OXFORD LANGUAGE CENTRE
INTERNATIONAL EXAMINING BODY
22.10.2014
OLCIEB
İsim/Soyisim: ………………
Salı
Jimnastik Zamanı: Kahvaltı saatine kadar tüm sınıf ve öğretmnelerle birlikte güne sporla başlanır. Move your body : ‘’jump,stretch
your arm,shake’’ etc…
Özbakım Zamanı: Kahvaltı öncesi elini ve yüzünü yıkar, bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar Personal Hygiene: ‘’wash your
hands,dry your hands’’
Kahvaltı zamanı: 08.45-09.10 Breakfast time: ‘’Enjoy your meal’’,’’ eat your meal’’, olive,cheese,egg… ) Sınıf arkadaşları, sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile birlikte kahvaltı saati.
Özbakım Zamanı: Kahvaltı sonrası elini ve yüzünü yıkar, bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar. Personal Hygiene: ‘’wash your
hands,dry your hands’’
Oyun Zamanı: 09.10- 10.25 Playing time: 09.10- 10.25
İlgi köşelerinde oyun oynanması
Özbakım Zamanı: Meyve Zamanı öncesi elini ve yüzünü yıkar, bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar. Personal Hygiene :’’wash your
hands,dry your hands’
Meyve Zamanı: 10.25-10.35 Fruit time : ‘’
….I like
Etkinlik Zamanı: (Türkçe Dil etkinliği) 10.35-11.00 Activity Time: 10.35- 11.00 Evimiz etkinliği yapılır.Ailemiz ile ilgili sohbet edilir.
Motor Gelişimi:Kazanım;Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.Göstergeleri;nesneleri toplar.nesneleri kaptan kaba
boşaltır.Nesneleri üstüste,yanyana,içiçe dizer.nesneleri takar,çıkarır ip vb dizer.
Sosyal-Duygusal gelişim:Kazanım;bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.Göstergeleri;yetişkin yönlendirmesi olmadan işe
başlar.başladığı işi bitirmek için çaba gösterir. Kazanım;ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.Göstergeleri;Anne ve babasının
adını,soyadını,mesleğini vb söyler. Teyze ve amca gibi yakın akrabalarının ismini söyler.
Dil gelişimi:Kazanım;Dili iletişim amacıyla kullanır.Göstergeleri;konuşma sırasında göz teması kurar.Jest veimikleri anlar.Konuşurken
jest ve mimikleri anlar.Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.Konşuşmayı başlatır.Konuşmayı sürdürür.Konuşmayı sonlandırır.
Bilişsel Gelişim:Kazanım;nesneleri sayar.Göstergeleri;ileriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.belirtilen sayı kadar nesneyi
gösterir.Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.Kazanım;Nesne yada varlıkları özelliklerine göre guruplandırır.Göstergeleri;Nesne/varlıkları rengine,şekline,büyüklüğüne,uzunluğuna,dokusuna,sesine,yapıldığı malzemeye,tadına,kokusuna,miktarına ve
kullanım amaçlarına göre guruplar.
İngilizce Dil etkinliği Zamanı: 11:00-12:00 İngilizce oyunlar ve etkinlikler Bu haftanın konusu The animal kingdom
Hayvan dostlarım etkinliği yapılır.
Özbakım Zamanı: Öğle yemeği öncesi elini ve yüzünü yıkar, bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar
Öğle Yemeği Zamanı: 12.00-12.20
Sınıf arkadaşları, sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile birlikte öğle yemeği saati.
Özbakım Zamanı: Öğle yemeği sonrası elini ve yüzünü yıkar, dişlerini fırçalar bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar, yiyecek ve
içecekleri yeterli miktarda yer içer, yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer, içer
Etkinlik Zamanı: (Okuma yazma Etkinliği): 12.20-13.00 uzun-kısa kavramı
Sayı Sayma: 1 rakamı
Geometrik Şekil: Daire, Çember, Üçgen, kare
Merkez tel: 0262 98801 20
fax: 0262 988 01 21
Cep: 0530 399 17 53
web
: www.aktim.gen.tr
e-posta : [email protected]
Shape : Circle,Triangle,Square
Duyu: Sert-yumuşak
Duygu: Mutluluk heyecan, sevinç,utangaç, utanmak, korkmak, mutlu, heyecanlı
Zıt: Aynı-Farklı-Benzer, sesli-sessiz, düzenli-dağınık
Zaman: Önce-şimdi-sonra,
Boyut: Büyük,orta, küçük, en büyük, en küçük, daha büyük,daha küçük, orta boylu, ince-kalın
Size: small,medium,big
Colour : red,green,blue,yellow
Renk: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi
Miktar: Tek-çift, agır-hafif
Quantity: little-lots of
Yön/Mekanda Konum: Ön-Arka, İçeri- dışarı, sağ-sol, ileri-geri, aşağıda-yukarıda, iç-dış, alt-üst, yüksek-alçak, altında-ortasında-üstünde, uzak-yakın,
Ek kavramlar: misafir- konuk, kırmızı- al, ihtiyar-yaşlı, oğlan-erkek
Etkinlik Zamanı: (Sanat Etkinliği) 13.00-14.00 Balık maske yapılması.Çocuklardan istenen aile resimlerinde neler gördüklerinin anlatılmasının istenmesi.Yuvarlama tekniği ile bayrak çalışması yapılır.
İngilizce aktivite zamanı (14.-14.30): İngilizce oyun, ses oyunları oynanır.Fruits
and vegetables
Etkinlik Zamanı ( Kurallı oyun etkinliği): (14.30-15.30) Kelebek ve toz kanat hikayesi anlatılması.
Özbakım Zamanı: İkindi Kahvaltısı öncesi elini ve yüzünü yıkar, bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar
İkindi kahvaltısı Zamanı: 15.30-15.45
Gelişim Oyunları zamanı: 15.45- 17.30
Scamper çalışması ‘şemsiye’.
Merkez tel: 0262 98801 20
fax: 0262 988 01 21
Cep: 0530 399 17 53
web
: www.aktim.gen.tr
e-posta : [email protected]
Download

www.aktim.gen.tr fax: 0262 988 01 21 e