T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29241
Mükerrer
19 Ocak 2015
PAZARTESİ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-427
14 Ocak 2015
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa,
Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.02-3-27
14 Ocak 2015
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/1/2015 tarihli ve 69471265-305-427 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 4. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2015 – Sayı : 29241 (Mükerrer)
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
14 Ocak 2015
69471265-305-428
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
14 Ocak 2015
68244839-140.03-15-28
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/1/2015 tarihli ve 69471265-305-428 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
19 Ocak 2015 – Sayı : 29241 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
T.C.
BAŞBAKANLIK
12 Ocak 2015
69471265-305-256
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen
Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-11-19
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
12 Ocak 2015
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen
Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
T.C.
BAŞBAKANLIK
14 Ocak 2015
69471265-305-429
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-16-29
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
14 Ocak 2015
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/1/2015 tarihli ve 69471265-305-429 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 19 Ocak 2015
tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2015 – Sayı : 29241 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
1
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Bülent
ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
2
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
3
— Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
3
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete