4.Bölüm AŞK NEDİR? HASTALIKLI VE SAKINCALI AŞKLAR NELERDİR?
Sevgili seyircilerimiz değerli konuklarımız daha önceki dersimizde eş seçiminde dikkat
edilmesi gereken hususlar üzerinde durmuştuk. Ve bu hususları ifade ederken bedensel denklik
üzerinde durmuş ve özellikle bedensel denklikte dikkat etmemiz gereken hususları bugün kaşına
gözüne aşık olduğumuz eşlerimizin yarın bu güzellikleri sona erer. Kaşları, gözleri sona erer. Herhangi
bir kazada yaşlılık da herhangi bir durumda sona eren bu bedensel güzelliklerin devamını
sağlayabilme, huzur ve mutluluk içerisinde olabilmemizin şartının bunun sona ereceğini düşünmek
olduğunu ifade etmiştik. Yine bedensel denklik üzerinde dururken herhangi bir güzelliğin ve yahut da
eksikliğin vücudumuzun herhangi bir tarafındaki eksikliğin olmasa bile sadece ve sadece güzelliğe dil
beste olarak bir araya gelişin daha sonraları zihinsel birlikteliğin meydana getirdiği sıkıntılar ruhsal
denkliğin bir araya getirmiş olduğu sıkıntılardır. Ve aynı zamanda hayatını ortaya çıkarmış olduğu
hastalıklar problemler kazalar ve aynı zamanda yaşlılığın ortaya getirmiş olduğu problemlerin
bedensel güzellikle bir araya gelen çiftlerin uzun süre huzurlu ve mutlu olamayacağı hususu üzerinde
ısrarla durmuştuk. Ve onun içinde sevgili seyircilerimiz diğer güzelliklerin diğer denkliklerin ve aynı
zamanda zenginliğin ve şöhretin yine beraberlikte ve denklikte sınırlarını nasıl dikkat etmemiz
gerektiği olan yönlerini bulmamız gerektiği hususunu sizlerle paylaşmıştık. Ve bugün yine sizlere söz
verdiğimiz şekilde aşk çeşitleri üzerinde durmaya devam edeceğimizi yalnız bu tamamen denklik
dediğimiz, bedensel aşk, zihinsel aşk, ruhsal aşk, belki zenginliğe ve soyu sopu dediğimiz veya makam,
mevki dediğimiz aşkların ötesinde aşk hastalıkları olarak değerlendirdiğimiz hususlar üzerinde
duracağız. Aşkın hataları aşkın sakıncaları, sakıncalı aşklar üzerinde duracağız. Ve bu tip aşklara
baktığımız zaman karşımıza şu nokta çıkıyor. Sevgili seyircilerimiz ve stüdyodaki çok değerli
konuklarımız burada durum şudur biz ister kadın olarak çevremizde dolaşıp duran erkekler, isterse
erkekler olarak etrafımızda dolaşıp duran bayanlar açısından konu ele alındığında bu aşk çeşitlerinin
her birisinin hastalıklı ve aile kurmaya müsait olmayan aşklar olduğunu görüyoruz. Ve geçen hafta
Nevzat TARHAN hocamla bu sakıncalı aşklar üzerinde bir sohbetimde, sohbet ederken hocama
sormuştum; hocam bu sakıncalı aşklarla evlilik yapılan ailelerin sonucu ne olur diye sorduğumda
birazcık derin düşündü. Dedi ki: Bu aşk çeşitlerinin maruz kaldığı kişilikler aslında tamamen klinik
vakası olan ve tamamen tedavi edilmesi gereken aşk çeşitlerini üzerinde bulunduran kişiliklerdir ve
dolayısıyla mutlaka ve mutlaka onların bir araya gelip aile kurmalarından daha ziyade kliniklerde
psikologlarımız tarafından tedavi edilmeleri gerekir. Ve onların duygusal dengeleri sağlandıktan sonra
ancak ve ancak aile kurmalarına müsaade edilebilir demişti. Hatta ve hatta biraz daha derinlemesine
sohbet ettiğimizde ise şu ilginç manzara karşımıza çıkmıştır. Toplumumuzun içerisinde sokakta
gezerken bir pastanede, postanede, üniversitemizde veya sokaklarımız arkadaş olarak tanıştığımız
