2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
09:00/09:45
10:00/10:45
11:00/11:45
12:00/12:45
13:00/13:45
KHK 620-İDARE
HUKUKU
OKUMALARI (Yrd.
Doç. Dr. Özge OKAY
TEKİNSOY) – C2 Amfi
KHK 620-İDARE
HUKUKU
OKUMALARI (Yrd.
Doç. Dr. Özge OKAY
TEKİNSOY – C2 Amfi
KHK 620-İDARE
HUKUKU
OKUMALARI (Yrd.
Doç. Dr. Özge OKAY
TEKİNSOY – C2 Amfi
KHK 610-İDARENİN
SÖZLEŞMELERİ (Doç.
Dr. Sedat ÇAL) – D1
Amfi
14:00/14:45
KHK 610-İDARENİN
SÖZLEŞMELERİ (Doç.
Dr. Sedat ÇAL) – D1
Amfi
15:00/15:45
KHK 610-İDARENİN
SÖZLEŞMELERİ (Doç.
Dr. Sedat ÇAL) – D1
Amfi
16:00/16:45
KHK 621-İDARİ PARA
CEZALARI (Prof. Dr.
Çetin ARSLAN – C4
Amfi
KHK 602ULUSLARARASI
HUKUK KURAMINDA
ELEŞTİREL
YAKLAŞIMLAR (Prof.
Dr. Ali Murat
ÖZDEMİR) - C1 Amfi
KHK 605-YENİ LATİN
AMERİKAN
ANAYASACILIĞI (Doç.
Dr. Öykü Didem
AYDIN) – C2 Amfi
KHK 602ULUSLARARASI
HUKUK KURAMINDA
ELEŞTİREL
YAKLAŞIMLAR (Prof.
Dr. Ali Murat
ÖZDEMİR) - C1 Amfi
KHK 605-YENİ LATİN
AMERİKAN
ANAYASACILIĞI (Doç.
Dr. Öykü Didem
AYDIN) – C2 Amfi
KHK 602ULUSLARARASI
HUKUK KURAMINDA
ELEŞTİREL
YAKLAŞIMLAR (Prof.
Dr. Ali Murat
ÖZDEMİR) - C1 Amfi
KHK 605-YENİ LATİN
AMERİKAN
ANAYASACILIĞI (Doç.
Dr. Öykü Didem
AYDIN) – C2 Amfi
KHK 621-İDARİ PARA
CEZALARI (Prof. Dr.
Çetin ARSLAN – C4
Amfi
KHK 621-İDARİ PARA
CEZALARI (Prof. Dr.
Çetin ARSLAN – C4
Amfi
KHK 606-CEZA
HUKUKU GÜNCEL
SORUNLAR (Yrd.
Doç. Dr. Muammer
KETİZMEN) – D1
Amfi
KHK 606-CEZA
HUKUKU GÜNCEL
SORUNLAR (Yrd.
Doç. Dr. Muammer
KETİZMEN) – D1
Amfi
KHK 651- SEMİNER
(Z)
(Prof. Dr. Ali Murat
ÖZDEMİR) – C1 Amfi
KHK 606-CEZA
HUKUKU GÜNCEL
SORUNLAR (Yrd.
Doç. Dr. Muammer
KETİZMEN) – D1
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI
Amfi
17:00/17:45
18:00/18:45
19:00/19:45
KHK 622-TÜRK
DÜNYASININ
GÜNCEL SORUNLARI
(Öğr. Gör. Dr.
Bahadır Bumin
ÖZARSLAN) – C5
Amfi
KHK 622-TÜRK
DÜNYASININ
GÜNCEL SORUNLARI
(Öğr. Gör. Dr.
Bahadır Bumin
ÖZARSLAN) – C5
Amfi
KHK 622-TÜRK
DÜNYASININ
GÜNCEL SORUNLARI
(Öğr. Gör. Dr.
Bahadır Bumin
ÖZARSLAN) – C5
Amfi
KHK 651- SEMİNER
(Z)
(Prof. Dr. Ali Murat
ÖZDEMİR) – C1 Amfi
KHK 609ULUSLARARASI
HUKUKUN GÜNCEL
SORUNLARI (Yrd.
Doç. Dr. Erdem İlker
MUTLU) - C5 Amfi
KHK 609ULUSLARARASI
HUKUKUN GÜNCEL
SORUNLARI (Yrd.
Doç. Dr. Erdem İlker
MUTLU) – C5 Amfi
KHK 609ULUSLARARASI
HUKUKUN GÜNCEL
SORUNLARI (Yrd.
Doç. Dr. Erdem İlker
MUTLU) – C5 Amfi
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi kamu hukuku tezli