URLA BELEDİYESİ
KURUMSAL LOGO YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
RUMUZ
: _____________________________
ADI SOYADI
______________________________
TC KİMLİK NO
: _____________________________
DOĞUM TARİHİ (gg/aa/yy)
: _____________________________
ADRESİ
: _____________________________
EV TELEFONU
______________________________
İŞ TELEFONU
: ______________________________
CEP TELEFONU
_______________________________
E-POSTA
: ______________________________
FORM DOLDURMA TARİHİ
_______________________________
TAAHHÜTNAME
Yarışma şartnamesindeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Urla Belediyesine süresiz olarak
kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo kendi tasarımım olup, daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve
sergilenmemiştir. Gerek fikir ve sanat eserleri kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim
eserimin, kamuya sunma yetkisi, ismin belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapılması veya men etme yetkisi, eser sahibinin
ziliyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi, işletme hakkı, çoğaltma hakkı, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim hakkı tüm mali ve manevi hakları Urla Belediyesine devrettiğimi kabul ederim. Urla Belediyesi
tarafından kullanılan eserim için, verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıda belirtildiği şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi
talepte bulunmayacağıma gayri kabili rücu kabul beyan taahhüt ederim. Eserimin ödül alması durumunda eserin/logonun
Urla Belediyesi logosu olarak, Urla Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu abul
beyan ve taahhüt ederim.
Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve şartname ile birlikte üzerinde yalnızca 6 haneli harf veya rakamlardan oluşan
rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.
AD SOYAD :
İMZA
Download

urla belediyesi kurumsal logo yarışması başvuru formu rumuz