belki hayatımızın erkeği veya hayatımızın kadını olarak beraberliğe karar verdiğimiz insanların nasıl bir
psikolojik sıkıntı içerisinde. Psikolojik rahatsızlık içerisinde olduğunu doğrusu tahmin edebilme
bunları gördükten ve dinledikten sonra herhalde daha da bir sıkıntı verecek daha da bir rahatsızlık
verecektir. Birazcık kısaca bunları bir kaç cümleyle ifade ettikten sonra tekrar üzerinde durarak
devam edelim. Hastalıklı aşklar veya sakıncalı aşklar diyeceğimiz sevgili seyirciler de telefon veya
internetle toz pembe aşklar olarak birincisi karşımıza çıkıyor yani Chat ile yapılan evliliklerin
öncesinde Chat aşkı diyeceğimiz aşk, aşk hastalığı veya sakıncalı aşklar olarak birincisi üzerinde
duracağımız bir husus ikincisini kaçan kovalanır aşkı kara sevda sanırsam aşk kendisini aşık olduğunu
sanan insanların aşkı aşırı şüpheci olanların aşkı ki nefes almaya bile soluk almaya bile müsaade
edilmeyen bir aşk çeşidi olarak maalesef hayatın çok ciddi şekilde bir problemi olarak karşımıza
çıkıyor içine kapanık kişilerin aşkı, anti sosyallerin aşkı, sınırda kişilerin aşkı, oyuncu kişilerin aşkı,
1
çekingen bağımlı, takıntılı, pasif ve agresif kişilerin aşkı depresif kişilerin aşkı eziyet eden ve eziyet
veren kişilerin aşkı olarak aşk bu hastalıklı sakıncalı aşk çeşitlerinin üzerinde bugün birkaç cümleyle
durmuş olacağız. Sevgili seyircilerimiz stüdyodaki çok değerli konuklarımız mesele belki benim
anlatamayacağım kadar ciddi ama ne var ki evliliğe doğru giderken aile içi huzur ve mutluluğa
giderken bunlara dikkat çekme bizim açımızdan toplumsal sorumluluk olarak karşımıza çıktığından
dolayı bir kaç cümle ile üzerinde durmuş olalım. Tozpembe internet aşkı hepimizin yakından bildiği ve
bu hususta hiç birimizin de belki bilmekten sıkıntımız olmadığı bir durumdur. Şu anda akıllı telefonlar
veya her tarafında Chat dediğimiz maalesef bir durum söz konusu gençlerimiz bunu hastalık halinde
ve internetlerde ise belki yüzlerce, binlerce internet sitesi maalesef gençliğimizin önünde bir cadı
tuzağı gibi gençlerimizi ağına düşürmek üzere. Keşke sadece gençlerimiz olsaydı evli çiftlerimizi hatta
ileri yaşlardaki çiftlerimizi bile sıkıntıya sokan çok önemli bir nokta, çok önemli bir husustur. Kısaca bir
örneğimi sizlerle şöyle paylaşmış olayım. Adapazarlı normal, geleneksel kültürle muhafazakâr bir aile
içerisinde büyümüş olan bir kız evlenir ve yuvasını kurar. Kendisi gibi kendisine denk bir delikanlı
işinde gücünde her gününü alın teriyle kazanan bir delikanlıdır. Ve delikanlı huzurlu yuvasında mutlu
yuvasında bir de çocukları olur ve bu huzurlu günler devam ederken evde yalnız başına kalan eş
arkadaşları tarafından şöyle sözlerle ikna edilmeye çalışılır, ne var bütün herkes Chat yapıyor. Bütün
herkesin bir hayat arkadaşı var. Bütün herkesin işte internetle karşılıklı görüştüğü, konuştuğu,
duygularını, düşüncelerini ifade ettiği, birbirine resimlerini yolladığı ve sonra işte yalnızlığında sohbet
ettiği arkadaşı var. Yani senin niye olmasın ki akşama kadar işte yalnız başına evde oturuyorsun
şeklindeki değişik düşüncesine girme neticesinde kendi adına bir hesap açarlar. Ve kendi adına bir
