ABD Washington, Seattle Üniversitesi öğretim üyesi olan Reşat Kasaba tarihsel sosyoloji alanında
yayınladığı kitap ve makalelerinde eserlerinde makro teorileri kullanarak daha mikro düzeydeki
sınıf ve insan ilişkilerini araştırdı, Osmanlı İmparatorluğu’nun makro düzeydeki çerçevesinden yola
çıkarak yerel gelişmeleri inceledi. Özellikle 19. yüzyılda ticaret, tüccar, gayri-Müslim guruplar,
göçmen ve sığınmacıları ve İzmir’in değişimini inceledi. 20. yüzyıl Türkiye’si üzerine derlediği iki
önemli kitapta Cumhuriyet dönemi tarih ve sosyal bilimler çalışmalarına yeni boyutlar getirdi. Tüm
akademik yaşamı boyunca Türkiye ile ABD arasında sosyal bilimler alanında öğrenci ve öğretim
üyesi değişim ve işbirliği projelerinde öncü rol oynadı ve oynamaya devam ediyor.
Download

ABD Washington, Seattle Üniversitesi öğretim