HUKUK ETİK VE İNSAN HAKLARI İLE EV İÇİ ŞİDDET HUKUK KLİNİKLERİNİN ORTAK ÇALIŞTAYI
Türk Medeni Kanunun 187. maddesindeki “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır;
ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla
kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın,
bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin
Anayasa Mahkemesine evli kadının yalnız önceki soyadının kullanması istemiyle ilgili olarak
yapılan itiraz başvuru ve bu itiraz başvurusu neticesinde Anayasa Mahkemesinin 2009/85 E;
2011/49 K sayılı Kararı; Doç Dr. Gülriz Uygur’un yönettiği Hukuk Klinikleri olan Hukuk Etik ve
İnsan Hakları Hukuk Kliniği ile Ev İçi Şiddet Hukuk Kliniğini başarıyla tamamlayan öğrencilere
yönelik olarak 21.12.2011 tarihinde düzenlenen çalıştayda değerlendirilmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim dalı Anayasa Hukuku
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Öden’in oturum başkanlığını yaptığı Çalıştay’a Anayasa
Mahkemesi Üyelerinden Prof. Dr. Engin Yıldırım, ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Anabilim dalı Anayasa Hukuku bilim dalından Doç. Dr. Selin Esen ile Hacettepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku bilim dalından Özge
Okay Tekinsoy, Araştırma Görevlileri Zeynep İspir Toprak, E.İrem Akı, Olcay Karacan, Deniz
Polat, Nadire Özdemir ve doktora öğrencileri de katılmışlardır.
Anayasa Mahkemesinin evli kadının yalnız önceki soyadını kullanamamasının
Anayasa’ya aykırı olmadığına dair verdiği karar soyadının kanunla düzenlenmesi
zorunluluğundan başlayarak, eşit bir şekilde haklara sahip olma ilkesi, Avrupa insan Hakları
Mahkemesi İçtihadının önemi ve Anayasa mahkemesinin aile anlayışı bakımlarından
katılımcılar ve her iki hukuk kliniği çalışmasında yer alan öğrenciler birlikte
değerlendirmişlerdir. Değerlendirmelerin ardından her iki hukuk kliniğinde yer alan
öğrencilere, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve diğer
katılımcılar tarafından katılım belgesi verilmiştir.
Download

HUKUK ETİK VE İNSAN HAKLARI İLE EV İÇİ ŞİDDET - Ev