 Veliler Anketi
Version 4  September 2014
Kızınızın/Oglunuzun Dersi Hakkında Bilgi
Lütfen, kızınızın/oğlunuzun dersine ait altdaki sunulan yönler hakkında okul tarafından ne kadar iyi
bilgilendirildiğinizi bildiriniz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
değil
isabetli
değil
Isabetli
tam
isabetli
--
-
+
++
01  kızımın/oğlumun ders içeriği ve hedefleri hakkında.




02  kızımın/oğlumun ilgili derslerinin notları nasıl




03  kızımın/oğlumun performans düzeyi hakkında.




04  kızımın/oğlumun her bir derste kendini daha iyi




Okul tarafından iyi bilgilendirildiğimi
düşünüyorum, mesela
(veliler akşamı veya veliler toplantısı gibi)
meydana geldiği hakkında
(Çocuğunuzun okulunda not verilmediği taktirde
değerlendirilemez

„değerlendirilemez“i işaretleyiniz.)
geliştirmesi için ne yapması gerektiği hakkında.
Eğitim Çalışmalarından Memnun Olma
Kızınızın/oğlunuzun okulundan ne kadar memnunsunuz? Altda eğitim çalışmalarıyla alakalı çeşitli yönleri
sıraladık. Lütfen ilgili konudan ne kadar memnun olduğunuzu bildiriniz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
isabetli
Isabetli
tam
değil
değil
isabetli
--
-
+
++
05  öğretmenlerin öğrencilere karşı davranışından.




06  öğrencilerin kendi aralarındaki davranışlarından.




07  kuralların iletilmesinden.




08  mevcut destek imkanlarından.




09  başarısız öğrencilere sunulan teşvik imkanlarından.




10  başarılı öğrencilere sunulan teşvik imkanlarından.




11  şiddet önleme imkanlarından.




Memnunum, mesela ...
(Ödev gözetimi desteği vs.)
 Fragebogen Eltern / Türkisch
Seite 1 von 3
Kızınızın/Oğlunuzun Okuluna Sizin Entegre Edilmeniz.
Lütfen okul tarafından okul vakalarına ne derecede entegre edildiğinizi bildiriniz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
değil
isabetli
değil
Isabetli
tam
isabetli
--
-
+
++
12  Gezi ve/veya araştırma gezisinde refakatçı olmam.




13  Kurs veya çalışma grubu gibi pedagojik imkanları kendim




14  Öğrencilere mesleğimi tanıtmam.




15  Okuma teşvikini geliştirme gibi bireysel teşvik önlemlerini




Şimdiye kadar çocuğumun okulunda katılmaya davet
edildiğim konular …
düzenlemem.
aktif bir şekilde desteklemem.
Veliler Entegrasyonu, Veliler Katılımı Ve Genel Memnuniyet
Kızınızın/oğlunuzun okulundan genellikle ne derecede memnun olduğunuzu, okul tarafından bu konuda
size hiç soru tevdi edilip edilmediğini ve kızınızın/oğlunuzun okuluna karşı ne kadar bağlılık hissettiğinizi
bildirmenizi rica ederiz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
isabetli
Isabetli
tam
değil
değil
isabetli
--
-
+
++












19  Kızımın/oğlumun okulundan toptan memnunum.




20  Okulun çalışması hakkında memnuniyetimi bildirmem için,




16  Kızımın/oğlumun tam da bu okula gitmesinden oldukça
hoşnutum.
17  Arkadaşlara karşı kızımın/oğlumun okulunu çok iyi bir okul
olarak methetmekteyim.
18  Kızımın/oğlumun gittiği okulun konseptini tamamen
desteklemekteyim.
okul tarafından bir yazı daha evvel bana iletilmişti.
 Fragebogen Eltern / Türkisch
Seite 2 von 3
Meslek ve Öğrenim Belirleme
Lütfen meslek ve öğrenim belirleme konusuyla altdaki beyanların ne denli uyuştuğunu bildirirniz.
Lütfen altdaki soruları ancak kızınız/oğlunuz 10. veya daha yüksek sınıftaysa cevaplandırınız.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
isabetli
Isabetli
tam
değil
değil
isabetli
21  Kızımın/oğlumun okulunda geniş yelpazeli eğitim ve meslek
imkanları hakkında bilgi sunulmaktadır.
22  Meslek belirleme esnasında kızıma/oğluma ilgi alanları ve
yetenekleri doğrultusunda düzenli bir şekilde destek
verilmektedir.
--
-
+
++








Kaynaştırıcı okuluna doğru gelişme
1994 yılında Salamanca'da gerçekleşen UNESCO konferansı açıklamasında kaynaştırma, fiziki, entellektüel,
dilsel veya başka yeteneklerine bakmaksızın, engelli ve üstün yetenekli, dilsel, kültürel veya etnik azınlık
konumlu tüm çocukları yanısıra, farklı mağdur kalmış marjinal gruplar ve bölgelerin çocuklarını da
kapsamaktadır. Lütfen altdaki beyanların ne denli uyuştuğunu bildirirniz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
isabetli
Isabetli
tam
değil
değil
isabetli
23  Okul tarafından kaynaştırıcı bir okulda çalışmaya katılmaya
motive edildiğimi hissediyorum.
24  Farklı ihtiyaçlı ve koşullu öğrencilerin beraber okula
gitmelerini önemsiyorum.
--
-
+
++








Kaynaştırma imkanlarından memnuniyet duyma
Lütfen son olarak, okulda sunulan kaynaştırma imkanlarından ne denli memnun olduğunuzu bildiriniz.
Lütfen sıra başı sadece bir kutucuk işaretleyiniz
hiç isabetli
değil
isabetli
değil
Isabetli
tam
isabetli
değerlendirilemez
--
-
+
++
25  Okulun danışma imkanlarından memnunum.





26  Okulun terapi imkanlarından memnunum.





Bu anketi doldurduğunuz için çok teşekkür ederiz!
 Fragebogen Eltern / Türkisch
Seite 3 von 3
Download

Veliler Anketi Kızınızın/Oglunuzun Dersi Hakkında Bilgi