2
Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
3
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
3
ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete