MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
HATAY
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında Belge ve Formlar linkinden temin
edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.
1-)Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının
birer örneğini, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını
fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına /
Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yardımcı doçentliğe müracaat eden tüm adaylar yabancı dil sınavına
girecek olup sınav tarihi birimlerce daha sonra ilan edilecektir.
2-)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları
gerekmektedir.
3-) Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
4-) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
Sınav yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler başvurulara göre ilgili birimden veya aşağıda yazılı
telefon numarasından bizzat öğrenilebilir.
Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
DUYURULUR.
Rektörlük
Diş Hekimliği Fak.
Eğitim Fak.
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.
Veteriner Fak.
:0-326-221 33 17-18
:0 326 245 60 60
:0-326-245 60 00
:0-326-245 51 13
:0-326-245 58 00
:0-326-245 51 13
:0-326-245 53 13
BİRİMİ / BÖLÜMÜ/
ANABİLİM DALI
UNVANI DRC. ADET
NİTELİKLERİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PERİODONTOLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
Genetik mine hastalıkları konusunda çalışmış
olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİT. BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.
2
1
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri
Eğitimi, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği
alanlarında doktora yapmış olmak
YRD.DOÇ.
3
1
Meslektaş rehberliği yöntemi konusunda
çalışmış olmak
ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ
YRD.DOÇ.
3
1
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ
YRD.DOÇ.
3
2
Üstün yeteneklilerle ilgili alanda çalışmış olmak
Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak
YRD.DOÇ.
3
1
Üniversite öğrencilerinin inanç tarzları üzerine
çalışmış olmak
YRD.DOÇ.
3
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
YRD.DOÇ.
YRD.DOÇ.
3
3
1
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
YRD.DOÇ.
YRD.DOÇ.
YRD.DOÇ.
3
1
1
1
1
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
YRD.DOÇ.
YRD.DOÇ.
3
1
1
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
YRD.DOÇ.
3
1
Tıp doktoru ve ilgili alanda uzmanlık yapmış
olmak
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
İÇ HASTALIKLARI
YRD.DOÇ.
2
1
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ,
PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
DİN BİLİMLERİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
BÖLÜMÜ
TÜRKİSLAM EDEBİYATI VE İSLAM
SANATLARI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ
TARİHİ
ARAP DİLİ VE BELAĞATİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLŞKİLER VE TANITIM
BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER
KİŞİLERARASI İLETİŞİM
REKLAMCILIK VE TANITIM
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA
BÖLÜMÜ
RADYO-TELEVİZYON
SİNEMA
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP
FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANATOMİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
Hayvanlarda embriyo üzerine çalışmış olmak
Köpeklerde solunum yolları enfeksiyonları
çalışmış olmak
Download

01.10.2014 Öğr ÜYESİ İLANI - Mustafa Kemal Üniversitesi