1
2
Tazminat
Davası
Sözleşmenin
İptali
3 Alacak Davası
Dava Konusu
Gruplar
Tarihler
Sözleşmeden Kaynaklanan
Yetki Sözleşmesi
Tazminat İstemi
A1
14.10.2014
Devremülk Sözleşmesinin
İptali
A2
21.10.2014
A3
28.10.2014
A4
04.11.2014
A5
11.11.2014
A6
25.11.2014
B1
15.10.2014
B2
22.10.2014
B3
05.11.2014
B4
12.11.2014
B5
26.11.2014
B6
03.12.2014
B7
10.12.2014
B8
17.12.2014
B9
24.12.2014
B 10
31.12.2014
B 11
02.12.2014
B 12
09.12.2014
B 13
16.12.2014
B 14
23.12.2014
Görev Uyuşmazlığı
Eser Sözleşmesinden
Kaynaklanan Alacağın İstemi
4
Fikrî ve Sınaî
Haklar Davası
5
Müdahalenin Gayrimenkule müdahalenin
Meni
önlenmesi
Manevi hakka tecavüzün
menî
6 Tespit Davası Hizmet tespitinin yapılması
7
Belirsiz
Haksız fiile dayalı tazminat
Alacak Davası
davası
8
Tüketici
Davası
Kredi Kartı aidatının geri
istemi
9
Tapu İptali ve
Tescil Davası
muvazaa nedeniyle tapu
iptali ve tescili istemi
10
Tazminat
Davası
Nişanın bozulması
nedeniyle tazminat davası
11 Miras Davası
Mirasçılıktan çıkarmanın
iptali
12 Alacak Davası
Acente sözleşmesinden
kaynaklanan alacak davası
Menfi Tespit
Davası
Banka Teminat
Mektubunun
Hükümsüzlüğünün Tespiti
Kira
14 İlişkisinden
Doğan Dava
Kiralanana verilen zararın
tazminine ilişkin
13
15
İnşai dava
boşanma davası
16
Tazminat
Davası
İş kazasından kaynaklanan
tazminat davası
17 Marka Davası
18
19
20
Tüketici
Davası
Marka itibarının kaybı
nedeniyle tazminat davası
Malın Ayıplı Olmasından
Kaynaklı Tazminat Davası
Fikrî ve Sınaî Fikrî Hakka Tecavüzün Menî
Haklar Davası ve Maddi Tazminat Davası
İş Davası
İşlenecek Kurumlar
İş ilişkisi nedeniyle doğan
alacağın istemi
Usulsüz Tebliğ
Dava Ehliyeti
Dava Konusunun Devri
Usulsüz Tebliğ
İstinabe
Delil Tespiti
Teminat Yatırılması
Mecburi Dava Arkadaşlığı
Geçersiz Vekaletname
İstinabe
Kesin Yetki
Dava Konusunun Devri
Eski Hale Getirme
Hakimin Reddi
Taraf Ehliyeti
Adli Yardım
İhtiyari Dava Arkadaşlığı
Adli Yardım
Yetki Uyuşmazlığı
Davanın Derdest Olması
Eski Hale Getirme
Usulsüz Tebliğ
Mecburi Dava Arkadaşlığı
Asli Müdahale
Davanın Derdest Olması
Hakimin Yasaklı Olması
Aleniyet İlkesi
Mercii Tayini
Hakimin Yasaklı Olması
Eski Hale Getirme
Geçersiz Vekaletname
Yetki Sözleşmesi
Davanın İhbarı
Teminat Yatırılması
Yetki Uyuşmazlığı
Hakimin Yasaklı Olması
Geçersiz Vekaletname
Davanın İhbarı
Fer'i Müdahale
Kesin Yetki
Hakimin Reddi
Davanın İhbarı
İstinabe
Görev Uyuşmazlığı
İhtiyari Dava Arkadaşlığı
Delil Tespiti
Aleniyet İlkesi
Fer'i Müdahale
Delil Tespiti
Hakimin Yasaklı Olması
Aleniyet İlkesi
Delil Tespiti
İhtiyari Dava Arkadaşlığı
Davanın İhbarı
Dava Konusunun Devri
Yetki Uyuşmazlığı
Mercii Tayini
Taraf Ehliyeti
A Sınıfının ders saatinde kurgusal
duruşma yapacak guruplar
No Davanın Türü
Download

2 Nisan 2015 - Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi