PESG
GASTROENTEROLOJİ
12 Mart 2014
PreTest-PostTest Sonuçları
Q 1: Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığının
kliniğini en iyi tanımlayan sözcük sizce hangisidir?
a. Paroksismal olması
100
100
80
b. Noktürnal olması
64
60
pre
c. Hemoglobinüri varlığı
post
40
24
d. Kronik hemoliz olması
20
12
0
0
0
0
0
a
b
c
d
Q2:PNH prevalansı sizce ortalama nedir?
a. 10/1 000
100
100
80
b. 10/10 000
64
60
pre
post
40
c. 10/100 000
24
12
20
0
d. 10/1 000 000
0
0
0
0
Q2
a
b
c
d
Q3:Hangisi PNH da tromboz açısından risk artışını
ön gören bulgu olabilir?
a. Karın ağrısı
b. Göğüs ağrısı
76
80
60
56
pre
40
post
c. Dispne
24
16
20
d. Hemoglobinüri
4
16
8
0
0
Q3
a
b
c
d
Q4:Aşağıdaki Trombofili nedenlerinin populasyonda Görülme
sıklığı göz önüne alınarak oluşturulan görece tromboz riski
sıralamasında PNH sizce kaçıncı sırada yer alır?
• Faktör V Leiden Mutasyonu
• Protrombin 20210 gen
mutasyonu
• AT-III eksikliği
• Protein C eksikliği
• Protein S eksikliği
• PNH
70
60
50
post
28
30
20
20
16
10
4
0
0
Q4
pre
36
40
20
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
76
80
a
b
c
d
Q5:PNH da en sık görülen tromboz hangisidir?
a. Derin ven trombozu
100
b. Pulmoner emboli
92
80
60
c. Mezenterik ven trombozu
48
post
40
28
20
d. Serebral ven trombozu
pre
12
12
4
4
0
0
a
b
c
d
Q6: PNH hastasının yaşam kalitesi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
a. Anemisi yoksa hayat kalitesi
normaldir
100
82
80
b. Anemiden dolayı hayat kalitesi
azalmıştır
72
60
pre
post
40
c. Transfüzyon hayat kalitesini
iyileştirir
20
16
12
4
0
4
0
0
d. Anemiden bağımsız hayat
kalitesi azalmıştır
a
b
c
d
Q7:PNH tanısı için hangi test altın standarttır?
a. Asit Ham Testi
b. Sukroz Lizis Testi
100
100
80
68
60
pre
post
c. Kemik iliği Biyopsisi
40
28
20
d. Flow sitometri
0
0
0
4
0
0
Q7
a
b
c
d
Q8:Hangisi PNH da mortalite için prediktördür?
a. Böbrek yetmezliği
b. Tromboz
100
92
80
60
c. Pulmoner hipertansiyon
52
post
40
24
d. Anemi
pre
24
20
4
0
0
0
Q8
a
b
c
d
4
Q9:Yaş ve Cinsiyet bakımından eşit kontrollere göre 5
yıllık mortalite oranı sizce nedir?
a. % 5
b. % 15
100
100
80
60
pre
48
post
c. % 25
40
24
20
d. % 35
16
12
0
Q90
a
0
b
0
c
d
Q10:PNH da en sık mortalite nedeni sizce nedir?
a. Pulmoner hipertansiyon
100
92
80
b. Kemik iliği yetmezliği
60
c. Böbrek Yetmezliği
52
post
40
24
16
20
d. Tromboz
pre
4
8
4
0
0
Q10
a
b
c
d
Q11:Gastroenteroloji kliniğine başvuran bir PNH hastasında
hangi vende tromboz olma olasılığı daha yüksektir?
a. Hepatik ven
b. Mezenterik ven
80
72
60
44
pre
36
40
post
c. Portal ven
24
20
20
d. İliak ven
4
0
0
0
Q11
a
b
c
d
Q12:Aşağıda örnekleri verilen PNH tanısı konan klinik
sıralamasında Gastroenteroloji kliniği, dolayısı ile
gastroenteroloji uzmanının kaçıncı sırada olduğunu
düşünüyorsunuz?
Hematoloji - Göğüs Hastalıkları – Kardiyoloji – Gastroenteroloji
Nefroloji - Nöroloji
80
72
a. 1
60
b. 2
40
40
c. 3
d. 4
pre
36
post
24
16
20
8
4
0
0
Q12
a
b
c
d
Download

PESG Gastroenteroloji Anket