fotoğrafı koyarlar ve kendi adına yine bir arkadaş seçerek karşılıklı görüşmeye başlarlar. Bayanıda
yanlarına oturtarak gelen her mesajı kendisine okurlar ve birkaç gün bu şekilde alıştırdıktan sonra tabi
o da artık yavaş yavaş nasıl yapıldığını nasıl sistemin işlediğini ve neler konuşulduğunu neler
yazıldığını kendisi de öğrenir. Ve daha sonraki günlerde ise karşıdaki kimin olduğunu bilmeden
karşıdakilerin nasıl bireyler olduğunu hiç düşünmeden veya karşıdaki insanların sosyal statüsünün ne
olduğunu bilmeden veya karşıdaki insanların kendilerine nasıl bir zarar verebileceğini hiç
düşünmeden Chat yapmaya devam ederler. Bir iki ayda böyle devam eder ama delikanlının bundan
asla haberi olmaz çünkü bunu arkadaşlarıyla birlikte kendilerinin hayati sırrı olarak saklamaya
çalışırlar. Fakat bir gün gelir bütün chatlerde olduğu gibi birbirlerine fotoğraflarını gönderme
aşamasından sonra duygusal yakınlıktan sonra buluşmaya karar verirler. Ve arkadaşları yeni
destekçileridir beraberce şuraya kadar gideriz. Beraber, biz seni şuradan gözetleriz. Buluşacağınız
pastaneye kadar biz sana arkadaşlık yaparız. Derler ve pastaneye kadar götürürler. Ve artık pastanede
buluşmada delikanlının haberi olur ve uzatmadan ifade etmiş olayım. Maalesef bu, aileye boşanma ile
çünkü alın teriyle para kazanıp yavrusuna ve eşine bakmayı kendisinin en büyük sadakati olarak kabul
eden genç delikanlı bu davranışa asla ve asla hazmedemez hele eşinin kendisine duygusal olarak
ihaneti olarak değerlendirdiği bu konuyu affetmesi asla söz konusu olamaz ve boşanırlar. Ve benimle
bu hatırayı paylaştığı zaman bu delikanlı çok üzgündü ve söyle boynunu bükerek ifade etmişti. Eşimi
de çok seviyordum ve gerçekten de mahallemizde ona aşık olarak evlenmiştim ve yüreğimin içine
gömmüştüm ama fakat ne var ki benim olmadığım bir ortamda benim olmadığım bir durumda bana
bu şekilde ihaneti uygun görebilecek bir eşi hayat boyu benimle olabilmesi ve benim o sadık hane
düşüncelerime karşılık verebilmesi söz konusu değildi diye ifade etmişti. Üzerinde durduğumuz
aslında bu durumun şöyle ele alacak olursak karşımızdaki Chat yaptığımız yaşı belki 60 ve bizim
yasımız 20 karşımızdaki insan çok çirkin ama asla dengimiz olamayacak durumda. Ve belki
karşımızdaki insan zaten konumuz itibarıyla belki Anadolu tabiriyle bir tahtası belki iki tahtası eksik ve
evde rahatsız olduğundan sadece gün geçirmeye çalışıyor. Belki duygularımızla oynuyor. Belki sadece
2
ve sadece gönül eğlendiriyor bunların hiçbirini bilemediğimizden dolayı maalesef karsımızda neyin
olduğunu bilemediğimiz bir maceraya atılıyoruz demektir. Bunun için de özellikle anne ve babalarının
çocuklarına daha küçük yaşta itibarıyla ısrarla duracakları interneti dengeli şekilde kullanma interneti
faydalı şekilde kullanma. Ve aynı zamanda telefonlarımızın bundan sonraki belki haftaya derslerde
duracağımız konularımız itibarıyla aile huzur ve mutluğu yok eden etkenlerin içerisinde interneti
telefonu televizyonu ve yine tekrar ele alacağız. Yine tekrar değerlendireceğiz, şimdi sadece sakıncalı
aşklar üzerinde dururken Chat yoluyla yapılan arkadaşlıklar kurulan arkadaşlıklar üzerinde duruyoruz.
Ve bunun üzerinde dururken de toplumumuzun dikkatini çekmek istiyoruz. Milletimizin geleceği
açısından en büyük sigorta olan ailelerin sağlam kurulabilmesi ancak denk olan ve bedensel denklikte,
zihinsel denklikte, ruhsal denklikte, sosyal denklikte, mesleki denklikte ciddi şekilde birine uyum
içerinde olan çiftlerin sağlam aile kurabileceklerini düşünüyoruz. Onun içinde karşımızdaki insanların
sadece ve sadece cümleleri ile ifade ettikleri bir husus tabi bizim açımızdan ne kadar geçerli
olabileceğini doğrusu bilebilmek mümkün değil. Yine hatıralarımızda kitaplarımızda İstanbul, Londra
internet aşkı olarak ifade ettiğimiz bir örneği stüdyodaki çok değerli konuklarımız ve sevgili
seyircilerimiz paylaşmak istiyorum arkadaş arayan delikanlı internetten Londra bir arkadaşıyla tanışır.
Ve günlerce yazışmalarından sonra duygularının düşüncelerinin birbirlerine yakın olduklarını ifade
ederek arkadaş olmaya karar verirler. Ve bu arkadaşlıkları belki bir yıl iki yıl sürer. Ve bu daha sonra
Internet üzerinde ifade edildiği gibi yani internet aşklarını ifade ettiği gibi internet aşkına dönüşür.
Bunu şunun için ifade ettim. Internet üzerinden birbirine aşık olmanın ne derece makul bir
duygusallığı ve ne derece bir gerçekliği olabiliriğini değerli seyircilerimizin vicdanlarına havale
ediyoruz. Bu neredeyse mümkün olmayacak olan bir durumdur. Fakat ne var ki zaten hastalıklı veya
sakıncalı veya hatalı olmasının bir yönüyle özelliği de zaten bu sevgili seyircilerimiz onun için hasta
ruhların ortaya koyduğu sakıncalı ruhların sakıncalı kişiliklerin ortaya koyduğu bir davranış olarak
karsımıza çıktığından dolayı zaten üzerinde duruyoruz. Bir yıl sonra birbirleriyle internette doyuma
ulaşan arkadaşlar İstanbul da buluşmaya karar verirler fakat birbirlerin evlilikleri vardır. Her ikisinin de
asla evli olmadıkları asla fakir olmadıkları sonra sosyal mevki olarak birisini diğerine genel müdür
olarak tanıtıverir diğeri de işte iş yerindeki şirketinin sahibi olarak kendisini tanıtır ve buluştukları
zaman hayalleri sadece ve sadece şudur. Biz bu kadar ideal olarak internette birbirimizi bulduğumuza
göre evlilik yolu bizim için söz konusu diye düşünürler. Bu kurgu tamamen bir aldatmacadan
ibarettir. Birde buluştukları zaman maalesef realite ortaya çıkar. Çünkü iş biraz daha ciddileştiğinde
hem erkeğin hem bayanın evli olduğunu erkeğin iki tane çocuğu olduğunu ve elli yas üzerinde bir
erkek olduğunu ve tamamen klinik bir vaka olduğu ortaya çıkar ve her iki ailenin de parçalanmaya
sebep olan önemli bir toplumsal bir yara olarak neticesini verir. Sevgili seyircilerimiz ve stüdyodaki
çok değerli konuklarımız özellikle stüdyoda ki gençlerimize telefonda bulunacak olan arkadaşları veya
internette bulunacak arkadaşları sadece arkadaşlıklar olabileceğini asla evlilik yolunda atılacak olan
adımlarda söz konusu bile olamayacağını zihinlere iyice yerleşmesi gerektiğini ifade edelim ve bu kara
sevda kaçan kovalanır askı üzerinde bir kaç cümleyle durmuş olalım kara sevda tek taraflı bir yönüyle
de karşılık verilmediğinden dolayı kaçanın kovalanma sistemi üzerinde kurulmuş olan bir hastalıktır ve
karşımızdaki konuşmadan görüşmeden herhangi bir fikrini almadan herhangi bir birliktelik yasamadan
tek taraflı olarak kara sevdaya düşme ve sonrada yemeden içmeden kesilme ve etrafta ki sosyal
ilişkilerimizi yavaşlatma arkadaşlıklarımızdan uzaklaşma aileden uzaklaşma sadece aşık olduğumuz
kimseyi veya şeyi düşünerek zamanımızı geçirme ve bu biraz daha rahatsızlık ileri seviyeye gelince ise
saygıdeğer seyircilerimiz maalesef artık duyguya hakım olamama durumu yerlerde yuvarlanma ve
hıçkırıklarla ağlama derken anneye babaya yakınlarına mecburi olarak da karsıdaki sevdalandığını
kişinin istenmesini veya onunla evlenmeyi talep edilmesi neticesine veren önemli bir rahatsızlıktır ki
3
Nevzat TARHAN Hocanın ifadesiyle mutlaka ve mutlaka klinik bir vaka olarak incelenmesi ve
tedavisinin yapılması gereken önemli bir ask çeşidi olarak karsımıza çıkmaktadır. Sanırsam aşk saygı
değer seyircilerimiz ve stüdyodaki çok değerli konuklarımız bu aşkla ise insan diğer arkadaşlarının ve
yahut da içerisinde yaşamış olduğu grubun içerisinde birazcık onların teşvikiyle birazcık onların belki
dürtüklemesiyle internet dürtmesiyle internet ifadesiyle ortaya çıkan önemli bir rahatsızlık önemli bir
problemdir. Örneğimi sizlerle paylaştığım zaman üzerine koyacağımız cümleler zannediyorum daha
bir konumuza açıklık getirecektir. Delikanlı 23-24 yaşlarına gelmiş. Üniversiteden sonra bir bankada
çalışmak için imtihanı kazandığı zaman ise arkadaşları işyerinde kendisine yardımcı olabilmek için işte
şu işi böyle yapacaksın, bu işi böyle yapacaksın, müşteriye şöyle davranacaksın, hesapları böyle
kontrol edeceksin gibi ellerinden gelen yardımı yaparlar. Fakat bankadan Müdüre olan hanımefendi
ise işlerinin daha mükemmel gitmesi ve bankasında herhangi bir sıkıntının ortaya çıkmaması için daha
da bir titizdir. Onun için yeni gelmiş acemisini güzelce eğitmek ve ondan en etkili şekilde verim
alabilmek için ara sıra odasına çağırır. Odasında yapması gereken usulleri prensipleri üzerinde
durarak anlatmaktadır. Fakat o arada delikanlımız ise müdüre hanımın kendisine bu yakınlığını
müdüre hanımın duygusal olarak kendisine yakın olduğu şekliyle anlar. Bunu arkadaşlarından bir
tanesini söyleyince bu arkadaşı da su istimal ederek diğer arkadaşlarına söylerler derken bu hepinizin
tahmin edeceği gibi bir kumpas kurulur delikanlıya ve sonra müdüre hanımının her çalışan
arkadaşlarının içerisine gelip söylemiş olduğu bir cümleyi arkadaşlar günaydın dediği zaman mesela
gördün mü? Sana günaydın dedi müdüre hanım veya nasılsınız iyi misiniz? Dediği zaman aha gördün
mü? Sana nasılsın diye hal hatırını sordu şimdiye kadar bizim asla hatırımızı sormamıştı gibi
kumpaslarla delikanlıya müdüre hanımın aşık olduğunu düşündürtecek kadar bu oyuna devam
ederler. Fakat delikanlı ise belli süre sonra gerçektende müdüre hanımın kendisine aşık olduğunu
düşünerek oda karşılık vermeye başlar. Fakat müdüre hanıma mesele intikal ettiğinde ise maalesef
artık bir hayli geç olmuştur. Ve çare bulamayan müdüre hanım yeni delikanlının ailesiyle tanışmak
ister. Ailesiyle tanışmak istemesini ise değerli seyircilerimiz ve stüdyodaki çok değerli konuklarımız
delikanlı tamamen ailesiyle tanışıp kendisiyle olan ilişkisini daha da sıklaştırmak daha da devamını
sağlama adına anlar ve sonra da ailesine işte müdüre beni sizden istemeye geliyor diyecek kadar
ileriye götürür. Fakat akşam olunca delikanlının evine gelen aile, müdüre hanımın beyi ve üç tane
çocuğuyla birlikte beraber gelirler. Misafir olurlar ve anne babasının gözlerinin içine bakarak
kendisiyle delikanlı arasındaki uyumunu, delikanlının bankalarındaki çalışkanlığını dürüstlüğünü ifade
eder ve realite ortaya çıkınca o zaman, maalesef kendisine kucak açılan kendisine yardım edilmek
istenen ve iş hayatında kendisine destek olunmaz. Olunmayı beklenilen bir ortamı kaybeder çünkü
müdüre hanımın başka çaresi kalmamıştır. Başka bir banka şubesine tayininin yapılması hususunda
yazısını yazar ve görüldüğü gibi aşkın ortaya çıkardığı maalesef hataların, hastalıkların, sıkıntıların,
problemlerin önünün neredeyse alınamayacak kadar önemli olduğu noktası karşımıza çıkmaktadır.
