T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29213
2. Mükerrer
22 Aralık 2014
PAZARTESİ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-12004
22 Aralık 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.02-15-691
22 Aralık 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12004 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan
Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 8. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Aralık 2014
69471265-305-12005
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Aralık 2014
68244839-140.03-330-692
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12005 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Aralık 2014
69471265-305-12006
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Aralık 2014
68244839-140.03-331-693
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12006 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Aralık 2014
69471265-305-12007
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Aralık 2014
68244839-140.03-332-694
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12007 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Aralık 2014
69471265-305-12008
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Aralık 2014
68244839-140.03-333-695
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12008 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
T.C.
BAŞBAKANLIK
17 Aralık 2014
69471265-305-11864
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türkiye-Arnavutluk Yatırım Forumu’na katılmak üzere; 18 Aralık 2014 tarihinde
Arnavutluk’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
17 Aralık 2014
68244839-140.03-329-686
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 17/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11864 sayılı yazınız.
Türkiye-Arnavutluk Yatırım Forumu’na katılmak üzere, 18 Aralık 2014 tarihinde
Arnavutluk’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Aralık 2014
69471265-305-12009
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Aralık 2014
68244839-140.03-334-696
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/12/2014 tarihli ve 69471265-305-12009 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2014 – Sayı : 29213 (2. Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
1
2
3
4
5
6
7
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete