2014-2015 BAHAR
EMRAH TÜRKYILMAZ, EVREN BURAK ENGİNÖZ, EMEL BİRER, YASEMİN YAZICI, ÖNDER ÇELİK
İSTANBUL KÜLTÜR
ÜNİVERSİTESİ
M İ M A R L I K FA K Ü LT E S İ
MIM 0004-MİMARİ TASARIM IV
A ŞUBESİ pazartesi 09:00-13:00/Perşembe 13:00-17:00
B ŞUBESİ pazartesi 13:00-17:00/Perşembe 09:00-13:00
AUTOSHOW/BEŞİKTAŞ
………………………………………………………………………………………………………….
Yarıyılın amaçları
...
STÜDYO 5
Mimari Tasarım IV Stüdyosu’nda, kent dokusu içinde yer alan ve karmaşık olmayan
programlar içeren tekil bir yapının tasarımı sürecinde, mekan analizleri, kavramsal
çalışmalar ve mimari ürünün arka planındaki düşüncelerin tartışılması; çevresel veriler ve basit
strüktürel sistemlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisinin öğrenciye kazandırılması
hedeflenmektedir.
a. biçim-içerik,program -işlev,konu ilişkileri

Ulaşım noktaları- meydanlar, kamusal mekan, buluşma, toplanma, dağılma
dinlenme, sürekli değişim gibi ilişkiler ele alınacak.

Kent aksları - sahil şeritleri , zaman, otomobil/yaya, bekleme,
kamusal mekan, alışveriş, eğlence, sürdürülebilirlik gibi ilişkiler ele alınacak.

Tarihi ve turistik bölgeler, kamusal mekan, buluşma, toplanma,
dinlenme, vakit geçirme, çalışma, geçicilik, sürdürülebilirlik gibi ilişkiler ele alınacak.

Kentin gündelik yaşamına dahil olamamış artık-boş
mekanlar, yeni çekim / cazibe
merkezi oluşturma, program arttırma, yeniden değerlendirme
b.Gündelik yaşamyakın çevre- yeni öneri ve çözüm arayışları

Kamusal alan –gündelik yaşam kavramlarını tartışmak,

Gündelik yaşam içinde YAKIN
ÇEVRE de karşılaşılan sorunlara çözümler aramak, coğrafya
ve kent ile tasarlanan binalar arasındaki ilişkilerin sorgulamak,
"açık/kapalı,

Ele alınan programlar için uygun mekanlar yaratırken, mekan hiyerarşisinin
özel/kamusal” karşıtlığı ve iç ve dış mekan ilişkilerini incelemek,

Bulunduğu yere bağlı olarak, programının gerekleri doğrultusunda gelişen Az katlı karmaşık
programlı binalarda taşıyıcı sistem seçimi (B.A, Çelik veya karma), düşey-yatay
sirkülasyon (Asansör,çekirdek, yürüyen merdiven /rampa) sorunlarına çözümler aramak

aydınlatma, havalandırma, teknik oda ihtiyaçlarının düşünmek,

Kısa süreli açık otopark ve uzun süreli kapalı garaj çözümlemek,

Mekan-program ile ilişkili malzeme seçimi yapmak.,

Sistem Detayı çizmek.
c.yer
BEŞİKTAŞ
d.Süreç…....
Saptanan amaçlar doğrultusunda , 2014-2015 BAHAR Yarıyılı boyunca
MIM 0004 Mimari Tasarım IV kapsamında Kent okuması, kavram paftası,
TASARIM çalışmaları ile 1 Toplu tartışma yapılacaktır.
1-3. haftalar
Proje çalışma alanında
kent okuması ve tespitler
yapılacak. Alana ait gereksinim ve problemler belirlenecek.
(Fotoğraf, video, perspektifler, eskiz, vb...) Çalışmanın sonunda
kent okuması paftaları
PPTX sunum dosyası olarak teslim edilecektir.
4-5. haftalar
Kavramsal çalışmalar :
Çalışma alanlarına ait öneri ve çözümlerin kavramsal açılımlarının yapıldığı
kavram paftası PPTX sunum dosyası olarak hazırlanacaktır.
6-14. haftalar
ana tema çerçevesinde, mimari proje
çalışmalarında BIM modeli,
eskizler, maket (ler) gibi
teknolojik sunum teknikleri kullanılacaktır.
10. hafta : (6-9 Nisan2015 )TOPLU TARTIŞMA 1 Mimari
proje çalışmaları değerlendirilecek.

Öğrencilerden önerilecek yayınları okumaları ve verilecek konularda yazı
yazmaları istenilecektir.

Öğrenciler kendileri seçecekleri mimarlıkla ilgili on etkinliğe katılmak ve 1 A4 e
rapor hazırlayıp teslim etmek zorundadır.

Derslerde CATS.iku.edu.tr adresindeki çalışma alanı kullanılacaktır.

Derslerde BIM yazılımları kullanılacaktır.

Dersler seminerler, video ve dia gösterimleriyle desteklenecektir.

Stüdyo çalışmalarına katılım ve mimari anlatım tekniklerinin
yazı,
grafik ve maketle geliştirilmesi dersin en önemli özelliklerinden biridir. Bu
nedenle, stüdyodaki çalışmalara, ara jürilere, seminerlere, tartışmalara devam ve
katılım zorunludur.
B
a
ş
a
r
ı
l
a
r
…………………………….................................................
Download

Mimari Proje 4