VELİ MEMNUNİYET ANKETİ
1
2
Sizce öğretmenler, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya ve geliştirmeye çalıştı mı?
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
Okul derslerinde bulunan içerikle sahiplenmeyi düşünüyor musun?
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
3 Stajda ve okul labratuvarında yapılan aktiviteler öğrencinin profesyonel gelişiminde rol
oynadı mı?
4
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
Ara ve final raporunu anlaşılabilir buldunuz mu?
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
5
Veliler okul yılı boyunca gereğince sürece dahil oldu mu (toplantılar, vb)?
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
6 Kızınınızın yada oğlunuzun içinde buluduğu herhangi bir kabadayılık, vandalizm yada
diğer şiddet davranışları duydunuz mu?
o
Evet
o
Hayır
o
Kısmen
Download

VELİ MEMNUNİYET ANKETİ 1 Sizce öğretmenler, öğrencilerin