Duyguların kontrolü davranışlara yükleyeceğiniz anlamlar ve aynı zamanda çevremizdeki
arkadaşlarımızın bize kurabileceği tuzakların ve kumpasların bir yönüyle farkında olma, hayatımızın
realitelerinden bir tanesidir. Yine okullarda çok defa gördüğümüz işte öğrencilerin, öğretmenlerine
aşık olması veya iş yerlerinde yeni gelenlerin iş yerlerindeki arkadaşlarına veya herhangi bir
yöneticilerine aşık olması tamamen beğeniden ve tamamen takdirden ibaret tamamen onlara olan
hayranlıklardan ibaret duygu yoğunluğu olduğunun farkına varılması ve özellikle aşk noktasındaki
duygu yoğunluğunun kendisine zarar vereceği aşamaya geçmeden engellenmesi bu noktada
önemlidir. Bir noktaya daha dikkat çekmek gerekir belki bu noktada şudur. İşyerimizde, okulda,
sokakta arkadaşlarımızın bizi koruyacağı bir atmosferde arkadaş seçmemiz gerekir. Bizde yanlışlık
yaptırabilecek, ayaklarımızı kaydırabilecek ve bazı hatalarımızın ise bizi mahcubiyetle
4
sonuçlandırabileceğimiz bir kısım problemlerle karşılaşmamızı engelleyecek arkadaş gruplarına sahip
olmamız, aile kurma yuva kurma gibi işimizden, öğrenciliğimizden olma başarımızı etkileme gibi
durumlardaki arkadaşlıklarımız asla olmamalıdır. Yarın 1. Nisan şunu da ifade edelim saygı değer
seyircilerimize ve stüdyodaki arkadaşlarımıza asla kaldıramayacağımız onurumuzla, gururumuzla
haysiyetimizle oynanabilecek olan bir oyunu, 1 Nisan şakası olarak asla değerlendirmeyelim ve asla
karşımızdaki muhataplarımızın zor durumda kalmasını gerektirecek olan 1. Nisan şakaları
yapmayalım. Çünkü maalesef insanlarımız şakaların bile boyutlarından çok zarar gördüğümüz bir
ortamda bir durumda bulunuyoruz. Onu bir kere daha hatırlattıktan sonra tekrar konumuza dönmüş
olalım. Kitap hediyesini de çektik ve kuramızı şöyle koyduktan sonra size teşekkür ediyoruz, sağ olun
mikrofon sizde kalabilir. Sevgili seyircilerimiz değerli konuklarımız biliyorsunuz her programımızda üç
tane konuyla alakalı kitap tavsiyemiz var ve bunlardan ilkini hemen kameramız zoom yaparsa Saygılı
Hocamın Evlilikte Mutluluk Sanatı isimli kitabını değerli seyircilerimize ve stüdyodaki konuklarımıza
tavsiye ediyoruz. Ve yine Thomas Gordion hocanın Ailede Etkili İletişim isimli kitabını tavsiye
ediyoruz. Bugünkü işlemiş olduğumuz sakıncalı aşklar, hastalıklı aşklar, takıntılı aşklar konusunu kendi
başına işlemiş olan Uzman Psikolog Zehra Erol Funda Güdücü Sağır’ın Takıntılı Aşklar kitabını sevgili
seyircilerimize ve stüdyodaki çok değerli konuklarımıza tavsiye ediyoruz. Ekranları başındaki çok
değerli seyircilerimiz ve stüdyodaki çok sevgili arkadaşlarınız bir gelişen aile gelişen toplum
programının daha sonuna geldik. Pazar günü yapmış olduğumuz bugün yapmış olduğumuz
programlarımızın tekrarı salı günü saat 14. 15 arasında…
5
Download

4.Bölüm AŞK NEDİR? HASTALIKLI VE SAKINCALI AŞKLAR